Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
%>
 
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları xidmətlərinin statistik təsnifatı
Excel
CPA 2008 İKTMST Ad
58  58  Nəşriyyat xidmətləri    
58.1  58.1  Kitabların, dövri nəşrlərin nəşri xidmətləri və sair nəşriyyat xidmətləri  
58.11  58.11  Kitabların nəşri xidmətləri  
58.11.3  58.11.3  Elektron kitabların nəşri xidmətləri    
58.11.30  58.11.30.00  Elektron kitabların nəşri xidmətləri 
58.12  58.12  Elektron məlumat kitabçalarının və ünvan siyahılarının nəşri xidmətləri   
58.12.2  58.12.2  Elektron məlumat kitabçalarının və ünvan siyahılarının nəşri xidmətləri   
58.12.20  58.12.20.00  Elektron məlumat kitabçalarının və ünvan siyahılarının nəşri xidmətləri   
58.13  58.13  Qəzetlərin nəşri xidmətləri  
58.13.2  58.13.2  Elektron qəzetlərin nəşri xidmətləri    
58.13.20  58.13.20.00  Elektron qəzetlərin nəşri xidmətləri   
58.13.32  58.13.32.00  Elektron qəzetlərdə reklam yerləri    
58.14  58.14  Jurnallar və dövri nəşrlərin nəşri xidmətləri 
58.14.2  58.14.2  Elektron jurnalların və dövri nəşrlərin nəşri xidmətləri    
58.14.20  58.14.20.00  Elektron jurnalların və dövri nəşrlərin nəşri xidmətləri  
58.14.32  58.14.32.00  Elektron jurnallarda və dövri nəşrlərdə reklam yerləri  
58.19  58.19  Sair nəşriyyat xidmətləri 
58.19.2  58.19.2  Sair elektron kontentin nəşri xidmətləri    
58.19.21   58.19.21.00  Böyüklər üçün elektron kontentin nəşri xidmətləri  
58.19.29  58.19.29.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair elektron kontentin nəşri xidmətləri    
58.2  58.2  Proqram təminatının nəşri xidmətləri    
58.21 ?   58.21  Kompüter oyunlarının nəşri xidmətləri    
58.21.1 ?   58.21.1 ?   Kompüter oyunları paketinin nəşri xidmətləri    
58.21.10  58.21.10.00  Kompüter oyunları paketinin nəşri xidmətləri    
58.21.2  58.21.2  Kompüter oyunları yükləmələri    
58.21.20  58.21.20.00  Kompüter oyunları yükləmələri    
58.21.3  58.21.3  Şəbəkə oyunlarının nəşri xidmətləri    
58.21.30  58.21.30.00  Şəbəkə oyunlarının nəşri xidmətləri   
58.21.4  58.21.4  Kompüter oyunlarının istifadəsi üçün lisenziyaların verilməsi xidmətləri  
58.21.40  58.21.40.00  Kompüter oyunlarının istifadəsi üçün lisenziyaların verilməsi xidmətləri  
58.29   58.29  Sair proqram təminatının nəşri xidmətləri    
58.29.1  58.29.1  Sistem proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri    
58.29.11  58.29.11.00  Əməliyyat sistemləri paketinin nəşri xidmətləri    
58.29.12  58.29.12.00  Şəbəkə proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri      
58.29.13  58.29.13.00  Verilənlər bazalarının inzibatçılığı üçün proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri      
58.29.14  58.29.14.00  İşləmə alətləri və proqramlaşdırma dilləri üçün proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri      
58.29.2  58.29.2  Tətbiqi proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri      
58.29.21  58.29.21.00  Biznesin səmərəliliyinin artırılması və evdə istifadə üçün tətbiqi proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri      
58.29.29  58.29.29.00  Sair tətbiqi proqram təminatı paketinin nəşri xidmətləri      
58.29.3  58.29.3  Proqram təminatı yükləmələri    
58.29.31  58.29.31.00  Sistem proqram təminatı yükləmələri    
58.29.32  58.29.32.00  Tətbiqi proqram təminatı yükləmələri    
58.29.4  58.29.4  Onlayn proqram təminatının nəşri xidmətləri      
58.29.40  58.29.40.00  Onlayn proqram təminatının nəşri xidmətləri    
58.29.5  58.29.5  Proqram təminatının istifadəsi üçün lisenziyaların verilməsi xidmətləri    
58.29.50  58.29.50.00  Proqram təminatının istifadəsi üçün lisenziyaların verilməsi xidmətləri   
61  61  Telekommunikasiya xidmətləri    
61.1  61.1  Simli telekommunikasiya xidmətləri    
61.10  61.1  Simli telekommunikasiya xidmətləri    
61.10.1 ?   61.10.1  Verilənlər və mesajların ötürülməsi xidmətləri    
61.10.11  61.10.11.00  Sabit telefon xidmətləri - giriş və istifadə 
61.10.12  61.10.12.00  Sabit telefon xidmətləri - çağırış funksiyaları    
61.10.13  61.10.13.00  Simli telekommunikasiya sistemlərində özəl şəbəkə xidmətləri    
