Kod : Ad : Açar söz :
Təsnifat üzrə axtarış :
 
Bələdiyyələrin statistik ərazi təsnifatının 2015-ci ilədək qüvvədə olan (2009-cu il nəşri) variantı ilə yeni variantı (2015-ci il nəşri) arasında keçid açarı
Excel
BSƏT-2009 AD BSƏT-2015 AD
00000002  BAKI ŞƏHƏRİ  00000002  BAKI ŞƏHƏRİ 
00100003  I. Binəqədi rayonu  00100003  I. Binəqədi rayonu 
00100007  Binəqədi bələdiyyəsi  00100007  Binəqədi bələdiyyəsi 
00100003  Binəqədi rayonu (aşağıda göstərilən bələdiyyələrin ərazisi çıxılmaqla)  00100003  Binəqədi rayonu (aşağıda göstərilən bələdiyyələrin ərazisi çıxılmaqla) 
00102007  Biləcəri bələdiyyəsi  00102007  Biləcəri bələdiyyəsi 
00102016  B i l ə c ə r i q.  00102016  Biləcəri q. 
00103007  Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsi  00103007  Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsi 
00103016  B i n ə q ə d i q.  00103016  Binəqədi q. 
00101007  Xocəsən bələdiyyəsi  00101007  Xocəsən bələdiyyəsi 
00101016  X o c ə s ə n q.  00101016  Xocəsən q. 
00104016  28 May q.  00104016  28 May q. 
00101026  Sulutəpə q.  00101026  Sulutəpə q. 
00105007  M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsi  00105007  M.Ə.Rəsulzadə bələdiyyəsi 
00105016  M. Ə. R ə s u l z a d ə q.  00105016  M. Ə. Rəsulzadə q. 
00300003  II. Əzizbəyov rayonu  00300003  Xəzər rayonu 
00313007  Binə bələdiyyəsi  00313007  Binə bələdiyyəsi 
00313016  B i n ə q.  00313016  Binə q. 
00314007  Buzovna bələdiyyəsi  00314007  Buzovna bələdiyyəsi 
00314016  B u z o v n a q.  00314016  Buzovna q. 
00315007  Çilov-Neft Daşları bələdiyyəsi  01202007  Çilov-Neft Daşları bələdiyyəsi 
00315016  Ç i l o v q.  01202016  Çilov q. 
00319016  Neft Daşları q.  01203026  Neft Daşları q. 
00316007  Gürgən-Pirallahı bələdiyyəsi  01204007  Gürgən bələdiyyəsi 
00316016  G ü r g ə n q.  01204016  Gürgən q. 
    01201007  Pirallahı bələdiyyəsi  
00320016  Pirallahı q.  01201016  Pirallahı q. 
00317007  Qala bələdiyyəsi  00317007  Qala bələdiyyəsi 
00317016  Q a l a q.  00317016  Qala q. 
00318007  Mərdəkan bələdiyyəsi  00318007  Mərdəkan bələdiyyəsi 
00318016  M ə r d ə k a n q.  00318016  Mərdəkan q. 
00321007  Şağan bələdiyyəsi  00321007  Şağan bələdiyyəsi 
00321016  Ş a ğ a n q.  00321016  Şağan q. 
00322007  Şüvəlan bələdiyyəsi  00322007  Şüvəlan bələdiyyəsi 
00322016  Ş ü v ə l a n q.  00322016  Şüvəlan q. 
00323007  Türkan bələdiyyəsi  00323007  Türkan bələdiyyəsi 
00323016  T ü r k a n q.  00323016  Türkan q. 
00324007  Zirə bələdiyyəsi  00324007  Zirə bələdiyyəsi 
00324016  Z i r ə q.  00324016  Zirə q. 
01000003  III. Xətai rayonu  01000003  III. Xətai rayonu 
01000007  Xətai bələdiyyəsi   01000007  Xətai bələdiyyəsi  
01000003  Xətai rayonu (Əhmədli bələdiyyəsinin ərazisi çıxılmaqla)  01000003  Xətai rayonu (Əhmədli bələdiyyəsinin ərazisi çıxılmaqla) 
01001007  Əhmədli bələdiyyəsi  01001007  Əhmədli bələdiyyəsi 
01001016  Ə h m ə d l i q.  01001016  Əhmədli q. 
00200003  IV. Qaradağ rayonu  00200003  IV. Qaradağ rayonu 
00205007  Çeyildağ bələdiyyəsi  00205007  Çeyildağ bələdiyyəsi 
00205016  Ç e y i l d a ğ q.  00205016  Çeyildağ q. 
