Kod : Ad :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Cinayətkarlığın statistik təsnifatı
Excel
Kod Ad
01  Ölümlə nəticələnən və ya öldürməyə yönələn əməllər  
0101  Qəsdən adam öldürmə 
0102  Qəsdən adam öldürməyə cəhd  
0103  Ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə 
01031  Cinayətkarcasına özünəgüvənmə nəticəsində adam öldürmə  
01032  Cinayətkarcasına etinasızlıq nəticəsində adam öldürmə  
010321  Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması nəticəsində adam öldürmə  
010322  Hərəkət təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması ilə əlaqəli olmayan adam öldürmə  
0104  Özünü öldürməyə kömək etmə və ya özünü öldürmə həddinə çatdırma  
01041  Özünü öldürməyə kömək etmə 
01049  Özünü öldürməyə köməketmə və ya özünü öldürmə həddinə çatdırma kimi digər əməllər  
0105  Evtanaziya 
0106  Qanunsuz abort etmə 
0107  Silahlı münaqişə zamanı adam öldürmə 
0109  Ölümə səbəb olan və ya öldürməyə yönələn digər əməllər  
02  Şəxsə zərər vuran və ya zərər yetirməyə yönələn əməllər 
0201  Basqın və hədə-qorxular 
02011  Basqın  
020111  Ağır nəticələrə səbəb olan basqın 
020112  Az ağır nəticələrə səbəb olan basqın 
02012  Hədə-qorxu 
020121  Ağır nəticələrə səbəb olan hədə-qorxu 
020122  Az ağır nəticələrə səbəb olan hədə-qorxu 
02019  Digər basqın və ya hədə-qorxular 
0202  Şəxsiyyətin azadlığı əleyhinə olan əməllər 
02021  Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin oğurlanması  
020211  Valideyn tərəfindən oğurlanma 
020212  Digər ailə üzvü tərəfindən oğurlanma 
020213  Qəyyum (himayəçi) tərəfindən oğurlanma 
020219  Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərlə bağlı digər oğurluq əməlləri 
02022  Qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə 
020221  Adam oğurluğu 
020222  Azadlığın qanunsuz məhdudlaşdırılması 
020223  Talama məqsədi olmadan qanunsuz olaraq avtomobil və ya başqa nəqliyyat vasitəsi ələ keçirmə  
020229  Qanunsuz azadlıqdan məhrum etmədə ehtiva edilən digər əməllər  
02029  Şəxsiyyətin azadlığı əleyhinə olan digər əməllər  
020291  Qanunsuz olaraq övladlığa götürmə 
020292  Qadını nikaha daxil olmağa məcbur etmə 
020299  Şəxsiyyətin azadlığı əleyhinə olan digər əməllər 
0203  Köləlik və istismar 
02031  Köləlik 
02032  Məcburi əmək 
020321  Ev təsərrüfatında məcburi əmək 
020322  İstehsalatda məcburi əmək 
020323  Dövlət orqanları və ya Silahlı qüvvələrdə məcburi əmək 
020329  Digər məcburi əməkdə ehtiva edilən əməllər 
02039  Digər köləlik və istismar əməlləri 
0204  İnsan alveri 
02041  Cinsi istismar məqsədilə insan alveri 
02042  Məcburi əmək və ya xidmət məqsədilə insan alveri  
02043  İnsan orqanlarının və toxumalarının qanunsuz çıxarılması məqsədilə insan alveri  
02044  Digər məqsədlər üçün insan alveri 
0205  Məcbur etmə 
02051  Hədə-qorxu ilə tələb etmə və ya şantaj 
02059  Digər məcbur etmə əməlləri 
0206  Ehtiyatsızlıq 
02061  Himayəsi altında olan şəxslərə qarşı cinayətkarcasına etinasızlıq 
020611  Himayəsi altında olan uşaqlara qarşı cinayətkarcasına etinasızlıq 
020612  Himayəsi altında olan digər asılı şəxslərə qarşı cinayətkarcasına etinasızlıq 
020619  Himayəsi altında olan şəxslərə yönəlmiş cinayətkarcasına etinasızlıqda ehtiva edilən digər əməllər 
02062  Səhlənkarlıq və ya qulluğa səhlənkar yanaşma 
02063  Nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi zamanı ehtiyatsızlıq  
02069  Ehtiyatsızlıqla törədilən digər əməllər 
