Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Qitələr və coğrafi regionların siyahısı
Excel
Kod Ad
001  Dünya 
002  Afrika 
005  Cənubi Amerika 
009  Okeaniya 
011  Qərbi Afrika 
013  Mərkəzi Amerika 
014  Şərqi Afrika 
015  Şimali Afrika 
017  Mərkəzi Afrika 
018  Cənubi Afrika  
019  Amerika 
021  Şimali Amerika 
029  Karib hövzəsi 
030  Şərqi Asiya 
034  Cənubi Asiya 
035  Cənub-Şərqi Asiya 
039  Cənubi Avropa 
053  Avstraliya və Yeni Zelandiya 
054  Melaneziya 
061  Polineziya 
142  Asiya 
143  Mərkəzi Asiya 
145  Qərbi Asiya 
150  Avropa 
151  Şərqi Avropa 
154  Şimali Avropa 
155  Qərbi Avropa 
419  Latın Amerikası və Karib hövzəsi