00201007  Ələt bələdiyyəsi  00201007  Ələt bələdiyyəsi 
00201016  Ə l ə t q.  00201016  Ələt q. 
00201026  Baş Ələt q.  00201026  Baş Ələt q. 
00201036  Kotal q.  00201036  Kotal q. 
00201076  Qarakosa q.  00201076  Qarakosa q. 
00201056  Pirsaat q.  00201056  Pirsaat q. 
00201046  Şıxlar q.  00201046  Şıxlar q. 
00201066  Yeni Ələt q.  00201066  Yeni Ələt q. 
00206007  Korgöz bələdiyyəsi  00206007  Korgöz bələdiyyəsi 
00206016  K o r g ö z q.  00206016  Korgöz q. 
00202007  Qızıldaş bələdiyyəsi  00202007  Qızıldaş bələdiyyəsi 
00202016  Q ı z ı l d a ş q.  00202016  Qızıldaş q. 
00202026  Şonqar q.  00202026  Şonqar q. 
00207007  Qobustan bələdiyyəsi  00207007  Qobustan bələdiyyəsi 
00207016  Q o b u s t a n q.  00207016  Qobustan q. 
00204007  Lökbatan bələdiyyəsi  00204007  Lökbatan bələdiyyəsi 
00204016  L ö k b a t a n q.  00204016  Lökbatan q. 
00204026  Heybət q.  00204026  Heybət q. 
00204036  Şubanı q.  00204036  Şubanı q. 
00208007  Müşviqabad bələdiyyəsi  00208007  Müşviqabad bələdiyyəsi 
00208016  M ü ş v i q a b a d q.  00208016  Müşviqabad q. 
00209007  Puta bələdiyyəsi  00209007  Puta bələdiyyəsi 
00209016  P u t a q.  00209016  Puta q. 
00203007  Sahil bələdiyyəsi  00203007  Sahil bələdiyyəsi 
00203016  S a h i l q.  00203016  Sahil q. 
00203026  Qaradağ q.  00203026  Qaradağ q. 
00210007  Sanqaçal bələdiyyəsi  00210007  Sanqaçal bələdiyyəsi 
00210016  S a n q a ç a l q.  00210016  Sanqaçal q. 
00211007  Ümid bələdiyyəsi  00211007  Ümid bələdiyyəsi 
00211016  Ü m i d q.  00211016  Ümid q. 
00700003  V. Nərimanov rayonu  00700003  V. Nərimanov rayonu 
00700007  Nərimanov bələdiyyəsi  00700007  Nərimanov bələdiyyəsi 
00700003  Nərimanov rayonu  00700003  Nərimanov rayonu 
00800003  VI. Nəsimi rayonu  00800003  VI. Nəsimi rayonu 
00800007  Nəsimi bələdiyyəsi  00800007  Nəsimi bələdiyyəsi 
00800003  Nəsimi rayonu  00800003  Nəsimi rayonu 
00900003  VII. Nizami rayonu  00900003  VII. Nizami rayonu 
00900007  Nizami bələdiyyəsi  00900007  Nizami bələdiyyəsi 
00900003  Nizami rayonu (Keşlə bələdiyyəsinin ərazisi çıxılmaqla)  00900003  Nizami rayonu (Keşlə bələdiyyəsinin ərazisi çıxılmaqla) 
