Kod : Ad : Açar söz :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Məşğulluq təsnifatı üçün keçid açarları
Excel
Kod(kohnə) Ad(kohnə) Kod(yeni) Ad(yeni)
0110  Silahlı qüvvələr  0110  Silahlı qüvvələrin zabit heyəti 
0110  Silahlı qüvvələr  0210  Silahlı qüvvələrin çavuş heyəti  
0110  Silahlı qüvvələr  0310  Silahlı qüvvələrin sair heyətləri 
1110  Qanunvericilər  1111  Qanunvericilər 
1120  Yüksək vəzifəli hökumət qulluqçuları  1112  Yüksək vəzifəli hökumət qulluqçuları 
1130  Ənənəvi başçılar və yaşayış yerlərinin başçıları  1113  Ənənəvi başçılar və yaşayış yerlərinin başçıları 
1141  Siyasi partiya təşkilatlarının yüksək vəzifəli şəxsləri   1114  İctimai təşkilatların yüksək vəzifəli şəxsləri 
1142  İşəgötürənlərin, işçilərin təşkilatlarının və iqtisadi maraqlar üzrə digər təşkilatların yüksək vəzifəli şəxsləri  1114  İctimai təşkilatların yüksək vəzifəli şəxsləri  
1143  Humanitar və digər ictimai təşkilatların yüksək vəzifəli şəxsləri  1114  İctimai təşkilatların yüksək vəzifəli şəxsləri  
1210  Direktorlar və baş rəhbərlər  1120  Direktorlar və baş rəhbərlər 
1221  Kənd və ovçuluq təsərrüfatlarında, meşəçilik və balıqçılıqda istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1311  Kənd təsərrüfatı və meşəçilikdə istehsalat üzrə bölmələrin rəhbərləri  
1221  Kənd və ovçuluq təsərrüfatlarında, meşəçilik və balıqçılıqda istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1312  Balıqyetişdirmədə və balıqçılıqda istehsalat üzrə bölmələrin rəhbərləri  
1222  Emal sənayesində istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1321  Emal sənayesində baş idarəedənlər  
1222  Emal sənayesində istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1322  Dağ-mədən sənayesində baş idarəedənlər 
1223  Tikintidə istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1323  Tikintidə baş idarəedənlər 
1223  Tikintidə istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  3123  Tikintidə nəzarətçilər 
1224  Topdansatış və pərakəndə ticarətdə istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1420  Topdansatış və pərakəndə ticarətdə rəhbərlər (idarəedənlər)  
1225  Restoran və mehmanxanalarda istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1411  Mehmanxanaların rəhbərləri (idarəedənləri) 
1225  Restoran və mehmanxanalarda istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1412  Restoranların rəhbərləri (idarəedənləri) 
1226  Nəqliyyatda, anbar təsərrüfatında və rabitədə istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1324  Təchizat və malların yayılması üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
1226  Nəqliyyatda, anbar təsərrüfatında və rabitədə istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1330  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları xidmətlərinin rəhbərləri 
1227  Kommersiya xidmətində istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən biznes və inzibati xidmətlərin rəhbərləri 
1227  Kommersiya xidmətində istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1346  Maliyyə və sığorta xidmətlərinin rəhbərləri  
1228  Əhali üçün xidmət və kommunal xidməti sahəsində istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən biznes və inzibati xidmətlərin rəhbərləri 
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri   1213  Siyasət və planlaşdırma üzrə rəhbərlər 
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri   1219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən biznes və inzibati xidmətlərin rəhbərləri 
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri   1341  Uşaqlara qulluq üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri   1342  Tibbi xidmətlərin rəhbərləri 
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri   1343  Qocalara qulluq üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri   1344  Sosial təminat xidmətlərinin rəhbərləri 
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri   1345  Təhsil xidmətlərinin rəhbərləri 
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1349  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən peşəkar xidmətlərin rəhbərləri  
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri  1439  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən xidmətlər üzrə rəhbərlər  
1229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən istehsalat və istismar üzrə bölmələrin rəhbərləri   2654  Kino, teatr rejissorları və bunlara yaxın incəsənət xadimləri  
1231  Maliyyə və inzibati xidmətlərin rəhbərləri  1211  Maliyyə xidmətlərinin rəhbərləri 
1231  Maliyyə və inzibati xidmətlərin rəhbərləri  1219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən biznes və inzibati xidmətlərin rəhbərləri 
1232  Heyətin və istehsal münasibətlərinin idarə edilməsi xidmətlərinin rəhbərləri  1212  Heyətin və istehsal münasibətlərinin idarə edilməsi xidmətlərinin rəhbərləri  
1233  Satış və marketinq üzrə xidmətlərin rəhbərləri  1221  Satış və marketinq üzrə xidmətlərin rəhbərləri 
1234  Reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə xidmətlərin rəhbərləri   1222  Reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
1235  Təchizat və malların yayılması üzrə xidmətlərin rəhbərləri  1324  Təchizat və malların yayılması üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
1236  Kompüter xidməti üzrə bölmələrin rəhbərləri  1330  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları xidmətlərinin rəhbərləri 
1237  Elmi tədqiqatlar və işlər üzrə bölmələrin rəhbərləri   1223  Elmi tədqiqatlar və elmi işlər üzrə bölmələrin rəhbərləri  
1239  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən xidmətlərin rəhbərləri  1213  Siyasət və planlaşdırma üzrə rəhbərlər 
1311  Kənd və ovçuluq təsərrüfatlarında, meşəçilik və balıqçılıqda baş idarə edənlər  6111  Tarlaçılar və tərəvəzçilər 
1311  Kənd və ovçuluq təsərrüfatlarında, meşəçilik və balıqçılıqda baş idarə edənlər  6112  Ağac və kol şəkildə yetişdirilən bitkilər üzrə ixtisaslaşan bağban-mütəxəssislər  
1311  Kənd və ovçuluq təsərrüfatlarında, meşəçilik və balıqçılıqda baş idarə edənlər  6113  Bağbanlar, bağçılar və meyvə şitilliyi işçiləri  
1311  Kənd və ovçuluq təsərrüfatlarında, meşəçilik və balıqçılıqda baş idarə edənlər  6114  Qarışıq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları  
1311  Kənd və ovçuluq təsərrüfatlarında, meşəçilik və balıqçılıqda baş idarə edənlər  6121  Heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları 
1311  Kənd və ovçuluq təsərrüfatlarında, meşəçilik və balıqçılıqda baş idarə edənlər  6122  Quşçular 
1311  Kənd və ovçuluq təsərrüfatlarında, meşəçilik və balıqçılıqda baş idarə edənlər  6130  Qarışıq kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalçıları və heyvandarlar  
1312  Emal sənayesində baş idarə edənlər  1321  Emal sənayesində baş idarəedənlər 
1312  Emal sənayesində baş idarə edənlər  1322  Dağ-mədən sənayesində baş idarəedənlər 
1313  Tikintidə baş idarə edənlər  1323  Tikintidə baş idarəedənlər 
1314  Topdansatış və pərakəndə ticarətdə baş idarə edənlər  1420  Topdansatış və pərakəndə ticarətdə rəhbərlər (idarəedənlər)  
1314  Topdansatış və pərakəndə ticarətdə baş idarə edənlər  5221  Mağaza sahibləri (dükançılar) 
1315  Restoranların və mehmanxanaların baş idarə edənləri  1411  Mehmanxanaların rəhbərləri (idarəedənləri) 
1315  Restoranların və mehmanxanaların baş idarə edənləri  1412  Restoranların rəhbərləri (idarəedənləri)  
1316  Nəqliyyatda, anbar təsərrüfatında və rabitədə baş idarə edənlər  1324  Təchizat və malların yayılması üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
1316  Nəqliyyatda, anbar təsərrüfatında və rabitədə baş idarə edənlər  1330  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları xidmətlərinin rəhbərləri 
1317  Kommersiya xidmətində baş idarə edənlər  1211  Maliyyə xidmətlərinin rəhbərləri 
1317  Kommersiya xidmətində baş idarə edənlər  1212  Heyətin və istehsal münasibətlərinin idarə edilməsi xidmətlərinin rəhbərləri  
1317  Kommersiya xidmətində baş idarə edənlər  1219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən biznes və inzibati xidmətlərin rəhbərləri 
1317  Kommersiya xidmətində baş idarə edənlər  1221  Satış və marketinq üzrə xidmətlərin rəhbərləri 
1317  Kommersiya xidmətində baş idarə edənlər  1222  Reklam və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
1317  Kommersiya xidmətində baş idarə edənlər  1330  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları xidmətlərinin rəhbərləri 
1317  Kommersiya xidmətində baş idarə edənlər  1346  Maliyyə və sığorta xidmətlərinin rəhbərləri  
1318  Əhali və kommunal xidməti üçün xidmət sahəsində baş idarə edənlər  1219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən biznes və inzibati xidmətlərin rəhbərləri 
1319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən baş idarə edənlər  1223  Elmi tədqiqatlar və elmi işlər üzrə bölmələrin rəhbərləri  
1319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən baş idarə edənlər  1341  Uşaqlara qulluq üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
1319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən baş idarə edənlər  1342  Tibbi xidmətlərin rəhbərləri 
1319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən baş idarə edənlər  1343  Qocalara qulluq üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
1319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən baş idarə edənlər  1344  Sosial təminat xidmətlərinin rəhbərləri 
1319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən baş idarə edənlər  1345  Təhsil xidmətlərinin rəhbərləri 
