Kod : Ad : Açar söz :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Ev təsərrüfatlarında şəxsi (fərdi) istehlak məqsədləri üçün istifadə edilən mal, məhsul və xidmətlərin təsnifatı ilə Məhsul növləri təsnifatının 3-cü versiyası arasında keçid açarı
Excel
Kod Kod1 Ad
    (-) bütün növdən olan düyü; (-) dən, xırdalanmış, üyüdülmüş növlərdə fəsəli unu, yulaf, arpa, qarabaşaq, darı, buğda, qarğıdalı və s; (-) çörək və un məmulatları (xırtıldayan kökələr, suxarilər, tostlar, peçenyelər, vaflilər, zəncəfilli çörəklər, pryaniklər, bilinçiklər, qoğallar, bulkalar, pirojn 
  01.11.11.10  Payızlıq bərk buğda 
  01.11.11.11  Payızlıq bərk buğda dəni 
  01.11.11.12  Payızlıq bərk buğda toxumu 
  01.11.11.20  Yazlıq bərk buğda  
  01.11.11.21  Yazlıq bərk buğda dəni 
  01.11.11.22  Yazlıq bərk buğda toxumu 
  01.11.12.10  Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda  
  01.11.12.11  Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda dəni 
  01.11.12.12  Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda toxumu 
  01.11.12.20  Payızlıq yumşaq buğda  
  01.11.12.21  Payızlıq yumşaq buğda dəni 
  01.11.12.22  Payızlıq yumşaq buğda toxumu 
  01.11.12.30  Yazlıq yumşaq buğda  
  01.11.12.31  Yazlıq yumşaq buğda dəni 
  01.11.12.32  Yazlıq yumşaq buğda toxumu 
  01.11.12.40  Qüvvəli yazlıq buğda  
  01.11.12.41  Qüvvəli yazlıq buğda dəni 
  01.11.12.42  Qüvvəli yazlıq buğda toxumu 
  01.11.12.50  Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası 
  01.11.12.51  Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası dəni 
  01.11.12.52  Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası toxumu 
  01.11.12.60  Pərinc 
  01.11.12.61  Pərinc dəni 
  01.11.12.62  Pərinc toxumu 
  01.11.20.10  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) 
  01.11.20.11  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) dəni 
  01.11.20.12  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) qıçası 
  01.11.20.13  Partlayan qarğıdalı (düyüvari) toxumu 
  01.11.20.20  Açıq sarı qarğıdalı  
  01.11.20.21  Açıq sarı qarğıdalı dəni 
  01.11.20.22  Açıq sarı qarğıdalı qıçası 
  01.11.20.23  Açıq sarı qarğıdalı toxumu 
  01.11.20.30  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı 
  01.11.20.31  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı dəni 
  01.11.20.32  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı qıçası 
  01.11.20.33  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı toxumu 
  01.11.20.34  Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalının təmizlənmiş qıçaları 
  01.11.20.40  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı  
  01.11.20.41  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı dəni 
  01.11.20.42  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı qıçası 
  01.11.20.43  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı toxumu 
  01.11.20.44  Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalının təmizlənmiş qıçaları  
  01.11.31.10  Payızlıq arpa 
  01.11.31.11  Payızlıq arpa dəni 
  01.11.31.12  Payızlıq arpa toxumu 
  01.11.31.20  Yazlıq arpa 
  01.11.31.21  Yazlıq arpa dəni 
  01.11.31.22  Yazlıq arpa toxumu 
  01.11.32.10  Payızlıq çovdar  
  01.11.32.11  Payızlıq çovdar dəni 
  01.11.32.12  Payızlıq çovdar toxumu 
  01.11.32.20  Yazlıq çovdar  
  01.11.32.21  Yazlıq çovdar dəni 
  01.11.32.22  Yazlıq çovdar toxumu 
  01.11.33.10  Yulaf 
  01.11.33.11  Yulaf dəni 
  01.11.33.12  Yulaf toxumu 
  01.11.41.10  Qarabaşaq  
  01.11.41.11  Qarabaşaq dəni 
  01.11.41.12  Qarabaşaq toxumu 
  01.11.42.10  Darı  
  01.11.42.11  Darı dəni 
  01.11.42.12  Darı toxumu 
  01.12.10.10  Çəltik 
  01.12.10.11  Çəltik dəni 
  01.12.10.12  Çəltik toxumu 
  10.61.12.10  Doğranmış düyü 
  10.61.12.20  Tam və ya yarımdoğranmış düyü 
  10.61.12.30  Düyü yarması 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
  10.61.31.30  Buğda yarması və iri üyüdülmüş unu 
  10.61.31.50  Buğda qranulası 
  10.61.32.30  Digər dənli bitkilərin yarması və iri üyüdülmüş unu 
  10.61.32.50  Digər dənli bitkilərin qranulası 
    sair məhsullar 
    dəyişdirilmiş nişastalar 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
  10.62.11.10  Nişastalar 
  10.62.11.11  Buğda nişastası 
  10.62.11.13  Qarğıdalı nişastası 
  10.62.11.15  Kartof nişastası 
  10.62.11.19  Sair nişastalar 
  10.62.11.30  İnulin 
  10.62.11.50  Quru və nəm buğda yapışqanı 
  10.62.11.70  Dekstrinlər və sair şəkli dəyişdirilmiş nişastalar 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    məmulatlar 
  10.72.11.30  Xırtıldayan kökələr 
  10.72.11.50  Suxarılar, qrenkalar və s. xırtıldayan məmulatlar 
    peçenyelər 
  10.72.12.30  Zəncəfilli çörəklər 
  10.72.12.50  Şirin peçenye və vaflilər 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
  10.73.11.10  İçsiz, bişirilməmiş və ya başqa üsulla hazırlanmamış makaron 
    məmulatı 
  10.73.11.30  Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş makaron məmulatları 
  10.73.11.50  Tərkibində yumurta olmayan bişirilməmiş makaron  
    məmulatları 
  10.73.11.60  İçli, bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış makaron  
    məmulatı 
  10.73.11.70  İçli, bişirilmiş və sair makaron məmulatları 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    edilməklə) 
    Yalniz daxil edilir: Dondurulmuş pizza 
    Yalniz daxil edilir: səməni ekstratları(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) və hazır sandeviçlər və təzə (bişirilməmiş) pizzalar (NACE-in izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
  11.06.10.30  Qovrulmamış səməni 
  11.06.10.50  Qovrulmuş səməni 
    Aşağıdakıların təzə, soyudulmuş və dondurulmuş əti daxildir: (-) iri buynuzlu mal, qoyun, keçi və donuz; (-) at, qatır, eşşək, dəvə və s.; (-) ev quş 
    Aid edilir: Dəniz məməli heyvanlarının əti və yeyinti məhsulları (suiti, morj, balina və s.) və ekzotik heyvanlar (kenquru, dəvə quşu, timsah və s.); ərzaq kimi istehlak məqsədi ilə alınmış canlı heyvan və quşlar. 
    İstisna edilir: quru və suda olan ilbizlər (01.1.3), ərinmiş donuz piyi və digər heyvan mənşəli yağlar (01.1.5), tərkibində ət olan bulyon, şorbalar və suplar (01.1.9) 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.42.11.10  Zebu 
  01.42.11.11  Sair 
  01.42.11.20  Camış 
  01.42.11.21  Törədici camış kəli 
  01.42.11.22  Kökəltmədə olan yaşlı camışlar 
  01.42.11.23  Cavan camışlar 
  01.42.11.24  Düyə  
  01.42.11.25  1 yaşdan 2 yaşadək olan kəlçə  
  01.42.11.26  2 yaşdan yuxarı kəl 
  01.42.11.27  1 yaşdan 2 yaşadək olan axtalanmış kəlçə 
  01.42.11.28  2 yaşdan yuxarı axtalanmış kəl 
  01.42.11.29  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi balaq 
  01.42.11.30  2 yaşdan yuxarı düyə 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.43.10.10  Yaşlı cins atlar 
  01.43.10.11  Cins madyan 
  01.43.10.12  Törədici ayğır 
  01.43.10.13  Yoxlanılan cins ayğır 
  01.43.10.20  Cavan cins atlar 
  01.43.10.21  3 və yuxarı yaşda cins törədici ayğırlar 
  01.43.10.22  3 və yuxarı yaşda cins madyan 
  01.43.10.23  2 yaşdan 3 yaşadək cins ayğır 
  01.43.10.24  2 yaşdan 3 yaşadək cins madyan 
  01.43.10.25  1 yaşdan 2 yaşadək cins dayça 
  01.43.10.26  1 yaşdan 2 yaşadək cins qulan 
  01.43.10.27  1 yaşadək yoxlanılan cins erkək daylaq 
  01.43.10.28  1 yaşadək cins dişi daylaq 
  01.43.10.30  İstifadə edilən yaşlı atlar 
  01.43.10.31  İstifadə edilən törədici ayğır 
  01.43.10.32  İstifadə edilən madyan 
  01.43.10.33  İstifadə edilən axta at 
  01.43.10.34  İş atı 
  01.43.10.39  Digər 3 yaşdan yuxarı istifadə edilən ayğır və axta atlar 
  01.43.10.40  Cavan istifadə edilən atlar 
  01.43.10.41  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən axta atlar və ayğırlar 
  01.43.10.42  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən madyan 
  01.43.10.43  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən axta atlar və dayçalar 
  01.43.10.44  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən qulan 
  01.43.10.45  1 yaşadək istifadə edilən erkək daylaq 
  01.43.10.46  1 yaşadək istifadə edilən erkək dayça 
  01.43.10.47  1 yaşadək istifadə edilən dişi daylaq 
  01.43.10.50  Yaşlı eşşək 
  01.43.10.51  Dişi eşşək 
  01.43.10.52  Törədici eşşək 
  01.43.10.53  Axta eşşək 
  01.43.10.60  Cavan eşşək 
  01.43..10.61  3 yaşdan yuxarı eşşək 
  01.43.10.62  1 yaşdan 3 yaşadək sıpa 
  01.43.10.63  1 yaşadək qoduq 
  01.43.10.70  Qatır və at qatırı 
  01.43.10.71  İş qatırı və at qatırları 
  01.43.10.72  Cavan qatır və at qatırları 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.45.11.10  Dağ merenosu cinsli qoyunlar 
  01.45.11.11  Ana qoyun  
  01.45.11.12  Törədici qoç 
  01.45.11.13  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və axtalanmışlar (axtalar) 
  01.45.11.20  Dağ merenosu cinsli cavan qoyunlar 
  01.45.11.21  1 yaşadək quzu 
  01.45.11.22  1 yaşdan yuxarı şişək 
  01.45.11.30  Qala cinsli qoyunlar 
  01.45.11.32  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və buruxlar (axtalar) 
  01.45.11.40  Qala cinsli cavan qoyunlar 
  01.45.11.41  1 yaşadək quzu 
  01.45.11.42  1 yaşdan yuxarı şişək 
  01.45.11.50  Qarabağ cinsli qoyunlar 
  01.45.11.51  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların  
    (axtaların) yarımkobud yunlu cinsləri  
  01.45.11.60  Qarabağ cinsli cavan qoyunlar 
  01.45.11.61  1 yaşadək quzu 
  01.45.11.62  1 yaşdan yuxarı şişək 
  01.45.11.70  Digər cinslərdən olan qoyunlar 
  01.45.11.71  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların  
    (axtalar) kobud yunlu cinsləri 
  01.45.11.80  Digər cinslərdən olan cavan qoyunlar 
  01.45.11.81  1 yaşadək quzu 
  01.45.11.82  1 yaşdan yuxarı şişək 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.45.12.10  Yaşlı keçilər 
  01.45.12.11  Ana ke?i 
  01.45.12.12  Törədici təkə 
  01.45.12.13  Axtalanmış təkə 
  01.45.12.20  Cavan keçilər 
  01.45.12.21  1 yaşdan yuxarı keçilər 
  01.45.12.22  1 yaşdan yuxarı təkə 
  01.45.12.23  1 yaşadək dişi çəpiş 
  01.45.12.24  1 yaşadək erkək çəpiş 
  01.45.12.25  1 yaşadək buruq erkək çəpiş 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.46.10.10  Əsas sürünün donuzları 
  01.46.10.11  Törədici qaban 
  01.46.10.12  Əsas ana donuz 
  01.46.10.13  Yoxlanılan ana donuz 
  01.46.10.14  Ana donuz (birdəfəlik) 
  01.46.10.15  9 aydan yuxarı ana donuz 
  01.46.10.20  Cavan donuzlar 
  01.46.10.21  2 ayadək çoşka 
  01.46.10.22  2 aydan 4 ayadək çoşka 
  01.46.10.30  Təmir üçün dişi donuzlar  
  01.46.10.31  4 aydan 5 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.32  5 aydan 6 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.33  6 aydan 7 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.34  7 aydan 8 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.35  8 aydan 9 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.36  9 aydan 10 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.37  10 aydan 11 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.40  Təmir üçün erkək donuzlar 
  01.46.10.41  4 aydan 5 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.42  5 aydan 6 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.43  6 aydan 7 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.44  7 aydan 8 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.45  8 aydan 9 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.46  9 aydan 10 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.47  10 aydan 11 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.50  Kökəltmədə olan donuzlar 
  01.46.10.51  Kökəltmədə olan əsas sürü donuzu 
  01.46.10.52  Kökəltmədə olan ana donuz 
  01.46.10.53  4 aydan 5 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.54  5 aydan 6 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.55  6 aydan 7 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.56  7 aydan 8 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.57  8 aydan 9 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.58  9 aydan 10 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.59  10 aydan 11 ayadək kökəltmədə olan donuz 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.47.11.10  Valideyn sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar 
  01.47.11.11  Valideyn sürüsündən olan xoruz 
  01.47.11.12  Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan toyuq 
  01.47.11.13  Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq 
  01.47.11.14  Valideyn sürüsündən olan cücə 
  01.47.11.19  Valideyn sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq 
  01.47.11.20  Sənaye sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar 
  01.47.11.21  Sənaye sürüsündən olan xoruz 
  01.47.11.22  Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan toyuq 
  01.47.11.23  Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq 
  01.47.11.24  Sənaye sürüsündən olan cücə 
  01.47.11.29  Sənaye sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq 
  01.47.11.30  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli toyuqlar 
  01.47.11.31  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli xoruz 
  01.47.11.32  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan toyuq 
  01.47.11.33  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan cavan toyuq 
  01.47.11.34  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücə 
  01.47.11.35  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücələr-broylerlər 
  01.47.11.39  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli kökəltmədə olan toyuqlar 
  01.47.11.40  Hind xoruzu 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.47.12.10  Cavan hind toyuğu 
  01.47.12.11  1 həftədən 2 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi 
  01.47.12.12  2 həftədən 17 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi 
  01.47.12.13  17 həftədən yuxarı ətlik hind toyuğu  
  01.47.12.19  Kökəltmədə olan hind toyuqları 
  01.47.12.90  Sair quşlar 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.47.13.10  Qazlar 
  01.47.13.11  Erkək qaz 
  01.47.13.12  Dişi qaz 
  01.47.13.13  Cavan ətlik qaz 
  01.47.13.14  1 həftədən 4 həftəyədək olan qaz balası 
  01.47.13.15  1 həftədən 27 həftəyədək olan cavan qaz 
  01.47.13.19  Kökəltmədə olan qaz 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.47.14.10  Ördəklər 
  01.47.14.11  Erkək ördək 
  01.47.14.12  Yumurtlayan ördək 
  01.47.14.13  Cavan ördək 
  01.47.14.14  Ördək balası 
  01.47.14.15  Ördək balaları-broyler 
  01.47.14.16  Kökəldilmiş ördəklər 
  01.47.14.20  Firəng toyuqu 
  01.47.14.21  Firəng xoruzu 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış diri ev dovşanları 
  01.49.11.10  Evdovşanı 
  01.49.11.11  Ana evdovşanı 
  01.49.11.12  Erkək evdovşanı 
  01.49.11.13  Cavan evdovşanı 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
  01.49.19.10  Bal arısı 
  01.49.19.11  Arı ailəsi 
  01.49.19.12  Arı beçəsi 
  01.49.19.13  Ana arı 
  01.49.19.14  İşçi arı 
  10.11.11.40  Təzə və ya soyudulmuş bütöv, yarım və dörd yerə bölünmüş 
    mal cəmdəyi 
  10.11.11.90  Təzə və ya soyudulmuş mal cəmdəyi hissələri 
  10.11.12.30  Təzə və ya soyudulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi 
  10.11.12.50  Təzə və ya soyudulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi 
  10.11.12.90  Təzə və ya soyudulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri 
    təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
  10.11.32.30  Dondurulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi 
  10.11.32.50  Dondurulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi 
  10.11.32.90  Dondurulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri 
    yeyilən içalatı 
  10.12.10.10  Təzə və ya soyudulmuş bütöv ev quşları 
  10.12.10.13  Təzə və ya soyudulmuş bütöv toyuq 
  10.12.10.15  Təzə və ya soyudulmuş bütöv hind toyuğu 
  10.12.10.17  Təzə və ya soyudulmuş bütöv ördək və qaz  
  10.12.10.30  Təzə və ya soyudulmuş ördək və qaz qara ciyəri 
  10.12.10.50  Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri 
  10.12.10.53  Təzə və ya soyudulmuş toyuğun hissələri 
  10.12.10.55  Təzə və ya soyudulmuş hind toyuğunun hissələri 
  10.12.10.57  Təzə və ya soyudulmuş ördək və qazın hissələri 
  10.12.20.10  Ev quşlarının dondurulmuş əti 
  10.12.20.13  Dondurulmuş bütöv toyuq 
  10.12.20.15  Dondurulmuş bütöv hind toyuğu 
  10.12.20.17  Dondurulmuş bütöv qaz və ördək 
  10.12.20.50  Ev quşlarının dondurulmuş hissələri 
  10.12.20.53  Dondurulmuş toyuq hissələri 
  10.12.20.55  Dondurulmuş hind toyuğu hissələri 
  10.12.20.57  Dondurulmuş ördək və qaz hissələri 
  10.12.40.10  Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı 
  10.12.40.20  Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı 
  10.12.40.21  Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı, qara ciyərdən başqa 
  10.12.40.25  Ev quşlarının dondurulmuş qara ciyəri 
    əti, cəmdəyi (bekon və donuz budu) 
  10.13.11.10  Duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sümükdən  
    ayrılmamış bud əti, kürək və onların hissələri 
  10.13.11.30  Donuzun duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş döş əti 
    və onun hissələri 
  10.13.11.50  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair donuz əti 
    yaxud hisə verilmiş sair ət və yeyilən içalat 
  10.13.13.10  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş qoyun əti 
  10.13.13.90  Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair ət; 
    ət və ya içalat unu 
    oxşar məhsullar 
  10.13.14.10  Kolbasa 
  10.13.14.11  İçalat kolbasası 
  10.13.14.12  Qeyri-içalat kolbasası 
  10.13.14.20  Qara ciyər məhsulları 
  10.13.14.21  Qaz və ördək qara ciyərindən hazır məhsullar 
  10.13.14.22  Sair heyvanların qara ciyərindən hazır məhsul və ya  
    konservlər 
  10.13.14.30  Ev quşu ətindən məhsullar 
  10.13.14.31  Hind toyuğu ətindən hazır məhsul və ya konservlər 
  10.13.14.32  Sair ev quşlarının ətindən hazır məhsul və ya konservlər 
  10.13.14.40  Donuz ətindən məhsullar 
  10.13.14.41  Donuz budu və onun hissələrindən hazır məhsul və ya 
    konservlər 
  10.13.14.42  Donuzun kürək hissəsindən hazır məhsul və ya konservlər 
  10.13.14.50  Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə hazır xörəklər 
  10.13.14.59  Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə sair məhsullar 
  10.13.14.60  Mal və dana ətindən hazır məhsullar 
  10.13.14.61  Mal və dana ətindən hazır xörəklər 
  10.13.14.69  Mal və dana ətindən hazır məhsullar, xörəklərdən başqa 
  10.13.14.70  Ətdən, balıqdan və su onurğasızlarından şirə və ekstratlar 
    daxil olmaqla 
    xörəklər 
    şirələr 
    İstisna edilir: balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan ekstratlar və şirələr (01.1.3) 
    (-) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş balıq; (-) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş dəniz məhsulları (o cümlədən xərçəngkimilərə daxil olan sahil kənarı krablar, molyuskalar və digər meduzalar, quruda və suda olan ilbizlər və qurbağalar); (-) qurudulmuş, hisə verilmiş və ya duzlanmış balıq və dəniz məhsulları; (-) digər konservləşdirilmiş, emal edilmiş və hazırlanmış balıq və dəniz məhsulları (balıq və dəniz məhsullarının konservləri, kürü və digər dişi balıq və dəniz canlılarının kürüləri, bal 
    ya qoyulmuş ilbizlər (dəniz ilbizlərindən başqa) 
    Qeyd: COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
    Yalnız daxil edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar 
    dəniz balıqları 
    diri su onurğasızları 
  10.20.11.10  Təzə və ya soyudulmuş balıq 
  10.20.11.20  Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi 
  10.20.11.90  Balığın təzə və ya soyudulmuş sair təzə əti 
  10.20.13.10  Dondurulmuş bütöv dəniz balığı 
  10.20.13.20  Dondurulmuş bütöv şirin su balığı 
    verilməmiş balıq filesi 
    yeməli balıq unu 
  10.20.23.10  Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq 
  10.20.23.20  Qaxac olunmuş balıq; yeməli balıq unu 
  10.20.25.10  Hazır balıq məhsulları 
  10.20.25.30  Hazır balıq xörəkləri 
  10.20.26.10  K?r? 
  10.20.26.11  Təbii kürü 
  10.20.26.19  Kürü əvəzediciləri 
    qoyulmuş molyuskalr 
    qoyulmuş suda yaşayan sair su onurğasızları 
    xərçəngkimilər, başqa yolla hazlırlanmış və ya konserv- 
    ləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
  10.20.34.10  Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş  
    xərçəngkimilər 
  10.20.34.20  Başqa yolla hazlırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar 
    və suda yaşayan onurğasız heyvanlar 
    hazır yeməklər və xörəklər  
    şirələr 
    İstisna edilir: Ətdən alınan ekstratlar və şirələr (01.1.2) 
    (-) təbii süd; pasterizə və ya steril edilmiş süd; (-) qatılaşdırılmış və ya şirinləşdirilmiş süd; (-) yoqurt, qaymaq, südlü desertlər, südlü içkilər və digər oxşar südlü məhsullar; (-) pendir və kəsmik; (-) yumurta və tamamilə yumurtadan hazırlanmış məhsullar. Aid edilir: tərkibində şəkər, kakao, meyvə və ya ədviyyatlar 
  01.41.20.10  İnək südü 
  01.41.20.11  Südlük naxırın inəklərinin südü 
  01.41.20.12  Ətlik naxırın inəklərinin südü 
  01.41.20.20  Digər iri buynuzlu mal-qaradan alınan süd 
  01.41.20.21  Camış südü 
  01.41.20.22  Ana yakların südü 
  01.47.21.10  Toyuq yumurtaları 
  01.47.21.11  Valideyn sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası 
  01.47.21.12  Valideyn sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası 
  01.47.21.13  Sənaye sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası 
  01.47.21.14  Sənaye sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası 
  01.47.21.15  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yaşlı toyuğun yumurtası 
  01.47.21.16  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cavan toyuğun yumurtası 
  01.47.22.10  Qaz yumurtaları 
  01.47.22.20  Ördək yumurtaları 
  01.47.22.90  Sair quşların yumurtaları 
  01.49.22.10  ?iy at s?d? 
  01.49.22.20  Çiy dəvə südü 
  01.49.22.30  Digər heyvanların çiy südü 
    qida məhsulları 
    Yalnız daxil edilir: Quş yumurtaları. İstisna edilir: heyvan mənşəli təsərrüfat məhsulları (01.1.9) 
  10.51.11.30  Yağlılığı 1%-dən çox olmayan süd 
  10.51.11.40  Yağlılığı 1-3% olan süd 
  10.51.11.60  Yağlılığı 3-6% olan süd 
    olan süd və qaymaq 
  10.51.22.30  Yağlılığı 1,5%-dən az olan quru süd  
  10.51.22.60  Yağlılığı 1,5%-dən çox olan quru süd  
  10.51.40.30  Fermentləşdirilməmiş təzə pendir və kəsmik 
  10.51.40.50  Ovulmuş,tozşəkilli,mavi və sair şəkilli emal edilməmiş pendirlər 
  10.51.40.60  Ərgin pendir 
    maddələr qatılmış, bərk formada olmayan süd və qaymaq 
    turşudulmuş növləri 
    sarıları; yumurtanın ağı 
  10.89.12.30  Albumindən başqa yumurta məhsulları 
  10.89.12.50  Yumurta albumini 
    (-) Yağ və yağ məhsulları (kərə yağı, əridilmiş yağ və s.); (-) marqarin ("pəhriz" marqarini daxil olmaqla) və digər bitki piyləri (yer fındığı yağı daxil olmaqla); (-) qida yağları (zeytun yağı, qarğıdalı yağı, günəbaxan yağı, pambıq yağı, soya yağı, qoz yağı və s.); (-) heyvan mənşəli qida piyləri (donuz yağı və s.). İstisna edilir:  
  10.11.50.10  Əridilməmiş donuz piyi 
  10.11.50.20  Əridilmiş donuz piyi 
  10.11.50.30  Əridilmiş və əridilməmiş qaramal, qoyun və ya keçi piyi 
    onların fraksiyaları 
    onların fraksiyaları 
    onun fraksiyaları 
    onun fraksiyaları 
    və onun fraksiyaları 
    yağı və onun fraksiyaları 
    xardal yağı və onların fraksiyaları 
    onun fraksiyaları 
    onun fraksiyaları 
    onların fraksiyaları; kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən 
    təmizlənmiş digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və  
    piyləri (qarğıdalı yağından başqa) 
  10.41.59.30  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş sair yağlar və 
    onların fraksiyaları 
  10.41.59.50  Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş digər qruplara  
    daxil edilməyən sair bitki yağları və piyləri (qarğıdalı yağından 
    başqa) 
    heyvan və bitki yağları və piyləri və onların fraksiyaları 
  10.41.60.30  Hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş heyvan yağları 
  10.41.60.50  Hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş bitki yağları 
  10.42.10.30  Marqarin və tərkibində piyi az olan pastaşəkilli məhsullar 
  10.42.10.50  Duru marqarin və piy və yağdan olan sair məhsullar 
  10.51.30.10  Yağlılığı 85%-dən az olan kərə yağı və s. 
  10.51.30.20  Yağlılığı 85%-dən çox olan kərə yağı və s. 
  10.62.14.30  Təmizlənməmiş, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş qarğıdalı yağı 
    və onun fraksiyaları 
  10.62.14.50  Təmizlənmiş (saflaşdırılmış) qarğıdalı yağı 
    (-) təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş meyvə; (-) qurudulmuş meyvə, meyvə ləti, meyvə ləpəsi, qoz-fındıq və qida toxumları; (-) konservləşdirilmiş meyvə və meyvədən hazırlanmış məhsullar. Aid edilir: Qovun və qarpız İstisna edilir: badımcan, xiyar və pomidor kimi toxumluq becərilən tərəvəzlər (01.1.7); cemlər, marmeladlar, kompotlar, jelelər, meyvə püreləri və pastaları (01.1.8); şəkərdə konservləşdirilmiş bitki hissələri (01.1.8); meyvə şirələri və siroplar (01.2.2).  
  01.13.21.10  Qarpız 
  01.13.21.20  Qovun, yemiş 
  01.13.21.30  Ərzaqlıq bostan bitkiləri 
  01.21.12.10  Kişmiş üzümü 
  01.21.12.20  Şərab üzümü 
  01.22.12.10  Banan 
  01.22.12.20  Ananas 
  01.22.12.30  Quava 
  01.22.12.40  Amerika qoz-fındığı 
  01.22.12.50  Keşyu qozu 
  01.22.19.11  Nar 
  01.22.19.12  Feyxoa 
  01.22.19.13  Əzgil 
    meyvələr 
  01.24.29.10  Sair tumlu meyvələr 
  01.24.29.11  Quşarmudu 
  01.24.29.12  Yemişan 
  01.24.29.13  İtburnu 
  01.24.29.14  İrqa 
  01.24.29.19  Sair  
  01.24.29.20  Sair çəyirdəkli meyvələr 
  01.24.29.21  Al?a 
  01.24.29.22  Zoğal 
  01.24.29.23  Zirinc 
  01.24.29.24  Gilas 
  01.24.29.25  Sair  
    meyvələr 
  01.25.19.10  Böyürtkən 
  01.25.19.20  Tut 
  01.25.19.30  Qarağat 
  01.25.19.40  Quşüzümü, qaragilə, mərsin və s. 
  01.25.19.50  Turuncu meyvələr 
  01.25.19.90  Sair meyvə və bəhərlər 
    yer-fındığı və kokos qozundan başqa) 
    kol meyvə bitkiləri 
    İstisna edilir: doğranmış və qablaşdırılmış tərəvəzlər (01.1.7) 
  10.39.14.10  Konservləşdirilmş tomat 
  10.39.14.11  Bütöv və ya bölünmüş pomidor konservisi 
  10.39.14.12  Qatılaşdırılmamış tomat pastası 
  10.39.14.13  Qatılaşdırılmış tomat pastası 
  10.39.14.20  Sirkəsiz hazırlanmış və konservləşdirilmiş göbələk 
  10.39.14.30   Sirkəsiz konservləşdirilmiş dondurulmuş tərəvəz 
  10.39.14.40  Sirkəsiz dondurulmamış konservləşdirilmiş kələm, noxud,  
    lobya zeytun, qarğıdalı və s 
  10.39.14.90  Dondurulmamış sair tərəvəz və tərəvəz qatışıqları 
    meyvə-tərəvəz (kartofdan başqa), qoz-fındıq və bitkilərin sair 
    yeməli hissələri 
    İstisna edilir: Sirkə və ya sirkə turşusu ilə hazırlanmış və ya konservləşdirilmış tərəvəzlər (01.1.7)  
  10.39.18.10  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş 
    tərəvəz 
  10.39.18.20  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş 
    qoz-fındıq 
  10.39.18.30  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş 
    bitkilərin sair yeməli hissələri 
    qoz-fındıq, yerfındığı 
  10.39.23.30  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş yerfındığı 
  10.39.23.90  Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair qoz-fındıq 
    istifadə etmək üçün hazır olmayan meyvələr 
  10.39.25.10  Qurudulmuş üzüm 
  10.39.25.20  Sair qurudulmuş üzüm 
  10.39.25.30  Sitrus meyvələrin və bostan bitkilərinin təzə, dondurulmuş,  
    qurudulmuş və duzlanmış qabıqları 
  10.39.25.40  Ərik, şaftalı və gavalıların çəyirdəkləri və ləpələri 
    (-) təzə, soyudulmuş, dondurulmuş və ya qurudulmuş tərəvəzlər, onların yarpağı və ya budaqları (mərəçüyüd, qulançar, gül kələmi, savoy kələmi, şüyüd, ispanaq və s.), onların məhsulları (badımcan, xiyar, yunan qabağı, yaşıl bibər, boranı, pomidor və s.) və onların kökləri (şəkər çuğunduru, yerkökü, soğan, cır kök, qırmızı turp, şalğam və s.); (-) təzə və ya soyudulmuş kartof və digər köküyumru tərəvəzlər (maranta, maniok, şirin kartof və s.); (-) konservləşdirilmiş, emal edilmiş və tərəvəzdən haz 
    İstisna edilir: kartof nişastası, tapioka, sago və digər nişastalar (01.1.1); şorbalar, bulyonlar və tərəvəzli qatışıqlar (01.1.9); mətbəx üçün quru göyərtilər (cəfəri, rozmarin, kəklikotu və s.) və ədviyyatları (istiot, yenibahar, zəncəfil və s.) (01.1.9); tərəvəz şirələri (01.2.2). 
