Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Bina və qurğuların funksional təyinat üzrə statistik təsnifatı
Excel
Kod Ad
Binalar 
11  Yaşayış binaları 
111  Bir mənzilli binalar 
1110  Bir mənzilli binalar 
112  İki və daha çox mənzilli binalar 
1121  İki mənzilli binalar 
1122  Üç və daha çox mənzilli binalar 
113  Əhali üçün daimi yaşayış yerləri 
1130  Əhali üçün daimi yaşayış yerləri 
12  Qeyri - yaşayış binaları 
121  Mehmanxana və oxşar binalar 
1211  Mehmanxana binaları 
1212  Digər qısamüddətli kirayə binaları 
122  Ofis binaları 
1220  Ofis binaları 
123  Topdan və pərakəndə satış ticarət binaları 
1230  Topdan və pərakəndə satış ticarət binaları 
124  Nəqliyyat və kommunikasiya binaları 
1241  Kommunikasiya binaları, dayanacaqlar, terminallar və ictimai binalar 
1242  Qaraj binaları 
125  Sənaye binaları və anbarlar 
1251  Sənaye binaları 
1252  Çənlər və anbarlar 
126  İctimai əyləncə, təhsil, xəstəxana və sosial təminat binaları 
1261  İctimai əyləncə binaları 
1262  Muzey və kitabxana binaları 
1263  Məktəb, universitet və elmi - tədqiqat binaları 
1264  Xəstəxana və sosial təminat binaları 
1265  İdman zalları 
127  Digər qeyri - yaşayış binaları 
1271  Qeyri - yaşayış kənd təsərrüfatı binaları 
1272  Dini fəaliyyət və allaha sitayiş üçün istifadə edilən binalar 
1273  Tarixi və ya qorunan abidə binaları 
1274  Heç bir yerdə təsnifləşdirilməyən digər binalar 
Mülkü İnşaat İşləri 
21  Nəqliyyat infrastrukturu 
211  Prospektlər, küçələr və yollar 
2111  Prospektlər 
2112  Küçə və yollar 
212  Dəmir yolları 
2121  Uzun məsafəli dəmir yolları 
2122  Şəhər dəmir yolları 
213  Aerodromlarda enmə - qalxma zolaqları 
2130  Aerodromlarda enmə - qalxma zolaqları 
214  Körpülər, yeraltı yollar, tunellər və metrolar 
2141  Körpülər və yeraltı yollar 
2142  Tunellər və metrolar 
215  Limanlar, su yolları, bənd (sədd) və digər su - boru stansiyaları 
2151  Limanlar və gəmi kanalları 
2152  Bəndlər (səddlər) 
2153  Su boruları, suvarma və şumlama stansiyaları 
22  Boru kəmərləri, rabitə və elektrik kəmərləri 
221  Uzun məsafəli boru kəmərləri, rabitə və elektrik kəmərləri 
2211  Uzun məsafəli neft və qaz boru-kəmərləri 
2212  Uzun məsafəli su boru-kəmərləri 
2213  Uzun məsafəli telekommunikasiya xətləri 
2214  Uzun məsafəli elektrik xətləri 
222  Yerli boru-kəmər və kabelləri 
2221  Yerli qaz xətləri 
2222  Yerli su boru - kəmərləri 
2223  Yerli çirkli su boru-kəmərləri 
2224  Yerli elektrik və telekommunikasiya kabelləri 
23  Sənaye üçün kompleks tikililər 
230  Sənaye üçün kompleks tikililər 
2301  Dağ-mədən sənayesi üçün tikililər 
2302  Elektrik stansiyalarının tikintisi 
2303  Kimyəvi zavodların tikintisi 
2304  Heç bir yerdə təsnifləşdirilməyən ağır sənaye zavodları 
24  Digər mülkü inşaat işləri 
241  İdman və əyləncə tikililəri 
2411  İdman meydançaları 
2412  Digər idman və əyləncə tikililəri 
242  Heç bir yerdə təsnifləşdirilməyən digər mülki inşaat işləri 
2420  Heç bir yerdə təsnifləşdirilməyən digər mülki inşaat işləri