Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı
Excel
Kod Ad
01.1.1.1.0  Düyü (kq) 
01.1.1.1.11  Ət əlavə etməklə hazırlanmış düyü yarımfabrikatları 
01.1.1.1.12  Balıq əlavə etməklə hazırlanmış düyü yarımfabrikatları 
01.1.1.1.13  Tərəvəz əlavə etməklə hazırlanmış düyü yarımfabrikatları 
01.1.1.2  Un və digər yarmalar (kq) 
01.1.1.2.1  Un 
01.1.1.2.11  Buğda unu 
01.1.1.2.12  Çovdar unu 
01.1.1.2.20  Manna yarması 
01.1.1.2.30  Buğda 
01.1.1.2.40  Qarabaşaq yarması 
01.1.1.2.50  Yulaf və arpa yarması 
01.1.1.2.60  Digər yarmalar 
01.1.1.3  Çörək (kq) 
01.1.1.3.1.  Buğda çörəyi 
01.1.1.3.11  Əla növ buğda çörəyi 
01.1.1.3.12  I növ buğda çörəyi 
01.1.1.3.20  Çovdar çörəyi və digər çörək məmulatları 
01.1.1.4  Digər çörək-bulka məmulatları (kq) 
01.1.1.4.10  Yağlı bulka məmulatları 
01.1.1.4.20  Suxarı məmulatı 
01.1.1.4.30  Bublik məmulatları 
01.1.1.4.40  Peçenye 
01.1.1.4.50  Pryanik 
01.1.1.4.61  Digər çörək-bulka və un qənnadı məmulatları 
01.1.1.4.62  Tərkibində ət olan qutablar 
01.1.1.4.63  Tərkibində balıq olan qutablar 
01.1.1.4.64  Tərkibində tərəvəz olan qutablar 
01.1.1.4.65  İçi doldurulmuş balış qənnadı məmulatları 
01.1.1.5  Makaron məmulatları (kq) 
01.1.1.5.10  Vermişel 
01.1.1.5.20  Digər makaron məmulatları 
01.1.1.5.3  İstehlak edilməzdən əvvəl qızdırılması tələb edilən, içi doldurulmuş və doldurulmamış xəmir məmulatları. 
01.1.1.5.31  İstehlak edilməzdən əvvəl qızdırılması tələb edilən, içi ət ilə doldurulmuş xəmir məmulatları 
01.1.1.5.32  İstehlak edilməzdən əvvəl qızdırılması tələb edilən, içi balıq ilə doldurulmuş xəmir məmulatları 
01.1.1.5.33  İstehlak edilməzdən əvvəl qızdırılması tələb edilən, içi pendir ilə doldurulmuş xəmir məmulatları 
01.1.1.5.34  İstehlak edilməzdən əvvəl qızdırılması tələb edilən, içi meyvə ilə doldurulmuş xəmir məmulatları 
01.1.1.5.35  İstehlak edilməzdən əvvəl qızdırılması tələb edilən, içi tərəvəz ilə doldurulmuş xəmir məmulatları 
01.1.1.5.36  İstehlak edilməzdən əvvəl qızdırılması tələb edilən içi doldurulmamış xəmir məmulatları 
01.1.1.6  Digər yarma məmulatları(kq) 
01.1.1.6.10  Yulaf yarması «Herkules» 
01.1.1.6.20  Yarmadan, undan və ya nişastadan hazırlanmış uşaq qidaları 
01.1.1.6.30  Digər yarma məmulatı 
01.1.2.1  Mal əti (kq) 
01.1.2.1.10  Sümüklü mal əti 
01.1.2.1.20  Sümüksüz mal əti 
01.1.2.2.00  Dana əti (kq) 
01.1.2.3  Donuz əti(kq) 
01.1.2.3.10  Sümüksüz donuz əti 
01.1.2.3.20  Sümüklü donuz əti 
01.1.2.4  Qoyun və keçi əti (kq) 
01.1.2.4.10  Sümüksüz qoyun və keçi əti 
01.1.2.4.20  Sümüklü qoyun və keçi əti 
01.1.2.5  Quş əti (kq) 
01.1.2.5.10  Toyuq (toyuq budundan başqa) 
01.1.2.5.20  Toyuq budu 
01.1.2.5.30  Əlavə toyuq məhsulları 
01.1.2.5.40  Digər quş əti 
01.1.2.6  Digər növ ət və içalat 
01.1.2.6.11  Digər ev heyvanlarının əti 
01.1.2.6.12  Digər ev heyvanlarının əlavə məhsulları 
01.1.2.6.21  Digər vəhşi heyvan və quş əti 
01.1.2.6.22  Digər vəhşi heyvan və quşların əlavə məhsulları 
01.1.2.6.31  Mal başayağı və içalatı 
01.1.2.6.32  Qoyun başayağı və içalatı 
01.1.2.6.40  Donuz ciyəri 
01.1.2.6.50  Digər əlavə məhsullar 
01.1.2.7  Delikateslər və ət yarımfabrikatları (kq) 
01.1.2.7.10  Suda bişmiş kolbasa 
01.1.2.7.20  Suda bişmiş, hisə verilmiş, yarım hisə verilmiş kolbasa 
01.1.2.7.30  Qurudulduqdan sonra hisə verilmiş kolbasa 
01.1.2.7.40  Digər kolbasa məmulatları 
01.1.2.7.50  Sosiska, sardelka 
01.1.2.7.60  Hisə verilmiş ət və ətdən hazırlanmış qəlyanaltılar 
01.1.2.7.71  Ət və ət - bitki konservləri (konservləşdirilmiş uşaq qidalarından başqa) 
