Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Məşğulluq təsnifatı
Excel
Kod Ad
110  Mayor, aviasiya 
110  Leytenant, aviasiya 
110  Kiçik leytenant, silahlı qüvvələr 
110  Leytenant, silahlı qüvvələr 
110  Ordu generalı, silahlı qüvvələr 
110  Komandir, aviasiya 
110  Komandir, hərbi-dəniz donanması 
110  Polkovnik, silahlı qüvvələr 
110  Kapitan, hərbi-dəniz donanması 
110  Polkovnik, aviasiya 
110  Kapitan, silahlı qüvvələr 
110  Kapitan, hava qoşunları 
110  Hərbi hissə komandiri, silahlı qüvvələr 
110  Briqadir, silahlı qüvvələr 
110  Marşal, aviasiya 
110  Kommodor, aviasiya 
110  Admiral 
110  Mayor, silahlı qüvvələr 
110  Feldmarşal 
110  Qardemarin 
110  Baş leytenant 
110  Dəniz donanmasının zabiti 
110  Kiçik leytenant, hərbi-dəniz donanması 
1111  Başçı, dövlət 
1111  Katib, dövlət 
1111  Katib, hökumət/qanunvericilik orqanları 
1111  Senator 
1111  Müşavir, hökumət 
1111   
1111  Konqres üzvü 
1111  Parlament üzvü 
1111  Şura üzvü, şəhər özünüidarəsi 
1111  Baş Nazir 
1111  Prezident, hökumət 
1111  Baş parlament təşkilatçısı 
1111  Dövlət qulluqçusu, qanunvericilik orqanları 
1111  Qubernator, ştat 
1111  Kansler, hökumət 
1111  Nazir, hökumət 
1111  Nazir, hökumət/vəzifəcə kiçik 
1111  Mer 
1111  Parlamentçilər (Milli Məclis deputatları) 
1112  Xüsusi müvəkkil, vergi xidməti 
1112  Xüsusi müvəkkil, dövlət xidməti 
1112  Katib, hökumət/qeyri qanunvericilik orqanları 
1112  Katib, səfirlik 
1112  Rəhbər, islah müəssisələri sistemi 
1112  Rəhbər, dəftərxana (dövlət idarəetmə orqanları) 
1112  Rəhbər, dövlət departamenti 
1112  Yerli qeydiyyat şöbələrinin rəhbəri 
1112  İdarə rəhbəri, hökumət 
1112  İdarə rəhbəri, hökumətlərarası təşkilat 
1112  Yüksək vəzifəli dövlət qulluqçusu, hökumət 
1112  Baş idarə rəisi (polis) 
1112  Alay, tabor komandiri (polis) 
1112  Ərazi polis bölməsinin rəisi 
1112  Şəhər, rayon, xətt polis idarə və şöbələrinin rəislərinin müavini 
1112  Şəhər, rayon, xətt polis idarə və şöbələrinin rəisləri 
1112  Şöbə rəisinin müavini (polis) 
1112  Şöbə rəisi (polis) 
1112  İdarə rəisinin müavini (polis) 
1112  İdarə rəisi (polis) 
1112  Baş idarə rəisinin müavini (polis) 
1112  Alay, tabor komandirinin müavini (polis)  
1112  İdarə rəhbəri, şəhər özünüidarəsi  
1112  Polis başçısı 
1112  Baş katib, hökumət idarəsi/müavin 
1112  Baş katib, hökumət idarəsi 
1112  Baş rəhbər, hökumət idarəsi/region 
1112  Baş rəhbər, hökumətlərarası təşkilat 
1112  Baş rəhbər, dövlət departamenti 
1112  Baş konsul 
1112  Baş inspektor, polis 
1112  Ali komissar, hökumət 
1112  Baş xəzinədar, hökumət 
1112  Dövlət Qulluğu İşləri üzrə müvəkkil 
1112  Yanğın Təhlükəsizliyi komissarı 
1112  Nümayəndə, diplomatik 
1112  Səfir 
1112  Nazir müavini 
1112  Poçt rabitəsi naziri, hökumət 
1112  Komissar, polis 
1112  Komissar, yanğınsöndürmə xidməti 
1112  Diplomatik nümayəndə, səfirlik 
1112  Daimi başçı 
1112  Baş polis müfəttişi 
1113  Rəhbər, yaşayış yeri 
1113  Başçı, yaşayış yeri 
1114  Baş katib, humanitar təşkilat 
1114  Baş katib, Qırmızı Xaç təşkilatı 
1114  Baş katib, Qırmızı Aypara təşkilatı 
1114  Baş katib, təbiəti mühafizə üzrə təşkilat 
1114  Baş katib, xüsusi maraqlar üzrə təşkilat 
1114  Baş katib, ətraf mühitin qorunması üzrə təşkilat 
1114  Baş katib, insan hüquqları üzrə təşkilat 
1114  Yüksək vəzifəli şəxs, humanitar təşkilat 
1114  Yüksək vəzifəli şəxs, xüsusi maraqlar üzrə təşkilat 
1114  Yüksək vəzifəli şəxs, həmkarlar ittifaqı 
1114  Yüksək vəzifəli şəxs, işəgötürənlərin təşkilatı 
1114  Rəhbər, həmkarlar ittifaqı 
1114  Baş katib, siyasi partiya 
1114  Sədr, siyasi partiya 
1114  Prezident, siyasi partiya 
1114  Rəhbər, siyasi partiya 
1114  Yüksək vəzifəli şəxs, siyasi partiya 
1114  Baş rəhbər, işəgötürənlərin təşkilatı 
1114  Baş katib, işəgötürənlərin təşkilatı 
1114  Baş katib, həmkarlar ittifaqı 
1114  Prezident, işəgötürənlərin təşkilatı 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/istirahət 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/təhsil 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/meşəçilik 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/mədəniyyət 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/kommunal idarə 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/balıqçılıq 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/sosial xidmətlər 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/idman 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/eksərazi təşkilatları 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/mehmanxana təsərrüfatı 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/kommersiya xidməti 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat/səhiyyə 
1120  Sərəncamverici direktor, təşkilat 
1120  Direktor, məktəb 
1120  Direktor, müəssisə/restoran 
1120  Direktor, müəssisə/pərakəndə satış 
1120  Direktor, müəssisə/balıqçılıq 
1120  Direktor, müəssisə/rabitə 
1120  Direktor, müəssisə/kənd təsərrüfatı 
1120  Direktor, müəssisə/anbar təsərrüfatı 
1120  Direktor, müəssisə/sosial xidmətlər 
1120  Direktor, müəssisə/idman 
1120  Direktor, müəssisə/tikinti 
1120  Direktor, müəssisə/nəqliyyat 
1120  Direktor, müəssisə/turizm 
1120  Direktor, müəssisə/yığışdırma və təmizləmə  
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/səhiyyə 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/fərdi xidmət 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/mədəniyyət 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/tikinti 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/nəqliyyat 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/turizm 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/yığışdırma və təmizləmə 
1120  Sədr, təşkilat 
1120  Sədr, müəssisə 
1120  Prezident, təşkilat 
1120  Prezident, müəssisə 
1120  Prorektor, universitet 
1120  Rektor, universitet 
1120  İcra Hakimiyyətinin başçısı 
1120  İcraçı direktor 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/idman 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/sosial xidmətlər 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/ meşəçilik 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/emaledici sənaye 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/təhsil 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/topdan ticarət 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/istirahət 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/ovçuluq təsərrüfatı  
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/restoran 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/pərakəndə satış 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/balıqçılıq 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/rabitə 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/kənd təsərrüfatı 
1120  Sərəncamverici direktor, müəssisə/anbar təsərrüfatı 
1120  Region üzrə rəhbər 
1120  Direktor, müəssisə/ovçuluq təsərrüfatı 
1120  Baş direktor, təşkilat 
1120  Baş direktor, müəssisə/mədəniyyət 
1120  Baş direktor, təşkilat/meşəçilik 
1120  Baş direktor, müəssisə/emaledici sənaye 
1120  Baş direktor, müəssisə/təhsil 
1120  Baş direktor, müəssisə/topdansatış ticarət 
1120  Baş direktor, müəssisə/istirahət 
1120  Baş direktor, müəssisə/ovçuluq təsərrüfatı 
1120  Baş direktor, müəssisə/restoran 
1120  Baş direktor, müəssisə/pərakəndə satış 
1120  Baş direktor, müəssisə/balıqçılıq 
1120  Baş direktor, müəssisə/rabitə 
1120  Baş direktor, müəssisə/kənd təsərrüfatı 
1120  Baş direktor, müəssisə/fərdi xidmət 
1120  Baş direktor, müəssisə/səhiyyə 
1120  Baş direktor, təşkilat/səhiyyə 
1120  Baş direktor, təşkilat/kommunal idarəsi 
1120  Baş direktor, təşkilat/mədəniyyət 
1120  Baş direktor, təşkilat/meşəçilik 
1120  Baş direktor, təşkilat/istirahət 
1120  Baş direktor, təşkilat/balıqçılıq 
1120  Baş direktor, təşkilat/sosial xidmətlər 
1120  Baş direktor, təşkilat/idman 
1120  Baş direktor, təşkilat/eksərazi təşkilatları 
1120  Baş direktor, müəssisə 
1120  Baş direktor, müəssisə/mehmanxana təsərrüfatı 
1120  Baş direktor, müəssisə/kommersiya xidməti 
1120  Baş direktor, müəssisə/anbar təsərrüfatı 
1120  Baş direktor, müəssisə/sosial xidmətlər 
1120  Direktor, müəssisə/istirahət 
1120  Direktor, təşkilat/idman 
1120  Direktor, təşkilat/eksərazi təşkilatları 
1120  Direktor, müəssisə 
1120  Direktor, müəssisə/mehmanxana təsərrüfatı 
1120  Direktor, müəssisə/kommersiya xidməti 
1120  Direktor, müəssisə/səhiyyə 
1120  Direktor, müəssisə/fərdi xidmət 
1120  Direktor, müəssisə/mədəniyyət 
1120  Direktor, müəssisə/meşəçilik 
1120  Direktor, müəssisə/emaledici sənaye 
1120  Direktor, müəssisə/təhsil 
1120  Direktor, müəssisə/topdan ticarət 
1120  Direktor, təşkilat/sosial xidmətlər 
1120  Direktor, təşkilat/balıqçılıq 
1120  Baş direktor, müəssisə/idman 
1120  Baş direktor, müəssisə/tikinti 
1120  Baş direktor, müəssisə/nəqliyyat 
1120  Baş direktor, müəssisə/turizm 
1120  Baş direktor, müəssisə/yığışdırma və təmizləmə  
1120  Direktor, kollec 
1120  Direktor, təşkilat 
1120  Direktor, təşkilat/səhiyyə 
1120  Direktor, təşkilat/istirahət 
1120  Direktor, təşkilat/təhsil 
1120  Direktor, təşkilat/meşəçilik 
1120  Direktor, təşkilat/mədəniyyət 
1120  Direktor, təşkilat/kommunal idarə 
1211  Bölmə rəhbəri, maliyyə  
1211  Bölmə rəhbəri, müdiriyyət 
1211  Şirkətdə katib 
1212  Bölmə rəhbəri, heyət toplama üzrə 
1212  Bölmə rəhbəri, heyətin idarə olunması 
1212  Bölmə rəhbəri, istehsal münasibətləri 
1213  Bölmə rəhbəri, siyasət 
1213  Bölmə rəhbəri, planlaşdırma 
1213  Bölmə rəhbəri, korporativ fəaliyyətin planlaşdırılması 
1219  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/eksərazi təşkilatları 
1219  Maliyyə-təsərrüfat hissəsi rəisi, gəmi 
1219  Bölmə rəhbəri, müdiriyyət 
1219  Bölmə rəhbəri, mühasibat uçotu 
1219  Bölmə rəhbəri, büdcə 
1219  Bölmə rəhbəri, maliyyə 
1219  Şirkət katibi (kargüzarlıq) 
1219  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/fərdi xidmət 
1219  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/yığışdırma və təmizləmə  
1219  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/kommersiya xidməti 
1219  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/səhnə fəaliyyəti 
1219  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/idman 
1219  İnzibati xidmətlərin rəhbərləri (idarə edənləri)  
1219  Təmizlik xidmətlərinin rəhbərləri (idarə edənləri) 
1219  Korporativ xidmətlərin rəhbərləri (idarə edənləri) 
1219  Vasitəçilik xidmətlərinin rəhbərləri (idarə edənləri) 
1219  Satınalmalar üzrə rəhbərlər (idarə edənlər) 
1219  Baş idarə müdiri, fərdi xidmət 
1219  Baş idarə müdiri, yığışdırma və təmizləmə 
1219  Baş idarə müdiri, kommersiya xidməti 
1219  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/kommunal idarə 
1219  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/mədəniyyət 
1221  Bölmə rəhbəri, malların hərəkət etdirilməsi 
1221  Bölmə rəhbəri, satış 
1221  Bölmə rəhbəri, marketinq 
1222  Bölmə rəhbəri, reklam 
1222  Bölmə rəhbəri, ictimaiyyətlə əlaqələr 
1223  Bölmə rəhbəri, elmi tədqiqat və işləmələr 
1311  Bölmənin rəhbəri, təsərrüfat  
1311  Bölmənin rəhbəri, meşəçilik 
1311  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/kənd təsərrüfatı 
1311  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/ ovçuluq təsərrüfatı 
1311  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/meşəçilik 
1311  Baş idarə müdiri, kənd təsərrüfatı 
1311  Baş idarə müdiri, ovçuluq təsərrüfatı 
1312  Baş idarə müdiri, balıqçılıq 
1312  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/balıqçılıq 
1312  Kapitan, balıq gəmisi 
1321  Sənayeçi, fabrik sahibi 
1321  Baş idarə müdiri, emaledici sənaye 
1321  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/emaledici sənaye 
1322  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/dağ-mədən sənayesi 
1322  Baş idarəedən, şaxta 
1322  Baş idarəedən, istehsalat/dağ-mədən işləri 
1322  Baş idarəedən, istehsalat/neft və qazın hasil edilməsi 
1322  Baş idarəedən, istehsalat/karxana 
1322  Baş idarəedən, karxana 
1323  İnşaatçı 
1323  Baş idarə müdiri, tikinti 
1323  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/tikinti 
1324  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar /nəqliyyat 
1324  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/nəqliyyat (boru kəməri) 
1324  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/nəqliyyat (sərnişin daşımaları) 
1324  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/nəqliyyat (yük daşımaları) 
1324  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/anbar təsərrüfatı 
1324  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/rabitə (poçt xidməti) 
1324  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/rabitə (teleqraf və telefon xidməti) 
1324  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/rabitə 
1324  Poçtmeyster 
1324  Rəis, dəmir yolu stansiyası 
1324  Baş idarə müdiri, anbar təsərrüfatı 
1324  Baş idarə müdiri, nəqliyyat 
1324  Bölmə rəhbəri, satınalmalar 
1324  Bölmə rəhbəri, malların yayılması 
1324  Bölmə rəhbəri, təchizat 
1324  Bölmə rəhbəri, saxlama 
1324  Vağzal rəisi, dəmir yolu 
1330  Baş idarə müdiri, rabitə 
1330  Dispetçer, internet şəbəkəsi 
1330  Provayder, internet xidmələri 
1330  Rəhbər, informasiya texnologiyaları  
1330  Direktor, informasiya sistemi 
1330  Rəhbər, İKT-in inkişafı 
1330  Rəhbər, məlumatların işlənməsi 
1330  Rəhbər, məlumat bazaları  
1330  Rəhbər, informasiya xidmətləri 
1330  Rəhbər, tətbiqi məsələlərin işlənməsi 
1330  Bölmə rəhbəri, kompüter xidməti 
1341  Uşaqlara qulluq mərkəzinin rəhbəri 
1342  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/səhiyyə 
1342  Baş idarə müdiri, səhiyyə 
1342  Administrator, tibb 
1342  Baş tibb bacısı, xəstəxana 
1342  Direktor, xəstələrə qulluq 
1342  Səhiyyə müəssisəsinin koordinatoru 
1342  Direktor, klinika 
1343  Baş idarə müdiri, sosial xidmətlər 
1343  Təqaüdçülər mərkəzinin əlaqələndiricisi 
1343  Direktor, qocalar evi  
1343  Yaşlılara qulluq üzrə mərkəzin əlaqələndiricisi 
1343  Direktor, yaşlılara qulluq mərkəzi 
1344  Direktor, qadın məsləhətxanası 
1344  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/sosial xidmətlər 
1344  Direktor, məskunlaşma xidməti mərkəzi 
1344  Direktor, ailə xidməti mərkəzi 
1344  Direktor, ictimai mərkəz 
1345  Respublika olimpiya idman litseyinin direktoru  
1345  İdman məktəbinin direktoru 
1345  Rəhbər, universitet fakültəsi 
1345  Rəhbər, kollec fakültəsi 
1345  Tədris hissə müdiri 
1345  Təşkilati hissə müdiri 
1345  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/təhsil 
1345  Dekan 
1345  Baş idarə müdiri, təhsil 
1345  Məktəb direktoru 
1346  Direktor, sığorta agentliyi 
1346  Direktor, kredit ittifaqının sədri 
1346  Sədr, mənzil inşaat kooperativi  
1346  Bank müdiri 
1349  Uşaqlar, yeniyetmələr və gənclərlə iş üzrə təşkilatlarda şöbə (qrup, bölmə) müdiri (rəisi)  
1349  Uşaqlar, yeniyetmələr və gənclər üçün hüquqi məsləhət xidmətləri mərkəzinin direktoru 
1349  Rəis, cəzaçəkmə müəssisəsi 
1349  Superindentant (polis inspektoru)  
1349  Rəhbər, musiqi 
1349  Müdir, muzey 
1349  Müdir, kitabxana 
1349  Direktor, hüquq məsləhətxanası 
1349  Direktor, islahedici xidmətlər 
1349  Direktor, şəkil qalereyası 
1349  Müdir, arxiv 
1411  Baş idarə müdiri, otel 
1411  Baş idarə müdiri, pansion 
1411  Baş idarə müdiri, yaşayış avtoqoşquları üçün dayanacaqlar 
1411  Bar sahibi 
1411  Mehmanxana sahibi 
1411  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/ mehmanxana 
1411  Mehmanxana inzibatçısı (xarici dili bilməklə) 
1411  Baş idarə müdiri, yataqxana 
1411  Baş idarə müdiri, motel 
1411  Baş idarə müdiri, mebelləşdirilmiş otaqlar 
1411  Direktor, mehmanxana  
1411  Direktor, motel 
1411  Direktor, gənclər üçün turbaza 
1411  Baş idarə müdiri, mehmanxana 
1411  Baş idarə müdiri, gələnlər üçün ev 
1411  Baş idarə müdiri, kempinq 
1411  Baş idarə müdiri, istirahət otaqları 
1412  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/restoran 
1412  Baş idarə müdiri, yeməkxana 
1412  Baş idarə müdiri, özünəxidmət restoranı 
1412  Baş idarə müdiri, restoran 
1412  Baş idarə müdiri, kafe 
1412  Baş idarə müdiri, qəlyanaltıxana 
1412  Restoran sahibi 
1412  İdarəedən, şadlıq evləri 
1412  İdarəedən, restoran 
1412  İdarəedən, kafe 
1420  Kommersant, pərakəndə satış 
1420  Kommersant, topdan ticarət 
1420  Baş idarə müdiri, pərakəndə satış/bir firmanın eyni tipli mağazalar şəbəkəsi 
1420  Baş idarə müdiri, pərakəndə satış/malları poçtla satan mağaza 
1420  Topdansatış ticarətçisi (şəxsi iş) 
1420  Pərakəndə satış ticarətçisi (şəxsi iş) 
1420  Kommivoyajor (şəxsi iş) 
1420  Menecer, pərakəndə ticarət  