  01.11.61.10  Lobya 
  01.11.61.20  Yemlik paxla 
  01.11.62.10  G?y noxud 
  01.11.62.20  Mərci, mərcimək 
  01.11.62.30  Noxud 
    İstisna edilir: əkin və səpin üçün məhsullar (09.3.3) 
  01.11.71.10  Lobya 
  01.11.71.11  Lobya dəni 
  01.11.71.12  Lobya toxumu 
    İstisna edilir: əkin və səpin üçün məhsullar (09.3.3) 
  01.11.72.11  Maş dəni 
  01.11.72.12  Maş toxumu 
    İstisna edilir: əkin və səpin üçün məhsullar (09.3.3) 
    İstisna edilir: əkin və səpin üçün məhsullar (09.3.3) 
  01.11.74.10  Mərci 
  01.11.74.11  Mərci dəni  
  01.11.74.12  Mərci toxumu 
    İstisna edilir: əkin və səpin üçün məhsullar (09.3.3) 
  01.11.75.10  Noxud  
  01.11.75.11  Noxud dəni 
  01.11.75.12  Noxud toxumu 
    İstisna edilir: əkin və səpin üçün məhsullar (09.3.3) 
  01.11.79.10  Yem paxlası 
  01.11.79.11  Yem paxlası dəni 
  01.11.79.12  Yem paxlası toxumu 
  01.13.11.10  Quşqonmaz 
  01.13.11.20  Mərəçüyüd 
  01.13.11.30  Qulan?ar 
  01.13.12.10  Baş kələm 
  01.13.12.30  Savoy kələmi 
  01.13.12.40  Kolrabi, daş kələm 
  01.13.12.70  Sair kələmlər 
  01.13.13.10  Gül kələm 
  01.13.13.20  Brüssel kələmi 
  01.13.31.10  İstiot 
  01.13.31.11  Qırmızı istiot 
  01.13.31.12  Yaşıl istiot 
  01.13.31.20  Bibər 
  01.13.31.30  Göyərtilər 
  01.13.31.31  Göyərti bitkiləri 
  01.13.31.32  Keşniş 
  01.13.31.33  Şüyüt 
  01.13.31.34  Vəzəri (tərə) 
  01.13.31.35  Ravənd 
  01.13.31.36  Turşəng, quzuqulağı 
  01.13.31.37  Reyhan 
  01.13.31.39  Sair 
  01.13.32.10  Xiyar 
  01.13.32.11  Kornişon (tər xiyar) 
  01.13.39.10  Qabaq, balqabaq, gudu, boranı 
  01.13.39.11  Yunan qabağı 
  01.13.39.20  Patisson 
  01.13.39.30  Sütül qarğıdalı 
  01.13.39.90  Sair 
  01.13.41.10  Süfrə yerkökü 
  01.13.41.20  Süfrə çuğunduru 
  01.13.41.30  Köklü tərəviz 
  01.13.41.40  Turp 
  01.13.41.41  Ağ turp 
  01.13.41.42  Qırmızı turp 
  01.13.41.50  Şalğam 
  01.13.41.60  Qıtıqotu 
  01.13.41.70  Köklü cəfəri 
  01.13.41.90  Sair 
  01.13.42.11  Baş sarımsaq 
  01.13.42.12  Göy sarımsaq 
  01.13.43.11  Baş soğan 
  01.13.43.12  Arpacıq soğan 
  01.13.43.13  Göy soğan 
  01.13.43.29  Sair 
  01.13.44.10  Kəvər 
  01.13.44.90  Sair 
    İstisna edilir: əkin üçün olan toxumluq kartof (09.3.3) 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    yosunlar 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
  10.31.11.10  Dondurulmuş kartof 
  10.31.11.20   Konservləşdirilmiş kartof 
  10.31.14.10  Sirkəsiz konservləşdirilmiş kartof  
  10.31.14.20  Dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof 
  10.31.14.30  Dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof unu, yarması və  
    lopaları 
  10.31.14.90  Sair dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof 
    İstisna edilir: Doğranmış və qablaşdırılmış meyvələr(01.1.7) 
  10.39.14.10  Konservləşdirilmş tomat 
  10.39.14.11  Bütöv və ya bölünmüş pomidor konservisi 
  10.39.14.12  Qatılaşdırılmamış tomat pastası 
  10.39.14.13  Qatılaşdırılmış tomat pastası 
  10.39.14.20  Sirkəsiz hazırlanmış və konservləşdirilmiş göbələk 
  10.39.14.30   Sirkəsiz konservləşdirilmiş dondurulmuş tərəvəz 
  10.39.14.40  Sirkəsiz dondurulmamış konservləşdirilmiş kələm, noxud,  
    lobya zeytun, qarğıdalı və s 
  10.39.14.90  Dondurulmamış sair tərəvəz və tərəvəz qatışıqları 
    sirkə turşusunda konservləşdirilmiş lobya 
    sirkə turşusunda konservləşdirilmiş noxud 
    sirkə turşusunda konservləşdirilmiş sair tərəvəzlər (kartofdan  
    başqa) 
    İstisna edilir: sirkə və ya sirkə turşusunda hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş meyvə və qoz-fındıq (01.1.16) 
    meyvə-tərəvəz (kartofdan başqa), qoz-fındıq və bitkilərin sair 
    yeməli hissələri 
  10.39.18.10  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş 
    tərəvəz 
  10.39.18.20  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş 
    qoz-fındıq 
  10.39.18.30  Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş 
    bitkilərin sair yeməli hissələri 
    (-) Şəkər qamışı və ya şəkər çuğunduru, rafinə edilmiş və ya edilməmiş, toz şəklinə salınmış, kristallaşdırılmış və ya parça şəklində; (-) cemlər, marmeladlar, mürəbbələr, kampotlar, jelelər, meyvə püreləri və pastalar, təbii və süni bal, ağcaqayın siropu, patka və şəkərləşdirilmış bitki hissələri; plitələr, şokolad, konfet, saqqız, şirniyyat, irislər, şirin həblər və digər qənnadı məmulatları; (-) kakaolu qida və kakaolu-desert məhsulları; (-) yeməli buz, dondurma və şərbət.  
    pastaları 
  10.39.22.30  Sitrus meyvələrindən cem, marmelad və s 
  10.39.22.90  Sair cem və marmeladlar 
    siroplar; invert şəkəri; digər qruplara daxil edilmə- 
    yən şəkər və şəkər siropları 
  10.62.13.10  Qlükoza və qlükoza siropu 
  10.62.13.20  Fruktoza, fruktoza siropu, izoql?koza 
  10.62.13.30  Maltodekstrin və maltodekstrin siropu 
  10.62.13.40  Şəkər əsaslı karamel 
  10.62.13.50  Nişasta əsaslı karamel 
  10.62.13.90  Sair məhsullar 
    halda kimyəvi təmiz, ətirverici və ya boyayıcı maddələr 
    qatılmayan saxaroza 
  10.81.12.30  Bərk şəkilli ağ şəkər 
  10.81.12.90  Bərk şəkilli sair şəkər 
    qamış və ya çuğundur şəkəri, qayınağacı şəkəri 
    və qayınağacı siropu 
  10.81.13.30  Ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış qamış və ya 
    çuğundur şəkəri 
  10.81.13.50  Qayınağacı şəkəri və siropu 
    qablaşdırılmış şəkildə sair şokalad və qida məhsulları 
    İstisna edilir: İçki hazırlamaq üçün yarımfabrikatlar (01.2.1) 
  10.82.22.30  Briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar 
    məmulatlar 
  10.82.22.40  Tərkibində alkoqol olan şokolad və sair şokolad 
  10.82.22.50  Sair şokoladlı şirniyyat məmulatı 
  10.82.22.60  Pasta şəkilli tərkibində kakao olan qida məhsulları 
  10.82.22.70  Tərkibində kakao olan içki istehsalı üçün qida məhsulları 
  10.82.22.90  Tərkibində kakao olan sair qida məhsulları 
  10.82.23.10  Tərkibində kakao olmayan, ağ şokolad da daxil edilməklə 
    şəkərdən şirniyyat məmulatı 
  10.82.23.20  Saqqız 
  10.82.23.30  Tərkibində 10%-dən çox saxaroza olan biyan kökü cövhəri 
  10.82.23.40  Ağ şokolad 
  10.82.23.50  Pastalar və tibbi şirniyyat məmulatları 
  10.82.23.60  Saqqız, jele və qırma şəkilli şirniyyat məmulatları 
  10.82.23.70  Bişirilmiş konfetlər (karamel, toffi və s.) 
  10.82.23.80  Həbşəkilli məmulatlar 
  10.82.23.90  Sair şəkərli şirniyyat məmulatları 
    bitkilərin sair hissələri 
    Qeyd:COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    Yalnız daxil edilir: süni şəkər. 
    (-) Duz, ədviyyatlar (istiot, mixək, zəncəfil və s.), aşpazlıq otları (rozmari, kəklikotu), souslar, ədiyyatlar, əlavələr (xardallar, mayonez, ketçup, soya sousları və s.), sirkə; (-) yumşaldıcı vasitələr, çörəkbişirmə mayası, hazır desertlər, suplar, bulyonlar, aşpazlıq komponentləri və s.; (-) tərkibindən asılı olmayaraq homogenləşdirilmiş uşaq qidası ərzaqları və dietik hazırlıqları. İstisna edilir: südlü desertlər (01.1.4); soya südü (01.1.4); süni şəkər əvəzediciləri (01.1.8); hazır kakao 
  01.28.13.10  Hil 
  01.28.13.20  Muskat qozu 
  01.28.13.30  C?v?z 
  01.28.14.10  Keşniş toxumu 
  01.28.14.20  Zirə  
  01.28.14.30  Cirə 
  01.28.14.40  Şüyüd toxumu və ardıc giləmeyvəsi 
  01.28.19.10  Zəfəran 
  01.28.19.20  Zəncəfil 
  01.28.19.30  Sarıkök 
  01.28.19.40  Kəklikotu 
  01.28.19.50  Dəfnə yarpağı 
  01.28.19.90  Sair 
    qida məhsulları 
    İstisna edilir: Quş yumurtaları (01.1.4) 
  10.84.11.30  Üzüm sirkəsi və onun əvəzediciləri 
  10.84.11.90  Sair meyvə sirkəsi və onun əvəzediciləri 
    tozu, hazır xardal 
  10.84.12.10  Soya sousu 
  10.84.12.30  Ketçup və sair tomat sousları 
  10.84.12.50  Xardal 
  10.84.12.70  Qarışıq ədviyyat, mayonez və sair souslar 
    edilməklə) 
    İstisna edilir: dondurulmuş pizzalar (01.1.1) 
  10.86.10.10  Homogenləşdirilmiş ət, içalat və ya qan məhsulları 
  10.86.10.20  Homogenləşdirilmiş, dondurulmamış və sirkəsiz  
    konservləşdirilmiş tərəvəz 
  10.86.10.30  Homogenləşdirilmiş hazır meyvə-giləmeyvə məhsulları 
  10.86.10.40  Homogenləşdirilmiş ərzaq məhsulları qatışıqları 
  10.86.10.50  Körpələr üçün yeməklər 
  10.86.10.51  Uşaq qidaları və pəhriz ərzaq məhsulları 
    mikroorqanizmlər; hazır çörəkçilik tozları 
  10.89.13.30  Aktiv çörək mayası 
  10.89.13.50  Qeyri-aktiv mayalar; sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər 
  10.89.13.70  Hazır çörəkçilik tozları 
    İstisna edilir: Səməni ekstraktları və hazır sandeviçlər və təzə (bişirilməmiş) pizalar (01.1.1), bitki dəmləmələri (01.2.1), içkilər hazırlamaq üçün sirop və konsentratlar (01.2.2). 
  20.59.60.30  Jelatin və jelatin törəmələri 
  20.59.60.50  Albuminlər albuminatlar və onların törəmələri 
    (-) Qəhvə, kofeinli və ya kofeinsiz, qovrulmuş və ya üyüdülmüş, tez həll olan qəhvələr də daxil edilməklə qəhvə növləri; (-) Çay, köməkçi və başqa bitki məhsulları kimi dəmləmələr; (-) Kakao, tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olan və ya olmayan şokalad tozları. Aid edilir: kakao tərkibli içki hazırlıqları; qəhvə və çay əvəzediciləri; qəhvə cə çay ekstratları və essensiyaları. İstisna edilir: plitka şokaladlar (01.1.8); kakao tərkibli qidalar və kakao tərkibli desert hazırlıqları  
    tozu 
    qablaşdırılmış şəkildə sair şokalad və qida məhsulları 
    Yalnız daxil edilir: içki hazırlamaq üçün kakao tozu. İstisna edilir: Digər məhsullar (01.1.8).  
  10.82.22.30  Briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar 
    məmulatlar 
  10.82.22.40  Tərkibində alkoqol olan şokolad və sair şokolad 
  10.82.22.50  Sair şokoladlı şirniyyat məmulatı 
  10.82.22.60  Pasta şəkilli tərkibində kakao olan qida məhsulları 
  10.82.22.70  Tərkibində kakao olan içki istehsalı üçün qida məhsulları 
  10.82.22.90  Tərkibində kakao olan sair qida məhsulları 
  10.83.11.30  Kofeinsiz qovrulmamış kofe 
  10.83.11.50  Kofeinli qovrulmuş kofe 
  10.83.11.70  Kofeinsiz qovrulmuş kofe 
    ekstratları, essensiyaları və konsentratları 
    İstisna edilir: kofe dənələrinin qabıqları və s.tullantıları 
  10.83.12.30  Tərkibində kofe olan kofe əvəzediciləri 
  10.83.12.50  Qovrulmuş kasnı və sair qovrulmuş kofe əvəzediciləri 
    (fermentləşdirilməmiş), qara çay (fermentləşdirilmiş) və  
    qismən fermentləşdirilmiş çay 
    konsentratlar 
  10.83.14.30  Bərk ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar 
  10.83.14.50  Duru ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar 
    Yalnız daxil edilir: bitki dəmləmələri (qeyri-tibbi) 
    (-) Mineral və bulaq suları; qablarda satılan bütün içməli sular; (-) sodalar, limonadlar və kolalar kimi alkoqolsuz içkilər; (-) meyvə və tərəvəz şirələri; (-) içki hazırlamaq üçün siroplar və konsentratlar. İstisna edilir: alkoqolsuz pivə kimi alkoqolsuz içkilər (02.1) .  
  10.32.19.10  Qatılaşdırılmamış sair sitrus meyvələri şirəsi 
  10.32.19.11  Qatılaşdırılmamış nar şirəsi 
  10.32.19.12  Qatılaşdırılmamış şaftalı şirəsi 
  10.32.19.20  Qatılaşdırılmış şirələr 
    Yalnız daxil edilir: içkilər hazırlamaq üçün sirop və konsentratlar. 
    mineral və qazlaşdırılmış sular 
  11.07.11.30  Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı sular 
  11.07.11.50  Sair şirinləşdirilməmiş, aramatlaşdırılmamış sular 
    (-) Spirtli içkilər (rom, viski və s.), likyor və digər spirtlər. Aid edilir: Bal arağı; şərab tərkibli aperitivləri istisna olmaqla aperitivlər (02.1.2)  
  11.01.10.10  Spirtlər, likyorlar, sair spirtli içkilər; spirtli içkilərin 
    istehsalında istifadə edilən alkoqollu komponentlər 
  11.01.10.20  İçkilərin istehsalında istifadə edilən alkoqollu komponentlər 
  11.01.10.30  ?z?m spirti 
  11.01.10.31  Meyvə spirti 
  11.01.10.40  Viski 
  11.01.10.50  Rom və tafiya 
  11.01.10.60  Cin 
  11.01.10.70  Araq 
  11.01.10.80  Təmiz spirtlər 
  11.01.10.81  Denaturatlaşdırılmış etil spirti 
  11.01.10.82  Denaturatlaşdırılmamış etil spirti 
  11.01.10.90  Likor və sair alkoqollu içkilər 
    sidri, bal şərabları); tərkibində alkoqol olan qarışıq içkilər 
    Bal arağı; şərab tərkibli olmayan meyvə şirələrinin və oxşar aperitivlərin qıcqırması ilə əldə edilən şərablar. 
    (-) Şərab, sidr, armud sidri və sake daxil olmaqla; (-) şərab tərkibli aperitiflər, tündləşdirilmiş (spirt qatılmış) şərablar, şampan və qazlaşdırılmış şərablar.  
  11.02.11.30  Şampan şərabı 
  11.02.11.90  Sair köpüklənən şərab 
  11.02.12.10  Ağ şərab 
  11.02.12.30  Tərkibində 15%-dən çox alkoqol olan portveyn, madera,  
    xeres, tokay şərabı və sair şərablar 
  11.02.12.50  Fermentasiya prosesində olan və sair üzüm (horra) şirəsi  
    sidri, bal şərabları); tərkibində alkoqol olan qarışıq 
    içkilər 
    şərab, sidr və armud sidri, sake də daxil omaqlla (COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    (-) yüngül, tünd, açıq pivə növləri kimi bütün pivələr.  
    (-) Siqaretlər, papiruslar, tütün, tənbəki və siqaret bükümləri; (-) Sigarlar, qəlyan tütünü, çeynəmə və iyləmə (qoxulama tütünləri). İstisna edilir: digər çəkilən məmulatlar (12.3.2).  
    retlər (nazik siqarlar) və tütündən, yaxud tütün əvəzedi- 
    cilərindən hazırlanan siqaretlər 
  12.00.11.30  Tütün tərkibli siqar və çerut 
  12.00.11.50  Tütün tərkibli siqaret 
  12.00.11.70  Tərkibində tütün olmayan siqar, siqaret və sair 
    homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün; tütün 
    ekstraktları və essensiyaları 
  12.00.19.30  Çəkməli tənbəki 
  12.00.19.90  Sənaye üsulu ilə hazırlanmış sair tütün və onun məhsulları 
    məmulatlar; kağız və karton filtrlər, digər qruplara 
    daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: papiros kağızı(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    (-) Təbii və süni liflərdən olan geyim materialları və onların qarışığından olan materiallar. İstisna edilir: mebel üçün parçalar (05.2.0).  
    heyvanların zərif və ya kobud tükündən parçalar 
  13.20.13.30  Tərkibində 85%-dən çox kətan olan kətan parçalar 
  13.20.13.50  Tərkibində 85%-dən az kətan olan pambıq qatılmış kətan  
    par?alar 
  13.20.13.60  Tərkibində 85%-dən az kətan olan sair qatışıqlı kətan parçalar 
    çətənə və ramidən başqa)  
  13.20.20.10  Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən az olan rənglənməmiş  
    pambıq parçalar 
  13.20.20.20  Tibbi tənzif 
  13.20.20.30  Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən az olan rənglənmiş pambıq 
    par?alar 
  13.20.20.40  Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən çox olan rənglənməmiş pambıq  
    par?alar 
  13.20.20.50  Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən çox olan rənglənmiş pambıq  
    par?alar 
  13.20.20.60  Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən çox olan pambıq parçalar, denim 
  13.20.31.30  Yuksək davamlılığı olan sintetik və süni saplardan parçalar 
  13.20.31.50  Sintetik kompleks saplardan par?alar 
  13.20.31.70  S?ni kompleks saplardan par?alar 
  13.20.32.10  Tərkibində 85%-dən çox sintetik ştapel lifləri olan parçalar 
  13.20.32.20  Rənglənməmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar 
  13.20.32.30  Rənglənmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar 
  13.20.32.40  Daranmış yun qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar 
  13.20.32.90  Sair qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar 
  13.20.33.30  Rənglənməmiş süni ştapel liflərdən parçalar 
  13.20.33.50  Rənglənmiş süni ştapel liflərdən parçalar 
    və ensiz parçalar) 
  13.20.42.10  Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar 
  13.20.42.20  Tiftikli dəsmal və oxşar parçalar 
  13.20.42.30  Qaytanlı parçalar 
    (ensiz parçalardan başqa) 
  13.91.11.10  Kağız parçalar 
  13.91.11.20  Toxuma par?alar 
  13.91.11.30  Yun par?alar 
  13.91.11.40  Trikotaj par?alar 
  13.91.11.41  Maşın və ya ələ toxunmuş trikotaj parçalar 
  13.91.11.50  Maşın və ya ələ toxunmuş xovlu trikotaj parçalar 
  13.91.11.51  Uzunxovlu trikotaj par?alar 
  13.91.11.52  Kəsikxovlu trikotaj parçalar 
  13.91.11.59  Sair xovlu trikotaj par?alar 
  13.91.11.70  Maşın və ya ələ toxunmuş sair trikotaj parçalar 
  13.91.11.71  Kimyəvi saplardan pərdələr üçün toxunmuş 
    trikotaj par?alar 
  13.91.11.72  Sair trikotaj par?alar 
    daxil edilməklə 
    materiallardan məmulatlar 
  13.95.10.10  Səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olmayan üzlənməmiş  
    qeyri-parça materialları 
  13.95.10.20  Səthi sıxlığı 25-70 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça  
    materialları 
  13.95.10.30  Səthi sıxlığı 70-150 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça  
    materialları 
  13.95.10.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan üzlənməmiş qeyri-parça 
    materialları 
  13.95.10.70  Üzlənməmiş qeyri-parça materialları 
    (-) həm hazır və həm də fərdi sifarişlə hazırlanmış kişi, qadın, uşaq (3-13 yaşadək) və körpələr (0-2-dək) üçün geyimlər; (-) bütün materiallardan olan geyimlər (dəri, xəz, plastik və rezin daxil olmaqla); (-) gündəlik, idman və ya iş üçün geyimlə 
    muş trikotaj palto, gödəkçə, plaş, kapüşonlu plaş, 
    anorak və oxşar məmulatlar 
  14.13.11.10  Kişi və ya oğlanlar üçün palto, gödəkçə, plaş və  
    oxşar məmulatlar 
  14.13.11.20  Kişi və ya oğlanlar üçün küləkçə və sair 
    muş trikotaj kostyum, komplekt, pencək, bleyzer, şal- 
    var, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar,  
    bric və şortlar 
  14.13.12.10  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar 
  14.13.12.20  Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər 
  14.13.12.30  Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər 
  14.13.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar və briclər 
  14.13.12.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kobinezonlar və şortlar 
    muş trikotaj palto, gödəkçə, plaş, kapüşonlu gödək-  
    çə, anorak, küləkdən qoruyucu, fırtınadan qoruyucu və  
    oxşar məmulatlar 
  14.13.13.10  Qadın və ya qızlar üçün palto, gödəkçə, plaş və oxşar  
    məmulatlar 
  14.13.13.20  Qadın və ya qızlar üçün küləkçələr və sair 
    muş trikotaj kostyum, komplekt, jaket, don, yubka, şalvar, 
    sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, şortlar 
  14.13.14.10  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar 
  14.13.14.20  Qadın və ya qızlar üçün komplektlər 
  14.13.14.30  Qadın və ya qızlar üçün jaket və bleyzerlər 
  14.13.14.40  Qadın və ya qızlar üçün şalvar və briclər 
  14.13.14.50  Qadın və ya qızlar üçün kobminezonlar və şortlar 
  14.13.14.70  Qadın və ya qızlar üçün donlar 
  14.13.14.80  Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar 
    şonlu plaş, anorik, küləkdən qoruyucu, fırtınadan qo- 
    ruyucu və oxşar məmulatlar 
  14.13.21.10  Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan qoruyucu, palto,  
    gödəkcə və s.-lər. 
  14.13.21.11  Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan pambıq qoruyucular 
  14.13.21.14  Kişi və ya oğlanlar üçün yun palto, gödəkçə, plaş və s.-lər 
  14.13.21.15  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan  
    qoruyucular 
  14.13.21.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan palto, gödəkçə,  
    plaş və s.-lər 
  14.13.21.20  Kişi və ya oğlanlar üçün küləkdən qoruyucular və s.-lər 
  14.13.21.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq, kətan, yun küləkdən  
    qoruyucuları və s. 
  14.13.21.25  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən və ipəkdən küləkdən  
    qoruyucuları və s.-lər 
  14.13.21.29  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materialdan liflərdən küləkdən  
    qoruyucuları və s.-lər 
  14.13.22.10  Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar 
  14.13.22.11  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq və kətan kostyumlar 
  14.13.22.14  Kişi və ya oğlanlar üçün yun kostyumlar 
  14.13.22.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kostyumlar 
  14.13.22.20  Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər 
  14.13.22.21  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq komplektlər  
    (peşə və istehsaldan başqa) 
  14.13.22.24  Kişi və ya oğlanlar üçün yun komplektlər  
    (peşə və istehsaldan başqa) 
  14.13.22.29  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan komplektlər  
  14.13.23.30  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pencək və bleyzerləri 
  14.13.23.31  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pambıq və kətan pencək  
    və bleyzerləri 
  14.13.23.34  Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə yun pencək  
    və bleyzerləri 
  14.13.23.39  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan pencək  
    və bleyzerləri 
    qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar 
  14.13.24.40  Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.24.41  Kişi və ya oğlanlar üçün velvet şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.24.42  Kişi və ya oğlanlar üçün denim şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.24.43  Kişi və ya oğlanlar üçün sair pambıq parçalardan şalvar,  
    bric və s.-lər 
  14.13.24.44  Kişi və ya oğlanlar üçün yun və kətan şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.24.46  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s. 
  14.13.24.47  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən və ipəkdən şalvar,  
    bric və s.-lər 
  14.13.24.49  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan şalvar, bric və s. 
  14.13.24.50  Kişi və ya oğlanlar üçün kombinezonlar (istehsal 
    kombenizonlarından başqa) 
  14.13.24.51  Kişi və ya oğlanlar üçün yun kombinezonlar  
  14.13.24.59  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kombinezonlar  
  14.13.24.60  Kişi və ya oğlanlar üçün şortlar 
  14.13.24.61  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq şortlar 
  14.13.24.66  Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şortlar 
  14.13.24.67  Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən şortlar 
    şonlu plaş, anorik, küləkdən qoruyucu və oxşar məmulatlar 
  14.13.31.10  Qadın və ya qızlar üçün yağışdan qoruyucu, palto,  
    gödəkcə və s.-lər. 
  14.13.31.11  Qadın və ya qızlar üçün yağışdan pambıq və kətan  
    qoruyucular 
  14.13.31.14  Qadın və ya qızlar üçün yun palto və s.-lər 
  14.13.31.15  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan  
    qoruyucular 
  14.13.31.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan paltolar 
  14.13.31.20  Qadın və ya qızlar üçün küləkdən qoruyucuları və s.-lər 
  14.13.31.21  Qadın və ya qızlar üçün küləkdən pambıq, kətan və  
    yun qoruyucuları və s. 
  14.13.31.25  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən küləkdən  
    qoruyucuları və s. 
  14.13.31.29  Qadın və ya qızlar üçün sair materialdan liflərdən küləkdən  
    qoruyucuları və s. 
  14.13.32.10  Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar 
  14.13.32.11  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan kostyumlar 
  14.13.32.14  Qadın və ya qızlar üçün yun kostyumlar 
  14.13.32.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan kostyumlar 
  14.13.32.20  Qadın və ya qızlar üçün komplektlər 
  14.13.32.21  Qadın və ya qızlar üçün pambıq komplektlər  
    (peşə və istehsaldan başqa) 
  14.13.32.24  Qadın və ya qızlar üçün yun komplektlər  
    (peşə və istehsaldan başqa) 
  14.13.32.29  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan komplektlər  
  14.13.33.30  Qadın və ya qızlar üçün jaketlər 
  14.13.33.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jaketlər 
  14.13.33.34  Qadın və ya qızlar üçün yun jaketlər 
  14.13.33.35  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan jaketlər 
  14.13.34.70  Qadın və ya qızlar üçün donlar 
  14.13.34.71  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan donlar 
  14.13.34.74  Qadın və ya qızlar üçün yun donlar 
  14.13.34.76  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən donlar 
  14.13.34.77  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən donlar 
  14.13.34.78  Qadın və ya qızlar üçün ipək donlar 
  14.13.34.79  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan donlar 
  14.13.34.80  Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar 
  14.13.34.81  Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan yubka və  
    yubka-şalvarlar 
  14.13.34.84  Qadın və ya qızlar üçün yun yubka və yubka-şalvarlar 
  14.13.34.86  Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən yubka və  
    yubka-şalvarlar 
  14.13.34.87  Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən yubka və  
    yubka-şalvarlar 
  14.13.34.89  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan yubka və  
    yubka-şalvarlar 
    qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar 
  14.13.35.40  Qadın və qızlar üçün şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.35.41  Qadın və qızlar üçün velvet şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.35.42  Qadın və qızlar üçün denim şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.35.43  Qadın və qızlar üçün sair pambıq parçadan şalvar, bric və s. 
  14.13.35.44  Qadın və qızlar üçün yun şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.35.46  Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.35.47  Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şalvar, bric və s.-lər 
  14.13.35.50  Qadın və qızlar üçün kombinezonlar 
  14.13.35.51  Qadın və qızlar üçün pambıq kombinezonlar 
  14.13.35.59  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan kombinezonlar 
  14.13.35.60  Qadın və qızlar üçün şortlar 
  14.13.35.61  Qadın və qızlar üçün pambıq şortlar 
  14.13.35.64  Qadın və qızlar üçün yun şortlar 
  14.13.35.66  Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şortlar 
  14.13.35.67  Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şortlar 
  14.13.35.69  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan şortlar və s.-lər 
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: geyilmiş geyim aksesuarları. İstisna edilir: geyilmiş geyim (03.1.3); istifadə olunmuş ev toxuculuq məmulatları(05.2.0).  
    muş trikotaj köynəklər 
  14.14.11.10  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər və alt köynəkləri 
    muş trikotaj kalson, tuman, pijama, xalat və oxşar məmulatlar 
  14.14.12.20  Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar 
  14.14.12.30  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar 
  14.14.12.40  Kişi və ya oğlanlar üçün xalatlar 
    muş trikotaj bluzka, köynək və batniklər 
  14.14.13.10  Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, batniklər və köynəklər 
    muş trikotaj tuman, alt yubka, triko, gecə köynəyi,  
    xalat və oxşar məmulatlar 
  14.14.14.20  Qadın və ya qızlar üçün tuman, pantalon və trikolar 
  14.14.14.30  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar 
  14.14.14.40  Qadın və ya qızlar üçün hamam xalatları və penyuarlar 
  14.14.14.50  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar 
  14.14.21.10  Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər 
  14.14.21.11  Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər 
  14.14.21.15  Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər 
  14.14.21.19  Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan köynəklər 
    maykalar, tumanlar, kalsonlar, pijamalar və xalatlar 
  14.14.22.20  Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar 
  14.14.22.30  Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri pijamalar 
  14.14.22.40  Kişi və ya oğlanlar üçün alt köynəkləri., xalat və s. 
  14.14.23.10  Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər 
  14.14.23.11  Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzka, köynək və batniklər 
  14.14.23.15  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzka, köynək  
    və batniklər 
  14.14.23.18  Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzka, köynək və batniklər 
  14.14.23.19  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan bluzka,  
    köynək və batniklər 
    maykalar, tumanlar, alt yubkalar, triko, gecə köynəkləri, 
    çimmə xalatları, ev xalatları və oxşar məmulatlar 
  14.14.24.30  Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəyi və pijamalar 
  14.14.24.31  Qadın və ya qızlar üçün pambıq gecə köynəkləri.... 
  14.14.24.35  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri.... 
  14.14.24.39  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan gecə köynəkləri.. 
  14.14.24.50  Qadın və ya qızlar üçün alt yubkaları.... 
  14.14.24.51  Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt yubkaları.... 
  14.14.24.55  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən alt yubkaları.... 
  14.14.24.59  Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan alt yubkaları.... 
  14.14.24.60  Qadın və ya qızlar üçün xalat, pantalon və s.-lər 
  14.14.24.61  Qadın və ya qızlar üçün pambıq xalat, pantalon və s.-lər 
  14.14.24.65  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən xalat, penyuar və s. 