01.1.2.7.72  Makaron məmulatından hazırlanan ət konservləri 
01.1.2.7.73  Yarmadan hazırlanan ət konservləri 
01.1.2.7.74  Paxladan hazırlanan ət konservləri 
01.1.2.7.75  Konservləşdirilmiş ət tərəvəz nahar yeməkləri 
01.1.2.7.80  Konservləşdirilmiş uşaq qidaları 
01.1.2.7.90  Ət yarımfabrikatları və hazır məmulatlar 
01.1.3.1  Diri və soyudulmuş balıq və dəniz məhsulları 
01.1.3.1.1  Diri və soyudulmuş balıq 
01.1.3.1.11  Kütüm 
01.1.3.1.12  Xəşəm 
01.1.3.1.13  Nərə 
01.1.3.1.14  Ağ balıq 
01.1.3.1.15  Uzunburun 
01.1.3.1.16  Leş 
01.1.3.1.17  Çəki 
01.1.3.1.18  Kilkə 
01.1.3.1.19  Digər təzə balıqlar 
01.1.3.1.20  Diri və soyudulmuş dəniz məhsulları 
01.1.3.2  Dondurulmuş balıq və dəniz məhsulları (kq) 
01.1.3.2.10  Doğranmamış, dondurulmuş balıq 
01.1.3.2.20  Doğranmış, dondurulmuş (başı kəsilmiş, içi təmizlənmiş) balıq 
01.1.3.2.30  Dondurulmuş dəniz məhsulları 
01.1.3.3  Konservləşdirilmiş və emal edilmiş balıq və dəniz məhsulları (kq) 
01.1.3.3.10  Duza qoyulmuş, hisə verilmiş və qurudulmuş balıq və dəniz məhsulları (siyənəkdən başqa) 
01.1.3.3.20  Duzlu siyənək 
01.1.3.3.30  Təbii və yağ əlavə edilmiş balıq konservləri (konservləşdirilmiş uşaq qidalarından başqa) 
01.1.3.3.40  Tomat sousunda balıq konservi 
01.1.3.3.51  Nərə balığı və qızıl balıq kürüsü (çəki ilə və bankada) 
01.1.3.3.52  Ağbalıq kürüsü 
01.1.3.3.53  Qara nərə kürüsü 
01.1.3.3.54  Qırmızı qızıl balıq kürüsü 
01.1.3.3.55  Digər kürü növləri 
01.1.3.3.60  Uşaq qidası üçün balıq konservləri 
01.1.3.3.70  Digər balıq konservləri 
01.1.3.3.80  Balıq yarımfabrikatı və hazır məhsulları 
01.1.4.1  Təzə süd (l) 
01.1.4.1.10  Pasterizə olunmamış üzlü süd 
01.1.4.1.20  Yağlılıq dərəcəsi 2,5 - 3,5 % olan pasterizə və sterilizə olunmuş üzlü süd 
01.1.4.1.30  Yağlılıq dərəcəsi 3,5 % -dən çox olan pasterizə və sterilizə olunmuş üzlü süd 
01.1.4.1.40  Yağlılıq dərəcəsi aşağı olan süd (yağlılıq dərəcəsi 2,5%-dən aşağı olan) 
01.1.4.1.50  Tərkibi dəyişilmiş süd 
01.1.4.2  Konservləşdirilmiş süd (kq) 
01.1.4.2.10  Quru süd 
01.1.4.2.20  Uşaq qidası üçün quru süd qarışığı 
01.1.4.2.30  Quru qaymaq 
01.1.4.2.40  Şəkərli qatılaşmış süd 
01.1.4.2.50  Digər süd konservləri 
01.1.4.3  Digər süd məhsulları 
01.1.4.3.10  Yoqurt (kq) 
01.1.4.3.20  Qaymaq (l) 
01.1.4.3.30  Xama (kq) 
01.1.4.3.40  Uşaq qidası üçün duru südlü sıyıqlar 
01.1.4.3.50  Turşudulmuş süd məhsulları (l) 
01.1.4.3.60  Digər süd məhsulları (l) 
01.1.4.4  Pendir və şor (kq) 
01.1.4.4.10  Tərkibində qursaq mayası olan bərk və yumşaq pendir 
01.1.4.4.20  Yumşaq pendir növü 
01.1.4.4.30  Başqa pendir, brınza və şor 
01.1.4.4.40  Yağlı şor 
01.1.4.4.50  Yağsız şor 
01.1.4.4.60  Şordan hazırlanmış kəsmik və başqa məhsullar 
01.1.4.5  Yumurta və yumurtadan hazırlanmış məhsullar 
01.1.4.5.10  Yumurta (ədəd.) 
01.1.4.5.20  Yumurta tozu(kq) 
01.1.4.5.30  Melanj (kq) (donmuş yumurta qarışığı) 
01.1.5.1.00  Heyvan yağı (kərə) (kq) 
01.1.5.2.00  Marqarin (kq) 
01.1.5.3  Başqa yeməli bitki yağları və piylər 
01.1.5.3.10  Zeytun yağı 
01.1.5.3.20  Günəbaxan yağı 
01.1.5.3.30  Digər bitki yağları 
01.1.5.3.40  Heyvan mənşəli yeməli piylər 
01.1.6.1  Təzə və soyudulmuş meyvələr (kq) 
01.1.6.1.10  Sitruslar 
01.1.6.1.20  Banan 
01.1.6.1.31  Alma 
01.1.6.1.32  Armud 
01.1.6.1.33  Şaftalı 
01.1.6.1.40  Çəyirdəkli meyvələr 
01.1.6.1.50  Digər meyvələr 
01.1.6.1.60  Qarpız, yemiş 
01.1.6.1.70  Üzüm 
01.1.6.1.80  Digər giləmeyvələr 
01.1.6.2  Quru meyvə və qoz (kq) 
01.1.6.2.10  Qurumeyvə 
01.1.6.2.20  Qurudulmuş üzüm 
01.1.6.2.30  Qozlar, meyvə dənləri və toxumlar 
