Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
Excel
Kod Ad
Dövlət mülkiyyəti 
Xüsusi mülkiyyəti 
Bələdiyyə mülkiyyəti 
Xarici mülkiyyət 
Birgə (xarici qarışıq) mülkiyyət 
Beynəlxalq təşkilatların mülkiyyəti