  14.14.24.70  Qadın və ya qızlar üçün jilet, köynək və üzgüçü tumanları 
  14.14.24.71  Qadın və ya qızlar üçün pambıq jilet, köynək və üzgüçü 
    tumanları 
  14.14.24.75  Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən jilet, köynək və  
    üzgüçü tumanları 
  14.14.24.80  Qadın və ya qızlar üçün başqa qruplara daxil edilməyən sair  
    materiallardan xalat, alt yubka və s.-lər 
    məmulat və onların hissələri 
  14.14.25.30  Büstqalterlər 
  14.14.25.50  Kəmərlər və tuman-kəmərlər  
  14.14.25.70  Corabbağı və oxşar məmulatlar 
    şort ilə maykalar və sair maykalar 
  14.14.30.30  Pambıq trikotaj tenniskalar 
    taj geyim və onun aksessuarları 
    rı, xizəksürmə kostyumları, çimərlik paltarları və  
    sair geyimlər 
  14.19.12.10  İdman kostyumları 
  14.19.12.30  Xizəksürmə kostyumları 
  14.19.12.40  Kişi və oğlanlar üçün çimərlik paltarları 
  14.19.12.50  Qadın və qızlar üçün çimərlik paltarları 
  14.19.12.90  Sair paltarlar 
    toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim və onun 
    aksessuarları 
    İstisna edilir: körpə uşaqlar üçün geyim aksessuarları (03.1.3) 
    paltarları; maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj ge- 
    yimdən başqa, sair geyimlər 
  14.19.22.10  Kişi və oğlanlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər 
  14.19.22.11  Kişi və oğlanlar üçün pambıq idman kostyumları 
  14.19.22.14  Kişi və oğlanlar üçün sair yun geyimlər 
  14.19.22.15  Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər 
  14.19.22.19  Kişi və oğlanlar üçün sair materiallardan geyimlər 
  14.19.22.20  Qadın və qızlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər 
  14.19.22.21  Qadın və qızlar üçün pambıq idman kostyumları 
  14.19.22.24  Qadın və qızlar üçün sair yun geyimlər 
  14.19.22.25  Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər 
  14.19.22.29  Qadın və qızlar üçün sair materiallardan geyimlər 
  14.19.22.30  Xizəksürmə kostyumları 
  14.19.22.40  Kişi və oğlanlar üçün üzgüçülük tumanları 
  14.19.22.50  Qadın və qızlar üçün çimərlik kostyumları 
    örtüklü toxunma materiallardan hazırlanmış geyimlər 
    aksessuarları və sair məmulatlar 
    İstisna edilir: xəzdən olan geyim aksessuarları və sair məmulatlar (03.13)  
  14.20.10.20  Xəzdən geyim və aksessuarlar 
  14.20.10.90  Sair xəz məmulatları 
    xunmuş sair trikotaj corab məmulatları 
    İstisna edilir: tibbi corablar (06.1.2) 
  14.31.10.30  Kolqotlar və reytuzlar 
  14.31.10.50  Corablar 
  14.31.10.90  Sair corab məmulatları və trikotaj ayaqqabılar 
    loverlər, kardiqanlar, jiletlər və oxşar məmulatlar 
  14.39.10.30  Yun sviterlər, cemperlər, puloverlər, ciletlər, kardiqanlar .... 
  14.39.10.31  Kişi və oğlanlar üçün yun sviter, cemper, pulover, kardiqanlar  
  14.39.10.32  Qadın və qızlar üçün yun sviter, jilet, kardiqanlar .... 
  14.39.10.33  Tərkibində 50%-dən çox yun olan sviterlər, puloverlər. 
  14.39.10.50  Yüngül nazik trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər 
  14.39.10.53  Yüngül nazik pambıq trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər 
  14.39.10.55  Yüngül nazik kimyəvi lifli trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər 
  14.39.10.60  Pambıq sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar.... 
  14.39.10.61  Kişi və oğlanlar üçün pambıq sviter, cemper, pulover,  
    kardiqanlar .... 
  14.39.10.62  Qadın və qızlar üçün pambıq sviter, jilet, kardiqanlar .... 
  14.39.10.70  Kimyəvi liflərdən sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar.... 
  14.39.10.71  Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, cemper,  
    pulover, kardiqanlar .... 
  14.39.10.72  Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, jilet, kardiqanlar  
  14.39.10.90  Sair materiallardan sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar.... 
    liflərindən gigiyena və xəstəxana məmulatı, geyim əşyaları 
    və aksessuarları 
    Yalnız daxil edilir: geyim əşyaları 
  17.22.12.10  Kağızdan gigiyenik dəsmallar və tamponlar 
  17.22.12.30  Burun dəsmalları, uşaq əskiləri və oxşar sanitar-gigiyenik  
    vasitələr 
  17.22.12.50  Kağızdan geyim və geyim aksessuarları 
  17.22.12.90  Sair kağız məişət, sanitar-gigiyenik və tibbi məmulatlar 
    aksessuarları 
    İstisna edilir: geyim aksessuarları (03.13), məişətdə istifadə edilən rezin əlcəklər (05.6.1) və rezin cərrahi əlcəklər (06.1.2). 
    onun aksessuarları 
    İstisna edilir: geyim aksessuarları (03.13) və məişətdə istifadə edilən plastik əlcəklər (05.6.1) 
    (-) Qalstuklar, əl yaylıqları, şərflər, düzbucaq parçalar (qalstuk və şərf kimi istifadə olunan), əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər, kəmərlər), əlavələr, önlüklər, bluzalar, döşlüklər, qol bağları, papaqlar, beretlər, şlyapalar və s.; (-) toqqalar, düymələr, lentlər, qaytanlar, bəzəklər və s. kimi geyim aksessuarları və tikiş sapları, toxuculuq iplikləri. Yalnız daxil edilir: bağçılıq və iş əlcəkləri; motosikletlər və velosipedlər üçün qoruyucu (təhlükəsizlik) şlemləri (dəbilqələri). İstisna edilir 
    Yalnız daxil edilir: pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış mallar.  
  13.10.40.10  Daranmamış ipək tullantıları 
    yun ipliyi; heyvanların zərif və ya kobud tükü və at tükündən 
    iplik 
    Yalnız daxil edilir: pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış mallar.  
  13.10.50.10  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yun iplik 
    Yalnız daxil edilir: pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış mallar.  
  13.10.61.10  Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pambıq ipliyi 
    Yalnız daxil edilir: pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış mallar.  
    Yalnız daxil edilir: pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış mallar.  
    bitki liflərinin ipliyi; kağız ipliyi 
    Yalnız daxil edilir: pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış mallar.  
    sarınmış iplik 
    Yalnız daxil edilir: pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış mallar.  
    lifləri olan iplik 
    Yalnız daxil edilir: pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış mallar.  
    lifləri olan iplik 
    Yalnız daxil edilir: pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış mallar.  
    sapları və iplik 
    toz əskiləri və oxşar təmizləyicilıər də daxil edilməklə)  
    Yalnız daxil edilir: Geyim çeşıdləri(nümunələri). 
  13.96.17.30  Ensiz par?alar  
  13.96.17.50  Etiketlər, emblemlər və oxşar məmulatlar 
  13.96.17.70  Parça-parça tesma; bəzəmə materialları 
    trikotaj parçalar; parça-parça tesma, zolaq şəkilli krujeva- 
    lar, yaxud krujevalı bəzək əşyaları 
  13.99.11.30  Tül və sair tor parçalar 
  13.99.11.50  Maşıntoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar 
  13.99.11.70  Əltoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar 
    və ya ayrı-ayrı tikmələr 
  13.99.12.30  Əsası görsənməyən tikmələr 
  13.99.12.50  Parça-parça tesma və zolaqşəkilli pambıq tikmələr 
  13.99.12.70  Parça-parça tesma və zolaqşəkilli sair materiallardan tikmələr 
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: geyilmiş geyim aksessuarları. İstis 
    təkbarmaq əlcəklər və əlliklər 
    aksessuarları, geyimin və onun aksessuarlarının hissələri 
  14.19.19.30  Şal, şarf, kaşne və sair 
  14.19.19.50  Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları 
  14.19.19.90  Sair geyim aksessuarları 
    toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim və onun 
    aksessuarları 
    İstisna edilir: körpə uşaq geyimləri(03.1.2) 
    xunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma materiallar- 
    dan əl dəsmalları, şallar, qalstuklar, beşbarmaq əlcək- 
    lər və sair hazır geyim əşyaları; Geyimin və onun ak- 
    sessuarlarının hissələri 
    İstisna edilir: toxunma məişət əlcəkləri(05.6.1). 
  14.19.23.10  Cib dəsmalları 
  14.19.23.30  Şal, şarf, kaşne və sair 
  14.19.23.50  Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları 
  14.19.23.70  Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər 
  14.19.23.90  Sair geyim aksesuarları 
  14.19.31.70  Qoruyucu əlcəklər 
  14.19.31.80  Kəmər və patrondaşlar 
  14.19.31.90  Sair dəri aksessuarlar 
  14.19.42.30  Fetr şlyapaları və sair papaqlar 
  14.19.42.50  Hörmə şlyapa və sair papaqlar 
  14.19.42.70  Trikotaj şlyapa və s. papaqlar, saç torları və sair 
    papaqlardan və asbest papaqlardan başqa, sair papaqlar,  
    papaq lentləri, astarları, çexolları, şlyapa karkasları, əsasları,  
    papaq günlükləri və qayışları 
  14.19.43.30  Təbii xəzdən və s. şlyapa və sair papaqlar 
  14.19.43.50  Şlyapa və papaqlar üçün astar, çexol və karkaslar 
    aksessuarları və sair məmulatlar 
    İstisna edilir: geyim malları(03.1.2) 
  14.20.10.20  Xəzdən geyim və aksessuarlar 
  14.20.10.90  Sair xəz məmulatları 
    liflərindən gigiyena və xəstəxana məmulatı, geyim əşyaları 
    və aksessuarları 
    Yalnız daxil edilir: geyim aksessuarları 
  17.22.12.10  Kağızdan gigiyenik dəsmallar və tamponlar 
  17.22.12.30  Burun dəsmalları, uşaq əskiləri və oxşar sanitar-gigiyenik  
    vasitələr 
  17.22.12.50  Kağızdan geyim və geyim aksessuarları 
  17.22.12.90  Sair kağız məişət, sanitar-gigiyenik və tibbi məmulatlar 
    aksessuarları 
    İstisna edilir: geyim malları(03.1.2), məişətdə istifadə edilən rezin əlcəklər(05.6.1) və rezin cərrahi əlcəklər(06.1.2). 
    onun aksessuarları 
    İstisna edilir: geyim malları(03.1.2) və məişətdə istifadə edilən plastik əlcəklər(05.6.1) 
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir:geyim üzərinə quraşdırılan məmulatlar. 
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: Təhlükəsizlik baş geyimləri və digər təhlükəsizlik məhsulları  
    düymələr; bəndləmə-molniyalar 
    (-) geyimlərin quru təmizlənməsi, yuyulması və boyanması; (-) geyimlərin uyğunlaşdırılması, düzəldilməsi, təmiri və dəyişikliklərin edilməsi; (-) geyimlərin kirayəsi. Yalnız daxil edilir: təmir xidmətinin umumi dəyəri( hansı ki, həm əmək dəyəri həm də material dəyəri ilə əhatə olunub). İstisna edilir: ev təsərrüfatlarının özləri tərəfindən təmir məqsədilə sapların, materialların, aksessuarların və s.alınması(03.1.1) və ya (03.1.3); məişət kətanlarının və toxuculuq materiallarının təmiri(05.2. 
    xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: geyimlərin kirayəsi. İstisna edilir: ayaq geyimlərinin kirayəsi(03.2.2) və ya (09.4.1). məişət kətanlarının və digər toxuculuq materiallarının kirayəsi(05.6.2) 
    təmiri və düzəldilməsi üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: geyimlərin təmiri və s. xidmətlər. İstisna edilir: məişət toxuculuq materiallarının təmiri(05.2.0) 
    məmulatlarının özünəxidmət üsulu ilə təmizlənməsi 
    üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: geyim üçün qəpiklə çalışan çamaşırxana maşınlarının xidmətləri. İstisna edilir: məişət toxuculuq materialları üçün qəpiklə çalışan çamaşırxana maşınlarının xidmətləri(05.6.2) 
    Yalnız daxil edilir: geyimlər üçün quru təmizləmə xidmətləri. İstisna edilir: məişət toxuculuq materialları üçün quru təmizləmə xidmətləri (05.6.2). 
    Yalnız daxil edilir: Geyimlərin ütülənməsi üzrə xidmətlər. İstisna edilir: məişət toxuculuq materiallarının ütülənməsi üzrə xidmətlər(05.6.2). 
    Yalnız daxil edilir: geyimlərin boyanması və rənglənməsi üzrə xidmətlər. İstisna edilir: məişət toxuculuq materiaları üçün boyama və rəngləmə xidmətləri (05.6.2). 
    (-) gündəlik və asudə vaxt üçün müvafiq idman ayaq geyimləri daxil olmaqla (qaçış, cross-məşq, tennis, basketboll, qayıqçılıq və s. üçün ayaqqabılar) kişi, qadın, uşaq (3-13 yaşadək) və körpələrin (0-2-dək) bütün ayaq geyimləri. Yalnız daxil edilir: getrlər, qamaşlar və oxşar ayaq geyimləri. İstisna edilir: körpələrin hazır salfetləri (03.1.2); ortopedik ayaqqabılar (06.1.3); xüsusi idman ayaqqabıları (xizək çəkmələri, futbol butsları, qolf ayaqqabıları və digər buz konkilərinə, rollerlərə, 
    toz əskiləri və oxşar təmizləyicilıər də daxil edilməklə)  
    Yalnız daxil edilir: Ayaqqabı qaytanları. 
    sukeçirməyən ayaqqabılar, burnu metaldan olan sukeçirməyən  
    ayaqqabılardan başqa 
  15.20.11.20  Üstü rezin sukeçirməyən ayaqqabılar 
  15.20.11.30  Üstü polimer materiallardan olan sukeçirməyən ayaqqabılar 
    ayaqqabılar, sukeçirməyən və ya idman ayaqqabılarından  
    başqa 
  15.20.12.10  Üstü rezin və ya polimer material olan sandallar 
  15.20.12.20  Üstü rezin küçə ayaqqabıları 
  15.20.12.30  Üstü polimer materiallardan olan ayaqqabılar 
    ayaqqabılardan və müxtəlif xüsusi ayaqqabılardan başqa, üstü 
    dəridən olan ayaqqabılar 
  15.20.13.50  Üstü dəridən olan küçə ayaqqabıları (uzunboğaz, botik və s.) 
  15.20.13.51  Üstü dəridən olan kişi üçün küçə ayaqqabıları 
  15.20.13.52  Üstü dəridən olan qadın üçün küçə ayaqqabıları 
  15.20.13.53  Üstü dəridən olan uşaq üçün küçə ayaqqabıları 
  15.20.13.60  Üstü dəridən olan yay ayaqqabıları 
  15.20.13.61  Üstü dəridən olan kişi sandalları 
  15.20.13.62  Üstü dəridən olan qadın bosonojkaları 
  15.20.13.63  Üstü dəridən olan uşaq sandalları 
  15.20.13.70  Üstü dəridən olan ev ayqqabıları 
  15.20.13.80  Üstü dəridən, altı mantar və ya taxtadan olan ayaqqabılar 
    riallardan olan ayaqqabı 
  15.20.14.10  Üstü toxuculuq materiallarından olan ayaqqabılar 
  15.20.14.11  Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya  
    polimer olan ev ayaqqabıları 
  15.20.14.12  Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya  
    polimer olan sair ayaqqabılar 
  15.20.14.13  Üstü toxuculuq materiallarından, altı mantar və ya taxta  
    olan sair ayaqqabılar 
  15.20.14.19  Üstü toxuculuq materiallarından, altı sair materiallardan  
    olan sair ayaqqabılar 
    ayaqqabıları, məşq üçün ayaqqabılar və oxşar ayaqqabılar 
    İstisna edilir: xüsusi idman ayaqqabıları(09.3.2).  
  15.20.21.10  Tennis ayaqqabıları 
  15.20.21.20  Bosketbol ayaqqabıları 
  15.20.21.30  Yüngül idman ayaqqabıları 
  15.20.21.31  Üstü rezin və ya polimer materiallarından olan xizək  
    botinkaları 
  15.20.21.32  Üstü dəri olan xizək ayaqqabıları 
  15.20.21.40  Alt tərəfi rezindən və ya plastikdən, üst tərəfi toxun- 
    ma materialdan olan məşq botinkaları və s. 
    ayaqqabı və sair ayaqqabılar 
    oxşar hissələr; ketr, altsız corab və oxşar hissələr  
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: ayaq geyimlərinə quraşdırılan məmulatlar 
    (-) Ayaq geyimlərinin təmiri; ayaqqabı təmizləmə xidmətləri; (-) Ayaq geyimlərinin kirayəsi. Yalnız daxil edilir: təmir xidmətinin umumi dəyəri( hansı ki, həm əmək dəyəri həm də material dəyəri ilə əhatə olunub). İstisna edilir: ev təsərrüfatlarının özləri tərəfindən təmir məqsədilə dabanlar,altlıqlar kimi və s. ayaqqabı hissələrinin alınması(03.2.1); parıldadıcılar, kremlər və digər ayaq təmizləmə vasitələri(05.6.1); xüsusi idman ayaqqabılarının(xizək çəkmələri, futbol butsları, qolf ayaqqa 
    xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: yaxşı geyilmiş ayaqqabıların (smart)kirayəsi. İstisna edilir: xüsusi idman ayaqqabıları.  
    Yalnız daxil edilir: smart ayaqqabıların təmiri üzrə xidmətlər: İstisna edilir: xüsusi idman ayaqqabılarının təmiri üzrə xidmətlər(09.3.2). 
    (-) Faktiki olaraq icarədarlar və ya vasitəli icarədarlar tərəfindən mebelsiz və ya mebellə təhciz edilmiş əsas yaşayış mənzilləri üçün ödədikləri icarə haqqları. Yalnız daxil edilir: ev təsərrüfatlarının əsas yaşayış mənzili kimi tutduqları mehmanxana və pansionat otaqlarına görə ödəmələr. İstisna edilir: təhsil qurumları və yataqxanalarda (11.2.0) və yaşlı insanlar üçün təqaüdçülər evlərində (12.4.0) məskunlaşma xidmətləri.  
    və kirayəyə verilməsi 
    Yalnız daxil edilir: əsas yaşayış mənzilləri üçün faktiki ödənilmiş icarə haqqları 
    təqdim edilməsi üzrə xidmətlər (taymşerlərdən başqa) 
    Yalnız daxil edilir: əsas yaşayış mənzilli kimi istifadə etmə 
    (-) digər (ikinci) əsas yaşayış mənzilləri üzrə faktiki icarə haqqları. İstisna edilir: istirahət mərkəzləri və kəndlərində məskunlaşma (mənzil) xidmətləri.  
    və kirayəyə verilməsi 
    Yalnız daxil edilir: digər(ikinci) əsas mənzil üçün faktiki ödənilmiş icarə haqqları 
    şərti ödədiyi icarə haqqı (X) 
    və kirayəyə verilməsi 
    Yalnız daxil edilir: əsas yaşayış yeri üçün mənzil sahiblərinin - yaşayanların mənzil xidmətləri üçün şərti ödədiyi icarə haqqı 
    və kirayəyə verilməsi 
    Yalnız daxil edilir: digər əsas yaşayış yeri üçün mənzil sahiblərinin - yaşayanların mənzil xidmətləri üçün şərti ödədiyi icarə haqqı 
    materiallar (Q) 
    (-) mənzil sahəsinin cari saxlanması və təmiri üçün rənglər, laklar, suvaqlar, divar kağızları, parça divar örtükləri, pəncərə şüşələri, plastır, sement, zamaska, divar kağızı üçün yapışqanlar və s.kimi alınan mal və materiallar. Yalnız daxildir: kiçik su kəməri vasitələri (borular, kranlar, lüləklər, tıxaclar, birləşmələr, oynaqlar), üz səthi üçün materiallar (döşəmə səkiləri (plintuslar), keramik kafellər və s.) və rəngləmək, laklamaq və divar kağızları üçün fırçalar və ərsinlər (rəngsaz mal 
    lünmüş və ya 6 mm qalınlığında və daha qalın kəsil- 
    miş ağac materialları; hopdurulmamış ağacdan dəmir 
    yolu və ya tramvay şpalları 
    İstisna edilir: Dəmiryol və ya tramvay yolu üçün şpallar.  
  16.10.10.10  Hopdurulmamış ağacdan dəmir yol və tramvay şpalları 
  16.10.10.30  İynəyarpaqlı ağaclardan mişar materialları 
  16.10.10.50  İynəyarpaqlı ağaclardan və başqa ağaclardan  
    mişar materialları 
  16.10.10.70  Parket üçün lövhələr 
  16.10.21.10  İynəyarpaqlı ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar 
  16.10.21.50  Sair ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar  
    teriallar 
    alından oxşar pilitələr 
    pilitələr 
    lər, təbəqələr, istənilən formada kirəmit, bütöv silindirlər 
    Yalnız daxil edilir: mantardan panellər, bloklar və tirlər kimi tikinti materialları  
    şar materiallar; pəncərələr üçün şəffaf kağız 
  17.24.11.10  Basmanaxışlı divar kağızı 
  17.24.11.30  Üstü plastik kütlə ilə örtülmüş divar kağızı 
  17.24.11.50  Üstü dekorativ materialla örtülmüş divar kağızı 
  17.24.11.90  Pəncərə üçün şəffaf kağız və sair divar kağızı 
    boyaq və laklar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə edilən materiallar  
    vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə edilən materiallar  
    mina və şirələr, anqoblar, maye lüstr və s.; şüşə-sement 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə edilən materiallar  
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə edilən materiallar  
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə edilən materiallar  
  20.52.10.10  Kazein yapışqanları 
  20.52.10.20  Albuminlər, albuminatlar və onların törəmələri 
  20.52.10.50  Sümük yapışqanı  
  20.52.10.60  Tərkibində dekstrin və sair nişasta növləri olan yapışqanlar 
  20.52.10.80  Kauçuk və plastik kütlə əsaslı adqezivlər 
  20.52.10.90  Sair yapışqanlar və hazır adqezivlər 
    şlanqlar 
    Yalnız daxil edilir: Rezin borular və oxşar santexnika malları. 
    bütün formalarda ebonit və ondan hazırlanan məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: rezin plomblar (tixaclar) 
    örtüklər, sərt plastmasdan borular, borucuqlar, qolçaqlar və  
    şlanqlar 
    Yalnız daxil edilir: sərt plastmasdan borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar. İstisna edilir:süni örtüklər (bu cədvəllə əhatə olunmayan) 
    fitinqlər 
    Yalnız daxil edilir: santexnika üçün borular, borucuqlar və s. 
    plitka şəklində örtük 
    Yalnız daxil edilir:divar və tavan üçün plastik kütlədən örtülkər. İstisna edilir:Döşəmə üçün plastik kütlədən örtüklər (05.1.2). 
    üfürülmüş, təbəqələrlə şüşə 
    Yalnız daxil edilir: pəncərə şüşələri 
    edilməmiş, üstü cilalanmış və pardaqlanmış şüşə 
    Yalnız daxil edilir: pəncərə şüşələri 
    Yalnız daxil edilir: qəlpəsiz pəncərə şüşələri 
    Yalnız daxil edilir: pəncərə şüşələri 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə edilən materiallar  
    tipli hidravlik sement 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə edilən materiallar 
  23.51.12.10  Ağ portlandsement 
  23.51.12.30  Sair portlandsement 
  23.51.12.50  Giltorpaq sementi 
  23.51.12.60  Bəzək sementi 
  23.51.12.70  Genişlənən sement 
  23.51.12.90  Sair hidravlik sement 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə edilən materiallar  
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə edilən materiallar  
  23.52.20.10  Gips 
  23.52.20.20  Gəc 
    edilməyən sair məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: metaldan hazırlanmış qatlanan (əyilə bilən) borular. 
  25.99.29.10  Qılınclar, kortiklər, süngülər, mizraqlar və oxşar silah 
    və onların hissələri 
    materiallar (X) 
    (-) mənzil sahəsinin cari saxlanılması və təmiri üzrə su kəməri, elektrik, dülgərlik, şüşə salmaq, dizayner, parket təmizləmə və cilalama xidmətləri. Yalnız daxil edilir: təmir xidmətinin umumi dəyəri( hansı ki, həm əmək dəyəri həm də material dəyəri ilə əhatə olunub). İstisna edilir: ev təsərrüfatları tərəfindən mənzillərin saxlanılması və təmiri məqsədilə ayrı-ayrı materialların satın alınması(04.3.1); mənzil sahələrinin saxlanılması və əsaslı təmiri(müddətli məsrəf) və ya genişləndirilməsi v 
  43.21.10.10  Elektrik məftillərinin və elektrik armaturasının quraşdırılması 
    işləri 
    Yalnız daxil edilir: cari saxlanılma və təmir xidmətlər (yanğın siqnalı sistemlərinin təmiri və cari saxlanılması da daxil edilməklə)(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.21.10.11  Yaşayış binalarının daxilində elektrik məftillərinin və  
    elektrik armaturasının quraşdırılması işləri 
  43.21.10.12  Qeyri-yaşayış binalarında elektrik məftillərinin və elektrik 
    armaturasının quraşdırılması işləri 
  43.21.10.19  Sair tikinti obyektlərində elektrik məftillərinin və elektrik 
    armaturasının quraşdırılması işləri 
  43.21.10.20  Yanğına və sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın və  
    binalar üçün antenaların quraşdırılması işləri 
  43.21.10.21  Yanğına qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması işləri 
  43.21.10.22  Sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması 
    işləri 
  43.21.10.23  Yaşayış binaları üçün antenaların quraşdırılması 
    işləri 
  43.21.10.40  Sair elektrik-quraşdırma (tikinti) işləri 
  43.21.10.41  Elektrik rabitəsi avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik 
    quraşdırma işləri 
  43.21.10.42  İstilik şəbəkəsinin elektrik sisteminin və binaların sair  
    elektrik avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik-quraşdırma 
    işləri 
  43.21.10.50  Yollar, hava limanları və limanlar üçün işıqlandırma 
    və təhlükəsizlik sistemlərinin quraşdırılması işləri 
    işləri  
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    sistemlərinin quraşdırılması işləri 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.22.12.10  Mərkəzi istilik sistemlərinin quraşdırılması işləri 
  43.22.12.20  Ventilyasiya və havanın kondisiyalandırılması sistemlərinin 
    quraşdırılması işləri 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.29.11.10  İstilik izolyasiya işləri 
  43.29.11.20  Sair izolyasiya işləri 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.29.19.10  Digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik quraşdırma işləri 
  43.29.19.20  Pəncərə qapaqlarının və sipərlərin quraşdırılması işləri  
  43.29.19.30  Lift və eskalatorların quraşdırılması işləri  
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.31.10.20  Binaların daxili səthində suvaq işləri 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.32.10.10  Qapı və pəncərə qutularının quraşdırılması 
  43.32.10.20  Metal materiallarla sair xarratlıq quraşdırma işləri 
  43.32.10.30  Qeyri-metal materiallarla sair xarratlıq quraşdırma 
    işləri 
    divarların üzlənməsi işləri 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.33.10.20  Binaların xarici səthində döşəmələrə üzlük çəkilməsi və  
    divarların üzlənməsi işləri 
    çəkilməsi üzrə işlər 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.33.21.10  Döşəmələrə beton örtüyünün çəkilməsi işləri 
  43.33.21.11  Döşəmələrə mərmər, qranit örtüyünün çəkilməsi işləri 
  43.33.21.12  Döşəmələrə təbii daş örtüyünün çəkilməsi işləri 
    və divarların üzlənməsi üzrə işlər 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.33.29.10  Digər qruplara daxil edilməyən döşəmələrə örtük çəkilməsi 
    və divarların üzlənməsi üzrə işlər 
  43.33.29.11  Döşəmələrə elastik örtüyün çəkilməsi işləri 
  43.33.29.12  Döşəmələrin döşənməsi və onlara örtük çəkilməsi üzrə sair  
    işlər 
  43.33.29.13  Divarlara üz çəkilməsi və divar kağızı yapışdırılması 
  43.33.29.14  Daxili xarrat-bəzək işləri 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.34.10.20  Binanın xaricində rəngləmə işləri 
  43.34.10.30  Sair texniki qurğularda rəngləmə işləri 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
  43.39.11.10  Dekorativ bəzək işləri 
  43.39.11.20  Binaların fasadlarını təmizləmək üçün binanın xaricində 
    görülən işlər 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir:cari saxlanılma və təmir xidmətləri(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir:siqnalizasiya sistemlərinin cari saxlanılma və təmir xidmətləri (COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    (-) Su təhcizatı. Aid edilir: istifadə etdikdən sonra ödəmə, sayğacla ödəmə, daimi tarif üzrə və s. kimi bağlı xərclər. İstisna edilir: şüşə və qablarda satılan içməli su (01.2.2); ərazi istilik qurğularında alınan isti su və isti hava ( buxar) (04.5.5).  
    bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər 
    edilməyən sair yardımçı xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: Məişət su sayğaclarının oxunması  
    (-) Zibilin toplanması və daşınması. 
    xidmətlər, şəhər xidmətləri 
  38.11.11.10  Zibilin yığılması üzrə xidmətlər 
    üzrə xidmətlər, şəhər xidmətləri 
    (-) Kanalizasiya sularının toplanması və axıdılması. 
    xidmətlər 
    Qeyd: səyyar(kimyəvi) tualetlərin xidmətləri bura aid edilir 
    (-) Çox mənzilli yaşayış binalarında qulluq, bağçılıq, pilləkənlərin təmizlənməsi, istilik və işıqlandırma, liftlərin saxlanması, zibil qablarının daşınması və s. üçün ödənilən haqqlar; (-) mühafizə xidmətləri; (-) qar və bacaların təmizlənməsi; İstisna edilir: pəncərələrin təmizlənməsi, dezinfeksiya, fimuqasiya və zərərvericilərin məhv edilməsi kimi məişət xidmətləri (05.6.2); şəxsi mühafizəçilər (12.7.0).  
    idarəedilməsi üzrə xidmətlər 
    əsasında idarə edilməsi üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: xüsusi mülkiyyət üçün patrul xidmətləri. 
    Yalnız daxil edilir: mərkəzi siqnalizasiya xidmətləri 
    COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur 
    Yalnız daxil edilir: Bağçılıq (yaşıllaşdırma) xidmətləri. 
  81.30.10.10  Bağ, park və qəbiristanlıqlarda ağacların əkilməsi ilə  
    əlaqədar xidmətlər 
  81.30.10.20  Bitkilərin, ağacların və kolların təbiət təsviri və dizayn 
    üzrə əkilməsinin planlaşdırılması 
  81.30.10.30  Qazon, park və digər yerlərdəki əkmələrin qaydaya salınması 
    və onlara qulluq göstərilməsi 
  81.30.10.40  Əkmələrin xəstəlik və ziyanvericilərdən mühafizəsi 
    (-) Elektrik enerjisi. Aid edilir: istifadə etdikdən sonra ödəmə, sayğacla ödəmə, daimi tarif üzrə və s. kimi bağlı xərclər.  
  35.11.10.10  Nüvə reaktorlarının istifadə edilmiş (işlənmiş) istilikayırıcı 
    elementləri (kassetləri) 
  35.11.10.20  Elektrik enerjisi ilə təchizat üzrə xidmətlər 
    edilməyən sair yardımçı xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:Məişət elektrik sayğaclarının oxunması  
    (-) Məişət qazı və təbii qaz. (-) durulaşdırılmış karbohidrogenlər (butan, propan və s.). Aid edilir: istifadə etdikdən sonra ödəmə, sayğacla ödəmə, qaz balonları və daimi tarif üzrə və s. kimi bağlı xərclər.  
    Yalnız daxil edilir: Qaz balonları 
    neft qazından başqa 
    bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər 
    edilməyən sair yardımçı xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:Məişət qaz sayğaclarının oxunması  
    (-) Mənzil sahələrinin qızdırılması və işıqlandırılması üçün yanacaqlar. 
    Yalnız daxil edilir: Lampa üçün neft ( yanacaq) 
  19.20.28.10  Yanacaq mazutu, gəmilər üçün 
  19.20.28.30  Yanacaq mazutu, sənaye və s.üçün 
  19.20.28.40  Mühərrik yanacağı 
  19.20.28.50  Mühərrik yanacağı DT 
  19.20.28.60  Mühərrik yanacağı DT (orta və az dövrlü mühərriklər üçün) 
  19.20.28.90  Digər mazutlar 
    (-) Daş kömür, koks, boz kömür, odun, ağac kömürü, torf və oxşar yanacaq növləri. 
