Kod : Ad : Açar söz :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Məhsul Növləri Təsnifatının 2009-cu ilədək qüvvədə olan (2003-cü il nəşri) versiyası ilə yeni versiyası (2009-cu il nəşri) arasında keçid açarı
Excel
MNT Ad MNT Ad
01.11.11.10  Payızlıq bərk buğda  01.11.11.10  Payızlıq bərk buğda 
01.11.11.11  Payızlıq bərk buğda dəni  01.11.11.11  Payızlıq bərk buğda dəni 
01.11.11.12  Payızlıq bərk buğda toxumu  01.11.11.12  Payızlıq bərk buğda toxumu 
01.11.11.20  Yazlıq bərk buğda  01.11.11.20  Yazlıq bərk buğda 
01.11.11.21  Yazlıq bərk buğda dəni  01.11.11.21  Yazlıq bərk buğda dəni 
01.11.11.22  Yazlıq bərk buğda toxumu  01.11.11.22  Yazlıq bərk buğda toxumu 
01.11.12.10  Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda  01.11.12.10  Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda 
01.11.12.11  Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda dəni  01.11.12.11  Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda dəni 
01.11.12.12  Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda toxumu  01.11.12.12  Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda toxumu 
01.11.12.20  Payızlıq yumşaq buğda  01.11.12.20  Payızlıq yumşaq buğda 
01.11.12.21  Payızlıq yumşaq buğda dəni  01.11.12.21  Payızlıq yumşaq buğda dəni 
01.11.12.22  Payızlıq yumşaq buğda toxumu  01.11.12.22  Payızlıq yumşaq buğda toxumu 
01.11.12.30  Yazlıq yumşaq buğda  01.11.12.30  Yazlıq yumşaq buğda 
01.11.12.31  Yazlıq yumşaq buğda dəni  01.11.12.31  Yazlıq yumşaq buğda dəni 
01.11.12.32  Yazlıq yumşaq buğda toxumu  01.11.12.32  Yazlıq yumşaq buğda toxumu 
01.11.12.40  Qüvvəli yazlıq buğda  01.11.12.40  Qüvvəli yazlıq buğda 
01.11.12.41  Qüvvəli yazlıq buğda dəni  01.11.12.41  Qüvvəli yazlıq buğda dəni 
01.11.12.42  Qüvvəli yazlıq buğda toxumu  01.11.12.42  Qüvvəli yazlıq buğda toxumu 
01.11.12.50  Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası  01.11.12.50  Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası 
01.11.12.51  Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası dəni  01.11.12.51  Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası dəni 
01.11.12.52  Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası toxumu  01.11.12.52  Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası toxumu 
01.11.12.60  Pərinc  01.11.12.60  Pərinc 
01.11.12.61  Pərinc dəni  01.11.12.61  Pərinc dəni 
01.11.12.62  Pərinc toxumu  01.11.12.62  Pərinc toxumu 
01.11.13.10  Partlayan qarğıdalı (düyüvari)  01.11.20.10  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) 
01.11.13.11  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) dəni  01.11.20.11  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) dəni 
01.11.13.12  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) qıçası  01.11.20.12  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) qıçası 
01.11.13.13  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) toxumu  01.11.20.13  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) toxumu 
01.11.13.14  Partlayan qarğıdalının (düyüvari) təmizlənmiş qıçası  01.11.20.14  Partlayan qarğıdalının (düyüvari) təmizlənmiş qıçası 
01.11.13.20  Açıq sarı qarğıdalı  01.11.20.20  Açıq sarı qarğıdalı 
01.11.13.21  Açıq sarı qarğıdalı dəni  01.11.20.21  Açıq sarı qarğıdalı dəni 
01.11.13.22  Açıq sarı qarğıdalı qıçası  01.11.20.22  Açıq sarı qarğıdalı qıçası 
01.11.13.23  Açıq sarı qarğıdalı toxumu  01.11.20.23  Açıq sarı qarğıdalı toxumu 
01.11.13.24  Açıq sarı qarğıdalının təmizlənmiş qıçası (şəkər qarğıdalısından başqa)  01.11.20.24  Açıq sarı qarğıdalının təmizlənmiş qıçası (şəkər qarğıdalısından başqa) 
01.11.13.30  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı  01.11.20.30  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı 
01.11.13.31  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı dəni  01.11.20.31  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı dəni 
01.11.13.32  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı qıçası  01.11.20.32  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı qıçası 
01.11.13.33  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı toxumu  01.11.20.33  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı toxumu 
01.11.13.34  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalının təmizlənmiş qıçaları  01.11.20.34  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalının təmizlənmiş qıçaları 
01.11.13.40  Müxtəlif tipli (qatışıq) qarğıdalı  01.11.20.40  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı 
01.11.13.41  Müxtəlif tipli (qatışıq) qarğıdalı dəni  01.11.20.41  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı dəni 
01.11.13.42  Müxtəlif tipli (qatışıq) qarğıdalı qıçası  01.11.20.42  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı qıçası 
01.11.13.43  Müxtəlif tipli (qatışıq) qarğıdalı toxumu  01.11.20.43  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı toxumu 
01.11.13.44  Müxtəlif tipli (qatışıq) qarğıdalının təmizlənmiş qıçaları  01.11.20.44  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalının təmizlənmiş qıçaları 
01.11.14.10  Çəltik  01.12.10.10  Çəltik 
01.11.14.11  Çəltik dəni  01.12.10.11  Çəltik dəni 
01.11.14.12  Çəltik toxumu  01.12.10.12  Çəltik toxumu 
01.11.15.10  Payızlıq arpa  01.11.31.10  Payızlıq arpa 
01.11.15.11  Payızlıq arpa dəni  01.11.31.11  Payızlıq arpa dəni 
01.11.15.12  Payızlıq arpa toxumu  01.11.31.12  Payızlıq arpa toxumu 
01.11.15.20  Yazlıq arpa  01.11.31.20  Yazlıq arpa 
01.11.15.21  Yazlıq arpa dəni  01.11.31.21  Yazlıq arpa dəni 
01.11.15.22  Yazlıq arpa toxumu  01.11.31.22  Yazlıq arpa toxumu 
01.11.16.10  Payızlıq çovdar  01.11.32.10  Payızlıq çovdar 
01.11.16.11  Payızlıq çovdar dəni  01.11.32.11  Payızlıq çovdar dəni 
01.11.16.12  Payızlıq çovdar toxumu  01.11.32.12  Payızlıq çovdar toxumu 
01.11.16.20  Yazlıq çovdar  01.11.32.20  Yazlıq çovdar 
01.11.16.21  Yazlıq çovdar dəni  01.11.32.21  Yazlıq çovdar dəni 
01.11.16.22  Yazlıq çovdar toxumu  01.11.32.22  Yazlıq çovdar toxumu 
01.11.16.30  Yulaf  01.11.33.10  Yulaf 
01.11.16.31  Yulaf dəni  01.11.33.11  Yulaf dəni 
01.11.16.32  Yulaf toxumu  01.11.33.12  Yulaf toxumu 
01.11.17.10  Qarabaşaq  01.11.41.10  Qarabaşaq 
01.11.17.11  Qarabaşaq dəni  01.11.41.11  Qarabaşaq dəni 
01.11.17.12  Qarabaşaq toxumu  01.11.41.12  Qarabaşaq toxumu 
01.11.17.20  Darı  01.11.42.10  Darı 
01.11.17.21  Darı dəni  01.11.42.11  Darı dəni 
01.11.17.22  Darı toxumu  01.11.42.12  Darı toxumu 
01.11.17.90  Sair dənli bitkilər  01.11.49.00  Sair dənli bitkilər 
01.11.21  Kartof  01.13.51.00  Kartof 
01.11.22.10  Noxud  01.11.75.10  Noxud 
01.11.22.11  Noxud dəni  01.11.75.11  Noxud dəni 
01.11.22.12  Noxud toxumu  01.11.75.12  Noxud toxumu 
01.11.22.20  Lobya  01.11.71.10  Lobya 
01.11.22.21  Lobya dəni  01.11.71.11  Lobya dəni 
01.11.22.22  Lobya toxumu  01.11.71.12  Lobya toxumu 
01.11.22.30  Mərci  01.11.74.10  Mərci 
01.11.22.31  Mərci dəni  01.11.74.11  Mərci dəni 
01.11.22.32  Mərci toxumu  01.11.74.12  Mərci toxumu 
01.11.22.40  Yem paxlası  01.11.79.10  Yem paxlası 
01.11.22.41  Yem paxlası dəni  01.11.79.11  Yem paxlası dəni 
01.11.22.42  Yem paxlası toxumu  01.11.79.12  Yem paxlası toxumu 
01.11.22.43  Maş  01.11.72.10  Maş 
01.11.22.44  Maş dəni  01.11.72.11  Maş dəni 
01.11.22.45  Maş toxumu  01.11.72.12  Maş toxumu 
01.11.22.90  Sair paxlalılar  01.11.73.00  Qurudulmuş cücə yemi (noxudu) 
01.11.23.10  Batat (şirin kartof)  01.13.52.00  Şirin kartof (batat) 
01.11.23.90  Sairə  01.13.59.00  Tərkibində yüksək miqdarda nişasta və ya inulin olan sair süfrə kökümeyvəlilər və kökü yumrular 
01.11.31.00  Soya paxlaları  01.11.81.00  Soya paxlalıları 
01.11.32.00  Yerfındığı  01.11.82.00  Qabıqdan çıxarılmamış yer fındığı 
01.11.32.00    01.11.83.00  Qabiqdan çıxarılmış yer fındığı 
01.11.33.10  Günəbaxan toxumu  01.11.95.00  Günəbaxan toxumu 
01.11.33.20  Küncüt toxumu  01.11.94.00  Küncüt toxumu 
01.11.33.30  Saflor toxumu  01.11.99.10  Saflor toxumu 
01.11.33.40  Raps toxumu  01.11.93.10  Raps toxumu 
01.11.33.41  Payızlıq raps toxumu  01.11.93.11  Payızlıq raps toxumu 
01.11.33.42  Yazlıq raps toxumu  01.11.93.12  Yazlıq raps toxumu 
01.11.33.50  Turpəng toxumu  01.11.99.20  Turpəng toxumu 
01.11.33.51  Payızlıq turpəng toxumu  01.11.99.21  Payızlıq turpəng toxumu 
01.11.33.52  Yazlıq turpəng toxumu  01.11.99.22  Yazlıq turpəng toxumu 
01.11.33.60  Xardal toxumu  01.11.92.00  Xardal toxumu 
01.11.33.70  Yağçiçəyi toxumu  01.11.99.30  Yağçiçəyi toxumu 
01.11.34.00  Pambıq çiyidi  01.11.84.00  Pambıq toxumu 
01.11.35.10  Gənəgərçək toxumu  01.11.99.40  Gənəgərçək toxumu 
01.11.35.20  Çətənə toxumu  01.11.99.50  Çətənə toxumu 
01.11.35.21  Cənub çətənəsi toxumu  01.11.99.51  Cənub çətənə toxumu 
01.11.35.22  Rusiyanın mərkəzi zonalarında yetişən çətənə toxumu  01.11.99.52  Rusiyanın mərkəzi zonalarında yetişən çətənə toxumu 
01.11.35.30  Kənaf toxumu  01.11.99.60  Kənaf toxumu 
01.11.35.40  Xaşxaş toxumu  01.11.99.70  Xaşxaş toxumu 
01.11.35.90  Sair meyvə və toxumlar  01.26.90.00  Sair yağlı meyvələr 
01.11.40.10  Fermentasiya edilməmiş tütün  01.15.10.10  Fermentasiya edilməmiş tütün 
01.11.40.11  Fermentasiya edilməmiş xam tütün  01.15.10.11  Fermentasiya edilməmiş xam tütün 
01.11.40.12  Fermentasiya edilməmiş xam siqar tütünü  01.15.10.12  Fermentasiya edilməmiş xam siqar tütünü 
01.11.40.20  Tənbəki - fermentasiya edilməmiş xammal  01.15.10.20  Tənbəki - fermentasiya edilməmiş xammal 
01.11.51.00  Şəkər çuğunduru  01.13.71.00  Şəkər çuğunduru 
01.11.52.00  Şəkər qamışı  01.14.10.00  Şəkər qamışı 
01.11.60.10  Dənli bitkilərin samanı və qabığı (püfəsi)  01.11.50.00  Dənli bitkilərin samanı və qabığı 
01.11.60.20  Kökümeyvəli, bostan və paxlalı yem bitkiləri  01.19.10.10  Kökümeyvəli, bostan və paxlalı yem bitkiləri 
01.11.60.21  Yemlik kökümeyvəli bitkilər  01.19.10.11  Yemlik kökümeyvəli bitkilər 
01.11.60.22  Yemlik bostan bitkiləri  01.19.10.12  Yemlik bostan bitkiləri 
01.11.60.23  Yemlik paxlalı bitkilər  01.19.10.13  Yemlik paxlalı bitkilər 
01.11.60.30  Silosluq (qarğıdalısız) yem bitkiləri  01.19.10.20  Silosluq (qarğıdalısız) yem bitkiləri 
01.11.60.31  Yaşıl günəbaxan kütləsi  01.19.10.21  Yaşıl günəbaxan kütləsi 
01.11.60.32  Yem kələmi  01.19.10.22  Yem kələmi 
01.11.60.33  Veyrix qarabaşağı  01.19.10.23  Veyrix qarabaşağı 
01.11.60.34  Əməköməci (balbay)  01.19.10.24  Əməköməci (balbay) 
01.11.60.39  Sair silosluq bitkilər  01.19.10.29  Sair silosluq bitkilər 
01.11.60.40  Yem üçün qarğıdalı  01.19.10.30  Yem üçün qarğıdalı 
01.11.60.41  Yaşıl qarğıdalı kütləsi  01.19.10.31  Yaşıl qarğıdalı kütləsi 
01.11.60.42  Qarğıdalı şaxı  01.19.10.32  Qarğıdalı şaxı 
01.11.60.43  Silosluq qarğıdalı  01.19.10.33  Silosluq qarğıdalı 
01.11.60.50  Birillik otlardan hazırlanan yemlər  01.19.10.40  Birillik otlardan hazırlanan yemlər 
01.11.60.51  Quru ot  01.19.10.41  Quru ot 
01.11.60.52  Yaşıl yem, senaj, silos və ot unu  01.19.10.42  Yaşıl yem, senaj, silos və ot unu 
01.11.60.60  Çoxillik otlardan hazırlanan yemlər  01.19.10  Yem bitkiləri 
01.11.60.61  Quru ot  01.19.10.41  Quru ot 
01.11.60.62  Yaşıl yem, senaj, silos və ot unu  01.19.10.42  Yaşıl yem, senaj, silos və ot unu 
01.11.60.90  Sair yemlər  01.19.10.90  Sair yemlər 
01.11.71.10  1-ci sort xam pambıq  01.16.11.10  1-ci sort xam pambıq 
01.11.71.20  2-ci sort xam pambıq  01.16.11.20  2-ci sort xam pambıq 
01.11.71.30  3-cü sort xam pambıq  01.16.11.30  3-cü sort xam pambıq 
01.11.71.40  4-cü sort xam pambıq  01.16.11.40  4-cü sort xam pambıq 
01.11.72.10  Kənaf  01.16.12.10  Kənaf 
01.11.72.90  Sair liflər  01.16.12.90  Sair liflər 
01.11.73.00  Kətan və adi çətənə; sizal və emal edilməmiş sair toxuculuq lifləri  01.16.19.00  Kətan və adi çətənə; emal edilməmiş sair toxuculuq lifləri 
01.11.80.00  Təbii kauçuk  01.29.10.00  Təbii kauçuk 
01.11.91.10  Efir yağlı bitkilər  01.28.30.10  Efir yağlı bitkilər 
01.11.91.20  Dərman bitkiləri  01.28.30.20  Dərman bitkiləri 
01.11.92.10  Şəkər çuğunduru toxumu  01.13.72.10  Şəkər çuğunduru toxumu 
01.11.92.20  Yemlik kökümeyvəlilərin toxumları  01.19.31.30  Yemlik kökümeyvəlilərin toxumları 
01.11.92.30  Kökümeyvəlilərin toxumluqları  01.19.31.40  Kökümeyvəlilərin toxumluqları 
01.11.92.31  Şəkər çuğunduru toxumluqları  01.13.72.20  Şəkər çuğunduru toxumluqları 
01.11.92.32  Yemlik kökümeyvəlilərin toxumluqları  01.19.31.30  Yemlik kökümeyvəlilərin toxumları 
01.11.92.40  Anac kökümeyvəlilər  01.19.31.50  Anac kökümeyvəlilər 
01.11.92.41  Anac şəkər çuğunduru  01.13.72.21  Anac şəkər çuğunduru toxumluqları 
01.11.92.42  Anac yemlik kökümeyvəlilər  01.19.31.51  Anac yemlik kökümeyvəlilər 
01.11.92.50  Birillik ot toxumu  01.19.31.60  Birillik ot toxumu 
01.11.92.51  Çöl noxudu toxumu  01.19.31.61  Çöl noxudu toxumu 
01.11.92.52  Acı lyupin toxumu  01.19.31.62  Acı lyupin toxumu 
01.11.92.53  Şirin lyupin toxumu  01.19.31.63  Şirin lyupin toxumu 
01.11.92.54  Sudan otu toxumu  01.19.31.64  Sudan otu toxumu 
01.11.92.55  Qaramuq toxumu  01.19.31.65  Qaramuq toxumu 
01.11.92.59  Sair birillik ot toxumları  01.19.31.69  Sair birillik ot toxumları 
01.11.92.60  Çoxillik ot toxumu  01.19.31.70  Çoxillik ot toxumu 
01.11.92.61  Yonca toxumu  01.19.31.71  Yonca toxumu 
01.11.92.62  Şabdar toxumu  01.19.31.72  Şabdar toxumu 
01.11.92.63  Xaşa toxumu  01.19.31.73  Xaşa toxumu 
01.11.92.64  Pişikquyruğu toxumu  01.19.31.74  Pişikquyruğu toxumu 
01.11.92.65  Cır yulaf toxumu  01.19.31.75  Cır yulaf toxumu 
01.11.92.66  Qılçıqsız tonqalotu toxumu  01.19.31.76  Qılçıqsız tonqalotu toxumu 
01.11.92.69  Sair çoxillik ot toxumları  01.19.31.79  Sair çoxillik ot toxumları 
01.11.92.70  Yemlik bostan bitkiləri toxumluqları  01.19.31.80  Yemlik bostan bitkiləri toxumluqları 
01.11.92.90  Sair  01.19.31.90  Sair 
01.11.93.10  Mayaotu qozası  01.28.20.00  Mayaotu qozası 
01.11.93.20  Kasnı kökləri  01.19.39.10  Kasnı kökləri 
01.11.93.90  Sair  01.19.39.90  Sair 
01.12.11.10  Kökümeyvəli tərəvəz  01.13.4  Kökümeyvəli, soğanaqlı və ya köküyumrulu tərəvəzlər 
01.12.11.11  Süfrə yerkökü  01.13.41.10  Süfrə yerkökü 
01.12.11.12  Süfrə çuğunduru  01.13.41.20  Süfrə çuğunduru 
01.12.11.13  Köklü kərəviz  01.13.41.30  Köklü tərəviz 
01.12.11.14  Ağ turp  01.13.41.41  Ağ turp 
01.12.11.15  Qırmızı turp  01.13.41.42  Qırmızı turp 
01.12.11.16  Şalğam  01.13.41.50  Şalğam 
01.12.11.17  Qıtığotu  01.13.41.60  Qıtıqotu 
01.12.11.18  Köklü cəfəri  01.13.41.70  Köklü cəfəri 
01.12.11.19  Sair  01.13.41.90  Sair 
01.12.11.20  Soğanaqlı tərəvəz  01.13.49.00  Sair soğanaqlı və köküyumrulu tərəvəzlər 
01.12.11.21  Baş soğan  01.13.43.11  Baş soğan 
01.12.11.22  Arpacıq soğan  01.13.43.12  Arpacıq soğan 
01.12.11.23  Göy soğan  01.13.43.13  Göy soğan 
01.12.11.24  Baş sarımsaq  01.13.42.11  Baş sarımsaq 
01.12.11.25  Göy sarımsaq  01.13.42.12  Göy sarımsaq 
01.12.11.29  Sair  01.13.43.29  Sair 
01.12.12.10  Pomidor  01.13.34.00  Pomidor 
01.12.12.20  Xiyar  01.13.32.10  Xiyar 
01.12.12.30  Paxlalı tərəvəz  01.11.69.00  Sair yaşıl paxlalı tərəvəzlər 
01.12.12.31  Noxud  01.11.62.30  Noxud 
01.12.12.32  Göy noxud  01.11.62.10  Göy noxud 
01.12.12.33  Lobya  01.11.61.10  Lobya 
01.12.12.34  Yemlik paxla  01.11.61.20  Yemlik paxla 
01.12.12.35  Mərci, mərcimək  01.11.62.20  Mərci, mərcimək 
01.12.12.39  Sair  01.11.69.00  Sair yaşıl paxlalı tərəvəzlər 
01.12.12.40  Ərzaqlıq bostan bitkiləri  01.13.21.30  Ərzaqlıq bostan bitkiləri 
01.12.12.41  Qovun, yemiş  01.13.21.10  Qovun, yemiş 
01.12.12.42  Qarpız  01.13.21.20  Qarpız 
01.12.12.49  Sair  01.13.29.00  Sair 
01.12.13.10  Kələm  01.13.12.10  Baş kələm 
01.12.13.11  Gül kələmi  01.13.13.10  Gül kələm 
01.12.13.12  Baş kələm  01.13.12.10  Baş kələm 
01.12.13.13  Brüssel kələmi  01.13.13.20  Brüssel kələmi 
01.12.13.14  Savoy kələmi  01.13.12.30  Savoy kələmi 
01.12.13.15  Kolrabi, daş kələm  01.13.12.40  Kolrabi, daş kələm 
01.12.13.19  Sair kələmlər  01.13.12.70  Sair kələmlər 
01.12.13.20  Kahı və kasnı  01.13.12.70   
01.12.13.21  Kahı  01.13.14.00  Kahı 
01.12.13.22  Kasnı  01.13.15.00  Kasnı 
01.12.13.30  Göyərtilər  01.13.31.30  Göyərtilər 
01.12.13.31  Göyərti bitkiləri  01.13.31.31  Göyərti bitkiləri 
01.12.13.32  Keşniş  01.13.31.32  Keşniş 
01.12.13.33  Şüyüt  01.13.31.33  Şüyüt 
01.12.13.34  Reyhan  01.13.31.37  Reyhan 
01.12.13.35  Vəzəri (tərə)  01.13.31.34  Vəzəri (tərə) 
01.12.13.36  Kəvər  01.13.44.10  Kəvər 
01.12.13.37  İspanaq  01.13.16.00  İspanaq 
01.12.13.39  Sair  01.13.31.39  Sair 
01.12.13.40  Göbələk və dombalan  01.13.80.00  Göbələk və dombalan 
01.12.13.90  Sair tərəvəz bitkiləri  01.13.80.00   
01.12.13.91  Qabaq, balqabaq, kudu, boranı  01.13.39.10  Qabaq, balqabaq, gudu, boranı 
01.12.13.92  Yunan qabağı  01.13.39.11  Yunan qabağı 
01.12.13.93  Patisson  01.13.39.20  Patisson 
01.12.13.94  Sütül qarğıdalı  01.13.39.30  Sütül qarğıdalı 
01.12.13.95  Ravənd  01.13.31.35  Ravənd 
01.12.13.96  Turşəng, quzuqulağı  01.13.31.36  Turşəng, quzuqulağı 
01.12.13.97  Quşqonmaz, mərəçüyüd, qulançar  01.13.11.10  Quşqonmaz 
01.12.13.97    01.13.10.20  Mərəçüyüd 
01.12.13.97    01.13.10.30  Qulançar 
01.12.13.98  Ənginar  01.13.17.00  Ənginar 
01.12.13.99  Sair  01.13.19.00  Yarpaqlı və gövdəli sair tərəvəzlər 
01.12.21.10  Soğanaq və soğan yumruları  01.30.10.10  Soğanaq və soğan yumruları 
01.12.21.11  Güllərin kök yumruları və soğanaqlar  01.30.10.11  Güllərin kök yumruları və soğanaqlar 
01.12.21.12  Tərəvəzlərin kök yumruları və soğanaqlar  01.30.10.12  Tərəvəzlərin kök yumruları və soğanaqlar 
01.12.21.20  Şitil  01.30.10.20  Gül və tərəvəz şitilləri 
01.12.21.21  Gül şitili  01.30.10.21  Gül şitili 
01.12.21.22  Tərəvəz şitili  01.30.10.22  Tərəvəz şitili 
01.12.21.30  Meyvə və giləmeyvə bitkiləri  01.30.10.30  Meyvə və giləmeyvə bitkiləri 
01.12.21.31  Tumlu meyvə bitkiləri  01.30.10.31  Tumlu meyvə bitkiləri 
01.12.21.32  Çəyirdəkli meyvə bitkiləri  01.30.10.32  Çəyirdəkli meyvə bitkiləri 
01.12.21.33  Giləmeyvə bitkiləri  01.30.10.33  Giləmeyvə bitkiləri 
01.12.21.34  Bərkqabıqlı meyvə bitkiləri  01.30.10.34  Bərkqabıqlı meyvə bitkiləri 
01.12.21.35  Sitrus bitkiləri  01.30.10.35  Sitrus bitkiləri 
01.12.21.36  Subtropik bitkilər  01.30.10.36  Subtropik bitkilər 
01.12.21.37  Üzüm tənəyi  01.30.10.37  Üzüm tənəyi 
01.12.21.40  Ağac və kol toxmacarı  01.30.10.40  Ağac və kol toxmacarı 
01.12.21.50  Ağac və kol tingləri  01.30.10.50  Ağac və kol tingləri 
01.12.21.60  Göbələk telləri  01.30.10.60  Göbələk telləri 
01.12.21.90  Sair  01.30.10.90  Sair 
01.12.22.00  Kəsilmiş güllər və qönçələr, o cümlədən gül dəstələri, əklillər və s.  01.19.21.00  Kəsilmiş güllər və qönçələr; o cümlədən gül dəstələri, əklilllər və s 
01.12.23.10  Gül toxumu  01.19.22.10  Gül toxumu 
01.12.23.11  Birillik gül toxumu  01.19.22.11  Birillik gül toxumu 
01.12.23.12  İkiillik gül toxumu  01.19.22.12  İkiillik gül toxumu 
01.12.23.13  Çoxillik gül toxumu  01.19.22.13  Çoxillik gül toxumu 
01.12.23.20  Meyvə və giləmeyvə bitkiləri toxumları  01.25.20.10  Meyvə və giləmeyvə bitkiləri toxumları 
01.12.23.21  Tumlu meyvə bitkiləri toxumları  01.25.20.11  Tumlu meyvə bitkiləri toxumları 
01.12.23.22  Çəyirdəkli meyvə bitkiləri toxumları  01.25.20.12  Çəyirdəkli meyvə bitkiləri toxumları 
01.12.23.23  Meyvə və giləmeyvə bitkiləri toxumları  01.25.20.13  Meyvə bitkiləri toxumları 
01.12.23.24  Giləmeyvə bitkiləri toxumları  01.25.20.14  Giləmeyvə bitkiləri toxumları 
01.12.24.10  Çuğundur (şəkər çuğundurundan başqa) toxumu  01.19.31.10  Çuğundur (şəkər çuğundurundan başqa) toxumu 
01.12.24.20  Tərəvəz bitkiləri toxumları  01.13.60.10  Tərəvəz toxumları 
01.12.24.21  Birillik tərəvəz bitkiləri toxumları  01.13.60.11  Birillik tərəvəz bitkiləri toxumları 
01.12.24.22  İkiillik tərəvəz bitkiləri toxumları  01.13.60.12  İkiillik tərəvəz bitkiləri toxumları 
01.12.24.23  Çoxillik tərəvəz bitkiləri toxumları  01.13.60.13  Çoxillik tərəvəz bitkiləri toxumları 
01.12.24.24  Bostan bitkiləri toxumları  01.13.60.20  Bostan bitkiləri toxumları 
01.12.24.30  Tərəvəz bitkiləri toxumluqları  01.13.60.30  Tərəvəz bitkiləri toxumluqları 
01.12.24.40  Bostan bitkiləri toxumluqları  01.13.60.40  Bostan bitkiləri toxumluqları 
01.12.24.50  Anac tərəvəz bitkiləri  01.13.60.50  Anac tərəvəz bitkiləri toxumluqları 
01.13.11.00  Süfrə üzümü  01.21.11.00  Süfrə üzümü 
01.13.12.10  Kişmiş üzümü  01.21.12.10  Kişmiş üzümü 
01.13.12.20  Şərab üzümü  01.21.12.20  Şərab üzümü 
01.13.21.10  Azərbaycanda yetişən subtropik meyvələr  01.22.19.10  Sair tropik və subtropik meyvələr 
01.13.21.11  Xurma  01.22.13.00  Xurma 
01.13.21.12  Əncir  01.22.14.00  Əncir 
01.13.21.13  Nar  01.22.19.11  Nar 
01.13.21.14  Feyxoa  01.22.19.12  Feyxoa 
01.13.21.15  Əzgil  01.22.19.13  Əzgil 
01.13.21.19  Sair  01.22.19.10  Sair tropik və subtropik meyvələr 
01.13.21.20  Banan, kokos, amerika qoz-fındığı, keşyu qozu, ananas, avakado, quava  01.22.12.10  Banan 
01.13.21.21    01.22.12.20  Ananas 
01.13.21.22    01.22.12.40  Amerika qoz-fındığı 
01.13.21.23    01.22.12.50  Keşyu qozu 
01.13.21.24    01.22.12.30  Quava 
01.13.21.25    01.26.20.00  Kokos 
01.13.21.90  Sair  01.22.19.10  Sair tropik və subtropik meyvələr 
01.13.22.10  Portağal  01.23.13.00  Portağal 
01.13.22.20  Narıngi  01.23.14.00  Naringi, mandarin 
01.13.22.30  Limon  01.23.12.00  Limon 
01.13.22.40  Qreypfrut  01.23.11.00  Qreypfrut 
01.13.22.90  Sair  01.23.19.00  Sair sitrus meyvələri 
01.13.23.10  Tumlu meyvələr  01.24.29.10  Sair tumlu meyvələr 
01.13.23.11  Alma  01.24.10.00  Alma 
01.13.23.12  Armud  01.24.21.00  Armud 
01.13.23.13  Heyva  01.24.22.00  Heyva 
01.13.23.14  Quşarmudu  01.24.29.11  Quşarmudu 
01.13.23.15  Yemişan  01.24.29.12  Yemişan 
01.13.23.16  İtburnu  01.24.29.13  İtburnu 
01.13.23.17  İrqa  01.24.29.14  İrqa 
01.13.23.19  Sair  01.24.29.19  Sair 
01.13.23.20  Çəyirdəkli meyvələr  01.24.29.20  Sair çəyirdəkli meyvələr 
01.13.23.21  Ərik  01.24.23.00  Ərik 
01.13.23.22  Albalı  01.24.24.00  Albalı 
01.13.23.23  Şaftalı  01.24.25.00  Şaftalı 
01.13.23.24  Gavalı və göyəm  01.24.27.00  Gavalı 
01.13.23.24    01.24.28.00  Göyəm 
01.13.23.25  Alça  01.24.29.21  Alça 
01.13.23.26  Zoğal  01.24.29.22  Zoğal 
01.13.23.27  Zərinc  01.24.29.23  Zirinc 
01.13.23.28  Gilas  01.24.29.24  Gilas 
01.13.23.29  Sair  01.24.29.25  Sair 
01.13.23.30  Giləmeyvələr  01.25.1  Giləmeyvələr və turuncu meyvələr 
01.13.23.31  Çiyələk  01.25.13.00  Çiyələk 
01.13.23.32  Moruq və böyürtkən  01.25.19.10  Böyürtkən 
01.13.23.32    01.25.12.00  Moruq 
01.13.23.33  Tut  01.25.19.20  Tut 
01.13.23.34  Qarağat  01.25.19.30  Qarağat 
01.13.23.35  Quşüzümü, qaragilə, mərsin və s.  01.25.19.40  Quşüzümü, qaragilə, mərsin və s 
01.13.23.39  Sair  01.24.29.25  Sair 
01.13.23.40  Turuncu meyvələr  01.25.19.50  Turuncu meyvələr 
01.13.23.90  Sair meyvə və bəhərlər  01.25.19.90  Sair meyvə və bəhərlər 
01.13.24.10  Zeytun  01.26.11.00  Süfrə zeytunu 
01.13.24.20  Qoz-fındıq  01.26.11.00   
01.13.24.21  Qoz  01.25.35.00  Qoz 
01.13.24.22  Fındıq  01.25.33.00  Fındıq 
01.13.24.23  Badam  01.25.31.00  Badam 
01.13.24.24  Şabalıd  01.25.32.00  Şabalıd 
01.13.24.25  Püstə  01.25.34.00  Püstə 
01.13.24.26  Fıstıq  01.25.34.00   
01.13.24.29  Sair qoz-fındıq  01.25.39.00  Sair qoz-fındıq (yabanı bitən yeməli qoz-fındıq, yer-fındığı və kokos qozundan başqa) 
01.13.31.00  Tərkibində kofein olan, qovrulmamış qəhvə  01.25.39.00   
01.13.32.10  Yaşıl çay (fermentləşdirilməmiş)  01.27.12.10  Çay yarpaqları 
01.13.32.11  Sortluq çay yarpağı  01.27.12.11  Sortluq çay yarpağı 
01.13.32.12  Qaba çay yarpağı  01.27.12.12  Qaba çay yarpağı 
01.13.32.20  Qara çay (fermentləşdirilmiş)  01.27.12.10  Çay yarpaqları 
01.13.32.21  Sortluq çay yarpağı  01.27.12.10  Çay yarpaqları 
01.13.32.22  Qaba çay yarpağı  01.27.12.10  Çay yarpaqları 
01.13.33.00  Nanə  01.27.13.00  Nanə yarpaqları 
01.13.34.00  Kakao-paxlalılar  01.27.14.00  Kakao paxlalıları 
01.13.40.10  İstiot, bibər  01.28.11.00  Emal edilməmiş istiot, bibər 
01.13.40.20  Vanil  01.28.18.00  Vanil 
01.13.40.30  Darçın və darçın ağacının çiçəkləri  01.28.15.00  Darçın və darçın ağacının çiçəkləri 
01.13.40.40  Mixək  01.28.16.00  Mixək 
01.13.40.50  Hil, cirə və muskat qozu  01.28.13.10  Hil 
01.13.40.50    01.28.13.20  Muskat qozu 
01.13.40.50    01.28.14.30  Cirə 
01.13.40.51  Hil  01.28.13.10  Hil 
01.13.40.52  Cirə  01.28.14.30  Cirə 
01.13.40.53  Muskat qozu  01.28.13.20  Muskat qozu 
01.13.40.60  Keşniş, zirə və şüyüd toxumları və ardıc giləmeyvəsi  01.28.13.20   
01.13.40.61  Keşniş toxumu  01.28.14.10  Keşniş toxumu 
01.13.40.62  Zirə toxumu  01.28.14.20  Zirə 
01.13.40.63  Şüyüd toxumu və ardıc giləmeyvəsi  01.28.14.40  Şüyüd toxumu və ardıc giləmeyvəsi 
01.13.40.70  Zəfəran, zəncəfil, sarıkök, kəkotu və dəfnə yarpağı  01.28.14.40   
01.13.40.71  Zəfəran  01.28.19.10  Zəfəran 
01.13.40.72  Zəncəfil  01.28.19.20  Zəncəfil 
01.13.40.73  Sarıkök  01.28.19.30  Sarıkök 
01.13.40.74  Kəklikotu  01.28.19.40  Kəklikotu 
01.13.40.75  Dəfnə yarpağı  01.28.19.50  Dəfnə yarpağı 
01.13.40.90  Sair ədviyyat  01.28.19.90  Sair 
01.21.11.10  Südlük sürünün yaşlı mal-qarası  01.41.10.10  Südlük naxırın yaşlı mal-qarası 
01.21.11.11  İnək  01.41.10.11  İnək 
01.21.11.12  Dayə inək  01.41.10.12  Dayə inək 
01.21.11.13  Törədici buğa  01.41.10.13  Törədici buğa 
01.21.11.14  Kökəltmədə olan yaşlı südlük mal-qara  01.41.10.14  Kökəltmədə olan yaşlı südlük inək və ana camışlar 
01.21.11.20  Südlük sürünün cavanları  01.41.10.20  Südlük naxırın cavanları 
01.21.11.21  Düyə  01.41.10.21  Düyə 
01.21.11.22  1 yaşdan 2 yaşadək olan erkək dana  01.41.10.22  1 yaşdan 2 yaşadək olan erkək dana 
01.21.11.23  2 yaşdan yuxarı cöngə  01.41.10.23  2 yaşdan yuxarı cöngə 
01.21.11.24  1 yaşdan 2 yaşadək olan burulmuş erkək dana  01.41.10.24  1 yaşdan 2 yaşadək olan axtalanmış erkək dana 
01.21.11.25  2 yaşdan yuxarı burulmuş buğa  01.41.10.25  2 yaşdan yuxarı axtalanmış öküz 
01.21.11.26  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi dana  01.41.10.26  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi dana 
01.21.11.27  2 yaşdan yuxarı düyə  01.41.10.27  2 yaşdan yuxarı düyə 
01.21.11.30  Ətlik sürünün yaşlı mal-qarası  01.41.10.30  Ətlik naxırın yaşlı mal-qarası 
01.21.11.31  İnək  01.41.10.31  İnək 
01.21.11.32  Törədici buğa  01.41.10.32  Törədici buğa 
01.21.11.33  Kökəltmədə olan cavan ətlik mal-qara  01.41.10.33  Kökəltmədə olan cavan mal-qara 
01.21.11.40  Ətlik sürünün cavanları  01.41.10.40  Ətlik naxırın cavanları 
01.21.11.41  1 yaşdan 2 yaşadək olan erkək dana  01.41.10.41  1 yaşdan 2 yaşadək olan erkək dana 
01.21.11.42  2 yaşdan yuxarı cöngə  01.41.10.42  2 yaşdan yuxarı cöngə 
01.21.11.43  1 yaşdan yuxarı olan burulmuş erkək dana  01.41.10.43  1 yaşdan yuxarı olan axtalanmış erkək dana 
01.21.11.44  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi dana  01.41.10.44  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi dana 
01.21.11.45  2 yaşdan yuxarı düyə  01.41.10.45  2 yaşdan yuxarı düyə 
01.21.11.50  Öküzlər  01.41.10.50  Öküzlər 
01.21.11.51  İş öküzü  01.41.10.51  İş öküzü 
01.21.11.52  1 yaşdan yuxarı qeyri-iş öküzü  01.41.10.52  1 yaşdan yuxarı öküz (iş öküzü istisna olmaqla) 
01.21.11.60  Camış  01.42.11.20  Camış 
01.21.11.61  Törədici camış kəli  01.42.11.21  Törədici camış kəli 
01.21.11.62  Kökəltmədə olan yaşlı camışlar  01.42.11.22  Kökəltmədə olan yaşlı camışlar 
01.21.11.63  Cavan camışlar  01.42.11.23  Cavan camışlar 
01.21.11.64  Düyə  01.42.11.24  Düyə 
01.21.11.65  1 yaşdan 2 yaşadək olan kəlçə  01.42.11.25  1 yaşdan 2 yaşadək olan kəlçə 
01.21.11.66  2 yaşdan yuxarı kəl  01.42.11.26  2 yaşdan yuxarı kəl 
01.21.11.67  1 yaşdan 2 yaşadək olan burulmuş kəlçə  01.42.11.27  1 yaşdan 2 yaşadək olan axtalanmış kəlçə 
01.21.11.68  2 yaşdan yuxarı burulmuş kəl  01.42.11.28  2 yaşdan yuxarı axtalanmış kəl 
01.21.11.69  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi balaq  01.42.11.29  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi balaq 
01.21.11.70  2 yaşdan yuxarı düyə  01.42.11.30  2 yaşdan yuxarı düyə 
01.21.11.90  Digər iri buynuzlu mal-qara  01.42.11  Digər iri buynuzlu mal-qara və camışlar, buzovlardan başqa 
01.21.11.92  Zebu  01.42.11.10  Zebu 
01.21.11.99  Sair  01.42.11.11  Sair 
01.21.12.10  Südlük inəyin 1 yaşadək olan buzovu  01.42.12.10  Südlük inəyin 1 yaşadək olan danası 
01.21.12.11  Dişi buzov  01.42.12.11  Dişi buzov 
01.21.12.12  Erkək buzov  01.42.12.12  Erkək buzov 
01.21.12.13  Balaqlar  01.42.12.13  Balaqlar 
01.21.12.14  1 yaşadək olan balaqlar  01.42.12.14  1 yaşadək olan balaqlar 
01.21.12.15  Dişi balaq  01.42.12.15  Dişi balaq 
01.21.12.16  Erkək balaq  01.42.12.16  Erkək balaq 
01.21.12.20  Ətlik inəyin 1 yaşadək olan buzovu  01.42.12.20  Ətlik inəyin 1 yaşadək olan buzovu 
01.21.12.21  8 ayadək olan buzov  01.42.12.21  8 ayadək olan buzov 
01.21.12.22  8 aydan 12 ayadək olan buzov  01.42.12.22  8 aydan 12 ayadək olan dana 
01.21.12.23  8 ayadək olan erkək buzov  01.42.12.23  8 ayadək olan erkək buzov 
01.21.12.24  8 aydan 12 ayadək olan erkək buzov  01.42.12.24  8 aydan 12 ayadək olan erkək dana 
01.21.20.10  İnək südü  01.41.20.10  İnək südü 
01.21.20.11  Südlük sürünün inəklərinin südü  01.41.20.11  Südlük naxırın inəklərinin südü 
01.21.20.12  Ətlik sürünün inəklərinin südü  01.41.20.12  Ətlik naxırın inəklərinin südü 
01.21.20.20  Digər iri buynuzlu mal-qaradan alınan süd  01.41.20.20  Digər iri buynuzlu mal-qaradan alınan süd 
01.21.20.21  Camış südü  01.41.20.21  Camış südü 
01.21.20.22  Yakların-inəklərin südü  01.41.20.22  Ana yakların südü 
01.21.30.00  Buğa məni (sperması)  01.42.20.00  Buğa məni (toxumu) 
01.22.11.10  Dağ merenosu cinsli qoyunlar  01.45.11.10  Dağ merenosu cinsli qoyunlar 
01.22.11.11  Ana qoyun  01.45.11.11  Ana qoyun 
01.22.11.12  Törədici qoç  01.45.11.12  Törədici qoç 
01.22.11.13  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və buruxlar (axtalar)  01.45.11.13  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və buruxlar (axtalar) 
01.22.11.20  Dağ merenosu cinsli cavan qoyunlar  01.45.11.20  Dağ merenosu cinsli cavan qoyunlar 
01.22.11.21  1 yaşadək quzu  01.45.11.21  1 yaşadək quzu 
01.22.11.22  1 yaşdan yuxarı şişək  01.45.11.22  1 yaşdan yuxarı şişək 
01.22.11.30  Qala cinsli qoyunlar  01.45.11.30  Qala cinsli qoyunlar 
01.22.11.33  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və buruxlar (axtalar)  01.45.11.32  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və axtalanmışlar (axtalar) 
01.22.11.40  Qala cinsli cavan qoyunlar  01.45.11.40  Qala cinsli cavan qoyunlar 
01.22.11.41  1 yaşadək quzu  01.45.11.41  1 yaşadək quzu 
01.22.11.42  1 yaşdan yuxarı şişək  01.45.11.42  1 yaşdan yuxarı şişək 
01.22.11.50  Qarabağ cinsli qoyunlar  01.45.11.50  Qarabağ cinsli qoyunlar 
01.22.11.53  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların (axtaların) yarımkobud yunlu cinsləri  01.45.11.51  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların (axtaların) yarımkobud yunlu cinsləri 
01.22.11.60  Qarabağ cinsli cavan qoyunlar  01.45.11.60  Qarabağ cinsli cavan qoyunlar 
01.22.11.61  1 yaşadək quzu  01.45.11.61  1 yaşadək quzu 
01.22.11.62  1 yaşdan yuxarı şişək  01.45.11.62  1 yaşdan yuxarı şişək 
01.22.11.70  Digər cinslərdən olan qoyunlar  01.45.11.70  Digər cinslərdən olan qoyunlar 
01.22.11.73  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların (axtalar) kobud yunlu cinsləri  01.45.11.71  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların (axtalar) kobud yunlu cinsləri 
01.22.11.80  Digər cinslərdən olan cavan qoyunlar  01.45.11.80  Digər cinslərdən olan cavan qoyunlar 
01.22.11.81  1 yaşadək quzu  01.45.11.81  1 yaşadək quzu 
01.22.11.82  1 yaşdan yuxarı şişək  01.45.11.82  1 yaşdan yuxarı şişək 
01.22.12.10  Yaşlı keçilər  01.45.12.10  Yaşlı keçilər 
01.22.12.11  Ana keçi  01.45.12.11  Ana keçi 
01.22.12.12  Törədici təkə  01.45.12.12  Törədici təkə 
01.22.12.13  Burulmuş təkə  01.45.12.13  Axtalanmış təkə 
01.22.12.20  Cavan keçilər  01.45.12.20  Cavan keçilər 
01.22.12.21  1 yaşdan yuxarı keçilər  01.45.12.21  1 yaşdan yuxarı keçilər 
01.22.12.22  1 yaşdan yuxarı təkə  01.45.12.22  1 yaşdan yuxarı təkə 
01.22.12.23  1 yaşadək dişi çəpiş  01.45.12.23  1 yaşadək dişi çəpiş 
01.22.12.24  1 yaşadək erkək çəpiş  01.45.12.24  1 yaşadək erkək çəpiş 
01.22.12.25  1 yaşadək buruq erkək çəpiş  01.45.12.25  1 yaşadək buruq erkək çəpiş 
01.22.13.10  Yaşlı cins atlar  01.43.10.10  Yaşlı cins atlar 
01.22.13.11  Cins madyan  01.43.10.11  Cins madyan 
01.22.13.12  Törədici ayğır  01.43.10.12  Törədici ayğır 
01.22.13.13  Yoxlanılan cins ayğır  01.43.10.13  Yoxlanılan cins ayğır 
01.22.13.20  Cavan cins atlar  01.43.10.20  Cavan cins atlar 
01.22.13.21  3 və yuxarı yaşda cins törədici ayğırlar  01.43.10.21  3 və yuxarı yaşda cins törədici ayğırlar 
01.22.13.22  3 və yuxarı yaşda cins madyan  01.43.10.22  3 və yuxarı yaşda cins madyan 
01.22.13.23  2 yaşdan 3 yaşadək cins ayğır  01.43.10.23  2 yaşdan 3 yaşadək cins ayğır 
01.22.13.24  2 yaşdan 3 yaşadək cins madyan  01.43.10.24  2 yaşdan 3 yaşadək cins madyan 
01.22.13.25  1 yaşdan 2 yaşadək cins dayça  01.43.10.25  1 yaşdan 2 yaşadək cins dayça 
01.22.13.26  1 yaşdan 2 yaşadək cins qulan  01.43.10.26  1 yaşdan 2 yaşadək cins qulan 
01.22.13.27  1 yaşadək yoxlanılan cins erkək daylaq  01.43.10.27  1 yaşadək yoxlanılan cins erkək daylaq 