1420  Menecer, supermarket 
1420  Menecer, bakaleya 
1420  Menecer, mağaza 
1420  Baş idarə müdiri, pərakəndə satış/güzəştlə satan mağaza 
1420  Baş idarə müdiri, pərakəndə satış/özünəxidmət mağazası 
1420  Baş idarə müdiri, pərakəndə satış/mağaza 
1420  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/ topdan ticarət (idxal) 
1420  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/topdan ticarət 
1420  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/ topdan ticarət (ixrac) 
1420  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/ pərakəndə satış (supermarket)  
1420  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/pərakəndə satış 
1420  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/pərakəndə satış (univermaq) 
1420  Dükan sahibi 
1420  Baş idarə müdiri, topdansatış 
1420  Baş idarə müdiri, topdansatış/idxal 
1420  Baş idarə müdiri, topdansatış/ixrac 
1420  Baş idarə müdiri, pərakəndə satış 
1431  İdman Federasiyasının sədri (prezidenti) 
1431  İdman klubunun sədri (prezidenti) 
1431  İdman-sağlamlıq düşərgəsinin direktoru 
1431  İdman qurğusunun direktoru 
1431  Yeniyetmələrə, gənclərə sosial psixoloji yardım göstərilməsi üzrə mərkəzin direktoru  
1431  Komandanın məşqçi-rəisi  
1431  Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsi mərkəzinin direktoru 
1431  Gənclərin problemləri üzrə elmi araşdırmalar mərkəzinin direktoru 
1431  Gənclər Sarayının direktoru 
1431  Gənclər üçün informasiya mərkəzinin direktoru  
1431  Baş məşqçi 
1431  Baş idarə müdiri, mədəniyyət 
1431  Menecer, istirahət parkları 
1431  Menecer, bilyard zalı/üzgüçülük hovuzu 
1431  Menecer, kazino 
1431  Menecer, kinoteatr 
1431  Menecer, istirahət mərkəzi 
1431  Menecer, at çapma məktəbi 
1431  Menecer, idman mərkəzi 
1431  Menecer, teatr 
1431  Baş idarə müdiri, istirahət 
1431  Baş idarə müdiri, idman 
1439  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/turizm 
1439  Bölmə rəhbəri, istehsal və istismar/istirahət 
1439  Menecer, dayanacaq/qoşqu 
1439  Menecer, kempinq (avtoturistlər üçün mehmanxana) 
1439  Menecer, ticarət mərkəzi 
1439  Menecer, telefon xidmətləri mərkəzi 
1439  Menecer, konfrans mərkəzi  
1439  Baş idarə müdiri, turizm 
1439  Menecer, səyahət agentliyi 
210  Çavuş-mayor, dəniz piyadası 
210  Çavuş, silahlı qüvvələr 
210  Baş çavuş, aviasiya 
210  Bosman, hərbi-dəniz donanması 
210  Miçman 
2111  Fizik, nəzəri fizika 
2111  Fizik, işıq 
2111  Fizik, reologiya 
2111  Fizik, optika 
2111  Fizik, yarımkeçiricilər fizikası 
2111  Fizik, molekulyar fizika 
2111  Fizik, istilik 
2111  Fizik, termodinamika 
2111  Fizik, bərk cisim fizikası 
2111  Fizik, elektrik və maqnetizm 
2111  Fizik, elektronika 
2111  Fizik, nüvə fizikası 
2111  Fizik, atom fizikası 
2111  Fizik, atom 
2111  Fizik, mexanika 
2111  Fizik, səs 
2111  Astronom 
2111  Astronom, radio 
2111  Astrofizik 
2111  Aerodinamik 
2111  Astrometrist 
2111  Ballistik 
2111  Hidrodinamik 
2111  Reoloq 
2111  Termodinamik 
2111  Fizik 
2111  Fizik, akustika 
2111  Fizik, astronomiya 
2111  Fizik, ballistika 
2111  Fizik, hidrodinamika 
2112  Proqnoz tərtibatçısı, hava 
2112  Meteoroloq, hava proqnozu 
2112  Meteoroloq, iqlimşünaslıq 
2112  Meteoroloq 
2112  İqlimçi 
2113  Kimyaçı, neft 
2113  Kimyaçı, üzvi kimya 
2113  Kimyaçı, yeyinti məhsulları 
2113  Kimyaçı, plastmaslar 
2113  Kimyaçı, polimerlər 
2113  Kimyaçı, rezin 
2113  Kimyaçı, şüşə 
2113  Kimyaçı, toxuculuq materialları 
2113  Kimyaçı, əcza 
2113  Kimyaçı, fiziki kimya 
2113  Kimyaçı, nüvə kimyası 
2113  Kimyaçı, qeyri üzvi kimya 
2113  Kimyaçı, yuyucu vasitələr 
2113  Kristalloqraf 
2113  Əczaçı, sənaye 
2113  Kimyaçı 
2113  Kimyaçı, analitik kimya 
2113  Kimyaçı, dəri 
2113  Kimyaçı, keyfiyyətin yoxlanması 
2113  Kimyaçı, korroziya 
2113  Kimyaçı, boyaçı 
2113  Kimyaçı, boyaqlar 
2113  Kimyaçı, kristalloqrafiya 
2113  Kimyaçı, metallurgiya 
2114  Qlyasioloq 
2114  Hidroloq 
2114  Geofizik, seysmologiya 
2114  Geofizik, okeanoqrafiya 
2114  Geofizik, qlyasiologiya 
2114  Geofizik, hidrologiya 
2114  Mikropaleontoloq 
2114  Mineroloq 
2114  Okeanoqraf, geologiya 
2114  Okeanoqraf, geofizika 
2114  Paleontoloq 
2114  Petroqraf 
2114  Seysmoloq 
2114  Stratiqraf 
2114  Geofizik, geomorfologiya 
2114  Geofizik, geomaqnetizm 
2114  Geofizik, vulkanologiya 
2114  Vulkanoloq 
2114  Geodeziyaçı 
2114  Geoloq 
2114  Geoloq, mədən işi 
2114  Geoloq, mikropaleontologiya 
2114  Geoloq, neft 
2114  Geoloq, okeanoqrafiya 
2114  Geoloq, paleontologiya 
2114  Geofizik 
2114  Geomorfoloq 
2114  Geomaqnetik 
2114  Geoloq, stratiqrafiya 
2114  Geoloq, layihə-axtarış işləri 
2114  Geoloq, petrologiya 
2120  Statistik, təhsil 
2120  Statistik, müayinə 
2120  Statistik, tətbiqi statistika 
2120  Statistik, kənd təsərrüfatı 
2120  Statistik, texnika 
2120  Statistik, fiziki elmlər 
2120  Statistik, maliyyə 
2120  Statistik, iqtisadiyyat 
2120  Statistik, büdcə 
2120  Statistik, sığorta 
2120  Statistik, gömrük 
2120  Statistik, riyaziyyat 
2120  Statistik, ictimai rəyin öyrənilməsi 
2120  Statistik, səhiyyə 
2120  Aktuari 
2120  Təhlilçi, əməliyyatların tədqiqatçısı 
2120  Riyaziyyatçı, tətbiqi riyaziyyat 
2120  Riyaziyyatçı, sığorta işi 
2120  Riyaziyyatçı, nəzəri riyaziyyat 
2120  Biometrist 
2120  Demoqraf 
2120  Statistik 
2120  Statistik, biometriya 
2120  Statistik, biostatistika 
2120  Statistik, demoqrafiya 
2121  Elmi işçi – Dövlət etalonunu qoruyan 
2121  Standartlaşdırma üzrə mühəndis 
2121  Metrologiya üzrə mühəndis 
2131  İxtioloq 
2131  Mühəndis, genetika 
2131  İmmunoloq 
2131  Zooloq, entimologiya 
2131  Zooloq, embriologiya 
2131  Zooloq, ekologiya 
2131  Zooloq, taksonomiya 
2131  Zooloq, balıqçılıq 
2131  Zooloq, parazitologiya 
2131  Zooloq, ornitologiya 
2131  Zooloq, mammologiya 
2131  Zooloq, ixtiologiya 
2131  Zooloq, histologiya 
2131  Mammoloq 
2131  Mikoloq 
2131  Mikrobioloq 
2131  Embrioloq 
2131  Ekoloq, bitkilər 
2131  Ekoloq, heyvanlar 
2131  Sitoloq, bitkilər 
2131  Sitoloq, heyvanlar 
2131  Sitoloq 
2131  Taksonomist, bitkilər 
2131  Taksonomist, heyvanlar 
2131  Taksonomist 
2131  Balıqçı 
2131  Parazitoloq 
2131  Ornitoloq 
2131  Entomoloq 
2131  Zooloq 
2131  Bioloq, dəniz 
2131  Bioloq, molekulyar 
2131  Bioloq 
2131  Bakterioloq, əcza 
2131  Bakterioloq, kənd təsərrüfatı 
2131  Bakterioloq, balıqçılıq 
2131  Bakterioloq, sənaye 
2131  Bakterioloq, torpaq 
2131  Bakterioloq, yeyinti məhsulları 
2131  Bakterioloq, süd təsərrüfatı 
2131  Bakterioloq, tibb 
2131  Bakterioloq, baytarlıq 
2131  Bakterioloq 
2131  Bioloq, şirin sular 
2131  Botanik 
2131  Kistoloq, bitkilər 
2131  Kistoloq, heyvanlar 
2131  Kistoloq 
2131  Hidrobioloq 
2131  Genetik, bitkilər 
2131  Genetik, heyvanlar 
2131  Genetik 
2131  Botanik, iqtisadiyyat 
2131  Botanik, ekologiya 
2131  Botanik, taksonomiya 
2131  Botanik, torpaq 
2131  Botanik, mikologiya 
2131  Botanik, histologiya 
2132  Əmtəəlik bostançılıq üzrə mütəxəssis 
2132  Gülçülük üzrə mütəxəssis 
2132  Kənd təsərrüfatı fermasında assistent-məsləhətçi 
2132  Məsləhətçi, meşəçilik 
2132  Məsləhətçi, kənd təsərrüfatı 
2132  Məsləhətçi, fermer təsərrüfatı 
2132  Məsləhətçi, balıqçılıq 
2132  Bağçılıq üzrə mütəxəssis 
2132  Ağac cinslərinin yetişdirilməsi üzrə mütəxəssis 
2132  Pomoloq 
2132  Aqronom 
2132  Meşəçi 
2132  Elmi işçi, heyvandarlıq 
2132  Elmi işçi, dənli bitkilər 
2132  Elmi işçi, meşə təsərrüfatı 
2132  Elmi işçi, torpaqşünaslıq 
2132  Elmi işçi, kənd təsərrüfatı 
2133  Təhlilçi, suyun keyfiyyəti 
2133  Elmi işçi, ətraf mühitin mühafizəsi 
2133  Elmi işçi, ətraf mühitin tədqiqi 
2133  Məsləhətçi, ətraf mühutün mühafizəsi 
2133  Auditor (nəzarətçi), ətraf mühitin mühafizəsi 
2133  Ekspert, ətraf mühitin mühafizəsi 
2133  Ekoloq 
2133  Elmi işçi, təbiətin mühafizəsi 
2133  Mütəxəssis, təbiətin mühafizəsi 
2133  Təhlilçi, havanın çirklənməsi 
2141  Mühəndis, istehsalat 
2141  Mühəndis, zavod/fabrika 
2141  Mühəndis, sənaye 
2141  Mühəndis, sənaye məhsullarının keyfiyyəti  
2142  Mühəndis, mülki tikinti/magistrallar və küçələr 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/süxurlar mexanikası 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/körpülər 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/santexnika qurğuları 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/tikinti konstruksiyaları 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/tunellər 
2142  Mühəndis, torpaq işləri 
2142  Mühəndis, irriqasiya 
2142  Mühəndis, santexnika qurğuları 
2142  Mühəndis, tikinti qurğuları 
2142  Texnoloq, tikinti materialları 
2142  Texnoloq, tikinti/mülki 
2142  Mühəndis, geotexnoloq 
2142  Mühəndis-inşaatçı 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/qurğular 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/iriqasiya 
2142  Mühəndis, hidravlika 
2142  Mühəndis, hidrologiya 
2142  Mühəndis, mülki tikinti 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/hava limanları 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/ventilyasiya qurğuları 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/qüllələr 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/hidravlika 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/hidrologiya 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/tərsanə və limanlar 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/yollar 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/dəmir yolları 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/binalar 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/səhiyyə 
2142  Mühəndis, mülki tikinti/torpaq işləri 
2143  Mütəxəssis, ətraf mühit 
2143  Mühəndis, ətraf mühit 
2143  Təhlilçi, ətraf mühit 
2143  Mühəndis, havanın çirklənməsinə nəzarət 
2144  Mühəndis, təyyarə istehsalı 
2144  Mühəndis, reaktiv mühərriklər 
2144  Mühəndis, havanın kondensasiya edilməsi üçün avadanlıq  
2144  Mühəndis, mühərriklər 
2144  Mühəndis, mexanika/nüvə enerjisi 
2144  Mühəndis, mexanika/soyuducu avadanlığı 
2144  Mühəndis, mexanika/gəmiqayırma 
2144  Mühəndis, yağlama 
2144  Mühəndis, gəmi 
2144  Mühəndis, gəmiqayırma 
2144  Mühəndis, nüvə enerjisi 
2144  Konstruktor, avtomobillər 
2144  Konstruktor, uçuş aparatları 
2144  Gəmiqayıran, hərbi 
2144  İnşaatçı, gəmilər 
2144  Texnoloq, maşınqayırma/mexaniki avadanlıq 
2144  Texnoloq, qaynaq 
2144  Mühəndis, mexanika/kənd təsərrüfatı 
2144  Mühəndis, mexanika/təyyarə istehsalı 
2144  Mühəndis, mexanika/sənaye maşınları və avadanlığı 
2144  Mühəndis, avtomobil istehsalı 
2144  Mühəndis, hərbi-dəniz 
2144  Mühəndis, qaz turbinləri 
2144  Mühəndis, daxiliyanma mühərrikləri 
2144  Mühəndis, dizellər 
2144  Mühəndis, kriogen texnikası 
2144  Mühəndis, lokomotiv mühərrikləri 
2144  Mühəndis, mexanika 
2144  Mühəndis, mexanika/avtomobil istehsalı 
2144  Mühəndis, mexanika/hərbi gəmiqayırma 
2144  Mühəndis, mexanika/qızdırma, ventilyasiya və soyutma üçün avadanlıq 
2144  Mühəndis, mexanika/havanın kondisiasiya edilməsi üçün avadanlıq 
2144  Mühəndis, mexanika/motor və mühərriklər (gəmi üçün) 
2144  Mühəndis, mexanika/motor və mühərriklər (gəmi motoru və mühərrikindən başqa) 
2144  Mühəndis, mexanika/alətlər 
2144  Mühəndis, mexanika/dizellər 
2144  Mühəndis, mexanika/qaz turbinləri 
2145  Texnoloq, yeyinti məhsulları və içkilər 
2145  Texnoloq, plastmaslar 
2145  Texnoloq, polimerlər 
2145  Texnoloq, rezin 
2145  Texnoloq, yanacaq 
2145  Texnoloq, kimyəvi proseslər 
2145  Texnoloq, şinlər 
2145  Texnoloq, pivəbişirmə 
2145  Texnoloq, maşınqayırma/kimya 
2145  Texnoloq, boyalar 
2145  Mühəndis, neft 
2145  Mühəndis, təbii qazın istehsalı və yayılması 
2145  Mühəndis, kimyəvi proseslər 
2145  Mühəndis, kimya 
2145  Mühəndis, kimya/neft və təbii qaz 
2145  Texnoloq, kağız 
2145  Texnoloq, lif 
2146  Texnoloq, ekstraqasiya 
2146  Probvuran 
2146  Metallurq-laborant 
2146  Metallurq, ekstraqasiya 
2146  Metallurq, fiziki proseslər 
2146  Metallurq, radioaktiv minerallar 
2146  Metallurq, tökmə 
2146  Mühəndis, mədən/kömür 
2146  Mühəndis, mədən/neft və təbii qaz 
2146  Mühəndis, mədən/metal filizləri 
2146  Mühəndis, mədən/almaz 
2146  Mühəndis, mədən 
2149  Texnoloq, toxunma mallar(parçalar) 
2149  Texnoloq, şüşə 
2149  Texnoloq, çap 
2149  Texnoloq, dəri 
2149  Texnoloq, keramika 
2149  Parça və hazır məmulatların keyfiyyət nəzarətçisi 
2149  Texnoloq, qablaşdırma 
2149  Texnoloq, sement 
2149  Mühəndis, biotəbabət 
2149  Mühəndis, partlayıcı maddələr 
2149  Mühəndis, gəmi 
2149  Materialşünas  
2149  Mühəndis, texniki optika 
2149  Texnoloq, ağac 
2149  İşləyib hazırlayan, sistemlər/kompüterlərdən başqa  
2149  Normallaşdırıcı 
2149  Təhlilçi, kommunikasiyalar/kompüterlərdən başqa 
2149  Təhlilçi, sistemlər/kompüterlərdən başqa 
2149  Mühəndis, istehsalın avtomatlaşdırılması 
2149  Mühəndis, iş vaxtının məsarifinin öyrənilməsi 
2149  Mühəndis, əmək proseslərinin öyrənilməsi 
2149  Mühəndis, istehsalın təşkili 
2149  Mühəndis, əməyin təşkili 
2149  Mühəndis, dəyərin qiymətləndirilməsi 
2149  Mühəndis, istehsalın effektliyi 
2149  Mühəndis, təhlükəsizlik texnikası 
2149  Mühəndis, sistemlər/kompüterlərdən başqa 
2149  Mühəndis, məhsuldarlıq 
2149  Mühəndis, planlaşdırma 
2151  Texnoloq, maşınqayırma/elektrotexnika 
2151  Mühəndis, elektrotexnika/elektromexaniki avadanlıq 
2151  Mühəndis, elektrotexnika/elektrik dartısı 
2151  Mühəndis, elektrotexnika/elektrik enerjisinin bölüşdürülməsi 
2151  Mühəndis, elektrotexnika/elektrik enerjisinin ötürülməsi 
2151  Mühəndis, elektrotexnika/yüksəkvoltlu avadanlıq 
2151  Mühəndis, elektrotexnika/elektrik enerjisinin istehsalı 
2151  Mühəndis, elektrotexnika 
2151  Mühəndis, elektrik işıqlandırması 
2151  Mühəndis, elektrik sistemləri 
2151  Mühəndis, ötürmə/elektrik enerjisi 
2152  Texnoloq, maşınqayırma/elektronika 
2152  Texnoloq, maşınqayırma/telekommunikasiyalar 
2152  Mühəndis, elektronika/informasiyanın işlənməsi üçün texniki qurğular 
2152  Mühəndis, elektronika/aparat kompüter avadanlığının işlənib hazırlanması 
2152  Mühəndis, elektronika/yarımkeçiricilər 
2152  Mühəndis, elektronika/yoxlama-ölçü cihazları 
2152  Mühəndis, elektronika 
2152  Mühəndis, aviasiya-kosmos texnikası 
2153  Texnoloq, maşınqayırma/telekomunikasiya 
2153  Mühəndis, telekommunikasiyalar/telefon 
2153  Mühəndis, telekommunikasiyalar/teleqraf 
2153  Mühəndis, telekommunikasiyalar/televiziya 
2153  Mühəndis, telekommunikasiyalar/siqnal sistemləri 
2153  Mühəndis, telekommunikasiyalar/ radiolakasiya 
2153  Mühəndis, telekommunikasiyalar/radio 
2153  Mühəndis, telekommunikasiyalar/aviasiya-kosmos rabitəsi 
2153  Mühəndis, telekommunikasiyalar 
2161  Memar, tikinti 
2161  İnteryer üzrə memarlar 
2162  Memar, mənzərə 
2163  Dizayner, poliqrafiya 
2163  Dizayner, toxuculuq  
2163  Dizayner, sənaye məhsulları 
2163  Dizayner, geyim 
2163  Dizayner, moda 
2163  Dizayner, mebel 
2163  Dizayner, kommersiya məhsulları 
2163  Dizayner, qiymətli əşyalar və zərgərlik məmulatı 
2163  Dizayner, geraldika və ya gerb 
2163  Rəssam-modelyer 
2164  Layihəçi, torpaq 
2164  Layihəçi, nəqliyyat axınları 
2164  Layihəçi, şəhər planlaşdırılması 
2164  Layihəçi, şəhər infrastrukturu 
2164  Mühəndis, nəqliyyat axınları 
2165  Fotoqrammetrist 
2165  Topoqraf, kadastr 
2165  Topoqraf, geodeziya 
2165  Topoqraf 
2165  Xəritələri tərtib edən 
2165  Markşeyder 
2165  Kartoqraf, dəniz 
2165  Kartoqraf 
2165  Yerölçən 
2165  Hidroqraf 
2165  Havadan çəkiliş aparan 
2166  Rəssam-dekorator, kino 
2166  Dizayner, nəşriyyat 
2166  Dizayner, qrafika 
2166  İllyustrator, reklam 
2166  İllyustrator, kitablar 
2166  İllyustrator 
2166  Multiplikator  
2166  Dizayner, Veb  
2166  Dizayner, multimedia 
2211  Həkim, loğman 
2211  Təcili yardım həkimləri 
2211  Səhiyyə mütəxəssisi 
2211  Həkim (ümumi) 
2211  Ailə həkimi 
2211  Sahə həkimi  
2212  Cərrah, osteopatiya 
2212  Cərrah, ortopediya 
2212  Cərrah, neyrocərrahiyyə 
2212  Cərrah, kardiologiya 
2212  Cərrah, kardiotorakal cərrahiyyə 
2212  Cərrah 
2212  Radioloq 
2212  Patoloqoanatom 
2212  Psixiatr 
2212  Təcrübəçi həkim 
2212  Cərrah, plastik cərrahiyyə 
2212  Cərrah, torakal cərrahiyyə 
2212  Təcili yardım mütəxəssisi 
2212  Şüa diaqnostikası üzrə həkim 
2212  Terapevt 
2212  Tibbi profilaktika mütəxəssisi 
2212  Təlim həkimi  
2212  İxtisaslaşmış həkimlər (daxili xəstəliklərin müalicəsi üzrə) 
2212  Kurortoloq 
2212  Ftiziator 
2212  Onkoloq 
2212  Uroloq 
2212  Pediator 
2212  Oftalmoloq 
2212  Həkim, osteopediya 
2212  Həkim, nevrologiya 
2212  Həkim, tibbi sığorta üzrə məsləhətvermə 
2212  Həkim, kardiologiya 
2212  Həkim, dermatologiya 
2212  Həkim, ginekologiya 
2212  Həkim, anesteziologiya 
2212  Həkim, mamalıq 
2212  Anestezioloq 