1319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən baş idarə edənlər  1349  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən peşəkar xidmətlərin rəhbərləri  
1319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən baş idarə edənlər  1431  İdman, istirahət və mədəniyyət mərkəzlərinin rəhbərləri (idarəedənləri)  
1319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən baş idarə edənlər  1439  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən xidmətlər üzrə rəhbərlər  
2111  Fiziklər və astronomlar  2111  Fiziklər və astronomlar 
2112  Meteoroloqlar  2112  Meteoroloqlar 
2113  Kimyaçılar  2113  Kimyaçılar 
2113  Kimyaçılar  2262  Əczaçılar 
2114  Geoloqlar və geofiziklər  2114  Geoloqlar və geofiziklər 
2121  Riyaziyyatçılar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri   2120  Riyaziyyatçılar, aktuarlar, statistiklər və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  
2122  Statistiklər  2120  Riyaziyyatçılar, aktuarlar, statistiklər və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  
2123  Standartlaşdırma və metrologiya üzrə mütəxəssislər   2121  Standartlaşdırma və metrologiya üzrə mütəxəssislər  
2131  Sistemi hazırlayanlar və təhlilçilər  2511  Sistem təhlilçiləri 
2131  Sistemi hazırlayanlar və təhlilçilər  2512  Proqram təminatı yaradıcıları 
2131  Sistemi hazırlayanlar və təhlilçilər  2513  Veb və multimedia yaradıcıları 
2131  Sistemi hazırlayanlar və təhlilçilər  2519  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən proqram təminatı və sistem yaradıcıları və təhlilçiləri  
2131  Sistemi hazırlayanlar və təhlilçilər  2521  Məlumat bazalarının dizaynerləri və administratorları  
2131  Sistemi hazırlayanlar və təhlilçilər  2522  Sistem administratorları 
2131  Sistemi hazırlayanlar və təhlilçilər  2523  Kompüter şəbəkəsi üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2131  Sistemi hazırlayanlar və təhlilçilər  2529  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən məlumat bazası və kompüter şəbəkəsi üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2132  Kompüter proqramçıları  2513  Veb və multimedia yaradıcıları 
2132  Kompüter proqramçıları  2514  Tətbiqi proqramçılar 
2132  Kompüter proqramçıları  2519  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən proqram təminatı və sistem yaradıcıları və təhlilçiləri  
2132  Kompüter proqramçıları  2529  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən məlumat bazası və kompüter şəbəkəsi üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2139  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan kompüter üzrə peşəkar mütəxəssislər  2513  Veb və multimedia yaradıcıları 
2139  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan kompüter üzrə peşəkar mütəxəssislər  2519  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən proqram təminatı və sistem yaradıcıları və təhlilçiləri  
2139  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan kompüter üzrə peşəkar mütəxəssislər  2529  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən məlumat bazası və kompüter şəbəkəsi üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2139  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan kompüter üzrə peşəkar mütəxəssislər  3513  Kompüter şəbəkəsi və sistem operatorları 
2141  Arxitektorlar, şəhərsalanlar və nəqliyyat qovşaqlarının layihəçiləri  2161  Tikinti üzrə memarlar 
2141  Arxitektorlar, şəhərsalanlar və nəqliyyat qovşaqlarının layihəçiləri  2162  Mənzərə üzrə memarlar 
2141  Arxitektorlar, şəhərsalanlar və nəqliyyat qovşaqlarının layihəçiləri  2164  Şəhərsalanlar və nəqliyyat qovşaqlarının layihəçiləri  
2142  Mülki tikinti üzrə mühəndislər   2142  Mülki tikinti üzrə mühəndislər  
2143  Mühəndislər-elektriklər  2151  Mühəndislər-elektriklər 
2144  Mühəndis-elektronçular və telekommunikasiya üzrə mühəndislər  2152  Mühəndislər-elektronçular 
2144  Mühəndis-elektronçular və telekommunikasiya üzrə mühəndislər  2153  Telekommunikasiya üzrə mühəndislər 
2145  Mühəndislər-mexaniklər  2144  Mühəndislər-mexaniklər 
2146  Mühəndis kimyaçılar  2145  Mühəndislər-kimyaçılar 
2147  Dağ-mədən mühəndisləri, metallurqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2146  Dağ-mədən mühəndisləri, metallurqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  
2148  Kartoqraflar və topoqraflar  2165  Kartoqraflar və topoqraflar 
2149  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən memarlar, mühəndislər və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2141  İstehsalat mühəndisləri və mühəndis- texnoloqlar  
2149  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən memarlar, mühəndislər və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2143  Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə mühəndislər  
2149  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən memarlar, mühəndislər və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2149  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən mühəndislər və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  
2211  Bioloqlar, botaniklər, zooloqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2131  Bioloqlar, botaniklər, zooloqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  
2211  Bioloqlar, botaniklər, zooloqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2133  Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2212  Farmakoloqlar, patoloqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2131  Bioloqlar, botaniklər, zooloqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  
2212  Farmakoloqlar, patoloqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2212  İxtisaslaşmış həkimlər 
2212  Farmakoloqlar, patoloqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2250  Baytar həkimləri 
2213  Aqronomlar və bunlara yaxın peşəkar mütəxəssislər  2132  Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq üzrə məsləhətçilər  
2221  Həkimlər  2211  Ümumi praktika ilə məşğul olan həkimlər  
2221  Həkimlər  2212  İxtisaslaşmış həkimlər 
2222  Stomatoloqlar  2261  Stomatoloqlar 
2223  Baytarlar  2250  Baytar həkimləri 
2224  Əczaçılar  2262  Əczaçılar 
2229  Səhiyyə sahəsində (tibbi qulluq və mamalıq istisna olmaqla) digər ibtidai qruplara daxil edilməyən peşəkar mütəxəssislər  2263  Ətraf mühitin və əməyin gigiyenası üzrə mütəxəssislər  
2229  Səhiyyə sahəsində (tibbi qulluq və mamalıq istisna olmaqla) digər ibtidai qruplara daxil edilməyən peşəkar mütəxəssislər  2269  Səhiyyə sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən peşəkar mütəxəssislər  
2230  Tibbi qulluq və mamalıq üzrə peşəkar mütəxəssislər   1342  Tibbi xidmətlərin rəhbərləri 
2230  Tibbi qulluq və mamalıq üzrə peşəkar mütəxəssislər   1343  Qocalara qulluq üzrə xidmətlərin rəhbərləri  
2230  Tibbi qulluq və mamalıq üzrə peşəkar mütəxəssislər   2221  Tibbi qulluq üzrə peşəkar mütəxəssislər 
2230  Tibbi qulluq və mamalıq üzrə peşəkar mütəxəssislər   2222  Mamalıq üzrə peşəkar mütəxəssislər 
2230  Tibbi qulluq və mamalıq üzrə peşəkar mütəxəssislər   3221  Tibbi qulluq üzrə köməkçi heyət 
2230  Tibbi qulluq və mamalıq üzrə peşəkar mütəxəssislər   3222  Mamalıq üzrə köməkçi heyət 
2310  Kolleclərin, universitetlərin və digər ali məktəblərin müəllimləri  2310  Ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri 
2310  Kolleclərin, universitetlərin və digər ali məktəblərin müəllimləri  2360  Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin müəllimləri 
2310  Kolleclərin, universitetlərin və digər ali məktəblərin müəllimləri  2320  İlk peşə - ixtisas təhsili müəssisələrində müəllimlər  
2320  Orta məktəbdə müəllimlər  2320  İlk peşə - ixtisas təhsili müəssisələrində müəllimlər  
2320  Orta məktəbdə müəllimlər  2330  Ümumi orta və tam orta ümumi təhsil məktəblərində müəllimlər 
2331  İbtidai məktəbdə müəllimlər  2341  İbtidai təhsil səviyyəsində (ibtidai məktəblərdə) müəllimlər 
2332  Məktəbəqədər təhsildə müəllimlər  2342  Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji işçilər 
2340  Xüsusi təhsil sahəsində müəllimlər  2352  Xüsusi təhsil sahəsində müəllimlər 
2351  Təhsilin metodikası üzrə mütəxəssislər  2351  Təhsilin metodikası üzrə mütəxəssislər 
2352  Məktəb inspektorları  2351  Təhsilin metodikası üzrə mütəxəssislər 
2359  Təhsil sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən sair peşəkar mütəxəssislər  2353  Sair dil müəllimləri 
2359  Təhsil sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən sair peşəkar mütəxəssislər  2354  Sair musiqi müəllimləri 
2359  Təhsil sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən sair peşəkar mütəxəssislər  2355  Sair incəsənət müəllimləri 
2359  Təhsil sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən sair peşəkar mütəxəssislər  2356  İnformatika müəllimləri 
2359  Təhsil sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən sair peşəkar mütəxəssislər  2359  Təhsil sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən sair peşəkar mütəxəssislər  
2411  Mühasiblər  2411  Mühasiblər 
2411  Mühasiblər  2412  Maliyyə və investisayalar üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2412  Kadrlar və profilyönüm üzrə peşəkar mütəxəssislər  2263  Ətraf mühitin və əməyin gigiyenası üzrə mütəxəssislər  
2412  Kadrlar və profilyönüm üzrə peşəkar mütəxəssislər  2423  Kadrlar və peşə yönümü üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2412  Kadrlar və profilyönüm üzrə peşəkar mütəxəssislər  2424  Təlimlər və kadrlar üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2419  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan biznes üzrə peşəkar mütəxəssislər   2412  Maliyyə və investisiyalar üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2419  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan biznes üzrə peşəkar mütəxəssislər   2413  Maliyyə təhlilçiləri 