01.22.13.28  1 yaşadək cins dişi daylaq  01.43.10.28  1 yaşadək cins dişi daylaq 
01.22.13.30  İstifadə edilən yaşlı atlar  01.43.10.30  İstifadə edilən yaşlı atlar 
01.22.13.31  İstifadə edilən törədici ayğır  01.43.10.31  İstifadə edilən törədici ayğır 
01.22.13.32  İstifadə edilən madyan  01.43.10.32  İstifadə edilən madyan 
01.22.13.33  İstifadə edilən axta at  01.43.10.33  İstifadə edilən axta at 
01.22.13.34  İş atı  01.43.10.34  İş atı 
01.22.13.39  Digər 3 yaşdan yuxarı istifadə edilən ayğır və axta atlar  01.43.10.39  Digər 3 yaşdan yuxarı istifadə edilən ayğır və axta atlar 
01.22.13.40  Cavan istifadə edilən atlar  01.43.10.40  Cavan istifadə edilən atlar 
01.22.13.41  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən axta atlar və ayğırlar  01.43.10.41  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən axta atlar və ayğırlar 
01.22.13.42  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən madyan  01.43.10.42  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən madyan 
01.22.13.43  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən axta atlar və dayçalar  01.43.10.43  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən axta atlar və dayçalar 
01.22.13.44  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən qulan  01.43.10.44  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən qulan 
01.22.13.45  1 yaşadək istifadə edilən erkək daylaq  01.43.10.45  1 yaşadək istifadə edilən erkək daylaq 
01.22.13.46  1 yaşadək istifadə edilən erkək dayça  01.43.10.46  1 yaşadək istifadə edilən erkək dayça 
01.22.13.47  1 yaşadək istifadə edilən dişi daylaq  01.43.10.47  1 yaşadək istifadə edilən dişi daylaq 
01.22.13.50  Yaşlı eşşək  01.43.10.50  Yaşlı eşşək 
01.22.13.51  Dişi eşşək  01.43.10.51  Dişi eşşək 
01.22.13.52  Törədici eşşək  01.43.10.52  Törədici eşşək 
01.22.13.53  Axta eşşək  01.43.10.53  Axta eşşək 
01.22.13.60  Cavan eşşək  01.43.10.60  Cavan eşşək 
01.22.13.61  3 yaşdan yuxarı eşşək  01.43..10.6  3 yaşdan yuxarı eşşək 
01.22.13.62  1 yaşdan 3 yaşadək sıpa  01.43.10.62  1 yaşdan 3 yaşadək sıpa 
01.22.13.63  1 yaşadək qoduq  01.43.10.63  1 yaşadək qoduq 
01.22.13.70  Qatır və at qatırı  01.43.10.70  Qatır və at qatırı 
01.22.13.71  İş qatırı və at qatırları  01.43.10.71  İş qatırı və at qatırları 
01.22.13.72  Cavan qatır və at qatırları  01.43.10.72  Cavan qatır və at qatırları 
01.22.21.00  Qoyun südü  01.45.21.00  Çiy qoyun südü 
01.22.22.00  Keçi südü  01.45.22.00  Çiy keçi südü 
01.22.31.10  Qırxılmış yuyulmamış yun  01.45.30.10  Qırxılmış yuyulmamış yun 
01.22.31.11  Yuyulmamış zərif yun  01.45.30.11  Yuyulmamış zərif yun 
01.22.31.12  Yarımzərif yun  01.45.30.12  Yarımzərif yun 
01.22.31.13  Yarımqaba yun  01.45.30.13  Yarımqaba yun 
01.22.31.14  Qaba yun (qaragülsüz)  01.45.30.14  Qaba yun (qaragülsüz) 
01.22.31.15  Qaragül qoyununun qaba yunu  01.45.30.15  Qaragül qoyununun qaba yunu 
01.22.32.10  At tükü  01.45.30.52  At tükü 
01.22.32.20  Digər heyvanların zərif tükü  01.45.30.60  Digər heyvanların zərif tükü 
01.22.32.30  Digər heyvanların qaba tükü  01.45.30.70  Digər heyvanların qaba tükü 
01.23.10.10  Əsas sürünün donuzları  01.46.10.10  Əsas sürünün donuzları 
01.23.10.11  Törədici qaban  01.46.10.11  Törədici qaban 
01.23.10.12  Əsas ana donuz  01.46.10.12  Əsas ana donuz 
01.23.10.13  Yoxlanılan ana donuz  01.46.10.13  Yoxlanılan ana donuz 
01.23.10.14  Birdəfəlik ana donuz  01.46.10.14  Ana donuz (birdəfəlik) 
01.23.10.15  9 aydan yuxarı ana donuz  01.46.10.15  9 aydan yuxarı ana donuz 
01.23.10.20  Cavan donuzlar  01.46.10.20  Cavan donuzlar 
01.23.10.21  2 ayadək çoşka  01.46.10.21  2 ayadək çoşka 
01.23.10.22  2 aydan 4 ayadək çoşka  01.46.10.22  2 aydan 4 ayadək çoşka 
01.23.10.30  Təmir üçün dişi donuzlar  01.46.10.30  Təmir üçün dişi donuzlar 
01.23.10.31  4 aydan 5 ayadək təmir üçün dişi donuz  01.46.10.31  4 aydan 5 ayadək təmir üçün dişi donuz 
01.23.10.32  5 aydan 6 ayadək təmir üçün dişi donuz  01.46.10.32  5 aydan 6 ayadək təmir üçün dişi donuz 
01.23.10.33  6 aydan 7 ayadək təmir üçün dişi donuz  01.46.10.33  6 aydan 7 ayadək təmir üçün dişi donuz 
01.23.10.34  7 aydan 8 ayadək təmir üçün dişi donuz  01.46.10.34  7 aydan 8 ayadək təmir üçün dişi donuz 
01.23.10.35  8 aydan 9 ayadək təmir üçün dişi donuz  01.46.10.35  8 aydan 9 ayadək təmir üçün dişi donuz 
01.23.10.36  9 aydan 10 ayadək təmir üçün dişi donuz  01.46.10.36  9 aydan 10 ayadək təmir üçün dişi donuz 
01.23.10.37  10 aydan 11 ayadək təmir üçün dişi donuz  01.46.10.37  10 aydan 11 ayadək təmir üçün dişi donuz 
01.23.10.40  Təmir üçün erkək donuzlar  01.46.10.40  Təmir üçün erkək donuzlar 
01.23.10.41  4 aydan 5 ayadək təmir üçün erkək donuz  01.46.10.41  4 aydan 5 ayadək təmir üçün erkək donuz 
01.23.10.42  5 aydan 6 ayadək təmir üçün erkək donuz  01.46.10.42  5 aydan 6 ayadək təmir üçün erkək donuz 
01.23.10.43  6 aydan 7 ayadək təmir üçün erkək donuz  01.46.10.43  6 aydan 7 ayadək təmir üçün erkək donuz 
01.23.10.44  7 aydan 8 ayadək təmir üçün erkək donuz  01.46.10.44  7 aydan 8 ayadək təmir üçün erkək donuz 
01.23.10.45  8 aydan 9 ayadək təmir üçün erkək donuz  01.46.10.45  8 aydan 9 ayadək təmir üçün erkək donuz 
01.23.10.46  9 aydan 10 ayadək təmir üçün erkək donuz  01.46.10.46  9 aydan 10 ayadək təmir üçün erkək donuz 
01.23.10.47  10 aydan 11 ayadək təmir üçün erkək donuz  01.46.10.47  10 aydan 11 ayadək təmir üçün erkək donuz 
01.23.10.50  Kökəltmədə olan donuzlar  01.46.10.50  Kökəltmədə olan donuzlar 
01.23.10.51  Kökəltmədə olan əsas sürü donuzu  01.46.10.51  Kökəltmədə olan əsas sürü donuzu 
01.23.10.52  Kökəltmədə olan ana donuz  01.46.10.52  Kökəltmədə olan ana donuz 
01.23.10.53  4 aydan 5 ayadək kökəltmədə olan donuz  01.46.10.53  4 aydan 5 ayadək kökəltmədə olan donuz 
01.23.10.54  5 aydan 6 ayadək kökəltmədə olan donuz  01.46.10.54  5 aydan 6 ayadək kökəltmədə olan donuz 
01.23.10.55  6 aydan 7 ayadək kökəltmədə olan donuz  01.46.10.55  6 aydan 7 ayadək kökəltmədə olan donuz 
01.23.10.56  7 aydan 8 ayadək kökəltmədə olan donuz  01.46.10.56  7 aydan 8 ayadək kökəltmədə olan donuz 
01.23.10.57  8 aydan 9 ayadək kökəltmədə olan donuz  01.46.10.57  8 aydan 9 ayadək kökəltmədə olan donuz 
01.23.10.58  9 aydan 10 ayadək kökəltmədə olan donuz  01.46.10.58  9 aydan 10 ayadək kökəltmədə olan donuz 
01.23.10.59  10 aydan 11 ayadək kökəltmədə olan donuz  01.46.10.59  10 aydan 11 ayadək kökəltmədə olan donuz 
01.24.10.10  Valideyn sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar  01.47.11.10  Valideyn sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar 
01.24.10.11  Valideyn sürüsündən olan xoruz  01.47.11.11  Valideyn sürüsündən olan xoruz 
01.24.10.12  Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan toyuq  01.47.11.12  Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan toyuq 
01.24.10.13  Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq  01.47.11.13  Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq 
01.24.10.14  Valideyn sürüsündən olan cücə  01.47.11.14  Valideyn sürüsündən olan cücə 
01.24.10.19  Valideyn sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq  01.47.11.19  Valideyn sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq 
01.24.10.20  Sənaye sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar  01.47.11.20  Sənaye sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar 
01.24.10.21  Sənaye sürüsündən olan xoruz  01.47.11.21  Sənaye sürüsündən olan xoruz 
01.24.10.22  Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan toyuq  01.47.11.22  Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan toyuq 
01.24.10.23  Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq  01.47.11.23  Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq 
01.24.10.24  Sənaye sürüsündən olan cücə  01.47.11.24  Sənaye sürüsündən olan cücə 
01.24.10.29  Sənaye sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq  01.47.11.29  Sənaye sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq 
01.24.10.30  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli toyuqlar  01.47.11.30  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli toyuqlar 
01.24.10.31  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli xoruz  01.47.11.31  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli xoruz 
01.24.10.32  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan toyuq  01.47.11.32  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan toyuq 
01.24.10.33  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan cavan toyuq  01.47.11.33  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan cavan toyuq 
01.24.10.34  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücə  01.47.11.34  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücə 
01.24.10.35  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücələr-broylerlər  01.47.11.35  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücələr-broylerlər 
01.24.10.39  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli kökəltmədə olan toyuqlar  01.47.11.39  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli kökəltmədə olan toyuqlar 
01.24.10.40  Qazlar  01.47.13.10  Qazlar 
01.24.10.41  Erkək qaz  01.47.13.11  Erkək qaz 
01.24.10.42  Dişi qaz  01.47.13.12  Dişi qaz 
01.24.10.43  1 həftədən 27 həftəyədək olan cavan qaz  01.47.13.12  1 həftədən 27 həftəyədək olan cavan qaz 
01.24.10.44  Cavan ətlik qaz  01.47.13.13  Cavan ətlik qaz 
01.24.10.45  1 həftədən 4 həftəyədək olan qaz balası  01.47.13.14  1 həftədən 4 həftəyədək olan qaz balası 
01.24.10.49  Kökəltmədə olan qaz  01.47.13.19  Kökəltmədə olan qaz 
01.24.10.50  Ördəklər  01.47.14.10  Ördəklər 
01.24.10.51  Erkək ördək  01.47.14.11  Erkək ördək 
01.24.10.52  Yumurtlayan ördək  01.47.14.12  Yumurtlayan ördək 
01.24.10.53  Cavan ördək  01.47.14.13  Cavan ördək 
01.24.10.54  Ördək balası  01.47.14.14  Ördək balası 
01.24.10.55  Ördək balaları-broyler  01.47.14.15  Ördək balaları-broyler 
01.24.10.59  Kökəldilmiş ördəklər  01.47.14.16  Kökəldilmiş ördəklər 
01.24.10.60  Hind toyuğu cinsli quşlar  01.47.12.10  Cavan hind toyuğu 
01.24.10.61  Hind xoruzu  01.47.11.40  Hind xoruzu 
01.24.10.62  Hind toyuğu  01.47.12  Hind toyuğu 
01.24.10.63  Cavan hind toyuğu  01.47.12.10  Cavan hind toyuğu 
01.24.10.64  1 həftədən 2 həftəyədək olan hind toyuğu balası  01.47.12.11  1 həftədən 2 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi 
01.24.10.65  2 həftədən 17 həftəyədək olan hind toyuğu balası  01.47.12.12  2 həftədən 17 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi 
01.24.10.66  17 həftədən yuxarı ətlik hind toyuğu  01.47.12.13  17 həftədən yuxarı ətlik hind toyuğu 
01.24.10.69  Kökəltmədə olan hind toyuqları  01.47.12.19  Kökəltmədə olan hind toyuqları 
01.24.10.90  Sair quşlar  01.47.12.90  Sair quşlar 
01.24.20.10  Toyuq yumurtaları  01.47.21.10  Toyuq yumurtaları 
01.24.20.11  Valideyn sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası  01.47.21.11  Valideyn sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası 
01.24.20.12  Valideyn sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası  01.47.21.12  Valideyn sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası 
01.24.20.13  Sənaye sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası  01.47.21.13  Sənaye sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası 
01.24.20.14  Sənaye sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası  01.47.21.14  Sənaye sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası 
01.24.20.15  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yaşlı toyuğun yumurtası  01.47.21.15  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yaşlı toyuğun yumurtası 
01.24.20.16  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cavan toyuğun yumurtası  01.47.21.16  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cavan toyuğun yumurtası 
01.24.20.20  Qaz yumurtaları  01.47.22.10  Qaz yumurtaları 
01.24.20.30  Ördək yumurtaları  01.47.22.20  Ördək yumurtaları 
01.24.20.90  Sair quşların yumurtaları  01.47.22.90  Sair quşların yumurtaları 
01.25.10.10  Evdovşanı  01.49.11.10  Evdovşanı 
01.25.10.11  Ana evdovşanı  01.49.11.11  Ana evdovşanı 
01.25.10.12  Erkək evdovşanı  01.49.11.12  Erkək evdovşanı 
01.25.10.13  Cavan evdovşanı  01.49.11.13  Cavan evdovşanı 
01.25.10.20  Bal arısı  01.49.19.10  Bal arısı 
01.25.10.21  Arı ailəsi  01.49.19.11  Arı ailəsi 
01.25.10.22  Arı beçəsi  01.49.19.12  Arı beçəsi 
01.25.10.23  Ana arı  01.49.19.13  Ana arı 
01.25.10.24  İşçi arı  01.49.19.14  İşçi arı 
01.25.10.30  Dəvələr  01.44.10  Dəvələr 
01.25.10.31  Ana dəvə (maya)  01.44.10.10  Ana dəvə (maya) 
01.25.10.32  Törədici dəvə (nər)  01.44.10.11  Törədici dəvə (nər) 
01.25.10.33  Cavan dəvə  01.44.10.12  Cavan dəvə 
01.25.10.40  Xəz dərili heyvanlar  01.44.10.12   
01.25.10.50  Barama qurdu  01.49.25.10  İpək qurdu 
01.25.10.90  Sair heyvanlar  01.49.25.10   
01.25.21.00  Təbii bal  01.49.21.00  Təbii bal 
01.25.22.00  Diri, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş və ya şorabaya qoyulmuş ilbizlər (dəniz ilbizlərindən başqa); təzə  01.49.23.00  Diri, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş və ya şorabaya qoyulmuş ilbizlər (dəniz ilbizlərindən başqa) 
01.25.23.10  Çiy at südü  01.49.22.10  Çiy at südü 
01.25.23.20  Çiy dəvə südü  01.49.22.20  Çiy dəvə südü 
01.25.23.30  Digər heyvanların südü  01.49.22.30  Digər heyvanların çiy südü 
01.25.24.00  Açılmaq üçün yararlı olan barama  01.49.25.20  Açılmaq üçün yararlı olan barama 
01.25.25.10  Həşəratların mumu  01.49.26.10  Həşəratların mumu 
01.25.25.11  Arı mumu  01.49.26.11  Arı mumu 
01.25.25.19  Sair həşəratların mumu  01.49.26.12  Sair həşəratların mumu 
01.25.25.20  Həşəratların südü  01.49.26.14  Həşəratların südü 
01.25.31.10  Qunduz dərisi  01.49.31.10  Qunduz dərisi 
01.25.31.20  Ondatra dərisi  01.49.31.20  Ondatra dərisi 
01.25.31.30  Qunduz balasının dərisi  01.49.31.60  Qunduz balasının dərisi 
01.25.31.40  Su samuru dərisi  01.49.31.30  Su samuru dərisi 
01.25.31.50  Tülkü dərisi  01.49.31.40  Tülkü dərisi 
01.25.31.60  Qara-qonur tülkü dərisi  01.49.31.50  Qara-qonur tülkü dərisi 
01.25.31.90  Sair xəz dərili heyvanların dərisi  01.49.31.90  Sair xəz-dərili heyvanların dərisi 
01.25.32.10  Evdovşanı dərisi  01.49.32.20  Ev dovşanı dərisi 
01.25.32.20  Dovşan dərisi  01.49.32.30  Dovşan dərisi 
01.25.32.30  Xəzlik quzu dərisi  01.49.32.10  Xəzlik quzu dərisi 
01.25.33.10  Sürünən heyvanların dərisi  01.49.39.10  Sürünən heyvanların dərisi 
01.25.33.90  Sair heyvanların dərisi  01.49.39.90  Sair heyvanların dərisi 
01.41.11.10  Tarla işləri  01.61.10.10  Tarla işləri 
01.41.11.11  Torpağın hazırlanması  01.61.10.11  Torpağın hazırlanması 
01.41.11.12  Tarla bitkilərinin əkini üzrə işlər  01.61.10.12  Tarla bitkilərinin əkini üzrə işlər 
01.41.11.13  Tarla bitkiləri əkinlərinə qulluq  01.61.10.13  Tarla bitkiləri əkinlərinə qulluq 
01.41.11.14  Yem tədarükü  01.61.10.14  Yem tədarükü 
01.41.11.15  Tarla bitkilərinin yığımı üzrə işlər  01.61.10.15  Tarla bitkilərinin yığımı üzrə işlər 
01.41.11.16  Tarla bitkilərinin yığımından sonrakı işlər  01.63.10.10  Tarla bitkilərinin yığımından sonrakı işlər 
01.41.11.17  Tarla bitkilərinin toxumunun yoxlanılması və hazırlanması  01.64.10.10  Tarla bitkilərinin toxumunun yoxlanılması və hazırlanması 
01.41.11.18  Gülçülükdə görülən işlər  01.61.10.16  Gülçülükdə görülən işlər 
01.41.11.20  Üstüaçıq torpaqda tərəvəzçilik üzrə işlər  01.61.10.20  Üstüaçıq torpaqda tərəvəzçilik üzrə işlər 
01.41.11.21  Şitilliklərdə kələm şitillərinin yetişdirilməsi  01.61.10.21  Şitilliklərdə kələm şitillərinin yetişdirilməsi 
01.41.11.22  Üstüaçıq torpaqda tərəvəz əkini və səpini üzrə işlər  01.61.10.22  Üstüaçıq torpaqda tərəvəz əkini və səpini üzrə işlər 
01.41.11.23  Üstüaçıq torpaqda tərəvəz səpininə qulluq  01.61.10.23  Üstüaçıq torpaqda tərəvəz səpininə qulluq 
01.41.11.24  Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımı üzrə işlər  01.61.10.24  Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımı üzrə işlər 
01.41.11.25  Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımından sonrakı tamamlama işləri  01.63.10.20  Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımından sonrakı tamamlama işləri 
01.41.11.26  Tərəvəz toxumçuluğu üzrə işlər  01.61.10.25  Tərəvəz toxumçuluğu üzrə işlər 
01.41.11.27  Şitilliklərdə pomidor şitillərinin yetişdirilməsi  01.61.10.26  Şitilliklərdə pomidor şitillərinin yetişdirilməsi 
01.41.11.28  Şitilliklərdə tütün şitillərinin yetişdirilməsi  01.61.10.27  Şitilliklərdə tütün şitillərinin yetişdirilməsi 
01.41.11.30  Örtülü torpaqda aparılan işlər  01.61.10.30  Örtülü torpaqda aparılan işlər 
01.41.11.31  İstixanalardakı əl işləri  01.61.10.31  İstixanalardakı əl işləri 
01.41.11.32  Torpaqlı qış istixanalarında aparılan işlər  01.61.10.32  Torpaqlı qış istixanalarında aparılan işlər 
01.41.11.33  Hidropon istixanalardakı əl işləri  01.61.10.33  Hidropon istixanalardakı əl işləri 
01.41.11.34  Plyonkalı istixanalardakı əl işləri  01.61.10.34  Plyonkalı istixanalardakı əl işləri 
01.41.11.35  Şüşə istixanalardakı əl işləri  01.61.10.35  Şüşə istixanalardakı əl işləri 
01.41.11.40  Aqromeliorasiya işləri  01.61.10.40  Aqromeliorasiya işləri 
01.41.11.41  Yenidən mənimsənilmiş torpaqların ilkin becərilməsi  01.61.10.41  Yenidən mənimsənilmiş torpaqların ilkin becərilməsi 
01.41.11.42  Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların yaxşılaşdırılması  01.61.10.42  Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların yaxşılaşdırılması 
01.41.11.43  Torpaqların suvarılması  01.61.10.43  Torpaqların suvarılması 
01.41.11.44  Torpaqların qurudulması  01.61.10.44  Torpaqların qurudulması 
01.41.11.49  Sair aqromeliorativ işlər  01.61.10.49  Sair aqromeliorativ işlər 
01.41.11.50  Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi, boşaldılması və daşınması  01.61.10.50  Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi, boşaldılması və daşınması 
01.41.11.51  Bitkiçilik məhsullarının daşınması  01.61.10.51  Bitkiçilik məhsullarının daşınması 
01.41.11.52  Gübrələrin daşınması  01.61.10.52  Gübrələrin daşınması 
01.41.11.53  Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi və boşaldılması  01.61.10.53  Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi və boşaldılması 
01.41.11.54  Gübrələrin yüklənməsi və boşaldılması  01.61.10.54  Gübrələrin yüklənməsi və boşaldılması 
01.41.11.60  Bitkilərin xəstəlik və ziyanvericilərdən qorunması  01.61.10.60  Bitkilərin xəstəlik və ziyanvericilərdən qorunması 
01.41.11.61  Bitkilərin zəhərli kimyəvi preparatlar vasitəsilə becərilməsi  01.61.10.61  Bitkilərin zəhərli kimyəvi preparatlar vasitəsilə becərilməsi 
01.41.11.62  Bitkilərin herbisit və arborisitlər vasitəsilə becərilməsi  01.61.10.62  Bitkilərin herbisit və arborisitlər vasitəsilə becərilməsi 
01.41.11.63  Bitkilərin defoliant və desikantlar vasitəsilə becərilməsi  01.61.10.63  Bitkilərin defoliant və desikantlar vasitəsilə becərilməsi 
01.41.11.64  Bitkilərin ziyanvericilər və xəstəliklərə yoluxması halları üzrə müayinə  01.61.10.64  Bitkilərin ziyanvericilər və xəstəliklərə yoluxması halları üzrə müayinə 
01.41.11.65  Bitkilərin xəstəlikləri və ziyanvericilərə qarşı mexaniki üsulla mübarizə  01.61.10.65  Bitkilərin xəstəlikləri və ziyanvericilərə qarşı mexaniki üsulla mübarizə 
01.41.11.70  Gübrələrin hazırlanması və verilməsi  01.61.10.66  Gübrələrin hazırlanması və verilməsi 
01.41.11.80  Qarın süni surətdə tarlada saxlanılması  01.61.10.67  Qarın süni surətdə tarlada saxlanılması 
01.41.12.10  Bağçılıq, üzümçülük və digər sahələrdə olan işlər  01.61.10.70  Bağçılıq, üzümçülük və digər sahələrdə olan işlər 
01.41.12.11  Bağ və bostanda olan işlər  01.61.10.71  Bağ və bostanda olan işlər 
01.41.12.12  Giləmeyvəlilər üzrə işlər  01.61.10.72  Giləmeyvəlilər üzrə işlər 
01.41.12.13  Üzümlüklərdə olan işlər  01.61.10.73  Üzümlüklərdə olan işlər 
01.41.12.14  Çay plantasiyalarında olan işlər  01.61.10.74  Çay plantasiyalarında olan işlər 
01.41.12.15  Sitrus plantasiyalarında olan işlər  01.61.10.75  Sitrus plantasiyalarında olan işlər 
01.41.12.16  Efir yağlı və dərman bitkilərinin becərilməsi üzrə işlər  01.61.10.76  Efir yağlı və dərman bitkilərinin becərilməsi üzrə işlər və onlara qulluq göstərilməsi 
01.41.12.20  Bitkilərin, ağacların və kolların təbiət təsviri və dizayn üzrə əkilməsinin planlaşdırılması  81.30.10.20  Bitkilərin, ağacların və kolların təbiət təsviri və dizayn üzrə əkilməsinin planlaşdırılması 
01.41.12.30  Qazon, park və digər yerlərdəki əkmələrin qaydaya salınması və onlara qulluq göstərilməsi  81.30.10.30  Qazon, park və digər yerlərdəki əkmələrin qaydaya salınması və onlara qulluq göstərilməsi 
01.41.12.40  Əkmələrin xəstəlik və ziyanvericilərdən mühafizəsi  81.30.10.40  Əkmələrin xəstəlik və ziyanvericilərdən mühafizəsi 
01.41.12.41  Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin zəhərli kimyəvi preparatlarla becərilməsi  01.61.10.80  Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin zəhərli kimyəvi preparatlarla becərilməsi 
01.41.12.42  Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin herbisid və arbarisidlərlə becərilməsi  01.61.10.81  Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin herbisid və arbarisidlərlə becərilməsi 
01.41.12.43  Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin xəstəliyə və ziyanvericilərə yoluxması üzrə müayinə  01.61.10.82  Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin xəstəliyə və ziyanvericilərə yoluxması üzrə müayinə 
01.41.12.44  Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin xəstəlikləri və ziyanvericilərə qarşı mexaniki üsulla mübarizə  01.61.10.83  Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin xəstəlikləri və ziyanvericilərə qarşı mexaniki üsulla mübarizə 
01.42.10.10  İri buynuzlu mal-qaraya xidmət  01.62.10.10  İri buynuzlu mal-qaraya xidmət 
01.42.10.11  İnək və camışların sağılması  01.62.10.11  İnək və camışların sağılması 
01.42.10.12  İnək və camışlara baxma  01.62.10.12  İnək və camışlara baxma 
01.42.10.13  Cavan mal-qaraya baxma  01.62.10.13  Cavan mal-qaraya baxma 
01.42.10.14  Törədici buğalara baxma  01.62.10.14  Törədici buğalara baxma 
01.42.10.20  Donuzçuluq üzrə işlər  01.62.10.20  Donuzçuluq üzrə işlər 
01.42.10.30  Qoyun və keçiçilikdə olan işlər  01.62.10.30  Qoyun və keçiçilikdə olan işlər 
01.42.10.31  Qoyunlara baxma  01.62.10.31  Qoyunlara baxma 
01.42.10.32  Qoyunların qırxımı və bununla əlaqədar işlər  01.62.10.32  Qoyunların qırxımı və bununla əlaqədar işlər 
01.42.10.33  Qoyunların kəsilməsi və dərisinin ilkin emalı  01.62.10.33  Qoyunların kəsilməsi və dərisinin ilkin emalı 
01.42.10.34  Qoyun və keçilərin sağımı və pendir hazırlanması  01.62.10.34  Qoyun və keçilərin sağımı və pendir hazırlanması 
01.42.10.40  Quşçuluq üzrə işlər  01.62.10.40  Quşçuluq üzrə işlər 
01.42.10.50  Atçılıq, qatırçılıq və dəvəçilik üzrə işlər  01.62.10.50  Atçılıq, qatırçılıq və dəvəçilik üzrə işlər 
01.42.10.60  Heyvandarlığın digər sahələri üzrə işlər  01.62.10.60  Heyvandarlığın digər sahələri üzrə işlər 
01.42.10.70  Yem hazırlanması, yemlərin verilməsi, heyvanların sulanması  01.62.10.70  Yem hazırlanması, yemlərin verilməsi, heyvanların sulanması 
01.42.10.80  Heyvandarlıq məhsullarının daşınması  01.62.10.80  Heyvandarlıq məhsullarının daşınması 
01.42.10.90  Digər heyvandarlıq işləri  01.62.10.90  Digər heyvandarlıq işləri 
01.42.10.91  Heyvanların süni mayalandırılması  01.62.10.91  Heyvanların süni mayalandırılması 
01.42.10.92  Mal-qaranın kəsilib ətliyə verilməsi və satışa hazırlanması  01.62.10.92  Mal-qaranın kəsilib ətliyə verilməsi və satışa hazırlanması 
01.42.10.93  Heyvanların sulanmasına hazırlıq işləri  01.62.10.93  Heyvanların sulanmasına hazırlıq işləri 
01.42.10.94  Yerlərdən peyinin mexaniki üsulla təmizlənməsi  01.62.10.94  Yerlərdən peyinin mexaniki üsulla təmizlənməsi 
01.42.10.95  Əl ilə şaqqıldağın kəsilməsi ilə qoyun yatağından peyinin təmizlənməsi  01.62.10.95  Əl ilə şaqqıldağın kəsilməsi ilə qoyun yatağından peyinin təmizlənməsi 
01.42.10.96  Fermanın kompleks mexanikləşdirilməsi  01.62.10.96  Fermanın kompleks mexanikləşdirilməsi 
01.50.10.10  Ovlanmış, tutulmuş və yetişdirilmiş xəzli heyvan məhsulları  01.70.10.10  Ovlanmış, tutulmuş və yetişdirilmiş xəzli heyvan məhsulları 
01.50.10.20  Ovlanmış, tutulmuş və yetişdirilmiş ov quşu məhsulları  01.70.10.20  Ovlanmış, tutulmuş və yetişdirilmiş ov quşu məhsulları 
01.50.10.30  Xəzli heyvanların və ov quşlarının ovlanması, tutulması və yetişdirilməsi və bununla əlaqədar xidmətlər  01.70.10.30  Xəzli heyvanların və ov quşlarının ovlanması, tutulması və yetişdirilməsi və bununla əlaqədar xidmətlər 
02.01.11.00  İynəyarpaqlılar cinsindən tirlər  02.20.11.00  İynəyarpaqlı ağaclardan olan emal olunmamış tirlər 
02.01.12.00  Enliyarpaqlılar cinsindən tirlər  02.20.12.00  Enli yarpaqlı ağaclardan olan emal olunmamış tirlər 
02.01.13.00  Tropik ağac cinslərindən tirlər  02.20.13.00  Tropik ağaclardan olan tirlər 
02.01.14.00  Yanacaq oduncağı  02.20.14.00  Yanacaq oduncağı 
02.01.15.00  Sair emal edilməmiş ağac (şüvül və yuxarı hissələr də daxil edilməklə)  02.20.14.00   
02.01.21.00  Balata, quttaperça, quayul, çikl və oxşar təbii qatranlar  02.30.11.00  Balata, quttaperça, quayul, çikl və oxşar təbii qətranlar 
02.01.22.00  Şellak, təbii qətran, kitrə, kanifol və balzamlar  02.30.12.00  Şedlak, balzam və digər təbii qətranlar 
02.01.30.00  Emal edilməmiş və ya ilkin emaldan keçmiş təbii mantar  02.30.20.00  Emal olunmamış, yaxud sadə hazırlanmış təbii tıxac (mantar) 
02.01.41.00  Dekorasiya məqsədi ilə istifadə edilən bitki, ot, mamır və şibyə hissələri  02.30.30.00  Dekorasiya məqsədilə istifadə edilən, bitki, ot, mamır və şibyə hissələri 
02.01.42.00  Digər qruplara daxil edilməyən, hörmə, naxışvurma, boyama və ya aşılama üçün istifadə edilən bitki materialları  02.30.30.00   
02.01.50.00  Meşə-şitilçilik xidmətləri  02.10.20.00  Meşə ağacları-şitilçilik xidmətləri 
02.02.10.00  Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar xidmətlər  02.10.30.00  Meşə ağacları 
05.01.11.00  Diri balıq  03.00.1  Diri balıq 
05.01.12.00  Təzə və ya soyudulmuş balıq  03.00.21.00  Soyudulmuş təzə dəniz balıqları 
05.01.21.00  Dondurulmamış xərçəngkimilər  03.00.31.00  Dondurulmamış xərçəngkimilər 
05.01.22.00  İstridyələr  03.00.31.00  Şirin suda yaşayan diri istridyələr (dəniz ilbizləri) 
05.01.23.00  Sair diri, təzə və ya soyudulmuş molyuskalar, yaxud xərçəngkimilər və sudayaşayan onurğasızlar  03.00.31.00  Digər molyuskalar və şirin suda yaşayan diri su onurğasızları 
05.01.31.00  Mərcan və oxşar məhsullar, molyuskaların, xərçəngkimilərin və ya iynədərililərin qabığı və çanağı, mürəkkəbböcəyinin skelet lövhələri  03.00.61.00  Mərcan və oxşar məhsullar, molyuskaların və xərçəngkimilərin və ya iynədərililərin qabığı və çanağı, mürəkkəbböcəyinin skelet lövhələri 
05.01.32.00  Heyvan mənşəli təbii süngərlər  03.00.61.00   
05.01.33.00  Təzə və ya qurudulmuş dəniz yosunları və sair yosunlar  03.00.62.00  Heyvan mənşəli təbii süngərlər 
05.01.41.00  Emal edilməmiş təbii mirvari  03.00.51.00  Emal edilməmiş təbii mirvari 
05.01.42.00  Süni yolla yetişdirilmiş, emal edilməmiş mirvari  03.00.52.00  Süni yolla yetişdirilmiş, emal edilməmiş mirvari 
05.01.50.00  Balıqçılıqla əlaqədar xidmətlər  03.00.71.00  Balıq ovuna yardımçı xidmətlər 
10.10.11.00  Aqlomerasiya edilməmiş daş kömür  05.10.10.10  Aqlomerasiya edilməmiş daş kömür 
10.10.12.00  Biriketlər, kürəciklər və daş kömürdən alınan bərk yanacağın oxşar növləri  05.10.10.20  Briketlər, kürəciklər və daş kömürdən alınan bərk yanacağın oxşar növləri 
10.20.10.00  Liqnit  05.20.10.00  Liqnit 
10.30.10.00  Torf  08.92.10.00  Torf 
11.10.10.10  Azkükürdlü xam neft (tərkibində 0,6 %-ə qədər kükürd olan)  06.10.10.10  Azkükürdlü xam neft (tərkibində 0,6 %-ə qədər kükürd olan) 
11.10.10.20  Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8 % kükürd olan)  06.10.10.20  Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8 % kükürd olan) 
11.10.10.30  Çoxkükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox kükürd olan)  06.10.10.30  Çoxkükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox kükürd olan) 
11.10.20.10  Təbii maye qaz  06.20.10.10  Təbii qaz, mayeləşdirilmiş 
11.10.20.20  Qazşəkilli təbii qaz  06.20.10.20  Təbii qaz, qaz halında 
11.10.20.30  Neft yataqlarının qazı (səmt qazı)  06.20.10.30  Neft yataqlarının qazı (səmt qazı) 
11.10.20.40  Qaz kondensatı  06.20.10.40  Qaz kondensatı 
11.10.30.00  Daşınmaq üçün təbii qazın mayeləşdirilməsi və reqazifikasiyası  06.20.10.40   
11.10.40.00  Bituminoz və ya neftli şistlər və bituminoz qumlar  06.10.20.00  Bitumlu və ya neftli şistlər və qatranlı qumlar 
11.20.11.00  Neft və qaz hasilatı ilə bağlı qazma xidmətləri  09.10.11.00  Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar qazma xidmətləri 
11.20.12.00  Qazma buruqlarının quraşdırılması, təmiri və sökülməsi üzrə xidmətlər, neft və qaz hasilatı ilə bağlı müvafiq xidmətlər  09.10.12.00  Qazma buruqlarının quraşdırılması, təmiri və sökülməsi xidmətləri; neft və qaz hasilatı ilə əlaqədar xidmətlər 
12.00.10.00  Uran və torium filizləri  07.21.10.00  Uran və torium filizləri 
13.10.10.10  Dəmir filizləri  07.10.10.10  Dəmir filizləri 
13.10.10.20  Dəmir filiz konsentratları  07.10.10.20  Dəmir filiz konsentratları 
13.20.11.00  Mis filizi və konsentratları  07.29.11.00  Mis filizi və konsentratları 
13.20.12.00  Nikel filizi və konsentratları  07.29.12.00  Nikel filizi və konsentratları 
13.20.13.00  Alüminium filizi və konsentratları  07.29.13.00  Aliminium filizi və konsentratları 
13.20.14.10  Tərkibində qızıl olan filiz və konsentratlar  07.29.14.10  Tərkibində qızıl olan filiz və konsentratlar 
13.20.14.20  Tərkibində gümüş olan filiz və konsentratlar  07.29.14.20  Tərkibində gümüş olan filiz və konsentratlar 
13.20.14.90  Sair qiymətli metal filizləri və konsentratları  07.29.14.30  Sair qiymətli metal filizləri və konsentratları 
13.20.15.30  Qalay filizi və konsentratları  07.29.15.10  Qalay filizi və konsentratları 
13.20.15.50  Qurğuşun filizi və konsentratları  07.29.15.20  Qurğuşun filizi və konsentratları 
13.20.15.70  Sink filizi və konsentratları  07.29.15.30  Sink filizi və konsentratları 
13.20.16.30  Volfram filizi və konsentratları  07.29.19.10  Volfram filizi və konsentratları 
13.20.16.40  Titan filizi və konsentratları  07.29.19.20  Titan filizi və konsentratları 
13.20.16.50  Manqan filizi və konsentratları  07.29.19.30  Manqan filizi və konsentratları 
13.20.16.60  Kobalt filizi və konsentratları  07.29.19.40  Kobalt filizi və konsentratları 
13.20.16.70  Molibden filizi və konsentratları  07.29.19.50  Molibden filizi və konsentratları 
13.20.16.80  Xrom filizi və konsentratları  07.29.19.60  Xrom filizi və konsentratları 
13.20.16.90  Sair əlvan metal filizi və konsentratları  07.29.19.90  Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində dəmir olmayan sair metal filizləri və konsentratları 
14.11.11.30  Abidə və ya tikinti üçün mərmər və travertin  08.11.11.30  Dekorativ və ya tikinti üçün mərmər və travertin 
14.11.11.50  Abidə və ya tikinti üçün sair əhəng daşı, alebastr  08.11.11.50  Dekorativ və ya tikinti üçün sair əhəng daşı, alebastr 
14.11.12.30  Abidə və ya tikinti üçün qranit  08.11.12.30  Abidə və ya tikinti üçün qranit 
14.11.12.50  Abidə və ya tikinti üçün qum daşı  08.11.12.50  Abidə və ya tikinti üçün qum daşı 
14.11.12.90  Abidə və ya tikinti üçün sair daş  08.11.12.90  Abidə və ya tikinti üçün sair daş 
14.12.10.30  Təbii və ya sintetik gips və anhidrit  08.11.20.30  Təbii və sintetik gips və anhidrid 
14.12.10.50  Əhəng daşı  08.11.20.50  Əhəngdaşı 
14.12.20.10  Təbaşir  08.11.30.10  Təbaşir 
14.12.20.30  Susuzlaşdırılmamış dolomit  08.11.30.30  Susuzlaşdırılmamış dolomit 
14.12.20.50  Susuzlaşdırılmış və bişmiş dolomit  08.11.30.50  Susuzlaşdırılmış və bişmiş dolomit 
14.12.20.70  Aqlomerasiya edilmiş dolomit (qudron dolomiti də daxil olmaqla)  08.11.30.70  Aqlomerasiya edilmiş dolomit (qudronlanmış dolomit də daxil olmaqla) 
14.13.10.00  Şist  08.11.40.00  Şist 
14.21.11.50  Kvars qumu və ya sənaye təyinatlı qum  08.12.11.50  Kvars qumu və ya sənaye təyinatlı qum 
14.21.11.90  Tikinti təyinatlı qum  08.12.11.90  Tikinti təyinatlı qum 
14.21.12.10  Çınqıl, qırma daş və xırda çay daşı  08.12.12.10  Çınqıl, qırma daş və xırda çay daşı 
14.21.12.13  Çınqıl  08.12.12.20  Çınqıl 
14.21.12.15  Qırma daş və xırda çay daşı  08.12.12.30  Qırma daş və xırda çay daşı 
14.21.12.30  Xırdalanmış daş  08.12.12.40  Xırdalanmış daş 
14.21.12.50  Mərmər qranulası, qırıntısı və tozu  08.12.12.50  Mərmər qranulası, qırıntısı və tozu 
14.21.12.90  Sair daş qranulası, qırıntısı və tozu  08.12.12.90  Sair daş qranulası, qırıntısı və tozu 
14.21.13.30  Tikintidə istifadə olunan posa  08.12.13.20  Tikintidə istifadə olunan posa (şlak) 
14.21.13.50  Yol örtüyü üçün istifadə olunan daş (qudronlanmış makadam)  08.12.13.50  Yol örtüyü üçün istifadə olunan daş (qudronlanmış makadam) 
14.22.11.40  Kaolin  08.12.21.10  Kaolin 
14.22.11.60  Kaolin gilləri  08.12.21.20  Kaolin gilləri 
14.22.12.10  Bentonit, attapulqit və sepiolit gilləri  08.12.22.10  Bentonit, attapulqit və sepiolit gilləri 
14.22.12.30  Odadavamlı gil  08.12.22.30  Odadavamlı gil 