  05.10.10.10  Aqlomerasiya edilməmiş daş kömür 
  05.10.10.20  Briketlər, kürəciklər və daş kömürdən alınan bərk yanacağın 
    oxşar növləri 
    Yalnız daxil edilir: yanacaq kimi istifadə edilən torf 
    yarım-koks; retorta karbonu (kömürü)  
    yanacaqlar 
    Yalnız daxil edilir: yanacaq kimi istifadə olunan taxta kəpəyi və taxta tullantıları və qırıntıları 
    (-) ərazi istilik qurğularında alınan isti su və isti hava (buxar). Aid edilir: istifadə etdikdən sonra ödəmə, sayğacla ödəmə, daimi tarif üzrə və s. kimi bağlı xərclər; sərinləşdirmə və soyutma məqsədləri üçün buzdan istifadə.  
    xidmətlər 
    edilməyən sair yardımçı xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: məişət istilik sayğaclarının oxunması  
    (-) çarpayılar, divanlar, kreslolar, stol, stullar, servantlar, sandıqlar, şkaflar və kitab rəfləri; (-) tavan çilçıraqları, standart lampalar, sferik işıqlandırıcılar, gecə lampaları kimi işıqlandırma cihazları; (-) şəkillər, heykəltaraşlıq əsərləri, qravürlər, qobelenlər və digər incəsənət əsərləri və o cümlədən reproduksiya edilmiş incəsənət işləri və digər bəzək əşyaları; (-) lövhələr, qatlanan şəbəkələr və digər şəbəkələr və qurğular. Aid edilir: ehtiyac olduqda çatdırılması və quraşdılması 
    və ya iynədərililərin qabığı və çanağı, mürəkkəbböcəyinin  
    skelet lövhələri 
    Yalnız daxil edilir:Dekorasiya məqsədləri üçün mərcan və oxşar məhsullar. 
    məmulatları; şalların, pərdəlik parçaların və s. hazır- 
    lanması üçün parçalar və iplik komplektləri 
    Yalnız daxil edilir:əllə toxunmuş və iynə ilə işlənmiş qoblenlər (dekorativ parçalar) 
  13.92.16.30  Qobelen, belçika qobeleni və s. tipli dekorativ əl işli parçalar 
  13.92.16.50  Yüngül yataq örtükləri və sair dekorativ-mebel məmulatları 
  13.92.16.70  Şal hazırlamaq üçün parça və iplik komplektləri 
    məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər 
    və ağacdan sair bəzək əşyaları 
    Yalnız daxil edilir: ağacdan hazırlanmış heykəlciklər və sair bəzək əşyaları 
    üçün taxta çərçivələr və taxtadan sair məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: Şəkillər, fotoqrafiyalar, güzgülər üçün taxta çərçivələr  
    qapaqları, jalyuzlər, oxşar məmulat və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir: plastmas jalyuzlər 
    heykəlciklər və sair bəzək əşyaları 
    Yalnız daxil edilir: plastmas mebel furnituraları(qarniturlar) (COİCOP 05.1.3-də ətraflı izah olunur) və ornament əşyaları 
    Yalnız daxil edilir: Su çarpayıları (yataqları) üçün döşəklər  
  22.29.29.30  Plasmasdan qoruyucu papaqlar; lyapalar və sair papaqlar 
  22.29.29.50  Plasmasdan elektrik izolyasiya armaturaları 
    Yalnız daxil edilir: Şüşə güzgülər 
    göstəricilərin, işıq tablolarının və s. şüşədən hazırlanmış  
    hissələri 
    Yalnız daxil edilir: Lampa şüşələri 
    olan qatışıqdan hazırlanan məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: gips heykəlciklər 
    ləvazimatlar və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir: Dekorativ istifadə üçün məmulatlar 
    fotoşəkillər və rəsm əsərləri, yaxud oxşar məmulat və 
    güzgülər üçün çərçivələr 
    işıqlandırma qurğuları 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    qurğular 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    sair mebellər 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    dan, tənəkdən, bambukdan və ya oxşar materiallardan  
    mebellər 
    şallaqlar,qamçılar, şallaqlar və s üçün hissələr, bəzəklər və  
    ləvazimatlar 
    Yalnız daxil edilir: Bağ çətirlərinin aksessuarları 
    Yalnız daxil edilir: fil sümüyü, sümükdən hazırlanmış jalyuz, pərdə asılqanları ornament əşyaları (bəzək əşyaları) 
    Qeyd: COICOP 05.1.1-in izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur 
    taraşlar və sair artistlər tərəfindən göstərilən xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: Rəssamlar (rəngsazlar), heykəltəraşlar tərəfindən təqdim olunan xidmətlər və s. (ilkin olaraq dəyər vasitəsi olan incəsənət işləri istisna olunmaqla) 
    artistlər və heykəltaraşlardan başqa, müəlliiflər, heykəl- 
    taraşlar və sair artistlərin gördükləri orijinal işlər 
    Yalnız daxil edilir: əntiq və incəsənət nümunələrinə aid edilən kolleksiya məmulatları(əşyaları)(COICOP -un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) İstisna edilir: əntiq və incəsənət nümunələrinə aid edilməyən kolleksiya məmulatları(əşyaları)(COICOP -un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) (09.3.1) 
    heykəltaraşların gördükləri orijinal işlər 
    Yalnız daxil edilir: əntiq və incəsənət nümunələrinə aid edilən kolleksiya məmulatları(əşyaları)(COICOP -un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) İstisna edilir: əntiq və incəsənət nümunələrinə aid edilməyən kolleksiya məmulatları(əşyaları)(COICOP -un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) (09.3.1) 
    (-) xalçalar, kovraletlər (xalça örtükləri), lineliumlar kimi və digər döşəmə örtükləri. Aid edilir: döşəmə örtüklərinin çəkilməsi. İstisna edilir: hamam örtükləri (ayaq altlıqları), həsir döşəmə örtükləri və qapı üçün ayaq altlıqları(05.2.0); ilkin olaraq dəyər vasitəsi olan əntiq döşəmə örtükləri (kapital formalaşdıran).  
    edilməklə) 
    məmulatlar; kağız və karton filtrlər, digər qruplara 
    daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: kağız və ya kartondan hazırlanmış döşəmə örtükləri 
    Yalnız daxil edilir: vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış döşəmə örtükləri. 
    plitka şəklində örtük 
    Yalnız daxil edilir: plastmasdan hazırlanmış döşəmə örtükləri. İstisna edilir: plastmasdan hazırlanmış divar və tavan örtükləri(04.3.1) 
    elastik döşəmə örtükləri, məsələn, linolium kimi döşəmə  
    örtükləri 
    və divarların üzlənməsi üzrə işlər 
    Yalnız daxil edilir: Döşəmə üzlüklərinin çəkilməsi(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur.) 
  43.33.29.10  Digər qruplara daxil edilməyən döşəmələrə örtük çəkilməsi 
    və divarların üzlənməsi üzrə işlər 
  43.33.29.11  Döşəmələrə elastik örtüyün çəkilməsi işləri 
  43.33.29.12  Döşəmələrin döşənməsi və onlara örtük çəkilməsi üzrə sair  
    işlər 
  43.33.29.13  Divarlara üz çəkilməsi və divar kağızı yapışdırılması 
  43.33.29.14  Daxili xarrat-bəzək işləri 
    (-) mebel, ev əşyaları (yumşaq mebel, yataq dəstləri) və döşəmə örtüklərinin təmiri. Aid edilir: xidmətin umumi dəyəri (hansı ki, həm əmək dəyəri həm də material dəyəri ilə əhatə olunub); incəsənət , antik mebel və döşəmə örtüklərinin bərpası (ilkin olaraq dəyər vasitələrinə aid edilməyən (kapital formalaşdıran). İstisna edilir: ev təsərrüfatları tərəfind 
    taraşlar və sair artistlər tərəfindən göstərilən xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: incəsənət əşyalarının təmiri (əsasən əsas dəyər vasitəsi kimi alınmayan) 
    larının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: mebel əşyalarının təmiri. 
    (-) mobilya parçalar, pərdələr, tüllər, tentlər, qapı və pəncərə pərdələri, pəncərə torları; pokrıval, yastıq, mütəkkə, qamak kimi yataq ləvazimatları; (-) yataq ağları, yastıq üzləri, yun ədyallar, səyahət ədyalları, yun şallar, toxunma şallar, yorğan üzü və miçətkan kimi yataq dəstləri; (-) masa üstü, süfrələr, hamam dəsmalları; (-) süfrələr, süfrə salfetləri, dəsmal kimi stolüstü və hamam dəsmalları; (-) alış-veriş zənbilləri, çamaşırxana zənbilləri, ayaqqabı zənbilləri, bayraqlar, paltar və 
    Yalnız daxil edilir: içliklik üçün istifadə edilən lələklər 
    Qeyd: Elektrik ədyallar 05.3.2-də təsnif edilir. 
  13.92.11.30  Yun odeyallar və yol şalları 
  13.92.11.50  Sintetik odeyallar 
  13.92.11.90  Sair toxuculuq materiallarından odeyallar və yol şalları 
  13.92.12.30  Trikotaj yataq ağları 
  13.92.12.50  Pambıq, kətan və sair yataq ağları  
  13.92.12.70  Sair qeyri-parça yataq ağları 
  13.92.13.30  Trikotaj yeməkxana ağları 
  13.92.13.50  Pambıq, kətan və sair yeməkxana ağları  
  13.92.13.70  Sair qeyri-parça yeməkxana ağları 
  13.92.14.30  Tiftikli pambıq parçalardan tualet və mətbəx ağları 
  13.92.14.50  Sair toxuculuq materiallarından tualet və mətbəx ağları 
  13.92.14.70  Qeyri-parça tualet və mətbəx ağları 
    üçün pəncərə pərdələri; pərdə və ya büzməli yataq ağları  
  13.92.15.30  Trikotaj pərdələr 
  13.92.15.50  Parça pərdələr 
  13.92.15.70  Qeyri-parça pərdələr 
    məmulatları; şalların, pərdəlik parçaların və s. hazır- 
    lanması üçün parçalar və iplik komplektləri 
    Yalnız daxil edilir: toxuculuq materiallarından olan müxtəlif mebel məmulatları(yataq örtükləri, yataq üstləri). İstisna edilir: əllə toxunmuş və iynə ilə işlənilmiş qoblenlər(dekorativ parçalar(05.1.1) 
  13.92.16.30  Qobelen, belçika qobeleni və s. tipli dekorativ əl işli parçalar 
  13.92.16.50  Yüngül yataq örtükləri və sair dekorativ-mebel məmulatları 
  13.92.16.70  Şal hazırlamaq üçün parça və iplik komplektləri 
    kisə və torbalar 
  13.92.21.30  Əmtəələrin qablaşdırılması üçün pambıq torba və zənbillər 
  13.92.21.50  Əmtəələrin qablaşdırılması üçün trikotaj və polietilen  
    torba və zənbillər 
  13.92.21.90  Sair toxuculuq materiallarından torba və zənbillər 
    ləri üçün yelkənlər; kempinq üçün örtüklər, markizlər 
    Yalnız daxil edilir: toxunma brezentlər, tentlər, örtüklər, qamaklar  
    tentlər və ləvazimatlar (pnevmatik döşəklər də daxil edilməklə) 
  13.92.22.10  Brezentlər, örtüklər və markizlər 
  13.92.22.30  Tentlər 
  13.92.22.50  Yelkənlər 
  13.92.22.70  Hava ilə doldurulmuş döşəklər və kempinq üçün sair mallar 
    yumşaq kətillər, döşəkçələr, yataq kisələri və yataq  
    ləvazimatları, 
    Yalnız daxil edilir: yataq ləvazimatları. 
  13.92.24.30  Yataq kisələri 
  13.92.24.90  Sair yataq ləvazimatları 
    culuq materiallarından hazır torlar; digər qruplara  
    daxil edilməyən ipliklərdən məmulatlar, lentlər 
    Yalnız daxil edilir: Ev təsərrüfatları tərəfindən istifadə edilən ağcaqanad əleyhinə torlar, qamaklar (asma çarpayılar), təsərrüfat çantaları və oxşar məmulatlar  
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: İstifadə olunmuş məişət toxuculuq məmulatları. İstisna edilir: geyilmiş geyimlər(03.1.2), geyim aksessuarları(03.1.3). 
    məmulat; səbətlər və hörmə məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: bitki materiallarından hazırlanmış ayaqaltı, həsirlər və s. 
    Yalnız daxil edilir: vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış ayaqaltıları, payandazlar və s. 
    -stullar, at çapmaq üçün qamçılar, şallaqlar və s. 
    Yalnız daxil edilir:bağ çətirləri. 
    təmiri və düzəldilməsi üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: məişət toxuculuq məmulatlarının təmir xidmətləri. İstisna edilir: Geyim əşyalarının təmiri üzrə xidmətlər 
    (-) soyuducular, dondurucular və dondurucu kameralar; paltar yuyan maşınlar, quruducular, qurutma şkafları, qabyuyan maşınlar, ütüləmə və presləmə cihazları; (-) mətbəx plitələri, manqallar, qaz plitələri, elektrik plitələri, mikro dalğalı sobalar; (-) kondisionerlər, rütubətləndiricilər (nəmləndirici cihaz), elektrik qizdırıcıları, su qizdiriciları (radiatorlar), ventilyatorlar; (-) tozsoranlar, buxarla–təmizləmə cihazları, xalça yuyan cihazlar, döşəmə təmizləyən və parıldadan cihazlar; (-) sey 
    məmulatlar 
    Aid edilir: Saxsıdan qızdırma aparatları 
    armaturlaşdırılmış seyflər, odadavamlı şkaflar və qapılar 
    Yalnız daxil edilir:Seyflər(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur.) 
    maşınlar 
    cihazları 
    Yalnız daxil edilir:Tozsoranlar. 
    suqızdırıcı cihazlar və suya salınan su qızdırıcıları 
    Yalnız daxil edilir: su qızdırıcıları(kalonkalar). İstisna edilir: suya salınan qızdırıcılar. 
    üçün elektrik qızdırıcıları 
    Yalnız daxil edilir: mətbəx sobaları(mikrodalğalı sobalar istisna olunmaqla) və piltələri. İstisna edilir: kiçik məişət elektrik cihazları(05.3.2) 
    və ya misdən qeyri-elektrik məişət cihazları 
    Yalnız daxil edilir:qeyri-elektrik yemək(qida) qızdıranlar(boşqab qızdıranlar)(05.4.0) və kempinq(turist) peçləri(09.3.2) 
    hava qızdırıcıları və ya isti hava bölüşdürücüləri 
    Yalnız daxil edilir: məişət tipli hava kondisasiya maşınları 
    darama maşınları 
    Yalnız daxil edilir: məişət tipli toxuculuq maşınları 
    sıxılması, ütülənməsi, nəm-isti emalı, rənglənməsi, 
    yumaqlanması və s. emalı üçün avadanlıq; fetr emalı üçün 
    avadanlıq 
    Yalnız daxil edilir: məişət tipli ütüləmə və sıxma maşınları 
    Yalnız daxil edilir: məişət tipli paltar qurutma maşınları 
    (-) qəhvə üyüdənlər, kofedəmləyənlər, şirə çəkənlər, konserv açanlar, mikserlər, kartof qizardanlar (çizburqerlər üçün), ət çəkənlər, elektrik bıçaqları, tosterlər, dondurma hazırlayanlar, şərbət hazırlayanlar, yoqurt hazırlayanlar, tək gözlü plitələr, ütülər, elektrik çayniklər, kiçik ventilyatorlar, elektrik ədyalları və s. İstisna olunur: qeyri-elektrik məişət əşyaları və qabqacaqları(05.4.0); ev tərəziləri(05.4.0); uşaq və şəxsi çəkini 
    cihazları 
    Yalnız daxil edilir: ərzaq doğrayanlar və mikserlər, meyvə və tərəvəz şirə çəkənləri və s. 
    elektrotermiki cihazlar; elektrik ütüləri 
    Yalnız daxil edilir: elekrikli ütülər. İstisna edilir: digər cihazlar(12.1.2) 
    suqızdırıcı cihazlar və suya salınan su qızdırıcıları 
    Yalnız daxil edilir: suya salınan qızdırıcılar. İstisna edilir: su qızdırıcıları(kalonkalar)(05.3.1) 
    qrillər, rosterlər 
    Yalnız daxil edilir: qızartmaq, qrill və bişirmək üçün oxşar qazanlar İstisna edilir: əsas məişət cihazları(05.3.1) 
    (-) Məişət cihazlarının təmiri. Aid edilir: əsas məişət cihazlarının lizinq və kirayə haqqları. İst 
    sistemlərinin quraşdırılması işləri 
    Yalnız daxil edilir: texniki xidmət və təmir xidmətləri 
  43.22.12.10  Mərkəzi istilik sistemlərinin quraşdırılması işləri 
  43.22.12.20  Ventilyasiya və havanın kondisiyalandırılması sistemlərinin 
    quraşdırılması işləri 
    Yalnız daxil edilir: məişət avadanlıqlarının təmiri 
    Yalnız daxil edilir: məişət avadanlıqlarının təmiri. İstisna edilir: iri alət və avadanlıqların təmiri(05.5.1) və şəxsi gigiyena və elektrik cihazlarının təmiri(12.1.2) 
    larının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər 
    (-) masa, mətbəx, hamam, tualet, ofis və daxili dekorasiyada istifadə olunan şüşə, kristal, saxsı və farfor qablar; (-) bıçaq dəstləri, stolüstü çəngəl, bıçaq və gümüş; (-) mətbəx qazanları, qazançalar, ağzı hermetik bağlanan qazanlar, dəstəkli tavalar, əl ilə kofe üyüdənlər, şirə çəkənlər və ət çəkənlər, ev tərəziləri kimi bütün materiallardan olan qeyri-elektrik mətbəx əşyaları və digər belə mexaniki avadanlıqlar; (-) çörək qabları, kofe, ədviyyat və s. zibil qabları, maklatura səbətləri, çama 
    toxuculuq (parça) materialından, vulkanlaşdırılmış və ya karton 
    materialdan çamadanlar, qadın çantaları və oxşar ləvazimatlar; 
    şəxsi gigiyena üçün tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək  
    üçün yol dəstləri 
    Yalnız daxil edilir: buz qabları 
  15.12.12.10  Sakvoyaj, çamadan və sair 
  15.12.12.20  Qadın çantası 
  15.12.12.30  Adətən çantada və ya cibdə gəzdirilən məmulatlar 
  15.12.12.50  Keyslər və oxşar məmulatlar 
  15.12.12.70  Şəxsi gigiyena, tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün  
    yol dəstləri 
    Yalnız daxil edilir: taxtadan hazırlanmış qutular, qablar kimi oxşar tara məişət əşyaları 
    məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər 
    və ağacdan sair bəzək əşyaları 
    Yalnız daxil edilir: taxtadan bıçaqlar üçün futlyarlar 
    məmulat; səbətlər və hörmə məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: səbətlər və hörmə məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün plastmas qutular və oxşar məmulatlar. 
    oxşar məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    işlədilən sair əşyalar 
    İstisna edilir: suluyan çənlər(05.5.2) və süngərlər (05.6.1.) 
    şüşə taralar; şüşə tıxaclar, qapaqlar və sair tıxac vasitələri  
    Yalnız daxil edilir:Məişətdə istifadə üçün ərzaq və içkilər üçün butulkalar, kolbalar(qablar) 
    tualet və dəftərxana ləvazimatı, interyerləri bəzəmək üçün 
    şüşə məmulatlar və s. 
    Yalnız daxil edilir: Akvariumlar(09.3.4) 
    Yalnız daxil edilir: şüşədən dekorasiya məmulatları 
    ləvazimatları 
    tualet ləvazimatları 
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: saxsıdan stol, mətbəx, vanna otağı, tualet və daxili dekorasiya üçün müxtəlif məmulatlar (misal radiatorlar üçün hava nəmləndiriciləri, quş qəfəsi aksessuarları və s.).  
    onlar üçün tiyələr 
    Yalnız daxil edilir: stol süfrə priborları 
    Yalnız daxilidir: mətbəx üçün digər mətbəx ləvazimatları 
    balıq üçün bıçaqlar, yağ üçün bıçaqlar, qənddoğrayanlar və 
    oxşar mətbəx, yaxud yeməkxana ləvazimatları 
    hazırlanmış və tutumu 50-300 l olan sisternlər, çəlləklər,  
    barabanlar, çənlər, qutular və oxşar tutumlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    tutumu 50 l-dən az olan mexaniki və ya termiki avadanlıqlarla 
    təchiz edilməmiş sisternlər, çəlləklər, barabanlar, çənlər,  
    qutular və oxşar tutumlar (qaz üçün tutumlar istisna olmaqla) 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    çəlləklər, barabanlar, bankalar, qutular və oxşar tutumlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    qapaqlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    vannalar və sair sanitariya-texnika məmulatları və onların  
    hissələri 
    Yalnız daxil edilir: metaldan hazırlanmış sabun qabı, tualet kağızı və süngər üçün saxlayıcılar. 
    məmulatları və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir: Metaldan hazırlanmış yeməkxana, mətbəx, məişət məmulatları İstisna edilir: metaldan su çiləyən su qabları(05.5.2) və metal qab süngərləri və oxşar məmulatlar(05.6.1) 
    və ya misdən qeyri-elektrik məişət cihazları 
    Yalnız daxil edilir: Qeyri-elektrik qida qızdıranlar (boşqab qizdıranlar) 
    Yalnız daxil edilir: Məişət tərəziləri.  
    işləyən ustaların məmulatı və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir: qiymətli metallardan süfrə priborları 
    Yalnız daxil edilir: əl ələkləri; termo qablar  
    larının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər 
    (-) elektrik drelləri, mişarlar, doğrayıcılar və kəsicilər, baxça traktorları, ot biçən maşınlar, motorlu mişarlar (ağac) və su nasosları;belə alətlərin təmiri; Aid edilir: texniki alətlərin və maşınların sahibləri tərəfindən istifadə etməklə onların lizinqi və kirayəsi. 
    Yalnız daxil edilir: kempinq üçün istifadə olunan generatorlar. İstisna edilir: məişətdə istifadə olunan generatorlar (misal üçün binalarda xarici təhcizat mənbəyi ilə bağlı olmayan) (5.5.1) və gəmi və qayıqlarda istifadə olunan generatorlar (09.2.1)  
    generator qurğuları 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan generatorlar (misal üçün binalarda xarici təhcizat mənbəyi ilə bağlı olmayan) İstisna edilir: gəmi və qayıqlarda istifadə ounan generatorlar (09.2.1) və ya kempinq üçün istifadə olunan generatorlar(09.3.2)  
    generator qurğuları: fırlanan elektrik dəyişdiriciləri 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan generatorlar (misal üçün binalarda xarici təhcizat mənbəyi ilə bağlı olmayan) İstisna edilir: gəmi və qayıqlarda istifadə ounan generatorlar(09.2.1) və ya kempinq üçün istifadə olunan generatorlar(09.3.2)  
    tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi üçün elektrik maşınları  
    və aparatları 
    Yalnız daxildir:əl ilə çalışan alət növləri 
    Yalnız daxil edilir: Bağçılıq üçün su vuran nasoslar 
    hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan  
    maşınlar 
    Yalnız daxil edilir:əl ilə çalışan alət növləri 
    və toxalar 
    Yalnız daxil edilir: kiçik kultivatorlar 
    otçalan maşınlar  
    və ya tozları dağıtmaq və ya səpələmək üçün mexaniki  
    qurğular 
    Yalnız daxil edilir: Bağçılıqda istifadə olunan mexaniki qurğular 
    başlıqlar 
    Yalnız daxil edilir: Əllə çalışan allətlər üçün alət saxlayıcıları 
    üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: iri alətlərin və avadanlıqların təmiri üzrə xidmətlər. İstisna edilir:məişət cihazlarının təmiri (05.3.3) və şəxsi gigiyena və elektrik cihazları(12.1.2) 
    (-) çəkiclər, mişarlar, vint açanlar, bolt açanlar, qaz açarları, kəlbətinlər, isgənələr və yiv kimi əl alətləri; təkərli arabalar, su çiləyənlər, şlanqlar, bel, kürək, dırmaq, çəng, yaba, dəryaz, oraq və bağban qayçısı kimi baxçılıq alətləri; (-) nərdivanlar və piləkənlər; (-) qapı üçün qarnituralar (rəzələr, tutacaqlar və qıfıllar), radiatorlar və kaminlər üçün qarnituralar, ev üçün digər metal əşyalar (karnizlər, pilləkənlərdə xalça üçün metal çubuqlar) və ya baxçalar üçün (hasar və sərhəd üç 
    və süpürgələrin dəstəkləri, ayaqqabı qəlibləri və ayaq- 
    qabı genəltmək üçün alətlər 
    Yalnız daxil edilir: ağacdan alətlər, alətlərin gövdələri, dəstəkləri, şotkalar və süpürgələrin dəstəkləri 
    üçün taxta çərçivələr və taxtadan sair məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: taxta nərdivanlar 
    fitinqlər 
    Yalnız daxil edilir: Bağçılıq üçün plastmas borular 
    qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar 
    sanitariya-texnika məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: plastmas tualet oturacaqları və qapaqları 
    Yalnız daxil edilir: Plastmas məmulatlar 
    işlədilən sair əşyalar 
    Yalnız daxil edilir: Su çiləyənlər(leyka) 
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir:Keramikadan (saxsıdan) qapı, pəncərə və s. furnituralar 
    onlar üçün tiyələr 
    Yalnız daxil edilir: kiçik alət priborları 
    üçün hazırlanmış asma qıfıllar, cəftələr 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    qıfılların hissələri; ayrıca göndərilən açarlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    üçün metal əsasında hazırlanmış həncamalar, montaj armaturu, 
    bərkitmələr və oxşar məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: qapı ləvaizmatları 
    istifadə etmək üçün əl alətləri 
    və ya dəzgahlar üçün əvəzedici hissələr 
    alüminiumdan hazırlanan, elektroizolyasiyası olmayan  
    çoxnaqilli məftil, buraz, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar  
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: hasar və çəpər məmulatları 
    dəmir, polad və ya misdən metal torlar 
    Yalnız daxil edilir: hasar və çəpər məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan zəncirlər İstisna edilir: təkər zəncirləri(07.2.1) 
    məmulatları və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir:metaldan su çiləyənlər(leyka) 
    edilməyən sair məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: Avtomatik qapı bağlayanlar, nərdivanlar, zənglər və s. 
  25.99.29.10  Qılınclar, kortiklər, süngülər, mizraqlar və oxşar silah 
    və onların hissələri 
    və buna oxşar qurğular 
    Yalnız daxil edilir: məişət siqnalizasiya qurğuları 
    dəyişən xüsusiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün cihazlar 
    Yalnız daxil edilir: təzyiq ölçən alətlər(cihazlar) 
    Yalnız daxildir:məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    Yalnız daxidir:məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    elektrik dövrələrini qorumaq üçün cihazlar 
    Yalnız daxidir:məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    Yalnız daxidir:məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    akkumulyatorlarından başqa, qurğuşun-turşu akkumulyatorları 
    Yalnız daxil edilir:akkumlyatorlar 
    Yalnız daxil edilir:akkumlyatorlar 
    naqilləri 
  27.32.13.10  1 kvt-a qədər gərginlikli güc kabelləri 
  27.32.13.20  Çevik dəyişkən güc kabelləri 
  27.32.13.40  Quraşdırıcı məftillər 
  27.32.13.60  İşıqlandırıcı şnurlar 
  27.32.13.80  Şlanqlı məftillər 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün digər qruplara daxil  
    edilməyən sair cihazlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan plastik izolə edilmiş elektrik cihazlar 
    volframlı közərmə lampaları 
    Yalnız daxil edilir: lampalar, elektrik lampaları (istisna olunur: nəqliyyat vasitələri) 
    100 V-dan çox olan közərmə lampaları 
    Yalnız daxil edilir: lampalar, elektrik lampaları (istisna olunur: nəqliyyat vasitələri) 
    lampalar; qövs lampaları 
    işləyən portativ elektrik fanarları 
    Yalnız daxil edilir:əl lampaları(fənərlər) İstisna edilir:kempinq lampaları(09.3.2) 
    üçün kranlar, ventillər, qapaqlar və oxşar cihazlar; mərkəzi  
    istilik radiatorlarının qapaqları 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    qapaqlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: ölçü çubuqları(şkalaları) 
    Yalnız daxil edilir: çəmənlik(qazon) rollerləri 
     
    larının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:kiçik alət və avadanlıqların təmiri üzrə xidmətlər 
    məhsullar və xidmətlər (Q) 
    (-) təmizləyicilər, aerozol təmizləyiciləri, zərərverici və ziyanvericilərə qarşı vasitələr və distillə edilmiş su kimi təmizləyici və təmizliyin saxlanılması üçün istifadə olunan vasitələr; (-) süpürgələr, təmizləmə şotkaları (fırçalar), toz yığan qablar (xəkan 
    iynələri (milləri), üsküklər, mıxçalar, düyməciklər, halqalar(şaybalar) məişətdə istifadə olunan yapışqan və skotçlar, tel və qaytan, ip və rezin əlcəklər və digər qeyri-uzun müddətli məişət əşyaları. 
    Aid edilir: laklar, kremlər və digər ayaqqabı təmizləmək üçün vasitələr. 
    İstisna edilir: rəngləmək, laklamaq və divar kağızları üçün şotkalar (fırçalar) və ərsinlər(rəngsaz malaları) (04.3.1); nəqliyyat  
    avadanlıqları üçün yanğın söndürücülər (07.2.1); boyalar, xrom təmizləyiciləri, bitum mastikaları, kuzov cilaları kimi nəqliyyat vasitələrinin təmizlənməsi və saxlanılması üçün vasitələr(07.2.1); dekorativ bağlara qulluq üçün bağçılıq məhsulları(09.3.3); kağız əl salfetləri, tualet kağızları, tualet sabunu, tualet süngəri və digər şəxsi gigiyena vasitələri (12.1.3); siqaretlər, sigarlar və alışqanlar və onlar üçün yanacaqlar(12.3.2). 
    toz əskiləri və oxşar təmizləyicilıər də daxil edilməklə)  
    Yalnız daxil edilir:linelium, boşqab altlıqları, toz əskiləri və oxşar təmizləyicilər və s.  
    viş, kanat və ip məmulatları, kanatlar və troslar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə üçün məmulatlar İstisna edilir:İdman ləvazimatları(təhcizatlar)(09.3.2) 
    (fitillər, qaz qapaqları, elastik şlanqlar, transmissiya və ya 
    konveyer qayışları, ələk üçün parçalar və dartılan parçalar da 
    daxil edilməklə)  
    Yalnız daxil edilir: lampa fitilləri 
    xunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma materiallar- 
    dan əl dəsmalları, şallar, qalstuklar, beşbarmaq əlcək- 
    lər və sair hazır geyim əşyaları; Geyimin və onun aksessuarlarının hissələri 
     
    Yalnız daxil edilir: toxunma əlcəklər. İstisna edilir: Geyim aksessuarları(qalanteriya)(03.1.3) 
  14.19.23.10  Cib dəsmalları 
  14.19.23.30  Şal, şarf, kaşne və sair 
  14.19.23.50  Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları 
  14.19.23.70  Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər 
  14.19.23.90  Sair geyim aksesuarları 
    Yalnız daxil edilir: təmizlik məqsədləri üçün zamşalar 
    və süpürgələrin dəstəkləri, ayaqqabı qəlibləri və ayaq- 
    qabı genəltmək üçün alətlər 
    Yalnız daxil edilir: ağacdan ayaqqabı qəlibləri və ayaqqabı genəltmək üçün alətlər 
    üçün taxta çərçivələr və taxtadan sair məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: asılqanlar 
    lər və çantalar 
    lar, yeşiklər və çantalar 
    salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri 
    Yalnız daxil edilir: kağızdan stol süfrələri və salfetləri, mətbəx kağızları. 
  17.22.11.10  Tualet kağızı 
  17.22.11.30  Kağız əl dəsmalları, gigiyenik və kosmetik salfetlər, 
    dəsmallar... 
    fincanlar və s.  