01.1.6.3.00  Dondurulmuş və konservləşdirilmiş meyvələr, meyvə məhsulları (kq) 
01.1.7.1  Kartofdan başqa təzə və dondurulmuş tərəvəzlər (kq) 
01.1.7.1.10  Kələm 
01.1.7.1.20  Digər yaşıl bitkilər 
01.1.7.1.31  Xiyar 
01.1.7.1.32  Pomidor 
01.1.7.1.40  Toxumuna görə becərilən bostan bitkiləri və digər tərəvəzlər 
01.1.7.1.50  Çuğundur 
01.1.7.1.60  Kök 
01.1.7.1.70  Soğan və sarımsaq 
01.1.7.1.80  Digər kökümeyvəlilər 
01.1.7.1.90  Göbələk 
01.1.7.2  Təzə və soyudulmuş kartof (kq) 
01.1.7.2.1  Kartof 
01.1.7.2.11  Kartof nişastası 
01.1.7.2.20  Digər nişastalı yumrular 
01.1.7.3.00  Dondurulmuş tərəvəzlər (kq) 
01.1.7.4  Qurudulmuş tərəvəzlər (kq) 
01.1.7.4.10  Qurudulmuş tərəvəzlər 
01.1.7.4.20  Qurudulmuş göbələk 
01.1.7.4.30  Bioloji mərhələ ilə yetişən paxla 
01.1.7.5  Konservləşdirilmiş və ya emal edilmiş tərəvəzlər və tərəvəzdən hazırlanmış məhsullar (kq) 
01.1.7.5.10  Təbii tərəvəz konservləri (konservləşdirilmiş uşaq qidalarından başqa) 
01.1.7.5.20  Qəlyanaltı tərəvəz konservləri 
01.1.7.5.30  Tomat konservləri 
01.1.7.5.40  Uşaq qidaları üçün tərəvəz konservləri 
01.1.7.5.50  Tərəvəzdən hazırlanmış polufabrikatlar və hazır məhsullar 
01.1.7.5.60  Kartofdan hazırlanmış yarımfabrikatlar və hazır məhsullar 
01.1.7.5.70  Soya məhsulları 
01.1.8.1  Qənd və onun sünii əvəzediciləri (kq) 
01.1.8.1.10  Qənd 
01.1.8.1.20  Qənd əvəzediciləri 
01.1.8.2  Mürəbbə, cem və bal (kq) 
01.1.8.2.10  Mürəbbə, cem, povidla 
01.1.8.2.20  Meyvə konservləri (konservləş-dirilmiş uşaq qidalarından başqa) 
01.1.8.2.30  Uşaq qidaları üçün meyvə konservləri 
01.1.8.2.40  Təbii bal 
01.1.8.3  Kakaodan hazırlanmış konfet, şokolad və başqa məhsullar (kq) 
01.1.8.3.10  Şokolad 
01.1.8.3.20  Şokoladlı konfetlər 
01.1.8.3.30  Karamel 
01.1.8.3.40  Zefir, pastila 
01.1.8.3.50  Digər qənnadı məhsulları 
01.1.8.4  Dondurulmuş meyvə və dondurma (kq) 
01.1.8.4.10  Südlü və qaymaqlı dondurmalar 
01.1.8.4.20  Digər dondurmalar 
01.1.9.0  Digər kateqoriyalara aid edilməyən yeyinti məhsulları (Q) 
01.1.9.0.10  Ketçup 
01.1.9.0.20  Mayonez 
01.1.9.0.30  Digər sous və ədviyyatlar 
01.1.9.0.40  Duz 
01.1.9.0.50  Kulinariya məhsulları və ədviyyatlar 
01.1.9.0.60  Maya, sup və konsentratlar 
01.1.9.0.70  Homogenli uşaq qidaları 
01.1.9.0.80  Digər yeyinti məhsulları 
01.2.1.1.00  Kofe (kq) 
01.2.1.2.00  Çay (kq) 
01.2.1.3.00  Kakao və kakao - poroşok (kq) 
01.2.2.1.00  Mineral sular və bulaq suyu (l) 
01.2.2.2  Qazlı sular və digər içkilər (l) 
01.2.2.2.10  Qazlı su (mineraldan başqa) 
01.2.2.2.20  Digər içkilər 
01.2.2.3  Meyvə və tərəvəz şirələri (l) 
01.2.2.3.10  Meyvə şirəsi 
01.2.2.3.20  Tərəvəz şirəsi 
02.01.2002  Çaxır (Q) 
02.01.2005  Alkoqollu içkilər (l) 
02.02.2000  Tütün məmulatları (Q) 
02.1.1.0  Spirtli içkilər (Q) 
02.1.1.0.10  Araq 
02.1.1.0.20  Konyak 
02.1.1.0.30  Likör məmulatı 
02.1.2.1.00  Üzüm və digər giləmeyvə çaxırları (tünd və köpüklənən çaxırdan başqa) (l) 
02.1.2.2.00  Tünd və köpüklənən çaxır (l) 
02.1.3.0.00  Pivə (Q) 
02.2.0.1  Siqaretlər 
02.2.0.1.10  Filtirli siqaretlər 
02.2.0.1.20  Filtirsiz siqaretlər 
02.2.0.2.00  Digər tütün məmulatları 
02.3.0.0.00  Narkotiklər (Q) 
03.01.2002  Üst və alt paltarları (O) 
03.01.2005  GEYİM 
03.02.2001  Uzunboğaz çəkmə, çəkmə və digər ayyaqqabılar (O) 
03.02.2005  Ayaqqabı 
03.1.1.0  Paltar tikdirmək üçün parça (O) 
03.1.1.0.10  Pambıq 
03.1.1.0.20  Yun 
03.1.1.0.30  İpək, sintetik, ştapel 
03.1.1.0.40  Sair 
03.1.2.1  Kişi üst və alt paltarları 
03.1.2.1.10  İsti astarlı və xəz palto, plaş, gödəkcə (dəridən başqa) 