00901007  Keşlə bələdiyyəsi  00901007  Keşlə bələdiyyəsi 
00901016  Keşlə q.  00901016  Keşlə q. 
00500003  VIII. Sabunçu rayonu  00500003  VIII. Sabunçu rayonu 
00501007  Bakıxanov bələdiyyəsi  00501007  Bakıxanov bələdiyyəsi 
00501016  B a k ı x a n o v q.  00501016  Bakıxanov q. 
00502007  Balaxanı bələdiyyəsi  00502007  Balaxanı bələdiyyəsi 
00502016  B a l a x a n ı q.  00502016  Balaxanı q. 
00503007  Bilgəh bələdiyyəsi  00503007  Bilgəh bələdiyyəsi 
00503016  B i l g ə h q.  00503016  Bilgəh q. 
00504007  Kürdəxanı bələdiyyəsi  00504007  Kürdəxanı bələdiyyəsi 
00504016  K ü r d ə x a n ı q.  00504016  Kürdəxanı q. 
00505007  Maştağa bələdiyyəsi  00505007  Maştağa bələdiyyəsi 
00505016  M a ş t a ğ a q.  00505016  Maştağa q. 
00506007  Nardaran bələdiyyəsi  00506007  Nardaran bələdiyyəsi 
00506016  N a r d a r a n q.  00506016  Nardaran q. 
00507007  Pirşağı bələdiyyəsi  00507007  Pirşağı bələdiyyəsi 
00507016  P i r ş a ğ ı q.  00507016  Pirşağı q. 
00508007  Ramana bələdiyyəsi  00508007  Ramana bələdiyyəsi 
00508016  R a m a n a q.  00508016  Ramana q. 
00509007  Sabunçu bələdiyyəsi  00509007  Sabunçu bələdiyyəsi 
00509016  S a b u n ç u q.  00509016  Sabunçu q. 
00510007  Zabrat bələdiyyəsi  00510007  Zabrat bələdiyyəsi 
00510016  Z a b r a t q.  00510016  Zabrat q. 
00400003  IX. Səbail rayonu  00400003  IX. Səbail rayonu 
00400007  Səbail bələdiyyəsi  00400007  Səbail bələdiyyəsi 
00400003  Səbail rayonu (Badamdar və Bibiheybət bələdiyyələrinin ərazisi çıxılmaqla)  00400003  Səbail rayonu (Badamdar və Bibiheybət bələdiyyələrinin ərazisi çıxılmaqla) 
00401007  Badamdar bələdiyyəsi  00401007  Badamdar bələdiyyəsi 
00401016  B a d a m d a r q.  00401016  Badamdar q. 
00402007  Bibiheybət bələdiyyəsi  00402007  Bibiheybət bələdiyyəsi 
00402016  B i b i h e y b ə t q.  00402016  Bibiheybət q. 
00600003  X. Suraxanı rayonu  00600003  X. Suraxanı rayonu 
00601007  Bülbülə bələdiyyəsi  00601007  Bülbülə bələdiyyəsi 
00601016  B ü l b ü l ə q.  00601016  Bülbülə q. 
00602007  Əmircan bələdiyyəsi   00602007  Əmircan bələdiyyəsi  
00602016  Ə m i r c a n q.  00602016  Əmircan q. 
00603007  Hövsan bələdiyyəsi  00603007  Hövsan bələdiyyəsi 
00603016  H ö v s a n q.  00603016  Hövsan q. 
00604007  Qaraçuxur bələdiyyəsi  00604007  Qaraçuxur bələdiyyəsi 
00604016  Q a r a ç u x u r q.  00604016  Qaraçuxur q. 
00605007  Yeni Suraxanı bələdiyyəsi  00605007  Yeni Suraxanı bələdiyyəsi 
00605016  Y e n i S u r a x a n ı q.  00605016  Yeni Suraxanı q. 
00606007  Zığ bələdiyyəsi  00606007  Zığ bələdiyyəsi 
00606016  Z ı ğ q.  00606016  Zığ q. 
01100003  XI. Yasamal rayonu  01100003  XI. Yasamal rayonu 
01100007  Yasamal bələdiyyəsi  01100007  Yasamal bələdiyyəsi 
01100003  Yasamal rayonu  01100003  Yasamal rayonu 
10000000  NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI   10000000  NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI  
10400002  NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ   10400002  NAXÇIVAN ŞƏHƏRİ  
10400007  Naxçıvan bələdiyyəsi  10400007  Naxçıvan bələdiyyəsi 
10400002  N a x ç ı v a n ş.   10400002  Naxçıvan ş.  
10402007  Əliabad bələdiyyəsi  10402007  Əliabad bələdiyyəsi 
10402016  Ə l i a b a d q.  10402016  Əliabad q. 
10403007  Qaraçuq bələdiyyəsi  10403007  Qaraçuq bələdiyyəsi 
10403018  Q a r a ç u q k.  10403018  Qaraçuq k. 
10403028  Bulqan k.  10403028  Bulqan k. 
10404007  Qaraxanbəyli bələdiyyəsi  10404007  Qaraxanbəyli bələdiyyəsi 
10404018  Q a r a x a n b ə y l i k.  10404018  Qaraxanbəyli k. 
10405007  Tumbul bələdiyyəsi  10405007  Tumbul bələdiyyəsi 
10405018  T u m b u l k.  10405018  Tumbul k. 
10405028  Hacıniyyət k.  10405028  Hacıniyyət k. 
10300001  BABƏK RAYONU   10300001  BABƏK RAYONU  
10301007  Babək bələdiyyəsi  10301007  Babək bələdiyyəsi 
10301016  B a b ə k q.  10301016  Babək q. 
10314007  Araz bələdiyyəsi  10314007  Araz bələdiyyəsi 
10314018  A r a z k.  10314018  Araz k. 
10315007  Aşağı Buzqov bələdiyyəsi  10315007  Aşağı Buzqov bələdiyyəsi 
10315018  A ş a ğ ı B u z q o v k.  10315018  Aşağı Buzqov k. 
10316007  Cəhri bələdiyyəsi  10316007  Cəhri bələdiyyəsi 
10316018  C ə h r i k.  10316018  Cəhri k. 
10317007  Çeşməbasar bələdiyyəsi  10317007  Çeşməbasar bələdiyyəsi 
10317018  Ç e ş m ə b a s a r k.  10317018  Çeşməbasar k. 