0207  Təhlükəli əməllər 
02071  Sağlamlığa təhlükə yaradan əməllər 
02072  Psixotrop maddələrin təsiri altında nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi 
020721  Spirtli içkinin təsiri altında nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi 
020722  Narkotik maddələrin təsiri altında nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi 
020729  Digər güclü təsir edən maddələrin təsiri altında nəqliyyat vasitəsinin idarə edilməsi  
02079  Digər təhlükəli əməllər 
0208  Qorxu və ya emosional sarsıntı yaşatmağa yönəlmiş hərəkətlər 
02081  Seksual qısnama 
020811  İş yerində seksual qısnama 
020819  Digər seksual qısnama əməlləri 
02082  Təqib 
02089  Qorxu və ya emosional sarsıntı yaratmağa yönəlmiş digər əməllər 
0209  Böhtan və ya təhqir 
02091  Zərərçəkmiş şəxsin xarakterik cəhətləri və xüsusiyyətləri ilə əlaqədar böhtan və ya təhqir  
02092  Zərərçəkmiş şəxsin inanc və ya dəyərləri ilə əlaqədar böhtan və ya təhqir  
02099  Digər böhtan və ya təhqir əməlləri 
0210  Ayrı-seçkilik 
02101  Şəxsi ayrı-seçkilik 
02102  Qrup ayrı-seçkiliyi 
02109  Digər ayrı-seçkilik əməlləri 
0211  Şəxsiyyətə qarşı yönəlmiş əməllər 
02111  Şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma 
02119  Şəxsiyyətə qarşı yönəlmiş digər əməllər 
0219  Şəxsə zərər vuran və ya zərər vurmaya yönəlmiş digər əməllər  
03  Seksual xarakterli təhlükəli əməllər 
0301  Cinsi zorakılıq 
03011  Zorlama 
030111  Zor tətbiq etməklə zorlama 
030112  Zor tətbiq etməməklə zorlama 
030113  Təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi zorlama 
030119  Digər zorlama əməlləri 
03012  Seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri 
030121  Seksual xarakterli fiziki zorakılıq hərəkətləri 
030122  Seksual xarakterli qeyri-fiziki zorakılıq hərəkətləri 
030129  Hər hansı kateqoriyaya daxil edilməyən digər seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri 
03019  Digər seksual zorakılıq əməlləri 
0302  Cinsi istismar 
03021  Yetkinlik yaşına çatmış şəxslərin cinsi istismarı 
03022  Uşaqların cinsi istismarı 
030221  Uşaq pornoqrafiyası 
030222  Uşaq fahişəliyi 
030223  Uşaqların cinsi istismara hazırlanması 
030229  Uşaqların cinsi istismarını nəzərdə tutan digər əməllər  
03029  Cinsi istismarı nəzərdə tutan digər əməllər 
0309  Seksual xarakterli digər təhlükəli əməllər 
04   Şəxsə zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədilən mülkiyyət əleyhinə yönəlmiş əməllər  
0401  Soyğunçuluq 
04011  Soyğunçuluq 
040111  İctimai yerdə soyğunçuluq 
040112  Şəxsi mülkiyyətdə olan yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə qanunsuz olaraq girməklə törədilən soyğunçuluq 
040119  Soyğunçuluqda ehtiva edilən digər əməllər 
04012  Tranzit zamanı dəyərli əşyalar və ya malların soyğunçuluğu 
040121  Avtomobil və ya digər nəqliyyat vasitəsinin soyğunçuluğu 
040129  Tranzit zamanı dəyərli əşyalar və ya malların soyğunçuluğu ilə bağlı digər əməllər 
04013  Təşkilat və ya müəssisədə soyğunçuluq 
040131  Maliyyə müəssisəsində soyğunçuluq 
040132  Qeyri-maliyyə müəssisəsində soyğunçuluq 
04014  Mal-qara soyğunçuluğu 
04019  Soyğunçuluqda ehtiva edilən digər əməllər 
0409  Şəxsə qarşı zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə törədilən və mülkiyyətə qarşı yönəlmiş digər əməllər  
05  Yalnız mülkiyyət əleyhinə yönəlmiş əməllər 
0501  Quldurluq 
05011  Kommersiya müəssisəsinə daxil olmaqla törədilən quldurluq  
