Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
İqtisadiyyatın institusional sektorlarının təsnifatı
Excel
Kod Ad
Ümumilikdə iqtisadiyyat  
1.1  Qeyri-maliyyə korporasiyaları 
1.1.1  Dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları 
1.1.1.1  Dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları – QKT 
1.1.1.2  Dövlət qeyri-maliyyə korporasiyaları – MƏYT 
1.1.2  Milli özəl qeyri-maliyyə korporasiyaları  
1.1.2.1  Milli özəl qeyri-maliyyə korporasiyaları – QKT 
1.1.2.2  Milli özəl qeyri-maliyyə korporasiyaları – MƏYT 
1.1.3  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən qeyri-maliyyə korporasiyaları 
1.1.3.1  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən qeyri-maliyyə korporasiyaları – QKT  
1.1.3.2  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən qeyri-maliyyə korporasiyaları – MƏYT 
1.2  Maliyyə korporasiyaları 
1.2.1  Mərkəzi bank 
1.2.2  Depozit qəbul edən korporasiyalar, mərkəzi bank istisna olmaqla 
1.2.2.1  Depozit qəbul edən dövlət korporasiyaları 
1.2.2.1.1  Depozit qəbul edən dövlət korporasiyaları – QKT 
1.2.2.1.2  Depozit qəbul edən dövlət korporasiyaları – MƏYT 
1.2.2.2  Depozit qəbul edən milli özəl korporasiyalar 
1.2.2.2.1  Depozit qəbul edən milli özəl korporasiyalar – QKT 
1.2.2.2.2  Depozit qəbul edən milli özəl korporasiyalar – MƏYT 
1.2.2.3  Depozit qəbul edən qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən korporasiyalar 
1.2.2.3.1  Depozit qəbul edən qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən korporasiyalar – QKT 
1.2.2.3.2  Depozit qəbul edən qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən korporasiyalar – MƏYT 
1.2.3  Maliyyə bazarının fondları 
1.2.3.1  Maliyyə bazarının dövlət fondları 
1.2.3.1.1  Maliyyə bazarının dövlət fondları – QKT 
1.2.3.1.2  Maliyyə bazarının dövlət fondları – MƏYT 
1.2.3.2  Maliyyə bazarının milli özəl fondları 
1.2.3.2.1  Maliyyə bazarının milli özəl fondları – QKT 
1.2.3.2.2  Maliyyə bazarının milli özəl fondları – MƏYT 
1.2.3.3  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən maliyyə bazarı fondları 
1.2.3.3.1  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən maliyyə bazarı fondları – QKT 
1.2.3.3.2  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən maliyyə bazarı fondları – MƏYT 
1.2.4  Qeyri-maliyyə bazarının investisiya fondları 
1.2.4.1  Qeyri-maliyyə bazarının dövlət investisiya fondları 
1.2.4.1.1  Qeyri-maliyyə bazarının dövlət investisiya fondları – QKT 
1.2.4.1.2  Qeyri-maliyyə bazarının dövlət investisiya fondları – MƏYT 
1.2.4.2  Qeyri-maliyyə bazarının milli özəl investisiya fondları 
1.2.4.2.1  Qeyri-maliyyə bazarının milli özəl investisiya fondları – QKT 
1.2.4.2.2  Qeyri-maliyyə bazarının milli özəl investisiya fondları – MƏYT 
1.2.4.3  Qeyri-maliyyə bazarının qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən investisiya fondları 
1.2.4.3.1  Qeyri-maliyyə bazarının qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən investisiya fondları – QKT 
1.2.4.3.2  Qeyri-maliyyə bazarının qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən investisiya fondları – MƏYT 
1.2.5  Digər maliyyə vasitəçiləri, sığorta korporasiyaları və pensiya fondları istisna olmaqla 
1.2.5.1  Digər dövlət maliyyə korporasiyaları 
1.2.5.1.1  Digər dövlət maliyyə korporasiyaları – QKT 
1.2.5.1.2  Digər dövlət maliyyə korporasiyaları – MƏYT 
1.2.5.2  Digər milli özəl maliyyə korporasiyaları 
1.2.5.2.1  Digər milli özəl maliyyə korporasiyaları – QKT 
1.2.5.2.2  Digər milli özəl maliyyə korporasiyaları – MƏYT 
1.2.5.3  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən digər maliyyə korporasiyaları 
1.2.5.3.1  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən digər maliyyə korporasiyaları – QKT 
1.2.5.3.2  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən digər maliyyə korporasiyaları – MƏYT 