10318007  Didivar bələdiyyəsi  10318007  Didivar bələdiyyəsi 
10318018  D i d i v a r k.  10318018  Didivar k. 
10319007  Gərməçataq bələdiyyəsi  10319007  Gərməçataq bələdiyyəsi 
10319018  G ə r m ə ç a t a q k.  10319018  Gərməçataq k. 
    10334007  Göynük bələdiyyəsi 
    10334018  Göynük k. 
10320007  Güznüt bələdiyyəsi  10320007  Güznüt bələdiyyəsi 
10320018  G ü z n ü t k.  10320018  Güznüt k. 
10321007  Hacıvar bələdiyyəsi  10321007  Hacıvar bələdiyyəsi 
10321018  H a c ı v a r k.  10321018  Hacıvar k. 
10322007  Kərimbəyli bələdiyyəsi  10322007  Kərimbəyli bələdiyyəsi 
10322018  K ə r i m b ə y l i k.  10322018  Kərimbəyli k. 
10323007  Kültəpə bələdiyyəsi  10323007  Kültəpə bələdiyyəsi 
10323018  K ü l t ə p ə k.  10323018  Kültəpə k. 
10306007  Qahab bələdiyyəsi  10306007  Qahab bələdiyyəsi 
10306018  Q a h a b k.  10306018  Qahab k. 
10306028  Nəcəfəlidizə k.  10306028  Nəcəfəlidizə k. 
10325007  Qoşadizə bələdiyyəsi  10325007  Qoşadizə bələdiyyəsi  
10325018  Q o ş a d i z ə k.  10325018  Qoşadizə k. 
10302007  Məmmədrza Dizə bələdiyyəsi  10302007  Məmmədrza Dizə bələdiyyəsi 
10302018  M ə m m ə d r z a D i z ə k.  10302018  Məmmədrza Dizə k. 
10302028  Kalbaoruc Dizə k.  10302028  Kalbaoruc Dizə k. 
10302038  Qaraqala k.  10302038  Qaraqala k. 
10326007  Məzrə bələdiyyəsi  10326007  Məzrə bələdiyyəsi 
10326018  M ə z r ə k.  10326018  Məzrə k. 
10327007  Naxışnərgiz bələdiyyəsi  10327007  Naxışnərgiz bələdiyyəsi 
10327018  N a x ı ş n ə r g i z k.  10327018  Naxışnərgiz k. 
10328007  Nehrəm bələdiyyəsi  10328007  Nehrəm bələdiyyəsi 
10328018  N e h r ə m k.  10328018  Nehrəm k. 
    10335007  Nəhəcir bələdiyyəsi 
    10335018  Nəhəcir k. 
10329007  Nəzərabad bələdiyyəsi  10329007  Nəzərabad bələdiyyəsi 
10329018  N ə z ə r a b a d k.  10329018  Nəzərabad k. 
10305007  Payız bələdiyyəsi  10305007  Payız bələdiyyəsi 
10305018  P a y ı z k.  10305018  Payız k. 
10305028  Gülşənabad k.  10305028  Gülşənabad k. 
10330007  Sirab bələdiyyəsi  10330007  Sirab bələdiyyəsi 
10330018  S i r a b k.  10330018  Sirab k. 
10331007  Şəkərabad bələdiyyəsi  10331007  Şəkərabad bələdiyyəsi 
10331018  Ş ə k ə r a b a d k.  10331018  Şəkərabad k. 
10311007  Şıxmahmud bələdiyyəsi  10311007  Şıxmahmud bələdiyyəsi 
10311018  Ş ı x m a h m u d k.  10311018  Şıxmahmud k. 