2419  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan biznes üzrə peşəkar mütəxəssislər   2421  İdarəetmə və təşkilati işlər üzrə təhlilçilər 
2419  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan biznes üzrə peşəkar mütəxəssislər   2422  Siyasi idarəetmə üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2419  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan biznes üzrə peşəkar mütəxəssislər   2431  Reklam və marketinq üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2419  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan biznes üzrə peşəkar mütəxəssislər   2432  İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə peşəkar mütəxəssislər 
2419  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan biznes üzrə peşəkar mütəxəssislər   3339  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən kommersiya xidmətləri üzrə agentlər  
2421  Hüquqşünaslar  2611  Hüquqşünaslar 
2422  Hakimlər  2612  Hakimlər 
2429  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan hüquq sahəsində peşəkar mütəxəssislər  2619  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan hüquq sahəsində peşəkar mütəxəssislər  
2431  Arxiv müdirləri və muzey mühafizəçiləri  2621  Arxivçilər və muzey mühafizəçiləri 
2432  Kitabxanaçılar və informasiya ilə əlaqədar bir-birinə yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri.  2622  Kitabxanaçılar və informasiya ilə əlaqədar bir-birinə yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  
2441  İqtisadçılar  2631  İqtisadçılar 
2442  Sosioloqlar, antropoloqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  2632  Sosioloqlar, antropoloqlar və bunlara yaxın peşələrin peşəkar mütəxəssisləri  
2443  Filosoflar, tarixçilər və politoloqlar  2633  Filosoflar, tarixçilər və politoloqlar 
2444  Filoloqlar, yazılı və şifahi tərcüməçilər  2643  Yazılı və şifahi tərcüməçilər 
2445  Psixoloqlar  2634  Psixoloqlar 
2446  Sosial problemlər sahəsinin peşəkar mütəxəssisləri  2635  Sosial problemlər və məsləhətlər üzrə peşəkar mütəxəssislər  
2451  Yazıçılar, jurnalistlər və digər müəlliflər  2641  Yazıçılar 
2451  Yazıçılar, jurnalistlər və digər müəlliflər  2642  Jurnalistlər 
2452  Heykəltaraşlar, rəssamlar və bunlara yaxın incəsənət xadimləri  2651  Təsviri incəsənət ustaları 
2453  Bəstəkarlar, musiqiçilər və müğənnilər  2652  Bəstəkarlar, musiqiçilər və müğənnilər 
2454  Xoreoqraflar və rəqqaslar  2653  Xoreoqraflar və rəqqaslar 
2455  Kino, teatr aktyorları, rejissorları və bunlara yaxın incəsənət xadimləri  2654  Kino, teatr rejissorları və bunlara yaxın incəsənət xadimləri  
2455  Kino, teatr aktyorları, rejissorları və bunlara yaxın incəsənət xadimləri  2655  Aktyorlar 
2460  Din sahəsində peşəkar mütəxəssislər  2636  Din sahəsində peşəkar mütəxəssislər 
3111  Kimya və fizika elmlərində texniklər  3111  Kimya və fizika elmləri sahəsində texniklər 
3112  Mülki tikinti üzrə texniklər  3112  Mülki tikinti üzrə texniklər 
3113  Texniklər-elektriklər  3113  Texniklər-elektriklər 
3114  Texniklər-elektronçular və telekommunikasiya üzrə texniklər   3114  Texniklər-elektronçular  
3114  Texniklər-elektronçular və telekommunikasiya üzrə texniklər   3522  Telekommunikasiya üzrə texniklər  
3115  Texniklər-mexaniklər  3115  Texniklər-mexaniklər 
3116  Kimya maşınqayırmasında texniklər  3116  Kimya maşınqayırmasında texniklər 
3117  Hasilat sənayesində və metallurgiyada texniklər  3117  Hasilat sənayesində və metallurgiyada texniklər 
3118  ?ertyoj?ular  3118  ?ertyoj?ular 
3119  Fizika və texniki elmlərdə digər ibtidai qruplara daxil edilməyən texniklər  3119  Fizika və texniki elmlərdə digər ibtidai qruplara daxil edilməyən texniklər  
3121  EHM asistentləri  3512  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində texniki köməkçi heyət  
3121  EHM asistentləri  3513  Kompüter şəbəkəsi və sistem operatorları 
3121  EHM asistentləri  3514  Veb operatorları 
3122  Kompüter qurğularının operatorları  3511  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində operatorlar  
3122  Kompüter qurğularının operatorları  3514  Veb operatorları 
3123  Sənaye robotlarının nəzarətçiləri  3139  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan texnoloji proseslərin idarə edilməsi üzrə texniki işçilər  
3131  Təsvirin və səsin yazılması üçün aparatların fotoqrafları və operatorları  3431  Fotoqraflar 
3131  Təsvirin və səsin yazılması üçün aparatların fotoqrafları və operatorları  3521  Audio-vizual və radio, televiziya verilişləri üçün aparatların operatorları  
3132  Radio və televiziya verilişləri və telerabitə üçün aparatların operatorları  3521  Audio-vizual və radio, televiziya verilişləri üçün aparatların operatorları  
3132  Radio və televiziya verilişləri və telerabitə üçün aparatların operatorları  3522  Telekommunikasiya üzrə texniklər  
3133  Tibb avadanlığının operatorları  3211  Rentgen və müalicə avadanlıqlarının operatorları 
3139  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən optika və elektron avadanlığının operatorları   3211  Rentgen və müalicə avadanlıqlarının operatorları 
3141  Gəmi mexanikləri  3151  Gəmi mexanikləri 
3142  Kapitanın vaxt köməkçiləri və losmanlar  3152  Kapitanın göyərtə köməkçiləri və losmanlar  
3143  Təyyarələrin pilotları və bunlara yaxın peşələrin mütəxəssisləri   3153  Təyyarələrin pilotları və bunlara yaxın peşələrin mütəxəssisləri  
3144  Təyyarələrin hərəkətinin nəzarətçiləri  3154  Təyyarələrin hərəkətinin nəzarətçiləri 
3145  Təyyarələrin hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər  3155  Təyyarələrin hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər  
3151  Tikinti və yanğın müfəttişləri  3112  Mülki tikinti üzrə texniklər 
3151  Tikinti və yanğın müfəttişləri  3359  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən dövlət fəaliyyəti üzrə köməkçi heyət  
3152  Təhlükəsizlik, səhiyyə və keyfiyyət üzrə müfəttişlər  2263  Ətraf mühitin və əməyin gigiyenası üzrə mütəxəssislər  
3152  Təhlükəsizlik, səhiyyə və keyfiyyət üzrə müfəttişlər  3113  Texniklər-elektriklər 
3152  Təhlükəsizlik, səhiyyə və keyfiyyət üzrə müfəttişlər  3114  Texniklər-elektronçular  
3152  Təhlükəsizlik, səhiyyə və keyfiyyət üzrə müfəttişlər  3115  Texniklər-mexaniklər 
3152  Təhlükəsizlik, səhiyyə və keyfiyyət üzrə müfəttişlər  3117  Hasilat sənayesində və metallurgiyada texniklər 
3152  Təhlükəsizlik, səhiyyə və keyfiyyət üzrə müfəttişlər  3257  Ətraf mühitin və əməyin gigiyenası üzrə nəzarətçilər  
3152  Təhlükəsizlik, səhiyyə və keyfiyyət üzrə müfəttişlər  7543  Məhsulu (ərzaq və içki istisna olmaqla) çeşidlərə ayıran və sınaqdan keçirən fəhlələr  
3211  Təbiət elmləri sahəsində mütəxəssislər  3141  Təbiət elmləri sahəsində texniklər 
3211  Təbiət elmləri sahəsində mütəxəssislər  3212  Tibbi və patoloji laboratoriya texnikləri  
3212  Aqranomiya və meşə təsərrüfatı üzrə mütəxəssislər  3142  Kənd təsərrüfatında texniklər 
3212  Aqranomiya və meşə təsərrüfatı üzrə mütəxəssislər  3143  Meşə təsərrüfatında texniklər 
3213  Kənd və meşə təsərrüfatı üzrə məsləhətçilər  2132  Kənd təsərrüfatı, meşəçilik və balıqçılıq üzrə məsləhətçilər  
3221  Feldşerlər  2240  Orta tibb heyəti 
3221  Feldşerlər  3253  Sanitar maarifləndirmə sahəsində işçilər 
3221  Feldşerlər  3256  Feldşerlər 
3222  Gigiyena mütəxəssisləri  2263  Ətraf mühitin və əməyin gigiyenası üzrə mütəxəssislər  
3222  Gigiyena mütəxəssisləri  3257  Ətraf mühitin və əməyin gigiyenası üzrə nəzarətçilər  
3223  Diyetoloqlar və səmərəli qida üzrə mütəxəssislər  2265  Dietoloqlar və səmərəli qida üzrə mütəxəssislər  
3224  Optometristlər və optika mütəxəssisləri  2267  Optometristlər və optika mütəxəssisləri 
3224  Optometristlər və optika mütəxəssisləri  3254  Optika mütəxəssisləri (texniklər) 
3225  Feldşerlər-stomatoloqlar  3251  Feldşerlər-stomatoloqlar 
3226  Fizioterapevtlər və bunlara yaxın peşələrin köməkçi heyəti  2264  Fizioterapevtlər  
3226  Fizioterapevtlər və bunlara yaxın peşələrin köməkçi heyəti  2269  Səhiyyə sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən peşəkar mütəxəssislər  
3226  Fizioterapevtlər və bunlara yaxın peşələrin köməkçi heyəti  3255  Fizioterapiya sahəsində köməkçi heyət 
3226  Fizioterapevtlər və bunlara yaxın peşələrin köməkçi heyəti  3259  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən müasir səhiyyənin köməkçi heyəti  
3227  Feldşer-baytarlar  3240  Feldşer-baytarlar və baytar köməkçiləri 
3228  Feldşer-əczaçılar  3213  Əczaçı texnikləri və köməkçiləri 
3229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən müasir səhiyyənin (tibbi qulluq və mamalıq istisna olmaqla) köməkçi heyəti  2230  Ənənəvi və qeyri-ənənəvi təbabətin həkimləri  
3229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən müasir səhiyyənin (tibbi qulluq və mamalıq istisna olmaqla) köməkçi heyəti  2266  Loqopedlər 
3229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən müasir səhiyyənin (tibbi qulluq və mamalıq istisna olmaqla) köməkçi heyəti  2267  Optometristlər və optika mütəxəssisləri 
3229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən müasir səhiyyənin (tibbi qulluq və mamalıq istisna olmaqla) köməkçi heyəti  2269  Səhiyyə sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən peşəkar mütəxəssislər  