03.1.2.1.20  İsti astarsız palto, plaş, gödəkcə (dəridən başqa) 
03.1.2.1.30  Dəri palto, plaş və gödəkcələr 
03.1.2.1.40  Kostyum, pencək, cilet 
03.1.2.1.50  Şalvarlar 
03.1.2.1.60  Sviterlər, jaketlər, puloverlər 
03.1.2.1.70  Köynəklər 
03.1.2.1.80  Alt paltarları (gecə köynəkləri daxil olmaqla) 
03.1.2.1.90  Corab məmulatları 
03.1.2.2  Qadın üst və alt paltarları 
03.1.2.2.10  İsti astarlı və mexli palto, plaş, gödəkcə (dəridən başqa) 
03.1.2.2.20  İsti astarsız palto, plaş, gödəkcə (dəridən başqa) 
03.1.2.2.30  Dəridən palto, plaş, gödəkcələr 
03.1.2.2.40  Kostyum, pencək, don 
03.1.2.2.50  Yubka, şalvar 
03.1.2.2.60  Sviter, jaket, poluver 
03.1.2.2.70  Koftalar 
03.1.2.2.80  Alt paltarları (gecə köynəkləri daxil olmaqla ) 
03.1.2.2.90  Corab məmulatları 
03.1.2.3  3-14 yaşlı uşaqlar üçün üst və alt paltarları 
03.1.2.3.10  İsti astarlı və xəz palto, plaş, gödəkcə 
03.1.2.3.20  İsti astarsız palto, plaş, gödəkçə 
03.1.2.3.30  Kostyum, pencək, don, jilet 
03.1.2.3.40  Yubka, şalvar 
03.1.2.3.50  Köynəklər, qoftalar 
03.1.2.3.60  Sviter, jaket, pulover 
03.1.2.3.70  Alt paltarları (gecə köynəkləri daxil olmaqla ) 
03.1.2.3.80  Corab məmulatları 
03.1.2.4.00  3 yaşa qədər uşaqlar üçün paltar 
03.1.3.0  Digər paltarlar və qalantereya(O) 
03.1.3.0.10  Təbii dəridən olan kişi baş geyimləri 
03.1.3.0.20  Təbii dəridən olan qadın baş geyimləri 
03.1.3.0.30  Təbii dəridən olan uşaq baş geyimləri 
03.1.3.0.40  Digər baş örtükləri 
03.1.3.0.50  Baş – boğaz dəsmalları, şərflər 
03.1.3.0.60  Dəri qorjetlər, palantinlər 
03.1.3.0.70  Əlcəklər, muftalar, tək barmaq əlcəklər 
03.1.3.0.80  İş paltarları 
03.1.3.0.90  Qalantereya 
03.1.4.0  Paltarların təmizlənməsi, təmiri və kirayəsi (X) 
03.1.4.0.10  Paltarların təmiri 
03.1.4.0.20  Paltarların tikilməsi 
03.1.4.0.30  Paltarların kimyəvi yolla təmizlənməsi, yuyulması və rənglənməsi 
03.1.4.0.40  Paltarların kirayə verilməsi 
03.2.1.1  Kişi ayaqqabısı 
03.2.1.1.10  Uzunboğaz çəkmələr, qış çəkmələri 
03.2.1.1.20  Yarımçəkmələr, tuflilər, sandallar 
03.2.1.1.30  İxtisaslaşmamış idman ayaqqabıları 
03.2.1.1.40  Rezin ayaqqabılar 
03.2.1.1.50  Digər növ ayaqqabılar 
03.2.1.2  Qadın ayaqqabıları 
03.2.1.2.10  Uzunboğaz çəkmələr, qış çəkmələri 
03.2.1.2.20  Mövsümi yarımçəkmələr, uzunboğaz çəkmələr 
03.2.1.2.30  Tufli 
03.2.1.2.40  Yay ayaqqabıları 
03.2.1.2.50  İxtisaslaşmamış idman ayaqqabıları 
03.2.1.2.60  Rezin ayaqqabılar 
03.2.1.2.70  Digər növ ayaqqabılar 
03.2.1.3  14 yaşa qədər uşaqlar üçün ayaqqabı 
03.2.1.3.10  İsti uzunboğazlar, isti qış çəkmələri 
03.2.1.3.20  İsti olmayan çəkmə, yarımboğaz çəkmə, tufli 
03.2.1.3.30  Yay ayaqqabıları və sandallar 
03.2.1.3.40  İxtisaslaşmamış idman ayaqqabıları 
03.2.1.3.50  Rezin ayaqqabı 
03.2.1.3.60  Digər növ ayaqqabılar 
03.2.2.0  Ayaqqabıların təmiri, hazırlanması və kirayə verilməsi (X) 
03.2.2.0.10  Ayaqqabıların təmiri və kirayə verilməsi 
03.2.2.0.20  Ayaqqabıların hazırlanması 
04.1.1.1  Mənzil və ya otaqda yaşayan kirayənişin tərəfindən ödənilmiş 
04.1.1.1.10  Bələdiyyə, idarə və ictimai təşkilatların mənzil fondundan olan digər hüquqi şəxslərin evləri 
04.1.1.1.20  Ayrı - ayrı ev sahiblərinin mənzilinin icarəsi 
04.1.1.2.00  Bir ailəyə məxsus evdə yaşayan sakinlərin ödədiyi icarə haqqı 
04.1.2.0.00  Faktiki icarə ödənişlərinin digər növləri (X) 
04.2.1.1.00  Mənzildə yaşayanların mənzil sahiblərinin mənzil xidmətləri üçün şərti ödədiyi icarə haqqı 
04.2.1.2.00  Bir ailəyə məxsus evdə yaşayan mənzil sahiblərinin şərti ödədiyi icarə haqqı 
