Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Statistik fəaliyyət təsnifatı
Excel
Kod Ad
  1-ci bölmə: Demoqrafiya və sosial statistika  
1.1  Əhali və miqrasiya 
1.2  Əmək 
1.3  Təhsil 
1.4  Səhiyyə 
1.5  Gəlirlər və istehlak 
1.6  Sosial müdafiə 
1.7  Yaşayış məntəqələri və yaşayış fondları 
1.8  Hüquqpozma və cinayətkarlıq 
1.9  Mədəniyyət  
Siyasi və digər ictimai fəaliyyətlər 
1.11  Vaxtdan istifadə 
  2-ci bölmə: İqtisadi statistika  
2.1  Makroiqtisadi statistika  
2.2  İqtisadi hesablar 
2.3  Biznes statistikası 
2.4  Sahə statistikası  
2.4.1  Kənd təsərrüfatı, meşəçilik, balıqçılıq 
2.4.2  Energetika  
2.4.3  Mədənçıxarma, emal sənayesi, tikinti 
2.4.4  Nəqliyyat 
2.4.5  Turizm 
2.4.6  Bank, sığorta və maliyyə statistikası  
2.5  Dövlət maliyyəsi, vergi və dövlət sektoru statistikası 
2.6  Beynəlxalq ticarət və tədiyə balansı 
2.7  Qiymətlər 
2.8  Əmək xərcləri 
2.9  Elm, texnologiya və innovasiya fəaliyyəti 
  3-cü bölmə: Ətraf mühit statistikası və çox sahəli statistika 
3.1  Ətraf mühit 
3.2  Regional və kiçik sahələr (kiçik rayonlar) üzrə statistika 
3.3  Çox sahəli statistika və göstəricilər 
3.3.1  Həyat səviyyəsi, yoxsulluq və sektorlararası sosial məsələlər 
3.3.2  Gender və xüsusi əhali qrupları statistikası 
3.3.3  İnformasiya cəmiyyəti 
3.3.4  Qloballaşma 
3.3.5  Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə dair göstəricilər  
3.3.6  Dayanıqlı inkişaf 
3.3.7  Sahibkarlıq fəaliyyəti 
3.4  İllik məcmuələr və oxşar nəşrlər 
  4-cü bölmə: Məlumatların toplanması, işlənməsi, yayılması və təhlilinə dair metodologiyalar 
4.1  Metaməlumat 
4.2  Təsnifatlar 
4.3  Məlumat mənbələri 
4.3.1  Əhali və yaşayış fondlarının siyahıyaalınması; əhalinin, yaşayış fondunun və tikililərin registrləri 
4.3.2  Müəssisə və kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması və registrləri 
4.3.3  Ev təsərrüfatlarının müayinələri 
4.3.4  Müəssisə və kənd təsərrüfatı müayinələri 
4.3.5  Digər inzibati mənbələr 
4.4  Məlumatların redaktəsi və əlaqələndirilməsi 
4.5  Məlumatların yayılması və arxivlərdə saxlanması 
4.6  Statistik məxfilik və ilkin məlumatların mühafizə olunması 
4.7  Məlumatların təhlili 
  5-ci bölmə: Rəsmi statistikanın strateji və idarəetmə məsələləri 
5.1  İnstitusional çərçivə və prinsiplər; rəsmi statistikanın rolu və təşkili 
5.2  Statistik proqramlar; statistika sistemləri çərçivəsində əlaqələndirmə 
5.3  Keyfiyyət sistemi və statistika sisteminin və idərələrinin fəaliyyətinin ölçülməsi 
5.4  İnsan ehtiyatlarının idarə edilməsi və inkişafı 
5.5  Texnoloji ehtiyatların idarə edilməsi və inkişafı (məlumatların elektron mübadiləsi və yayılması üçün standartlar da daxil olmaqla)  
5.6  Beynəlxalq səviyyədə statistik işlərin əlaqələndirilməsi 
5.7  Texniki əməkdaşlıq və potensialın artırılması