05012  Fərdi yaşayış sahəsinə, habelə binaya, anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə qanunsuz olaraq girməklə törədilən quldurluq  
050121  Fərdi yaşayış sahəsinə, habelə binaya qanunsuz olaraq girməklə törədilən quldurluq  
050122  Anbara və ya başqa saxlanc yerlərinə qanunsuz olaraq girməklə törədilən quldurluq  
05013  İctimai yerlərə quldurluq  
05019  Quldurluqda ehtiva edilən digər əməllər 
0502  Oğurluq 
05021  Mühərrikli nəqliyyat vasitəsinin və ya onun hissələrinin oğurlanması 
050211  Avtomobil və ya başqa nəqliyyat vasitəsinin oğurlanması  
050212  Avtomobil və ya başqa nəqliyyat vasitəsinin qanunsuz istifadəsi  
050213  Avtomobil və ya başqa nəqliyyat vasitəsinin hissələrinin oğurlanması  
050219  Mühərrikli nəqliyyat vasitəsinin və ya onun hissələrinin oğurlanmasını nəzərdə tutan digər əməllər  
05022  Şəxsi əmlakın oğurlanması 
050221  Şəxsi əmlakın oğurlanması 
050222  Şəxsi əmlakın nəqliyyat vasitəsindən oğurlanması 
050229  Şəxsi əmlakın oğurlanmasını nəzərdə tutan digər əməllər 
05023  Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatdan oğurluq  
050231  Mağazadan oğurluq 
050239  Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatdan oğurluqda ehtiva edilən digər əməllər  
05024  Dövlət əmlakının oğurlanması 
05025  Mal-qaranın oğurlanması 
05026  Xidmətlərin oğurlanması 
05029  Oğurluqda ehtiva edilən digər əməllər 
0503  Əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar cinayətlər  
0504  Əmlaka zərər vurma 
05041  Dövlət əmlakına zərər vurma 
05042  Şəxsi əmlaka zərər vurma 
05043  Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə və təşkilatın əmlakına zərər vurma  
05049  Əmlaka zərər vurmada ehtiva edilən digər əməllər  
0509  Yalnız mülkiyyət əleyhinə yönəlmiş digər əməllər  
06  Nəzarətdə olan narkotik vasitələr və ya psixoaktiv maddәlәrlə əlaqədar qanunsuz əməllər  
0601  Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və ya onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi ilә əlaqədar əməllər 
06011  Şəxsi istehlak məqsədilə nəzarətdə olan narkotik vasitələri qanunsuz olaraq əldə etmə, sahiblik etmə, istifadə etmə, kultivasiya etmə və ya istehsal etmə  
060111  Şəxsi istehlak məqsədilə nəzarətdə olan narkotik vasitələri qanunsuz olaraq əldə etmə, sahiblik etmə, istifadə etmə  
060112  Şəxsi istehlak məqsədilə nəzarətdə olan narkotik vasitələri qanunsuz olaraq kultivasiya etmə və ya istehsal etmə  
06012  Şəxsi istehlak məqsədi olmadan nəzarətdə olan narkotik vasitələrin və ya onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi, onları kultivasiya etmə və ya istehsal etmə  
060121  Şəxsi istehlak məqsədi olmadan nəzarətdə olan narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi  
060122  Şəxsi istehlak məqsədi olmadan nəzarətdə olan narkotik vasitələrin qanunsuz hazırlanması 
060123  Şəxsi istehlak məqsədi olmadan nəzarətdə olan narkotik vasitələri qanunsuz kultivasiya etmə  
060124  Şəxsi istehlak məqsədi olmadan prekursorların qanunsuz yayılması  
060129  Şəxsi istehlak məqsədi olmadan nəzarətdə olan narkotik vasitələrin və ya onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyəsi, onları kultivasiya etmə və ya istehsal etmədə ehtiva edilən digər əməllər  
06019  Narkotik vasitələr və ya prekursorlarla əlaqəli qanunsuz əməllərin digər növləri 
0602  Spirtli içki, tütün və başqa nəzarət edilən maddələrlə əlaqəli qanunsuz əməllər  
