Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Milli təhsil təsnifatı
Excel
Kod Ad
ISCED 0  Kiçik yaşlı uşaqların inkişaf proqramları 
01  Erkən yaşlı uşaqların inkişaf proqramları
    yaş – 0-2 yaş
    müddət -3 il 
02  Məktəbəqədər təhsil
    yaş - 3-5 yaş
    müddət - 3 il 
ISCED 1  İbtidai təhsil 
10  İbtidai ümumi təhsil müəssisələri
   yaş – 6-9 yaş
   müddət – 4 il
   yönüm – ibtidai ümumi təhsil 
ISCED 2  Ümumi orta təhsil  
24  Orta ümumi təhsil müəssisələri
    yaş – 10-14 yaş
    müddət – 5 il
    yönüm – ümumi orta təhsil
    sertifikat – ümumi orta təhsil haqqında şəhadatnamə  
ISCED 3  Tam orta təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili 
34  Tam orta ümumi təhsil müəssisələri
    yaş – 15-16 yaş
    müddət – 2 il
    yönüm – tam orta təhsil
    sertifikat – tam orta təhsil haqqında attestat 
351  Peşə məktəbləri Ümumi orta təhsil bazasında
    yaş – 15-16 yaş
    müddət – 1-2 il
    yönüm – ilk peşə-ixtisas təhsil
    sertifikat – lk peşə-ixtisas təhsili haqqında diplom 
354  Peşə liseyləri Ümumi orta təhsil bazasında
    yaş – 15-17 yaş
    müddət – 3 il
    yönüm – ilk peşə-ixtisas təhsili
    sertifikat –tam orta təhsil haqqında attestat və ilk peşə-ixtisas təhsili haqqında diplom 
ISCED 4  Tam orta təhsildən sonrakı ilk peşə-ixtisas təhsili 
454  Peşə məktəbləri və peşə liseyləri
    Tam orta ümumi təhsil bazasında
    yaş –17 yaş
    müddət – 1 il
    yönüm – ilk peş-ixtisas təhsili
    sertifikat – ilk peşə-ixtisas təhsili haqqında diplom 
ISCED 5  Orta ixtisas təhsili (subbakalavr) 
55  Orta ixtisas təhsil müəssisələr (kolleclər)
    1. Ümumi orta təhsil bazasında
    yaş – 15-18 yaş
    müddət – 3-4 il (səviyyə 3-də 4 il + səviyyə 5-də 2-3 il)
   yönüm – orta peşə təhsili
   sertifikat –rta ixtisas təhsili haqqında diplom
   2. Tam orta ümumi təhsil bazasında
   yaş – 17-19 yaş
   müddət – 2-3 il
   yönüm – orta peşə təhsili
   sertifikat – orta ixtisas təhsili haqqında diplom 
ISCED 6  Ali təhsil (Bakalavriat və ali tibb) 
66  Bakalavriat
    nəzəri yaş – 17-20 (17-22)
   müddət – 4 il (6 il)
   yönüm – ali peşə təhsili
    sertifikat – bakalavr səviyyəsi haqqında diplom
   (ali baza tibb diplomu)
    ixtisas – bakalavr (həkim) 
ISCED 7  Ali təhsil (magistratura və rezidentura) 
76  Magistratura (rezidentura)
    yaş – 21-22 (23-27)
   müddət – 1, 5-2 il (2-5 il)
   yönüm – ali peşə təhsili (həkim-mütəxəssis)
   sertifikat – magistr səviyyəsi haqqında diplom
    (rezidentura diplomu)
    ixtisas – magistr-elmi ixtisas dərəcəsi (həkim mütəxəssis) 
ISCED 8  Ali təhsil (doktorantura və adyunktura) 
86  Doktorantura
   1-ci mərhələ
    müddət – 3 il
    yönüm – elmi tədqiqatlar
    sertifikat – fəlsəfə doktoru (elmi sahələri göstərilməklə)
    diplomu
    2-ci mərhələ
    müddət – 4-5 il
   yönüm – elmi tədqiqatlar
   sertifikat – elmlər doktoru (elmi sahələri göstərilməklə)
   diplomu