14.22.12.50  Adi gil və tikinti təyinatlı gil (kərpiç, boru, keramit və sement istehsalı üçün olan gil də daxil olmaqla)  08.12.22.50  Adi gil və tikinti təyinatlı gil (kərpiç, boru, keramit və sement istehsalı üçün olan gil də daxil olmaqla) 
14.22.12.90  Şamot gili  08.12.22.90  Şamot gili 
14.30.11.30  Təbii kalsium fosfatlar, alüminiumakalsium fosfatlar və fosfat təbaşiri  08.91.11.30  Təbii kalsium fosfatlar, alüminiumakalsium fosfatları və fosfat təbaşiri 
14.30.11.50  Karnallit, silvit və başqa təbii kalium duzları  08.91.11.50  Karnallit, silvit və başqa təbii kalium duzları 
14.30.12.30  Yandırılmamış dəmir piriti (yandırılmamış dəmir kolçedanı)  08.91.12.30  Yandırılmamış dəmir piriti (yandırılmamış dəmir kolçedanı) 
14.30.12.50  Xam və ya təmizlənməmiş kükürd  08.91.12.50  Xam və ya təmizlənməmiş kükürd 
14.30.13.00  Kimya sənayesi üçün sair minerallar  08.91.19.00  Kimya sənayesi gübrə istehsalı üçün sair minerallar 
14.40.10.10  Daş duz  08.93.10.10  Daş duz 
14.40.10.20  Xörək duzu  10.84.30.00  Xörək duzu 
14.40.10.30  Narın duz  08.93.10.40  Narın duz 
14.50.10.00  Təbii bitum və asfalt: bərk bitumlar və tərkibində asfalt bitumu olan mədən süxurları  08.99.10.00  Təbii bitum və asfalt; bərk bitumlar və tərkibində asfalt bitumu olan mədən süxurları 
14.50.21.50  Sortlaşdırılmamış almaz, qeyrisənaye almazı, emal edilməmiş və ya sadəcə mişarlanmış, bölünmüş və ya ilkin emal edilmiş almaz  08.99.21.50  Sortlaşdırılmamış almaz, qeyrisənaye almazı, emal edilməmiş və ya sadəcə mişarlanmış, bölünmüş və ya ilkin emal edilmiş almaz 
14.50.21.90  Emal edilməmiş qiymətli və yarımqiymətli sair daşlar  08.99.21.90  Emal edilməmiş qiymətli və yarımqiymətli sair daşlar 
14.50.22  Sənaye almazları; süngər daşı; sumbata; təbii korund, təbii süleymandaşı və sair təbii abrazivlər  08.99.22  Sənaye almazları; emal edilməmiş, yaxud sadəcə olaraq doğranmış kobud hissələr;sumbata; təbii korund, təbii süleyman daşı və sair təbii abrazivlər; sair minerallar 
14.50.22.50  Pemza, təbii abraziv materiallar  08.99.22.50  Pemza, təbii abraziv materiallar 
14.50.22.70  Emal edilməmiş sənaye almazı  08.99.22.70  Emal edilməmiş sənaye almazı 
14.50.23.10  Təbii qrafit və sənaye təyinatlı kvars  08.99.29.10  Təbii qrafit və sənaye təyinatlı kvars 
14.50.23.13  Təbii qrafit  08.99.29.13  Təbii qrafit 
14.50.23.15  Sənaye təyinatlı kvars və kvarsitlər  08.99.29.15  Sənaye təyinatlı kvars və kvarsitlər 
14.50.23.20  Diatomitlər  08.99.29.20  Diatomitlər 
14.50.23.40  Asbest  08.29.29.40  Asbest 
14.50.23.90  Sair minerallar  08.29.29.90  Sair minerallar 
15.11.11.40  Təzə və ya soyudulmuş bütöv, yarım və 1/4 mal cəmdəyi  10.11.11.40  Təzə və ya soyudulmuş bütöv, yarım və dörd yerə bölünmüş mal cəmdəyi 
15.11.11.90  Təzə və ya soyudulmuş mal cəmdəyi hissələri  10.11.11.90  Təzə və ya soyudulmuş mal cəmdəyi hissələri 
15.11.12.00  Dondurulmuş mal əti  10.11.31.00  Dondurulmuş mal əti 
15.11.13.30  Təzə və ya soyudulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi  10.11.12.30  Təzə və ya soyudulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi 
15.11.13.50  Təzə və ya soyudulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi  10.11.12.50  Təzə və ya soyudulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi 
15.11.13.90  Təzə və ya soyudulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri  10.11.12.90  Təzə və ya soyudulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri 
15.11.14.30  Dondurulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi  10.11.32.30  Dondurulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi 
15.11.14.50  Dondurulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi  10.11.32.50  Dondurulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi 
15.11.14.90  Dondurulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri  10.11.32.90  Dondurulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri 
15.11.15.55  Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti  10.11.13.00  Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti 
15.11.16.00  Dondurulmuş qoyun əti  10.11.33.00  Dondurulmuş qoyun əti 
15.11.17.00  Keçi əti  10.11.14.00  Təzə və soyudulmuş keçi əti 
15.11.18.00  At, qatır və ya at qatırlarının əti  10.11.15.00  At və ya at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş əti 
15.11.19.00  Yeyilən içalat  10.11.20.00  Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
15.11.21.00  Didilmiş yun  10.11.41.10  Didilmiş qoyun yunu 
15.11.22.00  İribuynuzlu qaramalın və ya atlar sinfinə daxil olan heyvanların xam dərisi  10.11.43.00  Sair qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların xam dərisi və gönü 
15.11.23.30  Qoyun və quzu dərisi  10.11.44.10  Qoyun və quzu dərisi 
15.11.23.50  Buxara verilmiş və ya konservləşdirilmiş keçi və çəpiş dərisi  10.11.45.20  Buxara verilmiş keçi və çəpiş dərisi 
15.11.30.30  Əridilməmiş donuz və quş piyi  10.11.50.10  Əridilməmiş donuz piyi 
15.11.30.50  Əridilmiş lyard və donuz və quşların sair piyi  10.10.50.20  Əridilmiş donuz piyi 
15.11.30.70  Əridilmiş və əridilməmiş iribuynuzlu mal-qara, qoyun və ya keçi piyi  10.10.50.30  Əridilmiş və əridilməmiş qaramal, qoyun və ya keçi piyi 
15.11.40.30  Heyvanların bağırsaqları, mədəsi və qarınları  10.11.60.30  Heyvanların bağırsaqları, mədəsi və qarınları 
15.11.40.90  İnsanlara yaramayan sair içalat  10.11.60.90  İnsanların istifadəsinə yaramayan sair içalat 
15.12.11.10  Təzə və ya soyudulmuş bütöv ev quşları  10.12.10.10  Təzə və ya soyudulmuş bütöv ev quşları 
15.12.11.13  Təzə və ya soyudulmuş bütöv toyuq  10.12.10.13  Təzə və ya soyudulmuş bütöv toyuq 
15.12.11.15  Təzə və ya soyudulmuş bütöv hind toyuğu  10.12.10.15  Təzə və ya soyudulmuş bütöv hind toyuğu 
15.12.11.17  Təzə və ya soyudulmuş bütöv ördək və qaz  10.12.10.17  Təzə və ya soyudulmuş bütöv ördək və qaz 
15.12.11.30  Təzə və ya soyudulmuş ördək və qaz qara ciyəri  10.12.10.30  Təzə və ya soyudulmuş ördək və qaz qara ciyəri 
15.12.11.50  Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri  10.12.10.50  Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri 
15.12.11.53  Təzə və ya soyudulmuş toyuğun hissələri  10.12.10.53  Təzə və ya soyudulmuş toyuğun hissələri 
15.12.11.55  Təzə və ya soyudulmuş hind toyuğunun hissələri  10.12.10.55  Təzə və ya soyudulmuş hind toyuğunun hissələri 
15.12.11.57  Təzə və ya soyudulmuş ördək və qazın hissələri  10.12.10.57  Təzə və ya soyudulmuş ördək və qazın hissələri 
15.12.11.70  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı  10.12.40.10  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
15.12.12.10  Ev quşlarının dondurulmuş əti  10.12.20.10  Ev quşlarının dondurulmuş əti 
15.12.12.13  Dondurulmuş bütöv toyuq  10.12.20.13  Dondurulmuş bütöv toyuq 
15.12.12.15  Dondurulmuş bütöv hind toyuğu  10.12.20.15  Dondurulmuş bütöv hind toyuğu 
15.12.12.17  Dondurulmuş bütöv qaz və ördək  10.12.20.17  Dondurulmuş bütöv qaz və ördək 
15.12.12.50  Ev quşlarının dondurulmuş hissələri  10.12.20.50  Ev quşlarının dondurulmuş hissələri 
15.12.12.53  Dondurulmuş toyuq hissələri  10.12.20.53  Dondurulmuş toyuq hissələri 
15.12.12.55  Dondurulmuş hind toyuğu hissələri  10.12.20.55  Dondurulmuş hind toyuğu hissələri 
15.12.12.57  Dondurulmuş ördək və qaz hissələri  10.12.20.57  Dondurulmuş ördək və qaz hissələri 
15.12.12.70  Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı  10.12.40.20  Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı 
15.12.12.71  Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı, qara ciyərdən başqa  10.12.40.21  Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı, qara ciyərdən başqa 
15.12.12.75  Ev quşlarının dondurulmuş qara ciyəri  10.12.40.25  Ev quşlarının dondurulmuş qara ciyəri 
15.12.13.00  Qurbağa pəncələrindən başqa, sair ət və yeyilən içalat, o cümlədən evdovşanı əti  10.11.39.00  Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və yeyilən içalatı 
15.12.20.00  Lələkli quşların narın tük və dəriləri  10.12.50.00  Lələkli quşların lələyi və dərisi 
15.13.11.10  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş, sümükdən ayrılmamış bud əti, kürək və onların hissələri  10.13.11.10  Duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sümükdən ayrılmamış bud əti, kürək və onların hissələri 
15.13.11.30  Donuzun duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş döş əti və onun hissələri  10.13.11.30  Donuzun duzlanmış, qaxac edilmş və ya hisə verilmiş döş əti və onun hissələri 
15.13.11.50  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair donuz əti  10.13.11.50  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair donuz əti 
15.13.11.70  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş mal əti  10.13.12.00  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair mal əti 
15.13.11.80  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş qoyun əti  10.13.13.10  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş qoyun əti 
15.13.11.90  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair ət; ət və ya içalat unu  10.13.13.90  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair ət; ət və ya içalat unu 
15.13.12.10  Kolbasa  10.13.14.10  Kolbasa 
15.13.12.13  İçalat kolbasası  10.13.14.11  İçalat kolbasası 
15.13.12.15  Qeyri-içalat kolbasası  10.13.14.12  Qeyri-içalat kolbasası 
15.13.12.20  Qara ciyər məhsulları  10.13.14.20  Qara ciyər məhsulları 
15.13.12.23  Qaz və ördək qara ciyərindən hazır məhsullar  10.13.14.21  Qaz və ördək qara ciyərindən hazır məhsullar 
15.13.12.25  Sair heyvanların qara ciyərindən hazır məhsul və ya konservlər  10.13.14.22  Sair heyvanların qara ciyərindən hazır məhsul və ya konservlər 
15.13.12.30  Ev quşu ətindən məhsullar  10.13.14.30  Ev quşu ətindən məhsullar 
15.13.12.33  Hind toyuğu ətindən hazır məhsul və ya konservlər  10.13.14.31  Hind toyuğu ətindən hazır məhsul və ya konservlər 
15.13.12.35  Sair ev quşlarının ətindən hazır məhsul və ya konservlər  10.13.14.32  Sair ev quşlarının ətindən hazır məhsul və ya konservlər 
15.13.12.40  Donuz ətindən məhsullar  10.13.14.40  Donuz ətindən məhsullar 
15.13.12.43  Donuz budu və onun hissələrindən hazır məhsul və ya konservlər  10.13.14.41  Donuz budu və onun hissələrindən hazır məhsul və ya konservlər 
15.13.12.45  Donuzun kürək hissəsindən hazır məhsul və ya konservlər  10.13.14.42  Donuzun kürək hissəsindən hazır məhsul və ya konservlər 
15.13.12.50  Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə hazır xörəklər  10.13.14.50  Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə hazır xörəklər 
15.13.12.59  Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə sair məhsullar  10.13.14.59  Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə sair məhsullar 
15.13.12.60  Mal və dana ətindən hazır məhsullar  10.13.14.60  Mal və dana ətindən hazır məhsullar 
15.13.12.63  Mal və dana ətindən hazır xörəklər  10.13.14.61  Mal və dana ətindən hazır xörəklər 
15.13.12.69  Mal və dana ətindən hazır məhsullar, xörəklərdən başqa  10.13.14.69  Mal və dana ətindən hazır məhsullar, xörəklərdən başqa 
15.13.12.70  Ətdən, balıqdan və su onurğasızlarından şirə və ekstratlar  10.13.14.70  Ətdən, balıqdan və su onurğasızlarından şirə və ekstratlar 
15.13.12.90  Ətdən və sair yeyilən içalatdan digər məhsullar, qan da daxil olmaqla  10.13.15.00  Ətdən və sair yeyilən içalatdan digər məhsullar, qan da daxil olmaqla 
15.13.13.00  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət tozu, unu və qranula: cızdaq  10.13.16.00  İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət tozu, unu və qranulası, cızdağ 
15.13.90.10  Ətin sümükdən ayrılması  10.13.91.10  Ətin sümükdən ayrılması 
15.13.90.20  Ətin duzlanması  10.13.91.20  Ətin duzlanması 
15.13.90.30  Ətin qaxac edilməsi  10.13.91.30  Ətin qaxac edilməsi 
15.13.90.40  Ətin hisə verilməsi  10.13.91.40  Ətin hisə verilməsi 
15.13.90.90  Ətin emalı üzrə sair xidmətlər  10.13.91.90  Ətin emalı üzrə sair xidmətlər 
15.20.11.30  Balığın təzə və ya soyudulmuş qara ciyəri və kürüsü  10.20.12.00  Balığın təzə və ya soyudulmuş qara ciyəri və kürüsü 
15.20.11.90  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi və balığın sair əti  10.20.11.10  Təzə və ya soyudulmuş balıq 
15.20.11.90    10.20.11.20  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi 
15.20.12.10  Dondurulmuş bütöv dəniz balığı  10.20.13.10  Dondurulmuş bütöv dəniz balığı 
15.20.12.30  Dondurulmuş bütöv şirin su balığı  10.20.10.20  Dondurulmuş bütöv şirin su balığı 
15.20.12.50  Dondurulmuş balıq qara ciyəri və kürüsü  10.20.16.00  Balığın dondurulmuş qara ciyəri və kürüsü 
15.20.12.70  Dondurulmuş balıq filesi  10.20.14.00  Dondurulmuş balıq filesi 
15.20.12.90  Sair dondurulmuş balıq əti  10.20.15.00  Dondurulmuş balıq əti 
15.20.13.10  Başqa üsulla konservləşdirilmiş balıq qara ciyəri, kürüsü; yeməli balıq unu  10.20.22.00  Başqa üsulla konservləşdirilmiş balıq qara ciyəri, kürüsü; yeməli balıq unu 
15.20.13.30  Qurudulmuş,duzlanmış və ya duzlu suda balıq filesi  10.20.21.00  Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş, hisə verilməmiş balıq filesi 
15.20.13.50  Hisə verilmiş balıq  10.20.24.00  Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə 
15.20.14.10  Hazır balıq məhsulları və konservlər  10.20.25.10  Hazır balıq məhsulları 
15.20.14.30  Hazır balıq xörəkləri  10.20.25.30  Hazır balıq xörəkləri 
15.20.14.50  Kürü  10.20.26.10  Kürü 
15.20.14.51  Təbii kürü  10.20.26.11  Təbii kürü 
15.20.14.59  Kürü əvəzediciləri  10.20.26.19  Kürü əvəzediciləri 
15.20.15.30  Dondurulmuş xərçəngkimilər  10.20.31.00  Dondurulmuş xərçəngkimilər 
15.20.15.50  Dondurulmuş, qurudulmuş və duzlanmış molyuskalar və  10.20.32.00  Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş molyuskalr 
15.20.16.00  Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər, molyuskalar və suda yaşayan sair onurğasız heyvanlar  10.20.34.10  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş xərçəngkimilər 
15.20.17.00  Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və suda yaşayan sair onurğasız heyvanlardan hazırlanan yeyilməyən un, toz və qranula  10.20.41.00  Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından insan qidası üçün yaramayan balıq unu, yeməyi və briketləri 
15.20.18.00  Balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya suda yaşayan digər onurğasız heyvanlardan hazırlanmış, başqa qruplara daxil edilməmiş məhsullar  10.20.42.00  Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su onurğasızlarından sair yeyilməyən məhsullar 
15.31.11.00  Dondurulmuş kartof  10.31.11.10  Dondurulmuş kartof 
15.31.12.10  Qurudulmuş kartof  10.31.12.00  Qurudulmuş kartof 
15.31.12.30  Kartof unu, yarması və lopaları  10.31.13.00  Qurudulmuş kartof unu, xörəyi, yarması, lopaları və qranulası 
15.31.12.50  Sirkəsiz konservləşdirilmiş kartof  10.31.14.10  Sirkəsiz konservləşdirilmiş kartof 
15.31.12.70  Dondurulmamış konsevləşdirilmiş kartof unu, yarması və lopaları  10.31.14.30  Dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof unu, yarması və lopaları 
15.31.12.90  Sair dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof  10.31.14.90  Sair dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof 
15.32.10.10  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi  10.32.12.00  Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi 
15.32.10.20  Sair meyvə və tərəvəz şirələri  10.32.12.00   
15.32.10.21  Qatılaşdırılmamış qreyfrut şirəsi  10.32.13.00  Qatılaşdırılmamış qreyfrut şirəsi 
15.32.10.22  Qatılaşdırılmamış sair sitrus meyvələri şirəsi  10.32.19.10  Qatılaşdırılmamış sair sitrus meyvələri şirəsi 
15.32.10.23  Qatılaşdırılmamış ananas şirəsi  10.32.14.00  Qatılaşdırılmamış ananas şirəsi 
15.32.10.24  Tomat şirəsi  10.32.11.00  Tomat şirəsi 
15.32.10.25  Qatılaşdırılmamış üzüm şirəsi  10.32.15.00  Qatılaşdırılmamış üzüm şirəsi 
15.32.10.26  Qatılaşdırılmamış alma şirəsi  10.32.16.00  Qatılaşdırılmamış alma şirəsi 
15.32.10.27  Qatılaşdırılmamış nar şirəsi  10.32.19.11  Qatılaşdırılmamış nar şirəsi 
15.32.10.28  Qatılaşdırılmamış şaftalı şirəsi  10.32.19.12  Qatılaşdırılmamış şaftalı şirəsi 
15.32.10.29  Qatılaşdırılmamış sair meyvə və tərəvəz şirəsi  10.32.19  Qatılaşdırılmamış sair meyvə və tərəvəz şirələri 
15.32.10.30  Qatılaşdırılmamış şirələrin qatışığı  10.32.17.00  Qatılaşdırılmamış meyvə və tərəvəz şirələrinin qatışığı 
15.32.10.40  Qatılaşdırılmış şirələr  10.32.19.20  Qatılaşdırılmış şirələr 
15.33.11.00  Dondurulmuş tərəvəz  10.39.11.00  Dondurulmuş tərəvəz 
15.33.12.00  Uzun müddət saxlanmamaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz  10.39.12.00  Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz 
15.33.13.00  Qurudulmuş tərəvəz  10.39.13.00  Qurudulmuş tərəvəz 
15.33.14.20  Konservləşdirilmiş tomat  10.39.14.10  Konservləşdirilmş tomat 
15.33.14.23  Bütöv və ya bölünmüş pomidor konservisi  10.39.14.11  Bütöv və ya bölünmüş pomidor konservisi 
15.33.14.25  Qatılaşdırılmamış tomat pastası  10.39.14.12  Qatılaşdırılmamış tomat pastası 
15.33.14.27  Qatılaşdırılmış tomat pastası  10.39.14.13  Qatılaşdırılmış tomat pastası 
15.33.14.30  Sirkəsiz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş göbələk  10.39.14.20  Sirkəsiz hazırlanmış və konservləşdirilmiş göbələk 
15.33.14.40  Sirkəsiz konservləşdirilmiş dondurulmuş tərəvəz  10.39.14.30  Sirkəsiz konservləşdirilmiş dondurulmuş tərəvəz 
15.33.14.60  Sirkəsiz dondurulmamış konservləşdirilmiş kələm, noxud, lobya, zeytun, qarğıdalı və s.  10.39.14.40  Sirkəsiz dondurulmamış konservləşdirilmiş kələm, noxud, lobya, zeytun, qarğıdalı və s 
15.33.14.90  Dondurulmamış sair tərəvəz və tərəvəz qatışıqları  10.39.14.90  Dondurulmamış sair tərəvəz və tərəvəz qatışıqları 
15.33.15.00  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş tərəvəz  10.39.18.10  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş tərəvəz 
15.33.21.00  Təzə və ya bişirilmiş, dondurulmuş meyvələr və qoz-fındıq  10.39.21.00  Xam və ya bişirilmiş, dondurulmuş meyvələr və qoz-fındıq 
15.33.22.30  Sitrus meyvələrindən cem, marmelad və s.  10.39.22.30  Sitrus meyvələrindən cem, marmelad və s 
15.33.22.90  Sair cem və marmeladlar  10.39.22.90  Sair cem və marmeladlar 
15.33.23.30  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş yerfındığı  10.39.23.30  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş yerfındığı 
15.33.23.90  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair qoz-fındıq  10.39.23.90  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair qoz-fındıq 
15.33.24.00  Uzun müddət saxlanmamaq üçün hazırlanmış, lakin birbaşa qidada istifadə edilmək üçün hazır olmayan meyvələr  10.39.24.00  Müvəqqəti saxlanmaq üçün hazırlanmış, lakin birbaşa qidada istifadə etmək üçün hazır olmayan meyvələr 
15.33.25.10  Qurudulmuş üzüm  10.39.25.10  Qurudulmuş üzüm 
15.33.25.20  Sair qurudulmuş meyvələr  10.39.25.20  Sair qurudulmuş üzüm 
15.33.25.30  Sitrus meyvələrin və bostan bitkilərinin təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və duzlanmış qabıqları  10.39.25.30  Sitrus meyvələrin və bostan bitkilərinin təzə, dondurulmuş, qurudulmuş və duzlanmış qabıqları 
15.33.25.50  Sair emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş meyvələr  10.39.25  Sair emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş meyvələr 
15.33.26.00  Ərik, şaftalı və gavalıların çəyirdəkləri və ləpələri  10.39.25.40  Ərik, şaftalı və gavalıların çəyirdəkləri və ləpələri 
15.33.30.00  Tərəvəz xammalı və tullantıları, tərəvəzin qalıqları və əlavə məhsulları  10.39.30.00  Tərəvəz xammalı və tərəvəz tullantıları, tərəvəz qalıqları və aralıq məhsulları 
15.33.90.10  Tərəvəzin qurudulması  10.39.91.10  Meyvə və tərəvəzin qurudulması 
15.33.90.20  Tərəvəzin duzlanması  10.39.91.20  Meyvə və tərəvəzin duzlanması 
15.33.90.30  Tərəvəzin soyudulması  10.39.91.30  Meyvə və tərəvəzin soyudulması 
15.33.90.40  Tərəvəzin dondurulması  10.39.91.40  Meyvə və tərəvəzin dondurulması 
15.33.90.90  Sair xidmətlər  10.39.91.40   
15.41.11.30  Lyard-stearin, lyard-oil, oleostearin, oleomarqarin və texniki marqarin  10.41.11.00  Lyard-stearin, lyard-oil, oleostearin, oleomarqarin və texniki marqarin 
15.41.11.50  Balıq və ya dəniz məməlilərinin yağı və piyi  10.41.12.00  Balıq və dəniz məməlilərinin yağ və piyləri, onların fraksiyaları 
15.41.11.90  Sair heyvan piyi və yağı  10.41.19.00  Kimyəvi tərkibi dəyoşdirilməmiş, təmizlənməmiş sair heyvan yağları və piyləri və onların fraksiyaları 
15.41.12.10  Təmizlənməmiş soya yağı  10.41.21.00  Təmizlənməmiş soya yağları 
15.41.12.20  Təmizlənməmiş yerfındığı yağı  10.41.22.00  Təmizlənməmiş yer fındığı yağı 
15.41.12.30  Təmizlənməmiş zeytun yağı  10.41.23.00  Təmizlənməmiş zeytun yağı 
15.41.12.40  Təmizlənməmiş günəbaxan yağı  10.41.24.00  Təmizlənməmiş günəbaxan yağı 
15.41.12.50  Təmizlənməmiş pambıq yağı  10.41.25.00  Təmizlənməmiş pambıq-toxumu yağı 
15.41.12.60  Təmizlənməmiş raps, vəzərək və xardal yağı  10.41.26.00  Təmizlənməmiş raps, vəzərək və xardal yağı 
15.41.13.00  Təmizlənməmiş palma və koks yağları, palma özəyi yağı, babassu və kətan yağı  10.41.27.00  Təmizlənməmiş palma yağı 
15.41.13.00    10.41.28.00  Təmizlənməmiş kokos yağı 
15.41.13.00    10.41.29.00  Təmizlənməmiş sair bitki yağları 
15.41.20.00  Pambıq linti  10.41.30.00  Pambıq linti (tiftiyi) 
15.41.31.00  Cmıx və bitki piyləri və yağlarının sair tullantıları  10.41.41.00  Jmıx və bitki piyləri və yağlarının sair bərk tullantıları; 
15.41.32.00  Xardaldan başqa, yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz  10.41.42.00  Xardaldan başqa, yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz 
15.42.11.10  Təmizlənmiş soya yağı  10.41.51.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş soya yağları və onların fraksiyaları 
15.42.11.20  Təmizlənmiş yerfındığı yağı  10.41.52.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş yerfındığı yağı və onun fraksiyaları 
15.42.11.30  Təmizlənmiş zeytun yağı  10.41.53.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları 
15.42.11.40  Təmizlənmiş günəbaxan yağı  10.41.54.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş günəbaxan yağı 
15.42.11.50  Təmizlənmiş pambıq yağı  10.41.55.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş pambıq toxumu yağı və onun fraksiyaları 
15.42.11.60  Təmizlənmiş raps, vəzərək və xardal yağı  10.41.56.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş raps, vəzərək və xardal yağı və onların fraksiyaları 
15.42.12.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş palma və koks yağları, palma özəyi yağı, babassu, kətan yağları və onların fraksiyaları; başqa qruplara daxil edilməyən tunq və cocoba yağları, qarışıq bitki yağ ları və piyləri (qarğıdalı yağından başqa)  10.41.57.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş palma yağı və onun fraksiyaları 
15.42.12.00    10.41.58.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş kokos yağı və onun fraksiyaları 
15.42.12.00    10.41.59.00  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş sair yağlar və onların fraksiyaları; kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və piyləri (qarğıdalı yağından başqa) 
15.42.13.30  Hidrogenləşdirilmiş heyvan yağları və piyləri  10.41.60.30  Hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş heyvan yağları 
15.42.13.50  Hidrogenləşdirilmiş bitki yağları və piyləri  10.41.60.50  Hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş bitki yağları 
15.42.20.30  Bitki mumu (triqliseridlər mumundan başqa)  10.41.71.00  Bitki mumu (triqliseridlər istisna olmaqla) 
15.42.20.50  Deqra;piyli maddələrin və ya bitki mumunun emalının qalığı  10.41.72.00  Deqra;heyvan və ya bitki mumunun emalından alınan tullantılar tullantılar 
15.43.10.30  Marqarin və tərkibində piyi az olan pastaşəkilli məhsullar  10.42.10.30  Marqarin və tərkibində piyi az olan pastaşəkilli məhsullar 
15.43.10.50  Duru marqarin və piy və yağdan olan sair məhsullar  10.42.10.50  Duru marqarin və piy və yağdan olan sair məhsullar 
15.51.11.30  Yağlılığı 1%-dən çox olmayan süd  10.51.11.30  Yağlılığı 1%-dən çox olmayan süd 
15.51.11.40  Yağlılığı 1-3% olan süd  10.51.11.40  Yağlılığı 1-3% olan süd 
15.51.11.60  Yağlılığı 3-6% olan süd  10.51.11.60  Yağlılığı 3-6% olan süd 
15.51.12.00  Qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş yağlılığı 6%-dən çox olan qaymaq  10.51.12.00  Qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, yağlılığı 6%-dən çox olan süd və qaymaq 
15.51.20.30  Yağlılığı 1,5%-dən az olan quru süd  10.51.22.30  Yağlılığı 1,5%-dən az olan quru süd 
15.51.20.60  Yağlılığı 1,5%-dən çox olan quru süd və qaymaq  10.51.22.60  Yağlılığı 1,5%-dən çox olan quru süd 
15.51.30.30  Yağlılığı 85%-dən az olan kərə yağı və s.  10.51.30.10  Yağlılığı 85%-dən az olan kərə yağı və s. 
15.51.30.50  Yağlılığı 85%-dən çox olan kərə yağı və s.  10.51.30.20  Yağlılığı 85%-dən çox olan kərə yağı və s. 
15.51.40.30  Fermentləşdirilməmiş təzə pendir və kəsmik  10.51.40.30  Fermentləşdirilməmiş təzə pendir və kəsmik 
15.51.40.50  Ovulmuş,tozşəkilli,mavi və sair şəkilli emal edilməmiş pendirlər  10.51.40.50  Ovulmuş,tozşəkilli,mavi və sair şəkilli emal edilməmiş pendirlər 
15.51.40.70  Ərgin pendir  10.51.40.60  Ərgin pendir 
15.51.51.00  Qatılaşdırılmış və ya şəkər, yaxud digər şirinləşdirici maddələr qatılmış, bərk formada olmayan süd və qaymaq  10.51.51.00  Qatılaşdırılmamış və ya şəkər, yaxud digər şirinləşdirici maddələr qatılmış, bərk formada olmayan süd və qaymaq 
15.51.52.00  Yoqurt və süd və ya qaymağın sair fermentləşdirilmiş, yaxud qıcqırdılmış növləri  10.51.52.00  Yoqurt və süd və ya qaymağın sair fermentləşdirilmiş, yaxud qıcqırdılmış növləri 
15.51.53.00  Kazein  10.51.53.00  Kazein 
15.51.54.00  Laktoza və laktoza siropu  10.51.54.00  Laktoza və laktoza siropu 
15.51.55.00  Zərdab  10.51.55.00  Zərdab 
15.52.10.00  Dondurma və sair yeməli buzlu məhsullar  10.52.10.00  Dondurma və sair yeməli buzlar 
15.61.10.00  Təmizlənmiş düyü  10.61.11.00  Təmizlənmiş düyü 
15.61.21.00  Buğda və ya çovdarla qarışıq buğda unu  10.61.21.00  Buğda və çovdar qarışıq buğda unu 
15.61.22.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair dənli bitkilərdən un  10.61.22.00  Sair dənli bitkilərdən un 
15.61.23.00  Narın və iri üyüdülmüş bitki unu  10.61.23.00  Narın və iri üyüdülmüş bitki unu 
15.61.24.00  Çörək-bulka məmulatı hazırlamaq üçün qarışıqlar  10.61.24.00  Çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıqlar 
15.61.31.30  Buğda yarması və iri üyüdülmüş unu  10.61.31.30  Buğda yarması və iri üyüdülmüş unu 
15.61.31.50  Buğda qranulası  10.61.31.50  Buğda qranulası 
15.61.32.30  Digər dənli bitkilərin yarması və iri üyüdülmüş unu  10.61.32.30  Digər dənli bitkilərin yarması və iri üyüdülmüş unu 
15.61.32.50  Digər dənli bitkilərin qranulası  10.61.32.50  Digər dənli bitkilərin qranulası 
15.61.33.00  Dənli bitkilərdən hazırlanan sair məhsullar, o cümlədən qarğıdalı lopaları  10.61.33.00  Dənli bitkilərdən hazırlanmış səhər yeməyi, o cümlədən sair məhsullar 
15.61.40.30  Yarımdoğranmış və ya tam doğranmış düyü  10.61.12.20  Tam və ya yarımdoğranmış düyü 
15.61.40.50  Düyü yarması  10.61.12.30  Düyü yarması 
15.61.50.00  Sair dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və tullantılar  10.61.40.00  Dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar 
15.62.10.30  Təmizlənməmiş, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş qarğıdalı yağı  10.62.14.30  Təmizlənməmiş, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları 
15.62.10.50  Təmizələnmiş qarğıdalı yağı  10.62.14.50  Təmizlənmiş (saflaşdırılmış) qarğıdalı yağı 
15.62.21.10  Qlükoza və qlükoza siropu  10.62.13.10  Qlükoza və qlükoza siropu 
15.62.21.20  Fruktoza, fruktoza siropu, izoqlükoza  10.62.13.20  Fruktoza, fruktoza siropu, izoqlükoza 
15.62.21.30  Maltodekstrin və maltodekstrin siropu  10.62.13.30  Maltodekstrin və maltodekstrin siropu 
15.62.21.40  Şəkər əsaslı karamel  10.62.13.40  Şəkər əsaslı karamel 
15.62.21.50  Kraxmal əsaslı karamel  10.62.13.50  Nişasta əsaslı karamel 
15.62.21.90  Sair məhsullar  10.62.13.90  Sair məhsullar 
15.62.22.10  Kraxmallar  10.62.11.10  Nişastalar 
15.62.22.11  Buğda kraxmalı  10.62.11.11  Buğda nişastasıı 
15.62.22.13  Qarğıdalı kraxmalı  10.62.11.13  Qarğıdalı nişastası 
15.62.22.15  Kartof kraxmalı  10.62.11.15  Kartof nişastası 
15.62.22.19  Sair kraxmal  10.62.11.19  Sair nişastalar 
15.62.22.30  İnulin  10.62.11.30  İnulin 
15.62.22.50  Quru və nəm buğda yapışqanı  10.62.11.50  Quru və nəm buğda yapışqanı 
15.62.22.70  Dekstrinlər və sair modifikasiya edilmiş kraxmallar  10.62.11.70  Dekstrinlər və sair şəkli dəyişdirilmiş nişastalar 
15.62.23.00  Tapioka və onun əvəzediciləri lopa, qranul və digər oxşar formalarda kraxmaldan hazırlanmış və s.  10.62.12.00  Tapiok və lopa, qranul şəklində nişasta alınan onun əvəzediciləri 
15.62.30.00  Kraxmal emalından alınan tullantılar və oxşar tullantılar  10.62.20.00  Nişasta emalından alınan tullantılar və oxşar tullantılar 
15.71.10.00  Kənd təsərrüfatı heyvanları üçün hazır yemlər  10.91.10.10  Fermalarda saxlanan heyvanlar üçün hazır yemlər 
15.71.20.00  Yonca unu və qranulası  10.91.10.20  Yonca unu və qranulası 
15.72.10.30  İt və pişiklər üçün hazır yemlər  10.92.10.30  İt və pişiklər üçün hazır yemlər 
15.72.10.50  Sair ev heyvanları üçün hazır yemlər  10.92.10.50  Sair ev heyvanları üçün hazır yemlər 
15.81.11.00  Təzə çörək  10.71.11.00  Təzə çörək 
15.81.12.00  Təzə şirniyyat məmulatları və pirojnalar  10.71.12.00  Təzə şirniyyatlar, pirojnalar, tortlar 
15.82.11.30  Xırtıldayan kökələr  10.72.11.30  Xırtıldayan kökələr 
15.82.11.50  Suxarılar, qrenkalar və s. xırtıldayan məmulatlar  10.72.11.50  Suxarılar, qrenkalar və s. xırtıldayan məmulatlar 
15.82.12.30  Zəncəfilli pryaniklər  10.72.12.30  Zəncəfilli çörəklər 
15.82.12.50  Şirin peçenye və vaflilər  10.72.12.50  Şirin peçenye və vaflilər 
15.82.13.00  Sair çörək və sair çörək-bulka məmulatı  10.72.12.50  Şirin peçenye və vaflilər 
15.83.11.00  Bərk halda xam qamış və ya çuğundur şəkəri  10.81.11.00  Bərk halda xam qamış və ya çuğundur şəkəri 
15.83.12.30  Bərk şəkilli ağ şəkər  10.81.12.30  Bərk şəkilli ağ şəkər 
15.83.12.90  Bərk şəkilli sair şəkər  10.81.12.90  Bərk şəkilli sair şəkər 
15.83.13.30  Ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış qamış və ya çuğundur şəkəri  10.81.13.30  Ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış qamış və ya çuğundur şəkəri 
15.83.13.50  Qayınağacı şəkəri və siropu  10.81.13.50  Qayınağacı şəkəri və siropu 
15.83.14.00  Melassa  10.81.14.00  Melassa (patka) 
15.83.20.00  Çuğundur puçalı, şəkər qamışının cmıxı və şəkər istehsalının sair tullantıları  10.81.20.00  Çuğundur puçalı, şəkər qamışının jmıxı və şəkər istehsalının sair tullantıları 
15.84.11.00  Kakao-pasta  10.82.11.00  Kakao-pasta 
15.84.12.00  Kakao-yağ, kakao-piy və kakaodan maye şəklində yağ  10.82.12.00  Kakao-yağ, yağ və piy 
15.84.13.00  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən digər maddələr olmayan kakao tozu  10.82.13.00  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olmayan kakao 
15.84.14.00  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən digər maddələr olan kakao tozu  10.82.14.00  Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olan kakao tozu 
15.84.21.30  Çəkisi 2 kq-dan çox olan briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar məmulatlar  10.82.21.30  Çəkisi 2 kq-dan çox olan briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar məmulatlar 
15.84.21.50  Çəkisi 2 kq-dan artıq olan sair məmulatlar, südlü-şokolad qırıntısı  10.82.21.50  Çəkisi 2 kq-dan artıq olan sair məmulatlar, südlü- şokolad qırıntısı 
15.84.21.70  Aromatlaşdırılmış şokolad şirəsi  10.82.21.70  Aromatlaşdırılmış şokolad şirəsi 
15.84.21.90  Sair qablaşdırılmış qida məhsulları  10.82.21.90  Sair qablaşdırılmış qida məhsulları 
15.84.22.30  Briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar məmulatlar  10.82.22.30  Briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar məmulatlar 
15.84.22.40  Tərkibində alkoqol olan şokolad və sair şokolad  10.82.22.40  Tərkibində alkoqol olan şokolad və sair şokolad 
15.84.22.50  Sair şokoladlı şirniyyat məmulatı  10.82.22.50  Sair şokoladlı şirniyyat məmulatı 
15.84.22.60  Tərkibində kakao olan şəkərli şirniyyat məmulatı  10.82.22.90  Tərkibində kakao olan sair qida məhsulları 
15.84.22.70  Pasta şəkilli tərkibində kakao olan qida məhsulları  10.82.22.60  Pasta şəkilli tərkibində kakao olan qida məhsulları 
15.84.22.80  Tərkibində kakao olan içki istehsalı üçün qida məhsulları  10.82.22.70  Tərkibində kakao olan içki istehsalı üçün qida məhsulları 
15.84.22.90  Tərkibində kakao olan sair qida məhsulları  10.82.22.90  Tərkibində kakao olan sair qida məhsulları 
15.84.23.10  Saqqız  10.82.23.20  Saqqız 
15.84.23.20  Tərkibində 10%-dən çox saxaroza olan biyan kökü cövhəri  10.82.23.30  Tərkibində 10%-dən çox saxaroza olan biyan kökü cövhəri 
15.84.23.30  Ağ şokolad  10.82.23.40  Ağ şokolad 
15.84.23.50  Pastalar və tibbi şirniyyat məmulatları  10.82.23.50  Pastalar və tibbi şirniyyat məmulatları 
15.84.23.60  Saqqız, cele və qırma şəkilli şirniyyat məmulatları  10.82.23.60  Saqqız, cele və qırma şəkilli şirniyyat məmulatları 