04.2.2.0.00  Şərti ödənilmiş icarə haqqının digər növləri (X) 
04.3.1.0.10  Rənglər və laklar 
04.3.1.0.20  Divar kağızı 
04.3.1.0.30  Pəncərə şüşəsi 
04.3.1.0.40  Santexnika məmulatı 
04.3.1.0.50  Taxta - şalbanlar, ağac yonqarından və lifli ağaclardan lövhələr, fanerlər 
04.3.1.0.60  Kərpic 
04.3.1.0.70  Sement 
04.3.1.0.80  Şifer, ruberoyd və digər taxtapuş materialları 
04.3.1.0.90  Digər tikinti və naxış materialları 
04.3.2.0.00  Mənzil sahəsinin saxlanması və təmiri üçün lazım olan materiallar (X) 
04.4.1.0.00  Soyuq su təchizatı (Q) 
04.4.2.0.00  Zibilin daşınması (X) 
04.4.3.0.00  Kanalizasiya xidməti (X) 
04.4.4.0  Yaşayış sahəsinin digər xidmətləri(X) 
04.4.4.0.10  Özəlləşdirilmiş mənzillər və mənzil - tikinti kooperativləri evlərinə göstərilən texniki xidmətlər 
04.4.4.0.20  Bələdiyyə və idarələrə məxsus yaşayış sahələrinə göstərilən texniki xidmət 
04.4.4.0.30  Yaşayış sahələrinə göstərilən digər xidmətlər 
04.5.1.0.00  Elektrik enerjisi(Q) 
04.5.2.1.00  Təbii qaz 
04.5.2.2.00  Sıxılmış balon qazı 
04.5.3.0.00  Duru yanacaq (Q) 
04.5.4.0  Bərk yanacaq (Q) 
04.5.4.0.10  Odun, kəsmə 
04.5.4.0.20  Daş kömür, boz kömür, preslənmiş kömür 
04.5.4.0.30  Torf və digər növ yanacaqlar 
04.5.5.0  İsti su təchizatı, buxar qızdırıcısı (Q) 
04.5.5.0.10  İsti su təchizatı 
04.5.5.0.20  Mərkəzləşdirilmiş qızdırıcı 
05.01.2001  Mebel və ev əşyaları (U) 
05.1.1.1.00  Mətbəx mebeli 
05.1.1.2.00  Yataq mebeli 
05.1.1.3  Qonaq və yemək otaqları üçün mebel 
05.1.1.3.10  Qonaq və yemək otaqları üçün dəst 
05.1.1.3.20  Stol, stul 
05.1.1.3.30  Yumşaq mebel 
05.1.1.3.40  Şkaflar 
05.1.1.4  Digər mebel və ev əşyaları 
05.1.1.4.10  Digər mebellər 
05.1.1.4.20  İşıqlandırma üçün çilçıraq və digər avadanlıqlar 
05.1.1.4.30  Bədii tərtibat əşyaları 
05.1.1.4.40  Digər ev ləvazimatları 
05.1.2.0  Xalça və digər döşəmə örtükləri (U) 
05.1.2.0.10  Xalça və xalça örtükləri 
05.1.2.0.20  Linolium və digər döşəmə örtükləri 
05.1.3.0.00  Mebel, ev əşyaları və döşəmə örtüklərinin təmiri (X) 
05.2.0.0  Ev üçün toxuculuq məmulatları (O) 
05.2.0.0.10  Ev əşyaları hazırlamaq üçün pambıq parça 
05.2.0.0.20  Ev əşyaları hazırlamaq üçün yun parça 
05.2.0.0.30  Ev əşyaları hazırlamaq üçün ipək, sintetik, ştapel və digər parçalar 
05.2.0.0.40  Yataq ləvazimatı 
05.2.0.0.50  Yataq ağı 
05.2.0.0.60  Yemək və hamam üçün ağlar 
05.2.0.0.70  Binanın daxili üçün toxuculuq məmulatları 
05.2.0.0.80  Təsərrüfat təyinatlı toxuculuq məmulatları 
05.2.0.0.90  Ev üçün toxuculuq məmulatlarının təmiri 
05.3.1.1  Soyuducular və dondurucular 
05.3.1.1.10  Soyuducular 
05.3.1.1.20  Dondurucular 
05.3.1.1.30  Ehtiyat hissələri 
05.3.1.2  Paltaryuyan, qurudan və qab yuyan maşınlar 
05.3.1.2.10  Paltaryuyan maşınlar 
05.3.1.2.20  Quruducu qurğu 
05.3.1.2.30  Qabyuyan maşınlar 
05.3.1.2.40  Ehtiyat hissələri 
05.3.1.3  Plitələr, peçlər və sobalar 
05.3.1.3.10  Plitələr, peçlər və sobalar 
05.3.1.3.20  Ehtiyat hissələri 
05.3.1.4  Qızdırıcılar və kondensionerlər 
05.3.1.4.10  Qızdırıcılar və kondensionerlər 
05.3.1.4.20  Ehtiyat hissələri 
05.3.1.5  Digər iri məişət cihazları 
05.3.1.5.10  Təmizləyici cihazlar 
05.3.1.5.20  Tikiş və toxuyucu maşınlar 
05.3.1.5.30  Digər iri məişət texnikası 
05.3.1.5.40  Ehtiyat hissələri 
05.3.2.0  Kiçik elektrik cihazları (O) 
05.3.2.0.10  Kiçik elektrik cihazları 
05.3.2.0.20  Ehtiyat hissələri 
05.3.3.0.00  Məişət cihazlarının təmiri (X) 
05.4.0.1  Otağın, ofisin və evin içərisini bəzəmək üçün şüşə, xrustal və keramik məmulatlar 
05.4.0.1.10  Şüşə və xrustal məmulatlar 