10311028  Xəlilli k.  10311028  Xəlilli k. 
10313007  Vayxır bələdiyyəsi  10313007  Vayxır bələdiyyəsi 
10313018  V a y x ı r k.  10313018  Vayxır k. 
10313028  Xalxal k.  10313028  Xalxal k. 
10312007  Yarımca bələdiyyəsi  10312007  Yarımca bələdiyyəsi 
10312018  Y a r ı m c a k.  10312018  Yarımca k. 
10312028  Badaşqan k.  10312028  Badaşqan k. 
10332007  Yuxarı Buzqov bələdiyyəsi  10332007  Yuxarı Buzqov bələdiyyəsi 
10332018  Y u x a r ı B u z q o v k.  10332018  Yuxarı Buzqov k. 
10309007  Yuxarı Uzunoba bələdiyyəsi  10309007  Yuxarı Uzunoba bələdiyyəsi 
10309018  Y u x a r ı U z u n o b a k.  10309018  Yuxarı Uzunoba k. 
10309028  Aşağı Uzunoba k.  10309028  Aşağı Uzunoba k. 
10333007  Zeynəddin bələdiyyəsi  10333007  Zeynəddin bələdiyyəsi 
10333018  Z e y n ə d d i n k.  10333018  Zeynəddin k. 
10600001  CULFA RAYONU   10600001  CULFA RAYONU  
10601007  Culfa bələdiyyəsi  10601007  Culfa bələdiyyəsi 
10601014  C u l f a ş.  10601014  Culfa ş. 
10609007  Bənəniyar bələdiyyəsi  10609007  Bənəniyar bələdiyyəsi 
10609018  B ə n ə n i y a r k.  10609018  Bənəniyar k. 
10610007  Camaldın bələdiyyəsi  10610007  Camaldın bələdiyyəsi 
10610018  C a m a l d ı n k.  10610018  Camaldın k. 
10611007  Dizə bələdiyyəsi  10611007  Dizə bələdiyyəsi 
10611018  D i z ə k.  10611018  Dizə k. 
10612007  Əbrəqunus bələdiyyəsi  10612007  Əbrəqunus bələdiyyəsi 
10612018  Ə b r ə q u n u s k.  10612018  Əbrəqunus k. 
10606007  Əlincə bələdiyyəsi  10606007  Əlincə bələdiyyəsi 
10606018  Ə l i n c ə k.  10606018  Əlincə k. 
10606028  Xoşkeşin k.  10606028  Xoşkeşin k. 
10613007  Ərəfsə bələdiyyəsi  10613007  Ərəfsə bələdiyyəsi 
10613018  Ə r ə f s ə k.  10613018  Ərəfsə k. 
10614007  Ərəzin bələdiyyəsi  10614007  Ərəzin bələdiyyəsi 
10614018  Ə r ə z i n k.  10614018  Ərəzin k. 
10615007  Göydərə bələdiyyəsi  10615007  Göydərə bələdiyyəsi 
10615018  G ö y d ə r ə k.  10615018  Göydərə k. 
10616007  Göynük bələdiyyəsi  10334007  Göynük bələdiyyəsi 
10616018  G ö y n ü k k.  10334018  Göynük k. 
10617007  Gülüstan bələdiyyəsi  10617007  Gülüstan bələdiyyəsi 
10617018  G ü l ü s t a n k.  10617018  Gülüstan k. 
10618007  Xanəgah bələdiyyəsi  10618007  Xanəgah bələdiyyəsi 
10618018  X a n ə g a h k.  10618018  Xanəgah k. 
10604007  Kırna bələdiyyəsi  10604007  Kırna bələdiyyəsi 
10604018  K ı r n a k.  10604018  Kırna k. 
10604028  Qızılca k.  10604028  Qızılca k. 
10619007  Qazançı bələdiyyəsi  10619007  Qazançı bələdiyyəsi 
10619018  Q a z a n ç ı k.  10619018  Qazançı k. 
10603007  Ləkətağ bələdiyyəsi  10603007  Ləkətağ bələdiyyəsi 
10603018  L ə k ə t a ğ k.  10603018  Ləkətağ k. 
10603028  Boyəhməd k.  10603028  Boyəhməd k. 
10620007  Milax bələdiyyəsi  10620007  Milax bələdiyyəsi 
10620018  M i l a x k.  10620018  Milax k. 
10621007  Nəhəcir bələdiyyəsi  10335007  Nəhəcir bələdiyyəsi 
10621018  N ə h ə c i r k.  10335018  Nəhəcir k. 
10622007  Saltaq bələdiyyəsi  10622007  Saltaq bələdiyyəsi 
10622018  S a l t a q k.  10622018  Saltaq k. 
10608007  Şurud bələdiyyəsi  10608007  Şurud bələdiyyəsi 
10608018  Ş u r u d k.  10608018  Şurud k. 