15.84.23.70  Bişirilmiş konfetlər (karamel, toffi və s.)  10.82.23.70  Bişirilmiş konfetlər (karamel, toffi və s.) 
15.84.23.80  Həbşəkilli məmulatlar  10.82.23.80  Həbşəkilli məmulatlar 
15.84.23.90  Sair şəkərli şirniyyat məmulatları  10.82.23.90  Sair şəkərli şirniyyat məmulatları 
15.84.24.00  Şəkər qatılmış meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları  10.82.24.00  Şəkər qatılmış meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və bitkilərin sair hissələri 
15.84.30.00  Kakao-paxlalarının qabığı və sair tullantıları  10.82.30.00  Kakao-paxlalıların qabığı və sair tullantıları 
15.85.11.30  Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş makaron məmulatları  10.73.11.30  Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş makaron məmulatları 
15.85.11.50  Tərkibində yumurta olmayan bişirilməmiş makaron məmulatları  10.73.11.50  Tərkibində yumurta olmayan bişirilməmiş makaron məmulatları 
15.85.12.30  İçli, bişirilmiş və sair makaron məmulatları  10.73.11.60  İçli, bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış makaron məmulatı 
15.85.12.50  Kuskus  10.73.12.00  Kuskus 
15.86.11.30  Kofeinsiz qovrulmamış kofe  10.83.11.30  Kofeinsiz qovrulmamış kofe 
15.86.11.50  Kofeinli qovrulmuş kofe  10.83.11.50  Kofeinli qovrulmuş kofe 
15.86.11.70  Kofeinsiz qovrulmuş kofe  10.83.11.70  Kofeinsiz qovrulmuş kofe 
15.86.12.10  Tərkibində kofe olan kofe əvəzediciləri  10.83.12.30  Tərkibində kofe olan kofe əvəzediciləri 
15.86.12.30  Bərk ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar  10.83.14.30  Bərk ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar 
15.86.12.50  Duru ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar  10.83.14.50  Duru ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar 
15.86.12.70  Qovrulmuş kasnı və sair qovrulmuş kofe əvəzediciləri  10.83.12.50  Qovrulmuş kasnı və sair qovrulmuş kofe əvəzediciləri 
15.86.13.00  3 kq-dan az kütlə şəklində qablaşdırılmış yaşıl çay (qıcqırdılmamış), qara çay (qıcqırdılmış) və qismən qıcqırdılmış çay  10.83.13.00  3 kq-dan az kütlə şəklində qablaşdırılmış yaşıl çay (qıcqırdılmamış), qara çay (qıcqırdılmış) və qismən qıcqırdılmış çay 
15.86.14.00  Çay və ya mat əsasında hazırlanmış ekstratlar, essensiyalar, konsentratlar və məhsullar  10.83.14.30  Bərk ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar 
15.86.14.00    10.83.14.50  Duru ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar 
15.86.15.00  Otlardan cövhərlər  10.83.15.00  Bitki cövhəri 
15.86.20.00  Kofe dənələrinin qabığı  10.83.15.00   
15.87.11.30  Üzüm sirkəsi və onun əvəzediciləri  10.84.11.30  Üzüm sirkəsi və onun əvəzediciləri 
15.87.11.90  Sair meyvə sirkəsi və onun əvəzediciləri  10.84.11.90  Sair meyvə sirkəsi və onun əvəzediciləri 
15.87.12.10  Soya sousu  10.84.12.10  Soya sousu 
15.87.12.30  Ketçup və sair tomat sousları  10.84.12.30  Ketçup və sair tomat sousları 
15.87.12.50  Xardal  10.84.12.50  Xardal 
15.87.12.70  Qarışıq ədviyyat, mayonez və sair souslar  10.84.12.70  Qarışıq ədviyyat, mayonez və sair souslar 
15.87.20.00  Emal olunmuş ədviyyat  10.84.23.00  Emal olunmuş darçın; emal olunmuş sair ədviyyat 
15.88.10.10  Homogenləşdirilmiş ət, içalat və ya qan məhsulları  10.86.10.10  Homogenləşdirilmiş ət, içalat və ya qan məhsulları 
15.88.10.30  Homogenləşdirilmiş, dondurulmamış və sirkəsiz konservləşdirilmiş tərəvəz  10.86.10.20  Homogenləşdirilmiş, dondurulmamış və sirkəsiz konservləşdirilmiş tərəvəz 
15.88.10.50  Homogenləşdirilmiş hazır meyvə-giləmeyvə məhsulları  10.86.10.30  Homogenləşdirilmiş hazır meyvə-giləmeyvə məhsulları 
15.88.10.60  Homogenləşdirilmiş ərzaq məhsulları qatışıqları  10.86.10.40  Homogenləşdirilmiş ərzaq məhsulları qatışıqları 
15.88.10.70  Körpələr üçün yeməklər  10.86.10.50  Körpələr üçün yeməklər 
15.89.11.30  Şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarük  10.89.11.00  Şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarük 
15.89.12.30  Albumindən başqa yumurta məhsulları  10.89.12.30  Albumindən başqa yumurta məhsulları 
15.89.12.50  Yumurta albumini  10.89.12.50  Yumurta albumini 
15.89.13.30  Aktiv çörək mayası  10.89.13.30  Aktiv çörək mayası 
15.89.13.50  Qeyri-aktiv mayalar; sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər  10.89.13.50  Qeyri-aktiv mayalar; sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər 
15.89.13.70  Hazır çörəkçilik tozları  10.89.13.70  Hazır çörəkçilik tozları 
15.89.14.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları  10.89.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları 
15.89.14.00    10.85.19.00  Sair hazır yeməklər və xörəklər (dondurulmuş pizza da daxil edilməklə) 
15.89.20.00  Bitki şirələri və ekstratları; pepsin maddələri; bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları  10.89.15.00  Bitki şirələri və ekstratları; pepsin maddələri; bitki yapışqanları və qatılaşdırıcıları 
15.91.10.10  İçkilərin istehsalında istifadə edilən alkoqollu komponentlər  11.01.10.20  İçkilərin istehsalında istifadə edilən alkoqollu komponentlər 
15.91.10.20  Üzüm spirti  11.01.10.30  Üzüm spirti 
15.91.10.30  Viski  11.01.10.40  Viski 
15.91.10.40  Rom və tafiya  11.01.10.50  Rom və tafiya 
15.91.10.50  Cin  11.01.10.60  Cin 
15.91.10.60  Araq  11.01.10.70  Araq 
15.91.10.70  Təmiz spirtlər  11.01.10.80  Təmiz spirtlər 
15.91.10.80  Likor və sair alkoqollu içkilər  11.01.10.90  Likor və sair alkoqollu içkilər 
15.92.11.00  Tərkibində 80% və daha artıq spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti  20.14.74.00  Tərkibində 80%-dən çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış etil spirti 
15.92.12.00  Etil spirti və müxtəlif tündlüklü sair denaturatlaşdırılmış spirtlər  20.14.75.00  Etil spirti və denuratlaşdırılmış sair spirtlər 
15.93.11.30  Şampan şərabı  11.02.11.30  Şampan şərabı 
15.93.11.90  Sair kopüklənən şərab  11.02.11.90  Sair köpüklənən şərab 
15.93.12.10  Ağ şərab  11.02.12.10  Ağ şərab 
15.93.12.30  Tərkibində 15%-dən çox alkoqol olan portveyn, madera, xeres, tokay şərabı və sair şərablar  11.02.12.30  Tərkibində 15%-dən çox alkoqol olan portveyn, madera, xeres, tokay şərabı və sair şərablar 
15.93.12.50  Fermetasiya prosesində olan və sair üzüm (horra) şirəsi  11.02.12.50  Fermetasiya prosesində olan və sair üzüm (horra) şirəsi 
15.93.20.00  Şərab çöküntüsü; şərab daşı  11.02.20.00  Şərab çöküntüsü; argol (şərab daşı) 
15.94.10.00  Sair qıcqırılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud sidri, bal şərabları); tərkibində alkoqol olan qarışıq içkilər  11.03.10.00  Sair qıcqırılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud sidri, bal şərabları); tərkibində alkoqol olan qarışıq içkilər 
15.95.10.00  Vermut və ətirli maddələr qatılmış sair təbii üzüm şərabları  11.04.10.00  Vermut və ətirli maddələr qatılmış sair təbii üzüm şərabları 
15.96.10.00  Pivə  11.05.10.00  Pivə, pivəbişirmədən qalan tullantılardan başqa 
15.96.20.00  Pivəbişirmə və araqçəkmə tullantıları  11.05.20.00  Pivəbişirmə və araqçəkmə tullantıları 
15.97.10.30  Qovrulmamış səməni  11.06.10.30  Qovrulmamış səməni 
15.97.10.50  Qovrulmuş səməni  11.06.10.50  Qovrulmuş səməni 
15.98.11.30  Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı sular  11.07.11.30  Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı sular 
15.98.11.50  Sair şirinləşdirilməmiş, aramatlaşdırılmamış sular  11.07.11.50  Sair şirinləşdirilməmiş, aramatlaşdırılmamış sular 
15.98.12.30  Şəkər və s. qatılmış sular  11.07.12.30  Şəkər və s. qatılmış sular 
15.98.12.50  Tərkibində yağ olmayan sair alkoqolsuz içkilər  11.07.12.50  Tərkibində yağ olmayan sair alkoqolsuz içkilər 
15.98.12.70  Tərkibində yağ olan sair alkoqolsuz içkilər  11.07.12.70  Tərkibində yağ olan sair alkoqolsuz içkilər 
16.00.11.30  Tütün tərkibli siqar və çerut  12.00.11.30  Tütün tərkibli siqar və çerut 
16.00.11.50  Tütün tərkibli siqaret  12.00.11.50  Tütün tərkibli siqaret 
16.00.11.70  Tərkibində tütün olmayan siqar, siqaret və sair  12.00.11.70  Tərkibində tütün olmayan siqar, siqaret və sair 
16.00.12.30  Çəkməli tənbəki  12.00.19.30  Çəkməli tənbəki 
16.00.12.90  Sənaye üsulu ilə hazırlanmış sair tütün və onun məhsulları  12.00.19.90  Sənaye üsulu ilə hazırlanmış sair tütün və onun məhsulları 
16.00.20.00  Tütün tullantıları  12.00.20.00  Tütün tullantıları 
17.10.10.00  Yun piyi (lanolin də daxil omaqla)  13.10.10.00  Yun piyi (lanolin də daxil edilməklə) 
17.10.20.10  İpək lifi  13.10.21.10  İpək lifi 
17.10.20.20  Yun lifi  13.10.21.20  Yun lifi 
17.10.20.30  Daranmış pambıq lifi  13.10.21.30  Daranmış pambıq lifi 
17.10.20.40  Didilmiş, əyrilməmiş kətan lifi  13.10.21.40  Didilmiş, əyrilməmiş kətan lifi 
17.10.20.50  Emal edilmiş, əyrilməmiş lifli bitki lifləri  13.10.21.50  Emal edilmiş, əyrilməmiş lifli bitki lifləri 
17.10.30.30  Sintetik ştapel lifləri  13.10.31.30  Sintetik ştapel ipliyi 
17.10.30.50  Süni ştapel lifləri  13.10.32.50  Süni ştapel ipliyi 
17.10.41.00  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış ipək iplik  13.20.11.00  Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar 
17.10.42.00  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yun iplik  13.10.50.10  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yun iplik 
17.10.43.00  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pambıq iplik  13.10.61.10  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pambıq ipliyi 
17.10.44.00  Kətan iplik  13.10.71.00  Kətan ipliyi 
17.10.45.00  Tikiş sapları və iplik  13.10.62.00  Pambıq tikiş sapları 
17.10.46.00  Cutdan və ya ağac qabığından hazırlanmış sair toxuculuq liflərindən iplik; sair toxuculuq bitki liflərindən iplik və pambıq iplik  13.10.72.00  Jüt ipliyi və ya sair toxuculuq liflərinin ipliyi; sair toxuculuq bitki liflərinin ipliyi; kağız ipliyi 
17.10.51.00  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sintetik və sarınmış iplik  13.10.81.00  Pərakəndə satış üçün əyrilmiş və ya əyrilməmiş süni liflərdən sarınmış iplik 
17.10.52.00  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sintetik ştapel liflərindən iplik  13.10.82.00  Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən çox sintetik ştapel lifləri olan iplik 
17.10.53.00  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yun iplik ilə qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən iplik  13.10.83.00  Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən az sintetik ştapel lifləri olan iplik 
17.10.54.00  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış süni ştapel liflərindən iplik  13.10.84.00  Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmamış süni ştapel liflərindən olan iplik 
17.10.55.00  Süni və sintetik liflər və saplardan hazırlanan tikiş sapları və iplik  13.10.81.00  Pərakəndə satış üçün əyrilmiş və ya əyrilməmiş süni liflərdən sarınmış iplik 
17.10.55.00    13.10.82.00  Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən çox sintetik ştapel lifləri olan iplik 
17.10.55.00    13.10.83.00  Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən az sintetik ştapel lifləri olan iplik 
17.10.55.00    13.10.84.00  Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmamış süni ştapel liflərindən olan iplik 
17.10.61.00  Daranmamış ipək tullantıları  38.11.56.00  Toxuculuqdan qalan tullantılar 
17.10.62.00  Heyvanların yununun və ya nazik və qalın tüklərinin daranmasından tullantılar  38.11.56.00  Toxuculuqdan qalan tullantılar 
17.10.63.00  Heyvanların yununun və ya nazik və qalın tüklərinin didilmiş tullantıları  13.10.91.00  Yunun və ya heyvanların nazik və ya qalın tüklərinin didilmiş tullantıları 
17.10.64.00  Didilmiş pambıq tullantılarından başqa, pambıq tullantıları  38.11.56.00  Toxuculuqdan qalan tullantılar 
17.10.65.00  Sair pambıq tullantıları; didilmiş tullantılar  13.10.92.00  Didilmiş tullantılar və sair pambıq tullantıları 
17.20.10.10  Təbii ipək və ya ipək tullantılarından parçalar  13.20.11.00  Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar 
17.20.10.30  Daranmış yundan və ya nazik tüklərdən parçalar  13.20.12.00  Daranmış və ya kardo daranmış heyvan yunundan və ya heyvanların zərif və ya kobud tükündən parçalar 
17.20.10.40  Tərkibində 85%-dən çox kətan olan kətan parçalar  13.20.13.30  Tərkibində 85%-dən çox kətan olan kətan parçalar 
17.20.10.50  Tərkibində 85%-dən az kətan olan pambıq qatılmış kətan parçalar  13.20.13.50  Tərkibində 85%-dən az kətan olan pambıq qatılmış kətan parçalar 
17.20.10.60  Tərkibində 85%-dən az kətan olan sair qatışıqlı kətan parçalar  13.20.13.60  Tərkibində 85%-dən az kətan olan sair qatışıqlı kətan parçalar 
17.20.10.70  Cut və sair lifli bitkilərdən parçalar  13.20.14.00  Cut və sair toxuculuq liflərindən naxışlı parçalar (kətan, əsil çətənə və ramidən başqa) 
17.20.10.90  Sair bitki liflərindən olan parçalar  13.20.19.00  Sair toxuculuq bitki liflərindən naxışlı parçalar 
17.20.20.10  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən az olan rənglənməmiş pambıq parçalar  13.20.20.10  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən az olan rənglənməmiş pambıq parçalar 
17.20.20.20  Tibbi tənzif  13.20.20.20  Tibbi tənzif 
17.20.20.30  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən az olan rənglənmiş pambıq parçalar  13.20.20.30  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən az olan rənglənmiş pambıq parçalar 
17.20.20.40  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən çox olan rənglənməmiş pambıq parçalar  13.20.20.40  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən çox olan rənglənməmiş pambıq parçalar 
17.20.20.50  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən çox olan rənglənmiş pambıq parçalar  13.20.20.50  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən çox olan rənglənmiş pambıq parçalar 
17.20.20.60  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən çox olan pambıq parçalar, denim  13.20.20.60  Səthi sıxlığı 200 qkv.m-dən çox olan pambıq parçalar, denim 
17.20.31.30  Yuksək davamlılığı olan sintetik və süni saplardan parçalar  13.20.31.30  Yuksək davamlılığı olan sintetik və süni saplardan parçalar 
17.20.31.50  Sintetik kompleks saplardan parçalar  13.20.31.50  Sintetik kompleks saplardan parçalar 
17.20.31.70  Süni kompleks saplardan parçalar  13.20.31.70  Süni kompleks saplardan parçalar 
17.20.32.10  Tərkibində 85%-dən çox sintetik ştapel lifləri olan parçalar  13.20.32.10  Tərkibində 85%-dən çox sintetik ştapel lifləri olan parçalar 
17.20.32.20  Rənglənməmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar  13.20.32.20  Rənglənməmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar 
17.20.32.30  Rənglənmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar  13.20.32.30  Rənglənmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar 
17.20.32.60  Daranmış yun qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar  13.20.32.40  Daranmış yun qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar 
17.20.32.90  Sair qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar  13.20.32.90  Sair qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar 
17.20.33.30  Rənglənməmiş süni ştapel liflərdən parçalar  13.20.33.30  Rənglənməmiş süni ştapel liflərdən parçalar 
17.20.33.50  Rənglənmiş süni ştapel liflərdən parçalar  13.20.33.50  Rənglənmiş süni ştapel liflərdən parçalar 
17.20.40.10  Xovlu parçalar, məxmər qaytan  13.20.41.00  Toxuma kağız parçalar və sinel parçalar (sair xovlu parçalar və ensiz parçalar) 
17.20.40.30  Tiftikli dəsmal və oxşar parçalar  12.20.42.20  Tiftikli dəsmal və oxşar parçalar 
17.20.40.50  Qaytanlı parçalar  12.20.42.30  Qaytanlı parçalar 
17.20.40.70  Tənzif  13.20.44.00  Tənzif (ensiz parçalardan başqa) 
17.20.40.90  Ştapel və şüşə liflərindən parçalar  13.20.46.00  Şüşə lifindən toxuma parçalar (ensiz parçalar da daxil edilməklə) 
17.30.10.10  Sapların rənglənməsi  13.30.11.10  Sapların rənglənməsi üzrə xidmətlər 
17.30.10.20  Liflərin və ipliyin rənglənməsi  13.30.11.20  Liflərin və ipliyin rənglənməsi üzrə xidmətlər 
17.30.21.10  İpək parçaların ağardılması  13.30.12.10  İpək parçaların ağardılması 
17.30.21.20  Yun parçaların ağardılması  13.30.12.20  Yun parçaların ağardılması 
17.30.21.30  Pambıq parçaların ağardılması  13.30.12.30  Pambıq parçaların ağardılması 
17.30.21.40  Kətan və lifli bitki parçalarının ağardılması  13.30.12.40  Kətan və lifli bitki parçalarının ağardılması 
17.30.21.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların ağardılması  13.30.12.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların ağardılması 
17.30.21.60  Kompleks saplı və süni lifli parçaların ağardılması  13.30.12.60  Kompleks saplı və süni lifli parçaların ağardılması 
17.30.21.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların ağardılması  13.30.12.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların ağardılması 
17.30.21.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların ağardılması  13.30.12.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların ağardılması 
17.30.21.90  Trikotaj parçaların ağardılması  13.30.12.90  Trikotaj parçaların ağardılması 
17.30.22.10  İpək parçaların rənglənməsi  13.30.13.10  İpək parçaların rənglənməsi 
17.30.22.20  Yun parçaların rənglənməsi  13.30.13.20  Yun parçaların rənglənməsi 
17.30.22.30  Pambıq parçaların rənglənməsi  13.30.13.30  Pambıq parçaların rənglənməsi 
17.30.22.40  Kətan və s. bitki lifli parçaların rənglənməsi  13.30.13.40  Kətan və s. bitki lifli parçaların rənglənməsi 
17.30.22.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların rənglənməsi  13.30.13.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların rənglənməsi 
17.30.22.60  Kompleks saplı və süni lifli parçaların rənglənməsi  13.30.13.60  Kompleks saplı və süni lifli parçaların rənglənməsi 
17.30.22.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların rənglənməsi  13.30.13.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların rənglənməsi 
17.30.22.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların rənglənməsi  13.30.13.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların rənglənməsi 
17.30.22.90  Trikotaj parçaların və s. materialların rənglənməsi  13.30.13.90  Trikotaj parçaların və s. materialların rənglənməsi 
17.30.30.10  İpək parçalara naxış vurulması  13.30.14.10  İpək parçalara naxış vurulması 
17.30.30.20  Yun parçalara naxış vurulması  13.30.14.20  Yun parçalara naxış vurulması 
17.30.30.30  Pambıq parçalara naxış vurulması  13.30.14.30  Pambıq parçalara naxış vurulması 
17.30.30.40  Kətan və s. bitki lifli parçalara naxış vurulması  13.30.14.40  Kətan və s. bitki lifli parçalara naxış vurulması 
17.30.30.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçalara naxış vurulması  13.30.14.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçalara naxış vurulması 
17.30.30.60  Kompleks saplı və süni lifli parçalara naxış vurulması  13.30.14.60  Kompleks saplı və süni lifli parçalara naxış vurulması 
17.30.30.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçalara naxış vurulması  13.30.14.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçalara naxış vurulması 
17.30.30.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçalara naxış vurulması  13.30.14.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçalara naxış vurulması 
17.30.30.90  Trikotaj parçalara və s. materiallara naxış vurulması  13.30.14.90  Trikotaj parçalara və s. materiallara naxış vurulması 
17.30.40.10  İpək parçaların sair bəzədilməsi  13.30.19.10  İpək parçaların sair bəzədilməsi 
17.30.40.20  Yun parçaların sair bəzədilməsi  13.30.19.20  Yun parçaların sair bəzədilməsi 
17.30.40.30  Pambıq parçaların sair bəzədilməsi  13.30.19.30  Pambıq parçaların sair bəzədilməsi 
17.30.40.40  Kətan və s. bitki lifli parçaların sair bəzədilməsi  13.30.19.40  Kətan və s. bitki lifli parçaların sair bəzədilməsi 
17.30.40.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların sair bəzədilməsi  13.30.19.50  Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların sair bəzədilməsi 
17.30.40.60  Kompleks saplı və süni lifli parçaların sair bəzədilməsi  13.30.19.60  Kompleks saplı və süni lifli parçaların sair bəzədilməsi 
17.30.40.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların sair bəzədilməsi  13.30.19.70  Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların sair bəzədilməsi 
17.30.40.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların sair bəzədilməsi  13.30.19.80  Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların sair bəzədilməsi 
17.30.40.90  Trikotaj parçalara və s. materialların sair bəzədilməsi  13.30.19.90  Trikotaj parçalara və s. materialların sair bəzədilməsi 
17.40.11.30  Yun odeyallar və yol şalları  13.92.11.30  Yun odeyallar və yol şalları 
17.40.11.50  Sintetik odeyallar  13.92.11.50  Sintetik odeyallar 
17.40.11.90  Sair toxuculuq materiallarından odeyallar və yol şalları  13.92.11.90  Sair toxuculuq materiallarından odeyallar və yol şalları 
17.40.12.30  Trikotaj yataq ağları  13.92.12.30  Trikotaj yataq ağları 
17.40.12.50  Pambıq, kətan və sair yataq ağları  13.92.12.50  Pambıq, kətan və sair yataq ağları 
17.40.12.70  Sair qeyri-parça yataq ağları  13.92.12.70  Sair qeyri-parça yataq ağları 
17.40.13.30  Trikotaj yeməkxana ağları  13.92.13.30  Trikotaj yeməkxana ağları 
17.40.13.50  Pambıq, kətan və sair yeməkxana ağları  13.92.13.50  Pambıq, kətan və sair yeməkxana ağları 
17.40.13.70  Sair qeyri-parça yeməkxana ağları  13.92.13.70  Sair qeyri-parça yeməkxana ağları 
17.40.14.30  Tiftikli pambıq parçalardan tualet və mətbəx ağları  13.92.14.30  Tiftikli pambıq parçalardan tualet və mətbəx ağları 
17.40.14.50  Sair toxuculuq materiallarından tualet və mətbəx ağları  13.92.14.50  Sair toxuculuq materiallarından tualet və mətbəx ağları 
17.40.14.70  Qeyri-parça tualet və mətbəx ağları  13.92.14.70  Qeyri-parça tualet və mətbəx ağları 
17.40.15.30  Trikotaj pərdələr  13.92.15.30  Trikotaj pərdələr 
17.40.15.50  Parça pərdələr  13.92.15.50  Parça pərdələr 
17.40.15.70  Qeyri-parça pərdələr  13.92.15.70  Qeyri-parça pərdələr 
17.40.16.30  Qabelen, belçika qabeleni və s. tipli dekorativ əl işli parçalar  13.92.16.30  Qabelen, belçika qabeleni və s. tipli dekorativ əl işli parçalar 
17.40.16.50  Yüngül yataq örtükləri və sair dekorativ-mebel məmulatları  13.92.16.50  Yüngül yataq örtükləri və sair dekorativ-mebel məmulatları 
17.40.16.70  Şal hazırlamaq üçün parça və iplik komplektləri  13.92.16.70  Şal hazırlamaq üçün parça və iplik komplektləri 
17.40.21.30  Əmtəələrin qablaşdırılması üçün pambıq torba və zənbillər  13.92.21.30  Əmtəələrin qablaşdırılması üçün pambıq torba və zənbillər 
17.40.21.50  Əmtəələrin qablaşdırılması üçün trikotaj və polietilen torba və zənbillər  13.92.21.50  Əmtəələrin qablaşdırılması üçün trikotaj və polietilen torba və zənbillər 
17.40.21.90  Sair toxuculuq materiallarından torba və zənbillər  13.92.21.90  Sair toxuculuq materiallarından torba və zənbillər 
17.40.22.10  Brezentlər, örtüklər və markizlər  13.92.22.10  Brezentlər, örtüklər və markizlər 
17.40.22.30  Tentlər  13.92.22.30  Tentlər 
17.40.22.50  Yelkənlər  13.92.22.50  Yelkənlər 
17.40.22.70  Hava ilə doldurulmuş döşəklər və kempinq üçün sair mallar  13.92.22.70  Hava ilə doldurulmuş döşəklər və kempinq üçün sair mallar 
17.40.23.00  Paraşütlər, o cümlədən diricabllar üçün paraşütlər, rotoşütlər (fırlanan paraşütlər); onların hissələri  13.92.23.00  Paraşütlər (diricabllar üçün paraşütlər də daxil edilməklə) və rotoşütlər; onların hissələri 
17.40.24.30  Yataq kisələri  13.92.24.30  Yataq kisələri 
17.40.24.90  Sair yataq ləvazimatları  13.92.24.90  Sair yataq ləvazimatları 
17.40.25.00  Sair hazır məmulatlar, o cümlədən geyim ülgüləri  13.92.29  Sair hazır toxuculuq məmulatları (linelium, boşqab altlıqları, toz əskiləri və oxşar təmizləyicilıər də daxil edilməklə 
17.40.90.00  Brezentlərin və kempinq avadanlığının təmiri üzrə xidmətlər  33.19.10.00  Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri 
17.51.11.00  Düyünlərlə hörülmüş xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  13.93.11.00  Düyünlərlə toxunmuş xalçalar və sair döşəmə örtükləri 
17.51.12.00  Toxunma xalçalar, sair toxunma döşəmə örtükləri  13.93.12.00  Tikilməmiş toxunma xalçalar, sair toxunma döşəmə örtükləri 
17.51.13.00  Tikilmiş xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri  13.93.13.00  Tikilmiş xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri 
17.51.14.00  Sair xalçalar və toxunma döşəmə örtükləri, o cümlədən keçədən hazırlanmış xalça məmulatları  13.93.19.00  Sair xalçalar və toxunma xalça məmulatları (keçələr də daxil edilməklə) 
17.52.11.00  Cutdan və ya sair toxuculuq liflərindən hazırlanan viş, kanat və ip məmulatları, kanatlar və troslar  13.94.11.00  Cutdan və ya sair toxuculuq liflərindən hazırlanan viş, kanat və ip məmulatları, kanatlar və troslar 
17.52.12.00  Viş, kanat, ip və ya troslardan hörülmüş torlar, toxuculuq materiallarından hazır torlar; digər qruplara daxil edilməyən ipliklərdən məmulatlar, lentlər  13.94.12.00  Viş, kanat, ip və ya troslardan hörülmüş torlar, toxuculuq materiallarından hazır torlar; digər qruplara daxil edilməyən ipliklərdən məmulatlar, lentlər 
17.52.20.00  Əski parçaları, viş, ciyə, ip və ya kanat tullantıları, toxuculuq materiallarından hazırlanmış və əvvəllər istifadədə olmuş məmulatlar  13.94.20.00  Əski parçaları, viş, ciyə, ip və ya kanat tullantıları, toxuculuq materiallarından hazırlanmış və əvvəllər istifadədə olmuş məmulatlar 
17.52.90.00  Torların və ipdən hazırlanan məmulatın təmiri üzrə xidmətlər  33.19.10.00  Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri 
17.53.10.10  Səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olmayan üzlənməmiş qeyri-parça materialları  13.95.10.10  Səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olmayan üzlənməmiş qeyri-parça materialları 
17.53.10.20  Səthi sıxlığı 25-70 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça materialları  13.95.10.20  Səthi sıxlığı 25-70 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça materialları 
17.53.10.30  Səthi sıxlığı 70-150 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça materialları  13.95.10.30  Səthi sıxlığı 70-150 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça materialları 
17.53.10.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan üzlənməmiş qeyri-parça materialları  13.95.10.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan üzlənməmiş qeyri-parça materialları 
17.53.10.70  Üzlənməmiş qeyri-parça materialları  13.95.10.70  Üzlənməmiş qeyri-parça materialları 
17.54.11.30  Ensiz parçalar  13.96.17.30  Ensiz parçalar 
17.54.11.50  Etiketlər, emblemlər və oxşar məmulatlar  13.96.17.50  Etiketlər, emblemlər və oxşar məmulatlar 
17.54.11.70  Parça-parça tesma; bəzəmə materialları  13.96.17.70  Parça-parça tesma; bəzəmə materialları 
17.54.12.30  Tül və sair tor parçalar  13.99.11.30  Tül və sair tor parçalar 
17.54.12.50  Maşıntoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar  13.99.11.50  Maşıntoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar 
17.54.12.70  Əltoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar  13.99.11.70  Əltoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar 
17.54.13.30  Əsası görsənməyən tikmələr  13.99.12.30  Əsası görsənməyən tikmələr 
17.54.13.50  Parça-parça tesma və zolaqşəkilli pambıq tikmələr  13.99.12.50  Parça-parça tesma və zolaqşəkilli pambıq tikmələr 
17.54.13.70  Parça-parça tesma və zolaqşəkilli sair materiallardan tikmələr  13.99.12.70  Parça-parça tesma və zolaqşəkilli sair materiallardan tikmələr 
17.54.20.00  Örtüklü, hopdurulmuş və ya laminasiya edilmiş keçə  13.99.13.00  Örtüklü, hopdurulmuş və ya laminasiya edilmiş keçə 
17.54.31.30  Tibbi təyinatlı vata və vata məmulatlar  13.94.14.30  Tibbi təyinatlı pambıq və pambıq məmulatlar 
17.54.31.50  Sair vata və vata məmulatlar  13.94.14.50  Sair pambıq və pambıq məmulatlar 
17.54.32.00  Rezin saplar və toxuculuq örtüklü qaytan; rezin və ya plastiklə örtülmüş və ya hopdurulmuş toxuculuq ipliyi və zolaqları  13.96.13.00  Rezin saplar və toxuculuq örtüklü qaytan; rezin və ya plastiklə örtülmüş və ya hopdurulmuş toxuculuq ipliyi və zolaqları 
17.54.33.00  Metallaşdırılmış ipliklər  13.96.11.00  Metallaşdırılmış iplik və metallaşdırılmış bafta ipliklər 
17.54.34.00  Metal saplardan parçalar və digər qruplara daxil edilməyən metallaşdırılmış iplikdən parçalar  13.96.12.00  Metal saplardan parçalar və digər qruplara daxil edilməyən metallaşdırılmış iplikdən parçalar 
17.54.35.00  Gipür sap və zolaqlar; sinel sap; fasonlu ilməli iplik  13.99.15.00  Güpür sap və zolaqlar; sinel iplik; fasonlu ilməli iplik 
17.54.36.00  Yüksəkdavamlılıqlı neylon saplardan və ya poliamid, poliefir, yaxud viskoz saplardan şin üçün kordlar  13.96.15.00  Yüksəkdavamlılıqlı neylon saplardan və ya poliamid, poliefir, yaxud viskoz saplardan şin üçün kordlar 
17.54.37.00  Digər qruplara daxil edilməyən hopdurulmuş və üzlənmiş toxuculuq materialları  13.96.14.00  Digər qruplara daxil edilməyən hopdurulmuş və üzlənmiş toxuculuq materialları 
17.54.38.00  Texniki ehtiyaclar üçün toxuculuq məmulatları və malları  13.96.16.00  Texniki ehtiyaclar üçün toxuculuq məmulatları və malları 
17.54.39.00  Bir parçada sırınmış toxuculuq məmulatları  13.96.16.00   
17.60.11.30  Uzunxovlu trikotaj parçalar  13.91.11.51  Uzunxovlu trikotaj parçalar 
17.60.11.50  Kəsikxovlu trikotaj parçalar  13.91.11.52  Kəsikxovlu trikotaj parçalar 
17.60.11.70  Sair xovlu trikotaj parçalar  13.91.11.59  Sair xovlu trikotaj parçalar 
17.60.12.30  Kimyəvi saplardan pərdələr üçün toxunmuş trikotaj parçalar  13.91.11.71  Kimyəvi saplardan pərdələr üçün toxunmuş trikotaj parçalar 
17.60.12.90  Sair trikotaj parçalar  13.91.19.00  Sair yun və ya trikotaj parçalar, oxşar toxuma yun parçalar daxil edilməklə 
17.71.10.30  Kolqotlar və reytuzlar  14.31.10.30  Kolqotlar və reytuzlar 
17.71.10.50  Corablar  14.31.10.50  Corablar 
17.71.10.90  Sair corab məmulatları və trikotaj ayaqqabılar  14.31.10.90  Sair corab məmulatları və trikotaj ayaqqabılar 
17.72.10.30  Yun sviterlər, cemperlər, puloverlər, ciletlər, kardiqanlar ....  14.39.10.30  Yun sviterlər, cemperlər, puloverlər, ciletlər, kardiqanlar .... 
17.72.10.31  Kişi və oğlanlar üçün yun sviter, cemper, pulover, kardiqanlar ....  14.39.10.31  Kişi və oğlanlar üçün yun sviter, cemper, pulover, kardiqanlar .... 
17.72.10.32  Qadın və qızlar üçün yun sviter, jilet, kardiqanlar ....  14.39.10.32  Qadın və qızlar üçün yun sviter, jilet, kardiqanlar .... 
17.72.10.33  Tərkibində 50%-dən çox yun olan sviterlər, puloverlər.  14.39.10.33  Tərkibində 50%-dən çox yun olan sviterlər, puloverlər. 
17.72.10.50  Yüngül nazik trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər  14.39.10.50  Yüngül nazik trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər 
17.72.10.53  Yüngül nazik pambıq trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər  14.39.10.53  Yüngül nazik pambıq trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər 
17.72.10.55  Yüngül nazik kimyəvi lifli trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər  14.39.10.55  Yüngül nazik kimyəvi lifli trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər 
17.72.10.60  Pambıq sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar....  14.39.10.60  Pambıq sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar.... 
17.72.10.61  Kişi və oğlanlar üçün pambıq sviter, cemper, pulover, kardiqanlar ....  14.39.10.61  Kişi və oğlanlar üçün pambıq sviter, cemper, pulover, kardiqanlar .... 
17.72.10.62  Qadın və qızlar üçün pambıq sviter, jilet, kardiqanlar ....  14.39.10.62  Qadın və qızlar üçün pambıq sviter, jilet, kardiqanlar .... 
17.72.10.70  Kimyəvi liflərdən sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar....  14.39.10.70  Kimyəvi liflərdən sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar.... 
17.72.10.71  Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, cemper, pulover, kardiqanlar ....  14.39.10.71  Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, cemper, pulover, kardiqanlar .... 
17.72.10.72  Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, jilet, kardiqanlar ....  14.39.10.72  Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, jilet, kardiqanlar .... 
17.72.10.90  Sair materiallardan sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar....  14.39.10.90  Sair materiallardan sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar.... 
18.10.10.00  Dəri geyimlər  14.11.10.00  Dəri geyimlər 
18.21.11.20  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat komplektləri  14.12.11.20  Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat komplektləri 
18.21.11.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq istehsalat komplektləri  14.12.11.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq istehsalat komplektləri 
18.21.11.26  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən istehsalat komplektləri  14.12.11.26  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən istehsalat komplektləri 
18.21.11.27  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri  14.12.11.27  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri 
18.21.11.30  Kişi və ya oğlanlar üçün peşə pencəyi və blayzerləri  14.12.11.30  Kişi və ya oğlanlar üçün peşə pencəyi və blayzerləri 
18.21.11.31  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə pencəyi və blayzerləri  14.12.11.31  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə pencəyi və blayzerləri 
18.21.11.36  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən peşə pencəyi və blayzerləri  14.12.11.36  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən peşə pencəyi və blayzerləri 
18.21.11.37  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən peşə pencəyi və blayzerləri  14.12.11.37  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən peşə pencəyi və blayzerləri 
18.21.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün peşə şalvarı, bric və s.  14.12.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün peşə şalvarı, bric və s. 
18.21.12.41  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s.  14.12.12.41  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s. 
18.21.12.45  Kişi və ya oğlanlar üçün süni materiallardan peşə şalvarı, bric və s.  14.12.12.45  Kişi və ya oğlanlar üçün süni materiallardan peşə şalvarı, bric və s. 
18.21.12.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kombinezonlar  14.12.12.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kombinezonlar 
18.21.12.51  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kombinezonlar  14.12.12.51  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kombinezonlar 
18.21.12.55  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən istehsalat kombinezonları  14.12.12.55  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən istehsalat kombinezonları 
18.21.21.20  Qadın və ya qızlar üçün istehsalat komplektləri  14.12.21.20  Qadın və ya qızlar üçün istehsalat komplektləri 
18.21.21.21  Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat komplektləri  14.12.21.21  Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat komplektləri 
18.21.21.26  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat komplektləri  14.12.21.26  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat komplektləri 
18.21.21.27  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri  14.12.21.27  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri 
18.21.21.30  Qadın və ya qızlar üçün istehsalat jaketləri  14.12.21.30  Qadın və ya qızlar üçün istehsalat jaketləri 
18.21.21.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat jaketləri  14.12.21.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat jaketləri 
18.21.21.36  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat jaketləri  14.12.21.36  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat jaketləri 
18.21.21.37  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat jaketləri  14.12.21.37  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat jaketləri 
18.21.22.40  Qadın və ya qızlar üçün peşə şalvarı, bric və s.  14.12.22.40  Qadın və ya qızlar üçün peşə şalvarı, bric və s. 
18.21.22.41  Qadın və ya qızlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s.  14.12.22.41  Qadın və ya qızlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s. 
18.21.22.45  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən peşə şalvarı, bric və s.  14.12.22.45  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən peşə şalvarı, bric və s. 
18.21.22.50  Qadın və ya qızlar üçün kombinezonlar  14.12.22.50  Qadın və ya qızlar üçün kombinezonlar 
18.21.22.51  Qadın və ya qızlar üçün pambıq kombinezonlar  14.12.22.51  Qadın və ya qızlar üçün pambıq kombinezonlar 
18.21.22.55  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən isthsalat kombinezonları  14.12.22.55  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən isthsalat kombinezonları 
18.21.30.00  Sair iş geyimləri  14.12.30.00  Sair iş geyimləri 
18.22.11.10  Kişi və ya oğlanlar üçün palto, gödəkçə, plaş və oxşar məmulatlar  14.13.11.10  Kişi və ya oğlanlar üçün palto, gödəkçə, plaş və oxşar məmulatlar 
18.22.11.20  Kişi və ya oğlanlar üçün küləkçə və sair  14.13.11.20  Kişi və ya oğlanlar üçün küləkçə və sair 
18.22.12.10  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar  14.13.12.10  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar 
18.22.12.20  Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər  14.13.12.20  Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər 
18.22.12.30  Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər  14.13.12.30  Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər 
18.22.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar və briclər  14.13.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar və briclər 
18.22.12.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kobinezonlar və şortlar  14.13.12.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kobinezonlar və şortlar 
18.22.13.10  Qadın və ya qızlar üçün palto, gödəkçə, plaş və oxşar məmulatlar  14.13.13.10  Qadın və ya qızlar üçün palto, gödəkçə, plaş və oxşar məmulatlar 
18.22.13.20  Qadın və ya qızlar üçün küləkçələr və sair  14.13.13.20  Qadın və ya qızlar üçün küləkçələr və sair 
18.22.14.10  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar  14.13.14.10  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar 
18.22.14.20  Qadın və ya qızlar üçün komplektlər  14.13.14.20  Qadın və ya qızlar üçün komplektlər 
18.22.14.30  Qadın və ya qızlar üçün jaket və bleyzerlər  14.13.14.30  Qadın və ya qızlar üçün jaket və bleyzerlər 
18.22.14.40  Qadın və ya qızlar üçün şalvar və briclər  14.13.14.40  Qadın və ya qızlar üçün şalvar və briclər 
18.22.14.50  Qadın və ya qızlar üçün kobminezonlar və şortlar  14.13.14.50  Qadın və ya qızlar üçün kobminezonlar və şortlar 
18.22.14.70  Qadın və ya qızlar üçün donlar  14.13.14.70  Qadın və ya qızlar üçün donlar 
18.22.14.80  Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar  14.13.14.80  Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar 
18.22.21.10  Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan qoruyucu, palto, gödəkcə və s.-lər.  14.13.21.10  Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan qoruyucu, palto,gödəkcə və s.-lər. 
18.22.21.11  Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan pambıq qoruyucular  14.13.21.11  Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan pambıq qoruyucular 
18.22.21.14  Kişi və ya oğlanlar üçün yun palto, gödəkçə, plaş və s.-lər  14.13.21.14  Kişi və ya oğlanlar üçün yun palto, gödəkçə, plaş və s.-lər 
18.22.21.15  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan qoruyucular  14.13.21.15  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan qoruyucular 
18.22.21.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan palto, gödəkçə, plaş və s.-lər  14.13.21.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan palto, gödəkçə, plaş və s.-lər 
18.22.21.20  Kişi və ya oğlanlar üçün küləkdən qoruyucular və s.-lər  14.13.21.20  Kişi və ya oğlanlar üçün küləkdən qoruyucular və s.-lər 
18.22.21.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq, kətan, yun küləkdən qoruyucuları və s.  14.13.21.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq, kətan, yun küləkdən qoruyucuları və s. 
18.22.21.25  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən və ipəkdən küləkdən qoruyucuları və s.-lər  14.13.21.25  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən və ipəkdən küləkdən qoruyucuları və s.-lər 
18.22.21.29  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materialdan liflərdən küləkdən qoruyucuları və s.-lər  14.14.21.29  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materialdan liflərdən küləkdən qoruyucuları və s.-lər 
18.22.22.10  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar  14.13.22.10  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar 
18.22.22.11  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq və kətan kostyumlar  14.13.22.11  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq və kətan kostyumlar 
18.22.22.14  Kişi və ya oğlanlar üçün yun kostyumlar  14.13.22.14  Kişi və ya oğlanlar üçün yun kostyumlar 
18.22.22.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kostyumlar  14.13.22.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kostyumlar 
18.22.22.20  Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər  14.13.22.20  Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər 
18.22.22.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq komplektlər (peşə və istehsaldan başqa)  14.13.22.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq komplektlər (peşə və istehsaldan başqa) 
18.22.22.24  Kişi və ya oğlanlar üçün yun komplektlər (peşə və istehsaldan başqa)  14.13.22.24  Kişi və ya oğlanlar üçün yun komplektlər (peşə və istehsaldan başqa) 
18.22.22.29  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan komplektlər  14.13.22.29  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan komplektlər 
18.22.23.30  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pencək və bleyzerləri  14.13.23.30  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pencək və bleyzerləri 
18.22.23.31  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pambıq və kətan pencək və bleyzerləri  14.13.23.31  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pambıq və kətan pencək və bleyzerləri 
18.22.23.34  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə yun pencək və bleyzerləri  14.13.23.34  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə yun pencək və bleyzerləri 
18.22.23.39  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan pencək və bleyzerləri  14.13.23.39  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan pencək və bleyzerləri 
18.22.24.40  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar, bric və s.-lər  14.13.24.40  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar, bric və s.-lər 
18.22.24.41  Kişi və ya oğlanlar üçün velvet şalvar, bric və s.-lər  14.13.24.41  Kişi və ya oğlanlar üçün velvet şalvar, bric və s.-lər 
18.22.24.42  Kişi və ya oğlanlar üçün denim şalvar, bric və s.-lər  14.13.24.42  Kişi və ya oğlanlar üçün denim şalvar, bric və s.-lər 
18.22.24.43  Kişi və ya oğlanlar üçün sair pambıq parçalardan şalvar, bric və s.-lər  14.13.24.43  Kişi və ya oğlanlar üçün sair pambıq parçalardan şalvar, bric və s.-lər 
18.22.24.44  Kişi və ya oğlanlar üçün yun və kətan şalvar, bric və s.-lər  14.13.24.44  Kişi və ya oğlanlar üçün yun və kətan şalvar, bric və s.-lər 
18.22.24.46  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s.  14.13.24.46  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s. 
18.22.24.47  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən və ipəkdən şalvar, bric və s.-lər  14.13.24.47  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən və ipəkdən şalvar, bric və s.-lər 
18.22.24.49  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan şalvar, bric və s.  14.13.24.49  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan şalvar, bric və s. 
18.22.24.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kombinezonlar (istehsal kombenizonlarından başqa)  14.13.24.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kombinezonlar (istehsal kombenizonlarından başqa) 
18.22.24.51  Kişi və ya oğlanlar üçün yun kombinezonlar  14.13.24.51  Kişi və ya oğlanlar üçün yun kombinezonlar 
18.22.24.59  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kombinezonlar  14.13.24.59  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kombinezonlar 
18.22.24.60  Kişi və ya oğlanlar üçün şortlar  14.13.24.60  Kişi və ya oğlanlar üçün şortlar 
18.22.24.61  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq şortlar  14.13.24.61  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq şortlar 
18.22.24.66  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şortlar  14.13.24.66  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şortlar 
18.22.24.67  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən şortlar  14.13.24.67  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən şortlar 
18.22.31.10  Qadın və ya qızlar üçün yağışdan qoruyucu, palto, gödəkcə və s.-lər.  14.13.31.10  Qadın və ya qızlar üçün yağışdan qoruyucu, palto, gödəkcə və s.-lər. 
18.22.31.11  Qadın və ya qızlar üçün yağışdan pambıq və kətan qoruyucular  14.13.31.11  Qadın və ya qızlar üçün yağışdan pambıq və kətan qoruyucular 
18.22.31.14  Qadın və ya qızlar üçün yun palto və s.-lər  14.13.31.14  Qadın və ya qızlar üçün yun palto və s.-lər 
18.22.31.15  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan qoruyucular  14.13.31.15  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan qoruyucular 
18.22.31.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan paltolar  14.13.31.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan paltolar 
18.22.31.20  Qadın və ya qızlar üçün küləkdən qoruyucuları və s.-lər  14.13.31.20  Qadın və ya qızlar üçün küləkdən qoruyucuları və s.-lər 
18.22.31.21  Qadın və ya qızlar üçün küləkdən pambıq, kətan və yun qoruyucuları və s.  14.13.31.21  Qadın və ya qızlar üçün küləkdən pambıq, kətan və yun qoruyucuları və s. 
18.22.31.25  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən küləkdən qoruyucuları və s.  14.13.31.25  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən küləkdən 
18.22.31.29  Qadın və ya qızlar üçün sair materialdan liflərdən küləkdən  14.13.31.29  Qadın və ya qızlar üçün sair materialdan liflərdən küləkdən qoruyucuları və s. 
18.22.32.10  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar  14.13.32.10  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar 
18.22.32.11  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan kostyumlar  14.13.32.11  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan kostyumlar 
18.22.32.14  Qadın və ya qızlar üçün yun kostyumlar  14.13.32.14  Qadın və ya qızlar üçün yun kostyumlar 
18.22.32.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan kostyumlar  14.13.32.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan kostyumlar 
18.22.32.20  Qadın və ya qızlar üçün komplektlər  14.13.32.20  Qadın və ya qızlar üçün komplektlər 
18.22.32.21  Qadın və ya qızlar üçün pambıq komplektlər (peşə və istehsaldan başqa)  14.13.32.21  Qadın və ya qızlar üçün pambıq komplektlər (peşə və istehsaldan başqa) 
18.22.32.24  Qadın və ya qızlar üçün yun komplektlər (peşə və istehsaldan başqa)  14.13.32.24  Qadın və ya qızlar üçün yun komplektlər (peşə və istehsaldan başqa) 
18.22.32.29  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan komplektlər  14.13.32.29  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan komplektlər 
18.22.33.30  Qadın və ya qızlar üçün jaketlər  14.13.33.30  Qadın və ya qızlar üçün jaketlər 
18.22.33.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jaketlər  14.13.33.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jaketlər 
18.22.33.34  Qadın və ya qızlar üçün yun jaketlər  14.13.33.34  Qadın və ya qızlar üçün yun jaketlər 
18.22.33.35  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan jaketlər  14.13.33.35  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan jaketlər 
18.22.34.70  Qadın və ya qızlar üçün donlar  14.13.34.70  Qadın və ya qızlar üçün donlar 
18.22.34.71  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan donlar  14.13.34.71  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan donlar 
18.22.34.74  Qadın və ya qızlar üçün yun donlar  14.13.34.74  Qadın və ya qızlar üçün yun donlar 
18.22.34.76  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən donlar  14.13.34.76  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən donlar 
18.22.34.77  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən donlar  14.13.34.77  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən donlar 
18.22.34.78  Qadın və ya qızlar üçün ipək donlar  14.13.34.78  Qadın və ya qızlar üçün ipək donlar 
18.22.34.79  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan donlar  14.13.34.79  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan donlar 
18.22.34.80  Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar  14.13.34.80  Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar 
18.22.34.81  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan yubka və yubka-şalvarlar  14.13.34.81  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan yubka və yubka-şalvarlar 
18.22.34.84  Qadın və ya qızlar üçün yun yubka və yubka-şalvarlar  14.13.34.84  Qadın və ya qızlar üçün yun yubka və yubka-şalvarlar 
18.22.34.86  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən yubka və yubka-şalvarlar  14.13.34.86  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən yubka və yubka-şalvarlar 
18.22.34.87  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən yubka və yubka-şalvarlar  14.13.34.87  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən yubka və yubka-şalvarlar 
18.22.34.89  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan yubka və yubka-şalvarlar  14.13.34.89  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan yubka və yubka-şalvarlar 
18.22.35.40  Qadın və qızlar üçün şalvar, bric və s.-lər  14.13.35.40  Qadın və qızlar üçün şalvar, bric və s.-lər 
18.22.35.41  Qadın və qızlar üçün velvet şalvar, bric və s.-lər  14.13.35.41  Qadın və qızlar üçün velvet şalvar, bric və s.-lər 
18.22.35.42  Qadın və qızlar üçün denim şalvar, bric və s.-lər  14.13.35.42  Qadın və qızlar üçün denim şalvar, bric və s.-lər 
18.22.35.43  Qadın və qızlar üçün sair pambıq parçadan şalvar, bric və s.  14.13.35.43  Qadın və qızlar üçün sair pambıq parçadan şalvar, bric və s. 