3229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən müasir səhiyyənin (tibbi qulluq və mamalıq istisna olmaqla) köməkçi heyəti  3259  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən müasir səhiyyənin köməkçi heyəti  
3231  Tibbi qulluq üzrə köməkçi heyət  3221  Tibbi qulluq üzrə köməkçi heyət 
3232  Mamalıq üzrə köməkçi heyət  3222  Mamalıq üzrə köməkçi heyət 
3241  Xalq təbabətinin həkimləri  2230  Ənənəvi və qeyri-ənənəvi təbabətin həkimləri  
3241  Xalq təbabətinin həkimləri  3230  Ənənəvi və qeyri-ənənəvi təbabətdə köməkçi heyət  
3242  İnandırma və dualarla müalicə edən şəfavericilər  5169  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən fərdi xidmətlər göstərən işçilər  
3310  İbtidai təhsil üzrə köməkçi heyət  2341  İbtidai təhsil səviyyəsində (ibtidai məktəblərdə) müəllimlər 
3320  Məktəbəqədər təhsil üzrə köməkçi heyət  2342  Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji işçilər 
3330  Xüsusi təhsil üzrə köməkçi heyət  2352  Xüsusi təhsil sahəsində müəllimlər 
3340  Təhsil üzrə sair köməkçi heyət  2353  Sair dil müəllimləri 
3340  Təhsil üzrə sair köməkçi heyət  2355  Sair incəsənət müəllimləri 
3340  Təhsil üzrə sair köməkçi heyət  2356  İnformatika müəllimləri 
3340  Təhsil üzrə sair köməkçi heyət  2359  Təhsil sahəsində digər ibtidai qruplara daxil edilməyən sair peşəkar mütəxəssislər  
3340  Təhsil üzrə sair köməkçi heyət  3153  Təyyarələrin pilotları və bunlara yaxın peşələrin mütəxəssisləri  
3340  Təhsil üzrə sair köməkçi heyət  3423  Fitnes və istirahət sahəsində məşqçilər 
3340  Təhsil üzrə sair köməkçi heyət  3435  Mədəniyyət və incəsənət sahəsində sair köməkçi heyət  
3340  Təhsil üzrə sair köməkçi heyət  5165  Avtomobil sürmə üzrə təlimatçılar 
3411  Qiymətli kağızların və maliyyə sənədlərinin satışı üzrə dilerlər və brokerlər  2412  Maliyyə və investisiyalar üzrə peşəkar mütəxəssislər  
3411  Qiymətli kağızların və maliyyə sənədlərinin satışı üzrə dilerlər və brokerlər  3311  Qiymətli kağızların və maliyyə sənədlərinin satışı üzrə dilerlər və brokerlər  
3412  Sığorta agentləri  3321  Sığorta agentləri 
3413  Əmlakın satışı üzrə agentlər  3334  Əmlakın satışı üzrə agentlər 
3414  Səyahətlər üzrə məsləhətçilər və onların təşkilatçıları  3332  Konfransların və tədbirlərin təşkilatçıları (planlaşdırıcıları)  
3414  Səyahətlər üzrə məsləhətçilər və onların təşkilatçıları  3339  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən kommersiya xidmətləri üzrə agentlər  
3414  Səyahətlər üzrə məsləhətçilər və onların təşkilatçıları  4221  Səyahətlər üzrə məsləhətçilər  
3415  Texnika və kommersiya satışları üzrə agentlər  2433  Texnika və tibb texnikasının satışı üzrə peşəkar mütəxəssislər (İKT istisna olmaqla)  
3415  Texnika və kommersiya satışları üzrə agentlər  2434  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının satışı üzrə peşəkar mütəxəssislər  
3415  Texnika və kommersiya satışları üzrə agentlər  3322  Kommersiya satışları üzrə agentlər 
3416  Tədarük üzrə agentlər  3323  Tədarük üzrə agentlər 
3417  Qiymətləndiricilər və hərracçılar (auksionistlər)  3315  Qiymətləndiricilər və hərracçılar  
3417  Qiymətləndiricilər və hərracçılar (auksionistlər)  3339  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən kommersiya xidmətləri üzrə agentlər  
3419  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən maliyyə və satış üzrə köməkçi heyət  3312  Kreditlərin verilməsi üzrə işçilər 
3421  Ticarət brokerləri  3324  Ticarət brokerləri 
3422  Kömrük rüsumlarından təmizləmə üzrə agentlər və ekspeditorlar  3331  Gömrük rüsumlarından azad olma üzrə agentlər 
3423  Əmək müqavilələri və muzd üzrə agentlər  3333  Əmək müqavilələri və məşğuliyyət üzrə agentlər 
3429  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən kommersiya xidmətləri üzrə agentlər və ticarət brokerləri  3339  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən kommersiya xidmətləri üzrə agentlər  
3431  İnzibati köməkçi heyət və bir-birinə yaxın peşələrin köməkçi heyəti  3341  Ofis nəzarətçiləri 
3431  İnzibati köməkçi heyət və bir-birinə yaxın peşələrin köməkçi heyəti  3342  Hüquq işində katiblər 
3431  İnzibati köməkçi heyət və bir-birinə yaxın peşələrin köməkçi heyəti  3343  İnzibati və icraçı katiblər 
3431  İnzibati köməkçi heyət və bir-birinə yaxın peşələrin köməkçi heyəti  3344  Tibb işində katiblər 
3432  Hüquq köməkçi heyəti və bir-birinə yaxın peşələrin köməkçi heyəti  3411  Hüquq sahəsində köməkçi heyət və bir-birinə yaxın peşələrin köməkçi heyəti  
3433  Mühasiblər  3313  Mühasibat işində köməkçi heyət 
3434  Statistik, riyazi köməkçi heyət və bir-birinə yaxın peşələrin köməkçi heyəti  3313  Mühasibat işində köməkçi heyət 
3434  Statistik, riyazi köməkçi heyət və bir-birinə yaxın peşələrin köməkçi heyəti  3314  Statistika, riyaziyyat və oxşar sahələrin peşəkarları  
3439  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən inzibati köməkçi heyət  3332  Konfransların və tədbirlərin təşkilatçıları (planlaşdırıcıları)  
3439  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən inzibati köməkçi heyət  3343  İnzibati və icraçı katiblər 
3439  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən inzibati köməkçi heyət  3359  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən dövlət fəaliyyəti üzrə köməkçi heyət  
3439  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən inzibati köməkçi heyət  3433  Teatr, muzey və kitabxanalarda köməkçi heyət  
3441  Gömrük və sərhəd müfəttişləri  3351  Gömrük və sərhəd müfəttişləri 
3442  Vergilərin və aksizlərin yığılması üzrə dövlət qulluqçuları  3352  Vergilərin və aksizlərin ödənilməsinə nəzarət üzrə müfəttişlər  
3443  Sosial müdafiə və pensiya təminatı üzrə dövlət qulluqçuları  3353  Sosial müdafiə və pensiya təminatı üzrə dövlət qulluqçuları  
3444  Lisenziyalar üzrə dövlət qulluqçuları  3354  Lisenziyalar üzrə dövlət qulluqçuları 
3449  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən gömrük rusumları, vergiqoyma və bir-birinə yaxın dövlət fəaliyyəti üzrə köməkçi heyət  3359  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən dövlət fəaliyyəti üzrə köməkçi heyət  
3450  Polis müfəttişləri və detektivlər  3355  Polis əməkdaşları (orta rəis heyəti) və detektivlər 
3450  Polis müfəttişləri və detektivlər  3411  Hüquq sahəsində köməkçi heyət və bir-birinə yaxın peşələrin köməkçi heyəti  
3460  Sosial problemlər sahəsinin köməkçi heyəti  3412  Sosial problemlər sahəsinin köməkçi heyəti 
3471  Tərtibatçılar və sənaye dizaynerləri  2163  Məhsul və geyim üzrə dizaynerlər 
3471  Tərtibatçılar və sənaye dizaynerləri  2166  Rəssam-tərtibatçılar və multimediya dizaynerləri 
3471  Tərtibatçılar və sənaye dizaynerləri  3432  Tərtibatçılar və dizaynerlər 
3471  Tərtibatçılar və sənaye dizaynerləri  3433  Teatr, muzey və kitabxanalarda köməkçi heyət  
3471  Tərtibatçılar və sənaye dizaynerləri  7316  Dekorasiya rəssamları, oymaçılar və s. 
3472  Radio, televiziya diktorları və sair diktorlar  2642  Jurnalistlər 
3472  Radio, televiziya diktorları və sair diktorlar  2656  Radio, televiziya diktorları və sair diktorlar 
3473  Küçədə və gecə klublarında çıxış edən musiqiçilər, müğənnilər, rəqqaslar və s.  2652  Bəstəkarlar, musiqiçilər və müğənnilər 
3473  Küçədə və gecə klublarında çıxış edən musiqiçilər, müğənnilər, rəqqaslar və s.  2653  Xoreoqraflar və rəqqaslar 
3474  Klounlar, illyuzionistlər, akrobatlar və bunlara yaxın peşələrin adamları   2659  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan incəsənət xadimləri  
3475  İdmançılar və bunlara yaxın peşələrin adamları  3421  Yüngül atletlər və idmançılar 
3475  İdmançılar və bunlara yaxın peşələrin adamları  3422  İdman məşqçiləri və təlimatçıları 
3475  İdmançılar və bunlara yaxın peşələrin adamları  3423  Fitnes və istirahət sahəsində məşqçilər 
3480  Din sahəsinin dini rütbəsi olmayan köməkçi heyəti  3413  Din sahəsində dini rütbəsi olmayan köməkçi heyət 
4111  Stenoqrafistlər və makinaçılar  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4111  Stenoqrafistlər və makinaçılar  4131  Makinaçılar və mətnlərin redaktə edilməsi və oxşar işlərin yerinə yetirilməsi üzrə avadanlığın operatorları 
4112  Mətnlərin redaktə edilməsi və oxşar işlərin yerinə yetirilməsi üzrə avadanlığın operatorları  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4112  Mətnlərin redaktə edilməsi və oxşar işlərin yerinə yetirilməsi üzrə avadanlığın operatorları  4131  Makinaçılar və mətnlərin redaktə edilməsi və oxşar işlərin yerinə yetirilməsi üzrə avadanlığın operatorları 
4113  Müxtəlif məlumatların daxil edilməsi üzrə avadanlığın operatorları   4132  Müxtəlif məlumatların daxil edilməsi üzrə avadanlığın operatorları  
4114  Hesablama maşınlarının operatorları  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4114  Hesablama maşınlarının operatorları  4132  Müxtəlif məlumatların daxil edilməsi üzrə avadanlığın operatorları  
4115  Katiblər  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4115  Katiblər  3342  Hüquq işində katiblər 
4115  Katiblər  3344  Tibb işində katiblər 
4115  Katiblər  4120  Katiblər 
4121  Mühasibat əməliyyatları və uçotu üzrə qulluqçular  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4121  Mühasibat əməliyyatları və uçotu üzrə qulluqçular  4311  Mühasibat əməliyyatları və uçotu üzrə qulluqçular  
4121  Mühasibat əməliyyatları və uçotu üzrə qulluqçular  4313  Ödəniş cədvəllərinin təşkili üzrə işçilər 
4122  Statistika və maliyyə məlumatlarının işlənməsi üzrə qulluqçular  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4122  Statistika və maliyyə məlumatlarının işlənməsi üzrə qulluqçular  4312  Statistika, sığorta və maliyyə məlumatlarının işlənməsi üzrə qulluqçular 