    Yalnız daxil edilir: Natrium  
  20.13.43.10  Natrium karbonat 
  20.13.43.20  Natrium hidrokarbonat 
  20.13.43.30  Kalium karbonat 
  20.13.43.40  Kalsium karbonat 
  20.13.43.50  Barium karbonat 
  20.13.43.60  Qurğuşun karbonat 
  20.13.43.70  Sair karbonatlar 
    o cümlədən distillə edilmiş su, amalqamlar(qiymətli metalların 
    amalqamlarından başqa) 
    Yalnız daxil edilir: Distillə edilmiş su 
  20.13.52.50  Distillə edilmiş su 
  20.13.52.90  Sair qeyri-üzvi birləşmələr 
    Yalnız daxil edilir: ammonyak 
  20.15.10.50  Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları  
  20.15.10.70  Ammonyak 
    və preparatlar 
    ları, şüşə və ya metal üçün cilalayıcı maddə və kremlər 
    Yalnız daxil edilir: mebel, ayaqqabı, şüşə və metal üçün cilalayıcı maddələr və kremlər İstisna edilir: minik avtomobillərinin kuzovları üçün cilalayıcı maddə və kremlər (07.2.1) 
    Yalnız daxil edilir:məişətdə istifadə olunan məmulatlar İstisna edilir: Yaşayış mənzillərinin cari saxlanılması və təmiri üçün olan məmulatlar(04.3.1) 
  20.52.10.10  Kazein yapışqanları 
  20.52.10.20  Albuminlər, albuminatlar və onların törəmələri 
  20.52.10.50  Sümük yapışqanı  
  20.52.10.60  Tərkibində dekstrin və sair nişasta növləri olan yapışqanlar 
  20.52.10.80  Kauçuk və plastik kütlə əsaslı adqezivlər 
  20.52.10.90  Sair yapışqanlar və hazır adqezivlər 
    flüslər; kauçukun vulkanizasiyasını sürətləndiricilər, rezin və  
    plastmas üçün plastifikatorlar və stabilizatorlar; digər qruplara 
    daxil edilməyən katalizatorlar; qarışıq alkil-benzollar və  
    alkilnaftalinlər 
    maddələr; kimyəvi məhsullar  
    Yalnız daxil edilir:məişətdə istifadə olunan kimyəvi vasitələr 
    məhsullar 
    Yalnız daxil edilir:məişətdə istifadə olunan kimyəvi vasitələr 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan rezin əlcəklər 
    o cümlədən konusvari 
    Yalnız daxil edilir: plastik kutlədən hazırlanmış qapaqlar, kapsullar və tıxaclar 
    onun aksessuarları 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan plastik əlcəklər 
    plastmas yapışqanlı lentlər, plitkalar, zolaqlar, lövhələr,  
    plyonkalar, folqalar 
    lentlər və sair yastı formada məmulatlar 
    işlədilən sair əşyalar 
    Yalnız daxil edilir:süngərlər(plastik kütlədən) 
    Yalnız daxil edilir: plastmasdan geyim sıxacları, üsküklər və s. 
  22.29.29.30  Plasmasdan qoruyucu papaqlar; lyapalar və sair papaqlar 
  22.29.29.50  Plasmasdan elektrik izolyasiya armaturaları 
    Yalnız daxil edilir:(sarımaq, bükmək üçün) Aliminium folqalar 
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir:məişətdə istifadə olunan vasitələr 
    tikiş stiletləri və əl işləri üçün oxşar məmulatlar; digər qruplara  
    daxil edilməyən dəmir və ya poladdan qoruyucu ştiflər və sair  
    ştiflər 
    bəndləmə məmulatları 
    bəndləmə məmulatları 
    məmulatları və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir:metal süngərlər (metaldan hazırlanmış qab təmizləyənlər) və oxşar məmulatlar 
    qumşırnaqlı maşınlar və oxşar mexaniki qurğular, kənd 
    təsərrüfatında istifadə edilən qurğulardan başqa 
    Yalnız daxil edilir:məişətdə istifadə olunan od söndürənlər. İstisna edilir:Avtonəqliyyat vasitələri üçün od söndürənlər(07.2.1) 
    üçün maşınların hissələri 
    Yalnız daxil edilir:tikiş maşınları üçün iynələr 
    Yalnız daxil edilir:ev təsərrüfatı üçün süpürgələr, döşəmə şotkaları və s. İstisna edilir: heyvanlara qulluq etmək üçün şotkalar(04.3.4) 
    (-) sabun, yuyucu toz, yuyucu vasitələr, təmizləyici vasitələr, təmizləyici tozlar, dezinfeksiyaedici vasitələr, ağardıcılar, təmizləyicilər, şüşə təmizləmə məhsulları, kondisionerlər, cilalayıcılar, mumlar, boyalar, boru təmizləyiciləri, aerozol təmizləyiciləri, zərərverici və ziyanvericilərə qarşı vasitələr və distillə edilmiş su kimi təmizləyici və təmizliyin saxlanılması üçün istifadə olunan vasitələr;  
    paltar sıxacları və digər qeyri-uzun müddətli məişət əşyaları, paltar asılqanları, sancaqlar, bağlı sancaqlar, tikiş iynələri, toxuculuq iynələri (milləri), üsküklər, mıxçalar, düyməciklər, halqalar (şaybalar) məişətdə istifadə olunan yapışqan və skotçlar, tel və qaytan, ip və rezin əlcəklər və digər qeyri-uzun müddətli məişət əşyaları. 
    Aid edilir: laklar, kremlər və digər ayaqqabı təmizləmək üçün vasitələr. 
    İstisna edilir: rəngləmək, laklamaq və divar kağızları üçün şotkalar (fırçalar) və rəngsaz malaları (04.3.1); nəqliyyat avadanlıqları 
    üçün yanğın söndürücüləri (07.2.1); boyalar, xrom təmizləyiciləri, bitum mastikaları, kuzov cilaları kimi nəqliyyat vasitələrinin təmizlənməsi və saxlanılması üçün vasitələr (07.2.1); dekorativ bağlara qulluq üçün bağçılıq məhsulları (09.3.3); kağız əl salfetləri, tualet kağızları, tualet sabunu, tualet süngəri və digər şəxsi gigiyena vasitələri (12.1.3); siqaretlər, sigarlar və alışqanlar və onlar üçün yanacaqlar(12.3.2). 
    üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:parçaların, kətanların və digər məişət toxuculuq məmulatlarının icarəsi. İstisna edilir:Geyimlərin icarəsi(03.1.4) və ayaq geyimlərinin (ayaqqabıların) icarəsi (03.2.2) və ya (09.4.1) 
    xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: ev təsərrüfatlarına göstərilən xidmət növləri (misal üçün yaşayış binalarının xaricinin təmizlənməsi (COİCOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi üzgüçülük hovuzlarının təmizlənməsi və texniki xidmət 
    COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:məişət toxuculuq məmulatları üçün qəpik atmaqla işləyən yuyucu maşınların xidmətləri İstisna edilir: geyimlər üçün qəpik atmaqla işləyən yuyucu maşınların xidmətləri (03.1.4)  
    Yalnız daxil edilir:məişət toxuculuq məmulatları üçün quru təmizləmə üzrə xidmətlər İstisna edilir: geyimlər üçün quru təmizləmə üzrə xidmətlər(03.1.4) 
    Yalnız daxil edilir:məişət toxuculuq məmulatları üçün ütüləmə üzrə xidmətlər İstisna edilir:geyimlər üçün ütüləmə üzrə xidmətlər(03.1.4) 
    Yalnız daxil edilir: məişət toxuculuq məmulatları üçün boyama və rəngləmə üzrə xidmətlər İstisna edilir:geyimlər üçün boyama və rəngləmə üzrə xidmətlər  
    xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:ev təsərrüfatları üçün xalçaların və digər toxuculuq məmulatlarının təmizlənməsi üzrə xidmətlər 
    xidmətlər 
    (-) tibbi preparatlar, dərmanlar, reseptsiz dərmanlar, zərdablar, mazlar, vaksinlər, vitaminlər və minerallar, balıq yağları (treska və paltus qara ciyər yağları), qoruyucu həblər. İstisna edilir: baytarlıq preparatları(09.3.4); tibbi sabunlar kimi şəxsi gigiyena vasitələri(12.1.3).  
    Yalnız daxil edilir: insanlar üçün dərman preparatları İstisna edilir: baytarlıq üzrə dərman preparatları(09.3.4) 
    Yalnız daxil edilir: insanlar üçün dərman preparatları İstisna edilir: baytarlıq üzrə dərman preparatları(09.3.4) 
    onların törəmələri olan dərmanlar 
    Yalnız daxil edilir: insanlar üçün dərman preparatları İstisna edilir: baytarlıq üzrə dərman preparatları(09.3.4) 
    Yalnız daxil edilir: insanlar üçün vaksin və zərdablar İstisna edilir: Baytarlıq üzrə vaksin və zərdablar 
    qarşısını alan kimyəvi preparatlar 
    (-) tibbi termometrlər, yapışqan və yapışmayan sarğılar (bintlər), dərialtı şpristlər, ilk tibbi yardım çantaları, qrelka və buz paketləri, elastik corablar və dizə keçirilən bərpaedicilər kimi tibbi corab vasitələri, hamiləlik testləri, prezervativlər və digər mexaniki qoruyucu vasitələr. 
    xunmuş sair trikotaj corab məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: tibbi corablardan başqa digər məmulatlar(03.1.2) 
  14.31.10.30  Kolqotlar və reytuzlar 
  14.31.10.50  Corablar 
  14.31.10.90  Sair corab məmulatları və trikotaj ayaqqabılar 
    mum və əsasını gips təşkil edən sair materiallar,  
    mikroorqanizmlərin yetişdirilməsi üçün şərait; digər qruplara  
    daxil edilməyən diaqnostika və ya laboratoriya reagentləri 
    Yalnız daxil edilir:Hamiləlik testi 
    yardım üçün dərman qutuları 
    Yalnız daxil edilir: Yapışqanlı sarğı materialları və oxşar materiallar, ilk yardım üçün dərman qutuları 
    aksessuarları 
    Yalnız daxil edilir:tibbi məqsədlər üçün rezin əlcəklər 
    və əczaılıq məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: prezervativlər və gigiyenik və ya farmoseptik məhsullar İstisna edilir: uşaqlar üçün əmziklər, döş qoruyucuları kimi oxşar məmulatlar(12.1.3) 
    daxil edilməyən oftalmologiya və sair cihazları və ləvazimatı 
    Yalnız daxil edilir: şpristlər və tibbi termometrlər 
    (-) korrektə edilmiş eynəklər və kontakt linzaları, eşitmə cihazları, şüşə gözlər, protezlər və digər protez qurğuları, ortopedik korsetlər, ortopedik ayaqqabı, cərrahiyyə bandajı, alt geyimlər və təhcizatlar, boyun üçün sarğılar, tibbi masaj avadanlıqları və müalicəvi kvas lampaları, elektrikli və elektriksiz arabalar və əlil insan daşıyıcıları, xüsusi çarpayılar, qoltukağacları, qan təzyiqini ölçmək üçün elektronik və digər cihaz vasitələri və s.; belə ləvazimatların təmiri. Aid edilir: qoyulm 
    əlil arabalarının hissə və ləvazimatları 
    Yalnız daxil edilir:əlil arabalarının hissə və ləvazimatları 
    daxil edilməyən oftalmologiya və sair cihazları və ləvazimatı 
    Yalnız daxil edilir:qan təzyiqi aparatları 
    Yalnız daxil edilir: tibbi masaj cihazları və ləvazimatları 
    diş-texnika ləvazimatı; digər qruplara daxil edilməyən  
    insan bədəninin süni hissələri və insanın süni həyat  
    fəaliyyətli orqanları 
    mebeli; bərbərxanalar üçün kürsülər və oxşar kürsülər 
    və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir: xüsusi çarpayılar 
    materiallardan hazırlanmış eynəklər üçün linzalar 
    Yalnız daxil edilir: kontakt linzalar 
    qoruyucu və ya sair eynəklər 
    Yalnız daxil edilir:korrektə edilmiş eynəklər(korreksiya eynəklər) 
    üçün sağanaqların elementləri 
    təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
    Yalnız daxil edilir: müalicə ləvazimatlarının və cihazlarının təmiri üzrə xidmətlər 
    (-) ümumi praktika və mütəxəssis həkimlərin məsləhətləri. Aid edilir: ortopedik mütəxəssislərin xidmətləri İstisna edilir: tibbi təhlil laboratoriya və rentgen xidmətləri(06.2.3); ənənəvi tibb həkimlərinin xidmətləri(06.2.3).  
    sahəsində xidmətlər 
    COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    (-) dişlərin və ağız boşluğu xəstəliklərinin müalicəsi, stomatoloq köməkçilərinin xidmətləri. Aid edilir: diş protezlərinin qoyulmasına çəkilən xərclər. İstisna edilir: protezlər(06.1.3); ortopedik mütəxəssislərin xidmətləri(06.2.1); tibbi təhlil laboratoriya və rentgen xidmətləri(06.2.3).  
    daxil edilməyən sair stasionar müalicə müəssisələrinin  
    xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: stomatoloq köməkçilərinin xidmətləri İstisna edilir: tibbi laboratoriya və digər tibbi xidmətlər  
  86.90.19.10  Sanatoriyaların xidmətləri 
  86.90.19.20  Dispanserlərin xidmətləri 
  86.90.19.30  Sair stasionar müalicə müəssisələrinin xidmətləri 
  86.90.19.40  Kosmetoloji xidmətlər 
  86.90.19.90  Sair xidmətlər 
    (-) tibbi təhlil laboratoriya və rentgen xidmətləri; (-) qeyri-ştat tibb bacıları və mamaçaların xidmətləri; (-) iynə terapevtləri, xiro 
    lizinqi və ya icarəsi (kirayəsi) üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:müalicə ləvazimatlarının və cihazlarının icarəsi 
    göstərilən xidmətlər və oxşar xidmətlər 
    İstisna edilir: stomatoloq köməkçilərinin xidmətləri (06.2.2)  
    oqran bankları tərəfindən göstərilən xidmətlər 
    daxil edilməyən sair stasionar müalicə müəssisələrinin  
    xidmətləri 
  86.90.19.10  Sanatoriyaların xidmətləri 
  86.90.19.20  Dispanserlərin xidmətləri 
  86.90.19.30  Sair stasionar müalicə müəssisələrinin xidmətləri 
  86.90.19.40  Kosmetoloji xidmətlər 
  86.90.19.90  Sair xidmətlər 
    edilməklə sosial xidmətlərin göstərilməsi 
    yaşayış təminatı daxil edilməklə sosial xidmətlərin göstərilməsi 
    Yalnız daxil edilir:Ambulator istilik(termik) vanna müalicəsi üzrə xidmətlər İstisna edilir: fiziki rahatlığın təmin edilməsi üzrə xidmətlər(12.1.1) 
    (-) Xəstəxana xidmətlərinə daxil edilir: əsas xidmətlər: idarəçilik, yerləşdirmə, qidalanma və içki, tibb bacılarının köməkçiləri tərəfindən nəzarət və qayğı; ilk tibbi yardımın göstərilməsi; (-) təcili yardımda daşınması; dərman və digər tibbi preparatlarla təmin 
    şöbələrinin xidmətləri 
  86.10.19.10  Meyidxanaların (morqların) xidmətləri 
  86.10.19.30  Reanimasiya şöbələrinin xidmətləri 
  86.10.19.90  Sair xəstəxana xidmətləri 
    (-) minik avtomobilləri, mikro avtobuslar, avtofurqonlar və digər oxşar 2-şinli və 4 şinli nəqliyyat vasitələri. İstisna edilir: əlil arabaları(06.1.3); kamp furqonları(09.2.1); qolf arabaları(09.2.1).  
    alışan mühərriklərlə təchiz edilən təzə avtomobillər 
    alışan mühərriklərlə təchiz edilən təzə avtomobillər 
    Yalnız daxil edilir: minik avtomobilləri İstisna edilir: avto furqonlar, kempinq furqonları(09.2.1) 
    yarımdizel) ilə təchiz edilən təzə avtomobillər 
    Yalnız daxil edilir: minik avtomobilləri İstisna edilir: avto furqonlar və qoşqular, kempinq furqonları(09.2.1) 
    Yalnız daxil edilir:minik avtomobilləri 
  29.10.24.10  Sərnişin daşımaq üçün işlənmiş minik avtomobilləri 
  29.10.24.50  Sair sərnişin avtomobilləri 
    yarımdizel) ilə təchiz edilən təzə yük nəqliyyatı vasitələri 
    Yalnız daxil edilir: əmtəələrin daşınması üçün kiçik avtomobillər 
    edilən yük daşımaq üçün nəqliyyat vasitələri; yük daşımaq  
    üçün sair təzə nəqliyyat vasitələri 
    Yalnız daxil edilir: əmtəələrin daşınması üçün kiçik avtomobillər 
    Yalnız daxil edilir: kiçik treyler qoşquları 
    (-) bütün növ motosikletlər, mopedlər, skuter və mühərrikli velosipedlər. Aid edilir: yedəkli motosikletlər, qar üçün skuterlər (motosikletlər). İstisna edilir: əlil arabaları(06.1.3); qolf ar 
    mühərriklə təchiz edilən avtomobillər 
    Yalnız daxil edilir: qar üzərində hərəkət edən nəqliyyat vasitələri (COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) İstisna edilir: qolf meydançaları və s. üçün mühərriklə təchiz edilən avtomobillər 
    piston mühərrikli motosikletlər və mopedlər 
    motosikletlər 
    motosiklet arabaları 
    (-) bütün növ 2 və 3 təkərli velosipedlər. Aid edilir: rikşalar. İstisna edilir: 2 və 3 təkərli balaca uşaq velosipedləri.  
    Yalnız daxil edilir: rikşalar(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    (-) at və digər qoşqu heyvanları. Aid edilir: qoşqu heyvanları üçün nəqliyyat ləvazimatları(xamutlar, qoşqu ləvazimatları, yüyən, cilov və başqaları). İstisna edilir: istirahət üçün alınmış atlar və ponilər, at və poni arabaları və onlara uyğun ləvazimatlar(09.2.1).  
    Yalnız daxil edilir:nəqliyyat vasitələrini(qoşquları) çəkmək üçün heyvanlar (izahlı qeydlərdə ətraflı qeyd olunur) 
  01.42.11.10  Zebu 
  01.42.11.11  Sair 
  01.42.11.20  Camış 
  01.42.11.21  Törədici camış kəli 
  01.42.11.22  Kökəltmədə olan yaşlı camışlar 
  01.42.11.23  Cavan camışlar 
  01.42.11.24  Düyə  
  01.42.11.25  1 yaşdan 2 yaşadək olan kəlçə  
  01.42.11.26  2 yaşdan yuxarı kəl 
  01.42.11.27  1 yaşdan 2 yaşadək olan axtalanmış kəlçə 
  01.42.11.28  2 yaşdan yuxarı axtalanmış kəl 
  01.42.11.29  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi balaq 
  01.42.11.30  2 yaşdan yuxarı düyə 
    Yalnız daxil edilir:nəqliyyat vasitələrini(qoşquları) çəkmək üçün heyvanlar(izahlı qeydlərdə ətraflı qeyd olunur) 
  01.43.10.10  Yaşlı cins atlar 
  01.43.10.11  Cins madyan 
  01.43.10.12  Törədici ayğır 
  01.43.10.13  Yoxlanılan cins ayğır 
  01.43.10.20  Cavan cins atlar 
  01.43.10.21  3 və yuxarı yaşda cins törədici ayğırlar 
  01.43.10.22  3 və yuxarı yaşda cins madyan 
  01.43.10.23  2 yaşdan 3 yaşadək cins ayğır 
  01.43.10.24  2 yaşdan 3 yaşadək cins madyan 
  01.43.10.25  1 yaşdan 2 yaşadək cins dayça 
  01.43.10.26  1 yaşdan 2 yaşadək cins qulan 
  01.43.10.27  1 yaşadək yoxlanılan cins erkək daylaq 
  01.43.10.28  1 yaşadək cins dişi daylaq 
  01.43.10.30  İstifadə edilən yaşlı atlar 
  01.43.10.31  İstifadə edilən törədici ayğır 
  01.43.10.32  İstifadə edilən madyan 
  01.43.10.33  İstifadə edilən axta at 
  01.43.10.34  İş atı 
  01.43.10.39  Digər 3 yaşdan yuxarı istifadə edilən ayğır və axta atlar 
  01.43.10.40  Cavan istifadə edilən atlar 
  01.43.10.41  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən axta atlar və ayğırlar 
  01.43.10.42  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən madyan 
  01.43.10.43  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən axta atlar və dayçalar 
  01.43.10.44  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən qulan 
  01.43.10.45  1 yaşadək istifadə edilən erkək daylaq 
  01.43.10.46  1 yaşadək istifadə edilən erkək dayça 
  01.43.10.47  1 yaşadək istifadə edilən dişi daylaq 
  01.43.10.50  Yaşlı eşşək 
  01.43.10.51  Dişi eşşək 
  01.43.10.52  Törədici eşşək 
  01.43.10.53  Axta eşşək 
  01.43.10.60  Cavan eşşək 
  01.43..10.61  3 yaşdan yuxarı eşşək 
  01.43.10.62  1 yaşdan 3 yaşadək sıpa 
  01.43.10.63  1 yaşadək qoduq 
  01.43.10.70  Qatır və at qatırı 
  01.43.10.71  İş qatırı və at qatırları 
  01.43.10.72  Cavan qatır və at qatırları 
    və qoşqu ləvazimatları 
    Yalnız daxil edilir:heyvanlar üçün nəqliyyat vasitələrini( qoşquları) çəkmək üçün istifadə edilən yəhər və qoşqu ləvazimatları 
    Yalnız daxil edilir: istirahət məqsədləri ilə bağlı olmayan heyvan dartı qüvvəsi ilə hərəkətə gələn nəqliyyat avadanlıqları(qoşquları) İstisna edilir: istirahət məqsədləri üçün heyvan dartı qüvvəsi ilə hərəkətə gələn nəqliyyat avadanlıqları(qoşquları) (09.2.1) 
    (-) fərdi nəqliyyat vasitələri üçün şinlər (təzə və yeniləşdirilmiş), kamerlər, şamlar, akumulyatorlar, amartizatorlar, süzgəclər (filtirlər), nasoslar və digər ehtiyyat hissələri və ya ləvazimatları. Aid edilir: boyalar, xrom təmizləyicilər, kuzov üçün hermetiklər və polirollar, avtomobillər və motosikletlər üçün çexollar və s. bu kimi, xüsusilə nəqliyyat vasitələrinin təmizlənməsi və işlək vəziyyətdə saxlanılması üçün vasitələr. İstisna edilir: motosikletlər və velosipedlər üçün qoruyucu dəb 
    ları, şüşə və ya metal üçün cilalayıcı maddə və kremlər 
    Yalnız daxil edilir: minik avtomobillərinin kuzovları üçün cilalayıcı maddə və kremlər 
    şinlər 
    protektorlar və çənbər lentləri 
  22.11.20.30  İstifadə edilmiş rezin şinlər və təkərlər 
  22.11.20.50  Bərpa edilmiş pnevmatik rezin şinlər və təkərlər 
    şlanqlar 
    Yalnız daxil edilir:avtomobil və velosipedlər üçün rezin borular 
    Yalnız daxil edilir:avtomobillər üçün ötürücü qayışlar 
    bütün formalarda ebonit və ondan hazırlanan məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: avtomobil vasitələri üçün örtüklər və şəxsi nəqliyyat vasitələri üçün rezin məmulatlarından örtüklər  
    Yalnız daxil edilir:plastmasdan minik və motosiklet vasitələri üçün örtüklər 
  22.29.29.30  Plasmasdan qoruyucu papaqlar; lyapalar və sair papaqlar 
  22.29.29.50  Plasmasdan elektrik izolyasiya armaturaları 
    Yalnız daxil edilir: avtomobillər üçün qəlpəsiz şüşələr 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün arxa görünüş güzgüləri 
    Yalnız daxil edilir: təkər zəncirləri 
    və buna oxşar qurğular 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün siqnalizasiya qurğuları 
    məsafədən idarəetmə radio aparatları 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün GPS aparatları 
    taksometrlər; spidometrlər və taxometrlər; stroboskoplar 
    Yalnız daxil edilir: spidometrlər, taxometrlər 
    üçün oxşar tipli saatlar 
    Yalnız daxil edilir:nəqliyyat vasitələri üçün saatlar 
    akkumulyatorları 
    volframlı közərmə lampaları 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün lampalar, germetik istiqamət lampaları 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün lampalar, germetik istiqamət lampaları 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün nasoslar 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün hava nasosları 
    Yalnız daxil edilir: velosipedlər və motosikletlər üçün poladdan və dəmirdən olan çarx zəncirləri 
    edilən mexanizmlər 
    mühərrikləri üçün çıxış hava süzgəcləri 
    qumşırnaqlı maşınlar və oxşar mexaniki qurğular, kənd 
    təsərrüfatında istifadə edilən qurğulardan başqa 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün od söndürənlər 
    alışma sistemlərinin xətləri və sair xətlər 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan alışma sistemləri xətləri 
    maqnetik-nazim çarxlar; paylayıcılar; yanma sarğacları 
    Yalnız daxil edilir: Yanma(alışma) şamları 
    işləyənlər; sair generatorlar və sair avadanlıqlar 
    Yalnız daxil edilir:Starter 
    vermə avadanlığı, şüşətəmizləyənlər, şüşəqızdıranlar, 
    anti-dondurucular və tərləməyə qarşı avadanlıqlar 
    İstisna edilir: avtomobillər üçün uşaq oturacaqları(12.3.2) 
    ləvazimatları 
    hissələr və ləvazimatlar 
    ləvazimatları 
    əlil arabalarının hissə və ləvazimatları 
    Yalnız daxil edilir:iki təkərli velosipedlər və sair velosipedlər üçün hissələr və ləvazimatlar İstisna edilir: əlil arabaları üçün hissələr və ləvazimatlar (06.1.3) 
    (-) benzin, dizel, sıxılmış qaz və iki taktlı mühərriklər üçün məhlullar kimi benzin və digər yanacaq növləri. Aid edilir: əsas alət və avadanlıqlar (05.5.1) və istirahət və asudə vaxt üçün əşyalar (09.2.1) üçün yanacaqlar. İstisna edilir: yağlama və yağın dəyişdirilməsi xərcləri(07.2.3).  
  19.20.21.10  Aviasiya benzini 
  19.20.21.20  Avtomobil benzini 
  19.20.21.21  Aİ-98 
  19.20.21.22  Aİ-96 
  19.20.21.23  Aİ-95 
  19.20.21.24  Aİ-92 
  19.20.21.25  Aİ-80 
  19.20.21.26  Aİ-76 
  19.20.21.90  Sair benzin 
  19.20.26.10  Yay dizel yanacağı 
  19.20.26.20  Qış dizel yanacağı 
  19.20.26.30  Məişət soba yanacağı 
  19.20.26.90  Sair dizel yanacağı 
    edilməmiş) 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün sürtkü yağları 
  19.20.29.10  Mühərrik yağları 
  19.20.29.20  Hidravlik yağlar 
  19.20.29.30  Sənaye yağları 
  19.20.29.40  Elektroenergetika yağları 
  19.20.29.50  Transmissiya yağları 
  19.20.29.60  Kompressor və turbin yağları 
  19.20.29.70  Texnoloji yağlar 
  19.20.29.90  Sair yağlar 
    Yalnız daxil edilir: nəqliyyat vasitələri üçün sürtgü materialları 
    maddələr 
    (-) ehtiyyat hissələri və aksessuarların dəyişdirilməsi, təkərlərin balanslaşdırılması, texniki xidmət, qəza xidməti, yağlama və yağın dəyişdirilməsi, yuyulması kimi nəqliyyat vasitələrinin təmiri və işlək saxlanması xidmətləri. Aid edilir: xidmətin ümumi dəyərinə daxildir (həm əmək dəyəri həm də material dəyəri daxildir); İstisna edilir: ev təsərrüfatları tərəfindən ehtiyyat hissələrinin, aksessuarların, sürtkü materiallarının özlərinin təmir və işlək saxlanması məqsədilə ayrıca alınması(07.2. 
    gövdələrin təmiri üzrə xidmətlər istisna olmaqla, adi texniki 
    qulluq və təmir üzrə xidmətlər 
    xidmətlər 
    təkərlərin 'tənzimlənməsi və balanslaşdırılması üzrə xidmətlər 
    xidmətlər və oxşar xidmətlər (qapıların, qıfılların, pəncərələrin  
    təmiri, yenidən rəngləmə, zədələnmədən sonra təmir) 
  45.20.30.10  Maşınların yuyulması və təmizlənməsi 
  45.20.30.40  Yolda təcili texniki qulluq göstərilməsi üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: fərdi nəqliyyat vasitələri üçün yedəyəalma xidmətləri 
    tofurqonların sürücüsüz lizinqi və icarəsi üzrə xidmətlər 
    üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: yüngül yük furqonlarının və ayrı qoşquların icarəsi 
    avtoqoşquların lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: motosikletlərin icarəsi 
    (-) sərnişinlərin və yüklərin dəmir yolu, tramvay və metro ilə daşınması. Aid edilir: şəxsi dəmir yol nəqliyyatında daşınma. İstisna edilir: funikulyor(07.3.6). 
    xidmətləri 
    xidmətləri 
    müntəzəm sərnişin daşımaları 
    Yalnız daxil edilir: cədvəl tabeliyində olan şəhərdaxili və şəhərdən kənar tramvayla müntəzəm sərnişin daşımalar İstisna edilir: avtobus və troleybusla (07.3.2) və funikulyorla(07.3.6) sərnişin daşımalar  
  49.31.21.10  Şəhərdaxili və şəhərdənkənar müntəzəm daşımalar 
  49.31.21.20  Şəhərdaxili və şəhərdənkənar xüsusi daşımalar 
    daşımaları xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: cədvəl tabeliyində olan şəhərlərarası tramvayla müntəzəm sərnişin daşımalar İstisna edilir: avtobus və troleybusla (07.3.2) və funikulyorla(07.3.6) sərnişin daşımalar  
    daşımaları xidmətləri 
    (-) sərnişinlərin və yüklərin maşınla, mikroavtobusla, avtobusla, taksi ilə və sürücü ilə birlikdə icarə edilmiş maşınla daşınması; 
    müntəzəm sərnişin daşımaları 
    Yalnız daxil edilir: cədvəl tabeliyində olan şəhərdaxili və şəhərdən kənar avtobus və troleybusla müntəzəm sərnişin daşımalar İstisna edilir: tramvayla (07.3.1) və funikulyorla(07.3.6) sərnişin daşımalar  
  49.31.21.10  Şəhərdaxili və şəhərdənkənar müntəzəm daşımalar 
  49.31.21.20  Şəhərdaxili və şəhərdənkənar xüsusi daşımalar 
    daşımaları xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: cədvəl tabeliyində olan şəhərlərarası avtobus və troleybusla müntəzəm sərnişin daşımalar İstisna edilir: tramvayla sərnişin daşımalar (07.3.1)  
    daşımaları xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: cədvəl tabeliyində olan xüsusi təyinatlı avtobus və troleybusla sərnişin daşımaları İstisna edilir: tramvayla sərnişin daşımalar (07.3.1)  
    daşımaları xidmətləri 
    icarəyə verilməsi 
    xidmətləri 
    avtobusların xidmətləri 
    gətirilən nəqliyyat vasitələri ilə sərnişinlərin daşınması 
    (-) sərnişinlərin və yüklərin təyyarə və vertolyotla daşınması: Aid edilir: şəxsi hava nəqliyyatında daşınma.  
    ləri ilə daşınması üzrə xidmətlər 
    cədvəllə işləyən hava nəqliyyatı vasitələrilə daşınması  
    üzrə xidmətlər 
    sərnişinlərin daşınması 
    vasitəsilə sərnişinlərin daşınması  
    vasitəsilə sərnişinlərin daşınması  
    icarəsi üzrə xidmətlər 
    üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:aeroportlarda sərnişinlərin daşınması üzrə haqqlar 
    (-) sərnişinlərin və yüklərin dəniz və su yolu ilə gəmi, qayıq, bərə, hava yastıqlı və hidro qanadlı qayıqlarda daşınması. Aid edilir: şəxsi dəniz və su nəqliyyatında daşınma.  