18.22.35.44  Qadın və qızlar üçün yun şalvar, bric və s.-lər  14.13.35.44  Qadın və qızlar üçün yun şalvar, bric və s.-lər 
18.22.35.46  Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s.-lər  14.13.35.46  Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s.-lər 
18.22.35.47  Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şalvar, bric və s.-lər  14.13.35.47  Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şalvar, bric və s.-lər 
18.22.35.50  Qadın və qızlar üçün kombinezonlar  14.13.35.50  Qadın və qızlar üçün kombinezonlar 
18.22.35.51  Qadın və qızlar üçün pambıq kombinezonlar  14.13.35.51  Qadın və qızlar üçün pambıq kombinezonlar 
18.22.35.59  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan kombinezonlar  14.13.35.59  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan kombinezonlar 
18.22.35.60  Qadın və qızlar üçün şortlar  14.13.35.60  Qadın və qızlar üçün şortlar 
18.22.35.61  Qadın və qızlar üçün pambıq şortlar  14.13.35.61  Qadın və qızlar üçün pambıq şortlar 
18.22.35.64  Qadın və qızlar üçün yun şortlar  14.13.35.64  Qadın və qızlar üçün yun şortlar 
18.22.35.66  Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şortlar  14.13.35.66  Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şortlar 
18.22.35.67  Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şortlar  14.13.35.67  Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şortlar 
18.22.35.69  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan şortlar və s.-lər  14.13.35.69  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan şortlar və s.-lər 
18.22.40.00  Geyilmiş geyim və əvvəllər istifadədə olmuş sair məmulatlar  14.13.40.00  Geyilmiş geyim və əvvəllər istifadədə olmuş sair məmulatlar 
18.23.11.10  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər və alt köynəkləri  14.14.11.10  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər və alt köynəkləri 
18.23.12.20  Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar  14.14.12.20  Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar 
18.23.12.30  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar  14.14.12.30  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar 
18.23.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün xalatlar  14.14.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün xalatlar 
18.23.13.10  Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, batniklər və köynəklər  14.14.13.10  Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, batniklər və köynəklər 
18.23.14.20  Qadın və ya qızlar üçün tuman, pantalon və trikolar  14.14.14.20  Qadın və ya qızlar üçün tuman, pantalon və trikolar 
18.23.14.30  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar  14.14.14.30  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar 
18.23.14.40  Qadın və ya qızlar üçün hamam xalatları və penyuarlar  14.14.14.40  Qadın və ya qızlar üçün hamam xalatları və penyuarlar 
18.23.14.50  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar  14.14.14.50  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar 
18.23.21.10  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər  14.14.21.10  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər 
18.23.21.11  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər  14.14.21.11  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər 
18.23.21.15  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər  14.14.21.15  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər 
18.23.21.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan köynəklər  14.14.21.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan köynəklər 
18.23.22.20  Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar  14.14.22.20  Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar 
18.23.22.30  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri pijamalar  14.14.22.30  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri pijamalar 
18.23.22.40  Kişi və ya oğlanlar üçün alt köynəkləri..., xalat və s.  14.14.22.40  Kişi və ya oğlanlar üçün alt köynəkləri., xalat və s. 
18.23.23.10  Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər  14.14.23.10  Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər 
18.23.23.11  Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzka, köynək və batniklər  14.14.23.11  Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzka, köynək və batniklər 
18.23.23.15  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzka, köynək və batniklər  14.14.23.15  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzka, köynək və batniklər 
18.23.23.18  Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzka, köynək və batniklər  14.14.23.18  Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzka, köynək və batniklər 
18.23.23.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan bluzka, köynək və batniklər  14.14.23.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan bluzka, köynək və batniklər 
18.23.24.30  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəyi və pijamalar  14.14.24.30  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəyi və pijamalar 
18.23.24.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq gecə köynəkləri....  14.14.24.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq gecə köynəkləri.... 
18.23.24.35  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri....  14.14.24.35  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri.... 
18.23.24.39  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan gecə köynəkləri..  14.14.24.39  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan gecə köynəkləri.. 
18.23.24.50  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkaları....  14.14.24.50  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkaları.... 
18.23.24.51  Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt yubkaları....  14.14.24.51  Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt yubkaları.... 
18.23.24.55  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən alt yubkaları....  14.14.24.55  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən alt yubkaları.... 
18.23.24.59  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan alt yubkaları....  14.14.24.59  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan alt yubkaları.... 
18.23.24.60  Qadın və ya qızlar üçün xalat, pantalon və s.-lər  14.14.24.60  Qadın və ya qızlar üçün xalat, pantalon və s.-lər 
18.23.24.61  Qadın və ya qızlar üçün pambıq xalat, pantalon və s.-lər  14.14.24.61  Qadın və ya qızlar üçün pambıq xalat, pantalon və s.-lər 
18.23.24.65  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən xalat, penyuar və s.  14.14.24.65  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən xalat, penyuar və s. 
18.23.24.70  Qadın və ya qızlar üçün jilet, köynək və üzgüçü tumanları  14.14.24.70  Qadın və ya qızlar üçün jilet, köynək və üzgüçü tumanları 
18.23.24.71  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jilet, köynək və üzgüçü tumanları  14.14.24.71  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jilet, köynək və üzgüçü tumanları 
18.23.24.75  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən jilet, köynək və üzgüçü tumanları  14.14.24.75  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən jilet, köynək və üzgüçü tumanları 
18.23.24.80  Qadın və ya qızlar üçün başqa qruplara daxil edilməyən sair materiallardan xalat, alt yubka və s.-lər  14.14.24.80  Qadın və ya qızlar üçün başqa qruplara daxil edilməyən sair materiallardan xalat, alt yubka və s.-lər 
18.23.25.30  Büstqalterlər  14.14.25.30  Büstqalterlər 
18.23.25.50  Kəmərlər və tuman-kəmərlər  14.14.24.50  Kəmərlər və tuman-kəmərlər 
18.23.25.70  Çorabbağı və oxşar məmulatlar  14.14.25.70  Çorabbağı və oxşar məmulatlar 
18.23.30.30  Pambıq trikotaj tenniskalar  14.14.30.30  Pambıq trikotaj tenniskalar 
18.23.30.90  Sair materiallardan tenniskalar  14.14.30.90  Sair materiallardan tenniskalar 
18.24.11.00  Körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim və onun aksessuarları  14.19.11.00  Körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim və onun aksessuarları 
18.24.12.10  İdman kostyumları  14.19.12.10  İdman kostyumları 
18.24.12.30  Xizəksürmə kostyumları  14.19.12.30  Xizəksürmə kostyumları 
18.24.12.40  Kişi və oğlanlar üçün çimərlik paltarları  14.19.12.40  Kişi və oğlanlar üçün çimərlik paltarları 
18.24.12.50  Qadın və qızlar üçün çimərlik paltarları  14.19.12.50  Qadın və qızlar üçün çimərlik paltarları 
18.24.12.90  Sair paltarlar  14.19.12.90  Sair paltarlar 
18.24.13.00  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər  14.19.13.00  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər 
18.24.14.30  Şal, şarf, kaşne və sair  14.19.19.30  Şal, şarf, kaşne və sair 
18.24.14.50  Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları  14.19.19.50  Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları 
18.24.14.90  Sair geyim aksessuarları  14.19.19.90  Sair geyim aksessuarları 
18.24.21.00  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim və onun aksessuarları  14.19.21.00  Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim və onun aksessuarları 
18.24.22.10  Kişi və oğlanlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər  14.19.22.10  Kişi və oğlanlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər 
18.24.22.11  Kişi və oğlanlar üçün pambıq idman kostyumları  14.19.22.11  Kişi və oğlanlar üçün pambıq idman kostyumları 
18.24.22.14  Kişi və oğlanlar üçün sair yun geyimlər  14.19.22.14  Kişi və oğlanlar üçün sair yun geyimlər 
18.24.22.15  Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər  14.19.22.15  Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər 
18.24.22.19  Kişi və oğlanlar üçün sair materiallardan geyimlər  14.19.22.19  Kişi və oğlanlar üçün sair materiallardan geyimlər 
18.24.22.20  Qadın və qızlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər  14.19.22.20  Qadın və qızlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər 
18.24.22.21  Qadın və qızlar üçün pambıq idman kostyumları  14.19.22.21  Qadın və qızlar üçün pambıq idman kostyumları 
18.24.22.24  Qadın və qızlar üçün sair yun geyimlər  14.19.22.24  Qadın və qızlar üçün sair yun geyimlər 
18.24.22.25  Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər  14.19.22.25  Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər 
18.24.22.29  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan geyimlər  14.19.22.29  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan geyimlər 
18.24.22.30  Xizəksürmə kostyumları  14.19.22.30  Xizəksürmə kostyumları 
18.24.22.40  Kişi və oğlanlar üçün üzgüçülük tumanları  14.19.22.40  Kişi və oğlanlar üçün üzgüçülük tumanları 
18.24.22.50  Qadın və qızlar üçün çimərlik kostyumları  14.19.22.50  Qadın və qızlar üçün çimərlik kostyumları 
18.24.23.10  Cib dəsmalları  14.19.23.10  Cib dəsmalları 
18.24.23.30  Şal, şarf, kaşne və sair  14.19.23.30  Şal, şarf, kaşne və sair 
18.24.23.50  Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları  14.19.23.50  Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları 
18.24.23.70  Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər  14.19.23.70  Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər 
18.24.23.90  Sair geyim aksesuarları  14.19.23.90  Sair geyim aksesuarları 
18.24.31.70  Qoruyucu əlcəklər  14.19.31.70  Qoruyucu əlcəklər 
18.24.31.80  Kəmər və patrondaşlar  14.19.31.80  Kəmər və patrondaşlar 
18.24.31.90  Sair dəri aksessuarlar  14.19.31.90  Sair dəri aksessuarlar 
18.24.32.00  Fetrdən və ya toxunmayan materiallardan, hopdurma və ya örtüklü toxunma materiallardan hazırlanmış geyimlər  14.19.32.00  Fetrdən və ya toxunmayan materiallardan, hopdurma və ya örtüklü toxunma materiallardan hazırlanmış geyimlər 
18.24.41.30  Fetrdən şlyapa qəlibləri, kolpakları və hissələri  14.19.41.30  Fetrdən şlyapa qəlibləri, kolpakları və hissələri 
18.24.41.50  Şlyapa üçün hörülmüş yarımfabrikatlar  14.19.41.50  Şlyapa üçün hörülmüş yarımfabrikatlar 
18.24.42.30  Fetr şlyapaları və sair papaqlar  14.19.42.30  Fetr şlyapaları və sair papaqlar 
18.24.42.50  Hörmə şlyapa və sair papaqlar  14.19.42.50  Hörmə şlyapa və sair papaqlar 
18.24.42.70  Trikotaj şlyapa və s. papaqlar, saç torları və sair  14.19.42.70  Trikotaj şlyapa və s. papaqlar, saç torları və sair 
18.24.43.30  Təbii xəzdən və s. şlyapa və sair papaqlar  14.19.43.30  Təbii xəzdən və s. şlyapa və sair papaqlar 
18.24.43.50  Şlyapa və papaqlar üçün astar, çexol və karkaslar  14.19.43.50  Şlyapa və papaqlar üçün astar, çexol və karkaslar 
18.30.11.30  Aşılanmış bütöv dovşan və ya quzu dəriləri  15.11.10.30  Aşılanmış bütöv dovşan və ya quzu dəriləri 
18.30.11.50  Sair xəz və dərilər  15.11.10.50  Sair xəz və dərilər 
18.30.12.30  Xəzdən geyim və aksessuarlar  14.20.10.20  Xəzdən geyim və aksessuarlar 
18.30.12.90  Sair xəz məmulatları  14.20.10.90  Sair xəz məmulatları 
18.30.13.00  Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar  14.20.10.90   
19.10.10.30  Zamşa  15.11.21.00  Zamşa 
19.10.10.50  Laklanmış dəri və onun immitasiyası, metallaşdırılmış dəri  15.11.22.30  Laklanmış dəri və laklanmış dəri imitasiyası 
19.10.20.10  Dəri  15.11.31.10  Dəri 
19.10.20.20  Aşılanmış bütöv mal-qara dərisi  15.11.31.20  Aşılanmış bütöv mal-qara dərisi 
19.10.20.21  Geyim üçün aşılanmış dəri  15.11.31.21  Geyim üçün aşılanmış dəri 
19.10.20.22  Ayaqqabı üçün aşılanmış dəri  15.11.31.22  Ayaqqabı üçün aşılanmış dəri 
19.10.20.29  Sair istifadə üçün aşılanmış dəri  15.11.31.29  Sair istifadə üçün aşılanmış dəri 
19.10.20.30  Mal-qaranın aşılanmış sair dərisi və at dərisi  15.11.31.30  Mal-qaranın aşılanmış sair dərisi 
19.10.20.40  Ayaqqabı altlığı üçün dəri  15.11.31.40  Ayaqqabı altlığı üçün dəri 
19.10.20.50  Mal-qara dərisinin üz qabığı  15.11.31.50  Mal-qara dərisinin üz qabığı 
19.10.20.51  Geyim üçün mal-qara dərisinin üz qabığı  15.11.31.51  Geyim üçün mal-qara dərisinin üz qabığı 
19.10.20.52  Ayaqqabı üçün mal-qara dərisinin üz qabığı  15.11.31.52  Ayaqqabı üçün mal-qara dərisinin üz qabığı 
19.10.20.53  Mebel üçün mal-qara dərisinin üz qabığı  15.11.31.53  Mebel üçün mal-qara dərisinin üz qabığı 
19.10.20.59  Sair istifadə üçün mal-qara dərisinin üz qabığı  15.11.31.59  Sair istifadə üçün mal-qara dərisinin üz qabığı 
19.10.20.60  Üzü tam cilalanmış at dərisi  15.11.33.10  Üzü tam cilalanmış at dərisi 
19.10.20.70  Emal edilmiş mal-qara dərisi  15.11.31.60  Emal edilmiş mal-qara dərisi 
19.10.20.71  Geyim üçün emal edilmiş mal-qara dərisi  15.11.31.61  Geyim üçün emal edilmiş mal-qara dərisi 
19.10.20.72  Ayaqqabı üçün emal edilmiş mal-qara dərisi  15.11.31.62  Ayaqqabı üçün emal edilmiş mal-qara dərisi 
19.10.20.73  Mebel üçün emal edilmiş mal-qara dərisi  15.11.31.63  Mebel üçün emal edilmiş mal-qara dərisi 
19.10.20.79  Digər istifadə üçün emal edilmiş mal-qara dərisi  15.11.31.69  Digər istifadə üçün emal edilmiş mal-qara dərisi 
19.10.20.80  Sair emal edilmiş at dərisi  15.11.33.80  Sair emal edilmiş at dərisi 
19.10.31.30  Aşılanmış qoyun və quzu dərisi  15.11.41.30  Aşılanmış qoyun və quzu dərisi 
19.10.31.50  Emal edilmiş qoyun və quzu dərisi  15.11.41.50  Emal edilmiş qoyun və quzu dərisi 
19.10.31.51  Geyim üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi  15.11.41.51  Geyim üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi 
19.10.31.52  Ayaqqabı üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi  15.11.41.52  Ayaqqabı üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi 
19.10.31.59  Sair istifadə üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi  15.11.41.59  Sair istifadə üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi 
19.10.32.30  Aşılanmış keçi dərisi  15.11.42.30  Aşılanmış keçi və ya çəpiş dərisi 
19.10.32.50  Emal edilmiş keçi dərisi  15.11.42.50  Emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi 
19.10.32.51  Geyim üçün emal edilmiş keçi dərisi  15.11.42.51  Geyim üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi 
19.10.32.52  Ayaqqabı üçün emal edilmiş keçi dərisi  15.11.42.52  Ayaqqabı üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi 
19.10.32.59  Sair istifadə üçün emal edilmiş keçi dərisi  15.11.42.59  Sair istifadə üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi 
19.10.33.30  Aşılanmış donuz dərisi  15.11.43.30  Aşılanmış donuz dərisi 
19.10.33.50  Sair donuz dərisi  15.11.43.50  Sair donuz dərisi 
19.10.33.51  Geyim üçün sair donuz dərisi  15.11.43.51  Geyim üçün sair donuz dərisi 
19.10.33.52  Ayaqqabı üçün sair donuz dərisi  15.11.43.52  Ayaqqabı üçün sair donuz dərisi 
19.10.33.59  Digər istifadə üçün sair donuz dərisi  15.11.43.59  Digər istifadə üçün sair donuz dərisi 
19.10.41.30  Emal edilməmiş sair heyvan dəriləri  15.11.51.30  Emal edilməmiş sair heyvan dəriləri 
19.10.41.50  Emal edilmiş sair heyvan dəriləri  15.11.51.50  Emal edilmiş sair heyvan dəriləri 
19.10.41.51  Geyim üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri  15.11.51.51  Geyim üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri 
19.10.41.52  Ayaqqabı üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri  15.11.51.52  Ayaqqabı üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri 
19.10.41.59  Digər istifadə üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri  15.11.51.59  Digər istifadə üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri 
19.10.42.00  Əsası təbii dəridən ibarət olan süni dəri  15.11.52.00  Əsası təbii dəridən ibarət olan süni dəri 
19.10.50.00  Dəri tullantıları, tozu və pudrası  38.11.57.00  Dəri tullantıları 
19.20.11.00  İstənilən heyvan üçün və istənilən materialdan sərrac-yəhər məmulatları  15.12.11.00  İstənilən heyvan üçün və istənilən materialdan sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatları 
19.20.12.10  Sakvoyaj, çamadan və sair  15.12.12.10  Sakvoyaj, çamadan və sair 
19.20.12.20  Qadın çantası  15.12.12.20  Qadın çantası 
19.20.12.30  Adətən çantada və ya cibdə gəzdirilən məmulatlar  15.12.12.30  Adətən çantada və ya cibdə gəzdirilən məmulatlar 
19.20.12.50  Keyslər və oxşar məmulatlar  15.12.12.50  Keyslər və oxşar məmulatlar 
19.20.12.70  Şəxsi gigiyena, tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün yol dəstləri  15.12.12.70  Şəxsi gigiyena, tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün yol dəstləri 
19.20.13.00  Qol saatları üçün qayış və qolbaqlar və onların hissələri  15.12.13.00  Qol saatları üçün qayış (metaldan başqa),parça zolaqları və qolbaqlar, onların hissələri 
19.20.14.00  Maşınlarda və mexaniki qurğularda istifadə olunan məmulatlarda daxil edilməklə təbii və ya süni dəridən sair məmulatlar  15.12.19.00  Təbii və ya süni dəridən sair məmulatlar (maşınlarda və mexaniki qurğularda istifadə olunan məmulatlar da daxil edilməklə) 
19.30.11.20  Üstü rezin sukeçirməyən ayaqqabılar  15.20.11.20  Üstü rezin sukeçirməyən ayaqqabılar 
19.30.11.30  Üstü polimer materiallardan olan sukeçirməyən ayaqqabılar  15.20.11.30  Üstü polimer materiallardan olan sukeçirməyən ayaqqabılar 
19.30.12.10  Üstü rezin və ya polimer material olan sandallar  15.20.12.10  Üstü rezin və ya polimer material olan sandallar 
19.30.12.20  Üstü rezin küçə ayaqqabıları  15.20.12.20  Üstü rezin küçə ayaqqabıları 
19.30.12.30  Üstü polimer materiallardan olan ayaqqabılar  15.20.10.30  Üstü polimer materiallardan olan ayaqqabılar 
19.30.13.50  Üstü dəridən olan küçə ayaqqabıları (uzunboğaz, botik və s.)  15.20.13.50  Üstü dəridən olan küçə ayaqqabıları (uzunboğaz, botik və s.) 
19.30.13.51  Üstü dəridən olan kişi üçün küçə ayaqqabıları  15.20.13.51  Üstü dəridən olan kişi üçün küçə ayaqqabıları 
19.30.13.52  Üstü dəridən olan qadın üçün küçə ayaqqabıları  15.20.13.52  Üstü dəridən olan qadın üçün küçə ayaqqabıları 
19.30.13.53  Üstü dəridən olan uşaq üçün küçə ayaqqabıları  15.20.13.53  Üstü dəridən olan uşaq üçün küçə ayaqqabıları 
19.30.13.60  Üstü dəridən olan yay ayaqqabıları  15.20.13.60  Üstü dəridən olan yay ayaqqabıları 
19.30.13.61  Üstü dəridən olan kişi sandalları  15.20.13.61  Üstü dəridən olan kişi sandalları 
19.30.13.62  Üstü dəridən olan qadın bosonojkaları  15.20.13.62  Üstü dəridən olan qadın bosonojkaları 
19.30.13.63  Üstü dəridən olan uşaq sandalları  15.20.13.63  Üstü dəridən olan uşaq sandalları 
19.30.13.70  Üstü dəridən olan ev ayqqabıları  15.20.13.70  Üstü dəridən olan ev ayqqabıları 
19.30.13.80  Üstü dəridən, altı mantar və ya taxtadan olan ayqqabılar  15.20.13.80  Üstü dəridən, altı mantar və ya taxtadan olan ayqqabılar 
19.30.14.40  Üstü toxuculuq materiallarından olan ayaqqabılar  15.20.14.10  Üstü toxuculuq materiallarından olan ayaqqabılar 
19.30.14.44  Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya polimer olan ev ayaqqabıları  15.20.14.11  Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya polimer olan ev ayaqqabıları 
19.30.14.45  Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya polimer olan sair ayaqqabılar  15.20.14.12  Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya polimer olan sair ayaqqabılar 
19.30.14.48  Üstü toxuculuq materiallarından, altı mantar və ya taxta olan sair ayaqqabılar  15.20.14.13  Üstü toxuculuq materiallarından, altı mantar və ya taxta olan sair ayaqqabılar 
19.30.14.49  Üstü toxuculuq materiallarından, altı sair materiallardan olan sair ayaqqabılar  15.20.14.19  Üstü toxuculuq materiallarından, altı sair materiallardan olan sair ayaqqabılar 
19.30.21.10  Üstü rezin və ya polimer materiallarından olan xizək botinkaları  32.30.12.00  Xizək ayaqqabıları 
19.30.21.50  Üstü dəri olan xizək ayaqqabıları  32.30.12.00  Xizək ayaqqabıları 
19.30.22.00  Alt tərəfi rezindən və ya plastikdən, üst tərəfi toxunma materialdan olan məşq botinkaları və s.  15.20.21.40  Alt tərəfi rezindən və ya plastikdən, üst tərəfi toxunma materialdan olan məşq botinkaları və s. 
19.30.23.10  Üstü rezin və ya polimer materiallardan olan sair idman ayaqqabıları  15.20.21.31  Üstü rezin və ya polimer materiallarından olan xizək botinkaları 
19.30.23.50  Üstü dəri olan sair idman ayaqqabıları  15.20.29.50  Üstü dəri olan sair idman ayaqqabıları 
19.30.31.00  Qoruyucu metal pəncəli ayaqqabılar  15.20.31.00  Qoruyucu metal pəncəli ayaqqabılar 
19.30.32.00  Digər qruplara daxil edilməyən taxta ayaqqabı, müxtəlif botinkaları  15.20.40.00  Dəridən ayaqqabı hissələri; dəyişilən içlik, daban yastığı və oxşar hissələr; ketr, altsız corab və oxşar hissələr 
19.30.40.00  Ayaqqabı hissələri  15.20.40.00  Dəridən ayaqqabı hissələri; dəyişilən içlik, daban yastığı və oxşar hissələr; ketr, altsız corab və oxşar hissələr 
20.10.10.10  Hopdurulmamış ağacdan dəmir yol və tramvay şpalları  16.10.10.10  Hopdurulmamış ağacdan dəmir yol və tramvay şpalları 
20.10.10.30  İynəyarpaqlı ağaclardan mişar materialları  16.10.10.30  İynəyarpaqlı ağaclardan mişar materialları 
20.10.10.50  İynəyarpaqlı ağaclardan və başqa ağaclardan mişar materialları  16.10.10.50  İynəyarpaqlı ağaclardan və başqa ağaclardan mişar materialları 
20.10.10.70  Parket üçün lövhələr  16.10.10.70  Parket üçün lövhələr 
20.10.21.10  İynəyarpaqlı ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar  16.10.21.10  İynəyarpaqlı ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar 
20.10.21.50  Sair ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar  16.10.21.50  Sair ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar 
20.10.22.00  Ağac yunu; ağac unu  16.10.22.00  Ağac yunu; ağac unu 
20.10.23.00  Ağac talaşası və ya yonqarı  16.10.23.00  Ağac talaşası və ya yonqarı 
20.10.31.10  İynəyarpaqlı ağaclardan hopdurulmuş şalbanlar  16.10.31.10  İynəyarpaqlı ağaclardan hopdurulmuş şalbanlar 
20.10.31.90  Sair şalban üçün tirlər  16.10.31.90  Sair şalban üçün tirlər 
20.10.32.00  Hopdurulmuş ağacdan dəmir yolu və ya tramvay şpalları  16.10.32.00  Hopdurulmuş ağacdan dəmir yolu və ya tramvay şpalları 
20.10.40.00  Taxta kəpəyi və ağac tullantıları  38.11.59.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair təhlükəsiz tullantılar 
20.10.90.00  Ağacın hopdurulması üzrə xidmətlər  16.10.91.00  Ağac materiallarının qurudulması, doydurulması və ya kimyəvi üsulla işlənməsi xidmətləri 
20.20.11.00  Yalnız ağac təbəqələrindən ibarət olan faner  16.21.11.00  Faner, fanerlənmiş lövhələr və oxşar laylı ağac 
20.20.12.00  Sair faner, faner panellər və ağacdan oxşar laylı materiallar  16.21.12.00  Sair faner, faner panellər və ağacdan oxşar laylı materiallar 
20.20.13.00  Ağac-yonqar pilitələri, ağacdan və sair ağac materialından oxşar pilitələr  16.21.13.00  Ağac-yonqar pilitələri, ağacdan və sair ağac materialından oxşar pilitələr 
20.20.14.00  Ağac-lifli pilitələr və ya digər ağac materiallarından pilitələr  16.21.14.00  Ağac-lifli pilitələr və ya digər ağac materiallarından pilitələr 
20.20.21.00  Şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair oduncaqlar  16.21.21.00  Şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair soyulmuş, oduncaqlar 
20.20.22.00  Bloklar, pilitələr, tirlər və ya profillər şəklində preslənmiş oduncaqlar  16.21.22.00  Bloklar, pilitələr, tirlər və ya profillər şəklində preslənmiş oduncaqlar 
20.30.11.10  Taxta pəncərələr və onların çərçivələri  16.23.11.10  Taxta pəncərələr və onların çərçivələri 
20.30.11.50  Taxta bloklar, çərçivələr, qapılar, qapı astanaları  16.23.11.50  Taxta bloklar, çərçivələr, qapılar, qapı astanaları 
20.30.12.10  Taxta lövhə parket  16.22.10.00  Yığma parket döşəmələr 
20.30.12.30  Beton tikinti işləri üçün taxtabənd  16.23.12.30  Beton tikinti işləri üçün taxtabənd 
20.30.12.50  Taxtapuş qont və çiləkən  16.23.10.50  Taxtapuş qont və çiləkən 
20.30.13.00  Başqa qruplara daxil edilməyən ağac tikinti konstruksiyaları və xarratlıq məmulatları  16.23.19.00  Başqa qruplara daxil edilməyən ağac tikinti konstruksiyaları və xarratlıq məmulatları 
20.30.20.00  Yığma ağac tikinti konstruksiyaları  16.23.20.00  Yığma ağac tikinti konstruksiyaları 
20.40.11.00  Taxta altlıqlar, bortlu altlıqlar və sair yükləmə lövhələri  16.24.11.00  Taxta altlıqlar, bortlu altlıqlar və sair yükləmə lövhələri 
20.40.12.00  Sair taxta tara və onun hissələri  16.24.13.00  Sair taxta tara və onun hissələri 
20.51.11.00  Ağacdan alətlər, alətlərin gövdələri, dəstəkləri, şotka və süpürgələrin dəstəkləri, ayaqqabı qəlibləri və ayaqqabı genəltmək üçün alətlər  16.29.11.00  Ağacdan alətlər, alətlərin gövdələri, dəstəkləri, şotka süpürgələrin dəstəkləri, ayaqqabı qəlibləri və ayaqqabı genəltmək üçün alətlər 
20.51.12.00  Ağacdan yeməkxana və mətbəx ləvazimatları  16.29.12.00  Ağacdan yeməkxana və mətbəx ləvazimatları 
20.51.13.00  Ağac mozaika (şəbəkə) və naxışlanmış ağac, zərgərlik məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər və ağacdan sair bəzək əşyaları  16.29.13.00  Ağac mozaika (şəbəkə) və naxışlanmış ağac, zərgərlik məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər və ağacdan sair bəzək əşyaları 
20.51.14.00  Şəkillər, fotoşəkillər, güzgülər və ya oxşar əşyalar üçün taxta çərçivələr və taxtadan sair məmulatlar  16.29.14.00  Şəkillər, fotoşəkillər, güzgülər və ya oxşar əşyalar üçün taxta çərçivələr və taxtadan sair məmulatlar 
20.52.11.00  Girdələşdirilmiş və ya kiçik tir, lövhə, təbəqə yaxud zolaqlar şəklində kobud emal edilmiş təbii mantar; xırdalanmış, dənəvərləşdirilmiş və ya üyüdlmüş mantar; mantar tullantıları  16.29.21.00  Girdələşdirilmiş və ya kiçik tir, lövhə, təbəqə yaxud zolaqlar şəklində kobud emal edilmiş təbii mantar; xırdalanmış, dənəvərləşdirilmiş və ya üyüdlmüş mantar; mantar tullantıları 
20.52.12.00  Təbii mantardan məmulatlar  16.29.22.00  Təbii mantardan məmulatlar 
20.52.13.00  Aqlomerasiya edilmiş mantardan kiçik tirlər, lövhələr, təbəqələr, istənilən formada kirəmit, bütöv silindirlər  16.29.23.00  Aqlomerasiya edilmiş mantardan kiçik tirlər, lövhələr, təbəqələr, istənilən formada kirəmit, bütöv silindirlər 
20.52.14.00  Aqlomerasiya edilmiş mantar; digər qruplara daxil edilməyən aqlomerasiya edilmiş mantardan məmulatlar  16.29.24.00  Aqlomerasiya edilmiş mantar; digər qruplara daxil edilməyən aqlomerasiya edilmiş mantardan məmulatlar 
20.52.15.00  Pirəmdən, espartodan və ya sair hörmə materiallarından məmulat; səbətlər və hörmə məmulatlar  16.29.25.00  Pirəmdən, espartodan və ya sair hörmə materiallarından məmulat; səbətlər və hörmə məmulatlar 
21.11.11.00  Ağac sellülozu, həll olunan növlər  17.11.11.00  Kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu, həll olunan növlər 
21.11.12.10  İynəyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu  17.11.12.10  İynəyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.12.50  Enliyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu  17.11.12.50  Enliyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.13.10  İynəyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu  17.11.13.10  İynəyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.13.50  Enliyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu  17.11.13.50  Enliyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu 
21.11.14.10  Ağac kütləsi  17.11.14.10  Ağac kütləsi 
21.11.14.30  Yarımsellüloza  17.11.14.30  Yarımsellüloz 
21.11.14.50  Sair lifli bitki materiallarından kağız kütləsi  17.11.14.50  Sair lifli bitki materiallarından kağız kütləsi 
21.12.11.00  Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı  17.12.11.00  Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı 
21.12.12.00  Əllə tökülən kağız və karton  17.12.12.00  Əllə tökülən kağız və karton 
21.12.13.10  Foto-istilik və elektrikə həssas kağızlar üçün əsas olan kağız və karton  17.12.13.10  Foto-istilik və elektrikə həssas kağızlar üçün əsas olan kağız və karton 
21.12.13.30  Köçürücü kağızlar üçün əsas olan kağız  17.12.13.30  Köçürücü kağızlar üçün əsas olan kağız 
21.12.13.50  Divar kağızı üçün əsas olan kağız  17.12.13.50  Divar kağızı üçün əsas olan kağız 
21.12.14.10  Səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən az olan qrafik məqsədli kağız, karton  17.12.14.10  Səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən az olan qrafik məqsədli kağız, karton 
21.12.14.30  Səthi sıxlığı 40-150 q/kv.m olan qrafik məqsədli kağız, karton  17.12.14.30  Səthi sıxlığı 40-150 q/kv.m olan qrafik məqsədli kağız, karton 
21.12.14.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan qrafik məqsədli kağız, karton  17.12.14.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan qrafik məqsədli kağız, karton 
21.12.21.30  Məişət-təsərrüfat və sanitar-gigiyena təyinatlı kağız; sellüloz vatası  17.12.20.30  Məişət-təsərrüfat və sanitar-gigiyena təyinatlı kağız; sellüloz vatası 
21.12.21.50  Məişət-təsərrüfat təyinatlı qırışdırılmış kağız, papiros kağızı  17.12.20.50  Məişət-təsərrüfat təyinatlı qırışdırılmış kağız, papiros kağızı 
21.12.21.90  Sair məişət-təsərrüfat təyinatlı kağız  17.12.20.90  Sair məişət-təsərrüfat təyinatlı kağız 
21.12.22.50  Ağardılmamış tara kartonu  17.12.31.30  Ağardılmamış tara kartonu 
21.12.22.90  Sair tara kartonu  17.12.31.90  Sair tara kartonu 
21.12.23.10  Kisə üçün kreplənməmiş və ya büzmələnməmiş kraft-kağız  17.12.41.10  Kisə üçün kreplənməmiş və ya büzmələnməmiş kraft-kağız 
21.12.23.30  Sair kraft-kağız  17.12.41.30  Sair kraft-kağız 
21.12.23.50  Kisə üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız  17.12.41.50  Kisə üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız 
21.12.24.00  Yarımsellülozdan büzmələmək (büzmələnmiş kütlə) üçün  17.12.33.00  Yarım kimyəvi büzmələnmiş kağız 
21.12.25.10  Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton  17.12.35.10  Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton 
21.12.25.30  Yalnız üst qatı ağardılmış çoxqatlı kağız və karton  17.12.35.30  Yalnız üst qatı ağardılmış çoxqatlı kağız və karton 
21.12.25.50  Yalnız çöl qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton  17.12.35.50  Yalnız çöl qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton 
21.12.25.70  Sair çoxqatlı kağız və karton  17.12.35.70  Sair çoxqatlı kağız və karton 
21.12.30.10  Sulfitlənmiş qablaşdırma kağızı  17.12.42.10  Sulfitlənmiş qablaşdırma kağızı 
21.12.30.20  Papiros kağızı  17.12.44.10  Format üzrə kəsilməyən papiros kağızı 
21.12.30.30  Böyük rulon və vərəqlərdə filtr kağızı və kartonu  17.12.42.30  Böyük rulon və vərəqlərdə filtr kağızı və kartonu 
21.12.30.40  Üzlük karton üçün əsas olan kağız və karton  17.12.42.40  Üzlük karton üçün əsas olan kağız və karton 
21.12.30.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan sair kağız və karton  17.12.42.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan sair kağız və karton 
21.12.30.60  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan büzmələnmək üçün kağız  17.12.42.60  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan büzmələnmək üçün kağız və karton 
21.12.30.70  Səthi sıxlığı 150-225 q/kv.m olan kağız və karton  17.12.42.70  Səthi sıxlığı 150-225 q/kv.m olan kağız və karton 
21.12.30.80  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən çox olan kağız və karton  17.12.42.80  Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən çox olan kağız və karton 
21.12.40.10  Bitki perqamenti  17.12.60.10  Bitki perqamenti 
21.12.40.30  Yağkeçirməyən kağız  17.12.60.30  Yağkeçirməyən kağız 
21.12.40.50  Kalka  17.12.60.50  Kalka 
21.12.40.70  Perqamin və sair şəffaf və ya yarımşəffaf cilalanmış kağız  17.12.60.70  Perqamin və sair şəffaf və ya yarımşəffaf cilalanmış kağız 
21.12.51.30  Qatları bitum və s. birləşdirilmiş çoxlaylı kağız....  17.12.71.30  Qatları bitum və s. birləşdirilmiş çoxlaylı kağız.... 
21.12.51.50  Samandan hazırlanan da daxil edilməklə çoxqatlı kağız və karton  17.12.71.50  Samandan hazırlanan da daxil edilməklə çoxqatlı kağız və karton, karton, 
21.12.52.30  Kreplənmiş və naxış basılmış kraft-kağız (kisə kağızından başqa)  17.12.72.30  Kreplənmiş və naxış basılmış kraft-kağız (kisə kağızından başqa) 
21.12.52.50  Büzmələnmiş, kreplənmiş və s. digər kağız və karton  17.12.72.50  Büzmələnmiş, kreplənmiş və s. digər kağız və karton 
21.12.53.30  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan təbaşirlənmiş kağız  17.12.73.30  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan təbaşirlənmiş kağız 
21.12.53.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan təbaşirlənmiş yazı kağızı  17.12.73.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan təbaşirlənmiş yazı kağızı 
21.12.53.60  Təbaşirlənmiş yüngül yazı kağızı  17.12.73.60  Təbaşirlənmiş yüngül yazı kağızı 
21.12.53.70  Sair təbaşirlənmiş yazı kağızı  17.12.73.70  Sair təbaşirlənmiş yazı kağızı 
21.12.54.30  Sair təbaşirlənmiş kraft-kağız, yazı kağızından başqa  17.12.74.30  Sair təbaşirlənmiş kraft-kağız, yazı kağızından başqa 
21.12.54.50  Təbaşirlənmiş, ağardılmış kağız və karton  17.12.74.50  Təbaşirlənmiş, ağardılmış kağız 
21.12.54.70  Sair təbaşirlənmiş kağız və karton  17.12.74.70  Sair təbaşirlənmiş kağız 
21.12.55.30  Karbonlu və oxşar üzköçürmə kağızı  17.12.76.30  Karbonlu və oxşar üzköçürmə kağızı 
21.12.55.50  Eni 36 sm-dən çox olan özüüzköçürən kağız  17.12.76.50  Eni 36 sm-dən çox olan özüüzköçürən kağız 
21.12.55.90  Sair üzköçürən kağız  17.12.76.90  Sair üzköçürən kağız 
21.12.56.10  Qudronlanmış, bitumlanmış və asfaltlanmış kağız və karton  17.12.77.10  Qudronlanmış, bitumlanmış və asfaltlanmış kağız və karton 
21.12.56.30  Özüyapışan kağız və karton  17.12.77.30  Özüyapışan kağız və karton 
21.12.56.50  Təbaşirlənmiş və plastik kütlə ilə laminə edilmiş kağız və karton  17.12.77.50  Təbaşirlənmiş və plastik kütlə ilə laminə edilmiş kağız və karton 
21.12.56.70  Təbaşirlənmiş parafin, yağ və ya qliserinlə örtülmüş kağız və karton  17.12.77.60  Təbaşirlənmiş parafin, yağ və ya qliserinlə örtülmüş kağız və karton 
21.12.57.00  Sair kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parçalar  17.12.77.70  Sair kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parçalar 
21.12.60.00  Kağız və karton tullantıları və makulatura  17.12.77.90  Kağız və karton tullantıları və makulatura 
21.21.11.00  Rulonlarla və ya vərəqlərlə büzmələnmiş kağız və karton  17.21.11.00  Rulonlarla və ya vərəqlərlə büzmələnmiş kağız və karton 
21.21.12.00  Kağız kisələr və paketlər  17.21.12.00  Kağız kisələr və paketlər 
21.21.13.00  Büzmələnmiş kağızdan və ya kartondan qutular, yeşiklər və çantalar  17.21.13.00  Büzmələnmiş kağızdan və ya kartondan qutular, yeşiklər və çantalar 
21.21.14.00  Büzmələnməmiş kağızdan və ya kartondan qatlama qutular, yeşiklər və çantalar  17.21.14.00  Büzmələnməmiş kağızdan və ya kartondan qatlama qutular, yeşiklər və çantalar 
21.21.15.00  Kağızdan hazırlanan kartotekalar üçün yeşiklər, məktublar üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və idarələrdə, mağazalarda istifadə edilən oxşar məmulatlar və s.  17.21.15.00  Kağızdan hazırlanan kartotekalar üçün yeşiklər, məktublar üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və idarələrdə, mağazalarda istifadə edilən oxşar məmulatlar və s. 
21.22.11.10  Tualet kağızı  17.22.11.10  Tualet kağızı 
21.22.11.30  Kağızdan burun dəsmalları, gigiyenik və kosmetik salfetlər, dəsmallar...  17.22.11.30  Kağız əl dəsmalları, gigiyenik və kosmetik salfetlər, dəsmallar... 
21.22.11.50  Kağızdan süfrələr və süfrə salfetləri  17.22.12.90  Sair kağız məişət, sanitar-gigiyenik və tibbi məmulatlar 
21.22.12.10  Kağızdan gigiyenik dəsmallar və tamponlar  17.22.12.10  Kağızdan gigiyenik dəsmallar və tamponlar 
21.22.12.30  Burun dəsmalları, uşaq əskiləri və oxşar sanitar-gigiyenik vasitələr  17.22.12.30  Burun dəsmalları, uşaq əskiləri və oxşar sanitar-gigiyenik vasitələr 
21.22.12.50  Kağızdan geyim və geyim aksessuarları  17.22.12.50  Kağızdan geyim və geyim aksessuarları 
21.22.12.90  Sair kağız məişət, sanitar-gigiyenik və tibbi məmulatlar  17.22.12.90  Sair kağız məişət, sanitar-gigiyenik və tibbi məmulatlar 
21.22.13.00  Kağızdan və ya kartondan sinilər, blyudlar, boşqablar, fincanlar və s.  17.22.13.00  Kağızdan və ya kartondan sinilər, blyudlar, boşqablar, fincanlar və s. 
21.23.11.10  Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız, surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset təbəqələr və sair  17.23.11.10  Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız, surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset təbəqələr və sair 
21.23.11.30  Zolaq şəkilli və ya rulonda özüyapışan kağız  17.23.11.30  Zolaq şəkilli və ya rulonda özüyapışan kağız 
21.23.11.50  Zolaq şəkilli və ya rulonda yapışqanlı kağız  17.23.11.50  Zolaq şəkilli və ya rulonda yapışqanlı kağız 
21.23.12.30  Zərflər  17.23.12.10  Zərflər 
21.23.12.50  Şəkilsiz poçt açıqçaları və s.  17.23.12.50  Şəkilsiz poçt açıqçaları və s. 
21.23.12.70  İçində kağız dəftərxana ləvazimatı olan kağız və ya karton qutular  17.23.12.70  İçində kağız dəftərxana ləvazimatı olan kağız və ya karton qutular 
21.23.13.30  Çap edilmiş, basmanaxışlı və ya dəlinmiş məktub və s. üçün karton və kağız  17.23.14.30  Çap edilmiş, basmanaxışlı və ya dəlinmiş məktub və s. üçün karton və kağız 
21.23.13.50  Orqtexnika üçün kağız  17.23.14.50  Orqtexnika üçün kağız 
21.24.11.10  Basmanaxışlı divar kağızı  17.24.11.10  Basmanaxışlı divar kağızı 
21.24.11.30  Üstü plastik kütlə ilə örtülmüş divar kağızı  17.24.11.30  Üstü plastik kütlə ilə örtülmüş divar kağızı 
21.24.11.50  Üstü dekorativ materialla örtülmüş divar kağızı  17.24.11.50  Üstü dekorativ materialla örtülmüş divar kağızı 
21.24.11.90  Pəncərə üçün şəffaf kağız və sair divar kağızı  17.24.11.90  Pəncərə üçün şəffaf kağız və sair divar kağızı 
21.24.12.00  Divara çəkilmək üçün toxuculuq materialları  17.24.12.00  Divara çəkilmək üçün toxuculuq materialları 
21.25.11.00  Əsası kağızdan və ya kartondan olan döşəmə örtükləri üçün materiallar  17.29.12.20  Əsası kağızdan və ya kartondan olan döşəmə örtükləri üçün materiallar 
21.25.12.00  Kağız və ya kartondan etiketlər  17.29.11.00  Kağız və ya kartondan etiketlər 
21.25.13.00  Kağız kütləsindən filtr blokları, təbəqələr və lövhələr  17.29.12.10  Kağız və ya kartondan bloklar, təbəqələr və lövhələr 
21.25.14.00  Papiros kağızı; bobinalar, makaralar, gilizlər və oxşar məmulatlar; kağız və karton filtrlər, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları  17.29.19.00  Papiros kağızı; bobinalar, makaralar, gilizlər və oxşar məmulatlar; kağız və karton filtrlər, digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları 
22.11.10.00  Ayrı-ayrı vərəqlərdə çap edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və oxşar çap materialları  58.11.19.00  Sair çap edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və s. 
