Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Məqsədlər üzrə istehsalçıların xərcləri təsnifatı
Excel
Kod Ad
01  İnfrastrukturaya Yönəldilən Xərclər 
01.1  Yolların tikintitisi və yaxşılaşdırılmasına və torpaqların meliorasiyasına yönəl 
01.1.0  Yolların tikintitisi və yaxşılaşdırılmasına və torpaqların meliorasiyasına yönəl 
01.2  Mühəndis-texniki işlərə yönəldilən xərclər 
01.2.0  Mühəndis-texniki işlərə yönəldilən xərclər 
01.3  Məlumatların idarəedilməsinə yönəldilən xərclər 
01.3.1  Məlumatın idarə edilməsinin operativ məqsədlərinə yönəldilən xərclər 
01.3.2  Proqram təminatının işlənib hazırlanmasına yönəldilən xərclər 
02  Elmi-Tədqiqat və Təcrübi-Konstruktor İşlərinə Yönəldilən Xərclər 
02.1  Təbiət elmləri və texnia sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərinə 
02.1.0  Təbiət elmləri və texnika sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlərin 
02.2  İctimai və humanitar elmlər sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlər 
02.2.0  İctimai və humanitar elmlər sahəsində elmi-tədqiqat və təcrübi-konstruktor işlər 
03  Ətraf Mühitin Mühafizəsinə Yönəldilən Xərclər 
03.1  Havanın və iqlimin mühafizəsinə yönəldilən xərclər 
03.1.0  Havanın və iqlimin mühafizəsinə yönəldilən xərclər 
03.2  Çirkab suların yığılmasına və təmizlənməsinə yönəldilən xərclər 
03.2.0  Çirkab suların yığılmasına və təmizlənməsinə yönəldilən xərclər 
03.3  Tullantıların yığılmasına, təmizlənməsinə və təkrar emalına yönəldilən xərclər 
03.3.0  Tullantıların yığılmasına, təmizlənməsinə və təkrar emalına yönəldilən xərclər 
03.4  Torpaqların və yeraltı suların qorunmasına yönəldilən xərclər 
03.4.0  Torpaqların və yeraltı suların qorunmasına yönəldilən xərclər 
03.5  Səs və vibrasiyalarla mübarizəyə yönəldilən xərclər 
03.5.0  Səs və vibrasiyalarla mübarizəyə yönəldilən xərclər 
03.6  Biomüxtəlifliyin mühafizəsinə və landşaftın qorunmasına yönəldilən xərclər 
03.6.0  Biomüxtəlifliyin mühafizəsinə və landşaftın qorunmasına yönəldilən xərclər 
03.7  Digər kateqoriyalara aid edilməyən ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilən xərclər 
03.7.0  Digər kateqoriyalara aid edilməyən ətraf mühitin mühafizəsinə yönəldilən xərclər 
04  Marketinq Xərcləri 
04.1  Birbaşa satışların təşkili üzrə tədbirlərə yönəldilən xərclər 
04.1.0  Birbaşa satışların təşkili üzrə tədbirlərə yönəldilən xərclər 
04.2  Reklam xərcləri 
04.2.0  Reklam xərcləri 
04.3  Digər kateqoriyalara aid edilməyən marketinqə yönəldilən xərclər 
04.3.0  Digər kateqoriyalara aid edilməyən marketinqə yönəldilən xərclər 
05  Əmək Ehtiyatlarına Yönəldilən Xərclər 
05.1  Tədrisə və peşə hazırlığına yönəldilən xərclər 
05.1.0  Tədrisə və peşə hazırlığına yönəldilən xərclər 
05.2  Səhiyyə xərcləri 
05.2.0  Səhiyyə xərcləri 
05.3  Sosial xidmətlərə yönəldilən xərclər 
05.3.0  Sosial xidmətlərə yönəldilən xərclər 
06  Cari istehsal proqramlarına, İnzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə və idarəetməyə yönəldilən xərclər 
06.1  Cari istehsal proqramlarına yönəldilən xərclər 
06.1.0  Cari istehsal proqramlarına yönəldilən xərclər 
06.2  Xarici nəqliyyat xidmətlərinə yönəldilən xərclər 
06.2.0  Xarici nəqliyyat xidmətlərinə yönəldilən xərclər 
06.3  Təhlükəsizlik və mühafizə xərcləri 
06.3.0  Təhlükəsizlik və mühafizə xərcləri 
06.4  İdarəetməyə və inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə yönəldilən xərclər 
06.4.0  İdarəetməyə və inzibati-təsərrüfat fəaliyyətinə yönəldilən xərclər