2212  Həkim-Mama-ginekoloq 
2212  Həkim, otolarinqologiya 
2212  Həkim, oftalmologiya 
2212  Otolarinqoloq 
2212  Osteopat 
2212  Neyrocərrah 
2212  Nevroloq 
2212  Məsləhətçi, tibbi sığorta 
2212  Kardioloq 
2212  Dermatoloq 
2212  Həkim, radiologiya 
2212  Həkim, psixiatriya 
2212  Həkim, pediatriya 
2221  Patronaj bacısı, peşəkar/analıq 
2221  Patronaj bacısı 
2221  Tibb işçisi, ümumi qulluq/peşəkar 
2221  Tibb bacısı, qulluq/peşəkar 
2221  Böyük tibb bacısı 
2221  Sahə tibb bacısı 
2221  Kiçik tibb bacısı 
2221  Peşəkar xəstə baxıcısı 
2221  İctimai səhiyyədə tibb bacısı 
2221  Peşəkar tibb bacısı 
2221  Tibb bacısı, təlimatçı 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/məktəb 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/sahə 
2221  Tibb bacısı, peşəkar 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/mamalıq 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/anesteziologiya 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/klinika 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/məsləhətvermə 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/ortopediya 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/pediatriya 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/himayəçilik 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/sənaye 
2221  Tibb bacısı, peşəkar/psixiatriya 
2222  Mama, peşəkar/rayon 
2222  Mama, peşəkar 
2230  Çin bitki təbabəti üzrə mütəxəssis 
2230  İynəterapevti (iynə batırma üzrə mütəxəssis) 
2230  Naturopat  
2230  Xalq təbabətinin həkimi (diplomsuz), otlar üzrə 
2230  Xalq təbabətinin həkimi (diplomsuz), kənd 
2230  Xalq təbabətinin həkimi (diplomsuz) dərmansız müalicə 
2240  Tibb bacısı, əməliyyat 
2240  Orta tibb heyəti, ilkin tibb-sanitar yardımı 
2240  Tibb bacısı, klinika 
2240  Feldşer, ailənin planlaşdırılması 
2240  Feldşer 
2250  Əczaçı baytar həkim  
2250  İntern (praktikant) baytar həkim 
2250  Potoloqoanatom baytar həkim 
2250  Ginekoloq baytar həkim 
2250  Terapevt baytar həkim 
2250  Epizootoloq baytar həkim 
2250  Baytar həkim 
2261  Stomatoloq, çənə cərrahiyyəsi 
2261  Cərrah, çənə cərrahiyyə/dişlərin müalicəsi 
2261  Cərrah, ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi 
2261  Stomatoloq, endodontiya 
2261  Stomatoloq, ortoped 
2261  Parodontoloq 
2261  Stomatoloq, dişlərin protezləşdirilməsi 
2261  Stomatoloq, periodontologiya 
2261  Stomatoloq, pedodontologiya 
2261  Stomatoloq, ortodontologiya 
2261  Stomatoloq 
2261  Protezçi 
2261  Periodontoloq 
2261  Pedodontoloq 
2261  Ortodont 
2262  Əczaçı, pərakəndə satış 
2262  Əczaçı, xəstəxana  
2262  Əczaçı (provizor) 
2262  Aptekçi 
2263  Radiasiya şuasından qorunma üzrə mütəxəssis 
2263  Əməyin gigiyenası üzrə həkim 
2263  Əməyin gigiyenası və təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər 
2263  Sanitar həkimi 
2264  Elektroterapevt 
2264  Fizioterapevt 
2264  Fizioterapev, pediatriya 
2264  Fizioterapevt, ortopediya  
2264  Fizioterapevt, yaşlı və qoca adamların müalicəsi 
2264  Terapevt, fiziki 
2264  Terapevt, bərpaedici 
2264  Süni bədən üzvləri üzrə mütəxəssis 
2264  Podiatrist 
2265  Nutrisionist, idman 
2265  Nutrisionist, ictimai səhiyyə 
2265  Nutrisionist (qidalanma üzrə mütəxəssis) 
2265  Dietoloq, klinik 
2265  Dietoloq, pəhriz/ərzağın emalı 
2265  Diyetoloq 
2266  Difektoloq 
2266  Loqoped 
2266  Dil terapevti 
2266  Audioloq 
2267  Optika mütəxəssisi, göz 
2267  Optika mütəxəssisi, eynək yazan 
2267  Optometrist 
2269  İstirahət üzrə terapevt 
2269  Ortoped 
2269  Rəqs və fiziki hərəkətlər üzrə terapevt (rəqs və fiziki hərəkətlər üzrə mütəxəssis) 
2269  İncəsənət üzrə terapevt (bədii iş üzrə terapevt) 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/radiologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/reklam 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/din 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/balıqçılıq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/bağçılıq  
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/maldarlıq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/heykəltəraşlıq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/sosiologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/statistika 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/stomatologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/gəmi istehsalı 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/toxuculuq texnologiyası 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/teologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/psixologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/sənaye dizaynı 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/sənaye texnologiyaları  
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/ictimai elmlər 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/optometriya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/istehsalın və idarəetmənin təşkili  
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/ticarətin təşkili 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/osteopatiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/paleoqrafiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/patologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/pedaqogika 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/yeyinti texnologiyaları 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/ailənin planlaşdırılması 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/politologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/hüquq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/sənaye estetikası 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/terapiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/peşə xəstəliklərinin terapiyası 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/fiziki elmlər 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/filologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/fəlsəfə 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/kimya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/xirotəcrübə 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/xoreoqrafiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/iqtisadiyyat 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/ev təsərrüfatının iqtisadiyyatı 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/entomologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/dilbilmə 
2310  Professor, kollec 
2310  Professor, universitet 
2310  Baş müəllim 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/fizioterapiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/fizika 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/texniki 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/texniki (mülki tikinti) 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/texniki (mexanika) 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/texniki (telekommunikasiya) 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/texniki (texnologiya) 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/texniki (kimya) 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/texniki (elektrotexnika) 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/texniki (elektronika) 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/tikintinin texnologiyası 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/tredyunionizm 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/qulluq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/farmakologiya 
2310  Müəllim və assistent  
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/ictimai inkişaf 
2310  Dosent, universitet 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/mühasibat uçotu 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/baytarlıq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/hərbi elm 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/həkimlik işi 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/coğrafiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/geodeziya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/geologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/geofizika 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/mədən texnologiyası 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/dövlət idarəçiliyi 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/demoqrafiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/diyetetika 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/qədim zamanlar 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/botanika 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/biokimya 
2310  Lektor (mühazirəçi), ali təhsil sistemi 
2310  Məruzəçi, universitet 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/aqronomiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/mamalıq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/anatomiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/antropologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/arxeologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/arxitektura 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/astronomiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/bakteriologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/kitabxanaçılıq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/biologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/dram sənəti 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/tədris 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/marketinq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/riyaziyyat 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/tibb elmi 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/beynəlxalq əlaqələr 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/metallurgiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/meteorologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/mineralogiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/musiqi 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/naviqasiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/həyat haqqında elmlər 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/numizmatika 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/telekommunikasiya xidməti 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/nəqliyyat xidməti 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/ədəbiyyat 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/linqvistika 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/heyvandarlıq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/jurnalistika 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/səhiyyə 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/əkinçilik 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/zoologiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/incəsənət 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/sənətşünaslıq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/tarix 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/meşəçilik 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/meşəşünaslıq 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/kompüterlər 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/kommunal idarəetmə 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/kommersiya 
2310  Müəllim, ali təhsil sistemi/incəsənət tarixi 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/çap işi 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/kənd təsərrüfatı 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/heykəltəraşlıq 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/dülgərlik işi 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/texniki 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/texniki təhsil 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/texniki rəsmxətt 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/fotoqrafiya 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/əl işi və kustar sənətlər 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/xoreoqrafiya 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/metal emalı 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/təsviri sənət 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili müəssisəsi  
2320  Təlimçi, avtomobil 
2320  Təlimçi, kosmetologiya 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/kərpic düzülüşü 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/kommersiya və katiblik fəaliyyəti 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/kommersiya intizamı 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/linqvistika 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/makinada yazma 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/bənna peşəsinə yiyələnmə 
2320  Müəllim, ilk peşə - ixtisas təhsili sistemi/kargüzarlıq 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/əmək təlimi 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/din 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/ictimai elmlər 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/həyat haqqında elmlər 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/musiqi 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/qulluq 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/fizika 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/bədən tərbiyəsi 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/kimya 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/iqtisadiyyat 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/dil 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/dilbilmə və ədəbiyyat 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/riyaziyyat 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/ədəbiyyat 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/arxeologiya 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/biologiya 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/botanika 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/coğrafiya 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/evdarlıq 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/təbiət elmləri 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/zoologiya 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/incəsənət 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/tarix 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/incəsənət tarixi 
2330  Müəllim, ümumi təhsil məktəbi/kompüterlər 
2341  Müəllim, ibtidai təhsil/oxumaq (köməkçi işçilər) 
2341  Müəllim, ibtidai təhsil/köməkçi işçilər 
2341  Müəllim, ibtidai təhsil/oxu (peşəkar) 
2341  Müəllim, ibtidai təhsil/peşəkar 
2341  Müəllim, ibtidai təhsil/yazı işi (peşəkar) 
2342  Musiqi rəhbəri  
2342  Müəllim, məktəbəqədər təhsil/köməkçi işçilər 
2342  Tərbiyəçi, uşaq bağçaları/köməkçi işçilər 
2342  Tərbiyəçi, körpələr evi/köməkçi işçilər 
2342  Müəllim, məktəbəqədər təhsil/peşəkar 
2342  Tərbiyəçi, uşaq bağçaları/peşəkar 
2342  Tərbiyəçi, körpələr evi/peşəkar 
2351  Tədris hissə koordinatoru 
2351  Mütəxəssis, tədris vəsaitləri 
2351  Mütəxəssis, əyani dərs vəsaitləri 
2351  Mütəxəssis, audio-vizual təlim vasitələri 
2351  Mütəxəssis, audio-vizual və digər təlim vasitələri 
2351  Tədris proqramını işləyib hazırlayan 
2351  Məsləhətçi, təhsil 
2351  Məsləhətçi, təlim metodları 
2351  Məsləhətçi, tədris metodikası 
2351  Məktəb müfəttişi 
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/defektoloq (köməkçi işçilər)  
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/karlar üçün (köməkçi işçilər)  
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/əqli qüsurları olan şəxslər üçün (köməkçi işçilər) 
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/fiziki qüsurları olan şəxslər üçün (köməkçi işçilər) 
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/lallar üçün (köməkçi işçilər)  
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/korlar üçün (köməkçi işçilər)  
2352  Təcrübə müəllimi (assistentlər, praktika üzrə müəllimlər) 
2352  Repititor müəllimlər 
2352  Müəllim, defektoloq/köməkçi işçilər 
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/korlar üçün (peşəkar) 
2352  Müəllim, defektoloq/peşəkar 
2352  Müəllim-loqoped 
2352  Müəllim-surdoloq  
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/defektoloq (peşəkar) 
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/karlar üçün (peşəkar) 
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/əqli çatışmazlığı olan şəxslər üçün (peşəkar) 
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/fiziki çatışmazlığı olan şəxslər üçün (peşəkar) 
2352  Müəllim, xüsusi təhsil/lallar üçün (peşəkar) 