22.11.20.10  Dərs kitabları  58.11.13.10  Uşaq kitabları 
22.11.20.20  Uşaq ədəbiyyatı  58.11.13.10  Uşaq kitabları 
22.11.20.30  Bədii ədəbiyyat  58.11.12.10  Bədii kitablar 
22.11.20.40  İctimai-elmi ədəbiyyat  58.11.12.20  İctimai-elmi kitablar 
22.11.20.50  Elmi-texniki ədəbiyyat  58.11.12.30  Elmi-texniki kitablar 
22.11.20.60  Sair ədəbiyyat  58.11.19.00  Sair çap edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və s. 
22.11.20.80  Uşaqlar üçün şəkil kitabları, rəngləmək və ya şəkil çəkmək üçün kitablar  58.11.13.20  Uşaqlar üçün şəkil kitabları, rəngləmək və ya şəkil çəkmək üçün kitablar 
22.11.31.00  Lüğət və ensiklopediyalar və onların seriyalı buraxılışları  58.11.14.20  Lüğətlər və ensiklopediyalar və onların seriyalı buraxılışları 
22.11.32.00  Atlaslar və coğrafi xəritələri və ya sxemləri olan sair kitablar  58.11.15.00  Çap edilmiş atlaslar və coğrafi xəritələri və ya sxemləri olan sair kitablar 
22.11.33.00  Kitab şəklində çap edilməyən coğrafi xəritələr və hidroqrafik, yaxud oxşar sxemlər; qlobuslar  58.11.16.00  Kitab şəklində çap edilməyən coğrafi xəritələr və hidroqrafik, yaxud oxşar sxemlər; qlobuslar 
22.11.34.00  Çap edilmiş notlar  58.11.14.30  Çap edilmiş notlar 
22.12.10.00  Qəzetlər, jurnallar və həftədə dörd dəfədən çox çıxan dövri mətbuat  18.11.10.20  Qəzetlər və həftədə dörd dəfədən çox çıxan dövri mətbuat 
22.13.10.00  Qəzetlər, jurnallar və həftədə dörd dəfədən çox çıxmayan dövri mətbuat  18.11.10.30  Qəzetlər və həftədə dörd dəfədən çox çıxmayan dövri mətbuat 
22.14.11.30  Qramafon valları  59.20.33.00  Musiqili audio disklər, lentlər və sair fiziki media 
22.14.11.50  Yazılmış kompakt-disklər  59.20.34.00  Sair audio disklər və lentlər 
22.14.12.30  Eni 4 mm-dən çox olmayan səs yazılmış maqnit lentləri (kompaktkassetlər)  59.11.11.40  Səs və video yazılmış maqnit lentləri 
22.14.12.50  Eni 4-6.5 mm olan səs yazılmış maqnit lentləri  59.11.11.40  Səs və video yazılmış maqnit lentləri 
22.15.11.00  Çap və ya şəkilli açıqçalar; çap edilmiş təbrik açıqçaları və s.  58.19.11.00  Çap edilmiş açıqçalar, təbrik açıqçaları, izonəşrlər və s 
22.15.12.00  Çap edilmiş reproduksiyalar, qravyuralar və fotoşəkillər  58.19.29.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair elektron məzmunlar 
22.15.13.30  Köçürmə şəkillər (dekalkomaniya)  58.19.13.30  Çap edilmiş köçürmə şəkillər (dekalkomaniyalar) 
22.15.13.50  Çap edilmiş bütün növ təqvimlər  58.19.13.50  Çap edilmiş bütün növ təqvimlər 
22.21.10.00  Qəzetin çap edilməsi üzrə xidmətlər  18.11.10.10  Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər 
22.22.11.00  Möhürlənməmiş poçt markaları; gerbli kağızlar; çek kitabları; banknotlar  18.12.11.10  Gerbli markalar; çek blankları; banknotlar, səhmlər; ticarət-reklam materialları, ticarət kataloqları və s.; digər qruplara daxil edilməyən sair çap materialları 
22.22.12.30  Ticarət kataloqları  18.12.12.11  Ticarət kataloqları 
22.22.12.50  Ticarət-reklam materialları və oxşar məhsullar  18.12.12.12  Ticarət-reklam materialları və oxşar məhsullar 
22.22.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair çap materialları  58.19.19.00  Çap edilmiş sair materiallar 
22.22.20.10  Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, bloknotlar, gündəliklər və s.  18.12.19.10  Qeydiyyat jurnallarıı, mühasibat kitabları, kağıztikən qovluqlar, blanklar və sair kağız və karton dəftərxana ləvazimatları 
22.22.20.30  Dəftərlər  18.12.19.12  Dəftərlər 
22.22.20.50  Kağız və ya kartondan qovluqlar, teztikən qovluqlar və üzlüklər  18.12.19.13  Kağız və ya kartondan qovluqlar, teztikən qovluqlar və üzlüklər 
22.22.20.70  Özüköçürən blanklar  18.12.19.14  Özüköçürən blanklar 
22.22.20.80  Kolleksiya və ya nümunələr üçün albomlar  18.12.19.15  Kolleksiya və ya nümunələr üçün albomlar 
22.22.20.90  Suçəkən kağız kitabçaları, çıxan üzlüklər və s.kağız dəftərxana ləvazimatları  18.12.19.16  Suçəkən kağız kitabçaları, çıxan üzlüklər və s.kağız dəftərxana ləvazimatları 
22.22.31.00  Kitabların çapı  18.12.14.10  Kitabların çap edilməsi 
22.22.32.20  Həftədə 4 dəfədən az çıxan qəzet, jurnal və dövri mətbuatın çapı  18.12.13.00  Jurnalların və həftədə dörd dəfədən cox çıxmayan dövri mətbuatın çap edilməsi üzrə xidmətlər 
22.22.32.30  Coğrafi xəritələrin, hidroqrafik və oxşar sxemlərin çapı  18.12.14.20  Coğrafi xəritələrin, hidroqrafik sənədlərin və oxşar sxemlərin çapı 
22.22.32.40  Poçt açıqçalarının və köçürmə şəkillərin (dekalkomaniyaların) çapı  18.12.14.30  Poçt açıqçalarının və köçürmə çəkillərin (dekalkomaniyaların) çapı 
22.22.32.50  Bütün növ təqvimlərin çapı  18.12.14.50  Bütün növ təqvimlərin çapı 
22.22.32.60  İdman afişaları, fəxri fərman və diplomların çapı  18.12.12.13  İdman afişaları, fəxri fərman və diplomların çapı 
22.22.32.70  Reproduksiya, qravyura və şəkillərin çapı  18.12.14.70  Reproduksiya, qravyura və şəkillərin çapı 
22.22.32.90  Sair çap işləri  18.12.14.90  Sair çap işləri 
22.23.10.10  Kitab nəşrində cildləmə və bəzək işləri  18.14.10.10  Kitab nəşrində cildləmə və bəzək işləri 
22.23.10.30  Jurnal, braşura, kataloq, reklam və s. nəşrində cildləmə və naxışlama işləri  18.14.10.30  Jurnal, braşura, kataloq, reklam və s. nəşrində cildləmə və naxışlama işləri 
22.23.10.50  Sair cildləmə və bəzək işləri  18.14.10.50  Sair cildləmə və bəzək işləri 
22.24.10.00  Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə xidmətlər  18.13.10.00  Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə xidmətlər 
22.24.20.00  Çap formaları və ya silindrlər və poliqrafiyada istifadə edilən sair çap vasitələri  18.13.20.00  Çap formaları, yaxud silindrlər və poliqrafiyada istifadə edilən sair çap vasitələri 
22.25.10.00  Poliqrafiya ilə əlaqədar olan köməkçi xidmətlər  18.13.30.00  Çap işlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər 
22.31.10.10  Qramafon vallarının surətinin çıxarılması  18.20.10.10  Qramafon vallarının surətinin çıxarılması 
22.31.10.30  Eni 4 mm-dən çox olmayan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması  18.20.10.30  Eni 4 mm-dən çox olmayan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması 
22.31.10.50  Eni 4-6.5 mm olan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması  18.20.10.50  Eni 4-6.5 mm olan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması 
22.32.10.00  Videoyazıların surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər  18.20.20.00  Videoyazıların surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər 
22.33.10.00  Proqram vasitələrinin surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər  18.20.30.00  Kompüter proqramlarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər 
23.10.10.00  Daş kömür, liqnit və ya torf koksu və yarımkoksu; retorta kömürü  19.10.10.00  Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan koks və yarım-koks; retorta karbonu (kömürü) 
23.10.20.00  Distillə yolu ilə daş kömürdən, liqnitdən və ya torfdan alınan qatran və sair mineral qatranlar  19.10.20.00  Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan qatran; digər mineral qatranlar 
23.20.11.10  Aviasiya benzini  19.20.21.10  Aviasiya benzini 
23.20.11.21  Avtomobil benzini  19.20.21.20  Avtomobil benzini 
23.20.11.22  Aİ-98  19.20.21.21  Aİ-98 
23.20.11.23  Aİ-96  19.20.21.22  Aİ-96 
23.20.11.24  Aİ-95  19.20.21.23  Aİ-95 
23.20.11.25  Aİ-92  19.20.21.24  Aİ-92 
23.20.11.26  Aİ-80  19.20.21.25  Aİ-80 
23.20.11.27  Aİ-76  19.20.21.26  Aİ-76 
23.20.11.90  Sair benzin  19.20.21.90  Sair benzin 
23.20.12.00  Benzin tipli reaktiv yanacaqlar  19.20.22.00  Benzin tipli reaktiv yanacaqlar 
23.20.13.11  Xüsusi benzinlər, uayt-spirit  19.20.23.11  Xüsusi benzinlər, uayt-spirit 
23.20.13.12  Nafta (ilkin emal benzini)  19.20.23.12  Nafta (ilkin emal benzini) 
23.20.13.90  Sair yüngül distillyatlar  23.20.23.90  Sair yüngül distillyatlar 
23.20.14.11  Ağ neft tipli reaktiv yanacaq  19.20.25.00  Ağ neft tipli reaktiv yanacaq 
23.20.14.12  Ağ neft  19.20.24.00  Kerosin (ağ neft) 
23.20.15.10  Yay dizel yanacağı  19.20.26.10  Yay dizel yanacağı 
23.20.15.20  Qış dizel yanacağı  19.20.26.20  Qış dizel yanacağı 
23.20.15.30  Məişət soba yanacağı  19.20.26.30  Məişət soba yanacağı 
23.20.15.90  Sair dizel yanacağı  19.20.26.90  Sair dizel yanacağı 
23.20.16.00  Digər qruplara daxil edilməyən neftin krekinqindən alınan sair orta fraksiya məhsulları, neftin orta distilyatları  19.20.27.00  Digər qruplara daxil edilməyən neftin krekinqindən alınan sair orta fraksiya məhsulları, neftin orta distilyatları 
23.20.17.10  Flot mazutu  19.20.28.10  Yanacaq mazutu, gəmilər üçün 
23.20.17.20  Yanacaq mazutu  19.20.28.30  Yanacaq mazutu, sənaye və s.üçün 
23.20.17.90  Sair mazut  19.20.28.90  Digər mazutlar 
23.20.18.10  Mühərrik yağları  19.20.29.10  Mühərrik yağları 
23.20.18.20  Hidravlik yağlar  19.20.29.20  Hidravlik yağlar 
23.20.18.30  Sənaye yağları  19.20.29.30  Sənaye yağları 
23.20.18.40  Elektroizolyasiya yağları  19.20.29.40  Elektroenergetika yağları 
23.20.18.50  Transmissiya yağları  19.20.29.50  Transmissiya yağları 
23.20.18.60  Kompressor və turbin yağları  19.20.29.60  Kompressor və turbin yağları 
23.20.18.70  Texnoloji yağlar  19.20.29.70  Texnoloji yağlar 
23.20.18.90  Sair yağlar  19.20.29.90  Sair yağlar 
23.20.21.00  Durulaşdırılmış propan və butan  19.20.31.00  Propan və butan, mayeləşdirilmiş 
23.20.22.10  Durulaşdırılmış etilen  19.20.32.10  Mayeləşdirilmiş etilen 
23.20.22.11  Durulaşdırılmış propilen  19.20.32.11  Mayeləşdirilmiş propilen 
23.20.22.12  Propan-propilen  19.20.32.12  Propan-propilen 
23.20.22.30  Durulaşdırılmış butilen  19.20.32.30  Mayeləşdirilmiş butilen 
23.20.22.31  Butan-butilen  19.20.32.31  Butan-butilen 
23.20.22.40  Durulaşdırılmış butadion  19.20.32.40  Mayeləşdirilmiş butadien 
23.20.22.90  Sair karbohidrogenlər  19.20.32.90  Sair karbohidrogenlər 
23.20.31.00  Vazelin; parafin; neft mumu və sair mumlar  19.20.41.00  Vazelin (petrolatum), bərk parafin; neft parafini və digər mum və parafinlər 
23.20.32.20  Neft koksu; neft bitumu və sair neftayırma qalıqları  19.20.42.20  Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qalıqları 
23.20.32.30  Mühərrik yanacağı  19.20.28.40  Mühərrik yanacağı 
23.20.32.31  Mühərrik yanacağı DT  19.20.28.50  Mühərrik yanacağı DT 
23.20.32.32  Mühərrik yanacağı DT (orta və az dövrlü mühərriklər üçün)  19.20.28.60  Mühərrik yanacağı DT (orta və az dövrlü mühərriklər üçün) 
23.20.32.40  Neft koksu  19.20.42.40  Neft koksu 
23.20.32.50  Neft bitumu  19.20.42.50  Neft bitumu 
23.20.32.60  Hidrogen tərkibli qaz  19.20.32.50  Hidrogen tərkibli qaz 
23.20.32.70  Naften turşusunun distilyatı  19.20.42.70  Naften (neft) turşularının distillatı 
23.20.32.80  Qudron  19.20.42.80  Qudron 
23.20.32.90  Yüngül fleqma  19.20.42.90  Yüngül fleqma 
23.30.11.00  Təbii uran və onun birləşmələri  19.20.42.90   
23.30.12.00  Təmizlənmiş uran və plutonium və onların birləşmələri  20.13.11.00  Təmizlənmiş uran və plutonium və onların birləşmələri 
23.30.13.00  Təmizlənmiş uran və torium və onların birləşmələri  20.13.12.00  Tükənmiş uran və torium və onların birləşmələri 
23.30.14.00  Digər qruplara daxil edilməyən radioaktiv element lər və izotoplar və onların birləşmələri; radioaktiv tullantılar  20.13.13.00  Sair radioaktiv elementlər və izotoplar və onların birləşmələri; 
23.30.20.00  Nüvə reaktorları üçün şüalandırılmamış istilikayıran elementlər (kassetlər)  20.13.14.00  Nüvə reaktorları üçün şüalandırılmamış yanacaq elementləri (kassetlər) 
23.30.90.00  Radioaktiv tullantıların emalı üzrə xidmətlər  38.22.11.00  Nüvə tullantılarının emal edilməsi üzrə xidmətlər 
24.11.11.20  Arqon  20.11.11.20  Arqon 
24.11.11.30  Digər təsirsiz qazlar  20.11.11.30  Digər təsirsiz qazlar 
24.11.11.50  Hidrogen  20.11.11.50  Hidrogen 
24.11.11.60  Azot  20.11.11.60  Azot 
24.11.11.70  Oksigen  20.11.11.70  Oksigen 
24.11.12.30  Karbon dioksid  20.11.12.30  Karbon dioksid 
24.11.12.50  Kükürd trioksidi; arsen anhidridi  20.11.12.50  Kükürd trioksidi; arsen anhidridi 
24.11.12.70  Azon oksidləri  20.11.12.70  Azon oksidləri 
24.11.12.90  Sair qeyri-üzvi qeyri-metal birləşmələri  20.11.12.90  Sair qeyri-üzvi qeyri-metal birləşmələri 
24.11.13.00  Maye və sıxılmış hava  20.11.13.00  Maye və sıxılmış hava 
24.12.11.30  Sink oksidi və peroksidi  20.12.11.30  Sink oksidi və peroksidi 
24.12.11.50  Titan oksidləri  20.12.11.50  Titan oksidləri 
24.12.12.10  Xrom oksidləri və hidroksidləri  20.12.12.10  Xrom oksidləri və hidroksidləri 
24.12.12.30  Manqan oksidləri  20.12.12.30  Manqan oksidləri 
24.12.12.50  Qurğuşun oksidləri  20.12.12.50  Qurğuşun oksidləri 
24.12.12.70  Mis oksidləri və hidroksidləri  20.12.12.70  Mis oksidləri və hidroksidləri 
24.12.13.10  Dəmir oksidləri və hidroksidləri  20.12.19.10  Dəmir oksidləri və hidroksidləri 
24.12.13.30  Kobalt oksidləri və hidroksidləri  20.12.19.30  Kobalt oksidləri və hidroksidləri 
24.12.13.50  Litium və vanadium oksidləri və hidroksidləri  20.12.19.50  Litium və vanadium oksidləri və hidroksidləri 
24.12.13.60  Nikel oksidləri və hidroksidləri  20.12.19.60  Nikel oksidləri və hidroksidləri 
24.12.13.90  Sair metal oksidləri və hidroksidləri  20.12.19.90  Sair metal oksidləri və hidroksidləri 
24.12.21.10  Dispers boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar  20.12.21.10  Dispers boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar 
24.12.21.20  Turşu boyaq maddələri və əsasları  20.12.21.20  Turşu boyaq maddələri və əsasları 
24.12.21.30  Əsaslı boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar  20.12.21.30  Əsaslı boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar 
24.12.21.40  Vasitəsiz boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar  20.12.21.40  Vasitəsiz boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar 
24.12.21.50  Digər üzvi sintetik boyaq maddələri  20.12.21.40   
24.12.21.60  Ağardıcı kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr  20.12.21.60  Ağardıcı kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr 
24.12.21.70  Boyaq lakları  20.12.21.70  Boyaq lakları 
24.12.22.50  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar  20.12.22.50  Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar 
24.12.22.70  Bitki və ya heyvan mənşəli boyaq maddələri  20.12.22.70  Bitki və ya heyvan mənşəli boyaq maddələri 
24.12.23.30  Sintetik üzvi və qeyri-üzvi aşılayıcı maddələr;  20.12.23.30  Sintetik üzvi və qeyri-üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri 
24.12.23.50  Sintetik qeyri-üzvi aşılayıcı maddələr  20.12.23.50  Sintetik qeyri-üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri 
24.12.24.00  Digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri; lüminifor kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar  20.12.24.00  Digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri; lüminifor kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar 
24.13.11.10  Xlor, yod, ftor və brom  20.13.21.10  Xlor, yod, ftor və brom 
24.13.11.20  Kükürd  20.13.21.20  Kükürd 
24.13.11.30  Sair karbohidrogenlər  20.13.21.30  Sair karbohidrogenlər 
24.13.11.40  Bor, tellur  20.13.21.40  Bor, tellur 
24.13.11.50  Silisium  20.13.21.50  Silisium 
24.13.11.60  Fosfor  20.13.21.60  Fosfor 
24.13.11.70  Arsen  20.13.21.70  Arsen 
24.13.11.90  Selen  20.13.21.90  Selen 
24.13.12.00  Qeyri-metalların halogenid və kükürd birləşmələri  20.13.22.00  Qeyri-metalların halogenid və kükürd birləşmələri 
24.13.13.20  Qələvi metallar  20.13.23.20  Qələvi metallar 
24.13.13.30  Kalsium  20.13.23.30  Kalsium 
24.13.13.50  Stronsium və barium  20.13.23.50  Stronsium və barium 
24.13.13.70  Qələvi-torpaq metallar, skandium və ittrium  20.13.23.70  Qələvi-torpaq metallar, skandium və ittrium 
24.13.13.80  Civə  20.13.23.80  Civə 
24.13.14.10  Xlor turşuları  20.13.24.10  Xlor turşuları 
24.13.14.30  Kükürd turşuları  20.13.24.30  Kükürd turşuları 
24.13.14.50  Fosfor turşuları və anhidridi  20.13.24.50  Fosfor turşuları və anhidridi 
24.13.14.60  Bor oksidləri və turşuları  20.13.24.60  Bor oksidləri və turşuları 
24.13.14.70  Hidrogen ftor, silisium və kükürd dioksidləri  20.13.24.70  Hidrogen ftor, silisium və kükürd dioksidləri 
24.13.15.20  Natrium hidroksid  20.13.25.20  Natrium hidroksid 
24.13.15.30  Kalium hidroksid  20.13.25.30  Kalium hidroksid 
24.13.15.50  Natrium və kalium peroksidləri  20.13.25.50  Natrium və kalium peroksidləri 
24.13.15.60  Maqnezium, stronsium və barium hidroksid və peroksidləri  20.13.25.60  Maqnezium, stronsium və barium hidroksid və peroksidləri 
24.13.15.70  Alüminium hidroskidi  20.13.25.70  Alüminium hidroskidi 
24.13.15.80  Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları  20.13.25.80  Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları 
24.13.21.10  Ftorsilikat, ftoralüminat və ftoru sair kompleks duzları  20.13.31.10  Ftorsilikat, ftoralüminat və ftoru sair kompleks duzları 
24.13.21.30  Ammonium xloriddən başqa xloridlər  20.13.31.30  Ammonium xloriddən başqa xloridlər 
24.13.21.50  Xloroksidlər, mis və s. metalların xlor hidroksidləri  20.13.31.50  Xloroksidlər, mis və s. metalların xlor hidroksidləri 
24.13.21.70  Bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər  20.13.31.70  Bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər 
24.13.22.00  Hipoxloritlər, xloratlar və perxloratlar  20.13.32.00  Hipoxloritlər, xloratlar və perxloratlar 
24.13.31.00  Sulfidlər, sulfitlər və sulfatlar  20.13.41.00  Sulfidlər, sulfitlər və sulfatlar 
24.13.32.10  Kalium nitratdan başqa nitratlar  20.13.42.10  Kalium nitratdan başqa nitratlar 
24.13.32.20  Fosfinat və fosfonatlar  20.13.42.20  Fosfinat və fosfonatlar 
24.13.32.30  Mononatriumfosfat və dinatriumfosfat  20.13.42.30  Mononatriumfosfat və dinatriumfosfat 
24.13.32.40  Kalsiumhidrofosfat  20.13.42.40  Kalsiumhidrofosfat 
24.13.32.50  Trinatriumfosfat, kaliumfosfat və s.kalsiumfosfatlar  20.13.42.50  Trinatriumfosfat, kaliumfosfat və s.kalsiumfosfatlar 
24.13.32.70  Natriumtripolifosfat  20.13.42.70  Natriumtripolifosfat 
24.13.33.10  Natrium karbonat  20.13.43.10  Natrium karbonat 
24.13.33.20  Natrium hidrokarbonat  20.13.43.20  Natrium hidrokarbonat 
24.13.33.30  Kalium karbonat  20.13.43.30  Kalium karbonat 
24.13.33.40  Kalsium karbonat  20.13.43.40  Kalsium karbonat 
24.13.33.50  Barium karbonat  20.13.43.50  Barium karbonat 
24.13.33.60  Qurğuşun karbonat  20.13.43.60  Qurğuşun karbonat 
24.13.33.70  Sair karbonatlar  20.13.43.70  Sair karbonatlar 
24.13.41.10  Alüminatlar  20.13.51.10  Alüminatlar 
24.13.41.20  Sink və qurğuşun xromatları  20.13.51.20  Sink və qurğuşun xromatları 
24.13.41.30  Natrium və kalium dixromatları, sair xromatlar və peroksixromatlar  20.13.51.30  Natrium və kalium dixromatları, sair xromatlar və pereksixromatlar 
24.13.41.40  Manqanit,manqanat və permanqanatlar  20.13.51.40  Manqanit, manqanat və permanqanatlar 
24.13.41.50  Molibdatlar  20.13.51.50  Molibdatlar 
24.13.41.60  Volframatlar  20.13.51.60  Volframatlar 
24.13.41.70  Okso- və peroksometal turşularının sair duzları  20.13.51.70  Okso- və peroksometal turşularının sair duzları 
24.13.41.80  Qiymətli metallar və onların kolloid birləşmələri  20.13.51.80  Qiymətli metallar və onların kolloid birləşmələri 
24.13.42.50  Distillə edilmiş su  20.13.52.50  Distillə edilmiş su 
24.13.42.90  Sair qeyri-üzvi birləşmələr  20.13.52.90  Sair qeyri-üzvi birləşmələr 
24.13.51.00  Ağır su; digər qruplara daxil edilməyən izotoplar və onların birləşmələri  20.13.61.00  Ağır su; digər qruplara daxil edilməyən izotoplar və onların birləşmələri 
24.13.52.00  Sianidlər və kompleks sianidlər; fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; sair qeyri-üzvi turşuların və peroksid turşularının duzları  20.13.62.00  Sianidlər və kompleks sianidlər; fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; sair qeyri-üzvi turşuların və peroksid turşularının duzları 
24.13.53.00  Hidrogen peroksid  20.13.63.00  Hidrogen peroksid 
24.13.54.00  Fosfidlər; karbidlər; hidridlər; nitridlər; azidlər; silisidlər və boridlər  20.13.64.00  Fosfidlər; karbidlər; hidridlər; nitridlər; azidlər, silisidlər və boridlər 
24.13.55.00  Nadir torpaq metalları, ittrium və skandium birləşmələri  20.13.65.00  Nadir torpaq metalları, ittrium və skandium birləşmələri 
24.13.56.00  Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa, təmizlənmiş kükürd  20.13.66.00  Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa, təmizlənmiş kükürd 
24.13.57.00  Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı)  20.13.67.00  Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı) 
24.13.58.00  Pyezoelektrik kvars; sair emal olunmamış sintetik və ya bərpa edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar  20.13.68.00  Pyezoelektrik kvars; sair emal olunmamış sintetik və ya bərpa edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar 
24.14.11.20  Doymuş asiklik karbohidrogenlər  20.14.11.20  Doymuş asiklik karbohidrogenlər 
24.14.11.30  Etilen  20.14.11.30  Etilen 
24.14.11.40  Propilen  20.14.11.40  Propilen 
24.14.11.50  Butilen  20.14.11.50  Butilen 
24.14.11.60  Butadion-1,3 və izopren  20.14.11.60  Butadion-1,3 və izopren 
24.14.11.90  Sair doymamış karbohidrogenlər  20.14.11.90  Sair doymamış karbohidrogenlər 
24.14.12.10  Sikloheksan; siklanlar, siklenlər və sikloterpenlər  20.14.12.10  Sikloheksan; siklanlar, siklenlər və sikloterpenlər 
24.14.12.20  Benzol və toluol  20.14.12.20  Benzol və toluol 
24.14.12.40  Ksilollar  20.14.12.40  Ksilollar 
24.14.12.50  Stirol  20.14.12.50  Stirol 
24.14.12.60  Etilbenzol  20.14.12.60  Etilbenzol 
24.14.12.70  Kumol  20.14.12.70  Kumol 
24.14.12.80  Naftalin, antrasen  20.14.12.80  Naftalin, antrasen 
24.14.12.90  Sair asiklik karbohidrogenlər  20.14.12.90  Sair asiklik karbohidrogenlər 
24.14.13.00  Asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri  20.14.13.00  Asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 
24.14.14.00  Kükürdlü karbohidrogen törəmələri və nitritli, həm halogen, həm də qeyri-halogenli birləşmələr  20.14.14.00  Kükürdlü karbohidrogen törəmələri və nitritli, həm halogen, həm də qeyri-halogenli birləşmələr 
24.14.15.00  Sair karbohidrogen törəmələri  20.14.19.00  Sair karbohidrogen törəmələri 
24.14.21.00  Yağlı sənaye spirtləri  20.14.21.00  Yağlı sənaye spirtləri 
24.14.22.00  Biratomlu spirtlər  20.14.22.00  Biratomlu spirtlər 
24.14.23.00  Qlikollar (diollar: ikiatomlu spirtlər), çoxatomlu spirtlər, siklik spirtlər və onların törəmələri  20.14.23.00  Qlikollar (diollar: ikiatomlu spirtlər), çoxatomlu spirtlər, siklik spirtlər və onların törəmələri 
24.14.24.00  Fenollar, fenolospirtlər və fenol törəmələri  20.14.24.00  Fenollar, fenolospirtlər və fenol törəmələri 
24.14.31.00  Çoxkarbonlu yağlı sənaye turşuları və onların törəmələri  20.14.31.00  Çoxkarbonlu yağlı sənaye turşuları və onların törəmələri 
24.14.32.00  Doymuş asiklik çoxkarbonlu turşular və onların törəmələri  20.14.32.00  Doymuş asiklik çoxkarbonlu turşular və onların törəmələri 
24.14.33.10  Akril turşusu və onun duzları, sair monokarbon turşuları  20.14.33.10  Akril turşusu və onun duzları, sair monokarbon turşuları 
24.14.33.20  Akril turşusunun mürəkkəb efirləri  20.14.33.20  Akril turşusunun mürəkkəb efirləri 
24.14.33.30  Metakril turşusu və onun duzları  20.14.33.30  Metakril turşusu və onun duzları 
24.14.33.40  Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri  20.14.33.40  Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri 
24.14.33.50  Olein, linol və linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri  20.14.33.50  Olein, linol və linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
24.14.33.70  Aromatik monokarbon turşuları və s.  20.14.33.70  Aromatik monokarbon turşuları və s. 
24.14.34.00  Tərkibində oksigen olan əlavə funksional qruplarla aromatik çoxkarbon və karbon turşuları; salisil turşusundan və onun duzlarından başqa, onların törəmələri  20.14.34.00  Tərkibində oksigen olan əlavə funksional qruplarla aromatik yarımkarbon və karbon turşuları; salisil turşusundan və onun duzlarından başqa, onların törəmələri 
24.14.41.00  Ammonium funksional qrupları ilə birləşmələr  20.14.41.00  Ammonium funksional qrupları ilə birləşmələr 
24.14.42.00  Lizin və qlütamin turşularından başqa, tərkibində oksigen olan funksional qrupları da özünə daxil edən ammonium birləşmələri  20.14.42.00  Lizin və qlütamin turşularından başqa, tərkibində oksigen olan funksional qrupları da özünə daxil edən ammonium birləşmələri 
24.14.43.00  Ureinlər: tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr; tərkibində funksional nitril qrupları olan birləşmələr; onların törəmələri  20.14.43.00  Ureinlər: tərkibində funksional karboksimid qrupları olan birləşmələr; tərkibində funksional nitril qrupları olan birləşmələr; onların törəmələri 
24.14.44.00  Tərkibində azot olan sair funksional qruplarla birləşmələr  20.14.44.00  Tərkibində azot olan sair funksional qruplarla birləşmələr 
24.14.51.00  Kükürdlü üzvi birləşmələr və sair üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr  20.14.51.00  Kükürdlü üzvi birləşmələr və sair üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr 
24.14.52.00  Digər qruplara daxil edilməyən geterosiklik birləşmələri  20.14.52.00  Digər qruplara daxil edilməyən geterosiklik birləşmələr 
24.14.53.00  Tərkibində fosfor olan turşuların mürəkkəb efirləri və sair qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri; onların törəmələri  20.14.53.00  Tərkibində fosfor olan turşuların mürəkkəb efirləri və sair qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri; onların törəmələri 
24.14.61.00  Aldehid funksiyalı birləşmələr  20.14.61.00  Aldehid funksiyalı birləşmələr 
24.14.62.00  Keton və xinoin funksiyalı birləşmələr  20.14.62.00  Keton və xinoin funksiyalı birləşmələr 
24.14.63.00  Sadə efirlər, üzvi peroksidlər, epoksidlər, asetallar və yarımasetallar və onların törəmələri  20.14.63.00  Sadə efirlər, üzvi peroksidlər, epoksidlər, asetallar və yarımasetallar və onların törəmələri 
24.14.64.00  Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər və sair üzvi birləşmələr  20.14.64.00  Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər və sair üzvi birləşmələr 
24.14.71.20  Yanmış sümük  20.14.71.20  Yanmış sümük 
24.14.71.30  Təmizlənmiş və təmizlənməmiş tallo yağı  20.14.71.30  Təmizlənmiş və təmizlənməmiş tallo yağı 
24.14.71.40  Skipidar və sair  20.14.71.40  Skipidar və sair 
24.14.71.50  Qətran turşuları; kanifol spirti və yağı  20.14.71.50  Qətran turşuları; kanifol spirti və yağı 
24.14.71.70  Ağac qətranı, ondan hazırlanan yağlar, ağac kreozotu və sair  20.14.71.70  Ağac qətranı, ondan hazırlanan yağlar, ağac kreozotu və sair 
24.14.72.00  Ağac kömürü  20.14.72.00  Ağac kömürü 
24.14.80.00  Söyüd yağından başqa, sellüloz istehsalından alınan qələvi qalıqları  20.14.80.00  Söyüd yağından başqa, sellüloz istehsalından alınan qələvi qalıqları 
24.15.10.50  Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları  20.15.10.50  Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları 
24.15.10.70  Ammonyak  20.15.10.70  Ammonyak 
24.15.20.20  Ammonium xlorid  20.15.20.10  Ammonium xlorid 
24.15.20.30  Nitritlər  20.15.20.30  Nitritlər 
24.15.20.50  Nitrat turşusunun kalium duzları  20.15.20.50  Nitrat turşusunun kalium duzları 
24.15.20.60  Triammoniumfosfat  20.15.20.60  Triammoniumfosfat 
24.15.20.70  Ammonium karbonatlar  20.15.20.70  Ammonium karbonatlar 
24.15.30.10  Sidik cövhəri  20.15.31.00  Sidik cövhəri 
24.15.30.20  Ammonium sulfat  20.15.32.00  Ammonium sulfat 
24.15.30.30  Ammonium nitrat  20.15.33.00  Ammonium nitrat 
24.15.30.60  Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları  20.15.34.80  Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları 
24.15.30.70  Kalsium sianamid  20.15.34.70  Kalsium sianamid 
24.15.30.90  Sair mineral və ya kimyəvi azot gübrələri  20.15.34.90  Sair mineral və ya kimyəvi azot gübrələri 
24.15.40.30  Superfosfat  20.15.34.90   
24.15.40.40  İkiqat superfosfat  20.15.41.10  İkiqat superfosfat 
24.15.40.50  Fosforit unu  20.15.41.20  Fosforit unu 
24.15.40.60  Presipitat  20.15.41.30  Presipitat 
24.15.50.30  Kalium xlorid  20.15.51.00  Kalium xlorid 
24.15.50.50  Kalium sulfat  20.15.52.00  Kalium sulfat 
24.15.50.70  Sair mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri  20.15.59.00  Sair mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri 
24.15.60.00  Digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki gübrələri  20.15.80.00  Digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki gübrələri 
24.15.70.00  Natrium nitrat  20.15.60.00  Natrium nitrat 
24.15.80.10  Ammofos  20.15.60.00   
24.15.80.30  Diamofos  20.15.60.00   
24.15.80.40  Ammonium polifosfat  20.15.60.00   
24.15.80.50  Kalium nitrat  20.15.76.00  Kalium-nitrat 
24.15.80.60  Kombinə edilmiş gübrələr  20.15.76.00   
24.15.80.70  Mikrogübrələr  20.15.76.00   
24.16.10.30  Sıxlığı 0.94 az olan polietilen  20.16.10.30  Sıxlığı 0.94 az olan polietilen 
24.16.10.50  Sıxlığı 0.94 az olmayan polietilen  20.16.10.50  Sıxlığı 0.94 az olmayan polietilen 
24.16.10.70  İlkin formada vinilasetatlı etilen polimerləri  20.16.10.70  İlkin formada vinilasetatlı etilen polimerləri 
24.16.10.90  İlkin formada sair polietilen  20.16.10.90  İlkin formada sair polietilen 
24.16.20.30  İlkin formada polistirol  20.16.20.30  İlkin formada polistirol 
24.16.20.50  İlkin formada akrilnitrillə stirol polimerləri (SAN)  20.16.20.50  İlkin formada akrilnitrillə stirol polimerləri (SAN) 
24.16.20.70  İlkin formada akrilnitrillə butadionstirol polimerləri (ABS-plastik)  20.16.20.70  İlkin formada akrilnitrillə butadionstirol polimerləri (ABS-plastik) 
24.16.20.90  İlkin formada sair polistirol  20.16.20.90  İlkin formada sair polistirol 
24.16.30.00  İlkin formada polivinilxlorid və sair halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri  20.16.30.00  İlkin formada polivinilxlorid və ya sair halogenləşdirilmiş olefinlərin polimerləri 
24.16.40.00  Sadə və mürəkkəb poliefirlər; polikarbonatlar, alkid və epoksid qatranları  20.16.40.00  İlkin formada poliasetallar, digər sadə poliefirlər və epoksid qatranları; ilkin formada pollikarbonatlar, alkid qatranları, poliyalların mürəkkəb efirləri və digər mürəkkəb efirlər 
24.16.51.30  İlkin formada polipropilen  20.16.51.30  İlkin formada polipropilen 
24.16.51.50  Sair  20.16.51.50  Sair 
24.16.52.00  Polivinil-asetat və ya ilkin formada olan sair mürəkkəb vinil efirlərinin polimerləri və sair vinil polimerləri  20.16.52.00  İlkin formada vinil asetatlarının və ya sair mürəkkəb vinil efirlərinin polimerləri və sair vinil polimerləri 
24.16.53.00  İlkin formada poliakrilatlar  20.16.53.00  İlkin formada poliakrilatlar 
24.16.54.00  İlkin formada poliamidlər  20.16.54.00  İlkin formada poliamidlər 
24.16.55.00  İlkin formada karbid qatranları və melamin qatranları  20.16.55.00  İlkin formada karbomid qətranları, tiokarbomid qətranları və melamin qətranları 
24.16.56.00  İlkin formada sair aminoqatranlar, fenol qatranları və poliuretanlar  20.16.56.00  İlkin formada sair aminoqatranlar, fenol qatranları və poliuretanlar 
24.16.57.00  İlkin formada silikonlar  20.16.57.00  İlkin formada silikonlar 
24.16.58.00  Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formada olan sair plastik kütlələr  20.16.59.30  İlkin formada sair plastik kütlələr 
24.16.60.00  Plastik kütlə tullantıları, kəsikləri və skrap  20.16.59.50  Plastik kütlə tullantıları, kəsikləri və skrap 
24.20.11.00  Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş insektisidlər  20.20.11.00  İnsektisidlər 
24.20.12.00  Herbisidlər  20.20.12.00  Herbisidlər 
24.20.13.00  Cücərməyə qarşı vasitələr; bitkilərin böyüməsinin tənzimləyiciləri  20.20.13.00  Cücərməyə qarşı vasitələr; bitkilərin böyüməsinin tənzimləyiciləri 
24.20.14.00  Dezinfeksiyaedici vasitələr  20.20.14.00  Dezinfeksiyaedici vasitələr 
24.20.15.00  Fungisidlər, rodentisidlər və oxşar məhsullar  20.20.15.00  Fungisidlər 
24.30.11.00  Su mühitində, akril və vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar  20.30.11.00  Su mühitində, akril və vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar 
24.30.12.00  Susuz mühitdə, mürəkkəb poliefirləri, akril və ya vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar  20.30.12.00  Susuz mühitdə, mürəkkəb poliefirləri, akril və ya vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar 
24.30.21.00  Hazır piqmentlər, rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar, maye lüstr və s.; şüşə-sement  20.30.21.00  Hazır piqmentlər, rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari mina və şirələr, anqoblar, maye lüstr və s.; şüşə-sement 
24.30.22.00  Sair boyaq və laklar; hazır sikkativlər  20.30.22.00  Sair boyaq və laklar; hazır sikkativlər 
24.30.23.00  Rəssamlar, şagirdlər və lövhə tərtibatçıları üçün boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s.  20.30.23.00  Rəssamlar, şagirdlər və lövhə tərtibatçıları üçün boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s. 