06021  Spirtli içki məhsullarının qanunsuz istehsalı, dövriyyəsi, əldə edilməsi və ya istifadəsi  
060211  Spirtli içki məhsullarının qanunsuz əldə edilməsi və ya istifadəsi 
060212  Spirtli içki məhsullarının qanunsuz istehsalı, dövriyyəsi və ya yayılması 
060219  Spirtli içki məhsullarının qanunsuz istehsalı, dövriyyəsi, əldə edilməsi və ya istifadəsini ehtiva edən digər əməllər  
06022  Tütün və tütün məmulatlarının qanunsuz istehsalı, dövriyyəsi, əldə edilməsi və ya istifadəsi  
060221  Tütün və tütün məmulatlarının qanunsuz əldə edilməsi və ya istifadəsi  
060222  Tütün və tütün məmulatlarının qanunsuz istehsalı, dövriyyəsi və ya yayılması  
060229  Tütün və tütün məmulatlarının qanunsuz istehsalı, dövriyyəsi, əldə edilməsi və ya istifadəsini ehtiva edən digər əməllər  
06029  Spirtli içki, tütün və ya digər nəzarət edilən maddələrlə əlaqəli digər qanunsuz əməllər  
0609  Nəzarətdə olan narkotik vasitələr və ya psixoaktiv maddәlәrlə əlaqədar digər qanunsuz əməllər  
07   Dələduzluq, aldatma və ya korrupsiya cinayətləri 
0701  Dələduzluq 
07011  Maliyyə dələduzluğu 
070111  Dövlətə qarşı maliyyə dələduzluğu 
070112  Fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı maliyyə dələduzluğu 
07019  Dələduzluqda ehtiva edilən digər əməllər 
0702  Saxtakarlıq 
07021  Ödəniş vasitələrinin saxtalaşdırılması 
070211  Nağd ödəniş vasitələrinin saxtalaşdırılması 
070212  Nağdsız ödəniş vasitələrinin saxtalaşdırılması 
07022  Malların saxtalaşdırılması 
07023  Rəsmi sənədləri, dövlət təltiflərini, möhürləri, ştampları, blankları saxtalaşdırma  
07029  Digər saxtakarlıq əməlləri 
0703  Korrupsiya 
07031  Rüşvətxorluq 
070311  Rüşvət vermə (aktiv rüşvətxorluq) 
070312  Rüşvət alma (passiv rüşvətxorluq) 
07032  Mənimsəmə 
07033  Vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə 
07034  Vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə (nüfuz alveri) 
07035  Qanunsuz varlanma 
07039  Digər korrupsiya cinayətləri 
0704  Cinayət fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş gəlirlərlə bağlı əməllər 
07041  Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma  
07042  Mədəni sərvətlərin qanunsuz dövriyyəsi 
07049  Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərlə bağlı digər əməllər 
0709  Dələduzluq, aldatma və ya korrupsiya ilə bağlı olan digər əməllər 
08  İctimai qayda, hakimiyyət orqanları və dövlətin əsasları əleyhinə yönəlmiş əməllər 
0801  İctimai qayda əleyhinə olan cinayətlər 
08011  İctimai qayda əleyhinə zorakılıqla müşayiət olunan əməllər  
08012  Sosial və dini ictimai qaydalar əleyhinə olan əməllər  
08019  İctimai qayda əleyhinə olan digər əməllər 
0802  İctimai mənəviyyat əleyhinə cinayətlər 
08021  Fahişəliyə cəlb etmə 
08022  Pornoqrafik materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma  
08029  İctimai mənəviyyat əleyhinə digər əməllər 
0803  İfadə azadlığına qarşı yönəlmiş əməllər 
08031  İfadə azadlığının pozulmasına qarşı əməllər 
08032  Nəzarət edilən ictimai davranış qaydalarının ifadə edilməsi ilə bağlı əməllər  
080321  Dini təbliğat aparılması tələblərini pozma 
080322  Milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması  
080329  Nəzarət edilən ictimai davranış qaydalarının ifadə edilməsi ilə bağlı digər əməllər  
08039  İfadə azadlığına qarşı yönəlmiş digər əməllər 
0804  Dövlət büdcəsinin gəlirləri və idarəetmə qaydaları əleyhinə olan əməllər  