10608028  Gal k.  10608028  Gal k. 
10623007  Teyvaz bələdiyyəsi  10623007  Teyvaz bələdiyyəsi 
10623018  T e y v a z k.  10623018  Teyvaz k. 
10624007  Yaycı bələdiyyəsi  10624007  Yaycı bələdiyyəsi 
10624018  Y a y c ı k.  10624018  Yaycı k. 
10800001  KƏNGƏRLİ RAYONU   10800001  KƏNGƏRLİ RAYONU  
10803007  Böyükdüz bələdiyyəsi  10803007  Böyükdüz bələdiyyəsi 
10803018  B ö y ü k d ü z k.  10803018  Böyükdüz k. 
10804007  Çalxanqala bələdiyyəsi  10804007  Çalxanqala bələdiyyəsi 
10804018  Ç a l x a n q a l a k.  10804018  Çalxanqala k. 
10802007  Xıncab bələdiyyəsi  10802007  Xıncab bələdiyyəsi 
10802018  X ı n c a b k.  10802018  Xıncab k. 
10802028  Təzəkənd k.  10802028  Təzəkənd k. 
10805007  Xok bələdiyyəsi  10805007  Xok bələdiyyəsi 
10805018  X o k k.  10805018  Xok k. 
10806007  Qabıllı bələdiyyəsi  10806007  Qabıllı bələdiyyəsi 
10806018  Q a b ı l l ı k.  10806018  Qabıllı k. 
10807007  Qarabağlar bələdiyyəsi  10807007  Qarabağlar bələdiyyəsi 
10807018  Q a r a b a ğ l a r k.  10807018  Qarabağlar k. 
10801007  Qıvraq bələdiyyəsi  10801007  Qıvraq bələdiyyəsi 
10801016  Q ı v r a q q.  10801016  Qıvraq q. 
10808007  Şahtaxtı bələdiyyəsi  10808007  Şahtaxtı bələdiyyəsi 
10808018  Ş a h t a x t ı k.  10808018  Şahtaxtı k. 
10809007  Yeni Kərki bələdiyyəsi  10809007  Yeni Kərki bələdiyyəsi 
10809018  Y e n i K ə r k i k.  10809018  Yeni Kərki k. 
10810007  Yurdçu bələdiyyəsi  10810007  Yurdçu bələdiyyəsi 
10810018  Y u r d ç u k.  10810018  Yurdçu k. 
10700001  ORDUBAD RAYONU   10700001  ORDUBAD RAYONU  
10701007  Ordubad bələdiyyəsi  10701007  Ordubad bələdiyyəsi 
10701014  O r d u b a d ş.  10701014  Ordubad ş. 
10719007  Aşağı Əndəmic bələdiyyəsi  10719007  Aşağı Əndəmic bələdiyyəsi 
10719018  A ş a ğ ı Ə n d ə m i c k.  10719018  Aşağı Əndəmic k. 
10720007  Aşağı Əylis bələdiyyəsi  10720007  Aşağı Əylis bələdiyyəsi 
10720018  A ş a ğ ı Ə y l i s k.  10720018  Aşağı Əylis k. 
10703007  Aza bələdiyyəsi  10703007  Aza bələdiyyəsi 
10703018  A z a k.  10703018  Aza k. 
10703028  Darkənd k.  10703028  Darkənd k. 
10718007  Azadkənd bələdiyyəsi  10718007  Azadkənd bələdiyyəsi 
10718018  A z a d k ə n d k.  10718018  Azadkənd k. 
10705007  Biləv bələdiyyəsi  10705007  Biləv bələdiyyəsi 
10705018  B i l ə v k.  10705018  Biləv k. 
10705028  Behrud k.  10705028  Behrud k. 
10706007  Bist bələdiyyəsi  10706007  Bist bələdiyyəsi 
10706018  B i s t k.  10706018  Bist k. 
10706038  Ələhi k.  10706038  Ələhi k. 
10721007  Çənnəb bələdiyyəsi  10721007  Çənnəb bələdiyyəsi 
10721018  Ç ə n n ə b k.  10721018  Çənnəb k. 