2353  Köməkçi dil müəllimləri  
2353  Praktiki dil müəllimləri 
2353  Miqrantlara dil öyrətmə üzrə müəllimlər 
2353  İntensiv dil öyrətmə üzrə müəllimlər 
2354  Gitara müəllimləri (fərdi təhsil) 
2354  Fortepiano müəllimləri (fərdi təhsil) 
2354  Nəğmə müəllimləri (fərdi təhsil) 
2354  Skripka müəllimləri (fərdi təhsil) 
2355  Heykəltəraşlıq üzrə müəllimlər (fərdi təhsil) 
2355  Rəsm müəllimləri (fərdi təhsil) 
2355  Dram sənəti üzrə müəllimlər 
2355  Rəqs müəllimləri (fərdi təhsil) 
2356  Kompüter üzrə müəllimlər 
2356  Proqram təminatı üzrə müəllimlər 
2359  Riyaziyyat repetitorları(fərdi təhsil) 
2359  Məsləhətçi, məktəb 
2359  Qrammatika üzrə müəllimlər (fərdi təhsil) 
2360  Baş müəllim  
2360  Müəllim 
2411  Yüksək ixtisaslı mühasib 
2411  İxtisaslı mühasib 
2411  Vergi məsləhətçiləri 
2411  Mühasib, vergi agenti 
2411  Mühasib-analitik 
2411  Baş mühasib 
2411  Mühasib, büdcə 
2411  Mühasib, ekspertiza 
2411  Mühasib, ictimai 
2411  Auditor 
2411  Mühasib 
2411  Mühasib, audit 
2411  Mühasib, xərclərin kalkulyasiyası 
2411  Mühasib, şirkət 
2411  Mühasib, bələdiyyə 
2412  Mülkiyyət üzrə plançı 
2412  Maliyyə planlaşdırması üzrə məsləhətçi 
2413  Təhlilçi, bazarın öyrənilməsi 
2413  Məsləhətçi, qiymətli kağızlar 
2413  Məsləhətçi, investisiya 
2413  Məsləhətçi, istiqrazlar 
2421  Təhlilçi, idarəetmənin təşkili və üsulları 
2421  Məsləhətçi, biznes məsələləri 
2421  Məsləhətçi, menecment 
2421  Təsərrüfat müdirəsi 
2422  Mütəxəssis, iqtisadi fəaliyyətin effektliyi 
2422  Təhlil üzrə ekspert 
2422  Təhlilçi, siyasət 
2423  İşə düzəltmə üzrə ekspert 
2423  Kadrlar üzrə ekspert 
2423  Təhlilçi, peşə məşğulluğu 
2423  Kadr və peşə hazırlığı üzrə inspektor 
2423  Mütəxəssis, işçilərlə iş 
2423  Mütəxəssis, peşəkar məşğuliyyət 
2423  Mütəxəssis, istehsal münasibətləri 
2423  Mütəxəssis, təhlükəsiz əmək şəraiti 
2423  Vasitəçi, əmək münasibətləri 
2423  Məsləhətçi, işədüzəlmə 
2423  Məsləhətçi, peşə yönümü 
2423  Məsləhətçi, istehsalat təcrübəsi 
2423  Məsləhətçi, peşə (sənət) 
2423  İntervyuer(sorğu aparan), məşğulluq 
2423  Təhlilçi, əmək fəaliyyəti 
2424  Mütəxəssis, işçilərin öyrədilməsi 
2424  Məşğulluq xidməti üzrə mütəxəssis 
2424  Heyətin təlimi üzrə mütəxəssis 
2431  Reklam üzrə mütəxəssis 
2431  Təhlilçi, bazar konyunkturası  
2431  Marketinq üzrə mütəxəssis 
2431  İcraçı mühasib, reklam işi 
2432  Mühəndis, ictimai informasiya 
2432  Mütəxəssis, ictimaiyyətlə əlaqələr 
2432  Mütəxəssis, mətbuatla əlaqələr 
2433  Satış üzrə nümayəndə (texniki avadanlıqlar üzrə) 
2433  Satış üzrə nümayəndə (tibb və əczaçılıq məhsulları) 
2433  Satış üzrə nümayəndə (sənaye məhsulları) 
2434  Satış üzrə nümayəndə (İKT) 
2511  Məlumatlar bazasının idarə edilməsi üzrə mütəxəssis 
2511  İşləyib hazırlayanlar, sistemlər/kompüter 
2511  Elmi işçi/kompüter 
2511  Sistem üzrə dizayner/İT 
2511  Sistem üzrə məsləhətçi 
2511  İqtisadçı, konyunktura ilə bağlı məsələlər/İT 
2511  Təhlilçi, sistemlər/kompüter 
2511  Təhlilçi, kommunikasiya/kompüter 
2511  Təhlilçi, məlumatlar bazası/kompüter 
2512  Mühəndislər, proqram təminatı 
2512  Proqram təminatı yaradıcıları 
2512  Proqram təminatı dizaynerləri 
2512  Proqramçı, təhlil 
2513  Veb-sayt yaradıcıları 
2513  Veb-saytların strukturunun yaradıcıları 
2513  Proqramçı, multimedia 
2513  Proqramçı, internet 
2513  Proqramçı, kompüter oyunları 
2513  Proqramçı, multiplikasiya/kompüter 
2514  Proqramçı, texniki 
2514  Proqramçı, kommunikasiya 
2514  Proqramçı 
2514  Proqramçı, tətbiqi 
2519  Proqram təminatını sınaqdan keçirənlər 
2519  Sistemi sınaqdan keçirənlər 
2521  Yaradıcı, məlumat bazası 
2521  Təhlilçi, məlumat bazası 
2521  Administrator, məlumat bazası 
2521  Administrator, məlumatlar 
2522  Sistem administratoru 
2522  Şəbəkə administratoru 
2523  Şəbəkə üzrə təhlilçi 
2523  Kommunikasiya (kompüter) üzrə təhlilçi 
2529  Təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis (İKT) 
2529  Mühəndis, kompüterlərin tətbiq edilməsi 
2529  Proqramçı, məlumatlar bazası 
2611  Hüquqşünas, məhkəmə prosesi 
2611  Hüquqşünas, cinayət hüququ 
2611  Hüquqşünas, sığorta/anderraytinq üzrə  
2611  Prokuror 
2611  Hüquqşünas, vəkil 
2611  Hüquqşünas, daşınmaz əmlakla əməliyyatlar 
2611  Hüquqşünas, vətəndaşlıq hüququ 
2611  Hüquqşünas 
2611  Solisitor 
2611  İttihamçı 
2611  Barrister 
2611  Attorney 
2611  Vəkil 
2612  Hakim, kiçik 
2612  Hakim, dairə məhkəməsi 
2612  Hakim, yuxarı instansiya məhkəməsi 
2612  Hakim, vərəsəlik işləri və vəsiyyətlərin təsdiq edilməsi üzrə məhkəmə 
2612  Hakim, andlılar məhkəməsi 
2612  Hakim, məhkəmə təhqiqatı 
2612  Hakim, magistrat 
2612  Hakim, məhkəmənin rüblük sessiyası 
2612  Məhkəmə sədri 
2612  Hakim 
2612  Hakim, apellyasiya məhkəməsi 
2612  Hakim, arbitraj məhkəməsi 
2612  Hakim, ali məhkəmə 
2612  Hakim, məhkəmənin səyyar sessiyası 
2619  Hüquqşünas, vəkil və hakimlərdən başqa 
2619  Hüquq məhsləhətçisi 
2619  Appelyasiya məhkəməsinin hakimi, sosial təhlükəsizlik sahəsində iddialar 
2619  Qanun layihələrini tərtib edən, parlament 
2619  Vəkil, sığorta iddiaları 
2619  Notarius 
2619  Koronyor 
2621  Qeydiyyatçı menecer 
2621  Mühafizəçi, bədii qalereya 
2621  İnspektor 
2621  Mühafizəçi, rəssamlıq qalereyası 
2621  Mühafizəçi, muzey 
2621  Arxivçi 
2622  Kataloqçu 
2622  Biblioqraf  
2622  İnformasiya üzrə mütəxəssis, texniki informasiya 
2622  İnformasiya üzrə mütəxəssis, işgüzar xidmətlər 
2622  Sənətşünas 
2622  Kitabxanaçı 
2631  İqtisadçı, sənaye 
2631  İqtisadçı, sosial sahə 
2631  İqtisadçı, tikinti 
2631  İqtisadçı, nəqliyyat və rabitə 
2631  Məsləhətçi, iqtisadiyyat 
2631  Təhlilçi, iqtisadiyyat 
2631  İqtisadçı, ekonometriya 
2631  İqtisadçı, qiymət 
2631  İqtisadçı, gömrük 
2631  İqtisadçı 
2631  İqtisadçı, beynəlxalq ticarət 
2631  İqtisadçı, vergilər 
2631  İqtisadçı, kənd təsərrüfatı 
2631  İqtisadçı, əmək 
2631  İqtisadçı, maliyyə 
2632  Sosioloq 
2632  Sosioloq, kriminalogiya 
2632  Sosioloq, penologiya 
2632  Sosioloq, sənaye 
2632  Sosioloq, sosial patologiya 
2632  Etnoloq 
2632  Sosial patoloq 
2632  Penoloq 
2632  Kriminoloq 
2632  Antropoloq 
2632  Arxeoloq 
2632  Coğrafiyaçı 
2632  Coğrafiyaçı, siyasi coğrafiya 
2632  Coğrafiyaçı, fiziki coğrafiya 
2632  Coğrafiyaçı, iqtisadi coğrafiya 
2633  Filosof, siyasət 
2633  Filosof 
2633  Geneologiya üzrə mütəxəssis 
2633  Politoloq 
2633  Tarixçi, iqtisadiyyat 
2633  Tarixçi, siyasət 
2633  Tarixçi, ictimai münasibətlər 
2633  Tarixçi 
2634  İdman psixoloqu 
2634  Psixoterapevt 
2634  Psixoloq, eksperimentlər 
2634  Psixoloq, sosial 
2634  Psixoloq, peşəkar məşğulluq 
2634  Psixoloq, sənaye 
2634  Psixoloq, pedaqogika 
2634  Psixoloq, klinika 
2634  Psixoloq 
2635  Böyük tərbiyəçi, peşəkar 
2635  Müavinət verilməsi sistemində mütəxəssis, peşəkar 
2635  Sosial işçi, peşəkar/ünsiyyət mərkəzi 
2635  Sosial işçi, peşəkar/zəmanətlə şərti azad olunma 
2635  Sosial işçi, peşəkar/psixiatriya 
2635  Sosial işçi, peşəkar/həddi-buluğa çatmayanların cinayətkarlığı 
2635  Sosial işçi, peşəkar/müəssisə 
2635  Böyük tərbiyəçi, peşəkar/əmək-islah məktəbi 
2635  Məsləhətçi/ vərdişlər üzrə 
2635  Məsləhətçi/ ağır itki zamanı 
2635  Məsləhətçi/ uşaqlar və cavanlar üçün 
2635  Məsləhətçi/ ailə 
2635  Məsləhətçi/ evlilik 
2635  Probasiya xidmətinin əməkdaşı 
2635  Sosial işçi 
2635  Təşkilatçı, ictimai təminat/qadın 
2635  Sosial işçi, peşəkar/evdə yardım 
2635  Sosial işçi, peşəkar/ailənin planlaşdırılması 
2635  Sosial işçi, peşəkar/tibb 
2635  Nəzarətçi, şərti məhkum olunmuşlar üçün ev/peşəkar 
2635  Nəzarətçi, ictimai mərkəz/peşəkar 
2635  Məhbusların vaxtından əvvəl azad edilməsi sistemində əməkdaş/peşəkar 
2635  Şərti məhkum edilmişlərə nəzarət üzrə əməkdaş/peşəkar  
2635  Rifah məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar 
2635  Rifah məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar/psixi sağlamlıq 
2635  Rifah məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar/mənəvi rahatlıq 
2635  Rifah məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar/həbsxanalar 
2635  Rifah məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar/karlar 
2635  Sosial işçi, peşəkar/mədəniyyət mərkəzi 
2635  Sosial işçi, peşəkar 
2635  Ailə məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar/sosial rifah 
2635  Ailə məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar/ailələrin firavanlığı 
2635  Ailə məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar/uşaqların firavanlığı 
2635  Ailə məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar  
2635  Rifah məsələləri üzrə sosial işçi, peşəkar/fiziki qüsurları olan adamlar 
2636  Missioner 
2636  Rahib, peşəkar 
2636  Rahibə, peşəkar 
2636  Pastor 
2636  Keşişin köməkçisi 
2636  Prixod keşişi 
2636  Ravvin 
2636  Keşiş 
2636  Teoloq 
2636  Kapellan 
2636  Yepiskop 
2636  Dini təriqətin başçısı 
2636  İmam 
2636  Axund 
2636  Molla (kişi), peşəkar 
2636  Molla (qadın), peşəkar 
2636  İslamı tədqiq edən ilahiyyatçı 
2636  Arxiyepiskop 
2636  Bonza 
2636  Budda rahibi 
2636  Vikari 
2641  Yazıçı, məqalələr 
2641  Yazıçı, lirika 
2641  Yazıçı, qısa hekayələr 
2641  Yazıçı, dram 
2641  Yazıçı 
2641  Oçerk yazan 
2641  Yazıçı, ssenarilər 
2641  Şair 
2641  Şair, mahnılar 
2641  Romançı 
2641  Felyetonçu 
2641  Müəllif 
2641  İnteraktiv media yazıçıları 
2641  Novellaçı 
2641  Ssenarist 
2641  Ədib, arayış kitabçaları 
2641  Ədib, xüsusi mətnlər 
2641  Ədib, əlyazmaları 
2641  Bioqraf 
2641  Dramaturq 
2641  Kinossenarist 
2641  Tənqidçi 
2641  Tənqidçi, nəşriyyat 
2641  Tənqidçi, incəsənət 
2641  Tənqidçi, kino 
2641  Tənqidçi, ədəbiyyat 
2641  Tənqidçi, musiqi 
2641  Ədib, reklam mətnləri 
2641  Ədib, ictimai informasiya 
2641  Ədib 
2641  Tənqidçi, televiziya 
2641  Tənqidçi, teatr 
2641  Tənqidçi, radio 
2642  Reportyor (müxbir), jurnalistika/kütləvi informasiya vasitələri 
2642  Redaktor, maliyyə şöbəsi 
2642  Redaktor, ssenari 
2642  Redaktor, stil 
2642  Redaktor, idman 
2642  Redaktor, əlyazmaları 
2642  Redaktor, mətbuat 
2642  Redaktor köməkçisi, qəzet 
2642  Redaktor köməkçisi, dövri mətbuat 
2642  Reportyor(müxbir), jurnalistika/kütləvi informasiya vasitələri (qəzetlər) 
2642  Reportyor (müxbir), jurnalistika/kütləvi informasiya vasitələri (moda) 
2642  Reportyor (müxbir), jurnalistika/kütləvi informasiya vasitələri (cinayətkarlıq) 
2642  Reportyor (müxbir), jurnalistika/kütləvi informasiya vasitələri (idman) 
2642  Mətn tərtibatçısı, elanlar 
2642  Mətn tərtibatçısı, reklam 
2642  Mətn tərtibatçısı, xüsusi 
2642  Redaktor, dövri mətbuat 
2642  Redaktor, məqalələr şöbəsi 
2642  Redaktor, yerli yeniliklər şöbəsi 
2642  Baş redaktor 
2642  Baş redaktor, qəzet 
2642  Baş redaktor, dövri mətbuat 
2642  Jurnalist 
2642  Jurnalist, kütləvi informasiya vasitələri 
2642  Şərhçi, yazılı mətn olmadan 
2642  Şərhçi, yeniliklər 
2642  Şərhçi, idman 
2642  Korrektor 
2642  Redaktor, montaj 
2642  Redaktor, beynəlxalq şöbə 
2642  Redaktor, təshihat 
2642  Redaktor, kitablar 
2642  Redaktor, qəzet 
2642  Redaktor 
2642  Müxbir, kütləvi informasiya vasitələri 
2643  Filoloq, linqvistika 
2643  Filoloq, morfologiya 
2643  Filoloq, semantika 
2643  Filoloq, fonologiya 
2643  Filoloq, etimologiya 
2643  Fonoloq 
2643  Etimoloq 
2643  Filoloq, leksikoqrafiya 
2643  Filoloq, qrafologiya 
2643  Filoloq 
2643  Qrafoloq 
2643  Leksikoqraf 
2643  Linqvist 
2643  Morfoloq 
2643  Tərcüməçi  
2643  Tərcüməçi <şifahi> 
2643  Semantoloq 
2651  Rəssam, miniatur 
2651  Rəssam, multiplikasiya 
2651  Rəssam, plakatlar 
2651  Rəssam, portret 
2651  Rəssam, dəbdə olan geyimin yaradılması 
2651  Rəssam, yaradıcı 
2651  Rəssam-naqqaş 
2651  Şarjçı 
2651  Rəssam, landşaft 
2651  Rəssam, kommersiya 
2651  Rəssam, rəssamlıq (naqqaşlıq) 
2651  Oymaçı-aşındırıcı, rəssamlıq 
2651  Karikaturaçı 
2651  Yapma naxış ustası, heykəltaraş 
2651  Bərpaçı, şəkillər 
2651  Memarlıq hissələrinin modelçisi və yapıcısı 
2651  Memarlıq abidələrinin bərpaçısı 
2651  Heykəltəraş 
2651  Rəssam, qrafika 
2652  Trombon çalan 
2652  Skripka çalan 
2652  Sitar çalan 
2652  Saksafon çalan 
2652  Xor rəhbəri 
2652  Pianoçu 
2652  Müğənni qadın, soprano 
2652  Müğənni qadın, messo-soprano 
2652  Müğənni qadın, kontralto 
2652  Truba çalan 
2652  Zərb alətləri çalan 
2652  Caz orkestrinin rəhbəri 
2652  Müğənni, küçə 
2652  Müğənni, gecə klubu 
2652  Musiqiçi, küçə 
2652  Musiqiçi, gecə klubu 
2652  Kapelmeyster 
2652  Dirijor 
2652  Xormeystr 
2652  Faqot çalan 
2652  Müğənni, xor 
2652  Müğənni, tenor 
2652  Müğənni, populyar musiqi 
2652  İnstrumentalçı 
2652  Dirijor, orkestr 
2652  Dirijor, vokal kollektivi 
2652  Qoboy çalan 
2652  Gitara çalan 
2652  Violonçel çalan 
2652  Baraban çalan 
2652  Arfa çalan 
2652  Tərtibatçı(bəstələyici), musiqi 
2652  Klarnet çalan 
2652  Bəstəkar, musiqi 
2652  Müğənni, opera 
2652  Müğənni, konsert 
2652  Müğənni, caz 
2652  Müğənni, bas 
2652  Müğənni, bariton 
2652  Orkestrat 
2652  Orqan çalan 
2652  Musiqişünas 
2652  Musiqiçi, instrumentalçı 
2653  Rəqqas, gecə klubu 
2653  Rəqqas, kordebalet 
2653  Rəqqas, bar 
2653  Rəqqas, küçə 
2653  Xoreoqraf 
2653  Rəqqas, bal rəqs zalı 
2653  Rəqqas, balet 
2653  Balerina 
2653  Tərtibatçı, balet 
2654  İmpresario 
2654  Prodyuser, kinematoqrafiya 
2654  Prodyuser, radio 
2654  Prodyuser, teatr 
2654  Prodyuser, televiziya 
2654  Prodyuser, estrada 
2654  Texniki rejissor 
2654  Rejissor, quruluşçu 
2654  Rejissor, fotoçəkiliş 
2654  Rejissor, kino 
2654  Rejissor, radio 
2654  Rejissor, teatr 
2654  Rejissor, televiziya 
2654  Rejissor, estrada 
2654  Redaktor-montajçı 
2655  Təqlidçi 
2655  Bədii oxucu, radio və ya televiziya 
2655  Bədii oxucu 
2655  Hekayəçi 
2655  Aktyor, pantomimo 
2655  Aktyor, səciyyəvi 
2655  Aktyor, komediya 
2655  Aktyor, kino 
2655  Aktyor, dram 
2655  Aktyor 
2656  İdman şərhçisi 
2656  Son xəbərlərin diktoru 
2656  Konferansye 
2656  Diktor, televiziya 
2656  Diktor, radio 
2656  Diktor, yeniliklər 
2659  İmitator, heyvan səsləri 
2659  Kloun 
2659  Komik, sirk 
2659  Kuklaoynadan 
2659  Əhlilləşdirici, vəhşi heyvanlar 
2659  Fokusçu 
2659  Fokusçu-jonqlyor 
2659  Fokusçu-sehrbaz 
2659  Artist-satirik 
2659  İmitator 
2659  İllüzionist 
2659  Jonqlyor 
2659  Akrobat 
2659  Akrobat, “ilan adam” 
2659  Artist, kəndirbaz 
2659  Artist, tarıma çəkilmiş məftil/sirkin qübbəsi altında 
2659  Artist, striptiz 
2659  Artist, trapesiya 
2659  Hava akrobatı 
2659  Gipnozçu 
2659  Heyvan təlimçisi, vəhşi heyvanlar 
310  Atıcı 
310  Matros, hərbi-dəniz donanması 
310  Paraşütçü (desantçı) 
310  Piyada əsgər 
310  Pulemyotçu 
310  Gizir, hərbi-dəniz donanması 
310  Kapral, silahlı qüvvələr 
310  Kapral, hava qoşunları 
310  Topçu 
310  Sıravi, aviasiya  
3111  Texnik, kimya 
3111  Texnik, fizika 
3111  Texnik, okeanoqrafiya 
3111  Texnik, meteorologiya 
3111  Texnik, geofizika 
3111  Geoloji kəşfiyyat və axtarış işlərində fəhlə 
3111  Texnik, geologiya 
3111  Texnik, astronomiya 
3112  Texnik, mülki tikinti/irriqasiya 
3112  Texnik, mülki tikinti/konstruksiya 
3112  Texnik, mülki tikinti/torpaq mexanikası 
3112  Texnik, mülki tikinti/santexnika qurğuları 
3112  Texnik, topoqrafiya 
3112  Müfəttiş, tikinti 
3112  Texnik, mülki tikinti/torpaq işləri 
3112  Texnik, mülki tikinti/səhiyyə 
3112  İş icraçısı, tikintidə 
3112  Smetaçı, mülki tikinti 
3112  Texnik, mülki tikinti 
3112  Texnik, mülki tikinti/hidravlika 
3112  Texnik, mülki tikinti/hidrologiya 
3112  Texnik, mülki tikinti/binalar 
3113  Müfəttiş, keyfiyyət/elektrik məmulatı 
3113  Texnik, elektrotexnika/elektrik işıqlandırması 
3113  Texnik, elektrotexnika/elektrik dartı qüvvəsi 
3113  Texnik, elektrotexnika/elektrik enerjisinin bölüşdürülməsi 
3113  Texnik, elektrotexnika/elektrik enerjisinin ötürülməsi 
3113  Texnik, elektrotexnika/yüksək voltlu avadanlıq 
3113  Texnik, elektrotexnika 
3113  Texnik, elektrik sistemləri 
3113  Qiymətqoyan, elektroenergetika 
3114  Müfəttiş, keyfiyyət/elektron məmulatı 
3114  Texnik, elektronika/informasiyanın işlənməsi üçün texniki qurğular 
3114  Texnik, elektronika/aparat-kompüter avadanlığının işlənib hazırlanması 
3114  Texnik, elektronika/yarımkeçiricilər 
3114  Texnik, elektronika/yoxlama-ölçü cihazları 
3114  Texnik, elektronika 
3114  Texnik, aviasiya-kosmos texnikası 
3114  Qiymətqoyan, elektronika 
3115  Texniki hesablama operatoru, maşınqayırma  
3115  Müfəttiş, avtomobil/texniki standartların inspeksiyası 
3115  Texnik, təyyarəqayırma 
3115  Texnik, mexanika/gəmiqayırma 
3115  Texnik, mexanika/motorlar və mühərriklər 
3115  Texnik, maşınqayırma/hərbi-dəniz 
3115  Texnik, maşınqayırma/atom enerjisi 
3115  Smetaçı, maşınqayırma 
3115  Tərsanədə usta, quru tərsanə 