05.4.0.1.20  Keramik, farfor və saxsı xörək qabları 
05.4.0.2.00  Xörək dəstləri 
05.4.0.3.00  Mətbəx qabları və digər ləvazimatlar 
05.4.0.4.00  Ev əşyaları və qabların təmiri 
05.5.1.0  İri alət və avadanlıqlar (U) 
05.5.1.0.10  Alət və avadanlıqlar (bağ üçün texnikadan başqa) 
05.5.1.0.20  Bağ üçün texnika 
05.5.1.0.30  Alət və avadanlıqların təmiri 
05.5.2.1.00  Kiçik elektrik məmulatları 
05.5.2.2  Əl alətləri, bağ alət və avadanlıqları 
05.5.2.2.10  Əl alətləri (bağ avadanlıqlarından başqa) 
05.5.2.2.20  Bağ avadanlıqları 
05.5.2.2.30  Ev avadanlıqları 
05.5.2.2.40  Kiçik cihaz və ev əşyalarının təmiri və hazırlanması 
05.6.1.1  Yuyucu, təmizləyici vəsaitlər və digər kimyəvi məişət məhsulları 
05.6.1.1.10  Evə xidmət üçün lazım olan vasitələr 
05.6.1.1.20  Sintetik yuyucu vasitələr 
05.6.1.1.30  Təsərrüfat sabunu 
05.6.1.1.40  Digər kimyəvi məişət malları 
05.6.1.2.00  Digər təsərrüfat əşyaları 
05.6.2.1  Ev xidmətləri 
05.6.2.1.10  Uşaqların tərbiyəsi və təhsili ilə məşğul olan muzdla tutulmuş şəxslərin xidməti 
05.6.2.1.20  Evə baxmaq üçün muzdla tutulmuş şəxslərin xidməti 
05.6.2.2.00  Yumaq və kimyəvi təmizləmə 
05.6.2.3.00  Digər məişət xidmətləri 
06.1.1.0  Farmaseptik məhsullar (Q) 
06.1.1.0.10  Dərman vasitələri 
06.1.1.0.20  Vitaminlər və mineral maddələr 
06.1.2.0.00  Tibbi təyinatlı digər məhsullar (Q) 
06.1.3.1.00  Eynək və kontakt linzalar 
06.1.3.2  Digər müalicə ləvazimatları və cihazları 
06.1.3.2.10  Digər müalicə ləvazimatları və cihazları 
06.1.3.2.20  Digər müalicə ləvazimat və cihazlarının təmiri 
06.2.1.1.00  Ümumi profildə həkim xidməti 
06.2.1.2.00  Həkim mütəxəsis xidməti 
06.2.2.0  Stomatoloji xidmət (X) 
06.2.2.0.10  Dişlərin müalicə və profilaktikası 
06.2.2.0.20  Protez dişlər 
06.2.3.1.00  Tibbi laboratoriya və rentgen kabinetlərinin xidmətləri 
06.2.3.2.00  Tibb bacısı və mama xidmətləri 
06.2.3.3.00  Digər xidmətlər 
06.3.0.0  Xəstəxana xidmətləri (X) 
06.3.0.0.10  Xəstəxana, tibbi mərkəz, doğum evlərinin xidməti 
06.3.0.0.20  Reabilitasiya müəssisələrinin sanatoriya - sağlamlıq xidməti 
07.1.1.0.00  Avtomobillər(U) 
07.1.2.0.00  Motosikletlər (U) 
07.1.3.0.00  Velosipedlər (U) 
07.1.4.0  At - araba nəqliyyat vasitələri (U) 
07.1.4.0.10  At və digər qoşqu heyvanları 
07.1.4.0.20  Qoşqu heyvanları üçün nəqliyyat ləvazimatları 
07.2.1.0  Ehtiyyat hissələri və avadanlıqları (O) 
07.2.1.0.10  Təmir və texniki xidmətlər üçün ehtiyyat hissələri və avadanlıqlar 
07.2.1.0.20  Stasionar qaraj 
07.2.2.0  Yanacaq - sürtkü materialları (Q) 
07.2.2.0.10  Benzin 
07.2.2.0.20  Digər növ yanacaqlar 
07.2.2.0.30  Sürtkü materialları 
07.2.3.0.00  Xidmət və təmir (X) 
07.2.4.0.00  Nəqlliyyat vəsaitləri ilə bağlı digər xidmətlər (X) 
07.3.1.1  Şəhər, şəhərətrafı dəmiryol, sərnişindaşıma nəqliyyatı 
07.3.1.1.10  Şəhərətrafı elektrik qatarı 
07.3.1.1.20  Tramvay 
07.3.1.1.30  Metro 
07.3.1.2.00  Uzaq yola gedən dəmiryol, sərnişindaşıma nəqliyyatı 
07.3.2.1  Şəhər və şəhərətrafı avtobus sərnişindaşıma nəqliyyatı 
07.3.2.1.10  Avtobus 
07.3.2.1.20  Mikroavtobus (marşrut taksi) 
07.3.2.2.00  Şəhər və şəhərətrafı taksomotor nəqliyyatı(taksi) 
07.3.2.3  Beynəlxalq avtobus sərnişindaşıma nəqliyyatı 
07.3.2.3.10  Avtobus 
07.3.2.3.20  Taksomotor nəqliyyatı (taksi) 
07.3.3.0.00  Hava sərnişindaşıma nəqliyyatı (X) 
07.3.4.0.00  Dəniz və çay sərnişindaşıma nəqliyyatı (X) 
07.3.5.0.00  Kombinələşmiş sərnişindaşıma nəqliyyatı(X) 
07.3.6.0  Digər nəqliyyat xidmətləri (X) 
07.3.6.0.10  Trolleybus 