4131  Anbarda idarə qulluqçuları  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4131  Anbarda idarə qulluqçuları  4321  Anbarda idarə qulluqçuları 
4132  Məhsulun uçota alınması üzrə qulluqçular  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4132  Məhsulun uçota alınması üzrə qulluqçular  4322  Məhsulun uçota alınması üzrə qulluqçular 
4133  Nəqliyyatda idarə qulluqçuları   3341  Ofis nəzarətçiləri 
4133  Nəqliyyatda idarə qulluqçuları   4323  Nəqliyyatda idarə qulluqçuları  
4141  Kitabxana və kartoteka işçiləri  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4141  Kitabxana və kartoteka işçiləri  4411  Kitabxana işçiləri 
4141  Kitabxana və kartoteka işçiləri  4415  Kartoteka işçiləri və surət çıxaranlar 
4142  Poçt paylayanlar və çeşidləyicilər  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4142  Poçt paylayanlar və çeşidləyicilər  4412  Poçt paylayanlar və çeşidləyicilər 
4143  Kodlaşdırıcılar, təshihçilər və oxşar peşə işçiləri  3252  Tibbi hesablamalar və səhiyyə məlumatları üzrə texniklər 
4143  Kodlaşdırıcılar, təshihçilər və oxşar peşə işçiləri  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4143  Kodlaşdırıcılar, təshihçilər və oxşar peşə işçiləri  4413  Kodlaşdırıcılar, təshihçilər və oxşar peşə işçiləri  
4144  Mirzələr və oxşar peşə işçiləri  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4144  Mirzələr və oxşar peşə işçiləri  4414  Mirzələr və oxşar peşə işçiləri 
4190  Digər idarə qulluqçuları  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4190  Digər idarə qulluqçuları  4110  İdarə (ofis) qulluqçuları 
4190  Digər idarə qulluqçuları  4227  Bazar konyunkturasını öyrənmək məqsədilə müsahibə alanlar və sorğu keçirənlər  
4190  Digər idarə qulluqçuları  4416  İnsan resursları üzrə qulluqçular  
4190  Digər idarə qulluqçuları  4419  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən idarə qulluqçularının köməkçiləri  
4211  Bilet kassalarının xəzinədarları da daxil olmaqla xəzinədarlar  4211  Bank xəzinədarları və digər işçilər 
4211  Bilet kassalarının xəzinədarları da daxil olmaqla xəzinədarlar  4212  Bukmekerlər və krupyelər (qumarxana xidmətçiləri)  
4211  Bilet kassalarının xəzinədarları da daxil olmaqla xəzinədarlar  5230  Bilet kassalarının xəzinədarları da daxil olmaqla xəzinədarlar 
4212  Bank xəzinədarları və digər işçilər  4211  Bank xəzinədarları və digər işçilər 
4213  Bukmekerlər və krupyelər  4212  Bukmekerlər və krupyelər (qumarxana xidmətçiləri)  
4214  Əşyaların girov qoyulması və borc pul verilməsi üzrə agentlər  4213  Əşyaların girov qoyulması və borc pul verilməsi üzrə agentlər 
4215  Hesablar və borclar üzrə ödənişlərin, habelə nağd məbləğlərin alınması üzrə işçilər  4214  Hesablar və borclar üzrə ödənişlərin, habelə nağd məbləğlərin alınması üzrə işçilər 
4221  Səyahət bürolarının işçiləri  4221  Səyahətlər üzrə məsləhətçilər  
4222  Müsafirlərin qəbulu və məlumatlandırılması üzrə işçilər  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4222  Müsafirlərin qəbulu və məlumatlandırılması üzrə işçilər  4222  Müsafirlərin məlumatlandırılması üzrə işçilər 
4222  Müsafirlərin qəbulu və məlumatlandırılması üzrə işçilər  4224  Mehmanxanada müsafirlərin qəbulu üzrə işçilər 
4222  Müsafirlərin qəbulu və məlumatlandırılması üzrə işçilər  4225  İnformasiya bürolarının işçiləri 
4222  Müsafirlərin qəbulu və məlumatlandırılması üzrə işçilər  4226  Qəbul otaqlarının katibləri (resepşn işçiləri) 
4222  Müsafirlərin qəbulu və məlumatlandırılması üzrə işçilər  4229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən müştərilərin məlumatlandırılması üzrə işçilər  
4223  Telefon?ular  3341  Ofis nəzarətçiləri 
4223  Telefon?ular  4223  Telefon?ular 
4224  Təsərrüfat xidmətləri ilə məşğul olan qulluqçular   9622  İxtisassız işçilər 
5111  Yolda xidmətedici işçi heyət, bort baxıcıları və styuardlar  5111  Yolda xidmətedici işçi heyət, bort baxıcıları və styuardlar 
5112  İctimai nəqliyyat konduktorları  5112  İctimai nəqliyyat konduktorları 
5113  Gidlər  5113  Bələdçilər 
5121  Ev təsərrüfatlarının və iqtisadiyyatın idarə edilməsi üzrə köməkçilər  5151  Ofislərdə, mehmanxanalarda və digər müəssisələrdə təmizlik və təsərrüfat üzrə köməkçilər  
5121  Ev təsərrüfatlarının və iqtisadiyyatın idarə edilməsi üzrə köməkçilər  5152  Ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi üzrə köməkçilər  
5122  Aşbazlar  3434  Baş aşbazlar 
5122  Aşbazlar  5120  Aşbazlar 
5122  Aşbazlar  9411  Qəlyənaltı (fast food) hazırlayanlar 
5123  Ofisiantlar, barmenlər və bufetçilər   5131  Ofisiantlar 
5123  Ofisiantlar, barmenlər və bufetçilər   5132  Barmenlər 
5131  Uşaqlara qulluq edən işçilər  5311  Uşaqlara qulluq edən işçilər 
5131  Uşaqlara qulluq edən işçilər  5312  Müəllimlərin köməkçiləri  
5132  Müalicə müəssisələrinin xəstələrinə fərdi xidmət göstərən işçilər  3258  Təcili yardım işçiləri 
5132  Müalicə müəssisələrinin xəstələrinə fərdi xidmət göstərən işçilər  5321  Müalicə müəssisələrinin xəstələrinə fərdi xidmət göstərən işçilər  
5132  Müalicə müəssisələrinin xəstələrinə fərdi xidmət göstərən işçilər  5329  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən səhiyyə sahəsində fərdi qulluq üzrə xidmət göstərən işçilər  
5133  Evdə fərdi xidmət göstərən işçilər  5322  Evdə fərdi xidmət göstərən işçilər 
5139  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən fərdi qulluq üzrə xidmət göstərən işçilər və bir-birinə yaxın peşələrin işçiləri  5164  Ev heyvanlarının baxıcıları 
5139  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən fərdi qulluq üzrə xidmət göstərən işçilər və bir-birinə yaxın peşələrin işçiləri  5329  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən səhiyyə sahəsində fərdi qulluq üzrə xidmət göstərən işçilər  
5141  Qadın və kişi bərbərləri, kosmetoloqlar və oxşar peşə işçiləri  5141  Qadın və kişi bərbərləri 
5141  Qadın və kişi bərbərləri, kosmetoloqlar və oxşar peşə işçiləri  5142  Kosmetoloqlar və oxşar peşələrin işçiləri 
5142  Şəriklər və nökərlər  5162  Şəriklər və qulluqçular 
5143  Tabutçular və balzamlayıcılar  5163  Tabutçular və balzamlayıcılar 
5146  Fərdi tikiş, geyim və ayaqqabı təmiri ilə məşğul olan işçilər   7536  Ayaqqabı sənayesi fəhlələri və oxşar məmulat hazırlayanlar 
5149  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən fərdi xidmətlər göstərən işçilər  5169  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən fərdi xidmətlər göstərən işçilər  
5151  Astroloqlar və oxşar peşə işçiləri  5161  Astroloqlar, falçılar, xiromantlar və oxşar peşə işçiləri  
5152  Falçılar, xiromantlar və oxşar peşə işçiləri  5161  Astroloqlar, falçılar, xiromantlar və oxşar peşə işçiləri  
5161  Yanğınsöndürənlər  5411  Yanğınsöndürənlər 
5162  Polis işçiləri  5412  Polis əməkdaşları (kiçik rəis heyəti) 
5163  Həbsxana keşikçiləri, nəzarətçiləri  5413  Penitensiar müəssisələrin nəzarətçiləri 
5169  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən vətəndaşların və mülkiyyətin mühafizəsini aparan xidmətlərin işçiləri   5414  Mühafizəçilər, cangüdənlər 
5169  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən vətəndaşların və mülkiyyətin mühafizəsini aparan xidmətlərin işçiləri   5419  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən vətəndaşların və mülkiyyətin mühafizəsini aparan xidmətlərin işçiləri  
5210  Manekençilər və digər canlı modellər  5241  Manekenlər və digər canlı modellər  
5220  Mağaza satıcıları və mal nümayişçiləri   5222  Mağaza nəzarətçiləri 
5220  Mağaza satıcıları və mal nümayişçiləri   5223  Mağaza satıcıları  
5220  Mağaza satıcıları və mal nümayişçiləri   5242  Mal, məhsul nümayiş edənlər 
5220  Mağaza satıcıları və mal nümayişçiləri   5245  Təmir məntəqələrinin xidmətçi heyəti 
5220  Mağaza satıcıları və mal nümayişçiləri   5246  Özünəxidmət mağazalarında xidmətçi heyət 
5220  Mağaza satıcıları və mal nümayişçiləri   5249  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən ticarət işçiləri  
5230  Çadır və bazar satıcıları  5211  Çadır və bazar satıcıları 
5230  Çadır və bazar satıcıları  5246  Özünəxidmət mağazalarında xidmətçi heyət 
6111  Tarlaçılar və tərəvəzçilər  6111  Tarlaçılar və tərəvəzçilər 
6112  Ağac və kollarda yetişən bitkilər üzrə ixtisaslaşan mütəxəssis bağçılar  6112  Ağac və kol şəkildə yetişdirilən bitkilər üzrə ixtisaslaşan bağban-mütəxəssislər  
6113  Bağbanlar, bağçılar və meyvə şitilliyi işçiləri  6113  Bağbanlar, bağçılar və meyvə şitilliyi işçiləri  
6113  Bağbanlar, bağçılar və meyvə şitilliyi işçiləri  9214  İxtisassız bağbanlar və bağçılar 
6114  Qarışıq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları  6114  Qarışıq kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları  
6121  Süd və heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları  6121  Heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları 
6122  Quşçular  6122  Quşçular 
6123  Arıçılar və ipəkçilər  6123  Arıçılar və ipəkçilər 
6124  Qarışıq heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları  6121  Heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları 
6124  Qarışıq heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları  6122  Quşçular 
6124  Qarışıq heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları  6123  Arıçılar və ipəkçilər 
6129  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən bazar yönümlü heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları  5164  Ev heyvanlarının baxıcıları 