    (-) iki və daha çox nəqliyyat növü arasında xərcləri bölmək mümkün olmadıqda şəxsi nəqliyyat vasitələrinin daşınması daxil olmaqla ayrı-ayrı şəxslərin gedişi və baqajın daşınması xərcləri. Aid edilir: şəxsi nəqliyyat vasitəsilə daşıma. İstisna edilir: istirahət(tur) paketləri(09.6.0).  
    müxtəlif növ nəqliyyatda sərnişin daşımaları 
  49.31.22.10  Şəhərdaxili və şəhərdənkənar müntəzəm daşımalar 
  49.31.22.20  Şəhərdaxili və şəhərdənkənar xüsusi daşımalar 
  49.31.22.90  Sair sərnişin daşımaları 
    (-) funikulyorlar, asma yollar və kanatla hərəkət edən nəqliyyat vasitələri; (-) daşıma və anbar xidmətləri; (-) yükdaşıma, saxlama kameralarının və baqaj göndərilməsi şirkətlərinin xidmətləri; (-) əgər ayrıca qiymətləndirilibsə, turist agentlərinin kommersiya haqqı; İstisna edilir: asma yollar və xizək kurortlarında və istirahət mərkəzlərində xizək qaldırıcılar(09.4.1).  
    müntəzəm sərnişin daşımaları 
    Yalnız daxil edilir: əgər cədvəl tabeliyində şəhərdaxili və şəhərdən kənar metro və metropoliten nəqliyyatının bir hissəsidirsə funikulyor nəqliyyat (COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) İstisna edilir: tramvayla (07.3.1), avtobus və troleybus (07.3.2) sərnişın nəqliyyatı 
  49.31.21.10  Şəhərdaxili və şəhərdənkənar müntəzəm daşımalar 
  49.31.21.20  Şəhərdaxili və şəhərdənkənar xüsusi daşımalar 
    ilə sərnişin daşımaları 
    Yalnız daxil edilir: funiklyor nəqliyyatı, müntəzəm nəqliyyat vasitəsi kimi hava kanat və qaldırıcı vasitə ilə sərnişin daşımalar(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) İstisna edilir: xizək kurartlarında və istirahət mərkəzlərində oxşar vnəqliyyat xidmətləri(09.4.1) 
    Yalnız daxil edilir: ev təsərrufatı əmtəələrinin saxlanılması və anbara yğılması üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: Saxlama kamerası, bilet sifarişi üzrə xidmətlər 
    agentliklərinin xidmətləri 
    səyahət agentliklərinin xidmətləri 
    agentliklərinin xidmətləri 
    agentliklərinin sair xidmətləri 
    (-) məktub markaları, poçt kartları, bağlamaların çatdırılması üzrə xərclər; (-) xüsusi poçt və bağlamaların çatdırılması. Aid edilir: bütün yeni poçt markaları, poçt kartları və radioqramlar. İstisna edilir: istifadə edilmiş və geri qaytarılmış poçt markaları(09.33.1); poçt məntəqələrinin maliyyə xidmətləri(12.6.2).  
    xidmətləri 
    (-) telefonlar, radiotelefonlar, telefon-avtocavablayıcıları, faks aparatları və telefon üçün səs gücləndiricilərin alınması; belə cihazların təmiri. İstisna edilir: fərdi kompüter üçün telefakslar və telefon avtocavablayıcı vasitələri (09.1.3).  
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar (mobil telefonlar istina olmaqla) 
    məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən  
    (məsələn, şəbəkə və ya geniş şəbəkə zonasına) telefon  
    aparatları və digər aparatlar 
    Yalnız daxil edilir: telefonlar 
    Yalnız daxil edilir: telefon avtocavablayıcılar 
    cümlədən mikrafonla-səsucaldanla kombinə edilmiş qurğular 
    Yalnız daxil edilir: telefon səsucaldıcılar 
    radioteleqraf rabitəsi üçün qəbuledici aparatlar 
    Yalnız daxil edilir: elektron peycerlər 
    göstərilməsi 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar üzrə texniki və təmir xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar üzrə texniki və təmir xidmətləri 
    (-) fərdi telefon nömrələrinin (aparatlarının) quraşdırma və qeydiyyata alınma xərcləri; (-) telefon, faks, peycer, abunə xərcləri, telefon avtomat xərcləri, şəhərlərarası və beynəlxalq telefon danışıqları, mobil telefon danışıqları ödənişləri; (-) teleks, faksimil rabitə xidmətləri; (-) məlumatın ötürülməsi xidmətləri, internet xidmətləri; (-) telefon xəttinin təmiri, telefonların, faksimil aparatla 
    xidmətləri 
    ötürülməsi 
    xidmətləri 
    xidmətləri 
    xidmətləri 
    xidmətləri 
    ötürülməsi 
    peyk rabitə xidmətləri  
    üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: telefonlar, faks aparatları, telefon avtocavablayıcıları, peycerlər və s. selluar telefonların icarəsi 
    qurğu (U) 
    (-) televizorlar, video pleyer və maqnitafonlar, bütün növ televizor antenləri; (-) radiolar, avtoradiolar, radio saatlar, 2-tərəfli radio əlaqə qəbulediciləri, həvəskar radio və radio qəbulediciləri; (-) qrammafonlar, lentvari və kassetvari maqnitafonlar, CD pleyerlər, stereo sistemlər və onların tərkib hissələri (tünnerlər, gücləndiricilər, dinamiklər və s.), mikrofonlar və qulaqcıqlar.  
    məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən  
    (məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon  
    aparatları və digər aparatlar 
    İstisna edilir: telefon aparatları(08.2.0) 
    hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya  
    kameralarının hissələri 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan antenalar 
    radioqəbuledicilər (avtomobillər üçün nəzərdə tutulan  
    radioqəbuledicilərdən başqa)  
    işləyən radioqəbuledicilər 
    aparatlarla qoşulmuş və ya qoşulmamış televiziya  
    qəbulediciləri 
    Yalnız daxil edilir: peyk qəbulediciləri 
    pleyerləri və sair səsləndirici aparatlar 
    İstisna edilir: telefon avtocavablayıcılar(08.2.0) 
    Yalnız daxil edilir: video kasset pleyerlər və maqnitafonlar 
    edilməyən və televiziya qəbuledici aparatlarına qoşulmayan  
    monitor və projektorlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    cümlədən mikrafonla-səsucaldanla kombinə edilmiş qurğular 
    Yalnız daxil edilir: telefon səsucaldıcılar 
    gücləndirici qurğular 
    Yalnız daxil edilir: maqnitafonlar üçün sapfir və almaz iynələr  
    Yalnız daxil edilir: televizorların uzaqdan idarəedilməsi üçün infra-qırmızı qurğular və digər cihazlar; elektron kitablar və zəif görənlər üçün elektron qurğular  
    cihazlar (U) 
    (-) fotokameralar, kinokameralar, səsyazan fotokameralar, film və slayd proyektorları, böyüdücü və aydınlaşdırıcı avadanlıqlar (ekranlar, obyektivlər, işıqlandırıcılar, süzgəc, eksiometr və s.); (-) durbin, mikroskop, teleskop və kompas.  
    Yalnız daxil edilir: video kameralar, kameralar 
    cihazları və alətləri 
    Yalnız daxil edilir: kompaslar 
    cihaz və aparatlar 
    Yalnız daxil edilir: Eksponometrlər 
    cülərin və ya fotokiçildicilərin obyektivləri 
    fotokameralar 
    Yalnız daxil edilir: məişət tipli proyektorlar 
    aparatlar; neqatoskoplar, proyeksiya ekranları 
    Yalnız daxil edilir: fotoqrafiya kameraları və proyektorlar üçün aksessuarlar (ləvazimatlar) 
    cihazlar; optik mikroskoplar 
    digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihaz və aparatlar 
    Yalnız daxil edilir:lupalar 
    astronomik cihazların və optik mikroskopların hissə və  
    ləvazimatları 
    (-) fərdi kompüterlər, monitorlar, prosessorlar, modemlər, skaynerlər, printerlər, proqram təminatları və onlara uyğun aksessuarlar; (-) kalkulyatorlar, cib kalkulyatoru daxil olmaqla; (-) yazı maşınları və çap prosessorları. Aid edilir: fərdi kompüter üçün telefakslar və telefon-avtocavablayıcı vasitələr. İstisna edilir: video oyun üçün proqram (09.3.1); televizora qoşulmaqla oynanılan kompyuterlər (09.3.1); lentli yazı maşınları(09.5.4); loqarifmetrik xətkeşlər(09.5.4).  
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar (yaddaş qurğuları istisna olmaqla) 
    oxşar perforasiya maşınları 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    noutbuk və əl kompüterləri kimi çəkisi 10 kq-dan az olan  
    portativ maşınlar 
    prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin 
    avtomatik rəqəmli emalı maşınları 
    quraşdırılmış monitorlar və proyektorlar 
    bir neçə funksiyaları icra edən hissələr 
    maşınlar 
    Yalnız daxil edilir: kalkulyatorlar, cib kalkulyatorları 
    və termosurətçıxarma aparatları 
    proqram təminatı paketi 
    təminatı paketi 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər 
    (-) qramplastinkalar və kompakt disklər (-) audiokassetlər, lentli kassetlər və CD-lər, video kassetlər, fərdi kompüter üçün disketlər; (-) foto və kino çəkilişləri üçün aşkarlanmamış lentlər, katriclər, disklər. Aid edilir: fotokağız və işıqlandırıcılar kimi fotoqrafiya ləvazimatları; (-) dəyəri işləmə qiymətinə daxil edilən çıxarılmamış fo 
    şəkillər üçün işığahəssas, ekspozisiyalandırılmamış 
    plyonkalar; fotokağız 
    fotoqrafiyada istifadə edilən, digər qruplara daxil ediləməyən 
    kimyəvi birləşmələr 
    informasiya vasitələri 
    yazılar 
    avadanlıqlarının təmiri (X) 
    (-) audio-vizual, fotoqrafiya və məlumatların emalı üzrə avadanlıqların təmiri. Aid edilir: xidmətin ümumi dəyərinə daxildir (həm əmək dəyəri həm də material dəyəri). İstisna edilir: ev təsərrüfatlarının özləri tərəfindən təmir məqsədilə materialların ayrıca alınması(09.1.1),(09.1.2) və ya (09.1.3).  
    və texniki xidmət göstərilməsi (kompüter və periferiya 
    avadanlıqlarından başqa) 
  33.12.16.30  Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını quraşdırılması  
    üzrə xidmətlər (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa) 
  33.12.16.50  Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını təmiri və texniki xidmət 
    göstərilməsi (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa) 
  43.21.10.10  Elektrik məftillərinin və elektrik armaturasının quraşdırılması 
    işləri 
    Yalnız daxil edilir: məişət antenalarının texniki təmiri üzrə xidmətlər  
  43.21.10.11  Yaşayış binalarının daxilində elektrik məftillərinin və  
    elektrik armaturasının quraşdırılması işləri 
  43.21.10.12  Qeyri-yaşayış binalarında elektrik məftillərinin və elektrik 
    armaturasının quraşdırılması işləri 
  43.21.10.19  Sair tikinti obyektlərində elektrik məftillərinin və elektrik 
    armaturasının quraşdırılması işləri 
  43.21.10.20  Yanğına və sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın və  
    binalar üçün antenaların quraşdırılması işləri 
  43.21.10.21  Yanğına qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması işləri 
  43.21.10.22  Sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması işləri 
  43.21.10.23  Yaşayış binaları üçün antenaların quraşdırılması işləri 
  43.21.10.40  Sair elektrik-quraşdırma (tikinti) işləri 
  43.21.10.41  Elektrik rabitəsi avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik 
    quraşdırma işləri 
  43.21.10.42  İstilik şəbəkəsinin elektrik sisteminin və binaların sair  
    elektrik avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik-quraşdırma işləri 
  43.21.10.50  Yollar, hava limanları və limanlar üçün işıqlandırma 
    və təhlükəsizlik sistemlərinin quraşdırılması işləri 
  95.11.10.10  Kompüter və periferiya avadanlıqlarının təmiri və onlara  
    texniki qulluq üzrə xidmətlər 
  95.11.10.20  Dəftərxana və mühasibat maşınlarının təmiri və onlara texniki  
    qulluq üzrə xidmətlər 
  95.11.10.30  Kompüterlə əlaqədar sair xidmətlər 
    larının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: fotoqrafiya avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər 
    əmtəələr (U) 
    (-) turist mikroavtobusları, furqonlar və treylerlər; (-) təyyarələr, planerlər, deltaplanlar və hava şarları; (-) qayıqlar, katerlər, asma mühərriklər, yelkənli və digər gəmi növləri; (-) atlar və ponilər, at və poni ilə qoşqular və ləvazimatlar (qoşqu, yüyən, cilov, yəhər, üzəngi və s.); (-) vindserfinqlər, 
    Yalnız daxil edilir: istirahət gəzintiləri üçün heyvanlar 
  01.43.10.10  Yaşlı cins atlar 
  01.43.10.11  Cins madyan 
  01.43.10.12  Törədici ayğır 
  01.43.10.13  Yoxlanılan cins ayğır 
  01.43.10.20  Cavan cins atlar 
  01.43.10.21  3 və yuxarı yaşda cins törədici ayğırlar 
  01.43.10.22  3 və yuxarı yaşda cins madyan 
  01.43.10.23  2 yaşdan 3 yaşadək cins ayğır 
  01.43.10.24  2 yaşdan 3 yaşadək cins madyan 
  01.43.10.25  1 yaşdan 2 yaşadək cins dayça 
  01.43.10.26  1 yaşdan 2 yaşadək cins qulan 
  01.43.10.27  1 yaşadək yoxlanılan cins erkək daylaq 
  01.43.10.28  1 yaşadək cins dişi daylaq 
  01.43.10.30  İstifadə edilən yaşlı atlar 
  01.43.10.31  İstifadə edilən törədici ayğır 
  01.43.10.32  İstifadə edilən madyan 
  01.43.10.33  İstifadə edilən axta at 
  01.43.10.34  İş atı 
  01.43.10.39  Digər 3 yaşdan yuxarı istifadə edilən ayğır və axta atlar 
  01.43.10.40  Cavan istifadə edilən atlar 
  01.43.10.41  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən axta atlar və ayğırlar 
  01.43.10.42  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən madyan 
  01.43.10.43  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən axta atlar və dayçalar 
  01.43.10.44  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən qulan 
  01.43.10.45  1 yaşadək istifadə edilən erkək daylaq 
  01.43.10.46  1 yaşadək istifadə edilən erkək dayça 
  01.43.10.47  1 yaşadək istifadə edilən dişi daylaq 
  01.43.10.50  Yaşlı eşşək 
  01.43.10.51  Dişi eşşək 
  01.43.10.52  Törədici eşşək 
  01.43.10.53  Axta eşşək 
  01.43.10.60  Cavan eşşək 
  01.43..10.61  3 yaşdan yuxarı eşşək 
  01.43.10.62  1 yaşdan 3 yaşadək sıpa 
  01.43.10.63  1 yaşadək qoduq 
  01.43.10.70  Qatır və at qatırı 
  01.43.10.71  İş qatırı və at qatırları 
  01.43.10.72  Cavan qatır və at qatırları 
    ləri üçün yelkənlər; kempinq üçün örtüklər, markizlər, 
    tentlər və ləvazimatlar (pnevmatik döşəklər də daxil edilməklə) 
    Yalnız daxil edilir: qayıqlar üçün yelkənlər 
  13.92.22.10  Brezentlər, örtüklər və markizlər 
  13.92.22.30  Tentlər 
  13.92.22.50  Yelkənlər 
  13.92.22.70  Hava ilə doldurulmuş döşəklər və kempinq üçün sair mallar 
    və qoşqu ləvazimatları 
    Yalnız daxil edilir: istirahət məqsədləri üçün heyvanları (qoşquları) çəkmək üçün istifadə edilən yəhər və qoşqu ləvazimatları 
    və fişənglərdən başqa, sair pirotexnika məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: qayıqlarda istifadə edilən siqnal raketləri 
    cihazları və alətləri 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi qayıqlar və təyyarələr üçün naviqasiya alətləri 
    məsafədən idarəetmə radio aparatları 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi qayıqlar və təyyarələr üçün radar aparatları və s. 
    Yalnız daxil edilir: gəmi və oxşar yerlərdə istifadə olunan generatorlar İstisna edilir:məişətdə istifadə olunan generatorlar (misal üçün binalarda xarici təhcizat mənbəyi ilə bağlı olmayan) (05.5.1) və kempinq üçün istifadə olunan generatorlar(09.3.2) 
    generator qurğuları 
    Yalnız daxil edilir: gəmi və oxşar yerlərdə istifadə olunan generatorlar İstisna edilir:məişətdə istifadə olunan generatorlar (misal üçün binalarda xarici təhcizat mənbəyi ilə bağlı olmayan) (05.5.1) və kempinq üçün istifadə olunan generatorlar(09.3.2) 
    generator qurğuları: fırlanan elektrik dəyişdiriciləri 
    Yalnız daxil edilir: gəmi və oxşar yerlərdə istifadə olunan generatorlar İstisna edilir:məişətdə istifadə olunan generatorlar (misal üçün binalarda xarici təhcizat mənbəyi ilə bağlı olmayan) (05.5.1) və kempinq üçün istifadə olunan generatorlar(09.3.2) 
    alışan mühərriklərlə təchiz edilən təzə avtomobillər 
    Yalnız daxil edilir:avto furqonlar, kempinq furqonları İstisna edilir: minik avtomobilləri (07.1.1) 
    yarımdizel) ilə təchiz edilən təzə avtomobillər 
    Yalnız daxil edilir:avto furqonlar, kempinq furqonları İstisna edilir: minik avtomobilləri (07.1.1) 
    Yalnız daxil edilir:avto furqonlar, kempinq furqonları İstisna edilir: minik avtomobilləri (07.1.1) 
  29.10.24.10  Sərnişin daşımaq üçün işlənmiş minik avtomobilləri 
  29.10.24.50  Sair sərnişin avtomobilləri 
    mühərriklə təchiz edilən avtomobillər 
    Yalnız daxil edilir: qolf meydançaları və s. üçün mühərriklə təhciz edilən avtomobillər İstisna edilir: qar üzərində hərəkət edən avtomobillər(07.1.2) 
    idman qayıqları 
    motorsuz uçuş aparatları 
  30.30.20.10  Hava şarları, dirijabllar və sair motorsuz uçuş aparatları 
  30.30.20.20  Planerlər və deltaplanlar 
    Yalnız daxil edilir:mülki vertolyotlar 
    qruplara daxil edilməyən sair uçuş aparatları 
    Yalnız daxil edilir:mülki təyyarələr 
    Yalnız daxil edilir: istirahət məqsədləri üçün alınan heyvan (qoşqu) vasitələri 
    üçün sair ləvazimatlar 
    Yalnız daxil edilir: vindserferlər İstisna edilir: digər su idmanı avadanlıqları(09.3.2) 
    Yalnız daxil edilir: oksigen dalğıc aparatları 
    təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 
    Yalnız daxil edilir: qolf arabaları üçün təmir və texniki xidmətlər 
    xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: yelkənlər üçün təmir və texniki xidmətlər İstisna edilir: digər idman qurğularının təmiri və texniki xidmət olunması üzrə xidmətlər 
    alətləri (U) 
    (-) pianolar, arqanlar, skripkalar, gitaralar, zərb alətləri, trubalar, fleytalar, dodaq qarmonları və s. elektronik musiqi alətlər də daxil olmaqla bütün həcmlərdə musiqi alətləri; (-) bilyard masaları, stolüstü tenis masaları, pinball maşınları, oyun avtomatları və s. İstisna edilir: oyuncaqlar(09.3.1).  
    Yalnız daxil edilir: elektron gitaralar və müxtəlif effektlərin istehsalında istifadə olunan səs effekti cihazları 
    oxşar alətlər; dodaq qarmonları  
    klavişli musiqi alətləri 
    İstisna edilir: it təlimi üçün fitlər və oxşar əşyalar (09.3.4) 
    edilmiş borular; musiqi mücrüləri üçün mexanizmlər; musiqi  
    alətlərinin simləri 
    oyunları üçün məmulatlar; sikkə və ya jeton atmaqla işləyən 
    sair oyun avtomatları 
    uzun müddətli istifadə edilən əsas əşyaların təmiri və onlara  
    texniki xidmət (X) 
    (-) istirahət və mədəni tədbirlər üçün uzun müddətli istifadə edilən əşyaların təmiri və onlara texniki xidmət. Aid edilir: xidmətin ümumi dəyərinə daxildir (həm əmək dəyəri həm də material dəyəri); qayıqlar, turist mikroavtobusları, furqonların qış mövsümü təhcizatları; şəxsi təyyarələr üçün anqar xidmətləri; şəxsi qayıqlar üçün lövbər xidmətləri. İstisna edilir: istirahət və mədəni tədbi 
    sadə texniki qulluq və təmir üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: avtofurqonlar və kempinq furqonları üçün təmir xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: avtofurqonlar və kempinq furqonları üçün təmir xidmətləri 
    oxşar xidmətlər (qapıların, qıfılların, pəncərələrin təmiri,  
    yenidən rəngləmə, zədələnmədən sonra təmir) 
    Yalnız daxil edilir: avtofurqonlar və kempinq furqonları üçün təmir xidmətləri 
    yollarının istismarı üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: qayıqlar üçün dənizçilik xidmətləri 
    istismarı üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: qayıqlar üçün dənizçilik xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir:qayıqların sudan çıxarılması və saxlanması xidmətləri(09.2.3) 
    sair köməkçi xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi təyyarələr üçün texniki və təmir xidmətləri; anqar xidmətləri 
    xidmətlər 
    (-) kartlar, stolüstü oyunlar, şahmat, domino və s.; (-) kuklalar, yumşaq oyuncaqlar, oyuncaq maşınlar, qatarlar və velosipedlər, konstruksiya oyuncaqları, tapmacalar, plastilinlər, elektronik oyuncaqlar, maskalar, maskarad geyimləri, atəşfəşanlıq, küknar ağacı bəzəkləri və s.; (-) marka kolleksiyaları (istifadə edilmiş və ləğv edilmiş poçt markaları, albom markaları), digər kolleksiya əşyaları (qəpiklər, medal və ordenlər, minerallar, zooloji və b 
    məmulatları; şalların, pərdəlik parçaların və s. hazır- 
    lanması üçün parçalar və iplik komplektləri 
    Yalnız daxil edilir: kilimlər, qobelenlər, süfrələr və salfetlər və digər oxşar məmulatlar hazırlamaq üçün parçalar və ipliklər  
  13.92.16.30  Qobelen, belçika qobeleni və s. tipli dekorativ əl işli parçalar 
  13.92.16.50  Yüngül yataq örtükləri və sair dekorativ-mebel məmulatları 
  13.92.16.70  Şal hazırlamaq üçün parça və iplik komplektləri 
    mühasibat kitabları, cildləyicilər, formalar və sair ləvazimatlar 
    Yalnız daxil edilir: markalar və digər kolleksiya məmulatları üçün albomlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    mum və əsasını gips təşkil edən sair materiallar,  
    mikroorqanizmlərin yetişdirilməsi üçün şərait; digər qruplara  
    daxil edilməyən diaqnostika və ya laboratoriya reagentləri 
    Yalnız daxil edilir: yapma pastalar 
    sursatlar 
    Yalnız daxil edilir: kolleksiya məmulatları (əşyaları)(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    ləvazimatlar və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir: kolleksiya məmulatları(əşyaları)(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    oyunları üçün pultlar 
    Yalnız daxil edilir: kolleksiya məmulatları(əşyaları)(kolleksiya üçün məmulatlar COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) İstisna edilir: Pul sikkələri (bu cədvəllə əhatə olunmayan) 
    təsvir edən oyuncaqlar 
    üçün ləvazimatlar 
    ölçüdə yığmaq üçün sair modellər və uşaq konstruktorları 
    oyuncaqlar; kukla arabaları 
    oyunları üçün məmulatlar; sikkə və ya jeton atmaqla işləyən 
    sair oyun avtomatları 
    Yalnız daxil edilir:elektrik maşın yarışları dəstləri 
    fokus və zarafatlar üçün məmulatlar 
    oxşar markalar; möhür vurulmuş kağız; çek blankları;  
    banknotlar, səhmlər, səhm və ya istiqraz sertifikatları və oxşar  
    sənədlər 
    Yalnız daxil edilir: kolleksiya məmulatları (əşyaları)(kolleksiya üçün məmulatlar COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    artistlər və heykəltaraşlardan başqa, müəlliiflər, heykəl- 
    taraşlar və sair artistlərin gördükləri orijinal işlər 
    heykəltaraşların gördükləri orijinal işlər 
    Yalnız daxil edilir: əntiq və incəsənət nümunələrinə aid edilməyən kolleksiya məmulatları(əşyaları)(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) İstisna edilir: əntiq və incəsənət nümunələrinə aid edilən kolleksiya məmulatları(əşyaları)(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunu 
    əşyalar (O) 
    (-) toplar, torlar, raketkalar, bitalar, ayaq xizəkləri, qolf çubuqları, idman qılıncları, çəki daşları, disklər, metal nizələr, qantellər, yaylı sinə dartıcıları və digər bədən tərbiyəsi, gimnastika və idmanla məşqul olmaq üçün avadanlıqlar; (-) paraşüt və göydən tullanma üzrə avadanlıqlar; (-) ovçuluq, idman və şəxsi mühafizə üçün odlu silahlar və döyüş sursatları; (-) balıqçılıq tilovları və balıq ovu üçün digər avadanlıqlar; (-) hovuzlar və açıq havada oyun üçün əşyalar; (-) şarlar, kriketlə 
    İstisna edilir: motosikletlər və velosipedlər üçün dəbilqələr(03.1.3); bağ və istirahət üçün mebel  
    ləri üçün yelkənlər; kempinq üçün örtüklər, markizlər, 
    tentlər və ləvazimatlar (pnevmatik döşəklər də daxil edilməklə) 
    Yalnız daxil edilir: toxunma parçadan tentlər, pnevmatik döşəklər və başqa kempimq məmulatları 
  13.92.22.10  Brezentlər, örtüklər və markizlər 
  13.92.22.30  Tentlər 
  13.92.22.50  Yelkənlər 
  13.92.22.70  Hava ilə doldurulmuş döşəklər və kempinq üçün sair mallar 
    rotoşütlər; onların hissələri 
    yumşaq kətillər, döşəkçələr, yataq kisələri və yataq  
    ləvazimatları, 
    Yalnız daxil edilir:Yataq çantaları(kisələri) 
  13.92.24.30  Yataq kisələri 
  13.92.24.90  Sair yataq ləvazimatları 
    toz əskiləri və oxşar təmizləyicilər də daxil edilməklə)  
    Yalnız daxil edilir: xilas etmə jiletləri və xilas edici kəmərlər 
    viş, kanat və ip məmulatları, kanatlar və troslar 
    Yalnız daxil edilir:idman təhcizatları 
    toxuculuq (parça) materialından, vulkanlaşdırılmış və ya karton 
    materialdan çamadanlar, qadın çantaları və oxşar ləvazimatlar; 
    şəxsi gigiyena üçün tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək  
    üçün yol dəstləri 
    Yalnız daxil edilir: bel çantaları 
  15.12.12.10  Sakvoyaj, çamadan və sair 
  15.12.12.20  Qadın çantası 
  15.12.12.30  Adətən çantada və ya cibdə gəzdirilən məmulatlar 
  15.12.12.50  Keyslər və oxşar məmulatlar 
  15.12.12.70  Şəxsi gigiyena, tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün  
    yol dəstləri 
    ayaqqabıları, məşq üçün ayaqqabılar və oxşar ayaqqabılar 
    Yalnız daxil edilir: xüsusi oyunlar üçün ayaqgeyimləri İstisna edilir: digər ayaq geyimləri(03.2.1) 
  15.20.21.10  Tennis ayaqqabıları 
  15.20.21.20  Bosketbol ayaqqabıları 
  15.20.21.30  Yüngül idman ayaqqabıları 
  15.20.21.31  Üstü rezin və ya polimer materiallarından olan xizək  
    botinkaları 
  15.20.21.32  Üstü dəri olan xizək ayaqqabıları 
  15.20.21.40  Alt tərəfi rezindən və ya plastikdən, üst tərəfi toxun- 
    ma materialdan olan məşq botinkaları və s. 
    ayaqqabıları, məşq üçün ayaqqabılar və oxşar ayaqqabılar 
  15.20.29.30  Üstü rezin və ya polimer materiallardan olan sair idman  
    ayaqqabıları 
  15.20.29.50  Üstü dəri olan sair idman ayaqqabıları 
    bütün formalarda ebonit və ondan hazırlanan məmulatlar 
    Yalnız daxildilr: çimərlik üçün hava ilə doldurulan əşyalar 
    qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar 
    sanitariya-texnika məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: kempinq(turist) tualetləri 
    Yalnız daxil edilir: kempinq(turist) tualetləri 
  22.29.29.30  Plasmasdan qoruyucu papaqlar; lyapalar və sair papaqlar 
  22.29.29.50  Plasmasdan elektrik izolyasiya armaturaları 
    döyüş sursatı və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir: odlu silahlar üçün döyüş sursatları 
    ləvazimatlar və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir: idman təhcizatları 
    Yalnız daxil edilir: kempinq üçün istifadə olunan generatorlar İstisna edilir: məişətdə istifadə olunan generatorlar (misal üçün binalarda xarici təhcizat mənbəyi ilə bağlı olmayan)(5.5.1) və gəmi və qayıqlarda istifadə ounan generatorlar(09.2.1)  
    generator qurğuları 
    Yalnız daxil edilir: kempinq üçün istifadə olunan generatorlar İstisna edilir: məişətdə istifadə olunan generatorlar (misal üçün binalarda xarici təhcizat mənbəyi ilə bağlı olmayan)(5.5.1) və gəmi və qayıqlarda istifadə ounan generatorlar(09.2.1)  
    generator qurğuları: fırlanan elektrik dəyişdiriciləri 
    Yalnız daxil edilir: kempinq üçün istifadə olunan generatorlar İstisna edilir: məişətdə istifadə olunan generatorlar (misal üçün binalarda xarici təhcizat mənbəyi ilə bağlı olmayan)(5.5.1) və gəmi və qayıqlarda istifadə ounan generatorlar(09.2.1)  
    işləyən portativ elektrik fanarları 
    Yalnız daxil edilir: kempinq lampaları 
    və ya misdən qeyri-elektrik məişət cihazları 
    Yalnız daxil edilir: kempinq sobaları 
    Yalnız daxil edilir:hava ilə doldurulmuş döşəmə üçün nasoslar 
    ayaqqabılarından başqa; konkilər və təkərli konkilər; onların  
    hissələri 
    üçün sair ləvazimatlar 
    Yalnız daxil edilir: su xizəyi və digər su idmanı təhcizatları İstisna edilir: vinderserflər(09.2.1) 
    olmaq üçün alətlər və inventarlar 
    Yalnız daxil edilir: məişətdə istifadə olunan məmulatlar 
    alətlər və inventarlar; üzgüçülük və avarçəkmə hovuzları 
    daxil edilməyən ovçuluq və ya idman balıqçılığı üçün  
    inventarlar 
    qoruyucu və ya sair eynəklər 
    Yalnız daxil edilir:idman eynəkləri İstisna edilir: gün eynəkləri (12.3.2) 
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: idman üçün qoruyucu baş geyimləri İstisna edilir: qoruyucu dəbilqələr(03.1.3) 
    -stullar, at çapmaq üçün qamçılar, şallaqlar və s. 
    Yalnız daxil edilir: şallaqlar, at çapmaq üçün qamçılar və s. oxşar məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: kempinq məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: xüsusi oyunlar üçün ayaq geyimlərinin təmiri İstisna edilir:digər ayaq geyimlərinin təmiri 
    xidmətlər 
    İstisna edilir: yelkənlər üçün təmir və texniki xidmətlər (09.2.1) 
    (-) təbii və süni güllər və yarpaqlar, bitkilər, kollar, köküyumru bitkilər, toxumlar, gübrələr, əkin materialları, bağ torfları, qazon üçün komponentlər, dekorativ bağlar üçün xüsusi minerallar, gül dibçəkləri, dayaqlar və s. Aid edilir: təbii və süni küknar ağacları; bitki və güllərin çatdırılması. İstisna edilir: Bağ əlcəkləri(03.1.3); bağçılıq xidmətləri (04.4.4) və ya (05.6.2); bağ avadanlıqları(05.5.1); bağ alətləri(05.5.2).  