1.2.6  Yardımçı maliyyə korporasiyaları 
1.2.6.1  Dövlət yardımçı maliyyə korporasiyaları 
1.2.6.1.1  Dövlət yardımçı maliyyə korporasiyaları – QKT 
1.2.6.1.2  Dövlət yardımçı maliyyə korporasiyaları – MƏYT 
1.2.6.2  Milli özəl yardımçı maliyyə korporasiyaları 
1.2.6.2.1  Milli özəl yardımçı maliyyə korporasiyaları – QKT 
1.2.6.2.2  Milli özəl yardımçı maliyyə korporasiyaları – MƏYT 
1.2.6.3  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən yardımçı maliyyə korporasiyaları 
1.2.6.3.1  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən yardımçı maliyyə korporasiyaları – QKT 
1.2.6.3.2  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən yardımçı maliyyə korporasiyaları – MƏYT 
1.2.7  Keptiv maliyyə təşkilatları və sələmçilər 
1.2.7.1  Dövlət keptiv maliyyə təşkilatları 
1.2.7.1.1  Dövlət keptiv maliyyə təşkilatları – QKT 
1.2.7.1.2  Dövlət keptiv maliyyə təşkilatları – MƏYT 
1.2.7.2  Milli özəl keptiv maliyyə təşkilatları 
1.2.7.2.1  Milli özəl keptiv maliyyə təşkilatları – QKT 
1.2.7.2.2  Milli özəl keptiv maliyyə təşkilatları – MƏYT 
1.2.7.3  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən keptiv maliyyə təşkilatları 
1.2.7.3.1  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən keptiv maliyyə təşkilatları – QKT 
1.2.7.3.2  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən keptiv maliyyə təşkilatları – MƏYT 
1.2.8  Sığorta korporasiyaları 
1.2.8.1  Dövlət sığorta korporasiyaları 
1.2.8.1.1  Dövlət sığorta korporasiyaları – QKT 
1.2.8.1.2  Dövlət sığorta korporasiyaları – MƏYT 
1.2.8.2  Milli özəl sığorta korporasiyaları  
1.2.8.2.1  Milli özəl sığorta korporasiyaları – QKT 
1.2.8.2.2  Milli özəl sığorta korporasiyaları – MƏYT 
1.2.8.3  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən sığorta korporasiyaları 
1.2.8.3.1  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən sığorta korporasiyaları – QKT 
1.2.8.3.2  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən sığorta korporasiyaları – MƏYT 
1.2.9  Pensiya fondları 
1.2.9.1  Dövlət pensiya fondları 
1.2.9.1.1  Dövlət pensiya fondları – QKT 
1.2.9.1.2  Dövlət pensiya fondları – MƏYT 
1.2.9.2  Milli özəl pensiya fondları 
1.2.9.2.1  Milli özəl pensiya fondları – QKT 
1.2.9.2.2  Milli özəl pensiya fondları – MƏYT 
1.2.9.3  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən pensiya fondları 
1.2.9.3.1  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən pensiya fondları – QKT 
1.2.9.3.2  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən pensiya fondları – MƏYT 
1.3  Dövlət idarəetmə orqanları 
1.3.1  Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanları (mərkəzi hökumət) 
1.3.1.1  Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanlarının sosial təminat fondları  
1.3.1.2  Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanları, sosial təminat fondları istisna olmaqla 
1.3.1.3  Mərkəzi dövlət idarəetmə orqanlarının qeyri-kommersiya təşkilatları 
1.3.2  Regional dövlət idarəetmə orqanları 
1.3.2.1  Regional dövlət idarəetmə orqanlarının sosial təminat fondları 
1.3.2.2  Regional dövlət idarəetmə orqanları, sosial təminat fondları istisna olmaqla 
1.3.2.3  Regional dövlət idarəetmə orqanlarının qeyri-kommersiya təşkilatları 
1.3.3  Yerli idarəetmə orqanları 
1.3.3.1  Yerli idarəetmə orqanlarının sosial təminat fondları 
1.3.3.2  Yerli idarəetmə orqanları, sosial təminat fondları istisna olmaqla 
1.3.3.3  Yerli idarəetmə orqanlarının qeyri-kommersiya təşkilatları 
1.4  Ev təsərrüfatları 
1.4.1  İşə götürənlər 
1.4.2  Özüməşğul şəxslər 
1.4.3  Muzdlu işçilər 
1.4.4  Mülkiyyətdən və transferlərdən gəlir götürənlər 
1.4.4.1  Mülkiyyətdən gəlir götürənlər 
1.4.4.2  Təqaüd alanlar 
1.4.4.3  Digər transferlərdən gəlir götürənlər 
1.5  Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatları 
1.5.1  Milli özəl 
1.5.2  Qeyri-rezidentlər tərəfindən nəzarət edilən 
Qalan dünya