07.3.6.0.20  Digər funikulyor, kabel və yeraltı nəqliyyat 
07.3.6.0.30  Digər nəqliyyat xidmətləri 
08.1.0.0.00  Poçt xidmətləri (X) 
08.2.0.0  Telefon faksimil cihazlar (X) 
08.2.0.0.10  Telefon və telefaks əlaqələri cihazları 
08.2.0.0.20  Telefon və telefaks əlaqələri cihazlarının təmiri 
08.3.0.0  Telefon, teleqraf və faksimil əlaqə xidməti (X) 
08.3.0.0.10  Telefon nömrələrinin qeydiyyatı 
08.3.0.0.20  Telefon və faksimil əlaqə xidməti 
08.3.0.0.30  Teleqrafla əlaqə xidməti 
08.3.0.0.40  İnternetə qoşulma xidməti 
09.1.1.1  Televizorlar və videomaqnitafonlar 
09.1.1.1.10  Rəngli televizorlar 
09.1.1.1.20  Ağ - qara görünüşlü televizorlar 
09.1.1.1.30  Videomaqnitofonlar, videopleyerlər 
09.1.1.1.40  Digər tele - avadanlıqlar 
09.1.1.1.50  Ehtiyat hissələri 
09.1.1.2  Radioqəbuledicilər, CD - pleyerlər və sair elektrik - akustik aparatlar 
09.1.1.2.10  Radioqəbuledicilər 
09.1.1.2.20  Vallar 
09.1.1.2.30  Maqnitofonlar, pleyerlər 
09.1.1.2.40  Stereosistemlər 
09.1.1.2.50  Stereosistem komponentləri və digər radioaparaturalar 
09.1.1.2.60  Ehtiyat hissələri 
09.1.2.0  Fotoqrafiya, kinomatoqrafiya avadınlıqları və optik cihazlar. (U) 
09.1.2.0.10  Fotoapparlar 
09.1.2.0.20  Kinokameralar və videokameralar 
09.1.2.0.30  Digər fotoqrafiya və kinematoqrafiya avadanlıqları. 
09.1.2.0.40  Optik və müşahidə cihazları 
09.1.2.0.50  Ehtiyat hissələri. 
09.1.3.0  Məlumatın işləməsi üçün avadanlıqlar (U) 
09.1.3.0.10  Fərdi kompüterlər 
09.1.3.0.20  Periferiya komplektləşdirilmiş avadanlıqlar 
09.1.3.0.30  Məlumatların işlənməsi üçün digər avadanlıqlar 
09.1.3.0.40  Ehtiyat hissələri 
09.1.4.1  Səs və təsvir yazılışı 
09.1.4.1.10  Audiokassetlər 
09.1.4.1.20  Videokassetlər 
09.1.4.1.30  Digər səs və təsvir yazılışı üçün avadanlıqlar 
09.1.4.2  Səs yazma və səssiz təsvir (təmiz) üçün daşıyıcılar 
09.1.4.2.10  Audiokassetlər 
09.1.4.2.20  Videokassetlər 
09.1.4.2.30  Digər səs və təsvir yazılışı üçün avadanlıqlar 
09.1.5.0.00  Audiovizual, fotoqrafiya və informasiya işlənməsi avadanlıqlarının təmiri (X) 
09.2.1.0  Evdən kənar istirahət üçün uzun müddətli itstifadə edilən əmtəələr. (U) 
09.2.1.0.10  İdman və asudə vaxtlar üçün əmtəələr 
09.2.1.0.20  Turist mikroavtobusları, furqonlar və treylerlər 
09.2.1.0.30  Atlar və ponilər 
09.2.1.0.40  Canlı dartıcı nəqliyyat vasitələri 
09.2.1.0.50  Ehtiyyat hissələri 
09.2.2.0  Üzunmüddətli istifadə üçün istirahət əşyaları və musiqi alətləri (U) 
09.2.2.0.10  Musiqi alətləri 
09.2.2.0.20  Uzunmüddətli, irihəcmli, digər istirahət üçün avadanlıqlar 
09.2.2.0.30  İstirahət və əyləncə üçün uzunmüddətli istifadə edilən əsas iri həcmli əşyaların və musiqi alətlərinin ləvazimatı 
09.2.3.0.00  İstirahət və mədəni tədbirlər üçün uzun müddətli istifadə edilən əsas əşyaların təmiri və onlara texniki xidmət (X) 
09.3.1.0  Oyuncaqlar və xobbi (O) 
09.3.1.0.10  Uşaq velosipedləri, xizəklər, qar sürüşkənləri. 
09.3.1.0.20  Oyun və oyuncaqlar 
09.3.1.0.30  Kolleksiya üçün əşyalar. 
09.3.2.0  Açıq havada idman, turizm və istirahətlə məşğul olmaq üçün əşyalar (O) 
09.3.2.0.10  İdmanla məşğul olmaq üçün əşyalar. 
09.3.2.0.20  Açıq havada istirahət üçün və turizm məşğuliyyəti üçün əşyalar 
09.3.2.0.30  İdman və turizmlə məşğul olmaq üçün lazım olan əşyaların təmiri 
09.3.3.0.00  Bağçılıq (Q) 
09.3.4.0.00  Ev heyvanları (Q) 
09.3.5.0  Ev heyvanları üçün baytarlıq və digər xidmətlər (X) 
09.3.5.0.10  Baytarlıq xidmətləri 
09.3.5.0.20  Ev heyvanlarına qulluq və onların öyrədilməsi xidməti 
09.4.1.0  İstirahət və idman tədbirlərinin təşkili üzrə xidmət (X) 