3115  Tərsanədə usta, təmir tərsanəsi 
3115  Müfəttiş, dəniz 
3116  Texnik, maşınqayırma/kimya 
3116  Texnik, maşınqayırma/kimyəvi proseslər 
3116  Texnik, maşınqayırma/təbii qazın istehsalı və bölüşdürülməsi 
3116  Texnik, maşınqayırma/neft və neft məhsulları 
3116  Smetaçı, maşınqayırma/kimya 
3117  Texnik, metallurgiya/çıxarma 
3117  Texnik, metallurgiya/fiziki proseslər 
3117  Texnik, metallurgiya/radiaktiv minerallar 
3117  Texnik, metallurgiya/cihaz analizi 
3117  Texnik, metallurgiya/tökmə 
3117  Texnik, mədən/kömür 
3117  Texnik, mədən/neft və təbii qaz 
3117  Texnik, mədən/metal filizləri 
3117  Partladıcı, neft və qaz yataqları 
3117  Emaledici, mənbələrin oksidləşdirilməsi 
3117  Oksidləşdirici, neft və qaz quyuları 
3117  Bərkitmə üzrə texnik, neft və qaz quyuları 
3117  Texnik, mədən 
3117  Texnik, mədən/almaz 
3118  Çertyojçu, qurma/elektronika 
3118  Çertyojçu, qurma/elektrotexnika 
3118  Çertyojçu, litoqrafiya 
3118  Çertyojçu, ştamplar üzrə 
3118  Çertyojçu, texniki 
3118  Çertyojçu, topoqrafiya 
3118  Çertyojçu, şablonlar və alətlər 
3118  Çertyojçu-illyustrator, qurma 
3118  Çertyojçu-illyustrator, texniki 
3118  Çertyojçu, qurma/gəmiqayırma 
3118  Çertyojçu, qurma/tikinti 
3118  Çertyojçu, qurma/təyyarəqayırma 
3118  Çertyojçu 
3118  Çertyojçu-konstruktor 
3118  Çertyojçu, arxitektura 
3118  Çertyojçu, geologiya 
3118  Çertyojçu, kartoqrafiya 
3118  Çertyojçu, qurma 
3118  Çertyojçu, qurma/mülki tikinti 
3118  Çertyojçu, qurma/maşınqayırma 
3118  Çertyojçu, qurma/qızdırıcı və ventilyasiya sistemləri 
3119  Texnik, dəyər göstəriciləri 
3119  Texnik, təhlükəsizlik texnikası 
3119  Texnik, smetaların tərtib edilməsi 
3119  Texnik, robototexnika 
3119  Texnik, kriminalistika 
3119  Sınaqçı, yanğın 
3119  Texnik, sistemlər/kompüterlərdən başqa 
3119  Texnik, sənaye layihələşdirilməsi 
3119  Texnik, sənaye effektliyi 
3119  Texnik, məhsuldarlıq 
3119  Texnik, işin üsul və metodları 
3119  Texnik, planlaşdırma 
3119  Texnik, normalaşdırma 
3119  Texnik, əmək proseslərinin öyrənilməsi 
3119  Texnik, iş vaxtı sərfinin öyrənilməsi 
3121  Nəzarətçi, karxana 
3121  Müdir müavini, dağ-mədən sənayesi 
3121  Nəzarətçi, dağ-mədən sənayesi 
3121  Köməkçi, dağ-mədən sənayesi 
3122  Sahə əlaqələndiricisi, emal sənayesi 
3122  Briqada nəzarətçisi 
3122  Briqada başçısı 
3122  Sahə rəisi, emal sənayesi 
3123  Rəis, tikinti 
3123  Briqadir, evlərin tikintisi 
3131  Operator, bölüşdürmək üçün lövhə/elektrik stansiyalarının generatoru 
3131  Operator, bölüşdürmək üçün lövhə/elektrik stansiyaları 
3131  Operator, reaktor/atom 
3131  Operator, günəş batareyası 
3131  Operator, turbin/elektrik enerjisi istehsalı 
3131  Operator, turbin/elektrik stansiyası 
3131  Operator, elektroenerji avadanlığı 
3131  Operator, atom güc qurğusu 
3131  Operator, elektrik enerjisinin paylanmasının idarə edilməsi 
3131  Operator, maye enerjisi avadanlığı 
3131  Operator, buxar enerjisi avadanlığı 
3131  Operator, təbii qaz avadanlığı/elektrik enerjisi istehsalı 
3131  Dispetçer, gərginlik/elektrik stansiyası 
3131  Operator, külək enerjisi qurğusu/elektrik enerjisi istehsalı 
3131  Operator, düzləndirici aparat/elektrik cərəyanı 
3131  Operator, qaz avadanlığı/elektrik enerjisi istehsalı 
3131  Operator, generator/elektrik enerjisi 
3131  Operator, generator/elektrik enerjisi (hidroelektrik) 
3131  Operator, generator/elektrik enerjisi (buxar) 
3131  Operator, geotermik enerji avadanlığı 
3131  Operator, hidroenerji avadanlığı 
3132  Operator, təmizləmə avadanlığı/su 
3132  Operator, yandırma sobası/tullantılar 
3132  Yandırma sobası operatoru 
3132  Operator, rezervuar (çən)/su 
3132  Operator, refrijerator sistemi 
3132  Operator, emal qurğusu/su 
3132  Operator, filtr/su 
3132  Operator, soyuducu avadanlıq 
3132  Operator, şlüz 
3132  Operator, maye tullantılar 
3132  Operator, sənaye mənşəli tullantı su  
3132  Operator, durulducu hovuz 
3132  Operator, su emalı avadanlığı 
3132  Operator, çirkab suları təmizləyən avadanlıq 
3132  Soba operatoru, tullantıların yandırılması 
3132  Qurğu operatoru, buz istehsalı 
3132  Operator, ventilyasiya avadanlığı 
3132  Operator, sutəmizləyici qurğular 
3132  Operator, kompressor qurğuları 
3132  Operator, kompressor/hava 
3132  Operator, kompressor/qaz 
3132  Operator, soyuducu 
3132  Operator, qızdırıcı avadanlıq 
3132  Operator, nasos stansiyası/su 
3132  Operator, nasos stansiyası/neft və təbii qazdan başqa 
3133  Operator, ələmə avadanlığı/kimyəvi və və onunla bağlı istehsal 
3133  Filtr-presləmə operatoru, kimyəvi və oxşar materiallar 
3133  Operator, sement istehsalı qurğusu 
3133  Operator, susuzlaşdırma avadanlığı, kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, kimyəvi və onunla bağlı istehsal qurğusu 
3133  Operator, termik avadanlıq/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, qurudan/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, retorta (distilə cihazı)/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, emal avadanlığı/təmizlənməmiş neft 
3133  Operator, xəlbir/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, xəlbir avadanlığı/kimyəvi və oxşar materiallar (maddələri və ya hissələri bir-birindən ayıran cihaz) 
3133  Texnik, kimyəvi proseslər 
3133  Operator, distillə aparatları və separatorlar 
3133  Operator, ekstraktor(ekstrakt çıxaran cihaz)/kimyəvi və oxşar materiallar 
3133  Operator, mərkəzdənqaçma seperatoru/ kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, filtr/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, filtr/fırlanan barabanlı 
3133  Operator, suyu kənarlaşdıran qurğu/quru neft 
3133  Operator, seperator/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, qurudan-bölüşdürən avadanlıq/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Kimyəvi avadanlıqlarının aparatçıları 
3133  Operator, dəyirman/kimyəvi və onunla bağlı proseslər 
3133  Qurğu operatoru, qatışıq/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Qurğu operatoru, səpmək/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Qurğu operatoru, qatışıqların alınması/ kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Qurğu operatoru, kimyəvi birləşmələrin əldə edilməsi/ kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Qurğu operatoru, xırdalamaq/kimyəvi və onunla bağlı istehsal  
3133  Qurğu operatoru, doğrama/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Maşinist, dəyirman/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Bişirmə sobasının operatoru, sement istehsalı 
3133  Bişirmə sobasının operatoru, kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Soba operatoru, kimyəvi və onunla bağlı istehsal  
3133  Vərdənəçi 
3133  Operator, bərkitmə sobası/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, soba/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, buxar qazanı/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, qaynatmaq üçün avadanlıq/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, qızartma avadanlığı/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, qızartma sobası/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3133  Operator, avtoklav (qazan)/kimyəvi və onunla bağlı istehsal 
3134  Operator, qarışdırma qurğusu/neft və qazın təmizlənməsi 
3134  Operator, parafin alınması qurğusu 
3134  Operator, idarəetmə lövhəsi/neft və təbii qazın təmizlənməsi 
3134  Texnik, neft emalı 
3134  Operator, neft emalı 
3134  Operator, qazogenerator 
3134  Operator, qarışdıran/neft və qazın təmizlənməsi(etilen) 
3134  Operator, emal avadanlığı/qatışıqların təmizlənməsi (neft və təbii qazın təmizlənməsi) 
3134  Operator, distilə edən/neft və təbii qazın təmizlənməsi 
3134  Operator, nasos qurğusu/neft və təbii qaz 
3134  Operator, nasos ötürücü avadanlığı/neft və təbii qazın təmizlənməsi 
3134  Operator, təmizləmə qurğusu/neft və təbii qaz 
3134  Operator, distillə qazanı/neft və təbii qazın təmizlənməsi 
3134  Operator, emal avadanlığı/neft və təbii qazın təmizlənməsi 
3135  Texnik, toxuma terapiyası 
3135  Texnik, herbari 
3135  Operator, yayma dəzgahı 
3135  Metalın emalı üzrə nəzarətçi 
3135  Tökməçi 
3135  Operator, domna peçi 
3139  Operator, sənaye işləri 
3139  Operator, konveyer/avtomatik 
3139  Operator, avtomatik yığıcı xətt 
3139  Texnik, robotlar 
3139  Nəzarətçi, robotlar 
3139  Operator, saflaşdırma zavodu/kağız kütləsi 
3139  Nəzarətçi, sənaye robotları 
3139  Operator, avtomatlaşdırılmış quraşdırma konveyeri 
3141  Texnik, histologiya 
3141  Texnik, zoologiya 
3141  Texnik, patologiya 
3141  Texnik, serologiya 
3141  Texnik, farmakologiya 
3141  Texnik, fiziologiya 
3141  Texnik, sitologiya 
3141  Texnik, ekologiya 
3141  Texnik, genetika 
3141  Texnik, gematologiya 
3141  Texnik, botanika 
3141  Taksidermist 
3141  Texnik, anatomiya 
3141  Texnik, bakteriologiya 
3141  Texnik, qan bankı 
3141  Texnik, bioloji toxuma 
3141  Texnik, biologiya 
3141  Texnik, biofizika 
3141  Texnik, biokimya 
3142  Texnik, quşçuluq 
3142  Texnik, heyvandarlıq  
3142  Texnik, süd ferması 
3142  Texnik, gülçülük 
3142  Texnik, bağçılıq 
3142  Texnik, ağac cinslərinin yetişdirilməsi 
3142  Texnik, torpaqşünaslıq 
3142  Texnik, pomologiya 
3142  Texnik, tərəvəzçilik və bostançılıq 
3142  Texnik, kənd təsərrüfatı bitkilərinin tədqiqi 
3142  Texnik, aqronomiya 
3143  Texnik, meşəçilik 
3143  Texnik, meşə təsərrüfatı 
3151  Superintendant, dəniz/texniki 
3151  Gəmi mexaniki 
3151  Böyük mexanik, gəmi 
3151  Mexanik, gəmi/dördüncü 
3151  Mexanik, gəmi/üçüncü 
3151  Mexanik, gəmi/birinci 
3151  Mexanik, gəmi/ikinci 
3151  Mexanik, gəmi 
3152  Gəmi səfəri üzrə köməkçi 
3152  Superintendant, dəniz gəmisi/göyərtə 
3152  Şkiper, gəmi/daxili sular 
3152  Şkiper, gəmi/dəniz 
3152  Şkiper, yaxta 
3152  Losman, hava yastığı üzərində nəqliyyat gəmisi 
3152  Losman, gəmi 
3152  Növbətçi, gəmi/naviqasiya 
3152  Növbətçi, gəmi/idarəetmə pultu 
3152  Kapitan, gəmi/daxili sular 
3152  Kapitan, gəmi/dəniz 
3152  Kapitan, liman 
3153  Təyyarəçi, yoxlayan 
3153  Təlimatçı, uçuşların idarə edilməsi 
3153  Şturman, bort 
3153  Təyyarəçi, təyyarə 
3153  Təyyarəçi, sınaqçı 
3153  Təyyarəçi, hidrotəyyarə 
3153  Təyyarəçi, helikopter 
3153  Kapitan, təyyarə 
3153  Sınaqçı-təyyarəçi, təyyarə 
3153  Mühəndis, bort 
3154  Nəzarətçi, hava nəqliyyatı 
3154  Operator, hava nəqliyyatına nəzarət edilməsi üçün avadanlıq 
3155  Mühəndis, hava nəqliyyatının təhlükəsizliyi 
3155  Texnik, hava nəqliyyatının təhlükəsizliyi 
3211  Ultrasəs exoqrafiyası üzrə mütəxəssis 
3211  Texnoloq, tibbi radiologiya 
3211  Radioloq 
3211  Mammoqraf 
3211  Rentgen laborantı 
3211  Rentgen-texnik 
3211  Laborant-aparatçı 
3211  Operator, elektroensefaloqramlar üçün avadanlıq 
3211  Operator, audioqrafika avadanlığı 
3211  Operator, X-şüalı tibb avadanlığı 
3211  Operator, kardioqrafiya üçün avadanlıq 
3211  Operator, tibbi radioqrafiya üçün avadanlıq 
3211  Operator, skanasiya üçün avadanlıq 
3211  Operator, skanasiya üçün avadanlıq/optik 
3212  Kimyəvi analiz laborantı 
3212  Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı (heyvandarlıq üzrə) 
3212  Kimyəvi-bakterioloji analiz laborantı 
3212  Laborant, potologiya 
3212  Laborant 
3212  Laborant, sitologiya 
3212  Laborant, qan bankı 
3213  Assistent, əczaçılıq 
3213  Texnik, əczaçılıq  
3214  Protezçı 
3214  Texnik - protezçi 
3214  Texnik, bioprotezləmə 
3214  Texnik - ortoped 
3214  Diş texniki 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/peşə sağlamlığı 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/psixiatriya 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/rayon 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/məktəb 
3221  Tibb bacısı, qulluq/yardımçı işçilər 
3221  Tibb işçisi, ümumi qulluq/yardımçı işçilər 
3221  Peşəkar köməkçi tibbi heyət 
3221  Kiçik tibb bacısı (xəstə baxıçısı) 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/sənaye 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/pediatriya 
3221  Tibb bacısı, köməkçi heyət 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/mamalıq 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/anesteziya 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/qayğı (qəyyumluq və nəzarət) 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/klinika 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/məsləhətçi 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/analıq 
3221  Tibb bacısı, yardımçı işçilər/ortopediya 
3222  Mama, köməkçi heyət 
3222  Mama, yardımçı işçilər/rayon 
3230  Müalicə məqsədilə banka qoyanlar 
3230  Ara həkimi, kənd 
3230  Türkəçarəçi 
3230  Ara həkimi, ot ilə müalicə 
3230  Sınıqçı 
3240  Peyvənd üzrə mütəxəssis, baytarlıq 
3240  Feldşer, baytarlıq 
3240  Feldşer, baytarlıq/süni mayalanma 
3240  Köməkçi, baytarlıq 
3240  Heyvanlara baytar xidməti operatoru 
3251  Feldşer, stomatologiya/məktəblərə xidmət göstərilməsi 
3251  Feldşer, stomatologiya 
3251  Diş profilaktikası üzrə mütəxəssis 
3251  Stomatoloq köməkçisi 
3251  Sanitar-feldşer 
3252  Qeydiyyatçı 
3252  Tibbi-statistik 
3252  Texnik, tibbi sənədlər 
3252  Təhlilçi, tibbi sənədlər 
3252  Xidmətçi, tibbi sənədlər 
3252  Xidmətçi, tibbi-sanitar məlumatları 
3252  Texnik, qeyd şöbəsi 
3252  Kliniki məlumatları kodlaşdıran (təsnifatlaşdıran) 
3253  Tibb-sanitar işçisi, kənd 
3253  İşçi, sanitar maarifləndirmə 
3253  İctimai sağlamlıq təlimatçısı 
3253  Köməkçi, sanitar maarifləndirmə 
3254  Optika mütəxəssisi 
3254  Optika mütəxəssisi, əlaqə linzaları 
3255  Texnik, fiziki sağlamlığın bərpası 
3255  Terapevt, şiatsu (yapon masajının növü) 
3255  Texnik, ortopediya 
3255  Texnik, protezləşdirmə 
3255  Müalicə-bədən tərbiyəsi üzrə instruktor 
3255  Texnik, fizioterapiya 
3255  Hipnoterapevt 
3255  Fizioterapevt, elektroterapiya 
3255  Fizioterapevt, bioloji aktiv nöqtələrin masajı  
3255  Süni bədən üzvləri üzrə mütəxəssis 
3255  Bərpaedici gimnastika üzrə mütəxəssis 
3255  Massajçı qadın 
3255  Massajçı 
3256  Feldşer, oftalmologiya 
3256  Klinik assistent 
3256  Feldşer 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/iş şəraiti 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/idarə və təşkilatlar 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/ fabriklər 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/elektrik 
3257  Müfəttiş, məhsulun təhlükəsizliyi 
3257  Müfəttiş, peşə təhlükəsizliyi 
3257  İnstruktor-dezinfektor 
3257  Həkim-epidemioloqun köməkçisi 
3257  Həkim-parazitoloqun köməkçisi 
3257  Entomoloqun köməkçisi 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/əmək 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/sənaye tullantılarının yenidən işlənməsi 
3257  Nəzarətçi, qida gigiyenası və təhlükəsizliyi 
3257  Əməyin sanitariyası və təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssis  
3257  Sanitar müfəttişi 
3257  Gigiyena mütəxəssisi 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/ətraf mühitin çirklənməsi 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/avtomobilər 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/uşaqlara qayğı 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/ mağazalar 
3257  Müfəttiş, təhlükəsizlik və sağlamlıq/istehlakçıların müdafiəsi 
3258  Sanitar, təcili yardım  
3258  Orta tibb heyəti, təcili yardım 
3258  Texniklər, təcili yardım 
3258  Orta tibb heyəti, ambulans (təcili yardım maşını) 
3258  İşçi, ambulans (təcili yardım maşını) 
3259  Hiropraktik (manual terapiya mütəxəssisi) 
3259  Korlara bələdçilik üzrə mütəxəssis 
3259  Peşə xəstəliklərinin müalicəsi üzrə mütəxəssis 
3259  Nitqin düzəldilməsi üzrə mütəxəssis 
3259  Qomeopatiya üzrə mütəxəssis 
3259  Ortoptist 
3259  Osteopat 
3259  Homeopat 
3311  Diler, valyutanın dəyişdirilməsi 
3311  Qiymətli kağızların satıcısı 
3311  Borc və zəmanət öhdəliklərinin satıcısı 
3311  Cobber, səhmlər və istiqraz vərəqələri 
3311  Broker, qiymətli kağızlar 
3311  Broker, valyuta mübadiləsi 
3311  Broker, investisiyalar 
3311  Broker, səhmlər və istiqraz vərəqələri 
3311  İstiqraz vərəqələri üzrə broker 
3311  Səhmlər üzrə broker 
3312  İdarə qulluqçusu, borc vermə 
3312  İdarə qulluqçusu, ipoteka krediti 
3313  Əməliyyatçı mühasib 
3313  Assistent, mühasib-hesabdar 
3313  Mühasib-hesabdar, böyük mühasibatın aparılması 
3313  Mühasib-hesabdar 
3313  Mühasib, köməçi heyət 
3314  Assistent, aktuari 
3314  Assistent, riyaziyyat 
3314  Assistent, statistika 
3315  Qiymətqoyan-ekspert 
3315  Məsləhətçi-ekspert, zərərlərin ödənilməsi haqqında iddialar 
3315  Məsləhətçi-ekspert, sığorta 
3315  Məsləhətçi-ekspert, zərərlər 
3315  Qiymətləndirici, daşınmaz əmlak 
3315  Qiymətləndirici 
3315  İnspektor, zərərlərin sığortası 
