Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Regional iqtisadi qruplaşmaların siyahısı və onların tərkibi
Excel
Kod Ad
063  And Ümumi Bazarı (ANKOM) 
068  Boliviya (Çoxmillətli Dövlət) 
218  Ekvador 
170  Kolumbiya 
604  Peru 
066  Asiya-Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı (ASOİƏ) 
036  Avstraliya 
840  Amerika Birləşmiş Ştatları 
096  Bruney-Darüssalam 
152  Çili 
156  Çin 
344  Çinin xüsusi inzibati rayonu Honkonq 
608  Filippin 
360  İndoneziya 
124  Kanada 
410  Koreya Respublikası 
458  Malayziya 
484  Meksika 
598  Papua-Yeni Qvineya 
604  Peru 
643  Rusiya Federasiyası 
702  Sinqapur 
764  Tailand  
158  Tayvan (Çinin əyaləti) 
704  Vyetnam 
392  Yaponiya 
554  Yeni Zelandiya 
900  Beş əsas inkişaf edən milli iqtisadiyyatların assosiasiyası (BRİKS) 
076  Braziliya 
710  Cənubi Afrika Respublikası 
156  Çin 
356  Hindistan 
643  Rusiya Federasiyası 
901  Avrasiya İqtisadi Birliyi (AAİB) 
112  Belarus 
051  Ermənistan 
417  Qırğızıstan 
398  Qazaxıstan 
643  Rusiya Federasiyası 
073  Cənubi-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası (ASEAN) 
096  Bruney-Darüssalam 
608  Filippin 
360  İndoneziya 
116  Kamboca 
418  Laos Xalq-Demokratik Respublikası 
458  Malayziya 
104  Myanma 
702  Sinqapur 
764  Tailand 
704  Vyetnam 
130  Karib Ölkələri Birliyi və Ümumi Bazar (KARİKOM) 
028  Antiqua və Barbuda 
044  Baham adaları (yalnız birliyin üzvüdür) 
052  Barbados 
084  Beliz 
212  Dominika 
332  Haiti 
328  Qayana 
308  Qrenada 
500  Montserrat (Britaniya) 
659  Sent-Kits və Nevis 
662  Sent-Lüsiya 
670  Sent-Vinsent və Qrenadin 
740  Surinam 
780  Trinidad və Tobaqo 
388  Yamayka 
171  Şərqi və Cənubi Afrika Ölkələri üçün Ümumi Bazar (KOMESA) 
108  Burundi 
262  Cibuti 
232  Eritreya 
231  Həbəşistan 
404  Keniya 
180  Konqo Demokratik Respublikası 
174  Qəmər adaları 
434  Liviya 
450  Madaqaskar 
454  Malavi 
480  Mavrikiya 
818  Misir 
646  Ruanda 
690  Seyşel adaları 
729  Sudan 
748  Svazilend 
800  Uqanda 
894  Zambiya  
716  Zimbabve 
172  Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) 
031  Azərbaycan 
112  Belarus 
051  Ermənistan 
398  Qazaxıstan 
417  Qırğızıstan 
498  Moldova Respublikası 
860  Özbəkistan 
643  Rusiya Federasiyası 
762  Tacikistan 
795  Türkmənistan 
804  Ukrayna 
395  Mərkəzi Amerika Ümumi Bazarı (MAÜB) 
320  Qvatemala 
340  Honduras 
188  Kosta-Rika 
558  Nikaraqua 
222  Salvador 
892  Qərbi Afrika Dövlətləri İqtisadi Cəmiyyəti (EKOVAS) 
204  Benin 
854  Burkina-Faso 
132  Kabo-Verde 
384  Kot-d’İvuar 
270  Qambiya 
288  Qana 
324  Qvineya 
624  Qvineya-Bissau 
430  Liberiya 
466  Mali 
478  Mavritaniya 
562  Niger 
566  Nigeriya 
686  Seneqal 
694  Syerra-Leone 
768  Toqo 
197  Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası (AATA) 
352  İslandiya 
756  İsveçrə  
438  Lixtenşteyn 
578  Norveç 
692  Mərkəzi Afrika İqtisadi və Maliyyə Birliyi (MAİMB) 
266  Qabon 
120  Kamerun 
178  Konqo 
140  Mərkəzi Afrika Respublikası 
148  Çad 
226  Ekvatorial Qvineya 
097  Avropa İttifaqı (Aİ) 
276  Almaniya 
040  Avstriya 
056  Belçika 
100  Bolqarıstan 
826  Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığ1 
203  Çexiya 
208  Danimarka 
233  Estoniya 
246  Finlandiya 
250  Fransa 
191  Xorvatiya 
372  İrlandiya 
724  İspaniya 
752  İsveç 
380  İtaliya 
196  Kipr 
428  Latviya 
440  Litva 
442  Lüksemburq 
348  Macarıstan 
470  Malta 
528  Niderland 
616  Polşa 
620  Portuqaliya 
642  Rumıniya 