    Yalnız daxil edilir: səpin üçün məhsullar(01.1.7-ə aid edilməyən məhsullar) 
  01.11.71.10  Lobya 
  01.11.71.11  Lobya dəni 
  01.11.71.12  Lobya toxumu 
    Yalnız daxil edilir: səpin üçün məhsullar(01.1.7-ə aid edilməyən məhsullar) 
  01.11.72.11  Maş dəni 
  01.11.72.12  Maş toxumu 
    Yalnız daxil edilir: səpin üçün məhsullar(01.1.7-ə aid edilməyən məhsullar) 
    Yalnız daxil edilir: səpin üçün məhsullar(01.1.7-ə aid edilməyən məhsullar) 
  01.11.74.10  Mərci 
  01.11.74.11  Mərci dəni  
  01.11.74.12  Mərci toxumu 
    Yalnız daxil edilir: səpin üçün məhsullar(01.1.7-ə aid edilməyən məhsullar) 
  01.11.75.10  Noxud  
  01.11.75.11  Noxud dəni 
  01.11.75.12  Noxud toxumu 
    Yalnız daxil edilir: səpin üçün məhsullar(01.1.7-ə aid edilməyən məhsullar) 
  01.11.79.10  Yem paxlası 
  01.11.79.11  Yem paxlası dəni 
  01.11.79.12  Yem paxlası toxumu 
    Yalnız daxil edilir: səpin üçün məhsullar(01.1.7-ə aid edilməyən məhsullar) 
  01.13.60.10  Tərəvəz toxumları 
  01.13.60.11  Birillik tərəvəz bitkiləri toxumları 
  01.13.60.12  İkiillik tərəvəz bitkiləri toxumları 
  01.13.60.13  Çoxillik tərəvəz bitkiləri toxumları 
  01.13.60.20  Bostan bitkiləri toxumları 
  01.13.60.30  Tərəvəz bitkiləri toxumluqları 
  01.13.60.40  Bostan bitkiləri toxumluqları 
  01.13.60.50  Anac tərəvəz bitkiləri toxumluqları 
  01.19.22.10  G?l toxumu 
  01.19.22.11  Birillik g?l toxumu 
  01.19.22.12  İkiillik gül toxumu 
  01.19.22.13  ?oxillik g?l toxumu 
    toxumları və yem bitkilərinin toxumları 
    Yalnız daxil edilir: ot toxumları 
  01.19.31.10  Çuğundur (şəkər çuğundurundan başqa) toxumu 
  01.19.31.20  Yem bitkilərinin toxumları 
  01.19.31.30  Yemlik kökümeyvəlilərin toxumları 
  01.19.31.40  Kökümeyvəlilərin toxumluqları 
  01.19.31.41  Yemlik kökümeyvəlilərin toxumluqları 
  01.19.31.50  Anac kökümeyvəlilər 
  01.19.31.51  Anac yemlik kökümeyvəlilər 
  01.19.31.60  Birillik ot toxumu 
  01.19.31.61  ??l noxudu toxumu 
  01.19.31.62  Acı lyupin toxumu 
  01.19.31.63  Şirin lyupin toxumu 
  01.19.31.64  Sudan otu toxumu 
  01.19.31.65  Qaramuq toxumu 
  01.19.31.69  Sair birillik ot toxumları 
  01.19.31.70  ?oxillik ot toxumu 
  01.19.31.71  Yonca toxumu 
  01.19.31.72  Şabdar toxumu 
  01.19.31.73  Xaşa toxumu 
  01.19.31.74  Pişikquyruğu toxumu 
  01.19.31.75  Cır yulaf toxumu 
  01.19.31.76  Qılçıqsız tonqalotu toxumu 
  01.19.31.79  Sair çoxillik ot toxumları 
  01.19.31.80  Yemlik bostan bitkiləri toxumluqları 
  01.19.31.90  Sair 
  01.25.20.10  Meyvə və giləmeyvə bitkiləri toxumları 
  01.25.20.11  Tumlu meyvə bitkiləri toxumları 
  01.25.20.12  Çəyirdəkli meyvə bitkiləri toxumları 
  01.25.20.13  Meyvə bitkiləri toxumları 
  01.25.20.14  Giləmeyvə bitkiləri toxumları 
    qələmlər; göbələk telləri 
    Yalnız daxil edilir: bitki xammalı: soğanaqlar, köküyumrular və köklər, şitil və qələmlər  
  01.30.10.10  Soğanaq və soğan yumruları 
  01.30.10.11  Güllərin kök yumruları və soğanaqlar 
  01.30.10.12  Tərəvəzlərin kök yumruları və soğanaqlar 
  01.30.10.20  Gül və tərəvəz şitilləri 
  01.30.10.21  Gül şitili 
  01.30.10.22  Tərəvəz şitili 
  01.30.10.30  Meyvə və giləmeyvə bitkiləri 
  01.30.10.31  Tumlu meyvə bitkiləri 
  01.30.10.32  Çəyirdəkli meyvə bitkiləri 
  01.30.10.33  Giləmeyvə bitkiləri 
  01.30.10.34  Bərkqabıqlı meyvə bitkiləri 
  01.30.10.35  Sitrus bitkiləri 
  01.30.10.36  Subtropik bitkilər 
  01.30.10.37  Üzüm tənəyi 
  01.30.10.40  Ağac və kol toxmacları 
  01.30.10.50  Ağac və kol tingləri 
  01.30.10.60  Göbələk telləri 
  01.30.10.90  Sair 
    Yalnız daxil edilir: bağ üçün torflar 
    (azot, fosfor, kalium) 
    tənzimləyiciləri 
    qablaşdırma üçün saxsı məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: Bağ təsərrüfatında istifadə edilən məmulatlar 
    (-) ev heyvanları, xüsusi yemlər, baytarlıq vasitələri və qulluq üçün əşyalar, boyunluqlar, xalta qayışları,qəfəsləri, balıq üçün qablar, pişik üçün zibil qabları vəs. İstisna edilir: atlar və ponilər(07.1.4) və ya (09.2.1); baytarlıq xidmətləri(09.3.5).  
    Yalnız daxil edilir: ev heyvanları 
  01.49.11.10  Evdovşanı 
  01.49.11.11  Ana evdovşanı 
  01.49.11.12  Erkək evdovşanı 
  01.49.11.13  Cavan evdovşanı 
    Yalnız daxil edilir: ev heyvanları 
    edilməklə) 
    Yalnız daxil edilir: ev heyvanları 
    Yalnız daxil edilir: ev heyvanları 
  01.49.19.10  Bal arısı 
  01.49.19.11  Arı ailəsi 
  01.49.19.12  Arı beçəsi 
  01.49.19.13  Ana arı 
  01.49.19.14  İşçi arı 
    Yalnız daxil edilir: pişik tualetləri 
  10.92.10.30  İt və pişiklər üçün hazır yemlər 
  10.92.10.50  Sair ev heyvanları üçün hazır yemlər 
    və qoşqu ləvazimatları 
    Yalnız daxil edilir: ev heyvaları üçün ağızlıqlar, xaltalar və s. 
    Yalnız daxil edilir: baytarlıq üzrə dərman preparatları İstisna edilir: insanlar üçün dərman preparatları (06.1.1) 
    Yalnız daxil edilir: baytarlıq üzrə dərman preparatları İstisna edilir: insanlar üçün dərman preparatları (06.1.1) 
    onların törəmələri olan dərmanlar 
    Yalnız daxil edilir: baytarlıq üzrə dərman preparatları İstisna edilir: insanlar üçün dərman preparatları (06.1.1) 
    Yalnız daxil edilir:baytarlıq üzrə vaksin və zərdablar İstisna edilir: insanlar üçün vaksin və zərdablar 
    tualet və dəftərxana ləvazimatı, interyerləri bəzəmək üçün 
    şüşə məmulatlar və s. 
    Yalnız daxil edilir: akvariumlar 
    edilməyən sair məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: kiçik qəfəslər və volyerlər 
  25.99.29.10  Qılınclar, kortiklər, süngülər, mizraqlar və oxşar silah 
    və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir:it təlimi üçün fitlər və s. İstisna edilir: digər musiqi alətləri(09.2.2) 
    Yalnız daxil edilir: heyvanlara qulluq etmək üçün şotkalar 
    Yalnız daxil edilir: it damları 
    Yalnız daxil edilir: pişik tualetləri kimi istifadə edilən opilkalar və ağac qirinrılar və tulantıları 
    (-) ev heyvanlarına qulluq, yemləmə, bəzədilmə, tatuaj və onların öyrədilməsi kimi baytarlıq və digər xidmətlər. 
    (-) idman stadionları, cidir meydanları, moto yarış trekləri, velotreklər, buzda sürüşmə meydançaları, üzgüçülük hovuzları, qolf meydançaları, fitnes mərkəzləri, tennis kortıarı, rezin top tennis zalları, boulinq zalları tərəfindən təqdim olunan xidmətlər; . sərgi və əyləncə kompleksləri tərəfindən təqdim olunan xidmətlər; . karusellər, yelləncək və digər uşaq üçün attraksionlar tərəfindən təqdim olunan xidmətlər; . yeniyetmələr üçün pinball oyun maşınları və mərc oyunlarından fərqli olaraq digə 
    Aid edilir: xüsusi idman ayaqqabıları (xizək ayaqqabıları, futbol butsları, qolf üçün ayaqqabılar və digər buz konkiləri, rollerlər, şporlu ayaq və s. kimi uyğunlaşdırılmış ayaq geyimləri); idman üçün qoruyucu geyimlərin icarəsi;  
    İstisna edilir: dağ-xizək və istirahət mərkəzlərində olmayan asma yollar və asma nəqliyyatlar(07.3.6). 
    ilə sərnişin daşımaları 
    Yalnız daxil edilir: xizək kurortlarında və istirahət mərkəzlərində nəqliyyat (sərnişin daşıma) xidmətləri. İstisna edilir: müntəzəm nəqliyyat (sərnişindaşıma) xidmətlərinin bir hissəsi olan oxşar nəqliyyat (sərnişindaşıma) xidmətləri (07.3.6)(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi təyyarələr üçün aeroport istismarı xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi təyyarələr üçün havada hərəkətin idarə edilməsi üzrə xidmətlər 
    xidmətlər 
    xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: xüsusi oyunlar üçün ayaqgeyimlərinin icarəsi İstisna edilir:digər ayaq geyimlərinin icarəsi(03.2.2) 
    xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: kiçik qayıqların icarəsi 
    üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: təyyarələrin icarəsi 
    avtoqoşquların lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:avtofurqonlar və kempinq furqonlarının icarəsi 
  79.90.20.10  Turist bələdçilərinin xidmətləri 
  79.90.20.11  Bələdçi-tərcüməçi xidmətləri  
    əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri  
    Yalnız daxil edilir: istirahət və idman tədbirləri üçün əvvəlcədən sifariş etmə xidmətləri İstisna edilir: mədəniyyət tədbirləri üçün əvvəlcədən sifariş etmə üzrə xidmətlər(09.4.2) 
    əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri və digər qruplara daxil  
    edilməyən xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: istirahət və idman tədbirləri üçün əvvəlcədən sifariş etmə xidmətləri İstisna edilir: mədəniyyət tədbirləri üçün əvvəlcədən sifariş etmə üzrə xidmətləri(09.4.2) 
    müxtəlif xidmətlər 
  93.29.19.10  Sirklərin xidmətləri 
  93.29.19.20  Rəqs meydançalarının, diskotekaların və rəqs məktəblərinin  
    xidmətləri 
    (-) təqdim olunan xidmətlər: kinoteatrlar, teatrlar, operalar, konservatoriyalar, konsert zalları, sirklər və digər səs və işıq şouları; . muzeylər, kitabxanalar, incəsənət qalereyaları, sərgilər; . tarixi abidələr, milli parklar, zoologiya və botanika bağları, akva parklar; . televizorların, videomaqnitafonların, videokasetlərin və digər mədəni əmtəələrin icarəsi; . televiziya və radio paketlərindən istifadə hüququ verən lisenziya haqqları və qeydiyyat üçün ödəmələr; . bədii fotoqrafiya, toylar 
    yayımlanması xidmətləri, abunəli televerilişlər istisna edilməklə 
    yayımlanması, abunəli televerilişlər istisna edilməklə 
    və yayımlanması üzrə xidmətlər 
    və yayımlanması üzrə xidmətlər 
    istisna edilməklə 
    qurğuların və müvafiq avadanlıq və ləvazimatların lizinqi 
    və ya icarəsi (kirayəsi) üzrə xidmətlər 
    əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri  
    Yalnız daxil edilir: mədəniyyət tədbirləri üçün əvvəlcədən sifariş etmə üzrə xidmətlər(09.4.2) İstisna edilir: İstirahət və idman tədbirləri üçün əvvəlcədən sifariş etmə xidmətləri (09.4.1)  
    əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri və digər qruplara daxil  
    edilməyən xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: mədəniyyət tədbirləri üçün əvvəlcədən sifariş etmə üzrə xidmətlər(09.4.2) İstisna edilir: İstirahət və idman tədbirləri üçün əvvəlcədən sifariş etmə xidmətləri (09.4.1)  
  90.01.10.10  Əyləncəli teatr tamaşalarının, vokal-instrumental və  
    caz qruplarının və orkestrlərin çıxışlarının təşkil edilməsi 
    üzrə xidmətlər 
    üzrə xidmətlər 
    taraşlar və sair artistlər tərəfindən göstərilən xidmətlər 
    İstisna edilir: Rəssamlar, heykəltaraşlar və s. ornomental əşyalarının yaradıcıları tərəfindən təqdim olunan xidmətlər (incəsənət məmulatları istisna edilməklə)(05.1.1) və incəsənət əşyalarının restavrasiyası(05.1.3) 
    qorunması üzrə xidmətlər 
    üzrə xidmətlər 
    (-) Lotereyalar, totalizatorlar, bukmekerlər, kazinolar və digər oyun müəssisələri, oyun avtomatları və s.(xidmət üzrə xərclər-lotereya biletləri üçün ödənilmiş və oyunlara qoyulmuş məbləğ uduşa ödənilmiş məbləğ arasında fərqdən ibarətdir).  
    üzrə xidmətlər 
    (-) Kitablar, atlaslar, lüğətlər, ensiklopediyalar, bələdçi kitabları, not kitabçaları. Aid edilir: uşaq albomları; kitab cildləməsi. İstisna edilir: marka albomları(09.3.1).  
  58.11.12.10  Bədii kitablar 
  58.11.12.20  İctimai-elmi kitablar 
  58.11.12.30  Elmi-texniki kitablar 
  58.11.13.10  Uşaq kitabları 
  58.11.13.20  Uşaqlar üçün şəkil kitabları, rəngləmək və ya şəkil çəkmək 
    ???n kitablar 
  58.11.14.10  Lüğətlər, coğrafi xəritələr və not məlumatları 
  58.11.14.20  Lüğətlər və ensiklopediyalar və onların seriyalı buraxılışları 
  58.11.14.30  Cap edilmiş notlar 
    sair kitablar 
    qəzetlər, jurnallar və digər dövrü nəşrlər. 
    İstisna edilir: bildiriş və reklam (elan) qəzetləri(12.7.0) 
    İstisna edilir: bildiriş və reklam (elan) qəzetləri(12.7.0) 
    mətbuat 
    İstisna edilir: bildiriş və reklam (elan) qəzetləri(12.7.0) 
    dövri mətbuat 
    İstisna edilir: bildiriş və reklam (elan) qəzetləri(12.7.0) 
    İstisna edilir: bildiriş və reklam (elan) qəzetləri(12.7.0) 
    (-) kataloqlar və reklam xarakterli materiallar; plakatlar, sadə və bədii poçt kartları, təqvimlər; (-) təbrik, dəvətnamələri, elan və məlumat kartları; (-) xəritələr və qlobuslar. İstisna edilir: poçt kartları və aeroqramlar(08.1.0); marka albomlar(09.3.1).  
    Yalnız daxil edilir: Qlobuslar 
    hidroqrafik, yaxud oxşar sxemlər; qlobuslar 
    Qeyd: COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur 
  58.19.13.30  Çap edilmiş köçürmə şəkillər (dekalkomaniyalar) 
  58.19.13.50  Çap edilmiş bütün növ təqvimlər 
    (-) yazı kağızları, qeyd dəftərləri, zərflər, mühasibat kitabçaları, xüsusi kağızlar, gündəliklər və s.; qələmlər, karandaşlar, avtoqələmlər, diyircəkli qələmlər, flomasterlər, mürəkkəblər, pozanlar, karandaş yonanlar və s.; (-) trafaretlər, surət kağızları, yazı maşınları üçün lentlər, mürəkkəb yastıqları, korrektə üçün mayelər və s.; (-) deşik açan alətlər, kağız üçün bıçaq və qayçı, yapışqanlar və yapışdırıcılar, steplər, sancaqlar və s.; (-) qalın kətanlar, palitralar, rənglər, yastıqlar, f 
    min, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız 
  17.12.60.10  Bitki perqamenti 
  17.12.60.30  Yağkeçirməyən kağız 
  17.12.60.50  Kalka 
  17.12.60.70  Perqamin və sair şəffaf və ya yarımşəffaf cilalanmış kağız 
    örtülmüş məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik 
    məqsədlər üçün istifadə edilən kağız və karton 
  17.12.73.30  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan təbaşirlənmiş kağız 
  17.12.73.50  Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan təbaşirlənmiş yazı kağızı 
  17.12.73.60  Təbaşirlənmiş yüngül yazı kağızı 
  17.12.73.70  Sair təbaşirlənmiş yazı kağızı 
    üçün istifadə edilən kağızdan başqa, kaolin, yaxud sair 
    qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-kağız  
  17.12.74.30  Sair təbaşirlənmiş kraft-kağız, yazı kağızından başqa 
  17.12.74.50  Təbaşirlənmiş, ağardılmış kağız  
  17.12.74.70  Sair təbaşirlənmiş kağız 
    üçün istifadə edilən kartondan başqa, kaolin, yaxud sair  
    qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-karton 
  17.12.75.30  Sair təbaşirlənmiş kraft-karton, yazı üçün olan kartondan başqa 
  17.12.75.50  Təbaşirlənmiş, ağardılmış karton 
  17.12.75.70  Sair təbaşirlənmiş karton 
    çöl qatı ağardılmış karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və  
    sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa) 
    sair karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik  
    məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa) 
    üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və  
    idarələrdə, mağazalarda istifadə edilən oxşar məmulatlar və s. 
    surətçıxarma və ya köçürmə kağızı; surətçıxarma apa- 
    ratları üçün trafaretlər və kağızdan ofset formaları; 
    özüyapışan və ya yapışqanlı kağız 
  17.23.11.10  Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız, surətçıxarma apa- 
    ratları üçün trafaretlər və kağızdan ofset təbəqələr və sair 
  17.23.11.30  Zolaq şəkilli və ya rulonda özüyapışan kağız 
  17.23.11.50  Zolaq şəkilli və ya rulonda yapışqanlı kağız 
    adi poçt açıqçaları (otkrıkaları); kağız dəftərxana ləva- 
    zimatı olan qutular 
  17.23.12.10  Zərflər 
  17.23.12.50  Şəkilsiz poçt açıqçaları və s. 
  17.23.12.70  İçində kağız dəftərxana ləvazimatı olan kağız və ya  
    karton qutular 
    mühasibat kitabları, cildləyicilər, formalar və sair ləvazimatlar 
    Yalnız daxil edilir: dəftərxana ləvazimatları, dəftərlər İstisna edilir: marka və digər kolleksiyalar üçün albomlar(09.3.1) 
    istifadə edilən basma naxışlanmış, büzmələnmiş və ya perfora- 
    siya edilmiş sair kağız və karton 
  17.23.14.30  Çap edilmiş, basmanaxışlı və ya dəlinmiş məktub və s. üçün  
    karton və kağız 
  17.23.14.50  Orqtexnika üçün kağız 
    boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s. 
    Yalnız daxil edilir: ofis yapışqanları 
  20.52.10.10  Kazein yapışqanları 
  20.52.10.20  Albuminlər, albuminatlar və onların törəmələri 
  20.52.10.50  Sümük yapışqanı  
  20.52.10.60  Tərkibində dekstrin və sair nişasta növləri olan yapışqanlar 
  20.52.10.80  Kauçuk və plastik kütlə əsaslı adqezivlər 
  20.52.10.90  Sair yapışqanlar və hazır adqezivlər 
    mürəkkəblər 
    bütün formalarda ebonit və ondan hazırlanan məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: pozanlar 
    məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: saxsıdan hazırlanmış məktəb mürəkkəb qabları 
    Yalnız daxil edilir: kağız üçün qayçılar, karandaş itiləyənlər 
    dayaqlar, qələm altlıqları, dəftərxana - möhür altlıqları və oxşar  
    ofis və ya stolüstü avadanlıqlar 
    dəftərxana ləvazimatı və zolaqlar şəklində pərçimlər, 
    zolaqlar şəklində pərçimlər 
    riyazi hesablamalar aparmaq üçün sair alətlər 
    Yalnız daxil edilir: rəsmxətt və cizgi çəkmək üçün ləvazimatlar və hesablama alətləri (aid edilir: loqarifmik xətkeşlər, transporterlər və s.) (COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir: məktub tərəziləri, xətkeşlər  
    rəssamlıq fırçaları, yazı və kosmetika üçün 
    fırçalar; diş fırçaları 
     
    materialdan olan qələmlər və markerlər; siyirmə, 
    vintli və sürüşən karandaşlar 
    və sair qələmlər 
    tutqaclar və oxşar tutqaclar; onların hissələri 
    qrifellər, pastel karandaşları, rəsm çəkmək üçün 
    kömür karandaşları, yazı və rəsm üçün təbaşirlər, 
    dərzilər üçün təbaşirlər 
    ləmək üçün ştempellər və s.; yazı makinaları üçün lentlər 
    və ya oxşar lentlər; ştempel yastıqcıqları 
    (-) səyahət, qidalanma, yerləşdirmə, bələdçilik xidmətləri təmin olunan bütün tətil və səyahət turları. Aid edilir: yarım gün və bir günlük səyahət turları; ziyarətgahlar.  
    agentliklərinin xidmətləri 
    agentliklərinin xidmətləri 
  79.12.11.10  Turistlərə kompleks xidmətlər göstərilməsinin təşkili 
    üzrə xidmətlər 
  79.12.11.20  Turizm ekskursiya xidmətləri 
    (-) məktəbəqədər və ibtidai təhsil. Aid edilir: yaşları ibtidai təhsil üçün çox olanlar üçün təhsil proqramları. 
    (-) Orta təhsil. Aid edilir: məktəbdən kənar yeniyetmələr və gənc şəxslər üçün orta təhsil. 
    xidmətlər 
    (-) davamlı orta təhsil. Aid edilir: məktəbdən kənar yeniyetmələr və gənc şəxslər üçün davamlı orta təhsil. 
    xiidmətlər 
    sair xidmətlər 
    (-) ali təhsil. 
    (-) Gənclər üçün əsasən peşə təlimi və mədəni inkişaf sahəsində heç bir pilləli təhsil tələb etməyən təhsil proqramları. İstisna edilir: sürücülük dərsləri(07.2.4); müstəqil müəllimlər tərəfindən idman və əyləncəli oyunlar kimi istirahət yönümlü təlim kursları(09.4.1).  
    xidmətlər 
  85.59.13.10  Yaşlılar üçün təhsil sahəsində xidmətlər 
  85.59.13.90  Təhsilin sair növləri sahəsində xidmətlər 
    (-) ictimai iaşə ximətləri: restoranlar, kafelər, bufetlər, barlar, çay evləri və s. tərəfindən yeməklərin çatdırılması xidməti (yeməklərin, içkilərin və yüngül qəlyanaltıların hazırlanması və verilməsi), həmçinin aid edilir: . teatr, kinoteatr, idman stadionları, üzgüçülük hovuzları, idman kompleksləri, muzeylər. incəsənət qalereyaları, gece klubları, rəqs salonları və s. kimi istirahət, mədəniyyət, idman və əyləncə xidmətlərinin təqdim edilməsi məkanlarında iaşə xidmətləri; . ictimai nəqliyyat 
    İstisna edilir: tütün məmulatlarının satışı (02.2.0); telefon zəngləri (08.3.0). 
    Qeyd: COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    (-) müəssisə və idarə yeməkxanaları, məktəb, universitet və digər təhsil qurumlarının yeməkxanaları və bufetlərinin iaşə xidmətləri. İstisna edilir: xəstəxanalarda müalicə alanlara qida və içkilərlə təmin edilməsi(06.3.0).  
    (-) mehmanxana, pansionat, otel, kiçik mehmanxanalar (karvansaralar) və “yataq və səhər yeməyi” təklif edən müəssisə xidmətləri; (-) istirahət düşərgələri və mərkəzləri, kamp və furqon şəhərcikləri, gənclər üçün pansiyonlar və dağ evləri; (-) internat məktəbləri, universitet və digər təhsil müəssisələri; ictimai nəqliyyat (qatar, gəmi və s.) qiymətləri ayrı göstərilməklə; gənc işçilər və immiqrantlar üçün yaşayış xidmətləri (yataqxanalar); Aid edilir: məsləhətlər; portye (otel və mehmanxanada yü 
    təqdim edilməsi üzrə xidmətlər (taymşerlərdən başqa) 
    Yalnız daxil edilir:əsas yaşayış yeri üçün istifadə olunan(04.1.1) 
    xidmətləri 
    yataqxanalarının xidmətləri 
    dayanacaqların xidmətləri 
    xidmətlər 
    lərində yataq yerlərinin təqdim edilməsi üzrə xidmətlər 
    xidmətləri 
    agentliklərinin xidmətləri 
    (-) gözəllik salonları, bərbərxanalar, gözəllik mağazaları, manikür, pedikür, türk hamamları, saunalar, qeyri-tibbi masajlar və s. kimi xidmətlər. Aid edilir: bədənə qulluq, depilyasiya və s. İstisna edilir: hidro masaj(06.2.3) və ya (06.3.0); fitnes mərkəzlər(09.4.1).  
    sair xidmətləri 
    İstisna edilir: Amblator termal(istilik) müalicə vannaları(06.2.3) 
    (-) elektrik ülgüclər və saç kəsmək üçün maşınlar, əl və saç qurutmaq üçün elektrik cihazları, saç düzümü və burmaq üçün cihazlar, elektrikli günəş lampaları, vibratorlar, elektrik diş fırçaları və digər ağız boşluğu üçün elektrik cihazları və s; belə cihazların təmiri.  
    cihazları 
    Yalnız daxil edilir: elektrik diş fırçaları (COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    maşınlar 
    elektrotermiki cihazlar; elektrik ütüləri 
    İstisna edilir:elektrik ütüləri(05.3.2) 
    Yalnız daxil edilir: şezlonqlar, ultrabənövşəyi lampalar və oxşar qaralma təhcizatları(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir: qeyri-tibbi elektrik-vibrasiya masaj cihazları (COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi-gigiyena üçün elektrik cihazlarının təmir xidmətləri İstisna edilir: məişət texnikası cihazlarının təmiri üzrə xidmətlər(05.3.3) və iri alətlərin və avadanlıqların təmiri üzrə xidmətlər(05.5.1) 
    larının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir:şəxsi gigiyena ləvazimatlarının, əşyalarının və məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər 
    (-) qeyri-elektrik ləvazimatları: ülgüclər və saç kəsmək üçün avadanlıqlar və onlar üçün tiyələr, dırnaq üçün yiyələr, daraqlar, üz qırxmaq üçün fırçalar, diş fırçaları, dırnaq üçün fırçalar, tel-sancaqları, şəxsi tərəzilər, uşaq tərəziləri və s. (-) şəxsi gigiyena üçün ləvazimatlar: tualet sabunları, tibbi sabunlar, təmizləmə üçün liqrinlər və südlər, üz qırxmaq üçün sabunlar, üz qırxmaq üçün köpüklər və kremlər, diş məcunu və pastaları və s. kosmetik ləvazimatlar: dodaq boyaları, dırnaq üçün l 
    materialları 
    Yalnız daxil edilir: kosmetika və tualet ləvazimatlarında istifadə olunan pudra yastıqları və yastıqçalar(12.1.3) 
    salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri 
    Yalnız daxil edilir: tualet kağızı, kağız əl dəsmalları, kağızdan gigiyena və ya kosmetik salfetlər və dəsmallar 
  17.22.11.10  Tualet kağızı 
  17.22.11.30  Kağız əl dəsmalları, gigiyenik və kosmetik salfetlər, 
    dəsmallar... 
    liflərindən gigiyena və xəstəxana məmulatı, geyim əşyaları 
    və aksessuarları 
    İstisna edilir: geyim əşyaları(03.1.2) və geyim ləvazimatları(03.1.3) 
  17.22.12.10  Kağızdan gigiyenik dəsmallar və tamponlar 
  17.22.12.30  Burun dəsmalları, uşaq əskiləri və oxşar sanitar-gigiyenik  
    vasitələr 
  17.22.12.50  Kağızdan geyim və geyim aksessuarları 
  17.22.12.90  Sair kağız məişət, sanitar-gigiyenik və tibbi məmulatlar 
  20.42.11.50  Ətir 
  20.42.11.70  Tualet suları 
    vasitələr 
  20.42.12.50  Dodaqların makiyajı üçün kosmetik vasitələr  
  20.42.12.70  Gözlərin makiyajı üçün kosmetik vasitələr 
    də daxil edilməklə, digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu 
    vasitələr 
    preparatlar 
  20.42.16.30  Şampunlar 
  20.42.16.50  Saçı burmaq və saçdüzümü üçün vasitələr 
  20.42.16.70  Sa? ???n laklar 
    vasitələr 
    ağız boşluğunun və dişlərin gigiyenası üçün vasitələr 
    vanna üçün vasitələr, digər qruplara daxil edilməyən sair  
    ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri 
    və əczaılıq məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: körpələr üçün əmziklər, döş qoruyucuları və s. oxşar məmulatlar. İstisna edilir: Prezervativlər və dıgər gigiyenik və ya farmasevtik məmulatlar (əşyalar)(06.1.2) 
    Yalnız daxil edilir: daraqlar, saç üçün broşlar, və s. saç sancaqları, burma sancaqları və s. qeyri elektrik plastmas əşyalar 
  22.29.29.30  Plasmasdan qoruyucu papaqlar; lyapalar və sair papaqlar 
  22.29.29.50  Plasmasdan elektrik izolyasiya armaturaları 
    onlar üçün tiyələr 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi gigiyena qayçıları  
    hazırlanan tiyə zolaqları 
    Yalnız daxil edilir: saç qırxanlar, dırnaq yiyələri və s. 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi ölçü tərəziləri, uşaq tərəziləri daxil olmaqla 
    rəssamlıq fırçaları, yazı və kosmetika üçün 
    fırçalar; diş fırçaları 
    Yalnız daxil edilir: diş fırçaları və digər gigiyena əşyaları 
    materiallarından oxşar məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: pariklər, qoyma saqqallar, dırnaqlar və s. 
  32.99.30.10  İnsan və heyvanların tükündən məmulatlar 
  32.99.30.20  Toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar 
  32.99.30.21  Linoleum 
    saç burmaq üçün qısqaclar; aromatik pulvezatorlar və 
    onların taxma ləvazimatı, kosmetika çəkmək üçün 
    pudrayastıqları və tamponlar 
    Yalnız daxil edilir: diş təmizləyənlər 
    fahişələr tərəfindən təqdim olunan xidmətlər. 
    (-) qiymətli daşlar və metallardan hazırlanmış zərgərlik məmulatları; bijuteriyalar, qol düymələri, qalstuk üçün sancaqlar; divar saatları, cib saatları, zəngli saatlar, saniyə ölçənlər, qol saatları; belə əşyaların təmiri. İstisna edilir: bəzək əşyaları(05.1.1) və ya (05.4.0); radio saatlar (09.1.1); əsasən kapital qoyuluşu kimi alınan zərgərlik məmulatları.  
    qolbaqlar, onların hissələri 
    qol və cib saatları 
    saniyəölçənlər 
    sair saatlar 
    cib və ya qol saatlarının əqrəbləri 
    Yalnız daxil edilir: vaxt taymerləri 
    emal edilmiş, lakin bərkidilmiş mirvari, qiymətli və ya  
    yarımqiymətli daşlar 
    işləyən ustaların məmulatı və onların hissələri 
    Yalnız daxil edilir: zərgərlik məmulatları 
    mirvaridən, qiymətli və ya yarımqiymətli daşlardan məmulatlar 
  32.13.10.10  Azqiymətli metallardan zərgərlik məmulatları 
  32.13.10.20  Bijuteriyalar 
    (-) səyahət və digər əşyaların daşınması üçün vasitələr: çemodanlar, sandıqçalar, səyahət çantaları, yol çantaları, əl çantaları, portmanatlar (pul qabları), pul kisələri və s.; (-) körpələr üçün əşyalar: uşaq arabaları, hərəkətli uşaq yataqları, avtomobillər üçün əlavə uşaq oturacaqları, uşaqların daşınması üçün “kenquru” çantaları, uşaq oruracaqları, asma və təhlükəsizlik qayışları və s.; (-) siqaret çəkmək üçün ləvazimatlar: trubkalar, alışqanlar, siqaret qabları, siqar kəsənlər və s.; (-) şə 
    toxuculuq (parça) materialından, vulkanlaşdırılmış və ya karton 
    materialdan çamadanlar, qadın çantaları və oxşar ləvazimatlar; 
    şəxsi gigiyena üçün tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək  
    üçün yol dəstləri 
    İstisna edilir: buz qabları(qutuları)(05.4.0) və bel çantaları (09.3.2) 
  15.12.12.10  Sakvoyaj, çamadan və sair 
  15.12.12.20  Qadın çantası 
  15.12.12.30  Adətən çantada və ya cibdə gəzdirilən məmulatlar 
  15.12.12.50  Keyslər və oxşar məmulatlar 
  15.12.12.70  Şəxsi gigiyena, tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün  
    yol dəstləri 
    məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər 
    və ağacdan sair bəzək əşyaları 
    Yalnız daxil edilir: Siqaret futlyarları(qabları) 
    qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar 
    sanitariya-texnika məmulatları 
    Yalnız daxil edilir: uşaqlar üçün vannalar 
    məmulatlar (dördtin daşlardan, bordyur daşlardan, plitələrdən,  
    kafeldən, kubik daşlardan və oxşar məmulatlardan başqa);  
    süni boyanmış mərmər, travertin, alebastr qırıntısı və tozu 
    Yalnız daxil edilir: mərmərdən qəbir daşları 
    emal edilmiş daş və ondan hazırlanan məmulat; süni boyanmış  
    təbii daş qırıntısı və tozu; aqlomerasiya edilmiş şistdən  
    məmulat 
    Yalnız daxil edilir: mərmər istisna olmaqla digər qəbir daşları 
    onlar üçün tiyələr 
    Yalnız daxil edilir: siqar bıçaqları(kəsənlər) 
    edilməyən sair məmulatlar 
    Yalnız daxil edilir: tütün qutusu, papiros qutuları, pudra qabları və qutuları kimi oxşar cib əşyaları 
  25.99.29.10  Qılınclar, kortiklər, süngülər, mizraqlar və oxşar silah 
    və onların hissələri 
    giqrometrlər və psixrometrlər 
    Yalnız daxil edilir: körpələr üçün avtomobil oturacaqları. İstisna edilir: digər avtomobil oturacaqları(07.2.1) 
    qoruyucu və ya sair eynəklər 
    Yalnız daxil edilir: günəşdən qoruyucu eynəklər İstisna edilir: idman eynəkləri(09.3.2) 
    -stullar, at çapmaq üçün qamçılar, şallaqlar və s. 