61.10.2  61.10.2  Simli telekommunikasiyada rabitə xidmətləri    
61.10.20  61.10.20.00  Simli telekommunikasiyada rabitə xidmətləri   
61.10.3  61.10.3  Simli telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə verilənlərin ötürülməsi xidmətləri  
61.10.30  61.10.30.00  Simli telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə verilənlərin ötürülməsi xidmətləri 
61.10.4  61.10.4  Simli İnternet xidmətləri    
61.10.41  61.10.41.00  Magistral İnternet şəbəkə xidmətləri  
61.10.42  61.10.42.00  Simli şəbəkələr vasitəsilə darzolaqlı İnternet xidmətləri  
61.10.43  61.10.43.00  Simli şəbəkələr vasitəsilə genişzolaqlı İnternet xidmətləri  
61.10.49  61.10.49.00  Sair simli İnternet xidmətləri 
61.10.5  61.10.5  Simli infrastruktur vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri    
61.10.51  61.10.51.00  Simli infrastruktur vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri, standart proqram paketi    
61.10.52 ?   61.10.52.00  Simli infrastruktur vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri, diskresion proqram paketi   
61.10.53  61.10.53.00  Simli infrastruktur vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri, seçimə görə ödəniş  
61.2  61.2  Simsiz telekommunikasiya xidmətləri    
61.20  61.2  Simsiz telekommunikasiya xidmətləri    
61.20.1  61.20.1?   Mobil telekommunikasiya xidmətləri və simsiz telekommunikasiya sistemlərində özəl şəbəkə xidmətləri   
61.20.11   61.20.11.00  Mobil telekommunikasiya xidmətləri  
61.20.13  61.20.13.00  Simsiz telekommunikasiya sistemlərində özəl şəbəkə xidmətləri      
61.20.2  61.20.2  Simsiz telekommunikasiyada rabitə xidmətləri   
61.20.20  61.20.20.00  Simsiz telekommunikasiyada rabitə xidmətləri  
61.20.3  61.20.3  Simsiz telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə verilənlərin ötürülməsi xidmətləri 
61.20.30  61.20.30.00  Simsiz telekommunikasiya şəbəkələri vasitəsilə verilənlərin ötürülməsi xidmətləri    
61.20.4  61.20.4  Simsiz İnternet xidmətləri   
61.20.41   61.20.41.00  Simsiz şəbəkələr vasitəsilə darzolaqlı İnternet xidmətləri  
61.20.42  61.20.42.00  Simsiz şəbəkələr vasitəsilə genişzolaqlı İnternet xidmətləri  
61.20.49  61.20.49.00  Sair simsiz İnternet xidmətləri 
61.20.5  61.20.5  Simsiz şəbəkələr vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri 
61.20.50  61.20.50.00  Simsiz şəbəkələr vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri 
61.3  61.3  Peyk rabitəsi xidmətləri    
61.30  61.3  Peyk rabitəsi xidmətləri    
61.30.1  61.30.1  Peyk rabitəsi xidmətləri, peyk vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri istisna olmaqla    
61.30.10  61.30.10.00  Peyk rabitəsi xidmətləri, peyk vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri istisna olmaqla   
61.30.2  61.30.2  Peyk vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri 
61.30.20  61.30.20.00  Peyk vasitəsilə proqramların istifadəçilərə yayılması xidmətləri 
61.9  61.9  Sair telekommunikasiya xidmətləri    
61.90  61.9  Sair telekommunikasiya xidmətləri    
61.90.1  61.90.1   Sair telekommunikasiya xidmətləri    
61.90.10  61.90.10.00  Sair telekommunikasiya xidmətləri    
62  62  Kompüter proqramlaşdırması xidmətləri, məsləhət və əlaqəli xidmətlər  
62.0  62  Kompüter proqramlaşdırması, məsləhət və əlaqəli xidmətlər 
62.01  62.01  Kompüter proqramlaşdırması xidmətləri 
62.01.1  62.01.1  İT layihələndirmə və işlənmə xidmələri  
62.01.11   62.01.11.00  Tətbiqlər üçün İT layihələndirmə və işlənmə xidmətləri    
  62.01.11.01  Veb saytların layihələndirilməsi və işlənməsi xidmətləri 
  62.01.11.02  Verilənlər bazalarının layihələndirilməsi və işlənməsi xidmətləri 
  62.01.11.03  Proqram təminatı paketinin qurulması (sazlanması) və inteqrasiyası xidmətləri 
  62.01.11.04  Sair tətbiqlər üçün İT layihələndirmə və işlənmə xidmətləri, veb saytlar, verilənlər bazaları və proqram təminatı paketinin inteqrasiyası istisna olmaqla 
62.01.12  62.01.12.00  Şəbəkələr və sistemlər üçün İT layihələndirmə və işlənmə xidmətləri  
  62.01.12.01  Şəbəkə təhlükəsizliyinin layihələndirilməsi və işlənməsi xidmətləri 