703  Slovakiya 
705  Sloveniya 
300  Yunanıstan 
095  Latın Amerikası İnteqrasiya Assosiasiyası (LAİA) (əvvəllər Latın Amerikası Azad Ticarət Assosiasiyası) 
032  Argentina 
068  Boliviya (Çoxmillətli Dövlət) 
076  Braziliya 
152  Çili 
218  Ekvador 
170  Kolumbiya 
192  Kuba 
484  Meksika 
591  Panama 
600  Paraqvay 
604  Peru 
858  Uruqvay 
862  Venesuela (Bolivar Respublikası) 
069  Cənubi Amerika Ümumi Bazarı (MERKOSUR) 
032  Argentina 
076  Braziliya 
600  Paraqvay 
858  Uruqvay 
862  Venesuela (Bolivar Respublikası) 
711  Cənubi Afrika Ölkələrinin Gömrük İttifaqı (CAÖGİ) 
072  Botsvana 
426  Lesoto 
516  Namibiya 
748  Svazilend 
710  Cənubi Afrika Respublikası 
071  Azad Ticarət haqqında Şimali Amerika Sazişi (NAFTA) 
840  Amerika Birləşmiş Ştatları 
124  Kanada 
484  Meksika 
198  İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (İƏİT) 
276  Almaniya 
840  Amerika Birləşmiş Ştatları 
036  Avstraliya 
040  Avstriya 
056  Belçika 
826  Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı 
203  Çexiya 
152  Çili 
208  Danimarka 
233  Estoniya 
246  Finlandiya 
250  Fransa 
372  İrlandiya 
352  İslandiya 
724  İspaniya 
376  İsrail 
756  İsveçrə 
752  İsveç 
380  İtaliya 
124  Kanada 
410  Koreya Respublikası 
442  Lüksemburq 
348  Macarıstan 
484  Meksika 
528  Niderland 
578  Norveç 
616  Polşa 
620  Portuqaliya 
703  Slovakiya 
705  Sloveniya 
792  Türkiyə 
392  Yaponiya 
554  Yeni Zelandiya 
300  Yunanıstan 
399  Neft İxrac edən Ölkələrin Təşkilatı (OPEK) 
024  Anqola 
784  Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
218  Ekvador 
012  Əlcəzair 
360  İndoneziya 
368  İraq 
364  İran İslam Respublikası  
414  Küveyt 
634  Qətər 
434  Liviya 
566  Nigeriya 
682  Səudiyyə Ərəbistanı 
862  Venesuela (Bolivar Respublikası) 
  Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QDİƏT) 
008  Albaniya 
031  Azərbaycan 
100  Bolqarıstan 
051  Ermənistan 
268  Gürcüstan 
498  Moldova Respublikası 
642  Rumıniya 
643  Rusiya Federasiyası 
688  Serbiya 
792  Türkiyə 
804  Ukrayna 
300  Yunanıstan 
  İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) 
031  Azərbaycan 
004  Əfqanıstan 
364  İran İslam Respublikası  
398  Qazaxıstan 
417  Qırğızıstan 
860  Özbəkistan 
586  Pakistan 
762  Tacikistan 
792  Türkiyə 
795  Türkmənistan 
  Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Təşkilatı (GUAM) 
268  Gürcüstan 
804  Ukrayna 
031  Azərbaycan 
498  Moldova Respublikası 
  İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) 
008  Albaniya 
031  Azərbaycan 
050  Banqladeş 
204  Benin 
048  Bəhreyn 
784  Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 
096  Bruney-Darüssalam 
854  Burkina-Faso 
148  Çad 
262  Cibuti 
004  Əfqanıstan 
012  Əlcəzair 
275  Fələstin dövləti 
360  İndoneziya 
400  İordaniya 
368  İraq 
364  İran İslam Respublikası 
120  Kamerun 
384  Kot-d’İvuar  
414  Küveyt 
266  Qabon 
270  Qambiya 
328  Qayana 
398  Qazaxıstan 
174  Qəmər adaları 
634  Qətər 
417  Qırğızıstan 
324  Qvineya 
624  Qvineya-Bissau 
422  Livan 
434  Liviya 
458  Malayziya 
462  Maldiv adaları 
466  Mali 
478  Mavritaniya 
504  Mərakeş 
818  Misir 
508  Mozambik 
562  Niger 
566  Nigeriya 
512  Oman 
860  Özbəkistan 
586  Pakistan 
686  Seneqal 
682  Səudiyyə Ərəbistanı 
706  Somali 
729  Sudan 
740  Surinam 
760  Suriya Ərəb Respublikası 
694  Syerra-Leone 
762  Tacikistan 
768  Toqo 
792  Türkiyə 
795  Türkmənistan 
788  Tunis 
800  Uqanda 
887  Yəmən