24.30.24.00  Mətbəə boyaqları  20.30.24.00  Mətbəə boyaqları 
24.41.10.00  Salisil turşusu, O-asetilsalisil turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri  21.10.10.00  Salisil turşusu, O-asetilsalisil turşusu, onların duzları və mürəkkəb efirləri 
24.41.20.00  Lizin, qlütamin turşusu və onların duzları; dördüncü dövr duzları və ammonium hidroksidləri; fosfoaminolipidlər; amidlər, onların törəmələri və duzları  21.10.20.00  Lizin, qlütamin turşusu və onların duzları; dördüncü dövr duzları və ammonium hidroksidləri; fofoaminolipidlər; amidlər, onların törəmələri və duzları 
24.41.31.00  Digər qruplara daxil edilməyən laktonlar; tərkibində kondensasiya edilməmiş pirazol halqası, pirimidin halqası, piperazin halqası, kondensasiya edilməmiş triazin halqası və ya kondensasiya edilməmiş halqaların fenotiazin sistemi olan azot geteroatomları ilə geterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları və onların duzları; gidantion və onun törəmələri; sulfonamidlər  21.10.31.00  Digər qruplara daxil edilməyən laktonlar; tərkibində kondensasiya edilməmiş pirazol halqası, pirimidin halqası, piperazin halqası, kondensasiya edilməmiş triazin halqası və ya kondensasiya edilməmiş halqaların fenotiazin sistemi olan azot geteroatomları ilə geterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları və onların duzları; gidantion və onun törəmələri; sulfonamidlər 
24.41.32.00  Sulfonamidlər  21.10.32.00  Sulfonamidlər 
24.41.40.00  Digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi cəhətdən təmiz şəkərlər, digər qruplara daxil edilməyən şəkərlərin sadə və mürəkkəb efirləri və onların duzları provitaminlər, vitaminlər və hormonlar; qlikozidlər və bitki alkaloidləri və onların törəmələri; antibiotiklər  21.10.40.00  Digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi cəhətdən təmiz şəkərlər, digər qruplara daxil edilməyən şəkərlərin sadə və mürəkkəb efirləri və onların duzları 
24.41.51.00  Provitaminlər, vitaminlər və onların törəmələri  21.10.51.00  Provitaminlər, vitaminlər və onların törəmələri 
24.41.52.00  Hormonlar və onların törəmələri; əsasən hormonlar kimi istifadə edilən sair steroidlər  21.10.52.00  Hormonlar və onların törəmələri; əsasən hormonlar kimi istifadə edilən sair steroidlər 
24.41.53.00  Qlikozidlər, bitki alkaloidləri, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirlər və onların törəmələri  21.10.53.00  Qlikozidlər, bitki alkaloidləri, onların duzları, sadə və mürəkkəb efirlər və onların törəmələri 
24.41.54.00  Antibiotiklər  21.10.54.00  Antibiotiklər 
24.41.60.00  Vəzilər və sair orqanlar; onların ekstratları və insanın və ya heyvanın digər qruplara daxil edilməyən sair cisimləri  21.10.60.00  Vəzilər və sair orqanlar; onların ekstratları və insanın və ya heyvanın digər qruplara daxil edilməyən sair cisimləri 
24.42.11.00  Tərkibində penisilin və ya sair antibiotiklər olan dərmanlar  21.20.11.00  Tərkibində penisilin və ya sair antibiotiklər olan dərmanlar 
24.42.12.00  Tərkibində antibiotiklər deyil, hormonlar olan dərmanlar  21.20.12.00  Tərkibində antibiotiklər deyil, hormonlar olan dərmanlar 
24.42.13.00  Tərkibində hormonlar və ya antibiotiklər deyil, alkaloidlər və ya onların törəmələri olan dərmanlar  21.20.13.00  Tərkibində hormonlar və ya antibiotiklər deyil, alkaloidlər və ya onların törəmələri olan dərmanlar 
24.42.21.00  İmmun zərdabları və vaksinləri  21.20.21.00  İmmun zərdabları və vaksinləri 
24.42.22.00  Hormonlar və ya spermisidlər əsasında hazırlanmış hamiləliyin qarşısını alan kimyəvi preparatlar  21.20.22.00  Hormonlar və ya spermisidlər əsasında hazırlanmış hamiləliyin qarşısını alan kimyəvi preparatlar 
24.42.23.00  Diaqnostika reagentləri və sair əczaçılıq məhsulları  21.20.2  Sair əczaçılıq məhsulları 
24.42.24.00  Yapışqanlı sarğı materialları, keqtut və oxşar materiallar, ilk yardım üçün dərman qutuları  21.20.24.00  Yapışqanlı sarğı materialları, keqtut və oxşar materiallar, ilk yardım üçün dərman qutuları 
24.51.10.00  Qliserin  20.41.10.00  Qliserin 
24.51.20.00  Sabundan başqa, üzvi səthi-aktiv maddələr  20.41.20.00  Sabundan başqa, üzvi səthi-aktiv maddələr 
24.51.31.00  Sabun və sabun kimi istifadə edilən üzvi səthi-aktiv maddələr və preparatlar  20.41.31.00  Sabun və sabun kimi istifadə edilən üzvi səthi-aktiv maddələr və preparatlar 
24.51.32.00  Yuyucu maddələr  20.41.32.00  Yuyucu maddələr 
24.51.41.00  Ətriyyat və ya otağın dezodorasiyası üçün vasitələr  20.41.41.00  Ətriyyat və ya otağın dezodorasiyası üçün vasitələr 
24.51.42.00  Süni və hazır mumlar  20.41.42.00  Süni və hazır mumlar 
24.51.43.00  Ayaqqabı, mebel, döşəmə, minik avtomobillərinin kuzovları, şüşə və ya metal üçün cilalayıcı maddə və kremlər  20.41.43.00  Ayaqqabı, mebel, döşəmə, minik avtomobillərinin kuzovları, şüşə və ya metal üçün cilalayıcı maddə və kremlər 
24.51.44.00  Təmizləyici pasta və tozlar və sair təmizləyici maddələr  20.41.44.00  Təmizləyici pasta və tozlar və sair təmizləyici maddələr 
24.52.11.50  Ətir  20.42.11.50  Ətir 
24.52.11.70  Tualet suyu  20.42.11.70  Tualet suları 
24.52.12.50  Dodaqların makiyajı üçün kosmetik vasitələr  20.42.12.50  Dodaqların makiyajı üçün kosmetik vasitələr 
24.52.12.70  Gözlərin makiyajı üçün kosmetik vasitələr  20.42.12.70  Gözlərin makiyajı üçün kosmetik vasitələr 
24.52.13.00  Manikür və pedikür üçün tərkiblər  20.42.13.00  Manikür və pedikür üçün tərkiblər 
24.52.14.00  Kosmetika və ya tualet kirşanı  20.42.14.00  Kosmetika və ya tualet kirşanı 
24.52.15.00  Dəriyə qulluq üçün vasitələr, günəş yanıqlarına qarşı vasitələr də daxil edilməklə, digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu vasitələr  20.42.15.00  Dəriyə qulluq üçün vasitələr, günəş yanıqlarına qarşı vasitələr də daxil edilməklə, digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu vasitələr 
24.52.16.30  Şampunlar  20.42.16.30  Şampunlar 
24.52.16.50  Saçı burmaq və saçdüzümü üçün vasitələr  20.42.16.50  Saçı burmaq və saçdüzümü üçün vasitələr 
24.52.16.70  Saç üçün laklar  20.42.16.70  Saç üçün laklar 
24.52.17.00  Losyonlar və digər qruplara daxil edilməyən saç üçün sair vasitələr  20.42.17.00  Losyonlar və digər qruplara daxil edilməyən saç üçün sair vasitələr 
24.52.18.00  Diş protezləri üçün fiksasiyaedici tozlar da daxil edilməklə, ağız boşluğunun və dişlərin gigiyenası üçün vasitələr  20.42.18.00  Diş protezləri üçün fiksasiyaedici tozlar da daxil edilməklə, ağız boşluğunun və dişlərin gigiyenası üçün vasitələr 
24.52.19.00  Üz qırxmaq üçün vasitələr; deodorantlar və tərə qarşı vasitələr; vanna üçün vasitələr, digər qruplara daxil edilməyən sair ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri  20.42.19.00  Üz qırxmaq üçün vasitələr; deodorantlar və tərə qarşı vasitələr vanna üçün vasitələr, digər qruplara daxil edilməyən sair ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri 
24.61.11.00  Propellent bart və hazır partlayıcı maddələr  20.51.11.00  Propellent bart və hazır partlayıcı maddələr 
24.61.12.00  Bikford fitilləri; detonasiya fitilləri; kapsul-detonatorlar; fitillər; elektrik detonatorları  20.52.12.00  Bikford fitilləri; detonasiya fitilləri; kapsul-detonatorlar; fitillər; elektrik detonatorları 
24.61.13.00  Fişənglər  20.51.13.00  Fişənglər 
24.61.14.00  Siqnal raketləri, yağış raketləri, tüstü raketləri  20.51.14.00  Siqnal raketləri, yağış raketləri, tüstü raketləri və fişənglərdən başqa, sair pirotexnika məmulatları 
24.62.10.10  Kazein yapışqanları  20.52.10.10  Kazein yapışqanları 
24.62.10.20  Albuminlər (yumurta albuminlərindən başqa), albuminatlar və onların törəmələri  20.52.10.20  Albuminlər, albuminatlar və onların törəmələri 
24.62.10.30  Jelatin və onun törəmələri (kazein yapışqanlarından başqa)  20.59.60.30  Jelatin və jelatin törəmələri 
24.62.10.50  Sümük yapışqanı və sair jelatin  20.52.10.50  Sümük yapışqanı 
24.62.10.60  Tərkibində dekstrin və sair nişasta növləri olan yapışqanlar  20.52.10.60  Tərkibində dekstrin və sair nişasta növləri olan yapışqanlar 
24.62.10.80  Kauçuk və plastik kütlə əsaslı adqezivlər  20.52.10.80  Kauçuk və plastik kütlə əsaslı adqezivlər 
24.62.10.90  Sair yapışqanlar və hazır adqezivlər  20.52.10.90  Sair yapışqanlar və hazır adqezivlər 
24.63.10.00  Efir yağları; ətirli maddələrin qarışıqları  20.53.10.00  Efir yağları 
24.64.11.00  Fotoqrafiya plastinləri və plyonkaları; ani fotoşəkillər üçün işığahəssas, ekspozisiyalandırılmamış plyonkalar; fotokağız  20.59.11.00  Fotoqrafiya plastinləri və plyonkaları; ani fotoşəkillər üçün işığahəssas, ekspozisiyalandırılmamış plyonkalar; fotokağız 
24.64.12.00  Fotoqrafiyada istifadə edilən işığahəssas emulsiya; fotoqrafiyada istifadə edilən, digər qruplara daxil ediləməyən kimyəvi birləşmələr  20.59.12.00  Fotoqrafiyada istifadə edilən işığahəssas emulsiya, fotoqrafiyada istifadə edilən, digər qruplara daxil ediləməyən kimyəvi birləşmələr 
24.65.10.00  Kinoplyonkalardan başqa səsi yazmaq və digər oxşar yazılar üçün yazılmamış hazır daşıyıcılar  26.80.11.00  Maqnit zolaqlı kartlardan başqa, yazılmamış maqnit informasiya vasitələri 
24.66.10.00  Kimyəvi cəhətdən dəyişdirilmiş heyvan və bitki piyləri və yağları; heyvan və bitki piylərinin və yağlarının yeyilməyən qatışıqları  20.59.20.00  Kimyəvi cəhətdən dəyişdirilmiş heyvan və bitki piyləri və yağları; heyvan və ya bitki piylərinin, yaxudyağlarının yeyilməyən qatışıqları 
24.66.20.00  Yazı yazmaq və ya şəkil çəkmək üçün mürəkkəblər və sair mürəkkəblər  20.59.30.00  Yazı yazmaq və ya şəkil çəkmək üçün mürəkkəblər və sair mürəkkəblər 
24.66.31.00  Sürtkü materialları  20.59.41.00  Sürtkü materialları 
24.66.32.00  Antidetonasion tərkiblər (antidetonatorlar); mineral yağlar və oxşar məhsullar üçün aşqarlar  20.59.42.00  Antidetonasion tərkiblər (antidetonatorlar); mineral yağlar və oxşar məhsullar üçün aşqarlar 
24.66.33.00  Hidravlik əyləc mayeləri; antifrizlər və buz bağlamasına qarşı maddələr  20.59.43.00  Hidravlik əyləc mayeləri; antifrizlər və buz bağlamasına qarşı maddələr 
24.66.41.00  Digər qruplara daxil edilməyən pepton və protein maddələri və onların törəmələri; heyvanın içalatı və baş-ayağından hazırlanan toz  20.59.51.00  Digər qruplara daxil edilməyən pepton və protein maddələri və onların törəmələri; heyvanın içalatı 
24.66.42.00  Yapma üçün pastalar; dişlərin müalicəsində istifadə edilən mum və əsasını gips təşkil edən sair materiallar; mikroorqanizmlərin yetişdirilməsi üçün şərait; digər qruplara daxil edilməyən diaqnostika və ya laboratoriya reagentləri  20.59.52.00  Yapma üçün pastalar; dişlərin müalicəsində istifadə edilən mum və əsasını gips təşkil edən sair materiallar, mikroorqanizmlərin yetişdirilməsi üçün şərait; digər qruplara daxil edilməyən diaqnostika və ya laboratoriya reagentləri 
24.66.43.00  Disk şəkilli kimyəvi elementlər və elektronikada istifadə edilən mürəkkəb kimyəvi birləşmələr  20.59.53.00  Disk şəkilli kimyəvi elementlər və elektronikada istifadə edilən mürəkkəb kimyəvi birləşmələr 
24.66.44.00  Aktivləşdirilmiş kömür  20.59.54.00  Aktivləşdirilmiş kömür 
24.66.45.00  Bəzəkvurma vasitələri; boyamanı sürətləndirən boyayıcı tərkiblər və ya fiksalayıcı boyaqlar və oxşar məhsullar  20.59.55.00  Bəzəkvurma vasitələri; boyamanı sürətləndirən boyayıcı tərkiblər və ya fiksalayıcı boyaqlar və oxşar məhsullar 
24.66.46.00  Aşılayıcı (metalın səthinin təmizlənməsi üçün) tərkiblər; flüslər; kauçukun vulkanizasiyasını sürətləndiricilər, rezin və plastmas üçün plastifikatorlar və stabilizatorlar; digər qrupla ra daxil edilməyən katalizatorlar; qarışıq alkilbenzollar və alkilnaftalinlər  20.59.56.00  Aşılayıcı (metalın səthinin təmizlənməsi üçün) tərkiblər; flüslər; kauçukun vulkanizasiyasını sürətləndiricilər, rezin və plastmas üçün plastifikatorlar və stabilizatorlar; digər qrupla ra daxil edilməyən katalizatorlar; qarışıq alkilbenzollar və alkilnaftalinlər 
24.66.47.00  Tökmə formaları və qəlibləri üçün əlaqəlndirici maddələr; digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi məhsullar və əlaqədar istehsalların qalıq məhsulları  20.59.57.00  Tökmə formaları və qəlibləri üçün əlaqəlndirici maddələr; kimyəvi məhsullar 
24.66.48.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsullar  20.59.59.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif kimyəvi məhsullar 
24.70.11.20  Neylon və ya sair poliamidlərdən olan sintetik ştapel lifləri  20.60.11.10  Neylon və ya sair poliamidlərdən olan sintetik ştapel lifləri 
24.70.11.30  Poliefir sintetik ştapel lifləri  20.60.11.30  Poliefir sintetik ştapel lifləri 
24.70.11.50  Poliakrilonitril sintetik ştapel lifləri  20.60.11.70  Poliakrilonitril sintetik ştapel lifləri 
24.70.11.90  Sair sintetik ştapel lifləri  20.60.11.90  Sair sintetik ştapel lifləri 
24.70.12.30  Neylondan və digər poliamidlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  20.60.12.30  Neylondan və digər poliamidlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
24.70.12.50  Poliefirlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  20.60.12.50  Poliefirlərdən yüksəkdavamlıqlı saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
24.70.13.10  Teksturalanmış neylon və poliefir sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  20.62.13.10  Teksturalanmış neylon və poliefir sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
24.70.13.20  Teksturalanmış polipropilen və sair saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  20.62.13.20  Teksturalanmış polipropilen və sair saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
24.70.13.30  Sair təkqat neylon və ya başqa poliamid sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  20.62.13.30  Sair təkqat neylon və ya başqa poliamid sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
24.70.13.50  Sair təkqat poliefir sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  20.62.13.50  Sair təkqat poliefir sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
24.70.13.70  Təkqat polipropilen sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  20.62.13.70  Təkqat polipropilen sapları (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
24.70.13.90  Sair təkqat sintetik saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)  20.62.13.90  Sair təkqat sintetik saplar (pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış) 
24.70.14.00  Sintetik monosaplar, lentlər və s.  20.62.14.00  Sintetik monosaplar, sintetik toxuculuq materiallarından lentlər və s. 
24.70.21.00  Süni saplardan turna və kardodarama və daramadan keçməmiş süni ştapel lifləri  20.60.21.00  Süni saplardan turna və kardodarama və daramadan keçməmiş süni ştapel lifləri 
24.70.22.00  Viskoz lifindən yüksəkdavamlıqlı saplar  20.60.22.00  Viskoz lifindən yüksəkdavamlıqlı saplar 
24.70.23.00  Teksturalanmış süni saplar və təkqat saplar  20.60.23..0  Teksturalanmış süni saplar və təkqat saplar 
24.70.24.00  Monosaplar; lentlər və süni toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar  20.60.24.10  Monosaplar, lentlər və oxşar məmulatlar 
24.70.30.00  Kimyəvi liflərin tullantıları  20,60.24.90  Kimyəvi liflərin tullantıları 
25.11.11.00  Minik avtomobilləri üçün yeni pnevmatik rezin şinlər  22.11.11.00  Minik avtomobilləri üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 
25.11.12.00  Motosikletlər və ya velosipedlər üçün yeni pnevmatik rezin şinlər  22.11.12.00  Motosikletlər və ya velosipedlər üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 
25.11.13.00  Avtobuslar və ya yük maşınları, aviasiya üçün yeni pnevmatik rezin şinlər  22.11.13.00  Avtobuslar və ya yük maşınları, aviasiya üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 
25.11.14.00  Kənd və meşə təsərrüfatı maşınları üçün və digər istehsal üçün pnevmatik rezin şinlər və təkərlər  22.11.14.00  Kənd və meşə təsərrüfatı maşınları üçün və digər istehsal üçün pnevmatik rezin şinlər və təkərlər 
25.11.15.00  Rezin kameralar, iri və ya yastıqlı şinlər, əvəz etmək üçün protektorlar və çənbər lentləri  22.11.15.00  Rezin kameralar, iri və ya yastıqlı şinlər, əvəz etmək üçün protektorlar və çənbər lentləri 
25.11.16.00  Rezin şinlərin bərpası üçün tədarük  22.11.16.00  Rezin şinlərin bərpası üçün qabarıq tədarük 
25.11.20.00  İstifadə edilmiş rezin şinlər və təkərlər  22.11.20.30  İstifadə edilmiş rezin şinlər və təkərlər 
25.12.10.00  Bərpa edilmiş pnevmatik rezin şinlər və təkərlər  22.11.20.50  Bərpa edilmiş pnevmatik rezin şinlər və təkərlər 
25.13.10.00  İlkin formalarda və ya plastinlərdə, təbəqələrdə və ya zolaqlarda regenerasiya edilmiş rezinlər  22.19.10.00  İlkin formalarda və ya plastinlərdə, təbəqələrdə və ya zolaqlarda regenerasiya edilmiş rezinlər 
25.13.20.00  Vulkanlaşdırılmamış kauçuk və ondan hazırlanan məmulat; ebonitdən başqa, saplar, kordlar, plastinlər, təbəqələr, zolaqlar, qəliblər və profillər şəklində rezin  22.19.20.00  Vulkanlaşdırılmamış kauçuk və ondan hazırlanan məmulat; ebonitdən başqa, saplar, kordlar, plastinlər, təbəqələr, zolaqlar, qəliblər və profillər şəklində rezin 
25.13.30.00  Ebonitdən başqa, rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar  22.19.30.00  Ebonitdən başqa, rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
25.13.40.00  Rezin konveyer (transportyor) lentləri və ötürücü qayışlar  22.19.40.00  Rezin konveyer (transportyor) lentləri və ötürücü qayışlar 
25.13.50.00  Korddan başqa, rezinləşdirilmiş toxuculuq materialları  22.19.50.00  Korddan başqa, rezinləşdirilmiş toxuculuq materialları 
25.13.60.00  Ebonitdən başqa, rezindən geyim əşyaları və onun aksessuarları  22.19.60.00  Ebonitdən başqa, rezindən geyim əşyaları və onun aksessuarları 
25.13.71.00  Ebonitdən başqa, rezin əmziklər də daxil edilməklə, gigiyena və əczaılıq məmulatları  22.19.71.00  Ebonitdən başqa, rezin əmziklər də daxil edilməklə, gigiyena və əczaılıq məmulatları 
25.13.72.00  Məsaməli rezindən başqa, döşəmə örtükləri və ayaqaltıları  22.19.72.00  Məsaməli rezindən başqa, döşəmə örtükləri və ayaqaltıları 
25.13.73.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair rezin məmulatları; bütün formalarda ebonit və ondan hazırlanan məmulatlar  22.19.73.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair rezin məmulatları; bütün formalarda ebonit və ondan hazırlanan məmulatlar 
25.13.80.00  Rezin tullantıları, kəsikləri və skrap (ebonitdən başqa) və onlardan alınan toz və dənələr  38.11.54.00  Sair rezin tullantılar 
25.21.10.00  Eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap; plastmas çubuqlar, millər və profillər  22.21.10.00  Eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap; plastmas, çubuqlar, millər və profillər 
25.21.21.00  Bərkimiş proteindən və ya sellüloz materiallarından süni örtüklər, sərt plastmasdan borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar  22.21.21.00  Bərkimiş proteindən və ya sellüloz materiallarından süni örtüklər, sərt plastmasdan borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar 
25.21.22.00  Plastmasdan sair borular, borucuqlar, qolçaqlar, şlanqlar və fitinqlər  22.21.29.00  Plastmasdan sair borular, borucuqlar, qolçaqlar, şlanqlar və fitinqlər 
25.21.30.00  Armaturlaşdırılmamış və ya digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar  22.21.30.00  Armaturlaşdırılmamış və ya digər materiallarla kombinə edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
25.21.41.00  Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar  22.21.41.00  Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
25.21.42.00  Məsaməsiz plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar  22.21.42.00  Məsaməsiz plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və zolaqlar 
25.22.11.00  Polietilendən kisə və çantalar, o cümlədən konusvari  22.22.11.00  Polietilendən kisə və çantalar, o cümlədən konusvari 
25.22.12.00  Polietilendən başqa, digər plastmas kisələr və çantalar, o cümlədən konusvari  22.22.12.00  Polietilendən başqa, digər plastmas kisələr və çantalar, o cümlədən konusvari 
25.22.13.00  Plastmas qutular, çantalar, torlu taralar və oxşar məmulatlar  22.22.13.00  Plastmas qutular, çantalar, torlu taralar və oxşar məmulatlar 
25.22.14.00  İri həcmli plastmas butulkalar, adi butulkalar, flakonlar və oxşar məmulatlar  22.22.14.00  İri həcmli plastmas butulkalar, adi butulkalar, flakonlar və oxşar məmulatlar 
25.22.15.00  Plastik kütlədən sair qablaşdırma məmulatları  22.22.19.00  Plastik kütlədən sair qablaşdırma məmulatları 
25.23.11.00  Döşəmə, divar və tavan üçün plastik kütlədən rulon və ya plitka şəklində örtük  22.23.11.00  Döşəmə, divar və tavan üçün plastik kütlədən rulon və ya plitka şəklində örtük 
25.23.12.00  Plastmas vannalar, əlüzyuyan üçün çanaqlar, unitazlar və qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar sanitariya-texnika məmulatları  22.23.12.00  Plastmas vannalar, əlüzyuyan üçün çanaqlar, unitazlar və qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar sanitariya-texnika məmulatları 
25.23.13.00  Plastmas çənlər, sisternlər, baklar və tutumu 300 litrdən çox olan oxşar tutumlar  22.23.13.00  Plastmas çənlər, sisternlər, baklar və tutumu 300 litrdən çox olan oxşar tutumlar 
25.23.14.00  Qapılar, pəncərələr, çərçivələr, qapı astanaları, pəncərə qapaqları, jalyuzlər, oxşar məmulat və onların hissələri  22.23.14.00  Qapılar, pəncərələr, çərçivələr, qapı astanaları, pəncərə qapaqları, jalyuzlər, oxşar məmulat və onların hissələri 
25.23.15.00  Digər qruplara daxil edilməyən plastmasdan sair tikinti məmulatları  22.23.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən plastmasdan tikinti məmulatları 
25.23.20.00  Plastmasdan yığma tikinti konstruksiyaları  22.23.20.00  Plastmasdan yığma tikinti konstruksiyaları 
25.24.10.00  Əlcəklər də daxil edilməklə, plastmasdan geyim əşyaları və onun aksessuarları  22.29.10.00  Plastmasdan geyim əşyaları (əlcəklər də daxil edilməklə) və onun aksessuarları 
25.24.21.00  Rulonlarda və ya yastı formada eni 20 sm-dən çox olmayan plastmas yapışqanlı lentlər, plitkalar, zolaq lar, lövhələr, plyonkalar, folqalar  22.29.21.00  Rulonlarda və ya yastı formada eni 20 sm-dən çox olmayan plastmas yapışqanlı lentlər, plitkalar, zolaq lar, lövhələr, plyonkalar, folqalar 
25.24.22.00  Digər qruplara daxil edilməyən rulonlarda və ya yastı formada plastmas yapışqanlı lentlər, plitkalar, zolaqlar, lövhələr, plyonkalar, folqalar  22.29.22.00  Sair özyapışan plastmas tavalar, təbəqələr, plyonkalar, folqalar, lentlər və sair yastı formada məmulatlar 
25.24.23.00  Plastmasdan yeməkxana, mətbəx, tualet əşyaları və evdə işlədilən sair əşyalar  22.29.23.00  Plastmasdan yeməkxana, mətbəx, tualet əşyaları və evdə işlədilən sair əşyalar 
25.24.24.00  Digər qruplara daxil edilməyən lampa və işıqlandırma armaturasının plastmas hissələri, plastmasdan işıqlanan göstəricilər və s.  22.29.24.00  Digər qruplara daxil edilməyən lampa və işıqlandırma armaturasının plastmas hissələri, plastmasdan işıqlanan göstəricilər və s. 
25.24.25.00  Qoruyucu papaqlar; rezin və ya plastmasdan şlyapalar və sair papaqlar  32.99.11.00  Yağış və gündən qoruyucu çətirlər və sair qoruyucu məmulatlar 
25.24.26.00  Plastmasdan elektrik izolyasiya armaturaları  22.29.29.50  Plasmasdan elektrik izolyasiya armaturaları 
25.24.27.00  Plastmasdan dəftərxana və məktəb ləvazimatları  22.29.25.00  Plastmasdan dəftərxana və məktəb ləvazimatları 
25.24.28.00  Plastmasdan mebel, nəqliyyat vasitələri və s. üçün furnitura; heykəlciklər və sair bəzək əşyaları  22.29.91.00  Sair plastmas məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər 
25.24.90.00  Plastmas hissələrin istehsalı sahəsində xidmətlər  22.29.91.00  Sair plastmas məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər 
26.11.11.00  Tökmə, prokat, dartılmış və ya üfürülmüş, təbəqələrlə, lakin başqa üsulla emal edilməmiş şüşə  23.11.11.00  Başqa üsulla emal edilməmiş tökmə, prokat, dartılmış və ya üfürülmüş, təbəqələrlə şüşə 
26.11.12.00  Təbəqə float-şüşə və təbəqələrlə, lakin başqa üsulla emal edilməmiş, üstü cilalanmış və pardaqlanmış şüşə  23.11.12.00  Təbəqə float-şüşə və təbəqələrlə, lakin başqa üsulla emal edilməmiş, üstü cilalanmış və pardaqlanmış şüşə 
26.12.11.00  Əyilmiş, yonulmuş, oyulmuş, burğulanmış, minalanmış və başqa üsulla emal edilmiş, lakin çərçivəyə başqa üsulla emal edilmiş, lakin çərçivəyə və ya sağanağa salınmamış təbəqə şüşələr  23.12.11.00  Əyilmiş, yonulmuş, oyulmuş, burğulanmış, minalanmış və başqa üsulla emal edilmiş, lakin çərçivəyə və ya sağanağa salınmamış təbəqə şüşələr 
26.12.12.00  Qəlpəsiz şüşə  23.12.12.00  Qəlpəsiz şüşə 
26.12.13.00  Şüşə güzgülər, çoxtəbəqəli şüşə izolyatorlar  23.12.13.00  Şüşə güzgülər, çoxtəbəqəli şüşə izolyatorlar 
26.13.11.00  Butulkalar, bankalar, flakonlar və ampulalardan başqa, sair şüşə taralar; şüşə tıxaclar, qapaqlar və sair tıxac vasitələri  23.13.11.00  Butulkalar, bankalar, flakonlar və ampulalardan başqa, sair şüşə taralar; şüşə tıxaclar, qapaqlar və sair tıxac vasitələri 
26.13.12.00  Şüşə saxsıdan başqa, stəkanlar (bokallar)  23.13.12.00  Şüşə saxsıdan başqa, stəkanlar 
26.13.13.00  Süfrəni bəzəmək, mətbəx üçün istifadə edilən şüşə məmulat, tualet və dəftərxana ləvazimatı, interyer ləri bəzəmək üçün şüşə məmulatlar və s.  23.13.13.00  Süfrəni bəzəmək, mətbəx üçün istifadə edilən şüşə məmulat, tualet və dəftərxana ləvazimatı, interyer ləri bəzəmək üçün şüşə məmulatlar və s. 
26.13.14.00  Dyuar və sair vakuum qabları üçün şüşə hissələr  23.13.14.00  Dyuar və sair vakuum qabları üçün şüşə hissələr 
26.14.11.00  Şüşə lifindən lentlər, iplik və doğranmış iplər  23.14.11.00  Şüşə lifindən lentlər, iplik və doğranmış iplər 
26.14.12.00  Şüşə parçalardan başqa, şüşə lifindən duvaqlar, həsirlər, torlar, ayağaltılar, döşəklər, panellər və sair məmulatlar  23.14.12.00  Şüşə parçalardan başqa, şüşə lifindən duvaqlar, həsirlər, torlar ayağaltılar, döşəklər, panellər və sair məmulatlar 
26.15.11.00  Kütlə, şar (mikrosferlərdən başqa), çubuq və ya boru şəklində emal edilməmiş şüşə; şüşə tullantıları və qırıntıları  23.19.11.00  Kütlə, şar (mikrosferlərdən başqa), çubuq və ya boru şəklində emal edilməmiş şüşə; şüşə tullantıları və qırıntıları 
26.15.12.00  Preslənmiş və ya qəlibə tökülmüş şüşədən döşənmə üçün bloklar, kərpiclər, tavalar və sair məmulatlar, vitraclar və s.; bloklar, tavalar şəklində yaxud oxşar formalarda çoxözəkli şüşə və ya penoşüşə  23.19.12.00  Preslənmiş və ya qəlibə tökülmüş şüşədən döşəmə üçün bloklar, kərpiclər, tavalar və sair məmulatlar, vitraclar və s.; bloklar, tavalar şəklində yaxud oxşar formalarda çoxözəkli şüşə və ya penoşüşə 
26.15.21.00  Elektrik lampaları, elektron-şüa boruları və ya oxşar məmulat üçün açıq şüşə kolbalar və onların şüşə hissələri  23.19.21.00  Elektrik lampaları, elektron-şüa boruları və ya oxşar məmulat üçün açıq şüşə kolbalar və onların şüşə hissələri 
26.15.22.00  Saatlar və ya eynəklər üçün optiki emal edilməmiş şüşə; belə şüşələrin istehsalı üçün hazırlıq  23.19.22.00  Saatlar və ya eynəklər üçün optiki emal edilməmiş şüşə; belə şüşələrin istehsalı üçün hazırlıq 
26.15.23.00  Laboratoriya, gigiyena və ya əczaçılıq üçün şüşə məmulat; şüşə ampulalar  23.19.23.00  Laboratoriya, gigiyena və ya əczaçılıq üçün şüşə məmulat; şüşə ampulalar 
26.15.24.00  Lampaların və işıqlandırma armaturasının, işıqlanan göstəricilərin, işıq tablolarının və s. şüşədən hazırlanmış hissələri  23.19.24.00  Lampaların və işıqlandırma armaturasının, işıqlanan göstəricilərin, işıq tablolarının və s. şüşədən hazırlanmış hissələri 
26.15.25.00  Şüşə elektrik izolyatorları  23.19.25.00  Şüşə elektrik izolyatorları 
26.15.26.00  Digər qruplara daxil edilməyən şüşə məmulatlar  23.19.26.00  Digər qruplara daxil edilməyən şüşə məmulatlar 
26.21.11.00  Çini yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları  23.41.11.00  Çini yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları 
26.21.12.00  Çini olmayan yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları  23.41.12.00  Çini olmayan yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet ləvazimatları 
26.21.13.00  Heykəlciklər və sair saxsı bəzək əşyaları  23.41.13.00  Heykəlciklər və sair saxsı bəzək əşyaları 
26.22.10.00  Saxsı sanitar-texniki məmulatlar  23.42.10.00  Saxsı sanitar məmulatları 
26.23.10.00  Saxsı elektrik izolyatorları və izolyasiya armaturaları  23.43.10.00  Saxsı elektrik izolyatorları; elektrik maşınları, cihazları və ya avadanlıqları üçün saxsıdan izolyasiyaedici fitinqlər 
26.24.11.00  Çinidən laboratoriya, kimyəvi və sair texniki təyinatlı saxsı məmulatlar  23.44.11.00  Labaratoriya, kimyəvi və ya sair texniki istifadə üçün saxsı məmulatlar, farfor və ya çini məmulatlar 
26.24.12.00  Sair laboratoriya, kimyəvi və sair texniki təyinatlı saxsı məmulatlar  23.44.12.00  Labaratoriya, kimyəvi və ya sair texniki istifadə üçün saxsı məmulatlar, farfor və ya çini məmulatlardan başqa 
26.25.11.00  Kənd təsərrüfatında istifadə edilən və daşınma, yaxud qablaşdırma üçün saxsı məmulatlar  23.49.11.00  Kənd təsərrüfatında istifadə edilən və daşınma, yaxud qablaşdırma üçün saxsı məmulatlar 
26.25.12.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tikinti saxsı məmulatlar  23.49.12.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tikinti saxsı məmulatlar 
26.26.11.00  Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan kərpiclər, bloklar, tavalar və sair saxsı məmulatlar  23.20.11.00  Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan kərpiclər, bloklar, tavalar və sair saxsı məmulatlar 
26.26.12.00  Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan hazırlanan materiallardan başqa, odadavamlı kərpiclər, bloklar, tavalar və oxşar odadavamlı saxsı tikinti materialları  23.20.12.00  Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan hazırlanan materiallardan başqa, odadavamlı kərpiclər, bloklar, tavalar və oxşar odadavamlı saxsı tikinti materialları 
26.26.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı sement, tikinti məhlulları, betonlar və oxşar qatışıqlar  23.20.13.00  Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı sement, tikinti məhlulları, betonlar və oxşar qatışıqlar 
26.26.14.00  Yandırılmamış odadavamlı məmulatlar, sair odadavamlı saxsı məmulatlar  23.20.14.00  Yandırılmamış odadavamlı məmulatlar, sair odadavamlı saxsı məmulatlar 
26.30.10.00  Saxsı lövhəciklər və lövhələr  23.31.10.00  Saxsı lövhəciklər və lövhələr 
26.40.11.00  Odadavamsız saxsı tikinti kərpicləri, döşəmə üçün bloklar, daşıyıcı saxsı bloklar və ya doldurma blokları və s.  23.32.11.00  Odadavamsız saxsı tikinti kərpicləri, döşəmə üçün bloklar, daşıyıcı saxsı bloklar və ya doldurma blokları və s. 
26.40.12.00  Taxtapuş kirəmiti, deflektorlar, bacalara və yaxud ventilyasiya borularına çəkilən üzlük, memarlıq bəzəkləri və sair saxsı tikinti məmulatları  23.32.12.00  Taxtapuş kirəmiti, deflektorlar, bacalara və yaxud ventilyasiya borularına çəkilən üzlük, memarlıq bəzəkləri və sair saxsı tikinti məmulatları 
26.40.13.00  Saxsı borular, izolyasiyaedici boru kəmərləri, suyu kənara axıdan borular və boru fitinqləri  23.32.13.00  Saxsı borular, izolyasiyaedici boru kəmərləri, suyu kənara axıdan borular və boru fitinqləri 
26.51.11.00  Sement klinkerləri  23.51.11.00  Sement klinkerləri 
26.51.12.10  Ağ portlandsement  23.51.12.10  Ağ portlandsement 
26.51.12.30  Sair portlandsement  23.51.12.30  Sair portlandsement 
26.51.12.50  Giltorpaq sementi  23.51.12.50  Giltorpaq sementi 
26.51.12.60  Bəzək sementi  23.51.12.60  Bəzək sementi 
26.51.12.70  Genişlənən sement  23.51.12.70  Genişlənən sement 
26.51.12.90  Sair hidravlik sement  23.51.12.90  Sair hidravlik sement 
26.52.10.00  Əhəng  23.52.10.00  Sönməmiş əhəng, sönmüş əhəng və hidravlik əhəng 
26.53.10.10  Tikinti üçün gips  23.52.20.00  Gips 
26.53.10.20  Gəc  23.52.20.20  Gəc 
26.61.11.00  Sementdən, betondan və ya süni daşdan lövhəciklər, tavalar, kərpiclər və oxşar məmulatlar  23.61.11.00  Sementdən, betondan və ya süni daşdan lövhəciklər, tavalar, kərpiclər və oxşar məmulatlar 
26.61.12.00  Sement, beton və süni daşdan tikinti, o cümlədən mülki tikinti üçün yığma konstruksiyaların elementləri  23.61.12.00  Sement, beton və süni daşdan tikinti, o cümlədən mülki tikinti üçün yığma konstruksiyaların elementləri 
26.61.13.10  Dəmir-beton borular  23.61.12.00   
26.61.13.20  Sement, beton və ya süni daşdan sair borular  23.61.12.00   
26.61.20.00  Betondan yığma tikinti konstruksiyaları  23.61.20.00  Betondan yığma tikinti konstruksiyaları 
26.62.10.00  Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatlar  23.62.10.00  Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatlar 
26.63.10.00  Əmtəəlik beton  23.63.10.00  Əmtəəlik beton 
26.64.10.00  Tikinti məhlulları  23.64.10.00  Tikinti məhlulları 
26.65.11.00  Mineral yapışdırıcı materiallarla aqlomerasiya edilmiş bitki liflərindən, samandan və ya ağac tullantılarından lövhələr, kiçik dirəklər və oxşar məmulatlar  23.65.11.00  Mineral yapışdırıcı materiallarla aqlomerasiya edilmiş samandan və ya ağac tullantılarından lövhələr, kiçik dirəklər və oxşar məmulatlar 
26.65.12.00  Asbest-sementdən, sellüloz lifləri ilə fibrosementdən və ya oxşar tipli sementdən məmulatlar  23.65.12.00  Asbest-sementdən, sellüloz lifləri ilə fibrosementdən və ya oxşar tipli sementdən məmulatlar 
26.66.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair gips və ya tərkibində gips olan qatışıqdan hazırlanan məmulatlar  23.69.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair gips və ya tərkibində gips olan qatışıqdan hazırlanan məmulatlar 
26.66.12.00  Digər qruplara daxil edilməyən sement, beton və ya süni daşdan hazırlanan məmulatlar  23.69.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən sement, beton və ya süni daşdan hazırlanan məmulatlar 
26.70.11.00  Emal edilmiş mərmər, travertin, alebastr; süni boyanmış mərmər, travertin, alebastr və onlardan məmulatlar (dördtin daşlardan, bordyur daşlardan, plitələrdən, kafeldən, kubik daşlardan və oxşar məmulatlardan başqa); süni boyanmış mərmər, travertin, alebastr qırıntısı və tozu  23.70.11.00  Emal edilmiş mərmər, travertin, alebastr və onlardan məmulatlar (dördtin daşlardan, bordyur daşlardan, plitələrdən, kafeldən, kubik daşlardan və oxşar məmulatlardan başqa); süni boyanmış mərmər, travertin, alebastr qırıntısı və tozu 
26.70.12.00  Tikintidə istifadə etmək və ya heykəl hazırlamaq üçün sair emal edilmiş daş və ondan hazırlanan məmulat; süni boyanmış təbii daş qırıntısı və tozu; aqlomerasiya edilmiş şistdən məmulat  23.70.12.00  Tikintidə istifadə etmək və ya heykəl hazırlamaq üçün sair emal edilmiş daş və ondan hazırlanan məmulat; süni boyanmış təbii daş qırıntısı və tozu; aqlomerasiya edilmiş şistdən məmulat 
26.81.11.00  Dəyirman daşları, itiləyici daşlar, pardaxlayıcı dairələr və s.  23.91.11.00  Dəyirman daşları, itiləyici daşlar, pardaxlayıcı dairələr və s. 
26.81.12.00  Parça, kağız və ya karton üzərində abraziv tozu və ya dənələri  23.91.12.00  Parça, kağız və ya karton üzərində abraziv tozu və ya dənələri 
26.82.11.00  Emal edilmiş asbest lifləri; asbest əsasında hazırlanmış qatışıqlar; belə qatışıqlardan hazırlanan məmulat; quraşdırılmamış vəziyyətdə əyləc, mufta və oxşar məmulat hazırlamaq üçün friksion materiallar  23.99.11.00  Emal edilmiş asbest lifləri; asbest əsasında hazırlanmış qatışıqlar; belə qatışıqlardan hazırlanan məmulat; quraşdırılmamış vəziyyətdə əyləc, mufta və oxşar məmulat hazırlamaq üçün friksion materiallar 
26.82.12.00  Asfaltdan və oxşar materiallardan hazırlanan məmulatlar  23.99.12.00  Asfaltdan və oxşar materiallardan hazırlanan məmulatlar 
26.82.13.00  Təbii asfalt və ya bitum, neft bitumu, mineral qətran və ya asfalt peki əsasında bitumlaşdırılmış qatışıqlar  23.99.13.00  Təbii asfalt və ya bitum, neft bitumu, mineral qətran və ya asfalt peki əsasında bitumlaşdırılmış qatışıqlar 
26.82.14.00  Süni qrafit; kolloidli və ya yarımkolloidli qrafit; qrafit əsasında və ya yarımfabrikatlar şəklində karbonun sair formaları əsasında hazırlanan məhsullar  23.99.14.00  Süni qrafit; kolloidli və ya yarımkolloidli qrafit; qrafit əsasında 
26.82.15.00  Süni korund, mexaniki qarışıqlardan başqa  23.99.15.00  Süni korund, mexaniki qarışıqlardan başqa 
26.82.16.00  Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-metal mineral məhsullar  23.99.19.00  Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-metal mineral məhsullar 
27.10.11.00  Külçə, tökmə slyablar və ya sair ilkin formalar şəklində poladlıq çuqun və ayna çuqun  24.10.11.00  Külçə, tökmə slyablar və ya sair ilkin formalar şəklində poladlıq çuqun və ayna çuqun 
27.10.12.00  Tərkibində 2 faizdən çox karbon kütləsi olan ferromanqan  24.10.12.10  Tərkibində 2 faizdən çox karbon kütləsi olan ferromanqan 
27.10.13.00  Dəmirin birbaşa bərpası yolu ilə əldə edilən metal məhsulları; sair məsaməli dəmir; tərkibində əsas element minimum 99,94% təşkil edən parçalar, okatışlar şəklində və ya oxşar formalarda olan dəmir  24.10.13.00  Dəmirin birbaşa bərpası yolu ilə əldə edilən metal məhsulları sair məsaməli dəmir; tərkibində əsas element minimum 99,94% təşkil edən parçalar, okatışlar şəklində və ya oxşar formalarda olan dəmir 
27.10.20.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan külçələr, sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar  24.10.21.00  Qeyri-mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar 
27.10.30.00  Paslanmayan poladdan və ya istənilən digər mürəkkəb poladdan külçələr, sair əsas formalar və yarımfabrikatlar  24.10.22.00  Paslanmayan poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar 
27.10.40.00  Dəmir və ya poladdan yastı prokat  24.32.1  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan eni 600 mm-dən az olan yastı prokat 
27.10.50.00  İsti yayılmış, sərbəst sarınmış dəstələr şəklində millər və çubuqlar  24.10.35.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan sair polad ərintisindən yastı əyilmiş məhsullar 
27.10.60.00  Sair mil və çubuqlar  24.10.31.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı döyülmüş məhsullar 
27.10.60.00    24.10.32.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar 
27.10.60.00    24.10.35.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan sair polad ərintisindən yastı əyilmiş məhsullar 
27.10.60.00    24.10.36.00  İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olmayan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar (silisiumlu-elektrotexniki polad məhsullarından başqa) 
27.10.60.00    24.10.51.00  Örtüklü və ya metala tutulmuş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar 
27.10.60.00    24.10.53.00  Eni 600 mm-dən şox olan silisiumlu-elektrotexniki poladdan yastı əyilmiş məhsullar 
27.10.60.00    24.10.54.00  Eni 600 mm-dən şox olmayan silisiumlu-elektrotexniki poladdan yastı əyilmiş məhsullar 
27.10.60.00    24.32.10.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan eni 600 mm-dən az olan yastı prokat 
27.10.60.00    24.32.20.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan qalvanik və ya sair üsullarla qızıla (gümüşə) tutulmuş, eni 600 mm-dən az olan yastı prokat 
27.10.70.00  Sonradan emal edilməmiş, isti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan bucaqlar və profillər  24.10.41.00  Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar 
27.10.81.00  Qara metallardan şpunt dirəkləri  24.10.74.00  Poladdan şpunt dirəklər və qaynaq edilmiş açılan kəsiklər 
27.10.82.00  Dəmir yolları üçün qara metaldan konstruksiyalar  24.10.75.00  Dəmir yolları və tramvay yolları üçün polad konstruksiyalar 
27.10.91.00  Qara metal istehsalından alınan şlak, dross, yanıq dəmir və sair tullantılar  24.10.71.00  İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş qeyri- mürəkkəb poladdan açılan kəsiklər 
27.10.92.00  Qara metal tullantıları və qırıntıları  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.10.93.00  Əridilmiş qırıntılardan külçələr (AKPB)  24.10.11.00  Külçə, tökmə slyablar və ya sair ilkin formalar şəklində poladlıq çuqun və ayna çuqun 
27.21.10.00  Tökmə çuqundan böyük və kiçik diametrli borular və içiboş profillər  24.51.20.00  Çuğun borular, borucuqlar və içiboş profillər 
27.21.20.00  Qara metaldan tökmə fitinqlər  24.52.30.00  Tökmə poladdan borular və boru fitinqləri 
27.22.10.00  Qara metaldan böyük və kiçik diametrli borular və içiboş fitinqlər  24.20.11.00  Neft və ya qaz boru kəmərləri üçün tikişsiz polad boru xətləri 
27.22.20.00  Digər qruplara daxil edilməyən qara metaldan böyük və kiçik diametrli borular və borular üçün fitinqlər  24.20.35.00  Açıq tikişli, məsələn, yapışdırılmış və ya oxşar üsulla bağlanmış, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan sair polad borucuqlar və borular 
27.31.10.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan sair mil və çubuqlar  24.10.66.00  İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan sair millər və çubuqlar 
27.31.20.10  Dəmirbeton üçün hazır armaturlar  24.10.61.00  İsti yayılmış, sərbəst sarınmış, qeyri-mürəkkəb poladdan millər və çubuqlar 
27.31.20.90  Sair bucaqlar və profillər; mil və çubuqlar  24.10.66.00  İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan sair millər və çubuqlar 
27.31.30.00  Paslanmayan poladdan millər, çubuqlar, bucaqlar və profillər; mürəkkəb poladdan bucaq və profillər  24.31.30.00  Paslanmayan poladdan soyuq dartılmış çubuqlar və bərk profillər 
27.32.10.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan eni 500 mm-dən az olan yastı prokat  24.32.10.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan eni 600 mm-dən az olan yastı prokat 
27.32.20.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan qalvanik və ya sair üsullarla qızıla (gümüşə) tutulmuş, eni 500 mm-dən az olan yastı prokat  24.32.20.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan qalvanik və ya sair üsullarla qızıla (gümüşə) tutulmuş, eni 600 mm-dən az olan yastı prokat 
27.32.30.00  Paslanmayan və ya mürəkkəb poladdan eni 500 mm-dən az olan yastı prokat  24.32.20.00   
27.33.11.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan bucaqlar və profillər  24.33.20.00  Qeyri- mürəkkəb poladdan əyilmə üsulu ilə alınan təbəqələr 
27.33.12.00  Paslanmayan poladdan bucaqlar və profillər  24.33.12.00  Soyuq halda formalaşdırılmış və ya əyilmiş paslanmayan poladdan açıq kəsiklər 
27.34.11.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan məftil  24.34.11.00  Qeyri- mürəkkəb poladdan soyuq dartılmış məftil 
27.34.12.00  Paslanmayan və ya mürəkkəb poladdan məftil  24.34.13.00  Sair polad ərintisindən soyuq dartılmış məftil 
27.35.11.00  Tərkibində 2%-dən çox karbon olmayan ferromanqan  24.10.12.10  Tərkibində 2 faizdən çox karbon kütləsi olan ferromanqan 
27.35.12.00  Ferroxrom  24.10.12.50  Ferroxrom 
27.35.13.00  Ferronikel  24.10.12.60  Ferronikel 
27.35.20.00  Sair ferroərintilər  24.10.12.90  Sair ferroərintilər 
27.35.30.00  Poladlıq çuqun, ayna çuqun, dəmir və poladdan qırıntı və tozlar  24.10.11.00  Külçə, tökmə slyablar və ya sair ilkin formalar şəklində poladlıq çuqun və ayna çuqun 
27.35.41.00  Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan yarımfabrikatlar  24.10.21.00  Qeyri-mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar 
27.35.42.00  Paslanmayan və ya mürəkkəb poladdan yarımfabrikatlar  24.10.22.00  Paslanmayan poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və yarımfabrikatlar 
27.35.50.00  Döymə dəmir və ya polad mil və çubuqlar  25.11.22.00  Çuqun və ya poladdan qüllələr və məhəccərli dirəklər 
27.35.61.00  Qara metallardan qaynaq olunmuş bucaq və profillər  25.11.23.00  Çuqun,polad və ya alüminiumdan sair konstruksiyalar və onların hissələri, tavalar, çubuqlar, bucaqlar, profillər və s. 