3315  İnspektor, zərərlərin ödənilməsi haqqında iddialar 
3315  Dispaşer, zərərlərin ödənilməsi haqqında iddialar/sığorta 
3315  Müfəttiş, ziyanın ödənilməsi haqqında iddialar 
3315  Hərracçı 
3321  Mütəxəssis, sığorta/sığorta hadisələrinin tənzimlənməsi üzrə 
3321  Mütəxəssis, sığorta/korporativ satış üzrə 
3321  Mütəxəssis, sığorta/fərdi satış üzrə 
3321  Assistent, sığorta/anderraytinq üzrə 
3321  Assistent, sığorta/fərdi satış üzrə 
3321  Nümayəndə, sığorta/korporativ satış üzrə 
3321  Nümayəndə, sığorta/fərdi satış üzrə  
3321  Mütəxəssis, sığorta/sığorta hadisələri üzrə ekspert 
3321  Mütəxəssis, sığorta/təkrarsığorta üzrə 
3321  Agent, qrup şəklində sığorta 
3321  Agent, sığorta 
3321  Broker, sığorta 
3321  Sığorta brokeri 
3321  Sığorta edən 
3321  Sığorta edən, sığorta 
3321  Mütəxəssis, sığorta/anderraytinq üzrə 
3322  Müşavir-məsləhətçi, satışdan sonrakı zəmanət xidməti 
3322  Ticarətçi, mühəndis tədqiqatları 
3322  Ticarətçi, kommersiya 
3322  Ticarətçi, sənaye 
3322  Ticarətçi, səyyar 
3322  Ticarətçi, texniki 
3322  Kommersant (sahələr üzrə) 
3322  Nümayəndə, satış/texniki 
3322  Nümayəndə, satış/sənaye 
3322  Nümayəndə, satış/kommersiya 
3322  Agent, satış/mühəndis tədqiqatları 
3322  Agent, satış/kommersiya 
3322  Agent, satış/sənaye 
3322  Agent, satış/texniki 
3322  Agent, firmanın nümayəndəsi 
3322  Kommivoyajör 
3322  Nümayəndə, satış/mühəndis tədqiqatları 
3323  Ticarətçi, tədarük 
3323  İşçi, tədarük 
3323  Agent, tədarük 
3323  Tədarükçü 
3323  Təchizatçı, pərakəndə ticarət 
3323  Təchizatçı, topdansatış ticarəti 
3323  Mal təchizatçısı 
3323  Alıcı, təchizat 
3323  Mal alıcısı, pərakəndə ticarət 
3323  Mal alıcısı, topdansatış ticarət 
3323  Alıcı 
3323  Agent, satış 
3323  Agent, malgöndərmə 
3324  Broker, gəmi 
3324  Diler, satış üzrə müqavilə 
3324  Broker, gömrük 
3324  Broker, ticarət 
3324  Broker, istehlak əşyaları 
3324  Broker, yük daşımaları 
3331  Agent, yük daşımaları 
3331  Agent, gömrük rüsumlarından azad olunma 
3331  Agent, ekspeditor 
3331  Agent, gəmi 
3332  Toy mərasimlərinə başçılıq edənlər (tamada) 
3332  Konfransların planlaşdırıcıları 
3332  Konfransların və tədbirlərin təşkilatçıları 
3333  Müqavilələrin bağlanması üzrə agent, əmək 
3333  Agent, işçilərin muzdla tutulması 
3333  Məsul, gənclərin məşğulluğu 
3333  Məsul, gənclərin işlə təmin edilməsi 
3333  Məsul, işə düzəlmə 
3334  Menecer, daşınmaz əmlakın satışı 
3334  Ticarətçi, şəxsi mülkiyyət 
3334  Ticarətçi, daşınmaz əmlak 
3334  Rielter 
3334  Agent, daşınmaz əmlakın satışı 
3334  Agent, torpaq mülkiyyətinin satışı 
3334  Agent, evlərin satışı 
3339  İmpresario, idman tədbirləri 
3339  Ticarətçi, biznes xidməti 
3339  Ticarətçi, biznes xidməti/reklam 
3339  Ticarətçi, biznes xidməti/reklam sahəsi 
3339  Müvəkkil, işgüzar xidmətlərin göstərilməsi 
3339  Müvəkkil, işgüzar xidmətlərin göstərilməsi/ reklam 
3339  Müvəkkil, işgüzar xidmətlərin göstərilməsi/reklam sahəsi 
3339  Mühəndis, metodist 
3339  Patent agenti 
3339  Agent, teatr 
3339  Agent, idman tədbirləri 
3339  Auksionçular 
3339  Satıcı, reklam 
3339  Agent, bilik səviyyəsinin yoxlanılması  
3339  Agent, musiqi ifa etmə  
3339  İmpresario  
3339  Reklam agenti 
3339  Mütəxəssis, satışın həvəsləndirilməsi metodları 
3339  Agent, ədəbi əsərlərə görə müəlliflik hüququ 
3339  Agent, musiqi tamaşaları 
3341  İdarə qulluqçusu, kağızları lazımi şəkildə rəsmiləşdirən 
3341  İdarə qulluqçusu, borclar kitabı 
3341  Məsləhətçi, qulluqçu heyəti 
3341  Məsləhətçi, kartoteka 
3341  Məsləhətçi, məlumatların daxil ediməsi 
3341  İdarə qulluqçusu 
3342  Sənədləri tərtib edən, inzibati/məhkəmə 
3342  Idarə edənlər, hüquq praktikası 
3342  Katib, hüquq 
3343  Katib, icraçı/komitə 
3343  Katib, icraçı/konsul idarəsi 
3343  Katib, icraçı/qeyri hökumət müdiriyyəti 
3343  Katib, icraçı/hökumət müdiriyyəti 
3343  Qulluqçu, konsul 
3343  Katib, inzibati 
3343  Sənədləri tərtib edən, inzibati/stenoqrafiya hesabatları 
3343  Stenoqrafiya hesabatlarını tərtib edən 
3343  Kuryer, diplomatik 
3343  Konsul 
3343  İcraçı katib, hökumət müdiriyyəti 
3343  İnzibati katib 
3343  Assistent, korrespondensiya ilə iş 
3343  Şəxsi katib 
3343  Katib, məhkəmə 
3343  Icraçı assistent 
3343  İcraçı katib, komitə 
3343  İcraçı katib, konsul idarəsi 
3343  İcraçı katib, qeyri hökumət müdiriyyəti 
3344  Katib, billinq 
3344  Fonotipist, tibb 
3344  Köməkçi, potologiya 
3344  Katib, elan vermək 
3344  Katib, tibbi sığorta 
3344  Stenoqrafist, tibb 
3344  Köməkçi, müalicə müəssisəsi 
3344  Köməkçi, xəstəxna/palata 
3344  Inzibati işçi, tibb idarəsi 
3344  Menecer, tibb praktikası 
3344  Katib, tibb 
3351  Qulluqçu, pasportların yoxlanması 
3351  Böyük inspektor, gömrük  
3351  Baş inspektor, gömrük 
3351  İnspektor, gömrük 
3351  İnspektor, sərhəd 
3352  Müfəttiş, vergilər 
3352  Qulluqçu, aksizlər 
3352  Qulluqçu, vergilər 
3353  Qulluqçu, məcburi dövlət sosial sığorta vəsaitləri ödənişləri 
3353  Qulluqçu, sosial müavinətlər və sosial ödənişlər 
3353  Qulluqçu, təqaüdlər 
3353  Qulluqçu, sosial sığorta iddiaları 
3353  İnspektor, təqaüdlər 
3354  Qulluqçu, lisenziya (icazə)/biznes 
3354  Qulluqçu, lisenziya (icazə)/tikinti 
3354  Qulluqçu, lisenziyalaşdırma 
3354  Qulluqçu, immiqrasiya 
3354  Qulluqçu, pasportların verilməsi 
3354  İnspektor, lisenziyalaşdırma 
3355  Məsul növbətçi köməkçisi 
3355  Baş növbətçi inspektor 
3355  Polis sahə rəisi 
3355  Baş polis sahə inspektoru 
3355  Polis sahə inspektoru 
3355  Yetkinlik yaşına çatmayanlarla profilaktiki işin təşkili üzrə inspektor 
3355  Baş dövlət avtomobil müfəttişi 
3355  Yol-patrul xidməti baş inspektoru 
3355  Bölük komandiri 
3355  Komandir müavini 
3355  Taqım komandiri 
3355  Məsul növbətçi 
3355  İnspektor-kriminalist 
3355  İnspektor 
3355  Agent, təhqiqat/polis 
3355  Detektiv 
3355  Detektiv, anbar 
3355  Detektiv, polis 
3355  Müfəttiş, polis 
3355  Xüsusi detektiv 
3355  Xüsusi müstəntiq 
3355  Bölmə rəisinin müavini 
3355  Əməliyyat müvəkkili 
3355  Müstəntiq 
3355  Təhqiqatçı 
3359  Müfəttiş, yanğınsöndürmə 
3359  Yanğınların tədqiq edilməsi və öyrənilməsi üzrə mütəxəssis 
3359  Yanğına qarşı təhlükəsizlik üzrə mütəxəssis 
3359  Müfəttiş, kənd təsərrüfatı 
3359  Müfəttiş, balıqçılıq 
3359  Müfəttiş, meşəçilik 
3359  Senzor, hökumət müdiriyyəti 
3359  Qulluqçu, mülki xidmət komissiyası 
3359  Qulluqçu, mülki müdafiə 
3359  Müfəttiş, çəki və tədbirlər 
3359  İnspektor, mülki xidmət 
3359  Müfəttiş, əmək haqqı 
3359  İnspektor, hökumət müdiriyyəti 
3359  Müfəttiş, qiymətlər 
3359  Qulluqçu, seçmə 
3411  Assistent, sığorta/polis 
3411  Assistent, sığorta/mübahisələrin həll edilməsi 
3411  Assistent, məhkəmə 
3411  İdarə qulluqçusu, məhkəmə yanında 
3411  İdarə qulluqçusu, daşınmaz əmlaka hüququn dəyişməsinin rəsmiləşdirilməsi üçün sənədlərin tərtib edilməsi 
3411  İdarə qulluqçusu, sığorta 
3411  İdarə qulluqçusu, vəsiyyətnamələrin təsdiq edilməsi 
3411  İdarə qulluqçusu, yurispridensiya 
3411  Katib, məhkəmə 
3411  Assistent, sığorta/iddialar 
3411  Assistent, solisitor 
3411  Assistent, broker 
3411  İcra məmuru 
3411  İdarə qulluqçusu, məhkəmə  
3411  Barışdırıcı hakim 
3411  İdarə qulluqçusu, hüquqşünas 
3411  Köməkçi, hüquq məsələləri  
3411  Köməkçi, hüquqşünas 
3411  Şəxsi detektiv 
3411  Assistent, bank 
3411  Assistent, barrister 
3412  Ailə problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər/ailələrin rifahı 
3412  Ailə problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər/uşaqların firavanlığı 
3412  Ailə problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər  
3412  Firavanlıq problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər/fiziki qüsurları olan şəxslər 
3412  Firavanlıq problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər/karlar 
3412  Firavanlıq problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər/həbsxanalar 
3412  Firavanlıq problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər/mənəvi rifah 
3412  Ailə problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər/sosial rifah 
3412  Sosial işçi, abadlıq işləri 
3412  Sosial işçi, ictimai işlər 
3412  Sosial işçi, yardım mərkəzi/ psixoemosional kritik situasiyalar 
3412  Sosial işçi, əlillərə kömək 
3412  Sosial işçi, ailə 
3412  Təlimatçı, həyat təcrübələri 
3412  Sosial işçi, psixiki sağlamlığın qorunması 
3412  Məsləhətçi (nəzarətçi), qadınlar üçün sığınacaq 
3412  Sosial işçi, cavanlarla iş  
3412  Firavanlıq problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər/psixi sağlamlıq 
3412  Firavanlıq problemləri üzrə sosial işçi, köməkçi işçilər 
3412  Tərbiyəçi, köməkçi işçilər 
3412  Tərbiyəçi, köməkçi işçilər/islah-əmək məktəbi 
3412  Məhbusların şərti vaxtından əvvəl azad edilməsi sistemində qulluqçu, köməkçi işçilər 
3412  Şərti məhkum olunmuşlara nəzarət üzrə qulluqçu, köməkçi işçilər 
3412  Nəzarətçi, şərti məhkum olunanlar üçün ev/köməkçi işçilər 
3412  Nəzarətçi, ictimai mərkəz/köməkçi işçilər 
3412  Müavinət verilməsi sistemində əməkdaş, köməkçi işçilər 
3412  Sosial işçi, köməkçi heyət 
3412  Sosial işçi, köməkçi işçilər/mədəniyyət mərkəzi 
3412  Sosial işçi, köməkçi işçilər/tibb 
3412  Sosial işçi, köməkçi işçilər/zaminlik əsasında şərti azad etmə 
3412  Sosial işçi, köməkçi işçilər/ev işlərinə yardım xidməti 
3412  Sosial işçi, köməkçi işçilər/psixiatriya 
3412  Sosial işçi, köməkçi işçilər/müəssisə 
3412  Sosial işçi, köməkçi işçilər/hüquqpozmalar 
3412  Sosial işçi, köməkçi işçilər/ailənin planlaşdırılması 
3412  Sosial işçi, köməkçi işçilər/icma və ya ictimai mərkəz  
3413  Kilsə işçisi 
3413  Din işçisi 
3413  Vaiz 
3413  Keşiş, dini rütbəsi olmayan 
3413  İnandırma və dualarla müalicə edən şəfavericilər 
3413  Dini rütbəsi olmayan köməkçi heyət 
3413  Məscid işçisi 
3413  Rahibə, köməkçi heyət 
3413  Rahib, köməkçi heyət 
3413  Sədr (təsərrüfat işləri ilə məşğul olan işçi) 
3413  Azan deyən 
3413  Ölü yuyan 
3413  Ölü yuyan köməkçisi 
3413  Yevangelist  
3413  İcma fəhləsi 
3421  Xizəkçi 
3421  Tenisçi 
3421  Pəhləvan 
3421  Jokey 
3421  Güləşçi 
3421  Oyunçu, idman 
3421  Avtomobil yarışçısı 
3421  Poker oyunçusu 
3421  Cıdırda at sürən 
3421  Atletlər 
3421  Boksçu 
3421  Şahmatçı 
3421  Futbolçu 
3421  Qolf oyunçusu 
3421  Xokkeyçi 
3422  Məşqçi, qolf 
3422  Məşqçi, idman 
3422  Məşqçi, idman oyunları 
3422  Məşqçi, bədən tərbiyəsi 
3422  Bədən tərbiyəsi və idman üzrə təlimatçı-metodist 
3422  Elmi-metodiki iş üzrə məşqçi 
3422  İdman üzrə məşqçi-müəllim 
3422  Məşqçi-inzibatçı 
3422  Xizək üzrə təlimatçı 
3422  Üzgüçülük üzrə təlimatçı 
3422  Məşqçi, güləş 
3422  Məşqçi, boks 
3422  Məşqçi, atlet 
3422  Referi, idman 
3422  Qulluqçu, idman 
3422  İdmançı, peşəkar 
3422  İdman hakimi 
3422  Hakim, idman 
3422  Təlimatçı, billiard 
3422  Təlimatçı, bric 
3422  Təlimatçı, idman 
3422  Təlimatçı, şahmat 
3422  Məşqçi, “döyüş sənəti” 
3423  Məşqçi, yoqa 
3423  Təlimatşçı, sualtı üzgüçülük 
3423  Təlimatçı, yelkənli qayıq idmanı 
3423  Şəxsi məşqçi 
3423  Təlimatçı, at sürmə 
3423  Təlimatçı, fitness 
3423  Təlimatçı, aerobika 
3431  Fotoqraf, elmi tədqiqatlar 
3431  Fotoqraf, yeniliklər 
3431  Fotoqraf, polis 
3431  Fotoqraf, portretlər 
3431  Fotoqraf, mətbuat 
3431  Fotoqraf, sənaye 
3431  Fotoqraf, reklam və elanlar 
3431  Fotoqraf, moda 
3431  Fotoqraf, mikrofotoqrafiya 
3431  Fotoqraf 
3431  Fotoqraf-retuşçu 
3431  Fotoqraf, arxitektura 
3431  Fotoqraf, aerofotoçəkiliş 
3431  Fotoqraf, kommersiya reklamı 
3431  Fotoqraf, kommersiya illyustrasiyası 
3431  Fotoqraf, tibb 
3432  Bədii tərtibat işlərinin icraçı rəssamı 
3432  Dizayner, interyerlərin tərtib edilməsi 
3432  Rəssam-dekorator, göstərmək /vitrinlər 
3432  Rəssam-dekorator, göstərmək  
3432  Tərtibatçı, satış yeri 
3432  Tərtibatçı, vitrin 
3432  Rəssam-dekorator, interyer  
3432  Rəssam-dekorator, göstərmə “nümayiş etdirmə və ya sərgi” 
3432  Dizayner, afişalar 
3433  Dizayner, sərgilər 
3433  Dizayner, teatr dekorasiyaları 
3433  Dizayner, səhnə 
3433  Müqəvvaçı 
3433  Köməkçi heyət, muzey 
3433  Köməkçi heyət, kitabxana 
3433  Köməkçi heyət, qalereya 
3434  Sous hazırlayanlar 
3434  Baş aşbaz, şirniyyat 
3434  Baş aşbaz, şəxsi 
3434  Baş aşbaz 
3435  Statist, teatr 
3435  Kostyumçu, teatr 
3435  Texnik, teatr 
3435  Tatuirovka ustası 
3435  Kaskadyor 
3435  Əlaqələndirici, ustalıq 
3435  Texnik, səhnə 
3435  Rejissor assistenti 
3435  Texnik, xüsusi effekt 
3435  Ssenari yazan qız/oğlan 
3435  Suflyor 
3435  Proqram əlaqələndiricisi (radio və televiziya verilişləri) 
3435  Texnik, işıqlandırma 
3435  Rejissor köməkçisi (radio və televiziya verilişləri) 
3435  Bodi-art (tatuaj və s.) üzrə mütəxəssis  
3511  Operator, telekommunikasiyada kompüter texnikasının istismarı 
3511  Operator, periferiya avadanlığı 
3511  Operator, çap qurğuları 
3511  Operator, kompüter  
3512  Operator, yardım xidməti  
3512  Köməkçi, sistem təhlili 
3512  Köməkçi, proqramçı 
3512  Köməkçi, mühəndis 
3512  Köməkçi, məlumat bazası 
3512  Köməkçi, kommunikasiya (İKT) 
3512  Texnik, sistemlər/kompüterlər 
3512  Sazlayıcı, kompüter texnikası 
3512  Texnik, kompüter 
3512  Assistent, kompüter/istifadəçilərə xidmət göstərilməsi 
3512  Assistent, kompüter/proqramlaşdırma 
3512  Assistent, kompüter/sistemlərin layihələşdirilməsi 
3512  Assistent, kompüter/sistem təhlili 
3512  Assistent, kompüter/rabitə vasitələri 
3512  Assistent, kompüter/texniki vasitələr 
3513  Texnik, kompüter şəbəkəsi 
3513  Köməkçi heyət, kompüter şəbəkəsi 
3514  İnternet üzrə operator 
3514  Veb mütəxəssisi 
3514  Operator, Vebsayt 
3514  Administrator, Vebsayt 
3521  Operator, translyasiyalar üçün avadanlıq/çöl 
3521  Operator, translyasiyalar üçün avadanlıq/video 
3521  Operator, kütləvi çıxışlar üçün avadanlıq 
3521  Operator, morze əlifbası 
3521  Növbətçi, gəmi/radio 
3521  Texnik, səsin testdən keçirilməsi 
3521  Texnik, səs effektləri 
3521  Texnik, səs/televiziya 
3521  Texnik, səs/studiya (radio) 
3521  Operator, translyasiyalar üçün avadanlıq/radio 
3521  Operator, translyasiyalar üçün avadanlıq/televiziya 
3521  Operator, translyasiyalar üçün avadanlıq/telekino 
3521  Gəmi radiosuna görə məsul şəxs 
3521  Operator, teleqraf avadanlığı 
3521  Operator, radioavadanlıq/uçuşlar 
3521  Operator, radioavadanlıq/quruda yerləşdirilən 
3521  Operator, radioavadanlıq/dənizdə yerləşdirilən 
3521  Operator, idarəetmə üçün avadanlıqlı otaq/televiziya 
3521  Operator, idarəetmə üçün avadanlıqlı otaq/radio 
3521  Operator, ötürücü avadanlıq/televiziya 
3521  Operator, ötürücü avadanlıq/radio 
3521  Redaktor, səs/kino 
3521  Kino-video nümayəndəsi 
3521  Operator, yazan avadanlıq/disklər 
3521  Operator, yazan avadanlıq/video 
3521  Operator, audio avadanlıq/televiziya 
3521  Operator, audio avadanlıq/radio 
3521  Səsi mikşirləyən 
3521  Kinooperator, kino 
3521  Kinooperator 
3521  Mikrofotosurətlər hazırlayan 
3521  Assistent, kino 
3521  Operator, yazan avadanlıq/səs 
3521  Operator, yazan avadanlıq/maqnitofon 
3521  Operator, yazan avadanlıq/səsin mikşirlənməsi 
3521  Operator, video çəkilişi 
3521  Operator, studiya avadanlığı/televiziya 
3521  Operator, studiya avadanlığı/radio 
3521  Operator, dublyaj üçün avadanlıq 
3521  Operator, mikrofon 
3521  Operator, kamera/televiziya 
3521  Operator, kamera/kino 
3521  Operator, kamera/kinomatoqrafiya 
3521  Operator, yazan avadanlıq/məftil 
3522  Teleqrafçı 
3522  Operator, telekommunikasiya avadanlığı 
3522  Texnik, telekommunikasiya/telefon 
3522  Texnik, telekommunikasiya/teleqraf 
3522  Texnik, telekommunikasiya/televiziya 
3522  Texnik, telekommunikasiya/siqnal sistemləri 
3522  Texnik, telekommunikasiya/radiolokasiya 
3522  Texnik, telekommunikasiya/radio 
3522  Texnik, telekommunikasiya/avia-kosmos rabitəsi 
3522  Texnik, telekommunikasiya 
4110  Tərtibçi, dəftərxana/məlumat kitabları 
4110  İdarə qulluqçusu, siyahı/poçt 
4110  İdarə qulluqçusu, siyahı/ünvanlar 
4110  İdarə qulluqçusu, məlumat kitabı üçün informasiyanın yığılması 
4110  İdarə qulluqçusu, yazılar/heyət 
4110  İdarə qulluqçusu, ünvan maşını 
4120  Katib, stenoqrafiya/çapetmə 
4120  Katib, stenoqrafiya 
4120  Katib, “Redaktor” proqramı və oxşar proqramlarla kompüterdə iş 
4120  Katib, maşında yazma 
4120  Katib 
4131  Stenoqrafçı 
4131  Stenoqrafçı-makinaçı 
4131  Operator, “Redaktor” proqramı və oxşar proqramlarla iş 
4131  Çapetmə üzrə idarə qulluqçusu 
4131  İdarə qulluqçusu, maşında yazma 
4131  Operator, teleqraf 
4131  Operator, teleks 
4131  Operator, teleprinter 
4131  Operator, telefaksçı 
4131  Teletaypçı 
4131  Tələblərə uyğun olaraq kağızları tərtib edən 
4131  Makinaçı-stenoqrafist 
4131  Makinaçı 
4131  Makinaçı (stenoqrafiya və xarici dili bilməklə) 