08041  Dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə bağlı müddəaların pozulması ilə bağlı əməllər  
08042  Kommersiya və ya maliyyə fəaliyyətlərini tənzimləyən müddəaların pozulması ilə bağlı əməllər 
08043  Mərc oyunlarının təşkili ilə bağlı müddəaları pozan əməllər  
08044  Qaçaqmalçılıq 
08045  Bazarın manipulyasiya edilməsi və ya insayderlərin ticarət əməliyyatları 
08049  Dövlət idarəetməsi və ya tənzimlənməsi haqqında müddəaları pozan digər əməllər 
0805  Miqrasiya ilə əlaqədar qanunsuz əməllər 
08051  Qanunsuz miqrasiyanın təşkili 
08059  Miqrasiya ilə əlaqədar digər qanunsuz əməllər 
0806  Ədalət mühakiməsi əleyhinə yönəlmiş əməllər 
08061  Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsinə mane olma 
08062  Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi qaydalarını pozma 
08063  Cinayətkar niyyət 
08064  Qabaqcadan əlbir olma 
08069  Ədalət mühakiməsi əleyhinə olan digər əməllər 
0807  Demokratik seçkilər ilə əlaqədar qanunsuz əməllər 
08071  Seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma 
08079  Demokratik seçkilər ilə əlaqədar digər qanunsuz əməllər 
0808  Əmək qanunvericiliyini pozan əməllər 
08081  Kollektiv əmək müqaviləsi ilə bağlı müddəaların pozulması  
08082  Fərdi əmək müqaviləsi ilə bağlı müddəaların pozulması  
0809  İctimai qayda, hakimiyyət orqanları və dövlətin əsasları əleyhinə yönəlmiş digər əməllər 
09  İctimai və dövlət təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş əməllər 
0901  Silah, partlayıcı maddə və qurğular ilə əlaqədar əməllər  
09011  Qanunsuz olaraq silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular saxlama və ya istifadə etmə 
090111  Odlu silahın qanunsuz saxlanılması və ya ondan istifadə edilməsi 
090112  Digər növ silahların və ya partlayıcı maddələrin qanunsuz saxlanılması və ya istifadəsi 
090113  Kimyəvi, bioloji və ya radioaktiv materialların qanunsuz saxlanılması və ya istifadəsi 
090119  Qanunsuz olaraq silah, onun komplekt hissələrinin, döyüş sursatın, partlayıcı maddələr və qurğuların saxlanılması və ya istifadəsi ilə əlaqədar digər əməllər  
09012  Silahın, onun komplekt hissələrinin, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin və qurğuların qanunsuz dövriyyəsi 
090121  Odlu silahların qanunsuz dövriyyəsi 
090122  Digər növ silahların və ya partlayıcı maddələrin qanunsuz dövriyyəsi 
090123  Kimyəvi, bioloji və ya radioaktiv materialların qanunsuz dövriyyəsi 
090129  Silahın, onun komplekt hissələrinin, döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin və qurğuların qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar digər əməllər 
09019  Silah, onun komplekt hissələri, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular ilə əlaqədar digər qanunsuz əməllər  
0902  Sağlamlıq və təhlükəsizlik əleyhinə yönəlmiş əməllər 
09021  İş yerində sağlamlıq və təhlükəsizlik əleyhinə yönəlmiş əməllər 
09029  Sağlamlıq və təhlükəsizlik əleyhinə yönəlmiş digər əməllər 
0903  Kibercinayətlər 
09031  Kompüter sisteminə qanunsuz daxil olma 
09032  Komputer sisteminə və ya komputer məlumatlarına qanunsuz müdaxilə  
090321  Komputer sisteminə qanunsuz müdaxilə etmə 
090322  Komputer məlumatlarına qanunsuz müdaxilə  
09033  Kompüter məlumatlarını qanunsuz ələ keçirmə  
09039  Digər kibercinayətlər 
0904  Dövlət təhlükəsizliyi əleyhinə yönəlmiş əməllər  
0905  Mütəşəkkil cinayətkar qrupun fəaliyyəti ilə əlaqədar əməllər  
09051  Mütəşəkkil cinayətkar qrupda iştirak etmə 