  62.01.12.02  Şəbəkənin layihələndirilməsi və işlənməsi xidmətləri, təhlükəsizlik istisna olmaqla  
  62.01.12.03  Kompüter sistemlərinin layihələndirilməsi xidmətləri 
  62.01.12.04  Kompüter sistemlərinin layihələndirilməsi və işlənməsi xidmətləri 
  62.01.12.05  Kompüter sistemlərinin inteqrasiyası xidmətləri  
  62.01.12.06  İnformasiya təhlükəsizliyi üçün İT layihələndirmə və işlənmə xidmətləri  
62.01.2  62.01.2  Orijinal proqram təminatı xidmətləri  
62.01.21   62.01.21.00  Kompüter oyunları üçün orijinal proqram təminatı  
62.01.29  62.01.29.00  Sair orijinal proqram təminatı xidmətləri    
62.02  62.02  Kompüter məsləhət xidmətləri    
62.02.1 ?   62.02.1  Aparat təminatı üzrə məsləhət xidmətləri    
62.02.10  62.02.10.00  Aparat təminatı üzrə məsləhət xidmətləri    
62.02.2  62.02.2  Sistemlər və proqram təminatı üzrə məsləhət xidmətləri 
62.02.20  62.02.20.00  Sistemlər və proqram təminatı üzrə məsləhət xidmətləri    
62.02.3  62.02.3  İT texniki dəstək xidmətləri 
62.02.30  62.02.30.10  İT texniki dəstək xidmətləri 
  62.02.30.01  Kompüter sistemlərinin auditi və qiymətləndirilməsi xidmətləri  
  62.02.30.02  Verilənlərin bərpası xidmətləri  
62.03   62.03  Kompüter texnikasının idarə edilməsi xidmətləri    
62.03.1  62.03.1  Kompüter texnikasının idarə edilməsi xidmətləri   
62.03.11   62.03.11.00  Şəbəkənin idarə edilməsi xidmətləri    
62.03.12  62.03.12  Kompüter sistemlərinin idarə edilməsi xidmətləri    
62.09  62.09  Sair informasiya texnologiyaları və kompüter xidmətləri  
62.09.1  62.09.1  Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının quraşdırılması xidmətləri  
62.09.10  62.09.10.00  Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının quraşdırılması xidmətləri 
62.09.2  62.09.2   Digər qruplara daxil edilməyən sair informasiya texnologiyaları və kompüter xidmətləri      
62.09.20  62.09.20.00  Digər qruplara daxil edilməyən sair informasiya texnologiyaları və kompüter xidmətləri        
63  63  İnformasiya xidmətləri    
63.1  63.1  Verilənlərin emalı, hostinq və əlaqəli xidmətlər: veb-portallar    
63.11  63.11  Verilənlərin emalı, hostinq və əlaqəli xidmətlər    
63.11.1  63.11.1  Verilənlərin emalı, hostinq və tətbiqi proqramlar üzrə xidmətlər, sair İT infrastrukturun icarəsi xidmətləri    
63.11.11  63.11.11.00  Verilənlərin emalı xidmətləri    
63.11.12  63.11.12.00  Veb-hostinq xidmətləri 
63.11.13  63.11.13.00  Tətbiqi proqramların icarəsi xidmətləri    
63.11.19  63.11.19.00  Sair hostinq və İT infrastrukturun icarəsi xidmətləri  
  63.11.19.10  İnformasiya təhlükəsizliyi üzrə xidmətlər 
63.11.2  63.11.2  Axınlı video və audio kontent üzrə xidmətlər  
63.11.21  63.11.21.00  Axınlı video kontent üzrə xidmətlər    
63.11.22   63.11.22.00  Axınlı audio kontent üzrə xidmətlər    
63.11.3  63.11.3  İnternetdə reklam yeri üzrə xidmətlər  
63.11.30  63.11.30.00  İnternetdə reklam yeri üzrə xidmətlər  
63.12  63.12  Veb-portalın kontenti üzrə xidmətlər   
63.12.1  63.12.1  Veb-portalın kontenti üzrə xidmətlər 
63.12.10  63.12.10.00  Veb portalın kontenti üzrə xidmətlər 
77  77  İcarə və lizinq xidmətləri 
77.3  77.3  Sair maşınlar, avadanlıqlar və maddi vasitələrin icarəsi və lizinqi xidmətləri  
77.33  77.33  Ofis maşınları və avadanlıqlarının icarəsi və lizinqi xidmətləri (kompüterlər daxil olmaqla) 
     
77.33.1   77.33.1  Ofis maşınları və avadanlıqlarının icarəsi və lizinqi xidmətləri (kompüterlər daxil olmaqla)  
     
77.33.12  77.33.12.00  Kompüterlərin icarəsi və lizinqi xidmətləri  
95  95  Kompüterlərin, şəxsi istifadə və məişət əşyalarının təmiri xidmətləri  
95.1  95.1  Kompüterlərin və kommunikasiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri  
95.11  95.11  Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri 
95.11.1  95.11.1  Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri 
95.11.10  95.11.10.10  Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri 
95.12  95.12  Kommunikasiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri 
95.12.1  95.12.1  Kommunikasiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri 
95.12.10  95.12.10.00  Kommunikasiya avadanlıqlarının təmiri xidmətləri