4131  Katibə-makinaçı 
4131  Makinaçı, qaimələrin və hesab-fakturaların yazılması 
4131  Makinaçı, dəftərxana 
4131  Makinaçı, surətçıxarma 
4131  Makinaçı, perforasiya 
4131  Makinaçı, çapın müxtəlif növləri 
4131  Makinaçı, statistika 
4131  Makinaçı, stenoqrafiya 
4132  Operator, komptometr 
4132  Operator, kompüter 
4132  Operator, hesabların yekunlaşdırılması üçün maşın 
4132  Operator, hesablama üçün maşın 
4132  Operator, qaimə və hesab-fakturaların yazılması üçün maşın 
4132  Operator, hesablama maşını 
4132  Mühasib, fərdi kompüter operatoru 
4132  İdarə qulluqçusu, məlumatların bazaya daxil edilməsi 
4132  İdarə qulluqçusu, ödəniş haqqında məlumatların kompüterə daxil edilməsi  
4132  Operator, kalkulyator 
4132  Operator, arifmometr 
4132  Operator, məlumatlar bazasının daxil edilməsi /elektron poçtu 
4132  Operator, məlumatların bazaya daxil edilməsi 
4132  Operator, məlumatlar bazasının daxil edilməsi/kompüter 
4132  Operator, məlumatlar bazasının daxil edilməsi/konverter (lent üçün kart) 
4132  Operator, məlumatlar bazasının daxil edilməsi/konverter (kart üçün lent) 
4132  Operator, məlumatlar bazasının daxil edilməsi/konverter (sətir üçün lent) 
4132  Operator, məlumatlar bazasının daxil edilməsi/perforator-ştamp maşını (kart və lent) 
4132  Operator, məlumatlar bazasının daxil edilməsi/perforator-ştamp maşını (açarlar) 
4132  Operator, məlumatlar bazasının daxil edilməsi /çeşidləyici maşın 
4132  Operator, məlumatlar bazasının daxil edilməsi /tabulyator 
4211  Əməliyyatçı, bank 
4211  Pul dəyişən 
4211  İdarə qulluqçusu, poçtda kassa 
4211  Xəzinədar, mübadilə köşkü 
4211  Xəzinədar, valyuta mübadiləsi 
4211  Xəzinədar, bank 
4212  Krupye, oyun stolu 
4212  Krupye 
4212  Bukmeker, totalizator 
4212  Bukmeker, mərc sisteminin bağlanması 
4212  Bukmeker, mərc gəlmək 
4212  Bukmeker, biletlərin yazılması 
4212  Bukmeker 
4213  Sələmçi, girov ilə pul ssudası 
4213  Kreditor 
4214  Yığıcı, hesablar üzrə ödənişlər 
4214  Yığıcı, xeyriyyə məqsədləri üçün ianələr 
4214  Yığıcı, ödəmələr 
4214  Yığıcı, mənzil və icarə haqqı 
4214  Yığıcı, borc məbləğləri 
4214  İdarə qulluqçusu, hesablar 
4221  İdarə qulluqçusu, səyahətlər/dəmir yolu 
4221  İdarə qulluqçusu, səyahətlər/aviaxətlər 
4221  İdarə qulluqçusu, səyahətlər 
4221  İdarə qulluqçusu, biletlərin verilməsi/səyahət 
4221  İdarə qulluqçusu, səyahətlər bürosu/qabaqcadan sifariş 
4221  İdarə qulluqçusu, səyahətlər bürosu/biletlərin satışına görə sifarişlər 
4221  İdarə qulluqçusu, səyahətlər bürosu 
4221  Təşkilatçı, səyahət 
4221  Məsləhətçi, səyahət 
4222  İdarə qulluqçusu, qabaqcadan qeydə alınma 
4222  Katib, gələnlərin qəbul edilməsi 
4222  İdarə qulluqçusu, müştərilərin məlumatlandırılması 
4223  Operator/müştərilərin zənglərinə cavab vermə 
4223  Telefonçu 
4223  Telefon stansiyasında operator 
4224  Katib, müsafirlərin qəbul edilməsi/mehmanxana 
4224  Portye (mehmanxana) 
4225  İdarə qulluqçusu, informasiya 
4225  İdarə qulluqçusu, məlumat əldə edilməsi və sorğu aparılması 
4226  Katib, müsafirlərin qəbulu, tibb 
4226  Katib, müsafirlərin qəbulu 
4227  Müsahibə alanlar/bazar konyunkturasının öyrənilməsi 
4227  Müsahibə alanlar/ictimai fikrin öyrənilməsi 
4227  Sorğu keçirənlər 
4229  Sorğu aparan mütəxəssis 
4229  Müsahibə alan, sorğu aparan 
4229  Xəstəxana işçisi, informasiya əldə etmək 
4311  İdarə qulluqçusu, xərclərin hesablanması 
4311  İdarə qulluqçusu, hesab-faktura 
4311  İdarə qulluqçusu, maya dəyərinin hesablanması 
4311  İdarə qulluqçusu, tədiyə cədvəli 
4311  İdarə qulluqçusu, qiymətləndirmə 
4311  İdarə qulluqçusu, kassa 
4311  İdarə qulluqçusu, əmək haqqı 
4311  İdarə qulluqçusu, məvacib 
4311  İdarə qulluqçusu, əsas kitab 
4311  İdarə qulluqçusu, audit 
4311  İdarə qulluqçusu, hərrac 
4311  İdarə qulluqçusu, mühasibat 
4311  İdarə qulluqçusu, mühasibat/diskont 
4311  İdarə qulluqçusu, mühasibat/faizlərin artırılması 
4311  İdarə qulluqçusu, mühasibat/hesablar 
4312  İdarə qulluqçusu, qiymətli kağızlar 
4312  İdarə qulluqçusu, maliyyə 
4312  İdarə qulluqçusu, sığorta statistikası 
4312  İdarə qulluqçusu, statistika 
4312  İdarə qulluqçusu, zərərin hesablanması 
4312  İdarə qulluqçusu, dəyərin hesablanması 
4312  Vergi müvəkkili 
4312  İdarə qulluqçusu, vergilər 
4312  İdarə qulluqçusu, borc öhdəlikləri 
4312  İdarə qulluqçusu, girov və ya ipoteka 
4312  İdarə qulluqçusu, investisiya 
4312  İdarə qulluqçusu, kredit 
4312  İdarə qulluqçusu, maklerlik 
4313  Mühasib, əmək haqqı 
4321  İdarə qulluqçusu, anbar 
4321  İdarə qulluqçusu, anbar/yoxlama 
4321  İdarə qulluqçusu, anbar/yoxlama (siyahı çıxarılması) 
4321  İdarə qulluqçusu, anbar/yoxlama (qeydiyyat və uçot)  
4321  İdarə qulluqçusu, anbar/mebel 
4321  İdarə qulluqçusu, anbar/qeydiyyat və uçot 
4321  İdarə qulluqçusu, təchizat 
4321  İdarə qulluqçusu, əmtəə anbarı 
4321  Seyf avadanlığına xidmət üzrə qulluqçu 
4321  İdarə qulluqçusu, yüklərin daşınması/fraxt 
4321  İdarə qulluqçusu, yüklərin daşınması/alınması 
4321  Anbardar 
4321  İdarə qulluqçusu, çəkib ölçmə 
4321  İdarə qulluqçusu, çəkib ölçmə/birkalar 
4321  İdarə qulluqçusu, çəkib ölçmə/tərəzi 
4321  İdarə qulluqçusu, yüklərin daşınması/idxal malları 
4321  İdarə qulluqçusu, yüklərin daşınması/yük dövriyyəsi 
4321  İdarə qulluqçusu, yüklərin daşınması/marşrut 
4321  İdarə qulluqçusu, yüklərin daşınması/göndərmə 
4321  İdarə qulluqçusu, yüklərin daşınması/yükvurma və dəniz nəqliyyatı ilə göndərmə 
4322  İdarə qulluqçusu, istehsalın planlaşdırılması/uçot sənədləri 
4322  İdarə qulluqçusu, istehsalın planlaşdırılması/əlaqələndirmə 
4322  İdarə qulluqçusu, istehsalın planlaşdırılması 
4322  İdarə qulluqçusu, planlaşdırma/materiallar 
4322  İdarə qulluqçusu, siyahı/materiallar 
4322  İdarə qulluqçusu, sifariş/materiallar 
4323  Yoxlayıcı, İdarə/hava daşımaları 
4323  İdarə qulluqçusu, nəqliyyat 
4323  İdarə qulluqçusu, mallar/dəmir yolu daşımaları 
4323  İdarə qulluqçusu, göndərmə/hava nəqliyyatı 
4323  İdarə qulluqçusu, yükdaşımalara xidmət 
4323  İdarə qulluqçusu, hava nəqliyyatına xidmət 
4323  İnspektor, İdarə/dəmir yolu nəqliyyatına xidmət 
4323  Yoxlayıcı, İdarə/hava nəqliyyatına xidmət 
4323  Yoxlayıcı, İdarə/yollara xidmət 
4323  Yoxlayıcı, İdarə/dəmir yollarına xidmət 
4323  Yoxlayıcı, İdarə/dəmir yoluna xidmət (yükdaşımaları) 
4323  Yoxlayıcı, İdarə/qatar 
4323  Qatarları tərtib edən, dəmir yolu 
4323  Dəmir yolu və süni qurğuların saxlanması və cari təmiri üzrə briqadir 
4323  Dəmir yolu stansiyasının növbətçisi 
4323  Liman rəisi 
4323  Flotustası 
4323  İnspektor, İdarə/avtomobil yolları nəqliyyatına xidmət 
4323  Müdir, İdarə/su nəqliyyatı terminalı 
4323  Dispetçer, İdarə/aviasiya 
4323  Dispetçer, İdarə/avtobus 
4323  Dispetçer, İdarə/avtomobil yolları nəqliyyatı (avtobuslardan və yük avtomobillərindən başqa) 
4323  Dispetçer, İdarə/qaz kəməri 
4323  Dispetçer, İdarə/yük avtomobili 
4323  Dispetçer, İdarə/dəmir yolu 
4323  Dispetçer, İdarə/neft kəməri 
4323  Dispetçer, İdarə/qatar 
4323  Dispetçer, İdarə/gəmilər 
4323  Müdir, İdarə/avtomobil yolları dayanacaqları 
4323  Müdir, İdarə/avtomobil yolları hərəkəti 
4323  Müdir, İdarə/barca 
4323  Müdir, İdarə/verf 
4323  Müdir, İdarə/yük-nəqliyyat gəmisi 
4323  Müdir, İdarə/dəmir yolu stansiyası 
4323  Müdir, İdarə/bərə 
4323  Müdir, İdarə/liman 
4411  İdarə qulluqçusu, kitabxana/komplektləşdirmə 
4411  İdarə qulluqçusu, kitabxana 
4411  İdarə qulluqçusu, fayl sistemi (sənədlərin sistemləşdirilməsi) 
4412  Gecə qəzetlərini paylayan poçt işçisi 
4412  Teleqram paylayan işçi 
4412  Poçt korrespondensiyasını paylayan 
4412  Poçtalyon 
4412  Kuryer, səyahətlər bürosu 
4412  Yoxlayıcı, dəftərxana/poçt anbarı (saxlama) 
4412  Yoxlayıcı, dəftərxana/poçt xidməti 
4412  Yoxlayıcı, dəftərxana/poçt 
4412  İdarə qulluqçusu, poçt/çeşidləmə 
4412  İdarə qulluqçusu, poçt 
4412  Poçt paylayan 
4413  İdarə qulluqçusu, sistemləşdirmə 
4413  İdarə qulluqçusu, təshihatın oxunması 
4413  İdarə qulluqçusu, təshihatın oxunması/çapetmə 
4413  İdarə qulluqçusu, şriftlər 
4413  Təshihçi, dəftərxana 
4413  İdarə qulluqçusu, sənədləri çeşidləmək üçün maşın 
4413  İdarə qulluqçusu, kodlaşdırma/statistika 
4413  İdarə qulluqçusu, kodlaşdırma/məlumatların daxil edilməsi 
4413  İdarə qulluqçusu, kodlaşdırma 
4413  Kodlaşdırıcı, dəftərxana/statistika 
4413  Kodlaşdırıcı, dəftərxana/məlumatların işlənməsi 
4413  Kodlaşdırıcı, dəftərxana 
4414  Mirzə 
4414  İctimai İdarə qulluqçusu 
4414  İdarə qulluqçusu, kargüzarlıqda yardım 
4415  İdarə qulluqçusu, surətlərin çıxarılması/ofis 
4415  İdarə qulluqçusu, təsnifat 
4415  İdarə qulluqçusu, kartoteka 
4415  Mimeoqraf 
4415  İdarə qulluqçusu, fotosurətçıxarma 
4415  İdarə qulluqçusu, sənədlərin surətinin çıxarılması 
4416  Assistent, insan resursları 
4416  İdarə qulluqçusu, insan resursları 
4419  Çap üzrə işçi 
4419  Nəşr üzrə işçi 
4419  Ünvan kitabının tərtibçisi 
4419  İdarə qulluqçusu, yazışma 
4419  İdarə qulluqçusu, reklam 
4419  Xronometrajçı 
5111  Bələdçi, sərnişin vaqonu 
5111  Vaqon baxıcısı 
5111  Styuart, gəmi 
5111  Bələdçi, təyyarə 
5111  Bələdçi, hava limanı 
5111  Bələdçi, gəmi 
5111  Dəhliz xidmətçisi, gəmi 
5111  Bort baxıcısı, təyyarə 
5111  Baş bort baxıcısı, təyyarə 
5111  Baş styuart, gəmi 
5111  Qulluqçu, gəmi 
5111  Xəzinəçi, aviasiya 
5112  Nəzarətçi/bilet (ictimai nəqliyyat) 
5112  Konduktor, funikulyor 
5112  Konduktor, trolleybus 
5112  Konduktor, tramvay 
5112  Konduktor, yataq vaqonu 
5112  Konduktor, pulman vaqonu 
5112  Konduktor, qatar 
5112  Konduktor, buxarla işləyən bərə 
5112  Konduktor, dəmir yolu 
5112  Konduktor, hava donanması 
5112  Konduktor, avtobus 
5113  Bələdçi, səyahət/sənaye müəssisəsi 
5113  Bələdçi, səyahət/balıq ovu 
5113  Bələdçi, səyahət/safari 
5113  Bələdçi, səyahət/incəsənət qalereyası 
5113  Bələdçi, incəsənət qalereyası 
5113  Bələdçi, səyahət/ov 
5113  Bələdçi, səyahət/görməli yerləri gəzmək 
5113  Bələdçi, səyahət/muzey 
5113  Bələdçi, muzey 
5113  Bələdçi, səyahət 
5113  Bələdçi, səyahət/avtobus 
5113  Bələdçi, səyahət/alpinist 
5113  Bələdçi, səyahət/oyun parkı 
5120  Baş aşbaz 
5120  Aşbaz, əmək düşərgəsi 
5120  Aşbaz, böyük 
5120  Aşbaz, xüsusi pəhriz 
5120  Aşbaz, restoran 
5120  Aşbaz, paroxod 
5120  Aşbaz, gəmidə zabit yeməkxanası 
5120  Aşbaz, konservləşdirmə 
5120  Aşbaz, vegetarianlıq 
5120  Aşbaz 
5131  Ofisiant qadın, gəmi/şərab 
5131  Ofisiant qadın, böyük 
5131  Ofisiant qadın, zabit yeməkxanası 
5131  Ofisiant qadın, dəmir yolu vaqon-restoranı 
5131  Ofisiant qadın, gəmi/yemək salonu 
5131  Ofisiant qadın, gəmi/zabit yeməkxanası 
5131  Ofisiant qadın, mərasim 
5131  Styuart, şərab 
5131  Styuart, zabit yeməkxanası 
5131  Styuart, gəmi/yemək salonu 
5131  Styuart, gəmi/zabit yeməkxanası 
5131  Ofisiant qadın, şərab 
5131  Ofisiant qadın, banket 
5131  Zal müdiri, restoran 
5131  Bufetçi 
5131  Metrdotel 
5131  Ofisiant  
5131  Ofisiant (xarici dili bilməklə) 
5131  Ofisiant, banket 
5131  Ofisiant, şərab 
5131  Ofisiant, dəmir yolu vaqon-restoranı 
5131  Ofisiant, böyük 
5131  Ofisiant, mərasim 
5131  Ofisiant qadın 
5132  Barmen-bufetçi (xarici dili bilməklə) 
5132  Barmen 
5132  Ofisiant, bufet  
5141  Saça qulluq üzrə mütəxəssis  
5141  Dəllək 
5141  Bərbər, parik/səhnə 
5141  Bərbər, kişilər üçün 
5141  Bərbər, qadınlar üçün  
5141  Bərbər 
5142  Kosmetikaçı, makiyaj/səhnə 
5142  Kosmetikaçı, makiyaj/studiya 
5142  Kosmetikaçı 
5142  Qrimçi, teatr 
5142  Qrimçi, studiya 
5142  Hamamçı, türk hamamı 
5142  Hamamçı, sauna 
5142  Pedikürçü 
5142  Manikürçü 
5142  Kosmetoloq 
5142  Hamamçı 
5142  Hamamçı, buğxana 
5151  Təsərrüfat işləri ilə məşğul olan işçi 
5151  Təsərrüfat üzrə köməkçi/mehmanxana 
5151  Ofisiant, mehmanxana 
5151  Komendant, tələbə yataqxanası 
5151  Komendant, düşərgə 
5151  Təsərrüfat müdiri 
5151  Eşikağası 
5151  Qulluqçu, ev təsərrüfatı 
5151  Qulluqçu, mehmanxana 
5151  Baş ofisiant, mehmanxana 
5151  Baş qulluqçu, mehmanxana 
5152  Təsərrüfat işləri ilə məşğul olan işçi, evdarlıq 
5152  Ev təsərrüfatını idarə edən 
5152  Təsərrüfatçı-bacı, evdarlıq 
5153  Kilsə gözətçisi 
5153  Məsçid gözətçisi 
5153  Gözətçi, bina/təmizləmə 
5153  Gözətçi, bina 
5153  Dalandar 
5153  Ərazi gözətçisi 
5153  Qapıçı, bina(təmizləmə) 
5153  Qapıçı, bina 
5161  Xiromant 
5161  Rəqəmlərlə fala baxan 
5161  Falçı 
5161  Astroloq 
5162  Nökər 
5162  Ortaq, kişi 
5162  Ortaq, qadın 
5162  Ortaq 
5162  Kamerdiner, şəxsi 
5162  Kamerdiner, mehmanxana 
5162  Kamerdiner 
5162  Ev qulluqçusu, şəxsi 
5162  Ev qulluqçusu, qadın 
5163  Dəfn mərasimini tənzimləyən 
5163  Dəfn mərasiminə xidmət edən işçi 
5163  Tabutçu köməkçisi 
5163  Dəfn əşyaları hazırlayan 
5163  Tabutçu 
5163  Balzamlayıcı 
5164  Qulluq göstərən və yemləyən işçi, qoruq 
5164  Qulluq göstərən və yemləyən işçi, zoopark 
5164  Qulluq göstərən və yemləyən işçi, it damı 
5164  Qulluq göstərən və yemləyən işçi, quş damı 
5164  Zoopark işçisi, ixtisaslı 
5164  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/tüklü heyvanlar 
5164  Zoopark nəzarətçisi 
5164  Fermer, tüklü heyvanlar 
5164  Köməkçi, baytar 
5164  Yetişdirmə üzrə işçi, şimal maralları 
5164  Yetişdirmə üzrə işçi, quş 
5164  Yetişdirmə üzrə işçi, sürünənlər/ilanlar 
5164  Təlimçi, atların gəzintisi 
5164  Təlimçi, cıdır atları 
5164  Kinoloq 
5164  Laboratoriya işçisi, ixtisaslı/heyvanlar 
5164  At təlimçisi 
5164  Yetişdirmə üzrə işçi, laboratoriya heyvanları 
5164  Yetişdirmə üzrə işçi, laboratoriya heyvanları/siçanlar 
5164  Yetişdirmə üzrə işçi, şirlər 
5164  Yetişdirmə üzrə işçi, sürünənlər 
5165  Təlimatçı, avtomobilin idarə edilməsi 
5169  Loğman, inandırma və dualarla müalicə edən 
5169  İnam əsasında müalicə üzrə mütəxəssis 
5169  Yol yoldaşı, əyləncə yerlərinə müşayiət etmək üçün 
5169  Partnyor qadın, gecə klubu 
5169  Partnyor, rəqs zalı 
5169  Partnyor, gecə klubu 
5211  Köşk satıcısı 
5211  Satıcı, çadır 
5211  Satıcı, bazar 
5211  Çadır sahibi 
5212  Səyyar satıcı, küçə/ərzaq məhsulları 
5212  Səyyar satıcı, sərinləşdirici içkilər 
5212  Səyyar satıcı, qəlyanaltıı və içkilər/teatr 
5212  Səyyar satıcı, qəlyanalta və içkilər/kinoteatr 
5212  Səyyar satıcı, qəlyanaltı və içkilər 
5221  Assistent, mağaza/darğa 
5221  Qəzet köşkünün sahibi 
5221  Baqqal 
5221  Mağaza sahibləri (dükançılar) 
5222  Nəzarətçi, kassa 
5222  Nəzarətçi, supermarket 
5223  Satıcı, pərakəndə satış müəssisələri 
5223  Satıcı, topdansatış müəssisələri 
5223  Ərzaq malları üzrə satıcı, nəzarətçi-kassir 
5223  Qeyri-ərzaq malları üzrə satıcı, nəzarətçi-kassir 
5223  Satıcı-nəzarətçi, kassir (ərzaq və qeyri-ərzaq malları üzrə) 
5223  Satıcı, mağaza 
5230  Operator, texniki xidmət stansiyası  
5230  Operator, kassa 
5230  İdarə qulluqçusu, rüsumun yığılması 
5230  İdarə qulluqçusu, nağd pulun hesablanması 
5230  İdarə qulluqçusu, biletlərin verilməsi/səyahətlərdən başqa 
5230  Xəzinədar, universal mağaza 
5230  Xəzinədar, teatr kassası 
5230  Xəzinədar, restoran 
5230  Xəzinədar, hesablama kassası/mağaza 
5230  Xəzinədar, alınan malların dəyərinin və çek vurulmasının hesablanması/özünəxidmət mağazası 
5230  Xəzinədar, ofis 
5230  Xəzinədar, bukmekerlik 
5230  Xəzinədar, bilet kassası 
5241  Naturaçı 
5241  Model, reklam 
5241  Model, geyim nümayişi 
5241  Model, dəb 
5241  Maneken 
5242  Mal, məhsul nümayiş edənlər  
5243  Ticarət agenti, səyyar/pərakəndə satış 
5243  Satıcı, əyləncə gecəsi  
5243  Satış nümayəndəsi, evdə 
5243  Satıcı, evdə 
5244  Satıcı, telemarketinq 
5244  Satıcı, telefon 
5244  Satıcı, İnternet 
5244  Satıcı, müştərilərlə əlaqə mərkəzi 
5244  Satıcı, elektron poçt 
5245  Xidmətçi heyət, təmir məntəqəsi 
5245  Xidmətçi heyət, yaxta limanı 
5245  Köməkçi fəhlə, avtomobillərə xidmət stansiyası 
5245  Köməkçi fəhlə, benzin doldurma məntəqəsi 
5246  Xidmətçi heyət, kafeteriya 
5246  Xidmətçi heyət, salat-bar 
5246  Köməkçi fəhlə, mağaza 
5249  İcarə haqqı üzrə satıcı 
5311  Baxıcı, məktəbdən kənar vaxtı 
5311  Dayə, evdə/gündüz vaxtı 
5311  Dayə, körpələr evi 
5311  Uşaqlara qulluq edən işçi 
5311  Dayə 
5311  Mürəbbiyə 
5312  Köməkçi, məktəbəqədər müəssisə 
5312  Köməkçi, müəllim 
5321  Xəstə baxıcısı, xəstəxana 
5321  Xəstə baxıcısı, qulluq/evdə qulluqdan başqa 
5321  Köməkçi, doğum zamanı köməkçi/klinika və ya xəstəxana 
5321  Köməkçi, psixiatr 
5321  Sanitar qadın 
5321  Sanitar  
5321  Köməkçi, diş kabineti 
5321  Qulluq üzrə köməkçi, klinika 
5321  Qulluq üzrə köməkçi, xəstəxana 
5321  Kiçik tibb bacısı, ilk tibbi yardım 
5321  Kiçik tibb bacısı, diş kabineti 
5322  Xəstə baxıcısı, qulluq/evdə 
5322  Şəxsi qayğı üzrə xidmət 
5322  Köməkçi, evdə doğuş 
5322  Qulluq üzrə köməkçi, evdə 
5329  Köməkçi, axtalanma 
5329  Köməkçi, flebotomiya (qanalma) 
5329  Köməkçi, rentgenoqrafiya 