10722007  Dəstə bələdiyyəsi  10722007  Dəstə bələdiyyəsi 
10722018  D ə s t ə k.  10722018  Dəstə k. 
10708007  Dırnıs bələdiyyəsi  10708007  Dırnıs bələdiyyəsi 
10708018  D ı r n ı s k.  10708018  Dırnıs k. 
10708028  Anaqut k.  10708028  Anaqut k. 
10723007  Düylün bələdiyyəsi  10723007  Düylün bələdiyyəsi 
10723018  D ü y l ü n k.  10723018  Düylün k. 
10714007  Gənzə bələdiyyəsi  10714007  Gənzə bələdiyyəsi 
10714018  G ə n z ə k.  10714018  Gənzə k. 
10714028  Anabad k.  10714028  Anabad k. 
10724007  Gilançay bələdiyyəsi  10724007  Gilançay bələdiyyəsi 
10724018  G i l a n ç a y k.  10724018  Gilançay k. 
10709007  Xanağa bələdiyyəsi  10709007  Xanağa bələdiyyəsi 
10709018  X a n a ğ a k.  10709018  Xanağa k. 
10709028  Ağrı k.  10709028  Ağrı k. 
10709038  Dizə k.  10709038  Dizə k. 
10711007  Xurs bələdiyyəsi  10711007  Xurs bələdiyyəsi 
10711018  X u r s k.  10711018  Xurs k. 
10711028  Nürgüt k.  10711028  Nürgüt k. 
10725007  Kələki bələdiyyəsi  10725007  Kələki bələdiyyəsi 
10725018  K ə l ə k i k.  10725018  Kələki k. 
10717007  Qoşadizə bələdiyyəsi  10717007  Qoşadizə bələdiyyəsi 
10717018  Q o ş a d i z ə k.  10717018  Qoşadizə k. 
10717028  Kələntər Dizə k.  10717028  Kələntər Dizə k. 
10726007  Nəsirvaz bələdiyyəsi  10726007  Nəsirvaz bələdiyyəsi 
10726018  N ə s i r v a z k.  10726018  Nəsirvaz k. 
10727007  Nüsnüs bələdiyyəsi  10727007  Nüsnüs bələdiyyəsi 
10727018  N ü s n ü s k.  10727018  Nüsnüs k. 
10728007  Parağa bələdiyyəsi  10728007  Parağa bələdiyyəsi 
10728018  P a r a ğ a k.  10728018  Parağa k. 
10702007  Parağaçay bələdiyyəsi  10702007  Parağaçay bələdiyyəsi 
10702016  P a r a ğ a ç a y q.  10702016  Parağaçay q. 
10702026  Ağdərə q.  10702026  Ağdərə q. 
10715007  Sabirkənd bələdiyyəsi  10715007  Sabirkənd bələdiyyəsi 
10715018  S a b i r k ə n d k.  10715018  Sabirkənd k. 
10715028  Baş Dizə k.  10715028  Baş Dizə k. 
10716007  Şəhriyar bələdiyyəsi  10716007  Şəhriyar bələdiyyəsi 
10716016  Ş ə h r i y a r q.  10716016  Şəhriyar q. 
10716028  Kilit k.  10716028  Kilit k. 
10716038  Kotam k.  10716038  Kotam k. 
10729007  Tivi bələdiyyəsi  10729007  Tivi bələdiyyəsi 
10729018  T i v i k.  10729018  Tivi k. 
10713007  Unus bələdiyyəsi  10713007  Unus bələdiyyəsi 
10713018  U n u s k.  10713018  Unus k. 
10713038  Pəzməri k.  10713038  Pəzməri k. 
10712007  Üstüpü bələdiyyəsi  10712007  Üstüpü bələdiyyəsi 
10712018  Ü s t ü p ü k.  10712018  Üstüpü k. 
10712038  Məzrə k.  10712038  Məzrə k. 
10707007  Vələver bələdiyyəsi  10707007  Vələver bələdiyyəsi 
10707018  V ə l ə v e r k.  10707018  Vələver k. 
10707028  Başkənd k.  10707028  Başkənd k. 
10707038  Qoruqlar k.  10707038  Qoruqlar k. 
10730007  Vənənd bələdiyyəsi  10730007  Vənənd bələdiyyəsi 
10730018  V ə n ə n d k.  10730018  Vənənd k. 
10731007  Yuxarı Əndəmic bələdiyyəsi  10731007  Yuxarı Əndəmic bələdiyyəsi 
10731018  Y u x a r ı Ə n d ə m i c k.  10731018  Yuxarı Əndəmic k. 
10732007  Yuxarı Əylis bələdiyyəsi  10732007  Yuxarı Əylis bələdiyyəsi 
10732018  Y u x a r ı Ə y l i s k.  10732018  Yuxarı Əylis k. 
10100001  SƏDƏRƏK RAYONU   10100001  SƏDƏRƏK RAYONU  
10104007  Sədərək bələdiyyəsi  10104007  Sədərək bələdiyyəsi 
10104018  S ə d ə r ə k k.  10104018  Sədərək k. 
10101007  Heydərabad bələdiyyəsi  10101007  Heydərabad bələdiyyəsi 
10101016  H e y d ə r a b a d q.  10101016  Heydərabad q. 
10103007  Qaraağac bələdiyyəsi  10103007  Qaraağac bələdiyyəsi 
10103018  Q a r a a ğ a c k.  10103018  Qaraağac k. 
10500001  ŞAHBUZ RAYONU   10500001  ŞAHBUZ RAYONU  
10501007  Şahbuz bələdiyyəsi  10501007  Şahbuz bələdiyyəsi 
10501014  Ş a h b u z ş.  10501014  Şahbuz ş. 