6129  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən bazar yönümlü heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları  6129  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən heyvandarlıq məhsullarının istehsalçıları  
6130  Bazar yönümlü kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları və heyvana baxanlar (heyvandarlar)  6130  Qarışıq kənd təsərrüfatı bitkilərinin istehsalçıları və heyvandarlar  
6141  Meşəçilər və meşə tədarükçüləri  6210  Meşəçilər və meşə tədarükçüləri 
6142  Ağac kömürü yandıranlar və bir-birinə yaxın peşələrin fəhlələri  6210  Meşəçilər və meşə tədarükçüləri 
6151  Balıq yetişdirənlər və dənizçilər  6221  Balıq yetişdirənlər və dənizçilər 
6152  Daxili su hövzələrində və sahilyanı sularda balıqyetişdirmə işçiləri  6222  Daxili su hövzələrində və sahilyanı sularda balıqyetişdirmə işçiləri  
6152  Daxili su hövzələrində və sahilyanı sularda balıqyetişdirmə işçiləri  7541  Sualtı işlər mütəxəssisləri 
6153  Dərin su zonalarında balıq yetişdirmə işçiləri  6223  Dərin su zonalarında balıq yetişdirmə işçiləri 
6154  Atıcı ovçular və trapper ovçuları  6224  Atıcı ovçular və trapper ovçuları (tələquranlar) 
6210  Şəxsi istehlak üçün məhsul istehsal edən ixtisaslı kənd təsərrüfatı, balıq yetişdirmə və balıq ovlama işçiləri   6310  Şəxsi istehlak üçün məhsul istehsal edən ixtisaslı kənd təsərrüfatı işçiləri  
6210  Şəxsi istehlak üçün məhsul istehsal edən ixtisaslı kənd təsərrüfatı, balıq yetişdirmə və balıq ovlama işçiləri   6320  Şəxsi istehlak üçün məhsul istehsal edən maldarlıq təsərrüfatının işçiləri  
6210  Şəxsi istehlak üçün məhsul istehsal edən ixtisaslı kənd təsərrüfatı, balıq yetişdirmə və balıq ovlama işçiləri   6330  Şəxsi istehlak üçün məhsul istehsal edən qarışıq kənd təsərrüfatı və maldarlıq təsərrüfatı işçiləri  
6210  Şəxsi istehlak üçün məhsul istehsal edən ixtisaslı kənd təsərrüfatı, balıq yetişdirmə və balıq ovlama işçiləri   6340  Şəxsi istehlak üçün ov edən ovçular, balıq yetişdirmə və balıq ovlama işçiləri  
7111  Mədən fəhlələri və karxanaların fəhlələri  3121  Şaxtalarda nəzarətçilər 
7111  Mədən fəhlələri və karxanaların fəhlələri  8111  Mədən və karxanaların fəhlələri 
7112  Partladıcılar və fitilqoyanlar   7542  Partladıcılar və fitilqoyanlar 
7113  Daş bloklarını sındıranlar, daşyonanlar və daşkəsənlər  7113  Daş bloklarını sındıranlar, daşyonanlar və daşkəsənlər  
7121  Ənənəvi materiallardan istifadə edən inşaatçılar  7111  İnşaatçılar 
7122  Bənnalar (kərpiç və daş üzrə) və tavaçılar  7112  Bənnalar (kərpic və daş üzrə) və oxşar peşə fəhlələri  
7122  Bənnalar (kərpiç və daş üzrə) və tavaçılar  7113  Daş bloklarını sındıranlar, daşyonanlar və daşkəsənlər  
7123  Betondüzücülər, beton bəzəyicilər və oxşar peşə fəhlələri  7114  Beton düzücüləri, beton bəzəyiciləri və oxşar peşə fəhlələri  
7124  Dülgər və xarratlar  7115  Dülgər və xarratlar 
7129  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən inşaatçılar və oxşar peşə fəhlələri  3123  Tikintidə nəzarətçilər 
7129  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən inşaatçılar və oxşar peşə fəhlələri  7111  İnşaatçılar 
7129  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən inşaatçılar və oxşar peşə fəhlələri  7119  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən inşaatçılar və oxşar peşə fəhlələri  
7131  Taxtapuşçular   7121  Taxtapuşçular 
7132  Döşəmə ustaları və tava döşəyənlər  7122  Döşəmə ustaları və tava döşəyənlər 
7133  Suvaqçılar  7123  Suvaqçılar 
7134  İstilik və akustika izolyasiyası düzücüləri  7124  İstilik və akustika izolyasiyası düzücüləri 
7135  Şüşəsalanlar  7125  Şüşəsalanlar 
7136  Santexnika çilingərləri və borukəməri çəkən çilingərlər  7126  Santexnika çilingərləri və boru kəməri çəkən çilingərlər  
7136  Santexnika çilingərləri və borukəməri çəkən çilingərlər  7127  Kondisioner və soyuducu mexanikləri 
7137  Tikinti elektrikləri və oxşar peşə fəhlələri  7411  Tikinti elektrikləri və oxşar peşə fəhlələri 
7141  Rəngsazlar və oxşar peşələrin fəhlələri  7131  Rəngsazlar və oxşar peşələrin fəhlələri 
7142  Lakçəkənlər və oxşar peşə fəhlələri  7132  Lakçəkənlər və oxşar peşə fəhlələri 
7143  Bina və qurğuların səthini təmizləyən fəhlələr  7133  Bina və qurğuların səthini təmizləyən fəhlələr  
7143  Bina və qurğuların səthini təmizləyən fəhlələr  7544  Fumiqatorlar və dezinfeksiya işləri aparan sair işçilər  
7211  Qəlibçilər   7211  Qəlibçilər  
7212  Qaynaqçılar və qaz vasitəsilə kəsənlər  7212  Qaynaqçılar və qaz vasitəsilə kəsənlər 
7213  Yaymaçılar  7213  Yaymaçılar 
7214  Konstruksiya metalını hazırlayanlar və quraşdırıcılar  7214  Konstruksiya metalını hazırlayanlar və quraşdırıcılar  
7215  Takelajçılar və lehimləyici kabelçilər  7215  Takelajçılar və lehimləyici kabelçilər 
7216  Sualtı işlər mütəxəssisləri  7541  Sualtı işlər mütəxəssisləri 
7221  Dəmirçilər, gürz və preslə işləyən dəmirçilər  7221  Dəmirçilər, gürz və preslə işləyən dəmirçilər 
7222  Alət hazırlayan çilingərlər və oxşar peşə fəhlələri   7222  Alət hazırlayan çilingərlər və oxşar peşə fəhlələri  
7223  Dəzgahçılar və metal emaledən dəzgah nizamlayıcıları  7223  Dəzgahqayıranlar və metal emal edən dəzgah nizamlayıcıları  
7224  Cilalayıcılar, pardaxlayıcılar və alət itiləyənlər   7224  Cilalayıcılar, pardaqlayıcılar və alət itiləyənlər  
7231  Motorlu nəqliyyat vasitələri üzrə mexaniklər və yığıcı çilingərlər   7231  Mühərrikli nəqliyyat vasitələri üzrə mexaniklər və yığıcı çilingərlər  
7231  Motorlu nəqliyyat vasitələri üzrə mexaniklər və yığıcı çilingərlər   7234  Velosipedlər və oxşar nəqliyyat vasitələri üzrə yığıcı çilingərlər  
7232  Uçuş aparatları üzrə mexaniklər və yığıcı çilingərlər  7232  Uçuş aparatları üzrə mexaniklər və yığıcı çilingərlər 
7233  Kənd təsərrüfatı və sənaye avadanlıqları üzrə mexaniklər və yığıcı-çilingərlər  7127  Kondisioner və soyuducu mexanikləri 
7233  Kənd təsərrüfatı və sənaye avadanlıqları üzrə mexaniklər və yığıcı-çilingərlər  7233  Kənd təsərrüfatı və sənaye avadanlıqları üzrə mexaniklər və yığıcı çilingərlər  
7241  Elektrik avadanlığı mexanikləri və montyorları  7412  Elektrik avadanlığı mexanikləri və montyorları 
7242  Elektron avadanlığı quraşdırıcıları  7421  Elektron avadanlıqlarının təmiri və onlara xidmət göstərilməsi üzrə mexaniklər  
7242  Elektron avadanlığı quraşdırıcıları  7422  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqlarının quraşdırıcıları və onlara xidmət göstərilməsi üzrə mexaniklər  
7243  Elektron avadanlığının təmiri və onlara xidmət göstərilməsi üzrə mexaniklər  7421  Elektron avadanlıqlarının təmiri və onlara xidmət göstərilməsi üzrə mexaniklər  
7243  Elektron avadanlığının təmiri və onlara xidmət göstərilməsi üzrə mexaniklər  7422  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqlarının quraşdırıcıları və onlara xidmət göstərilməsi üzrə mexaniklər  
7244  Teleqraf və telefon avadanlığına xidmət göstərilməsi üzrə quraşdırıcılar və fəhlələr  7422  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqlarının quraşdırıcıları və onlara xidmət göstərilməsi üzrə mexaniklər  
7245  Elektrik verilişləri xətləri quraşdırıcıları, təmirçilər və birləşdiricilər-kabelçilər  7413  Elektrik xətləri quraşdırıcıları və təmirçilər  
7245  Elektrik verilişləri xətləri quraşdırıcıları, təmirçilər və birləşdiricilər-kabelçilər  7422  İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları avadanlıqlarının quraşdırıcıları və onlara xidmət göstərilməsi üzrə mexaniklər  
7311  Ən dəqiq alətlərin hazırlanması və təmiri üzrə fəhlələr  3214  Diş texnikləri və protezçilər 
7311  Ən dəqiq alətlərin hazırlanması və təmiri üzrə fəhlələr  7311  Ən dəqiq alətlərin hazırlanması və təmiri üzrə fəhlələr 
7312  Musiqi alətlərini hazırlayanlar və sazlayanlar  7312  Musiqi alətlərini hazırlayanlar və sazlayanlar 
7313  Zərgərlik bəzək əşyalarının və qiymətli metallardan məmulatların hazırlanması üzrə ustalar  7313  Zərgərlik bəzək əşyalarının və qiymətli metallardan məmulatların hazırlanması üzrə ustalar  
7321  Abraziv məmulatını formaya salanlar, dulusçular və oxşar peşə fəhlələri   7314  Dulusçular və oxşar peşə fəhlələri  
7322  Şüşəni formaya salanlar, təraşlayıcılar, cilalayıcılar və pardaxlayıcılar   7315  Şüşəni formaya salanlar, taraşlayıcılar, cilalayıcılar və pardaqlayıcılar  
7322  Şüşəni formaya salanlar, təraşlayıcılar, cilalayıcılar və pardaxlayıcılar   7549  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən sənayenin ixtisaslı işçiləri və bir-birinə yaxın peşələrin fəhlələri  
7323  Oyucular və şüşə aşındırıcıları  7316  Dekorasiya rəssamları, oymaçılar və s. 
7324  Şüşə və keramika üzərində şəkilçəkənlər və oxşar peşə rəssamları  7316  Dekorasiya rəssamları, oymaçılar və s. 
7331  Ağacdan və oxşar materiallardan nəfis məmulatlar hazırlayanlar  7317  Ağacdan və hörmə materiallardan nəfis məmulatlar hazırlayanlar  
7331  Ağacdan və oxşar materiallardan nəfis məmulatlar hazırlayanlar  7319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən nəfis məmulatlar hazırlayanlar  
7332  Parça, gön və oxşar materiallardan bədii məmulat hazırlayanlar  7318  Parça, gön və oxşar materiallardan bədii məmulat hazırlayanlar  
7333  Metaldan (qiymətli metallardan başqa) incəsənət məmulatlarını hazırlayanlar və bərpa edənlər   7319  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən nəfis məmulatlar hazırlayanlar  
7334  Sümükdən, buynuzdan, kəhrəbadan və oxşar materiallardan incəsənət məmulatları hazırlayanlar və bərpa edənlər   7316  Dekorasiya rəssamları, oymaçılar və s. 