5329  Sanitar, xəstəxana 
5329  Köməkçi, təcili yardım 
5329  Köməkçi, stomatoloq  
5329  Köməkçi, əczaçı  
5411  Xilasedici, oddan 
5411  Yanğınsöndürən, hava nəqliyyatında yanğınların söndürülməsi 
5411  Yanğınsöndürən, meşə yanğınlarının söndürülməsi 
5411  Yanğınsöndürən 
5411  Gözətçi, meşə yanğınları 
5412  Yol-patrul xidməti inspektoru 
5412  Taqım komandirinin köməkçisi, manqa komandiri 
5412  Növbətçi köməkçisi, növbətçi-operator 
5412  Kiçik inspektor, polis nəfəri 
5412  Polis qulluqçusu, nəqliyyat 
5412  Polis qulluqçusu, çay 
5412  Polis qulluqçusu, liman 
5412  Polis qulluqçusu 
5412  Patrul, polis 
5412  Qoruyucu, polis 
5412  Konstebl 
5413  Dustaqxana gözətçisi 
5413  Gözətçi, həbsxana 
5413  Qoruyucu, həbsxana 
5413  Penitensiar müəssisəsinin nəzarətçisi  
5414  Qarovulçu 
5414  Patrul, təhlükəsizlik xidməti 
5414  Mühafizəçi 
5414  Keşikçi, muzey 
5414  Qapıçı 
5414  Cangüdən 
5419  Gözətçi, nəqliyyat 
5419  Xilasedici, suda 
5419  Növbətçi 
5419  Meşə gözətçisi  
5419  Heyvanlara nəzarət üzrə məsul şəxs 
5419  Müfəttiş, yol hərəkəti  
5419  Gözətçi, quş qoruğu 
5419  Gözətçi, sifarişlə 
5419  Meşəbəyi 
5419  Kabotaj qoruyucusu 
5419  Qoruyucu, çimərlik 
5419  Qoruyucu, təhlükəsizlik xidməti 
5419  Patrul, çimərlik 
5419  Patrul, təhlükəsizlik xidməti 
6111  Fermer, buğda 
6111  Fermer, yabanı bitkilər 
6111  Fermer, tərəvəz 
6111  Fermer, yonca 
6111  Fermer, kətan 
6111  Fermer, qarğıdalı 
6111  Fermer, yarma bitkiləri 
6111  Fermer, cut 
6111  Fermer, çəltikçi  
6111  Fermer, şəkər çuğunduru 
6111  Şəkər çuğunduru becərən usta 
6111  Fermer, yem 
6111  Fermer, kartof 
6111  Fermer, pambıq 
6111  Fermer, taxıl bitkiləri 
6111  Fermer, tütün 
6111  Fermer, soya lobyası 
6111  Fermer, sizal 
6111  Fermer, şəkər qamışı 
6111  Fermer, bostan bitkiləri 
6111  Fermer, yerfındığı 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/pambıq 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/yerfındığı 
6111  Suvarma üzrə fəhlə, ixtisaslı 
6111  İstehsalçı, soya lobyası 
6111  İstehsalçı, şəkər çuğunduru 
6111  Tarlaçı 
6111  Plantasiyaçı, pambıq 
6111  Plantasiyaçı, tütün 
6111  Tərəvəzçi 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/cut 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/kartof 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/kətan 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/tütün 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/şəkər qamışı 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/şəkər çuğunduru 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/düyü 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/buğda 
6111  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/yabanı bitkilər 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/suvarma 
6111  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/tərəvəz 
6112  Fermer, kauçuklu ağaclar 
6112  Fermer, kakao 
6112  Fermer, şərabçılıq 
6112  Fermer, üzümlüklər 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/çay 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/mayaotu 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/meyvələr 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/meyvə bağı 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/ağaclıq 
6112  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/meyvə kolları 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/meyvə ağacları 
6112  Fermer, kokos 
6112  Fermer, kopra 
6112  Fermer, kofe 
6112  Fermer, çay plantasiyası 
6112  Çaybecərən usta 
6112  Fermer, çay 
6112  Fermer, mayaotu 
6112  Fermer, meyvələr 
6112  Fermer, meyvə bağı 
6112  Fermer, meyvə kolları 
6112  Fermer, meyvə ağacları 
6112  Fermer, kauçuklu ağaclar plantasiyası 
6112  Fermer, qoz-fındıq 
6112  Fermer, üzümçü və şərabçı 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/kofe 
6112  Meyvəçi, meyvə kolları 
6112  Meyvəçi, meyvə ağacları 
6112  Plantasiyaçı, çay 
6112  Plantasiyaçı, kopra 
6112  Çərtici, küknar qatranı 
6112  Çərtici, palma şirəsi 
6112  Çərtici, ağcaqayın şirəsi 
6112  Çərtici, kauçuklu ağaclar 
6112  Kauçukçu 
6112  Şərabçı 
6112  Üzümçü 
6112  Budayıcı, meyvə ağacları 
6112  Budayıcı, meyvə kolları 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/kauçuk 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/kakao 
6112  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/üzümlüklər 
6112  Plantasiyada fəhlə, ixtisaslı/çay 
6112  Plantasiyada fəhlə, ixtisaslı/meyvə kolları 
6112  Plantasiyada fəhlə, ixtisaslı/meyvə ağacları 
6112  Plantasiyada fəhlə, ixtisaslı/kauçuklu ağaclar 
6112  İstehsalçı, kofe 
6112  İstehsalçı, kokos 
6112  İstehsalçı, kakao 
6112  Peyvəndçi, meyvə ağacları 
6113  Bağban, istixana 
6113  Bağban, toxumlu bitkilərin yetişdirilməsi 
6113  Bağban, günəmuzd işləyən 
6113  Bağban, park 
6113  Şitillikdə bağban 
6113  Bağban  
6113  Bağçı 
6113  Bağ fəhləsi, ixtisaslı 
6113  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/göbələk 
6113  Kənd təsərrüfatı fəhləsi, ixtisaslı/şitillik 
6113  Gülçü 
6113  Gülçü, qırmızı qərənfil 
6113  Gülçü, qızıl güllər 
6113  Gülçü, tülpanlar 
6113  Bağban 
6113  Bitkiçi, qamış 
6113  Göbələkçi 
6113  Göbələkçi, mədəni halda yetişdirilən göbələk 
6113  Bostançı 
6113  Kol qələmlərini peyvənd edən 
6113  Satış üçün məhsul yetişdirən fəhlə, ixtisaslı 
6113  Qazonu qaydada saxlayan fəhlə 
6113  İstixana fəhləsi, ixtisaslı 
6113  Bitkiçi, tənək 
6113  Bitkiçi, şitillik 
6113  Bitkiçi, şitillik/soğanaq 
6113  Bitkiçi, şitillik/ədviyyat 
6113  Bitkiçi, şitillik/toxumlar 
6113  Bitkiçi, meyvə şitilliyi 
6113  Bitkiçi, bazar bostançılığı 
6114  Fermer, qarışıq bitkilər 
6114  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/qarışıq bitkilər 
6121  Fermer, xəz 
6121  Fermer, at yetişdirilməsi 
6121  Fermer, yaylaq 
6121  Fermer, buynuzlu mal-qara 
6121  Fermer, donuzlar 
6121  Fermer, at cinslərinin yetişdirilməsi 
6121  Fermer, qoyun cinslərinin yetişdirilməsi 
6121  Fermer, yunlu ev heyvanları 
6121  Atların yetişdirilməsi üzrə seleksiyaçı 
6121  İtlərin yetişdirilməsi üzrə seleksiyaçı 
6121  Maldarlıq fermasının kənd təsərrüfatı işçisi 
6121  Süd məhsulları emal edən fermer 
6121  Mal-qara yetişdirən fermer 
6121  Keçi yetişdirən fermer 
6121  Qoyun yetişdirən fermer 
6121  Fermer, damazlıq ferma 
6121  Fermer, qoyunlar/qaragül 
6121  Fermer, süd 
6121  Heyvandarlıqla məşğul olan işçi 
6121  Qoyunçuluqla məşğul olan işçi 
6121  Qoyun otaran çoban 
6121  Çoban, buynuzlu mal-qara 
6121  Donuzçuluqla məşğul olan işçi 
6121  Yetişdirmə üzrə seleksiyaçı, pişiklər 
6121  Yetişdirmə üzrə seleksiyaçı, buynuzlu mal-qara 
6121  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/yunlu və tüklü ev heyvanları 
6121  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/mal-qara 
6121  Qoyunqırxan, qoyunlar 
6121  Maldar, buynuzlu mal-qara 
6121  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/buynuzlu mal-qara 
6121  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/donuzlar 
6121  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/qoyunlar 
6121  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/yağ istehsalı 
6122  Fermer, quşları kəsmək 
6122  Fermer, hindquşları 
6122  Fermer, yumurta istehsalı 
6122  Fermer, ördəklər 
6122  Fermer, cücələr 
6122  Quşçu 
6122  Fermer, ev quşları/saxlama və çoxaltma 
6122  Fermer, qazlar 
6122  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/ev quşları 
6122  İnkubator operatoru 
6122  Quşçuluq, işçi 
6122  Quşçuluq fabrikləri və mexanikləşdirilmiş fermaların operatoru 
6122  Quşabaxan 
6122  Ev quşları saxlayan işçi, ixtisaslı 
6122  Yetişdirmə üzrə seleksiyaçı, ev quşları 
6123  İpəkçi 
6123  Fermer, ipəkçilik 
6123  Fermer, arı saxlanması 
6123  Fermer, ipək qurdu yetişdirilməsi 
6123  Fermer, arıçılıq 
6123  Arı saxlayan işçi, ixtisaslı 
6123  Arıçılıqda işçi, ixtisaslı 
6123  İpəkçilikdə işçi, ixtisaslı 
6123  İpək qurdu yetişdirən işçi 
6123  Arıçı, arı saxlanması 
6123  Arıçı, arı yetişdirilməsi 
6123  Arıçı 
6129  Dəvəquşuların yetişdirilməsi üzrə fermer 
6129  Ov quşlarının yetişdirilməsi üzrə işçi  
6129  Xəzdərili heyvanların yetişdirilməsi və saxlanılması üzrə fermer 
6129  Timsahların yetişdirilməsi və saxlanılması üzrə fermer 
6129  İlbizlərin yetişdirilməsi üzrə işçi 
6129  Fermer, qarışıq heyvandarlıq təsərrüfatı 
6129  Kənd təsərrüfat işçisi, ixtisaslı/qarışıq heyvandarlıq təsərrüfatı 
6130  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/qarışıq istehsal 
6130  Fermer, qarışıq istehsal 
6210  Meşəçilikdə işçi, ixtisaslı/meşəəkmə 
6210  Meşəçilikdə işçi, ixtisaslı 
6210  Əkmə üzrə işçi, meşəçilik 
6210  Tikintiyə yararlı ağacı qaldıran 
6210  Sal sürən 
6210  Kəsən, şpallar 
6210  Kəsilmiş ağacları təmizləyən işçi 
6210  İşçi, ağacların yuxarı hissəsini mişarlayan 
6210  Mişarçı, ağac tədarükü 
6210  Doğrayan, ağac tədarükü 
6210  Sal yığan 
6210  Çay ilə ağac axıdan, tikintiyə yararlı ağac  
6210  Yandıran, ağac kömürü 
6210  Meşəçilikdə işçi, ixtisaslı/ağacın destillə edilməsi (ənənəvi metod) 
6210  Meşəçilikdə işçi, ixtisaslı/ağac kömürünün yandırılması (ənənəvi metod) 
6210  Kəsən, tikintiyə yararlı ağac/meşəçilik 
6210  Kəsən, tir və sütunlar 
6210  Kəsən, dəmiryol dayaqları 
6210  Ağacqıran fəhlə, ağac tədarükü 
6210  Kəlləçarxçı, ağac tədarükü 
6210  Ağackəsən işçi, tikintiyə yararlı ağac 
6210  Odunçu-mişarçı, ağaclar 
6210  Odunçu, meşə 
6210  Ağac tədarükçüsü, ağaclarda işləyən 
6210  Meşə gözətçisi 
6210  Meşəbəyi 
6210  Meşəbəyi, meşəçilik 
6210  Kəsib-düzəldən, meşəçilik 
6210  Qabıqsoyan, probka ağacı 
6210  Nişanvuran, tikintiyə yararlı meşə 
6210  Nişanvuran, ağac 
6210  Nişanvuran, kəsilmiş ağaclar 
6210  Ağackəsən fəhlə 
6221  Fermer, istridyələr 
6221  Fermer, balıqyetişdirmə 
6221  Fermer, dəniz məhsulları 
6221  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/istridyə 
6221  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/balıq 
6221  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/dəniz məhsulları 
6221  Balıqtutan işçi, ixtisaslı/balıqçılıq 
6221  Yetişdirmə üzrə işçi, ixtisaslı/balıq 
6221  Yetişdirmə üzrə işçi, balıq 
6221  İstehsalçı, mirvari 
6221  İstehsalçı, yosunlar 
6222  Şkiper, sahilyanı ov 
6222  Balıqçı, sahilyanı sular 
6222  Balıqçı, daxili su hövzələri 
6222  Balıqçılıqda işçi, ixtisaslı/sahildə ov 
6222  Balıqçılıqda işçi, ixtisaslı/daxili sular 
6222  Ovlayan, istridyələr 
6222  Ovlayan, mirvari 
6222  Dəniz heyvanları ovlayan  
6223  Komanda üzvü, trauler 
6223  Komanda üzvü, drifter 
6223  Balıqçı, dərin sularda ov 
6223  Balıqçılıqda işçi, ixtisaslı/dərin sularda ov 
6224  Komanda üzvü, balinaovlayan gəmi  
6224  Trapper , xəzli heyvanlar 
6224  Balıqçı, suiti əldə edilməsi 
6224  Ovçu/tələquran, xəzdərili heyvan 
6224  Ovçu, balinalar 
6224  Ovçu, suiti  
6224  Ovçu 
6224  Soyan, balina piyinin əldə edilməsi 
6224  Balina ovlayan 
6224  Dəniz heyvanlarının piyini əldə edən, balinalar 
6224  Harpunçu, balinalar 
6310  Fermer, şəxsi istehlak üçün 
6310  Kənd təsərrüfatı işçisi, ixtisaslı/natural təsərrüfat 
6320  Şəxsi istehlak üçün məhsul istehsal edən maldar  
6330  Şəxsi istehlak üçün məhsul istehsal edən qarışıq kənd təsərrüfatı və maldarlıq təsərrüfatının işçisi 
6340  Yığıcı, şəxsi istehlak üçün 
6340  Ovçu - yığıcı 
7111  İnşaatçı 
7111  İnşaat fəhləsi, ənənəvi materiallar 
7112  Döşəməçi 
7112  Plitəçi, düzəltmə 
7112  Plitəçi, tikinti 
7112  Kərpic və ya daş qalaqlarını bağlayan fəhlə 
7112  İnşaatçı, baca 
7112  Odadavamlı kərpici düzən fəhlə 
7112  Bənna, tikinti 
7112  Bənna, yandırma sobası 
7112  Bənna, tökmə qəliblərinin hazırlanması 
7112  Bənna, daşlar 
7112  Bənna, soba tikilməsi 
7112  Bənna, yollara daş döşənməsi 
7112  Bənna, odadavamlı kərpic 
7112  Bənna, soba 
7113  Daşla işləyən fəhlə 
7113  Bölücü, daş bloklar 
7113  Doğrayan, daş 
7113  Doğrayan-cilalayıcı, daş 
7113  Doğrayan-quraşdıran, heykəllər 
7113  Deşici fəhlə, daş 
7113  Çeşidləyici, daş 
7113  Yonucu, daş 
7113  Oymaçı, daş 
7113  Oymaçı, şist 
7113  Quraşdırıcı, xarrat dəzgahı/daş 
7113  Cilalayıcı işçi, şist 
7113  Cilalayıcı işçi, mərmər 
7113  Təraşçı, daş/üst yazıları 
7113  Daş doğrayan işçi, daşların doğranması 
7113  Bəzək əşyaları hazırlayan, daş 
7113  Daşyonan, heykəllər 
7113  Daşyonan fəhlə 
7113  Daşdüzən fəhlə 
7113  Sazlayıcı, daş emalı 
7113  Qumvuran işçi, daş doğranması 
7113  Mişarçı, daş 
7113  Cilalayıcı işçi, qranit 
7113  Cilalayıcı işçi, daş 
7114  Bəzək işləri görən, beton 
7114  Bəzək işləri görən, sement 
7114  Tökücü, beton məmulatlar 
7114  Düzücü, beton  
7114  Taxta qəlib hazırlayan, beton formalar 
7114  Beton üzərində mozaika hazırlayan 
7114  Qarışdıran, beton 
7114  Betonqarışdıran 
7114  Armaturçu, dəmir-beton dayaqları 
7114  Armaturçü-betonçu 
7115  Yığıcı, emalatxana 
7115  Dülgər-xarrat 
7115  Dülgər, texniki xidmət 
7115  Dülgər, teatr 
7115  Xarrat 
7115  Xarrat, gəmi 
7115  Xarrat, mebel 
7115  Xarrat, planer 
7115  Xarrat, tikinti 
7115  Qayıq düzəldən, ağac 
7115  İnşaatçı, barca/ağac 
7115  Dülgər, səhnə 
7115  İnşaatçı-dülgər 
7115  Hazırlayıcı, dor və rey ağacı/ağac 
7115  Gəmi dülgəri 
7115  Montajçı, sex 
7115  Dülgər 
7115  Dülgər, təkrar bərkitmə  
7115  Dülgər, körpülər 
7115  Dülgər, gəmidə 
7115  Dülgər, ilkin bərkitmə 
7115  Dülgər, gəmilərin yan alması üçün körpü 
7115  Dülgər, mədən 
7115  Dülgər, tikinti 
7119  Təmirçi, tikinti 
7119  İnşaatçı, evdə/ənənəvi olmayan materiallar 
7119  İnşaatçı fəhlə, ənənəvi olmayan materiallar 
7119  Takelajçı, tikintiyə yararlı ağac 
7119  Düzücü, drenaj boruları 
7119  Dayaqları quraşdıran, tikinti 
7119  Reklam şitlərini quraşdıran 
7119  Quraşdıran, yığılma evlər 
7119  Təmirçi, buxaralar 
7119  Ağac konstruksiyaları quraşdıran fəhlə, tikinti 
7119  Kəlləçarxçı 
7119  Bərkidən, tikinti 
7119  Tikintiyə yararlı ağacları montaj edən 
7119  Montajçı, reklam və elanlar üçün lövhələr 
7119  Montajçı, quraşdırma evlər 
7119  Qəza briqadasında fəhlə, tikinti 
7119  Binaların sökülməsi üzrə fəhlə 
7119  Texniki xidmət göstərən fəhlə, tikinti 
7121  Taxtapuşçu, təmirçi 
7121  Taxtapuşçu, şifer 
7121  Taxtapuşçu, kirəmit 
7121  Taxtapuşçu, metal örtüklər 
7121  Taxtapuşçu, qarışıq materiallar 
7121  Taxtapuşçu, çiləkən 
7121  Taxtapuşçu, bitum 
7121  Küləş və ya qamışdan taxtapuş düzəldən 
7121  Taxtapuşçu 
7122  Kəsən-düzən, mozaika 
7122  Üzlükçü-mozaikçi 
7122  Düzücü, ağac bloklar  
7122  Düzücü, kaşı 
7122  Düzücü, qarışıq kaşı 
7122  Düzücü, mərmər 
7122  Parket düzən fəhlə 
7122  Parket ustası 
7122  Döşəmə salan usta, ağac bloklar 
7122  Döşəmə salan usta, kaşı 
7122  Döşəmə salan, parket 
7122  Üz çəkmə 
7122  Üz çəkmə, döşəmə 
7122  Üz çəkmə, divarlar 
7123  Suvaqçı, şüşəlifli gips 
7123  Suvaqçı, xarici işlər 
7123  Suvaqçı, dekorativ işlər 
7123  Suvaqçı-üzlükçü 
7123  Suvaqçı 
7123  Bənna, xarici suvaq 
7124  İstilik izolyasiyasını quraşdıran, buxar qazanları və borular  
7124  İzolyasiyaçı, soyuducu avadanlıqları və kondisionerlər 
7124  İzolyasiyaçı, tikinti 
7124  İzolyasiyaçı, buxar qazanları və boruları 
7124  İzolyasiyaçı, musiqi izolyasiyası 
7124  İzolyasiyaçı, akustika 
7124  İzolyasiyaçı 
7125  Quraşdıran, şüşə vərəqələr 
7125  Şüşələri düzəldən, bədii 
7125  Şüşələri düzən, tikinti 
7125  Şüşəsalan, rəngli şüşə 
7125  Şüşəsalan, tikinti 
7125  Şüşəsalan, avtomobil salonları 
7125  Şüşəsalan, şüşə layları 
7125  Şüşəsalan, dam örtüyü 
7125  Şüşəsalan 
7125  Şüşəsalan, zirehlənmiş şüşə 
7125  Şüşəsalan, ikiqat şüşələmə 
7125  Şüşəsalan, bina 
7125  Şüşəsalan, güzgülü dam örtüyü  
7126  Çilingər-boru kəməri işçisi, aviasiya 
7126  Çilingər-boru kəməri işçisi, gəmi 
7126  Gəmi təmiri çilingəri 
7126  Boru kəməri işçisi, aviasiya 
7126  Boru kəməri işçisi, ventilyasiya 
7126  Boru kəməri işçisi, qaz 
7126  Boru kəməri işçisi, buxar 
7126  Boruları düzən fəhlə 
7126  Düzüb-yığan, magistral boru kəmərləri 
7126  Çilingər-boru kəməri işçisi 
7126  Daxili sanitariya texnikası avadanlığının quraşdırıcısı 
7126  Sanitariya texnikası sistem və avadanlığının quraşdırıcısı 
7126  Su kəməri işçisi 
7126  Su kəməri işçisi, gəmidə 
7126  Su kəməri işçisi, kimyəvi 
7126  Yerqazan, su quyusu 
7126  Qazmaçı, su quyusu 
7126  Boru birləşdirilməsi üzrə fəhlə 
7126  Boru düzən fəhlə 
7126  Çilingər-su kəməri işçisi 
7126  Çilingər-santexnik 
7127  Mexanik, soyuducu 
7127  Mexanik, kondisioner 
7131  Rəngsaz-dekorasiyaçı, bina 
7131  Rəngsaz-suvaqçı 
7131  Rəngsaz-dekorasiyaçı, divar kağızlarının yapışdırılması 
7131  Rəngsaz-dekorasiyaçı, divar pannosu 
7131  Rəngsaz-dekorasiyaçı, divarların rənglənməsi 
7131  Divar kağızları yapışdıran