Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Milli təhsil təsnifatının sahələr üzrə ümumi modulu
Excel
Ümumi sahələr İstiqamətlər
01 Ümumi baza proqramları   010 Ümumi baza proqramları  
08 Savadlılıq və hesablama bacarıqları   080 Savadlılıq və hesablama bacarıqları  
09 Şəxsiyyətin inkişafı   090 Şəxsiyyətin inkişafı  
1 Təhsil    
14 Müəllimlərin hazırlanması və pedaqogika elmi   141 Müəllimlərin hazırlanması və pedaqogika elmi, ümumi proqram  
  142 Pedaqogika elmi  
  143 Məktəbəqədər müəssisələr üzrə müəllimlərin hazırlanması   
  144 Əsas sahələr üzrə müəllimlərin hazırlanması   
  145 Müəllimlərin ümumi və ixtisaslaşdırılmış hazırlanması   
  146 Peşə fənləri üzrə müəllimlərin hazırlanması   
2 Humanitar elmlər və incəsənət    
21 İncəsənət və media   210 Ümumi proqramlar  
  211 İncəsənət və media   
  212 Musiqi və ifaçılıq sənəti  
  213 Qrafika və audiovizual sənəti  
  214 Dizayn  
  215 Sənətlər  
22 Humanitar elmlər   221 Dinşünaslıq  
  222 Xarici dillər və mədəniyyətlər  
  223 Ana dili  
  224 Digər humanitar elmlər  
  225 Tarix və arxeologiya  
  226 Fəlsəfə və məntiqi elmlər  
3 Sosial elmlər, biznes və hüquq    
31 Sosial elmlər   311 Psixologiya  
  312 Sosiologiya, etnologiya və sosial coğrafiya  
  313 Politologiya elmi  
  314 İqtisadiyyat   
32 Jurnalistika və informasiya   321 Jurnalistika və müxbirlik  
  322 Kitabxana, informasiya, sənədlərlə iş və arxiv  
34 Biznes və idarəetmə   340 Biznes və idarəetmə  
  341 Tədarük və malların satışı  
  342 Marketinq   
  343 Maliyyə, bank və sığorta işi  
  344 Mühasibat uçotu və vergi  
  345 Menecment və idarəetmə  
  346 Ofis və katibə işi  
  347 Kadrların iş yerində öyrədilməsi  
38 H?quq   380 H?quq  
4 Təbii elmlər, riyaziyyat və kompyuter    
42 Biologiya və ətraf mühit    421 Biologiya və biokimya  
  422 Ətraf mühit haqqında elm  
44 Fizika elmləri   441 Fizika  
  442 Kimya  
  443 Yer kürəsi haqqında elmlər və fiziki coğrafiya  
46 Riyaziyyat və statistika   461 Riyaziyyat   
  462 Statistika  
   
48 Kompyuter işi   481 Kompyuter elmləri  
  482 Kompyuterdən istifadə  
5 Mühəndislik, emaletmə və tikinti sahələri    
52 Mühəndislik    520 ?mumi proqramlar  
  521 Mühəndislik və metal emalı  
  522 Energetika və elektrotexnika  
  523 Elektronika və avtomatlaşdırma  
  524 Kimya mühəndisliyi və biotexnologiya  
  525 Nəqliyyat texnikası  
54 İstehsal və emaletmə sahələri   541 Qida maddələrinin istehsalı  
  542 Toxuma, geyim və dəri məmulatlarının istehsalı  
  543 Ağac, kağız, şüşə və plastmas istehsalı  
  544 Faydalı qazıntı yataqlarının işlənilməsi və hasilatı  
   
58 Arxitektura və tikinti   581 Arxitektura və şəhərin planlaşdırılması  
  582 Tikinti işləri və mülki tikinti  
6 Kənd təsərrüfatı    
62 Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı   621 Kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalı və malqara yetişdirilməsi  
  622 Park sənəti  
  623 Bağçılıq  
  624 Balıqçılıq  
   
64 Baytarlıq   641 Baytarlıq  
7 Səhiyyə və sosial təminat    
72 Səhiyyə   720 Sağlamlıq, müalicə xidməti  
  721 Tibb  
  722 Tibbi xidmətlər  
  723 Xəstələrə qulluq  
  724 Stomatologiya xidməti  
  725 Tibbi diaqnostika və müalicə texnologiyası  
  726 Terapiya və reabilitasiya  
  727 Əczaçılıq  
76 Sosial təminat   761 Sosial xidmətlər  
  762 Sosial iş  
8 Xidmətlər    
81 Xidmət sahələri   811 Mehmanxana xidməti və iaşə sahəsi  
  812 Səyahət, turizm və asudə vaxt  
  813 İdman  
  814 Yaşayış yerlərində qulluq otaqlarının təmizlənməsi  
  815 Bərbərxanalar, kosmetika salonları və əhaliyə göstərilən digər xidmətlər  
   
84 Nəqliyyat xidməti   840 Nəqliyyat xidməti  
85 Ətraf mühitin mühafizəsi   851 Ətraf mühitin mühafizəsi texnologiyası  
  852 Təbii mühit və canlı təbiət  
  853 Sanitar təmizliyin saxlanılması və tullantılardan istifadə edilməsi  
86 Təhlükəsizlik xidmətləri   861 Mülkiyyətin və vətəndaşların mühafizəsi  
  862 Mülki təhlükəsizlik  
  863 Hərbi iş