7335  Heykəltaraşlıqda təbii daşlardan (qranitdən, mərmərdən və s.) məmulatlar hazırlayanlar və bərpa edənlər   2651  Təsviri incəsənət ustaları 
7341  Yığıcılar və oxşar peşə fəhlələri  7321  Çapdan əvvəl görülən işlər üzrə texniklər 
7341  Yığıcılar və oxşar peşə fəhlələri  7322  Çapçılar (mətbəə fəhlələri) 
7342  Stereotipçilər və elektrotipçilər  7321  Çapdan əvvəl görülən işlər üzrə texniklər 
7343  Çap formaları üzrə oymaçılar və aşındırıcılar  7321  Çapdan əvvəl görülən işlər üzrə texniklər 
7344  Fotoqraflar və oxşar peşə fəhlələri  8132  Fotoqrafiya məhsullarının istehsalı üzrə maşın operatorları  
7345  Cildçilər və oxşar peşələrin fəhlələri  7323  Cildçilər və oxşar peşələrin fəhlələri 
7346  İpək qrafikası, ksiloqrafiya üzrə fəhlələr və parçalar üzrə trafaretçilər   7322  Çapçılar (mətbəə fəhlələri) 
7411  Ət, balıq və digər yeyinti məhsullarının emalçıları və hazırlayıcıları  7511  Ət, balıq və digər yeyinti məhsullarının emalçıları və hazırlayıcıları 
7412  Çörəkbişirənlər, qənnadıçılar və konfet hazırlayanlar  7512  Çörəkbişirənlər, qənnadıçılar və konfet hazırlayanlar  
7413  Süd məhsulları hazırlayanlar  7513  Süd məhsulları hazırlayanlar 
7414  Meyvə və tərəvəz tədarükçüləri və emalçıları  7514  Meyvə və tərəvəz tədarükçüləri və emalçıları 
7415  Yeyinti məhsulları və içkiləri üzrə dequstatorlar və növləri müəyyənləşdirənlər  7515  Yeyinti məhsulları və içkilər üzrə dequstatorlar və növləri müəyyənləşdirənlər  
7416  Tütün məhsullarını hazırlayanlar və istehsal edənlər  7516  Tütün məhsullarını hazırlayanlar və istehsal edənlər 
7421  Ağacın ilkin emalı üzrə fəhlələr  7521  Ağacın ilkin emalı üzrə fəhlələr 
7422  Mebelçilər və oxşar peşə fəhlələri  7522  Mebelçilər və oxşar peşə fəhlələri 
7423  Ağac emal edən dəzgahların sazlayıcıları və operatorları  7523  Ağac emal edən dəzgahların sazlayıcıları və operatorları 
7424  Səbət hörənlər, şyotka hazırlayanlar və oxşar peşə fəhlələri  7317  Ağacdan və hörmə materiallardan nəfis məmulatlar hazırlayanlar  
7431  Lif hazırlayanlar  7318  Parça, gön və oxşar materiallardan bədii məmulat hazırlayanlar  
7432  Toxucular, hörücülər və oxşar peşə fəhlələri  7318  Parça, gön və oxşar materiallardan bədii məmulat hazırlayanlar  
7432  Toxucular, hörücülər və oxşar peşə fəhlələri  8152  Toxuculuq və toxuma maşınlarının operatorları 
7433  Kişi və qadın dərziləri və şlyapa düzəldənlər  7531  Kişi və qadın dərziləri, xəz ustaları və şlyapa düzəldənlər 
7434  Xəz ustaları və oxşar peşə fəhlələri  7531  Kişi və qadın dərziləri, xəz ustaları və şlyapa düzəldənlər 
7435  Parça, gön və digər materiallardan lekal məmulatlarını hazırlayanlar və biçicilər  7532  Tikiş məmulatları üçün lekal hazırlayanlar və biçicilər 
7436  Tikişçilər, naxıştikənlər və oxşar peşələrin fəhlələri  7533  Tikişçilər, naxıştikənlər və oxşar peşələrin fəhlələri  
7437  Mebel üz çəkənləri və oxşar peşə fəhlələri  7534  Mebelə üz çəkənlər və oxşar peşə fəhlələri 
7441  Dəri aşılayanlar, dabbaqlar və xəzçilər  7535  Dəri aşılayanlar, dabbaqlar və xəzçilər 
7442  Ayaqqabı sənayesi fəhlələri və oxşar məmulat hazırlayanlar  7536  Ayaqqabı sənayesi fəhlələri və oxşar məmulat hazırlayanlar 
8111  Mədənçıxarma avadanlığının maşinistləri  3121  Şaxtalarda nəzarətçilər 
8111  Mədənçıxarma avadanlığının maşinistləri  8111  Mədən və karxanaların fəhlələri 
8112  Filiz və mədən süxurlarının emalı üzrə qurğuların operatorları   8112  Filiz və mədən süxurlarının emalı üzrə qurğuların operatorları  
8113  Quyu qazanlar və oxşar peşə fəhlələri  8113  Quyu qazanlar və oxşar peşə fəhlələri 
8121  Filiz və metalın əridilməsi üçün sobaların operatorları  3135  Metalın emalı üzrə nəzarətçilər 
8121  Filiz və metalın əridilməsi üçün sobaların operatorları  8121  Metal emal edən qurğuların operatorları 
8122  Əritmə, tökmə və prokat ustaları  3135  Metalın emalı üzrə nəzarətçilər 
8122  Əritmə, tökmə və prokat ustaları  8121  Metal emal edən qurğuların operatorları 
8123  Metalın termik emalı üçün qurğuların operatorları   3135  Metalın emalı üzrə nəzarətçilər 
8123  Metalın termik emalı üçün qurğuların operatorları   8121  Metal emal edən qurğuların operatorları 
8124  Məftilqayıranlar və ekstrudyer operatorları  3135  Metalın emalı üzrə nəzarətçilər 
8124  Məftilqayıranlar və ekstrudyer operatorları  8121  Metal emal edən qurğuların operatorları 
8131  Şüşə və keramika yandırmaq üçün sobaların və oxşar avadanlığın operatorları  8181  Şüşə və keramika istehsalı üzrə qurğuların operatorları  
8139  Şüşə və keramika istehsalı üzrə qurğuların və digər ilkin qruplara daxil edilməyən oxşar qurğuların operatorları  8181  Şüşə və keramika istehsalı üzrə qurğuların operatorları  
8141  Ağac emalı üzrə qurğuların operatorları  8172  Ağac emalı üzrə qurğuların operatorları 
8142  Kağız kütləsinin hazırlanması üzrə qurğuların operatorları  3139  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan texnoloji proseslərin idarə edilməsi üzrə texniki işçilər  
8142  Kağız kütləsinin hazırlanması üzrə qurğuların operatorları  8171  Kağız kütləsinin hazırlanması üzrə qurğuların operatorları  
8143  Kağız düzəldən maşınların operatorları  3139  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan texnoloji proseslərin idarə edilməsi üzrə texniki işçilər  
8143  Kağız düzəldən maşınların operatorları  8171  Kağız kütləsinin hazırlanması üzrə qurğuların operatorları  
8151  Xırdalama qurğularının, dəyirmanların və qarışdırıcıların operatorları  8131  Kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  
8152  Kimyəvi istehsalın termik avadanlığının operatorları  3133  Kimyəvi xammalın emalı üzrə qurğuların nəzarətçiləri  
8152  Kimyəvi istehsalın termik avadanlığının operatorları  8131  Kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  
8153  Filtr maşınlarının və seperatorların operatorları  3133  Kimyəvi xammalın emalı üzrə qurğuların nəzarətçiləri  
8153  Filtr maşınlarının və seperatorların operatorları  8131  Kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  
8154  Destillə aparatlarının və reaktorların (neft və qazdan başqa) operatorları  3133  Kimyəvi xammalın emalı üzrə qurğuların nəzarətçiləri  
8154  Destillə aparatlarının və reaktorların (neft və qazdan başqa) operatorları  8131  Kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  
8155  Neft və qaz təmizləmə qurğularının operatorları  3134  Neft və qaz təmizləmə qurğularının operatorları 
8155  Neft və qaz təmizləmə qurğularının operatorları  8131  Kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  
8159  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən kimyəvi xammalın emalı üzrə qurğuların operatorları  3133  Kimyəvi xammalın emalı üzrə qurğuların nəzarətçiləri  
8159  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən kimyəvi xammalın emalı üzrə qurğuların operatorları  8131  Kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  
8161  Enerji hasilatı üzrə qurğuların operatorları  3131  Enerji hasilatı üzrə qurğuların operatorları 
8162  Buxar mühərriklərinin və qazanlarının operatorları  8182  Buxar mühərriklərinin və qazanlarının operatorları  
8163  Yüksək temperaturlu sobaların, suyun emalı üzrə qurğuların və oxşar avadanlığın operatorları   3132  Yüksək temperaturlu sobaların, suyun emalı üzrə qurğuların operatorları  
8171  Avtomat yığma xətlərinin operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8171  Avtomat yığma xətlərinin operatorları  3139  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan texnoloji proseslərin idarə edilməsi üzrə texniki işçilər  
8172  Sənaye robotlarının operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8172  Sənaye robotlarının operatorları  3139  Digər ibtidai qruplara daxil olmayan texnoloji proseslərin idarə edilməsi üzrə texniki işçilər  
8211  Dəzgah operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8211  Dəzgah operatorları  7223  Dəzgahqayıranlar və metal emal edən dəzgah nizamlayıcıları  
8212  Beton və digər mineral materiallardan məhsul istehsalı üzrə maşın operatorları  8114  Sement, daş və digər mineral materiallardan məhsul istehsalı üzrə maşın operatorları  
8221  Əczaçılıq və ətriyyat məhsullarının istehsalı üzrə maşın operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8221  Əczaçılıq və ətriyyat məhsullarının istehsalı üzrə maşın operatorları  8131  Kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  
8222  Döyüş sursatı və partlayıcı maddələrin istehsalı üzrə maşın operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8222  Döyüş sursatı və partlayıcı maddələrin istehsalı üzrə maşın operatorları  8131  Kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  
8223  Pardaxlama, metallaşdırma və metalların səthinə qoruyucu örtüyün çəkilməsi üzrə qurğuların operatorları   3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8223  Pardaxlama, metallaşdırma və metalların səthinə qoruyucu örtüyün çəkilməsi üzrə qurğuların operatorları   8122  Pardaqlama, metallaşdırma və metalların səthinə qoruyucu örtüyün çəkilməsi üzrə qurğuların operatorları  
8224  Fotoqrafiya məhsullarının istehsalı üzrə maşın operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8224  Fotoqrafiya məhsullarının istehsalı üzrə maşın operatorları  8132  Fotoqrafiya məhsullarının istehsalı üzrə maşın operatorları  
8229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8229  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  8131  Kimyəvi məhsulların istehsalı üzrə maşın operatorları  
8231  Rezin istehsalı üzrə maşın operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8231  Rezin istehsalı üzrə maşın operatorları  8141  Rezin istehsalı üzrə maşın operatorları 
8232  Plastmas istehsalı üzrə maşın operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8232  Plastmas istehsalı üzrə maşın operatorları  8142  Plastik kütlə istehsalı üzrə maşın operatorları 
8233  Sintetik kauçuk, piyəvəzediciləri və neft-kimya məhsulları istehsalı üzrə avadanlıq operatorları və maşinistləri   8142  Plastik kütlə istehsalı üzrə maşın operatorları 
8240  Ağac emal edən maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8240  Ağac emal edən maşınların operatorları  7523  Ağac emal edən dəzgahların sazlayıcıları və operatorları 
8251  Çap maşınlarının operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8251  Çap maşınlarının operatorları  7322  Çapçılar (mətbəə fəhlələri) 
8252  Cildləmə maşınlarının operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8252  Cildləmə maşınlarının operatorları  7323  Cildçilər və oxşar peşələrin fəhlələri 
8253  Kağız məmulatının hazırlanması üzrə maşınların operatorları   3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8253  Kağız məmulatının hazırlanması üzrə maşınların operatorları   8143  Kağız istehsalı üzrə maşın operatorları 
8261  Lif hazırlayan maşınların, əyirmə və sarıma maşınlarının operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8261  Lif hazırlayan maşınların, əyirmə və sarıma maşınlarının operatorları  8151  Lif hazırlayan maşınların, əyirmə və sarıma maşınlarının operatorları 
8262  Toxuculuq və toxuma maşınlarının operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8262  Toxuculuq və toxuma maşınlarının operatorları  8152  Toxuculuq və toxuma maşınlarının operatorları 