27.35.62.00  Dəmir yolları üçün qara metaldan qaynaq olunmuş məmulatlar  25.11.23.00   
27.35.71.00  Digər qruplara daxil edilməyən qara metaldan bucaq və profillər  24.10.61.00  İsti yayılmış, sərbəst sarınmış, qeyri-mürəkkəb poladdan millər və çubuqlar 
27.35.72.00  Paslanmayan və ya mürəkkəb poladdan mil və çubuqlar  24.10.6  İsti emal edilmiş polad millər və çubuqlar 
27.41.10.00  Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində gümüş  24.41.10.00  Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində gümüş 
27.41.20.00  Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində qızıl  24.41.20.00  Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində qızıl 
27.41.30.00  Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində platin  24.41.30.00  Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində platin 
27.41.40.00  Sonradan emal edilmədən qızıla tutulmuş qeyri-nəcib metallar və ya gümüş  24.41.40.00  Sonradan emal edilmədən qızıla tutulmuş qeyri-nəcib metallar və ya gümüş 
27.41.50.00  Sonradan emal edilmədən gümüşə tutulmuş qeyri-nəcib metallar və platinə tutulmuş qiymətsiz metallar, gümüş və ya qızıl  24.41.50.00  Sonradan emal edilmədən gümüşə tutulmuş qeyri-nəcib metallar və platinə tutulmuş qeyri nəcib metallar, qızıl və ya gümüş 
27.41.61.00  Qızılın və ya qızıla tutulmuş metalların tullantıları və qırıntıları  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.41.62.00  Platinin və sair nəcib metalların tullantıları və qırıntıları  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.42.11.00  Emal edilməmiş alüminium  24.42.11.00  Emal edilməmiş alüminium 
27.42.12.00  Süni korunddan başqa, alüminium oksid  24.42.12.00  Süni korunddan başqa, alüminium oksid 
27.42.21.00  Alüminium tozları və axçaları  24.42.21.00  Alüminium tozları və axçaları 
27.42.22.00  Alüminium çubuqlar, millər və profillər  24.42.22.00  Alüminium çubuqlar, millər və profillər 
27.42.23.00  Alüminium məftil  24.42.23.00  Alüminium məftil 
27.42.24.00  Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olan alüminium tavalar, lövhələr, zolaqlar və lent  24.42.24.00  Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olan alüminium tavalar, lövhələr, zolaqlar və lent 
27.42.25.00  Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olmayan alüminium falqalar  24.42.25.00  Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olmayan alüminium falqalar 
27.42.26.00  Böyük və kiçik diametrli alüminium borular və ya borular üçün fitinqlər  24.42.26.00  Böyük və kiçik diametrli alüminium borular və ya borular üçün fitinqlər 
27.42.31.00  Tərkibində əsasən alüminium olan kül və qalıqlar  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.42.32.00  Alüminium tullantıları və qırıntıları  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.43.11.00  Emal edilməmiş qurğuşun  24.43.11.00  Emal edilməmiş qurğuşun 
27.43.12.00  Emal edilməmiş sink  24.43.12.00  Emal edilməmiş sink 
27.43.13.00  Emal edilməmiş qalay  24.43.13.00  Emal edilməmiş qalay 
27.43.21.00  Qurğuşun çubuqlar, millər, profillər və məftillər  24.43.13.00   
27.43.22.00  Qurğuşun tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqa; qurğuşun tozu və axçaları  24.43.21.10  Qurğuşun tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar 
27.43.22.00    24.43.21.30  Qurğuşun tozu və axçaları 
27.43.23.00  Böyük və kiçik diametrli qurğuşun borular və borular üçün fitinqlər  24.43.21.70  Böyük və kiçik diametrli qurğuşun borular və borular üçün fitinqlər 
27.43.24.00  Sink tozu və axçaları  24.43.22.00  Sink tozu və axçaları 
27.43.25.00  Sink çubuqlar, millər, profillər və məftil; sink tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqa  24.43.23.10  Sink çubuqlar, millər, profillər və məftillər 
27.43.25.00    24.43.23.30  Sink tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar 
27.43.26.00  Böyük və kiçik diametrli sink borular və borular üçün fitinqlər  24.43.23.50  Böyük və kiçik diametrli sink borular və borular üçün fitinqlər 
27.43.27.00  Qalay çubuqlar, millər, profillər və məftil  24.43.24  Qalay çubuqlar, millər, profillər və məftillər 
27.43.28.00  Qalay tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqa; qalay tozu və axçaları  24.43.24.30  Qalay tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqa; 
27.43.28.00    24.43.24.50  Qalay tozu və axçaları 
27.43.29.00  Böyük və kiçik diametrli qalay borular və borular üçün fitinqlər  24.43.24.70  Böyük və kiçik diametrli qalay borular və borular üçün fitinqlər 
27.43.31.00  Tərkibində əsasən sink və ya qurğuşun olan kül və qalıqlar  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.43.32.00  Qurğuşun, sink və qalay tullantıları və qırıntıları  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.44.11.00  Mis şteyn; sementlənmə misi  24.44.11.00  Mis şteyn; sementlənmiş mis 
27.44.12.00  Təmizlənməmiş mis; elektrolit təmizləmə üçün mis anodlar  24.44.12.00  Təmizlənməmiş mis; elektrolit təmizləmə üçün mis anodlar 
27.44.13.00  Təmizlənmiş və emal edilməmiş mis ərintiləri; əsasını mis təşkil edən aşqarlar  24.44.13.00  Təmizlənmiş və emal edilməmiş mis ərintiləri, əsasını mis təşkil edən aşqarlar 
27.44.21.00  Mis tozu və axçaları  24.44.21.00  Mis tozu və axçaları 
27.44.22.00  Mis çubuqlar, millər və profillər  24.44.22.00  Mis çubuqlar, millər və profillər 
27.44.23.00  Mis məftil  24.44.23.00  Mis məftil 
27.44.24.00  Eni 0,15 mm-dən çox olan mis tavalar, lövhələr, zolaqlar və lentlər  24.44.24.00  Eni 0,15 mm-dən çox olan mis tavalar, lövhələr, zolaqlar və lentlər 
27.44.25.00  Eni 0,15 mm-dən çox olmayan mis falqalar  24.44.25.00  Eni 0,15 mm-dən çox olmayan mis falqalar 
27.44.26.00  Böyük və kiçik diametrli mis borular və borular üçün fitinqlər  24.44.26.00  Böyük və kiçik diametrli mis borular və borular üçün fitinqlər 
27.44.31.00  Tərkibində əsasən mis olan kül və qalıqlar  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.44.32.00  Mis tullantıları və qırıntıları  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.45.11.00  Nikel şteyni, nikel oksidlərinin aqlomeratları və nikel metallurgiyasının sair aralıq məhsulları  24.45.12.00  Nikel şteyni, nikel oksidlərinin aqlomeratları və nikel metallurgiyasının sair aralıq məhsulları 
27.45.12.00  Emal edilməmiş nikel  24.45.11.00  Emal edilməmiş nikel 
27.45.21.00  Nikel tozu və axçaları  24.45.21.00  Nikel tozu və axçaları 
27.45.22.00  Nikel çubuqlar, millər, profillər və məftillər  24.45.22.00  Nikel çubuqlar, millər, profillər və məftillər 
27.45.23.00  Nikel tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqa  24.45.23.00  Nikel tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqa 
27.45.24.00  Böyük və kiçik diametrli nikel borular və borular üçün fitinqlər  24.45.24.00  Böyük və kiçik diametrli nikel borular və borular üçün fitinqlər 
27.45.30.00  Sair əlvan metallar və onlardan hazırlanan məmulat; tərkibində metallar və yə onların birləşmələri olan kermetlər, kül və qalıqlar  24.45.30.00  Sair əlvan metallar və onlardan hazırlanan məmulat, tərkibində metallar və ya onların birləşmələri olan kermetlər, kül və qalıqlar 
27.45.41.00  Tərkibində vanadium və ya sair metallar və ya onların birləşmələri olan kül və qalıqlar  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.45.42.00  Nikel tullantıları və qırıntıları  38.11.58.00  Təhlükəsiz metal tullantıları 
27.51.11.00  Döymə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər  24.51.11.00  Döymə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər 
27.51.12.00  Şarşəkilli qrafitlə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər  24.51.12.00  Şarşəkilli qrafitlə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər 
27.51.13.00  Boz çuqun tökməsi üzrə xidmətlər  24.51.13.00  Boz çuqun tökməsi üzrə xidmətlər 
27.52.10.00  Polad tökməsi üzrə xidmətlər  24.52.10.00  Polad tökməsi üzrə xidmətlər 
27.53.10.00  Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər  24.53.10.00  Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər 
27.54.10.00  Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər  24.54.10.00  Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər 
28.11.10.30  Qara metaldan tikinti üçün yığma konstruksiyalar  25.11.10.30  Qara metalda tikinti üçün yığma konstruksiyalar 
28.11.10.50  Alüminiumdan tikinti üçün yığma konstruksiyalar  25.11.10.50  Alüminiumdan tikinti üçün yığma konstruksiyalar 
28.11.21.00  Qara metaldan körpülər və onların seksiyaları  25.11.21.00  Çuğun və ya poladdan körpülər və onların seksiyaları 
28.11.22.00  Qara metaldan qüllələr və məhəccərli dirəklər  25.11.22.00  Çuğun və ya poladdan qüllələr və məhəccərli dirəklər 
28.11.23.00  Qara metal və ya alüminiumdan sair konstruksiyalar  25.11.23.00  Çuğun,polad və ya alüminiumdan sair konstruksiyalar və onların hissələri, tavalar, çubuqlar, bucaqlar, profillər və s 
28.11.90.00  Yarımfabrikatlar şəklində metal konstruksiyaların quraşdırılması  25.11.10.30  Qara metalda tikinti üçün yığma konstruksiyalar 
28.12.10.00  Qara metal və ya alüminiumdan qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapı astanaları  25.12.10.00  Metal qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapı astanaları 
28.21.11.00  Qara metal və ya alüminiumdan hazırlanan, tutumu 300 litrdən az olmayan sisternlər, çənlər, baklar və oxşar tipli tutumlar  25.29.11.00  Tutumu 300 litrdən az olmayan sisternlər, çənlər, baklar və oxşar tipli tutumlar (sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qaz üçün olan tutumlulardan başqa) 
28.21.12.00  Qara metal və ya alüminiumdan sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qaz üçün tutumlar  25.29.12.00  Sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qaz üçün tutumlar 
28.21.90.00  Metal sistern, bak, çən və tutumların təmiri və onlara texniki qulluq üzrə xidmətlər  33.11.12.00  Tankların, metal çənlərin və konteynerlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
28.22.11.00  Elektrik enerjisi ilə qızdırılmayan, qara metaldan hazırlanan mərkəzi istilik radiatorları  25.21.11.00  Elektrik enerjisi ilə qızdırılmayan, çuğun və ya poladdan hazırlanan mərkəzi istilik radiatorları 
28.22.12.00  Mərkəzi istilik qazanları  25.21.12.00  İsti suyun səmərəliliyi və ya ilk buxar təzyiqi üçün mərkəzi istilik qazanları 
28.22.13.00  Mərkəzi istilik qazanlarının hissələri  25.21.13.00  Mərkəzi istilik qazanları üçün hissələr 
28.22.90.00  Mərkəzi istilik qazanlarının təmiri və onlara texniki qulluq üzrə xidmətlər  33.11.12.00  Tankların, metal çənlərin və konteynerlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
28.30.11.00  Buxar və ya sair buxar-generasiya qazanları; qızdırılmış su ilə işləyən qazanlar  28.30.11.00  Buxar və ya sair buxar-generasiya qazanları; qızdırılmış su ilə işləyən qazanlar 
28.30.12.00  Qazanlarla birlikdə istifadə edilmək üçün yardımçı qurğular; buxar-su və ya sair buxar-güc qurğuları üçün kondensatorlar  25.30.12.00  Qazanlarla birlikdə istifadə edilmək üçün yardımçı qurğular; buxar-su və ya sair buxar-güc qurğuları üçün kondensatorlar 
28.30.13.00  Buxar generatorlarının hissələri  25.30.13.00  Buxar generatorlarının hissələri 
28.30.21.00  Nüvə reaktorları  25.30.21.00  Nüvə reaktorları, izotop seperatorlarından başqa 
28.30.22.00  Nüvə reaktorlarının hissələri  25.30.22.00  Nüvə reaktorları, və onların hissələri, izotop seperatorlarından başqa 
28.30.91.00  Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqla buxar generatorlarının, o cümlədən onlarla əlaqədar olan boru kəməri sisteminin quraşdırılması üzrə xidmətlər  33.20.11.00  Mərkəzi istilik buxar qazanları istisna edilməklə, buxar generatorlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər, metal boru sistemləri üçün sənaye qurğularının quraşdırılması da daxil edilməklə 
28.30.92.00  Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqla buxar generatorlarının təmiri və onlara texniki qulluq göstərilməsi üzrə xidmətlər  33.11.13.00  Mərkəzi istilik radiatorlarından başqa buxar generatorlarının təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
28.40.11.00  Metalların döyülməsi üzrə xidmətlər  25.50.11.00  Metalların döyülməsi üzrə xidmətlər 
28.40.12.00  Metalların təbəqə şəklində ştamplanması üzrə xidmətlər  25.50.12.00  Metalların ştamplanması üzrə xidmətlər 
28.40.13.00  Sair ştamplama növləri üzrə xidmətlər  25.50.13.00  Metalların sair formalaşdırılması üzrə xidmətlər 
28.40.20.00  Toz metallurgiyası  25.50.20.00  Toz metallurgiyası 
28.51.11.00  Metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər  25.61.11.00  Metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər 
28.51.12.00  Qeyri-metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər  25.61.12.00  Qeyri-metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər 
28.51.21.00  Örtüklərin çəkilməsi istisna olmaqla metalların termik emalı üzrə xidmətlər  25.61.21.00  Örtüklərin çəkilməsi istisna olmaqla metalların termik emalı üzrə xidmətlər 
28.51.22.00  Metalların səthi emalının sair növləri üzrə xidmətlər  25.61.22.00  Metalın üzərinin sair emalı üzrə xidmətlər 
28.52.10.00  Maşınqayırmanın texnologiyası sahəsində ümumi xidmətlər  25.62.10.00  Metal hissələrin itilənməsi xidmətləri 
28.61.11.00  Maşınlar üçün bıçaqlar istisna olmaqla bıçaqlar, qayçılar və eləcə də onlar üçün tiyələr  25.71.11.00  Maşınlar üçün bıçaqlar istisna olmaqla bıçaqlar, qayçılar və onlar üçün tiyələr 
28.61.12.00  Ülgüclər və ülgüc tiyələri, o cümlədən ülgüclər üçün hazırlanan tiyə zolaqları  25.71.12.00  Ülgüclər və ülgüc tiyələri, o cümlədən ülgüclər üçün hazırlanan tiyə zolaqları 
28.61.13.00  Sair kəsici məmulatlar; manikür və pedikür dəstləri və alətləri  25.71.13.00  Sair kəsici məmulatlar; manikür və pedikür dəstləri və alətləri 
28.61.14.00  Qaşıqlar, çəngəllər, çömçələr, kəfkirlər, piroq üçün kürəklər, balıq üçün bıçaqlar, yağ üçün bıçaqlar, qənddoğrayanlar və oxşar mətbəx, yaxud yeməkxana ləvazimatları  25.71.14.00  Qaşıqlar, çəngəllər, çömçələr, kəfkirlər, piroq üçün kürəklər, balıq üçün bıçaqlar, yağ üçün bıçaqlar, qənddoğrayanlar və oxşar mətbəx, yaxud yeməkxana ləvazimatları 
28.62.10.00  Kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında istifadə etmək üçün əl alətləri  25.73.10.00  Kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında istifadə etmək üçün əl alətləri 
28.62.20.00  Əl mişarları; bütün tiplərdən olan mişarlar üçün lövhələr  25.73.20.00  Əl mişarları; bütün tiplərdən olan mişarlar üçün lövhələr 
28.62.30.00  Sair əl alətləri  25.73.30.00  Sair əl alətləri 
28.62.40.00  Mexaniki ötürücü ilə təchiz edilmiş və ya edilməmiş əl alətləri və ya dəzgahlar üçün əvəzedici hissələr  25.73.40.00  Mexaniki ötürücü ilə təchiz edilmiş və ya edilməmiş əl alətləri və ya dəzgahlar üçün əvəzedici hissələr 
28.62.50.00  Sair alətlər  25.73.60.00  Sair alətlər 
28.63.11.00  Qeyri-nəcib (qiymətsiz) metallardan asma qıfıllar, nəqliyyat vasitələri üçün qıfıllar və mebeldə quraşdırılmaq üçün qıfıllar  25.72.11.00  Metal əsasında mebel və nəqliyyat vasitələrinin mühərrikləri üçün hazırlanmış asma qıfıllar, cəftələr 
28.63.12.00  Qeyri-nəcib (qiymətsiz) metallardan sair qıfıllar  25.72.12.00  Metal əsasında hazırlanmış sair qıfıllar 
28.63.13.00  Qıfıllarla təchiz edilmiş şpinqaletlər və şpinqaletli çərçivələr; qıfılların hissələri; ayrıca göndərilən açarlar  25.72.13.00  Qıfıllarla təchiz edilmiş bərkitmələr, bərkitməli karkaslar, qıfılların hissələri; ayrıca göndərilən açarlar 
28.63.14.00  Avtomobil nəqliyyatı vasitələri, qapılar, pəncərələr, mebel və s. üçün qeyri-nəcib (qiymətsiz) metaldan həncamalar, montaj armaturu, bərkitmələr və oxşar məmulatlar  25.72.14.00  Avtomobil nəqliyyatı vasitələri, qapılar, pəncərələr, mebel və s üçün metal əsasında hazırlanmış həncamalar, montaj armaturu, bərkitmələr və oxşar məmulatlar 
28.71.11.00  Qaz üçün tutumlar istisna olmaqla qara metallardan hazırlanmış və tutumu 50-300 l olan sisternlər, çəlləklər, barabanlar, çənlər, qutular və oxşar tutumlar  25.91.11.00  Qaz üçün tutumlar istisna olmaqla, dəmir və ya poladdan hazırlanmış və tutumu 50-300 l olan sisternlər, çəlləklər,barabanlar, çənlər, qutular və oxşar tutumlar 
28.71.12.00  Qaz üçün tutumlar istisna olmaqla qara metallardan hazırlanmış və tutumu 50 l-dən az olan sisternlər, çəlləklər, barabanlar, çənlər, qutular və oxşar tutumlar  25.91.12.00  Qiymətsiz metallar üçün dəmir və ya poladdan hazırlanmış və tutumu 50 l-dən az olan mexaniki və ya termiki avadanlıqlarla təchiz edilməmiş sisternlər, çəlləklər, barabanlar, çənlər, qutular və oxşar tutumlar (qaz üçün tutumlar istisna olmaqla) 
28.72.11.00  Alüminiumdan başqa, yüngül metallardan tutumlar  25.92.12.00  Tutumu 300 l-dən az olan istənilən əşyalar üçün alüminium çəlləklər, barabanlar, bankalar, qutular və oxşar tutumlar 
28.72.12.00  Tutumu 300 l-dən az olan istənilən əşyalar üçün alüminium çəlləklər, barabanlar, bankalar, qutular və oxşar tutumlar  25.92.12.00  Tutumu 300 l-dən az olan istənilən əşyalar üçün alüminium çəlləklər, barabanlar, bankalar, qutular və oxşar tutumlar 
28.72.13.00  Qeyri-nəcib (qiymətsiz) metallardan halqa şəkilli tıxaclar, örtüklər və qapaqlar  25.92.13.00  Qiymətsiz metallardan halqaşəkilli tıxaclar,örtüklər və qapaqlar 
28.73.11.00  Qara metallardan hazırlanan, elektroizolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, troslar, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar  25.93.11.00  Dəmir və ya poladdan elektrik izolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, troslar, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar 
28.73.12.00  Qara metallardan tikanlı məftil; misdən və ya alüminiumdan hazırlanan, elektroizolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, buraz, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar  25.93.12.00  Dəmir və ya poladdan tikanlı məftil; misdən və ya alüminiumdan hazırlanan, elektroizolyasiyası olmayan çoxnaqilli məftil, buraz, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar 
28.73.13.00  Dəmir, polad və ya mis məftildən parça, şəbəkə, tor və hasarlar; qara metallardan və ya misdən metal torlar  25.93.13.00  Dəmir, polad və ya misdən parça, şəbəkə, tor və hasarlar; dəmir, polad və ya misdən metal torlar 
28.73.14.00  Mismarlar, çertyoj knopkaları, bəndlər və oxşar məmulatlar  25.93.14.00  Mismarlar, mıxçalar, çertyoj knopkaları, bəndlər və oxşar məmulatlar 
28.73.15.00  Flüslü materialdan məftil, çubuqlar, borular, lövhələr, örtüklü və ya nüvəli elektrodlar  25.93.15.00  Flüslü materialdan məftil, çubuqlar, borular, lövhələr, örtüklü və ya nüvəli elektrodlar 
28.73.16.00  Tikiş iynələri, toxumaq üçün millər və əl işləri üçün oxşar məmulatlar  25.93.18.00  Tikiş iynələri, toxumaq üçün iynələr, bizlər, millər, qarmaqlar tikiş stiletləri və əl işləri üçün oxşar məmulatlar ; digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan qoruyucu ştiflər və sair ştiflər 
28.74.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən qara metallardan yivli bəndləmə məmulatları  25.94.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivli bəndləmə məmulatları 
28.74.12.00  Digər qruplara daxil edilməyən qara metallardan yivsiz bəndləmə məmulatları  25.94.12.00  Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivsiz bəndləmə məmulatları 
28.74.13.00  Misdən hazırlanmış yivsiz və yivli bəndləmə məmulatları  25.94.13.00  Misdən hazırlanmış yivsiz və yivli bəndləmə məmulatları 
28.74.14.00  Qara metallardan yaylar və yaylar üçün təbəqələr; mis yaylar hissələri  25.93.16.00  Dəmir və ya poladdan yaylar və yaylar üçün nazik təbəqələr; mis yaylar 
28.74.20.00  Oynaqlı zəncirlərdən başqa, zəncirlər və onların hissələri  25.93.17.00  Zəncir və onların hissələri (aşılan halqalı zəncirlərdən başqa) 
28.75.11.00  Qara metal, mis və ya alüminiumdan əlüzyuyanlar, qabyuyanlar, vannalar və sair sanitariya-texnika məmulatları və onların hissələri  25.99.11.00  Dəmir, polad və ya alüminiumdan əlüzyuyanlar, qabyuyanlar vannalar və sair sanitariya-texnika məmulatları və onların hissələri 
28.75.12.00  Qara metal, mis və ya alüminiumdan yeməkxana, mətbəx, məişət məmulatları və onların hissələri  25.99.12.00  Dəmir, polad və ya alüminiumdan yeməkxana, mətbəx, məişət məmulatları və onların hissələri 
28.75.21.00  Qeyri-nəcib metallardan zirehlə örtülmüş və ya armaturdan istifadə etməklə möhkəmləndirilmiş seyflər, odadavamlı şkaflar və qapılar  25.99.21.00  Qiymətsiz metallardan zirehlə örtülmüş və ya armaturlaşdırılmış seyflər, odadvamlı şkaflar və qapılar 
28.75.22.00  Qeyri-nəcib metallardan stolüstü dəftərxana avadanlıqları  25.99.22.00  Qiymətsiz metallardan kağız üçün altlıqlar,kağız üçün dayaqlar, qələm altlıqları, dəftərxana -möhür altlıqları və oxşar ofis və ya stolüstü avadanlıqlar 
28.75.23.00  Qeyri-nəcib metallardan özütikənlər və qovluqlar üçün alət, dəftərxana ləvazimatı və zolaqlar şəklində pərçimlər  25.99.23.00  Qiymətsiz metallardan özütikənlər və qovluqlar üçün alət, dəftərxana ləvazimatı və zolaqlar şəklində pərçimlər zolaqlar şəklində pərçimlər 
28.75.24.00  Qeyri-nəcib metallardan heykəlciklər və sair bəzək əşyaları, fotoşəkillər və rəsm əsərləri, yaxud oxşar məmulat və güzgülər üçün çərçivələr  25.99.24.00  Qiymətsiz metallardan heykəlciklər və sair bəzək əşyaları, fotoşəkillər və rəsm əsərləri, yaxud oxşar məmulat və güzgülər üçün çərçivələr 
28.75.25.00  Qeyri-nəcib metallardan cəftələr, həncamalar, halqalar və s. Məmulatlar  25.99.25.00  Qiymətsiz metallardan cəftələr, həncamalar, halqalar və s məmulatlar 
28.75.26.00  Gəmi mühərrikləri və qayıq mühərrikləri üçün avar vintləri və onların pərləri  25.99.26.00  Gəmi və qayıq mühərrikləri və onların kəsici lövhələri 
28.75.27.00  Qeyri-nəcib metallardan hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatlar  25.72.14.00  Avtomobil nəqliyyatı vasitələri, qapılar, pəncərələr, mebel və s üçün metal əsasında hazırlanmış həncamalar, montaj armaturu, bərkitmələr və oxşar məmulatlar 
28.75.30.00  Qılınclar, kortiklər, süngülər, mizraqlar və oxşar silah və onların hissələri  25.71.15.00  Rapiralar,abordaj qılınclar, süngülər, mizraqlar və oxşar ləvazimatlar və onların hissələri 
29.11.11.00  Asma gəmi mühərrikləri  28.11.11.00  Asma gəmi mühərrikləri 
29.11.12.00  Qığılcımlı yanma gəmi mühərrikləri; sair mühərriklər  28.11.12.00  Qığılcımlı yanma gəmi mühərrikləri; sair mühərriklər 
29.11.13.00  Sıxılma nəticəsində alışan sair daxili yanma porşen mühərrikləri  28.11.13.00  Sıxılma nəticəsində alışan sair daxili yanma porşen mühərrikləri 
29.11.21.00  Su buxarı ilə işləyən turbinlər və sair buxar turbinləri  28.11.21.00  Su buxarı ilə işləyən turbinlər və sair buxar turbinləri 
29.11.22.00  Hidravlik turbinlər və su təkərləri  28.11.22.00  Hidravlik turbinlər və su təkərləri 
29.11.23.00  Turbo-reaktiv və turbo-vint mühərriklərdən başqa, qaz turbinləri  28.11.23.00  Turbo-reaktiv və turbo-vint mühərriklərdən başqa, qaz turbinləri 
29.11.31.00  Su buxarı ilə işləyən turbinlərin və sair buxar turbinlərinin hissələri  28.11.31.00  Su buxarı ilə işləyən turbinlərin və sair buxar turbinlərinin hissələri 
29.11.32.00  Hidravlik turbinlərin su təkərlərinin hissələri, o cümlədən nizamlayıcılar  28.11.32.00  Hidravlik turbinlərin su təkərlərinin hissələri, o cümlədən nizamlayıcılar 
29.11.33.00  Turbo-reaktiv və turbo-vint mühərriklərdən başqa qaz turbinlərinin hissələri  28.11.33.00  Turbo-reaktiv və turbo-vint mühərriklərdən başqa qaz turbinlərinin hissələri 
29.11.91.00  Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa, mühərrik və turbinlərin quraşdırılması üzrə xidmətlər  33.20.29.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər 
29.11.92.00  Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa, mühərrik və turbinlərin təmiri və onlara texniki qulluq üzrə xidmətlər  33.12.11.00  Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa mühərrik və turbinlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
29.12.11.00  Xətti fəaliyyət göstərən hidravlik və pnevmatik güc qurğuları və mühərrikləri (silindirlər)  28.12.11.00  Xətti fəaliyyət göstərən hidravlik və pnevmatik güc qurğuları və mühərrikləri (silindirlər) 
29.12.12.00  Sair hidravlik və pnevmatik güc qurğuları və mühərrikləri  28.12.12.00  Hidravlik və pnevmatik fırlanan mühərriklər 
29.12.21.00  Mayevuran nasoslar  28.13.11.00  Mayevuran nasoslar 
29.12.22.00  Betondan başqa, mayevuran tutumlu qaytarma-daxiletmə nasosları  28.12.13.00  Hidravlik nasoslar 
29.12.22.00    28.12.15.00  Hidravlik aqreqatlar 
29.12.22.00    28.13.12.00  Betondan başqa, mayevuran tutumlu qaytarma-daxiletmə nasosları 
29.12.23.00  Mayevuran tutumlu rotor nasosları  28.13.13.00  Mayevuran tutumlu rotor nasosları 
29.12.24.00  Mayevuran mərkəzdənqaçma nasosları; sair nasoslar; maye qaldırıcıları  28.13.14.00  Mayevuran mərkəzdənqaçma nasosları; sair nasoslar və maye qaldırıcıları 
29.12.31.00  Vakuum nasosları  28.13.21.00  Vakuum nasosları 
29.12.32.00  Əl və ya ayaq ilə işlədilən hava nasosları  28.13.22.00  Əl və ya ayaq ilə işlədilən hava nasosları 
29.12.33.00  Soyuducu avadanlıq üçün kompressorlar  28.13.23.00  Soyuducu avadanlıq üçün kompressorlar 
29.12.34.00  Təkərli şassilərdə quraşdırılan yedək hava kompressorları  28.13.24.00  Təkərli şassilərdə quraşdırılan yedək hava kompressorları 
29.12.35.00  Turbo-kompressorlar  28.13.25.00  Turbo-kompressorlar 
29.12.36.00  Porşen kompressorları  28.13.26.00  Porşen kompressorları 
29.12.37.00  Birvallı və çoxvallı mərkəzdənqaçma kompressorları  28.13.27.00  Birvallı və çoxvallı mərkəzdənqaçma kompressorları 
29.12.38.00  Mülki aviasiya təyyarələri üçün kompressorlar və sair kompressorlar  28.13.28.00  Sair kompressorlar 
29.12.41.00  Hidravlik və pnevmatik güc qurğuları və mühərriklərinin hissələri  28.12.20.00  Mayevuran güc mühərriklərinin hissələri 
29.12.42.00  Nasosların hissələri; maye qaldırıcılarının hissələri  28.13.31.00  Nasosların hissələri; maye qaldırıcılarının hissələri 
29.12.43.00  Hava və ya vakuum nasoslarının, hava və ya qaz kompressorlarının, ventilyatorların, sorucu şkafların hissələri  28.13.32.00  Hava və ya vakuum nasoslarının, hava və ya qaz kompressorlarının, ventilyatorların, sorucu şkafların hissələri 
29.12.91.00  Nasos və kompressorların quraşdırılması üzrə xidmətlər  33.20.29.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər 
29.12.92.00  Nasos və kompressorların təmiri və onlara texniki qulluq üzrə xidmətlər  33.12.12.00  Nasos, kompressor, tıxac və qapaqlardan başqa, hidravlik güc qurğularının təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
29.13.11.00  Reduksiya, tənzimləmə, nəzarət və qoruma qapaqları  28.14.11.00  Reduksiya, tənzimləmə, nəzarət və qoruma siyirtmələri 
29.13.12.00  Əl-üzyuyan və qabyuyan çanaqlar, bide, unitazlar, vannalar üçün kranlar, ventillər, qapaqlar və oxşar cihazlar; mərkəzi istilik radiatorlarının qapaqları  28.14.12.00  Əl-üzyuyan və qabyuyan çanaqlar, bide, unitazlar, vannalar üçün kranlar, ventillər, qapaqlar və oxşar cihazlar; mərkəzi istilik radiatorlarının qapaqları 
29.13.13.00  Paylayıcı siyirtmələr, şiber cəftələri, kürə qapaqlar və sair qapaqlar  28.14.13.00  Paylayıcı siyirtmələr, şiber cəftələri, kürə siyirtmələr və sair qapaqlar 
29.13.20.00  Kran və qapaqların və oxşar cihazların hissələri  28.14.20.00  Kran və qapaqların və oxşar cihazların hissələri 
29.13.90.00  Kran və qapaqların təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər  33.12.12.00  Nasos, kompressor, tıxac və qapaqlardan başqa, hidravlik güc qurğularının təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
29.14.10.00  Kürəcikli və ya diyircəkli padşipniklər  28.15.10.00  Kürəcikli və ya diyircəkli yastıqlar 
29.14.21.00  Qara metallardan oynaqlı zəncirlər  28.15.21.00  Qara metallardan oynaqlı zəncirlər 
29.14.22.00  Transmissiya valları, o cümlədən yumruqlu və dirsəkli vallar, çarxqolular  28.15.22.00  Transmissiya valları, o cümlədən yumruqlu və dirsəkli vallar, çarxqolular 
29.14.23.00  Padşipniklərin gövdələri və sürüşmə padşipnikləri  28.15.23.00  Yastıqların gövdələri və sürüşmə yastıqları 
29.14.24.00  Dişli çarxlar və dişli ötürücülər; kürəcikli işlək vintlər; ötürücü qutular və sürəti dəyişən digər mexanizmlər  28.15.24.00  Dişli çarxlar və dişli ötürücülər; kürəcikli işlək vintlər; ötürücü qutular və sürəti dəyişən digər mexanizmlər 
29.14.25.00  Nazim çarxları və qasnaqlar, o cümlədən polispastlar  28.15.25.00  Nazim çarxları və qasnaqlar, o cümlədən polispastlar 
29.14.26.00  Muftalar və oynaqlı, o cümlədən universal birləşdiricilər  28.15.26.00  Muftalar və oynaqlı, o cümlədən universal birləşdiricilər 
29.14.31.00  Kürəciklər, iynələr və diyircəklər; kürəcikli və ya diyircəkli padşipniklərin hissələri  28.15.31.00  Kürəciklər, iynələr və diyircəklər; kürəcikli və ya diyircəkli yastıqların hissələri 
29.14.32.00  Qara metallardan oynaqlı zəncirlərin hissələri  28.15.32.00  Qara metallardan oynaqlı zəncirlərin hissələri 
29.14.33.00  Digər qruplara daxil edilməyən padşipniklərin və intiqal elementlərinin hissələri  28.15.39.00  Digər qruplara daxil edilməyən yastıqların və intiqal elementlərinin hissələri 
29.21.11.00  Soba odluqları; mexaniki odluqlar və ocaq qəfəsləri; külün yığışdırılması üçün və s. bu tipli mexaniki qurğular  28.21.11.00  Soba odluqları; mexaniki odluqlar və ocaq qəfəsləri, külün yığışdırılması üçün və s. bu tipli mexaniki qurğular 
29.21.12.00  Çörəkbişirmə sobalarından başqa, qeyri-elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları, o cümlədən tullantıların yandırılması üçün sobalar  28.21.12.00  Çörəkbişirmə sobalarından başqa, qeyri-elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları, o cümlədən tullantıların yandırılması üçün sobalar 
29.21.13.00  Elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları; induksiya və ya dielektrik qızdırma avadanlığı  28.21.13.00  Elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları, induksiya və ya dielektrik qızdırma avadanlığı 
29.21.14.00  Soba odluqlarının və sobaların hissələri  28.21.14.00  Soba odluqlarının və sobaların hissələri 
29.21.91.00  Sobaların və soba odluqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  33.20.29.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər 
29.21.92.00  Sobaların və soba odluqlarının təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər  33.12.14.30  Sobaların və soba odluqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər 
29.22.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən tal və qaldırıcılar  28.22.11.00  Digər qruplara daxil edilməyən tal və qaldırıcılar 
29.22.12.00  Şaxtanın üstündə yerləşdirilən şaxta qaldırıcı qurğuların bucurqadları; yeraltı işlər üçün xüsusi bucurqadlar; sair bucurqadlar, kabestanlar  28.22.12.00  Şaxtanın üstündə yerləşdirilən şaxta qaldırıcı qurğuların bucurqadları; yeraltı işlər üçün xüsusi bucurqadlar; sair bucurğadlar, kabestanlar 
29.22.13.00  Domkratlar; nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün istifadə edilən mexanizmlər  28.22.13.00  Domkratlar; nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün istifadə edilən mexanizmlər 
29.22.14.00  Derrik-kranlar; qaldırıcı kranlar; səyyar qaldırıcı fermalar, dayaqlı transportyorlar və qaldırıcı kranı olan emalatxana-avtomobillər  28.22.14.00  Derrik-kranlar; qaldırıcı kranlar; səyyar qaldırıcı fermalar, dayaqlı transportyorlar və qaldırıcı kranı olan emalatxana-avtomobillər 
29.22.15.00  Çəngəlağızlı yükləyib-boşaldan maşınlar, sair yükvuranlar; dəmir yolu stansiyalarının perronlarında istifadə etmək üçün traktorlar  28.22.15.00  Çəngəlağızlı yükvurma avtomobilləri, sair yükvurma maşınları; dəmir yolu stansiyalarının perronlarında istifadə etmək üçün traktorlar 
29.22.16.00  Liftlər, skip qaldırıcıları, eskalatorlar və hərəkət edən piyada yolları  28.22.16.00  Liftlər, skip qaldırıcıları, eskalatorlar və hərəkət edən piyada yolları 
29.22.17.00  Mal və materiallar üçün fasiləsiz hərəkətdə olan pnevmatik qaldırıcılar və sair qaldırıcı və konveyerlər  28.22.17.00  Mal və materiallar üçün fasiləsiz hərəkətdə olan pnevmatik qaldırıcılar və sair qaldırıcı və konveyerlər 
29.22.18.00  Sair qaldırıcı-nəqliyyat, yükvurma və yükboşaltma avadanlığı  28.22.18.00  Sair qaldırıcı-nəqliyyat, yükvurma və yükboşaltma avadanlığı 
29.22.19.00  Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının hissələri  28.22.19.00  Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının hissələri 
29.22.20.00  Qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar və s. üçün çalovlar, çanaqlar, qreyferlər və ağızlar  28.22.20.00  Qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar və s. üçün çalovlar, çanaqlar, qreyferlər və ağızlar 
29.22.91.00  Lift və eskalatorlardan başqa, qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının quraşdırılması üzrə xidmətlər  33.20.29.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər 
29.22.92.00  Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər  33.12.15.50  Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
29.23.11.00  İstilikdəyişdirici avadanlıq və havanı, yaxud sair qazları mayeləşdirmək üçün maşınlar  28.25.11.00  İstilikdəyişdirici avadanlıq və havanı, yaxud sair qazları mayeləşdirmək üçün maşınlar 
29.23.12.00  Havanı kondisiasiya etmək üçün avadanlıq  28.25.12.00  Havanı kondisiasiya etmək üçün maşınlar 
29.23.13.00  Soyuducu və dondurucu avadanlıq və istilik nasosları, (məişət avadanlığındın başqa)  28.25.13.00  Soyuducu və dondurucu avadanlıq və istilik nasosları, məişət məişət avadanlığındın başqa 
29.23.14.00  Digər qruplara daxil edilməyən qazların süzülməsi və təmizlənməsi üçün avadanlıq və aparatlar  28.25.14.00  Digər qruplara daxil edilməyən qazların süzülməsi və təmizlənməsi üçün avadanlıq və aparatlar 
29.23.20.00  Ventilyatorlar, stolüstü, döşəmə, divar, pəncərə, tavan və ya taxtapuş ventilyatorlarından başqa  28.25.20.00  Ventilyatorlar, stolüstü, döşəmə, divar, pəncərə, tavan və ya taxtapuş ventilyatorlarından başqa 
29.23.30.00  Soyuducu və dondurucu avadanlıqlar və istilik nasoslarının hissələri  28.25.30.00  Soyuducu və dondurucu avadanlığın və istilik nasoslarının hissələri 
29.23.91.00  Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlığının quraşdırılması üzrə xidmətlər  33.20.29.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər 
29.23.92.00  Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlığının təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər  33.12.18.50  Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
29.24.11.00  Generator və ya su qazı almaq üçün generatorlar; asetilen qaz generatorları və s.; distilə və təmizləmə üçün qurğular  28.29.11.00  Generator və ya su qazı almaq üçün generatorlar; asetilen qaz generatorları və s.; distilə və təmizləmə üçün qurğular 
29.24.12.00  Mayelərin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar  28.29.12.00  Mayelərin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar 
29.24.13.00  Yağ süzgəcləri, benzin süzgəcləri və daxiliyanma mühərrikləri üçün çıxış hava süzgəcləri  28.29.13.00  Yağ süzgəcləri, benzin süzgəcləri və daxiliyanma mühərrikləri üçün çıxış hava süzgəcləri 
29.24.21.00  Butulkaların və sair tutumların yuyulması, doldurulması, qablaşdırılması və ya kağıza bükülməsi üçün avadanlıqlar  28.29.21.00  Butulkaların və sair tutumların yuyulması, doldurulması, qablaşdırılması və ya kağıza bükülməsi üçün avadanlıqlar 
29.24.22.00  Adamların çəkisini ölçmək üçün avadanlıq və məişət tərəziləri; konveyerlərdə malları fasiləsiz çəkmək üçün tərəzilər; daima eyni kütləni tənzimləmək üçün tərəzilər və müəyyən kütlənin çəkisini atan tərəzilər  28.29.31.00  Sənayedə istifadə etmək üçün ölçmə cihazları; konteynerlərdə malların fasiləsiz çəkilməsi üçün tərəzilər; daims eyni kütləni tənzimləmək üçün tərəzilər və müəyyən kütlənin çəkisini atmaq üçün tərəzilər 
29.24.23.00  Digər qruplara daxil edilməyən çəki ölçmək üçün avadanlıqlar  28.29.39.00  Sair çəki və nəzarət avadanlıqları 
29.24.24.00  Odsöndürənlər, tozlandırıcı qurğular, buxarşırnaqlı və ya qumşırnaqlı maşınlar və oxşar mexaniki qurğular, kənd təsərrüfatında istifadə edilən qurğulardan başqa  28.29.22.00  Odsöndürənlər, tozlandırıcı qurğular, buxarşırnaqlı və ya qumşırnaqlı maşınlar və oxşar mexaniki qurğular, kənd təsərrüfatında istifadə edilən qurğulardan başqa 
29.24.25.00  Təbəqə metaldan aralıqlar  28.29.23.00  Təbəqə metaldan aralıqlar; mexaniki möhürləmə 
29.24.31.00  Digər qruplara daxil edilməyən sentrifuqlar  28.29.41.00  Digər qruplara daxil edilməyən sentrifuqlar 
29.24.32.00  Metal və ya şüşə üçün vallı (diyircəkli) maşınlardan başqa, kalandrlar və ya sair vallı (diyircəkli) maşınlar  28.29.42.00  Metal və ya şüşə üçün vallı (diyircəkli) maşınlardan başqa kalandrlar və ya sair vallı (diyircəkli) maşınlar 
29.24.33.00  Ticarət avtomatları  28.29.43.00  Ticarət avtomatları 
29.24.40.00  İstilik dərəcəsinin dəyişdirilməsi proseslərindən istifadə edilməklə materialların emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqlar  28.29.60.00  İstilik dərəcəsinin dəyişdirilməsi proseslərindən istifadə edilməklə materialların emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqlar 
29.24.51.00  Qaz generatorlarının və ya su qazı generatorlarının hissələri  28.29.81.00  Qaz və ya su qazı generatorlarının hissələri 
29.24.52.00  Sentrifuq hissələri; maye və ya qazların süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün maşın və aparatların hissələri  28.29.82.00  Sentrifuq hissələri; maye və ya qazların süzülməməsi və ya üçün maşın və aparatların hissələri 
29.24.53.00  Kalandrların və sair vallı (diyircəkli) maşınların hissələri; tozlandırıcı avadanlığın hissələri, çəki ölçmək üçün avadanlığın müxtəlif çəki hissələri  28.29.83.00  Kalandrların və sair vallı (diyircəkli) maşınların hissələri; tozlandırıcı avadanlığın hissələri, çəki ölçmək üçün avadanlığın müxtəlif çəki hissələri 
29.24.54.00  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində elektrik birləşdiriciləri olmayan maşınların hissələri  28.29.84.00  Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində elektrik birləşdiriciləri olmayan maşınların hissələri 
29.24.60.00  Sənaye qabyuyan maşınları  28.29.50.00  Sənaye qabyuyan maşınları 
29.24.70.00  Qabyuyan maşınları və tutumları təmizləmək, doldurmaq, qablaşdırmaq və ya tıxacla qapamaq üçün maşınların hissələri  28.29.85.00  Qabyuyan maşınları və tutumları təmizləmək, doldurmaq, qablaşdırmaq və ya tıxacla qapamaq üçün maşınların hissələri 
29.24.91.00  Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair avavdanlığın quraşdırılması üzrə xidmətlər  33.20.29.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər 
29.24.92.00  Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair avadanlığın təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər  33.12.19.50  Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
29.31.10.00  Kənardan (müəyyən məsafədən) idarə olunan traktorlar  28.30.10.00  Kənardan idarə olunan traktorlar 
29.31.21.00  Gücü 37 kVt-dək olan traktorlar  28.30.21.00  Gücü 37 kVt-dək olan traktorlar 
29.31.22.00  Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 37-59 kVt olan traktorlar  28.30.22.00  Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 37-59 kVt olan traktorlar 
29.31.23.00  Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 59 kVt-dan çox olan traktorlar  28.30.23.00  Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 59 kVt-dan çox olan traktorlar 
29.31.24.00  İstifadədə olmuş və sair traktorlar  28.30.23.00  Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 59 kVt-dan çox olan traktorlar 
29.32.11.00  Kotanlar və dairəvi malalar  28.30.31.00  Kotanlar 
29.32.12.00  Dairəvi malalardan başqa, malalar, torpaqyumşaldanlar,kultivatorlar, alaqtəmizləyənlər və toxalar  28.30.32.00  Malalar, torpaqyumşaldanlar, kultivatorlar, alaqtəmizləyənlər və toxalar 
29.32.13.00  Toxumsəpənlər, kartof və şitil əkən maşınlar  28.30.33.00  Toxumsəpənlər, kartof və şitil əkən maşınlar 
29.32.14.00  Peyin və mineral gübrəsəpənlər və bunlar üçün qurğular  28.30.34.00  Peyin və mineral gübrəsəpənlər 
29.32.15.00  Digər qruplara daxil edilməyən kənd və meşə təsərrüfatları üçün maşınlar; qazonlar və idman meydançaları üçün vərdənələr  28.30.39.00  Sair kənd təsərrüfatı maşınları 
29.32.20.00  Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otçalan maşınlar  28.30.40.00  Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otçalan maşınlar 
29.32.31.00  Digər qruplara daxil edilməyən otçalanlar, o cümlədən traktorlara quraşdırılmış otçalanlar  28.30.51.00  Digər qruplara daxil edilməyən traktorlr 
29.32.32.00  Otyığan maşınlar  28.30.52.00  Otyığan maşınlar