    Yalnız daxil edilir: çətirlər, günəşdən qoruyucu çətirlər. əl-ağacları , əl-ağac stulları 
    şallaqlar,qamçılar, şallaqlar və s üçün hissələr, bəzəklər və  
    ləvazimatlar 
    Yalnız daxil edilir: çətirlər, gündən qoruyucu çətirlər üçün hissələr, ləvazimatlar 
    üçün çubuqlar, siqar və ya siqaretlər üçün müştüklər  
    və onların hissələri 
    üçün maye və ya mayeləşdirilmiş qazşəkilli yanacaq 
    Yalnız daxil edilir: ağacdan hazırlanmış tabutlar(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir: dəri və səyahət əşyalarının təmiri 
    (-) mənzillərin təmizlənməsi, ev işlərində köməklik, gündəlik qayğı və reabilitasiya xidmətləri daxil olmaqla bu kimi xidmətlər. Xüsusilə ev təsərrüfatlarının aşağıdakı sahələri üzrə ödədikləri haqqlar: qocalar evləri, əlillər üçün pansionatlar, məqsədi əlil insanların sağlamlıqlarının bərpa edilməsi və bacarıqlarının artırılmasında onlara köməklik göstərmək olan sağlamlıq və tibbi bərpa reabilitasiya mərkəzləri və s.; (-) qoca və əlil insanlara mənzillərdə köməklik və qulluq (mənzillərin təmizl 
    göstərilməsi 
    Qeyd: COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    sosial xidmətlərin göstərilməsi 
    Qeyd: COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    tərəfindən sosial xidmətlərin göstərilməsi 
    Qeyd: COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur. 
    sığınacaqların xidmətləri 
    xidmətlər 
    üzrə xidmətlər 
    qulluq mərkəzlərinin xidmətləri 
    xidmətləri 
    məsləhət xidmətləri 
    sosial xidmətlər 
    (-) həyat sığortası, ölümlə əlaqədar müavinatın alınması üçün sığorta, təhsil sığortası və s. 
  65.11.10.10  Həyatın ölüm halından sığortası üzrə xidmətlər  
  65.11.10.20  Həyatın yaşam sığortası üzrə xidmətlər 
  65.11.10.30  Annuitet sığortası üzrə xidmətlər 
  65.11.10.40  Əmək qabiliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər  
  65.11.10.50  Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta üzrə xidmətlər 
    (-) mənzil sahibləri və sakinləri tərəfindən ödənilən, əsasən mənzil sakini kimi yanğın, oğurluq və su təhlükəsizliyi üzrə sığorta xidməti haqqları. İstisna edilir: mənzil sahibləri tərəfindən ödənilən, əsasən mülkiyyətçi (icarədar) kimi ödədikləri sığorta haqqları.  
    xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: mənzil sığortası ilə bağlı sığorta xidmətləri 
  65.12.41.10  Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası üzrə 
    xidmətlər 
  65.12.41.20  Yanğından icbari sığorta üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: mənzil sığortası ilə bağlı sığorta xidmətləri 
    (-) xəstəliklər və bədbəxt hadisələr üzrə sığorta haqqları. 
    (-) şəxsi nəqliyyat vasitələri ilə əlaqədar sığorta üzrə xidmət haqqları; səyahət sığortası və yük sığortası üzrə xidmət haqqları. 
  65.12.21.10  Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.21.20  Avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 
    sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.21.30  Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin  
    icbari sığortası üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan təyyarələrin sığorta xidmətləri 
  65.12.32.10  Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.32.20  Hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 
    sığortası üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan təyyarələrin sığorta xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan təyyarələrin sığorta xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan təyyarələrin sığorta xidmətləri 
  65.12.35.10  Sair su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.35.20  Su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 
    sığortası üzrə xidmətlər 
    xidmətləri 
    (-) üçüncü şəxslərə və onların mülkiyyətinə dəyən zərərə görə vətəndaş məsuliyyəti hallarının sığortası. 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi ev təsərrüfatı ilə bağlı olan ümumi vasitələrin sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.50.20  Yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər  
  65.12.50.30  Mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası üzrə 
    xidmətlər 
  65.12.50.40  Peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.50.50  Auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə  
    xidmətlər 
  65.12.50.60  İşəgötürənin məsuliyyət sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.50.70  Ümumi mülki məsuliyyətin sığortası üzrə xidmətlər  
    sığorta xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi ev təsərrüfatı ilə bağlı olan ümumi vasitələrin sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.90.10  Həyatın sığortasından başqa sair sığorta xidmətləri 
  65.12.90.20  Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası üzrə  
    xidmətlər 
  65.12.90.30  Sərnişinlərin icbari sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.90.40  İcbari ekoloji sığorta üzrə xidmətlər 
  65.12.90.50  Tibbi personalın QİÇS-dən sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.90.60  Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.90.70  Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari  
    şəxsi sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.90.80  Dövlət qulluqçularının icbari sığortası üzrə xidmətlər 
  65.12.90.90  Diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: şəxsi ev təsərrüfatı ilə bağlı olan ümumi vasitələrin sığortası üzrə xidmətlər 
    (-) banklar, poçt idarələri, əmanət bankları(kassaları), valyuta dəyişmə məntəqələri və oxşar maliyyə təşkilatlarının maliyyə xidmətləri üzrə faktiki ödənişlər; (-) broker kontorlarının, sərmayə və vergi məsləhəti xidmətləri üzrə ödənişlər və haqqlar; (-) şəxsi və dövlət pensiya fondlarının ödəniş yığımları.  
    verilməsi üzrə xidmətlər 
    kredit verilməsi üzrə xidmətlər 
    tərəfindən kredit verilməsi üzrə xidmətlər 
    xidmətlər 
    xidmətlər 
    təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlər 
    xidmətlər 
    xidmətlər 
    daxil edilməyən sair maliyyə vasitəçiliyi üzrə xidmətlər 
    xidmətləri ilə əlaqədar digər qruplara daxil edilməyən sair 
    yardımçı xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: girov və ssuda broker xidmətləri 
    və tənzimləmə xidmətləri 
    sahəsində xidmətlər 
    (-) digər kateqoriyalara aid edilməyən xidmətlər üzrə hüquqi, məşğulluq xidmətləri və s. üzrə haqqlar; (-) dəfn, dini adət və ayinlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar xidmətlər; (-) daşınmaz əmlak, mənzil agentləri, satış salonları, aksionlar və digər vasitəçilik xidmətlərinin ödənilməsi; (-) sənəd surətləri, yazılı və şifahi tərcümələr üzrə xidmətlər; (-) doğum, nikah və ölüm şəhadətnamələri və inzibati sənədlərin verilməsi üçün haqqlar; (-) qrafoloq, astroloq, şəxsi dediktivlər, cangüdənlər,  
    Yalnız daxil edilir: sənədlərin çapı üzrə poliqrafiya xidmətləri 
  18.12.19.10  Qeydiyyat jurnallarıı, mühasibat kitabları, kağıztikən qov- 
    luqlar, blanklar və sair kağız və karton dəftərxana ləvazimatları 
  18.12.19.11  Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, bloknotlar,  
    gündəliklər və s. 
  18.12.19.12  Dəftərlər 
  18.12.19.13  Kağız və ya kartondan qovluqlar, teztikən qovluqlar və üzlüklər 
  18.12.19.14  Özüköçürən blanklar 
  18.12.19.15  Kolleksiya və ya nümunələr üçün albomlar 
  18.12.19.16  Suçəkən kağız kitabçaları, çıxan üzlüklər və s.kağız  
    dəftərxana ləvazimatları 
    Yalnız daxil edilir: qəzet bildirişləri və elanlar 
    Yalnız daxil edilir: qəzet bildirişləri və elanlar 
    mətbuat 
    Yalnız daxil edilir: qəzet bildirişləri və elanlar 
    Yalnız daxil edilir: qəzet bildirişləri və elanlar 
    Yalnız daxil edilir: qəzet bildirişləri və elanlar 
    Yalnız daxil edilir: daşınmaz əmlak agentlərinin xidmətləri üçün ödənişlər(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    Yalnız daxil edilir: daşınmaz əmlak agentlərinin xidmətləri üçün ödənişlər(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    və alınması  
    Yalnız daxil edilir: daşınmaz əmlak agentlərinin xidmətləri üçün ödənişlər(COICOP-un izahlı qeydlərində ətraflı qeyd olunur) 
    üzrə xidmətlər 
    hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik üzrə xidmətlər 
    hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik üzrə xidmətlər 
    sahəsində xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: yer və bina evlərinin alınması ilə bağlı olmayan xidmətlər 
    xidmətlər 
  74.30.11.30  Yazılı tərcümə üzrə xidmətlər 
  74.30.11.50  Şifahi tərcümə üzrə xidmətlər 
  74.30.12.10  İnterpretasiya sahəsində xidmətlər 
  74.30.12.20  Ofisdə iş və katiblik xidmətləri 
  74.30.12.21  Telefonlara cavab verməklə əlaqədar xidmətlər 
  74.30.12.22  Mətnlərin surətinin çıxarılması və çoxaldılması ilə 
    əlaqədar xidmətlər 
  74.30.12.30  Sair katiblik xidmətləri 
  74.30.12.31  Ünvan sahiblərinin siyahılarının tərtib edilməsi və 
    materialların göndərilməsi üzrə xidmətlər 
  74.30.12.32  Poçt xidmətləri 
    Yalnız daxil edilir: cangüdən mühafizə xidmətləri 
    Qeyd: incəsənət və mədəniyyət istisna olmaqla digər sərgilərə giriş haqqları. Mədəniyyət və incəsənət tədbirləri üçün giriş haqqları 09.4.2-ə aid edilir.  
    larının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər 
    Yalnız daxil edilir: gözləmə zamanı göstərilən xidmətlər 
     
    TƏSNİFATI BÖLMƏLƏRİ 
     
  01.11.93.10  Raps toxumu 
  01.11.93.11  Payızlıq raps toxumu 
  01.11.93.12  Yazlıq raps toxumu 
  01.11.99.10  Saflor toxumu 
  01.11.99.20  Turpəng toxumu 
  01.11.99.21  Payızlıq turpəng toxumu 
  01.11.99.22  Yazlıq turpəng toxumu 
  01.11.99.30  Yağçiçəyi toxumu 
  01.11.99.40  Gənəgərçək toxumu 
  01.11.99.50  Çətənə toxumu 
  01.11.99.51  Cənub çətənə toxumu 
  01.11.99.52  Rusiyanın mərkəzi zonalarında yetişən çətənə toxumu 
  01.11.99.60  Kənaf toxumu 
  01.11.99.70  Xaşxaş toxumu 
  01.11.99.90  Sair yağlı toxumlar 
    süfrə kökümeyvəliləri və kökü yumrular 
  01.13.72.10  Şəkər çuğunduru toxumu 
  01.13.72.20  Şəkər çuğunduru toxumluqları 
  01.13.72.21  Anac şəkər çuğunduru toxumluqları 
  01.15.10.10  Fermentasiya edilməmiş tütün 
  01.15.10.11  Fermentasiya edilməmiş xam tütün 
  01.15.10.12  Fermentasiya edilməmiş xam siqar tütünü 
  01.15.10.20  Tənbəki - fermentasiya edilməmiş xammal 
  01.16.11.10  1-ci sort xam pambıq 
  01.16.11.20  2-ci sort xam pambıq 
  01.16.11.30  3-cü sort xam pambıq 
  01.16.11.40  4-cü sort xam pambıq 
    cüt, kənaf 
  01.16.12.10  Kənaf 
  01.16.12.90  Sair liflər 
  01.19.10.10  Kökümeyvəli, bostan və paxlalı yem bitkiləri 
  01.19.10.11  Yemlik kökümeyvəli bitkilər 
  01.19.10.12  Yemlik bostan bitkiləri 
  01.19.10.13  Yemlik paxlalı bitkilər 
  01.19.10.20  Silosluq (qarğıdalısız) yem bitkiləri 
  01.19.10.21  Yaşıl günəbaxan kütləsi 
  01.19.10.22  Yem kələmi 
  01.19.10.23  Veyrix qarabaşağı 
  01.19.10.24  Əməköməci (balbay) 
  01.19.10.29  Sair silosluq bitkilər 
  01.19.10.30  Yem üçün qarğıdalı 
  01.19.10.31  Yaşıl qarğıdalı kütləsi 
  01.19.10.32  Qarğıdalı şaxı 
  01.19.10.33  Silosluq qarğıdalı 
  01.19.10.40  Birillik otlardan hazırlanan yemlər 
  01.19.10.41  Quru ot 
  01.19.10.42  Yaşıl yem, senaj, silos və ot unu 
  01.19.10.90  Sair yemlər 
    toxumları və yem bitkilərinin toxumları 
    İstisna edilir: Ot toxumları(09.3.3) 
  01.19.31.10  Çuğundur (şəkər çuğundurundan başqa) toxumu 
  01.19.31.20  Yem bitkilərinin toxumları 
  01.19.31.30  Yemlik kökümeyvəlilərin toxumları 
  01.19.31.40  Kökümeyvəlilərin toxumluqları 
  01.19.31.41  Yemlik kökümeyvəlilərin toxumluqları 
  01.19.31.50  Anac kökümeyvəlilər 
  01.19.31.51  Anac yemlik kökümeyvəlilər 
  01.19.31.60  Birillik ot toxumu 
  01.19.31.61  ??l noxudu toxumu 
  01.19.31.62  Acı lyupin toxumu 
  01.19.31.63  Şirin lyupin toxumu 
  01.19.31.64  Sudan otu toxumu 
  01.19.31.65  Qaramuq toxumu 
  01.19.31.69  Sair birillik ot toxumları 
  01.19.31.70  ?oxillik ot toxumu 
  01.19.31.71  Yonca toxumu 
  01.19.31.72  Şabdar toxumu 
  01.19.31.73  Xaşa toxumu 
  01.19.31.74  Pişikquyruğu toxumu 
  01.19.31.75  Cır yulaf toxumu 
  01.19.31.76  Qılçıqsız tonqalotu toxumu 
  01.19.31.79  Sair çoxillik ot toxumları 
  01.19.31.80  Yemlik bostan bitkiləri toxumluqları 
  01.19.31.90  Sair 
  01.19.39.10  Kasnı kökləri 
  01.19.39.90  Sair  
  01.27.12.10  Çay yarpaqları  
  01.27.12.11  Sortluq çay yarpağı 
  01.27.12.12  Qaba çay yarpağı 
    kimi istifadə olunan bitkilər 
  01.28.30.10  Efir yağlı bitkilər 
  01.28.30.20  Dərman bitkiləri 
    istifadə olunan tərəvəz xammalı 
    qələmlər; göbələk telləri 
    İstisna edilir: canlı bitkilər, soğanaqlar, köküyumrular və köklər, ştil və qələmlər(09.3.3) 
  01.30.10.10  Soğanaq və soğan yumruları 
  01.30.10.11  Güllərin kök yumruları və soğanaqlar 
  01.30.10.12  Tərəvəzlərin kök yumruları və soğanaqlar 
  01.30.10.20  Gül və tərəvəz şitilləri 
  01.30.10.21  Gül şitili 
  01.30.10.22  Tərəvəz şitili 
  01.30.10.30  Meyvə və giləmeyvə bitkiləri 
  01.30.10.31  Tumlu meyvə bitkiləri 
  01.30.10.32  Çəyirdəkli meyvə bitkiləri 
  01.30.10.33  Giləmeyvə bitkiləri 
  01.30.10.34  Bərkqabıqlı meyvə bitkiləri 
  01.30.10.35  Sitrus bitkiləri 
  01.30.10.36  Subtropik bitkilər 
  01.30.10.37  Üzüm tənəyi 
  01.30.10.40  Ağac və kol toxmacları 
  01.30.10.50  Ağac və kol tingləri 
  01.30.10.60  Göbələk telləri 
  01.30.10.90  Sair 
  01.41.10.10  Südlük naxırın yaşlı mal-qarası 
  01.41.10.11  İnək 
  01.41.10.12  Dayə inək 
  01.41.10.13  Törədici buğa  
  01.41.10.14  Kökəltmədə olan yaşlı südlük inək və ana camışlar 
  01.41.10.20  Südlük naxırın cavanları 
  01.41.10.21  Düyə 
  01.41.10.22  1 yaşdan 2 yaşadək olan erkək dana 
  01.41.10.23  2 yaşdan yuxarı cöngə 
  01.41.10.24  1 yaşdan 2 yaşadək olan axtalanmış erkək dana 
  01.41.10.25  2 yaşdan yuxarı axtalanmış öküz 
  01.41.10.26  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi dana 
  01.41.10.27  2 yaşdan yuxarı düyə 
  01.41.10.30  Ətlik naxırın yaşlı mal-qarası  
  01.41.10.31  İnək 
  01.41.10.32  Törədici buğa 
  01.41.10.33  Kökəltmədə olan cavan mal-qara 
  01.41.10.40  Ətlik naxırın cavanları 
  01.41.10.41  1 yaşdan 2 yaşadək olan erkək dana 
  01.41.10.42  2 yaşdan yuxarı cöngə 
  01.41.10.43  1 yaşdan yuxarı olan axtalanmış erkək dana 
  01.41.10.44  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi dana 
  01.41.10.45  2 yaşdan yuxarı düyə 
  01.41.10.50  Öküzlər 
  01.41.10.51  İş öküzü 
  01.41.10.52  1 yaşdan yuxarı öküz (iş öküzü istisna olmaqla) 
    İstisna edilir:qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) və nəqliyyat vasitələrini(qoşquları) çəkmək üçün heyvanlar(07.1.4) 
  01.42.11.10  Zebu 
  01.42.11.11  Sair 
  01.42.11.20  Camış 
  01.42.11.21  Törədici camış kəli 
  01.42.11.22  Kökəltmədə olan yaşlı camışlar 
  01.42.11.23  Cavan camışlar 
  01.42.11.24  Düyə  
  01.42.11.25  1 yaşdan 2 yaşadək olan kəlçə  
  01.42.11.26  2 yaşdan yuxarı kəl 
  01.42.11.27  1 yaşdan 2 yaşadək olan axtalanmış kəlçə 
  01.42.11.28  2 yaşdan yuxarı axtalanmış kəl 
  01.42.11.29  1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi balaq 
  01.42.11.30  2 yaşdan yuxarı düyə 
  01.42.12.10  Südlük inəyin 1 yaşadək olan danası 
  01.42.12.11  Dişi buzov 
  01.42.12.12  Erkək buzov 
  01.42.12.13  Balaqlar 
  01.42.12.14  1 yaşadək olan balaqlar 
  01.42.12.15  Dişi balaq 
  01.42.12.16  Erkək balaq 
  01.42.12.20  Ətlik inəyin 1 yaşadək olan buzovu 
  01.42.12.21  8 ayadək olan buzov 
  01.42.12.22  8 aydan 12 ayadək olan dana 
  01.42.12.23  8 ayadək olan erkək buzov 
  01.42.12.24  8 aydan 12 ayadək olan erkək dana 
    İstisna edilir:qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) və nəqliyyat vasitələrini(qoşquları) çəkmək üçün heyvanlar(07.1.4) 
  01.43.10.10  Yaşlı cins atlar 
  01.43.10.11  Cins madyan 
  01.43.10.12  Törədici ayğır 
  01.43.10.13  Yoxlanılan cins ayğır 
  01.43.10.20  Cavan cins atlar 
  01.43.10.21  3 və yuxarı yaşda cins törədici ayğırlar 
  01.43.10.22  3 və yuxarı yaşda cins madyan 
  01.43.10.23  2 yaşdan 3 yaşadək cins ayğır 
  01.43.10.24  2 yaşdan 3 yaşadək cins madyan 
  01.43.10.25  1 yaşdan 2 yaşadək cins dayça 
  01.43.10.26  1 yaşdan 2 yaşadək cins qulan 
  01.43.10.27  1 yaşadək yoxlanılan cins erkək daylaq 
  01.43.10.28  1 yaşadək cins dişi daylaq 
  01.43.10.30  İstifadə edilən yaşlı atlar 
  01.43.10.31  İstifadə edilən törədici ayğır 
  01.43.10.32  İstifadə edilən madyan 
  01.43.10.33  İstifadə edilən axta at 
  01.43.10.34  İş atı 
  01.43.10.39  Digər 3 yaşdan yuxarı istifadə edilən ayğır və axta atlar 
  01.43.10.40  Cavan istifadə edilən atlar 
  01.43.10.41  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən axta atlar və ayğırlar 
  01.43.10.42  2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən madyan 
  01.43.10.43  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən axta atlar və dayçalar 
  01.43.10.44  1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən qulan 
  01.43.10.45  1 yaşadək istifadə edilən erkək daylaq 
  01.43.10.46  1 yaşadək istifadə edilən erkək dayça 
  01.43.10.47  1 yaşadək istifadə edilən dişi daylaq 
  01.43.10.50  Yaşlı eşşək 
  01.43.10.51  Dişi eşşək 
  01.43.10.52  Törədici eşşək 
  01.43.10.53  Axta eşşək 
  01.43.10.60  Cavan eşşək 
  01.43..10.61  3 yaşdan yuxarı eşşək 
  01.43.10.62  1 yaşdan 3 yaşadək sıpa 
  01.43.10.63  1 yaşadək qoduq 
  01.43.10.70  Qatır və at qatırı 
  01.43.10.71  İş qatırı və at qatırları 
  01.43.10.72  Cavan qatır və at qatırları 
  01.44.10.10  Ana dəvə (maya) 
  01.44.10.11  Törədici dəvə (nər) 
  01.44.10.12  Cavan dəvə 
    İstisna edilir:qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) 
  01.45.11.10  Dağ merenosu cinsli qoyunlar 
  01.45.11.11  Ana qoyun  
  01.45.11.12  Törədici qoç 
  01.45.11.13  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və axtalanmışlar (axtalar) 
  01.45.11.20  Dağ merenosu cinsli cavan qoyunlar 
  01.45.11.21  1 yaşadək quzu 
  01.45.11.22  1 yaşdan yuxarı şişək 
  01.45.11.30  Qala cinsli qoyunlar 
  01.45.11.32  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və buruxlar (axtalar) 
  01.45.11.40  Qala cinsli cavan qoyunlar 
  01.45.11.41  1 yaşadək quzu 
  01.45.11.42  1 yaşdan yuxarı şişək 
  01.45.11.50  Qarabağ cinsli qoyunlar 
  01.45.11.51  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların  
    (axtaların) yarımkobud yunlu cinsləri  
  01.45.11.60  Qarabağ cinsli cavan qoyunlar 
  01.45.11.61  1 yaşadək quzu 
  01.45.11.62  1 yaşdan yuxarı şişək 
  01.45.11.70  Digər cinslərdən olan qoyunlar 
  01.45.11.71  1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların  
    (axtalar) kobud yunlu cinsləri 
  01.45.11.80  Digər cinslərdən olan cavan qoyunlar 
  01.45.11.81  1 yaşadək quzu 
  01.45.11.82  1 yaşdan yuxarı şişək 
    İstisna edilir:qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) 
  01.45.12.10  Yaşlı keçilər 
  01.45.12.11  Ana ke?i 
  01.45.12.12  Törədici təkə 
  01.45.12.13  Axtalanmış təkə 
  01.45.12.20  Cavan keçilər 
  01.45.12.21  1 yaşdan yuxarı keçilər 
  01.45.12.22  1 yaşdan yuxarı təkə 
  01.45.12.23  1 yaşadək dişi çəpiş 
  01.45.12.24  1 yaşadək erkək çəpiş 
  01.45.12.25  1 yaşadək buruq erkək çəpiş 
  01.45.30.10  Qırxılmış yuyulmamış yun 
  01.45.30.11  Yuyulmamış zərif yun  
  01.45.30.12  Yarımzərif yun 
  01.45.30.13  Yarımqaba yun 
  01.45.30.14  Qaba yun (qarag?ls?z) 
  01.45.30.15  Qarag?l qoyununun qaba yunu 
  01.45.30.50  Sair heyvanların yunu və tükü 
  01.45.30.51  Daranmamış zərif və ya qalın mal-qara tükü  
  01.45.30.52  At t?k? 
  01.45.30.60  Digər heyvanların zərif tükü 
  01.45.30.70  Digər heyvanların qaba tükü 
    İstisna edilir:qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) 
  01.46.10.10  Əsas sürünün donuzları 
  01.46.10.11  Törədici qaban 
  01.46.10.12  Əsas ana donuz 
  01.46.10.13  Yoxlanılan ana donuz 
  01.46.10.14  Ana donuz (birdəfəlik) 
  01.46.10.15  9 aydan yuxarı ana donuz 
  01.46.10.20  Cavan donuzlar 
  01.46.10.21  2 ayadək çoşka 
  01.46.10.22  2 aydan 4 ayadək çoşka 
  01.46.10.30  Təmir üçün dişi donuzlar  
  01.46.10.31  4 aydan 5 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.32  5 aydan 6 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.33  6 aydan 7 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.34  7 aydan 8 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.35  8 aydan 9 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.36  9 aydan 10 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.37  10 aydan 11 ayadək təmir üçün dişi donuz 
  01.46.10.40  Təmir üçün erkək donuzlar 
  01.46.10.41  4 aydan 5 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.42  5 aydan 6 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.43  6 aydan 7 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.44  7 aydan 8 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.45  8 aydan 9 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.46  9 aydan 10 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.47  10 aydan 11 ayadək təmir üçün erkək donuz 
  01.46.10.50  Kökəltmədə olan donuzlar 
  01.46.10.51  Kökəltmədə olan əsas sürü donuzu 
  01.46.10.52  Kökəltmədə olan ana donuz 
  01.46.10.53  4 aydan 5 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.54  5 aydan 6 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.55  6 aydan 7 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.56  7 aydan 8 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.57  8 aydan 9 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.58  9 aydan 10 ayadək kökəltmədə olan donuz 
  01.46.10.59  10 aydan 11 ayadək kökəltmədə olan donuz 
    İstisna edilir:qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) 
  01.47.11.10  Valideyn sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar 
  01.47.11.11  Valideyn sürüsündən olan xoruz 
  01.47.11.12  Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan toyuq 
  01.47.11.13  Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq 
  01.47.11.14  Valideyn sürüsündən olan cücə 
  01.47.11.19  Valideyn sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq 
  01.47.11.20  Sənaye sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar 
  01.47.11.21  Sənaye sürüsündən olan xoruz 
  01.47.11.22  Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan toyuq 
  01.47.11.23  Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq 
  01.47.11.24  Sənaye sürüsündən olan cücə 
  01.47.11.29  Sənaye sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq 
  01.47.11.30  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli toyuqlar 
  01.47.11.31  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli xoruz 
  01.47.11.32  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan toyuq 
  01.47.11.33  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan cavan toyuq 
  01.47.11.34  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücə 
  01.47.11.35  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücələr-broylerlər 
  01.47.11.39  Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli kökəltmədə olan toyuqlar 
  01.47.11.40  Hind xoruzu 
    İstisna edilir:qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) 
  01.47.12.10  Cavan hind toyuğu 
  01.47.12.11  1 həftədən 2 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi 
  01.47.12.12  2 həftədən 17 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi 
  01.47.12.13  17 həftədən yuxarı ətlik hind toyuğu  
  01.47.12.19  Kökəltmədə olan hind toyuqları 
  01.47.12.90  Sair quşlar 
    İstisna edilir:qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) 
  01.47.13.10  Qazlar 
  01.47.13.11  Erkək qaz 
  01.47.13.12  Dişi qaz 
  01.47.13.13  Cavan ətlik qaz 
  01.47.13.14  1 həftədən 4 həftəyədək olan qaz balası 
  01.47.13.15  1 həftədən 27 həftəyədək olan cavan qaz 
  01.47.13.19  Kökəltmədə olan qaz 
    İstisna edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) 
  01.47.14.10  Ördəklər 
  01.47.14.11  Erkək ördək 
  01.47.14.12  Yumurtlayan ördək 
  01.47.14.13  Cavan ördək 
  01.47.14.14  Ördək balası 
  01.47.14.15  Ördək balaları-broyler 
  01.47.14.16  Kökəldilmiş ördəklər 
  01.47.14.20  Firəng toyuqu 
  01.47.14.21  Firəng xoruzu 
    İstisna edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) və ev heyvanları(09.3.4) 
  01.49.11.10  Evdovşanı 
  01.49.11.11  Ana evdovşanı 
  01.49.11.12  Erkək evdovşanı 
  01.49.11.13  Cavan evdovşanı 
    İstisna edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) və ev heyvanları(09.3.4) 
    edilməklə) 
    İstisna edilir: ev heyvanları(09.3.4) 
    İstisna edilir: qida istehlakı üçün alınmış canlı heyvanlar(01.1.2) və ev heyvanları(09.3.4) 
  01.49.19.10  Bal arısı 
  01.49.19.11  Arı ailəsi 
  01.49.19.12  Arı beçəsi 
  01.49.19.13  Ana arı 
  01.49.19.14  İşçi arı 
  01.49.25.10  İpək qurdu 
  01.49.25.20  Açılmaq üçün yararlı olan barama 
  01.49.26.10  Həşəratların mumu 
  01.49.26.11  Arı mumu 
  01.49.26.12  Sair həşəratların mumu 
  01.49.26.13  Həşəratların toxumu 
  01.49.26.14  Həşəratların südü 
    i?alat 
  01.49.31.10  Qunduz dərisi 
  01.49.31.20  Ondatra dərisi 
  01.49.31.30  Su samuru dərisi 
  01.49.31.40  Tülkü dərisi 
  01.49.31.50  Qara-qonur tülkü dərisi 
  01.49.31.60  Qunduz balasının dərisi 
  01.49.31.90  Sair xəz-dərili heyvanların emal edilməmiş dərisi 
  01.49.32.10  Xəzlik quzu dərisi 
  01.49.32.20  Ev dovşanı dərisi 
  01.49.32.30  Dovşan dərisi 
    edilməmiş xəzlik dəri xammalı 
  01.49.39.10  Sürünən heyvanların dərisi 
  01.49.39.90  Sair heyvanların dərisi 
  01.61.10.10  Tarla işləri 
  01.61.10.11  Torpağın hazırlanması 
  01.61.10.12  Tarla bitkilərinin əkini üzrə işlər 
  01.61.10.13  Tarla bitkiləri əkinlərinə qulluq 
  01.61.10.14  Yem tədarükü 
  01.61.10.15  Tarla bitkilərinin yığımı üzrə işlər 
  01.61.10.16  Gülçülükdə görülən işlər