8263  Tikiş avadanlığının operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8263  Tikiş avadanlığının operatorları  8153  Tikiş avadanlığının operatorları 
8264  Ağartma, boyama və təmizləmə üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8264  Ağartma, boyama və təmizləmə üzrə maşınların operatorları  8154  Ağartma, boyama və təmizləmə üzrə maşınların operatorları 
8264  Ağartma, boyama və təmizləmə üzrə maşınların operatorları  8157  Camaşırxana maşınlarının operatorları 
8265  Xəz və dəri aşılayıcı maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8265  Xəz və dəri aşılayıcı maşınların operatorları  8155  Xəz və dəri aşılayıcı maşınların operatorları 
8266  Ayaqqabı və oxşar məhsulların hazırlanması üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8266  Ayaqqabı və oxşar məhsulların hazırlanması üzrə maşınların operatorları  8156  Ayaqqabı və oxşar məhsulların hazırlanması üzrə maşınların operatorları 
8269  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən toxuculuq, dəri və xəz məhsullarının istehsalı üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8269  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən toxuculuq, dəri və xəz məhsullarının istehsalı üzrə maşınların operatorları  8159  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən toxuculuq, dəri və xəz məhsullarının istehsalı üzrə maşınların operatorları  
8271  Ət və balıq emalı üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8271  Ət və balıq emalı üzrə maşınların operatorları  8160  Yeyinti məhsullarının və oxşar məhsulların emalı üzrə maşınların operatorları  
8272  Süd məhsullarının istehsalı üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8272  Süd məhsullarının istehsalı üzrə maşınların operatorları  8160  Yeyinti məhsullarının və oxşar məhsulların emalı üzrə maşınların operatorları  
8273  Taxıl və ədviyyatın üyüdülməsi üzrə dəyirmanların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8273  Taxıl və ədviyyatın üyüdülməsi üzrə dəyirmanların operatorları  8160  Yeyinti məhsullarının və oxşar məhsulların emalı üzrə maşınların operatorları  
8274  Xırdalanmış taxıldan məmulatların, çörək bulka və şokalad məmulatının istehsalı üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8274  Xırdalanmış taxıldan məmulatların, çörək bulka və şokalad məmulatının istehsalı üzrə maşınların operatorları  8160  Yeyinti məhsullarının və oxşar məhsulların emalı üzrə maşınların operatorları  
8275  Meyvə, tərəvəz və qoz-fındığın emalı üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8275  Meyvə, tərəvəz və qoz-fındığın emalı üzrə maşınların operatorları  8160  Yeyinti məhsullarının və oxşar məhsulların emalı üzrə maşınların operatorları  
8276  Şəkər hazırlanması üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8276  Şəkər hazırlanması üzrə maşınların operatorları  8160  Yeyinti məhsullarının və oxşar məhsulların emalı üzrə maşınların operatorları  
8277  Çay və kakao istehsalı üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8277  Çay və kakao istehsalı üzrə maşınların operatorları  8160  Yeyinti məhsullarının və oxşar məhsulların emalı üzrə maşınların operatorları  
8278  Pivə, şərab və digər içkilərin hazırlanması üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8278  Pivə, şərab və digər içkilərin hazırlanması üzrə maşınların operatorları  8160  Yeyinti məhsullarının və oxşar məhsulların emalı üzrə maşınların operatorları  
8279  Tütün məhsullarının hazırlanması üzrə maşınların operatorları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8279  Tütün məhsullarının hazırlanması üzrə maşınların operatorları  8160  Yeyinti məhsullarının və oxşar məhsulların emalı üzrə maşınların operatorları  
8281  Mexaniki maşınların yığıcı-çilingərləri   3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8281  Mexaniki maşınların yığıcı-çilingərləri   8211  Mexaniki maşınların yığıcı-çilingərləri 
8282  Elektrik avadanlığının yığıcıları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8282  Elektrik avadanlığının yığıcıları  8212  Elektrik və elektron avadanlığının yığıcıları 
8283  Elektron avadanlığının yığıcıları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8283  Elektron avadanlığının yığıcıları  8212  Elektrik və elektron avadanlığının yığıcıları 
8284  Metal, rezin və plastik kütlə məhsullarının yığıcıları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8284  Metal, rezin və plastik kütlə məhsullarının yığıcıları  8219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən avadanlıqların yığıcıları  
8285  Ağac və oxşar materiallardan məmulat yığıcıları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8285  Ağac və oxşar materiallardan məmulat yığıcıları  8219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən avadanlıqların yığıcıları  
8286  Kağızdan, toxuculuq materiallarından və oxşar materiallardan məmulat yığıcıları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8286  Kağızdan, toxuculuq materiallarından və oxşar materiallardan məmulat yığıcıları  8219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən avadanlıqların yığıcıları  
8290  Digər maşınların operator və yığıcıları  3122  İstehsalatda nəzarətçilər 
8290  Digər maşınların operator və yığıcıları  8183  Qablaşdırma və nişanlama maşınlarının operatorları  
8290  Digər maşınların operator və yığıcıları  8189  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən sənaye qurğularının və maşınlarının operatorları  
8290  Digər maşınların operator və yığıcıları  8219  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən avadanlıqların yığıcıları  
8311  Lokomativ maşinistləri  8311  Lokomotiv maşinistləri 
8312  Əyləc fəhlələri, yolayıranlar və qoşucular  8312  Əyləc fəhlələri, yolayıranlar və qoşucular 
8321  Motosikletlərin sürücüləri  8321  Motosikletlərin sürücüləri 
8322  Minik avtomobillərinin, taksilərin və furqonların sürücüləri  8322  Minik avtomobillərinin, taksilərin və furqonların sürücüləri 
8323  Avtobus və tramvay sürücüləri  8331  Avtobus və tramvay sürücüləri 
8324  Yük avtomobillərinin sürücüləri  8332  Yük avtomobillərinin sürücüləri 
8331  Motorlaşdırılmış kənd və meşə təsərrüfatı avadanlığının operatorları  8341  Səyyar kənd və meşə təsərrüfatı avadanlıqlarının operatorları 
8332  Yerqazan və oxşar maşınların operatorları  8342  Yerqazan və oxşar maşınların operatorları 
8333  Kranların, qaldırıcıların və oxşar avadanlıqların operatorları  8343  Kranların, qaldırıcıların və oxşar avadanlıqların operatorları 
8334  Avtomat yükvuranların operatorları  8344  Avtomat yükvuranların operatorları 
8340  Gəmilərin göyərtə komandalarının üzvləri və oxşar peşə fəhlələri   8350  Gəmilərin göyərtə komandalarının üzvləri və oxşar peşə fəhlələri 
9111  Ərzaq malları satan küçə alverçiləri  5212  Ərzaq malları satan küçə ticarətçiləri 
9112  Qeyri-ərzaq malları satan küçə alverçiləri  9520  Qeyri-ərzaq malları satan küçə satıcıları 
9113  Müştərilərə yaşadıqları yer üzrə və ya telefonla mallar təklif edən alverçilər   5243  Malları yaşayış yerləri üzrə alıcılara təklif edən ticarətçilər 
9113  Müştərilərə yaşadıqları yer üzrə və ya telefonla mallar təklif edən alverçilər   5244  Malları telefonla alıcılara təklif edən ticarətçilər 
9120  Ayaqqabı təmizləyənlər və müxtəlif küçə xidmətləri göstərən ixtisassız işçilər  9510  Küçə xidmətləri göstərən ixtisassız işçilər 
9131  Ev qulluqçuları və süpürgəçilər  9111  Ev qulluqçuları və süpürgəçilər 
9132  İdarələrdə, mehmanxanalarda və digər yerlərdə qulluqçular və süpürgəçilər  9112  İdarələrdə, mehmanxanalarda və digər yerlərdə qulluqçular və süpürgəçilər 
9132  İdarələrdə, mehmanxanalarda və digər yerlərdə qulluqçular və süpürgəçilər  9412  Mətbəxdə köməkçi heyət 
9133  Əl ilə paltaryuyanlar və ütüləyənlər  9121  Əl ilə paltaryuyanlar və ütüləyənlər 
9141  Bina nəzarətçiləri  5153  Bina nəzarətçiləri 
9142  Nəqliyyat vasitələrini və pəncərələri yuyanlar  9122  Nəqliyyat vasitələrini yuyanlar 
9142  Nəqliyyat vasitələrini və pəncərələri yuyanlar  9123  Pəncərələri yuyanlar 
9142  Nəqliyyat vasitələrini və pəncərələri yuyanlar  9129  Yuma üzrə xidmətlər göstərən sair işçilər 
9151  Kuryerlər, paket və baqaj daşıyanlar   9621  Kuryerlər, paket və baqaj daşıyanlar 
9152  Qapıçılar, gözətçilər və bunlara oxşar işçilər  5414  Mühafizəçilər, cangüdənlər 
9152  Qapıçılar, gözətçilər və bunlara oxşar işçilər  9621  Kuryerlər, paket və baqaj daşıyanlar 
9152  Qapıçılar, gözətçilər və bunlara oxşar işçilər  9629  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən ixtisassız işçilər  
9153  Ticarət avtomatlarından pulları toplayanlar, sayıcıların nəzarətçiləri və oxşar işçilər  9623  Ticarət avtomatlarından pulları toplayanlar, sayıcıların nəzarətçiləri və oxşar işçilər  
9161  Zibil yığışdıranlar  9611  Zibil yığışdıranlar 
9161  Zibil yığışdıranlar  9612  Tullantıları çeşidlərə ayıran işçilər 
9162  Ərazini təmizləyənlər (süpürgəçilər) və oxşar işçilər  9613  Ərazini təmizləyənlər (süpürgəçilər) və oxşar işçilər  
9162  Ərazini təmizləyənlər (süpürgəçilər) və oxşar işçilər  9622  İxtisassız işçilər 
9162  Ərazini təmizləyənlər (süpürgəçilər) və oxşar işçilər  9624  Su və odun toplayıcıları 
9211  İxtisassız kənd təsərrüfatı fəhlələri  9211  Əkinçilik sahəsində ixtisassız fəhlələr 
9211  İxtisassız kənd təsərrüfatı fəhlələri  9212  Heyvandarlıq sahəsində ixtisassız fəhlələr 
9211  İxtisassız kənd təsərrüfatı fəhlələri  9213  Qarışıq kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisassız fəhlələr 
9211  İxtisassız kənd təsərrüfatı fəhlələri  9214  İxtisassız bağbanlar və bağçılar 
9212  İxtisassız meşə təsərrüfatı fəhlələri  9215  İxtisassız meşə təsərrüfatı fəhlələri 
9213  İxtisassız balıq yetişdirmə, balıq tutma və ovçuluq təsərrüfatı fəhlələri  9216  İxtisassız balıq yetişdirmə, balıq tutma təsərrüfatı fəhlələri  
9311  Mədənçıxarma sənayesində və karxanaların işlənməsində ixtisassız fəhlələr  9311  Mədənçıxarma sənayesində və karxanaların işlənməsində ixtisassız fəhlələr  
9312  Tikintidə çalışan ixtisassız fəhlələr və yolların, bəndlərin və oxşar qurğuların təmirini aparan fəhlələr  9312  Tikintidə çalışan ixtisassız fəhlələr  
9313  Binaların tikintisində çalışan ixtisassız işçilər   9313  Binaların tikintisində çalışan ixtisassız fəhlələr 
9321  İxtisassız yığıcı fəhlələr  9329  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən emal sənayesinin ixtisassız fəhlələri  
9321  İxtisassız yığıcı fəhlələr  9612  Tullantıları çeşidlərə ayıran işçilər 
9322  Əl ilə qablaşdırıcılar və emaledici sənayenin digər ixtisassız fəhlələri  9321  Əl ilə qablaşdırıcılar 
9322  Əl ilə qablaşdırıcılar və emaledici sənayenin digər ixtisassız fəhlələri  9329  Digər ibtidai qruplara daxil edilməyən emal sənayesinin ixtisassız fəhlələri  
9331  Əllə və pedalla idarə edilən nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri  9331  Əllə və pedalla idarə edilən nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri  
9332  Arabaçılar və dartı gücü ilə işləyən maşınların sürücüləri  9332  Arabaçılar və dartı gücü ilə işləyən maşınların sürücüləri 
9333  Yükdaşıyanlar  9333  Yükdaşıyanlar 
9333  Yükdaşıyanlar  9334  Qablaşdırıcılar 
9334  Rabitədə çalışan ixtisassız fəhlələr  4412  Poçt paylayanlar və çeşidləyicilər 
9340  Geologiya və yeraltı yataqların kəşfiyyatında çalışan ixtisassız işçilər   3111  Kimya və fizika elmləri sahəsində texniklər