09.4.1.0.10  İdman və bədən tərbiyəsi sahəsində xidmət 
09.4.1.0.20  Əyləncə sahəsində xidmət 
09.4.1.0.30  Dərnəklər və xobbi kurslarında məşğələlər 
09.4.2.1.0  Fotoqrafiya xidməti 
09.4.2.2  Mədəni tədbirlərin təşkili üzrə sair xidmətlər 
09.4.2.2.10  Kino, teatrlar, konsertlər 
09.4.2.2.20  Muzeylər, zoologiya bağları və sair 
09.4.2.2.30  Teleradio verilişləri, avadanlıqların icarəsi. 
09.4.2.2.40  Mədəni tədbirlərin təşkili üzrə digər xidmətlər. 
09.4.3.0.00  Qumar oyunları (X) 
09.5.1.0.00  Kitablar.(O) 
09.5.2.0.00  Qəzetlər və dövri nəşrlər(Q) 
09.5.3.0.00  Digər çap materialları (Q) 
09.5.4.0  Dəftərxana ləvazimatı və şəkil çəkmək üçün ləvazimat (Q) 
09.5.4.0.10  Ağ kağız malları. 
09.5.4.0.20  Dəftərxana ləvazimatları 
09.6.0.0  Kompleks istirahətin təşkili (X) 
09.6.0.0.10  Azərbaycan ərazisində istirahət mərkəzlərinə getmək 
09.6.0.0.20  Azərbaycanın ərazi sularında çay və dəniz gəzintisi. 
09.6.0.0.30  Azərbayanın ərazisində nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməklə səyahət 
09.6.0.0.40  Azərbaycan ərazisində hərəkət etməklə fəal üsullarla turist marşrutları üzrə səyahət 
09.6.0.0.50  Azərbaycan ərazisində ekskursiya xidməti 
09.6.0.0.60  Xarici səyahətlər 
10.1.0.0.00  Məktəbəqədər və ibtidai təhsil (X) 
10.2.0.0.00  Orta təhsil (X) 
10.3.0.0.00  Davamlı orta təhsil (X) 
10.4.0.0.00  Ali təhsil (X) 
10.5.0.0.00  Səviyyəcə müəyyən edilməyən təhsil (X) 
11.1.1.1.00  Restoranlar 
11.1.1.2.00  Kafelər, bufetlər, barlar. 
11.1.1.3  İctimai iaşəyə aid sair xidmətlər 
11.1.1.3.10  İctimai iaşə müəssisələrində hazırlanan, onların binasında istehlak edilməyən, evə sifariş daxil olmaqla 
11.1.1.3.20  Evdən kənarda digər yeməklər 
11.1.2.0.00  Yeməkxanalar (X) 
11.2.0.1.00  Otellər, pansionatlar və ona oxşar müəssisələr 
11.2.0.2  Digər mehmanxana xidmətləri 
11.2.0.2.10  Yataqxanada yaşayış 
11.2.0.2.20  Digər mehmanxana xidmətləri 
12.01.2001  Kişilər üçün bərbərxana və kosmetika xidmətləri (X) 
12.1.1.1  Kişilər üçün bərbərxana və kosmetik xidmət 
12.1.1.1.10  Bərbərxana və kosmetik salonların xidməti 
12.1.1.1.20  Hamam, duş, sauna xidmətləri. 
12.1.1.2  Qadınlar üçün bərbərxana və kosmetika xidmətləri 
12.1.1.2.10  Bərbərxanaların və kosmetika salonlarının xidməti 
12.1.1.2.20  Hamam, duş, sauna xidmətləri 
12.1.2.0.00  Şəxsi gigiyena və elektrik cihazları (O) 
12.1.3.0  Şəxsi gigiyena üçün digər məmulatlar (Q) 
12.1.3.0.10  Şəxsi gigiyena üçün elektrikli olmayan cihazlar 
12.1.3.0.20  Tualet sabunu 
12.1.3.0.30  Ətir və tualet suyu 
12.1.3.0.40  Digər ətriyyat-kosmetik mallar. 
12.1.3.0.50  Kağızdan sanitar - gigiyena məmulatları 
12.2.0.0.00  Fahişəlik (X) 
12.3.1.0  Zinət əşyaları, stolüstü, divar və qol saatları(U) 
12.3.1.0.10  Zərgərlik məmulatları 
12.3.1.0.20  Bijuteriya 
12.3.1.0.30  Qol saatları 
12.3.1.0.40  Digər saatlar 
12.3.1.0.50  Saatların və zərgərlik məmulatlarının təmiri 
12.3.2.1.00  səyahət üçün əşyalar və digər dəri qalanteriya əşyaları 
12.3.2.2  Sair şəxsi istifadə çantaları 
12.3.2.2.10  Körpələr üçün əşyalar 
12.3.2.2.20  Şəxsi istifadə əşyaları. 
12.3.2.2.30  Mərasim əşyaları 
12.3.2.2.40  Digər əşyalar 
12.3.2.2.50  Şəxsi istifadə əşyalarının təmiri. 
12.4.0.0  Sosial müdafiə(X) 
12.4.0.0.10  Yeniyetmələrin, qocaların, əlillərin və sosial yğunlaşmayan şəxslərin müdafiəsi üzrə sosial qulluğun və idarələrin xidməti. 
12.4.0.0.20  Məktəbəqədər təhsil idarələrinin xidməti. 
12.5.1.0.00  Həyatın sığortası (X) 
12.5.2.0.00  Mənzil sığortası.(X) 
12.5.3.0.00  Səhiyyə sığortası (X) 
12.5.4.0.00  Nəqliyyat vasitələri sığortası. (X) 
12.5.5.0.00  sığortanın sair növləri. (X) 
12.6.1.0.00  Maliyyə vasitəçisi xidməti (X) 
12.6.2.0.00  Digər maliyyə xidmətləri (X) 
12.7.0.0  Sadalanan kateqoriyalara aid edilməyən digər xidmətlər (X) 
12.7.0.0.10  Hüquq xarakterli xidmətlər 
12.7.0.0.20  Dini xidmətlər 
12.7.0.0.30  Mərasim xidmətləri 
12.7.0.0.40  Vasitəçilik və sair xidmətlər