09059  Mütəşəkkil cinayətkar qrupun fəaliyyəti ilə əlaqədar digər əməllər  
0906  Terrorçuluq 
09061  Terrorçu təşkilatda iştirak etmə 
09062  Terrorçuluğu maliyyələşdirmə 
09069  Terrorçu təşkilatın fəaliyyəti ilə əlaqədar digər əməllər  
0907  Sağlamlığa zərər vurma ilə nəticələnməyən yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma  
0909  İctimai və dövlət təhlükəsizliyi əleyhinə olan digər əməllər  
10  Ətraf mühitə zərər vurmağa yönəlmiş əməllər 
1001  Ətraf mühiti çirkləndirən və ya ona ziyan vuran əməllər  
10011  Atmosferi (havanı) çirkləndirmə 
10012  Suyu (su mənbələrini) çirkləndirmə 
10013  Torpaqları korlama 
10019  Ətraf mühiti çirkləndirən və ya ona ziyan vuran digər əməllər  
1002  Tullantıların daşınması və ya atılması ilə bağlı qanunsuz əməllər 
10021  Dövlət sərhədi daxilində tullantıların daşınması və ya atılması ilə bağlı əməllər 
10022  Tullantıların transsərhəd daşınması və ya atılması ilə əlaqədar əməllər 
1003  Fauna və floranın mühafizə və ya qadağan olunan növlərinin ticarəti və ya əldə edilməsi  
10031  Fauna və floranın mühafizə olunan növlərinin qanunsuz ticarəti və ya əldə edilməsi  
100311  Fauna və floranın mühafizə olunan növlərinin dövlət sərhədləri daxilində qanunsuz ticarəti və ya əldə edilməsi  
100312  Fauna və floranın mühafizə olunan növlərinin transsərhəd dövriyyəsi  
10032  Qadağan edilən və ya nəzarətdə olan heyvan növlərinin ticarəti və ya əldə edilməsi  
10039  Fauna və floranın mühafizə və ya qadağan olunan növlərinin ticarəti və ya əldə edilməsini ehtiva edən digər əməllər  
1004  Təbii ehtiyatların tükənməsi və ya azalmasına səbəb olan qanunsuz əməllər 
10041  Qanunsuz ağac kəsmə 
10042  Qanunsuz ov etmə, balıq və digər su bioresurslarını qanunsuz tutma və ya fauna və ya flora növlərini qanunsuz toplama 
10043  Faydalı qazıntıların qanunsuz çıxarılması 
10049  Təbii ehtiyatların tükənməsi və ya azalmasına səbəb olan digər qanunsuz əməllər  
1009  Ətraf mühitə zərər vurmağa yönəlmiş digər əməllər 
10091  Heyvanlar əleyhinə yönəlmiş əməllər 
10099  Ətraf mühitə zərər vurmağa yönəlmiş digər əməllər 
11  Başqa kateqoriyalara daxil edilməyən digər cinayət əməlləri  
1101  Universal yurisdiksiya altına düşən əməllər 
11011  İşgəncə 
11012  Dəniz quldurluğu 
11013  Müharibə cinayətləri 
110131  Müharibə qanunlarını və adətlərini pozmaqla ölümə və ya sağlamlığa ağır zərər vurmaya səbəb olma  
110132  Silahlı münaqişə zamanı hərbi əməliyyat bölgələrində əhaliyə qarşı zorakılıq göstərmə, quldurluq etmə, əmlaklarını məhv etmə, habelə hərbi zərurət bəhanəsi ilə əmlakı qanunsuz olaraq alma  
110133  Silahlı münaqişə zamanı zorlama, cinsi köləlik, məcburi fahişəlik, məcburi sterilizasiya, məcburi hamiləlik, habelə cinsi zorakılıqla əlaqədar başqa hərəkətlər etmə  
110134  Silahlı münaqişə zamanı şəxsin azadlıq hüququ və ləyaqəti əleyhinə yönəlmiş əməllər  
110135  Uşaqların hərbi xidmətə çağırışı və ya hərbi xidmətə cəlb edilməsi  
110139  Digər müharibə cinayətləri 
11014  Soyqırım 
11015  İnsanlıq əleyhinə cinayətlər 
11016  Təcavüz cinayəti 
11019  Universal yurisdiksiya altına düşən digər əməllər 
1102  Gənclər və ya yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə qarşı yönəlmiş əməllər  
11021  Status hüquqpozmaları 
11029  Gənclər və ya yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə qarşı yönəlmiş digər əməllər  
1109  Başqa kateqoriyalara daxil olmayan digər cinayət əməlləri