10508007  Ağbulaq bələdiyyəsi  10508007  Ağbulaq bələdiyyəsi 
10508018  A ğ b u l a q k.  10508018  Ağbulaq k. 
10509007  Aşağı Qışlaq bələdiyyəsi  10509007  Aşağı Qışlaq bələdiyyəsi 
10509018  A ş a ğ ı Q ı ş l a q k.  10509018  Aşağı Qışlaq k. 
10510007  Badamlı bələdiyyəsi  10510007  Badamlı bələdiyyəsi 
10510018  B a d a m l ı k.  10510018  Badamlı k. 
10511007  Badamlı qəsəbə bələdiyyəsi  10511007  Badamlı qəsəbə bələdiyyəsi 
10511016  B a d a m l ı q.  10511016  Badamlı q. 
10512007  Biçənək bələdiyyəsi  10512007  Biçənək bələdiyyəsi 
10512018  B i ç ə n ə k k.  10512018  Biçənək k. 
10503007  Daylaqlı bələdiyyəsi  10503007  Daylaqlı bələdiyyəsi 
10503018  D a y l a q l ı k.  10503018  Daylaqlı k. 
10503028  Kiçikoba k.  10503028  Kiçikoba k. 
10513007  Gömür bələdiyyəsi  10513007  Gömür bələdiyyəsi 
10513018  G ö m ü r k.  10513018  Gömür k. 
10514007  Güney Qışlaq bələdiyyəsi  10514007  Güney Qışlaq bələdiyyəsi 
10514018  G ü n e y Q ı ş l a q k.  10514018  Güney Qışlaq k. 
10515007  Keçili bələdiyyəsi  10515007  Keçili bələdiyyəsi 
10515018  K e ç i l i k.  10515018  Keçili k. 
10516007  Kolanı bələdiyyəsi  10516007  Kolanı bələdiyyəsi 
10516018  K o l a n ı k.  10516018  Kolanı k. 
10517007  Kükü bələdiyyəsi  10517007  Kükü bələdiyyəsi 
10517018  K ü k ü k.  10517018  Kükü k. 
10518007  Külüs bələdiyyəsi  10518007  Külüs bələdiyyəsi 
10518018  K ü l ü s k.  10518018  Külüs k. 
10504007  Qarababa bələdiyyəsi  10504007  Ayrınc bələdiyyəsi 
10504018  Q a r a b a b a k.    ləğv edilib 
10504028  Ayrınc k.  10504028  Ayrınc k. 
10519007  Qızıl Qışlaq bələdiyyəsi  10519007  Qızıl Qışlaq bələdiyyəsi 
10519018  Q ı z ı l Q ı ş l a q k.  10519018  Qızıl Qışlaq k. 
10520007  Mahmudoba bələdiyyəsi  10520007  Mahmudoba bələdiyyəsi 
10520018  M a h m u d o b a k.  10520018  Mahmudoba k. 
10521007  Nursu bələdiyyəsi  10521007  Nursu bələdiyyəsi 
10521018  N u r s u k.  10521018  Nursu k. 
10507007  Sələsüz bələdiyyəsi  10507007  Sələsüz bələdiyyəsi 
10507018  S ə l ə s ü z k.  10507018  Sələsüz k. 
10507028  Mərəlik k.  10507028  Mərəlik k. 
10522007  Şada bələdiyyəsi  10522007  Şada bələdiyyəsi 
10522018  Ş a d a k.  10522018  Şada k. 
10523007  Şahbuzkənd bələdiyyəsi  10523007  Şahbuzkənd bələdiyyəsi 
10523018  Ş a h b u z k ə n d k.  10523018  Şahbuzkənd k. 
10524007  Türkeş bələdiyyəsi  10524007  Türkeş bələdiyyəsi 
10524018  T ü r k e ş k.  10524018  Türkeş k. 
10525007  Yuxarı Qışlaq bələdiyyəsi  10525007  Yuxarı Qışlaq bələdiyyəsi 
10525018  Y u x a r ı Q ı ş l a q k.  10525018  Yuxarı Qışlaq k. 
10200001  ŞƏRUR RAYONU   10200001  ŞƏRUR RAYONU  
10201007  Şərur bələdiyyəsi  10201007  Şərur bələdiyyəsi 
10201014  Ş ə r u r ş.  10201014  Şərur ş. 
10209007  Axaməd bələdiyyəsi  10209007  Axaməd bələdiyyəsi 
10209018  A x a m ə d k.  10209018  Axaməd k. 
10209028  Qaraburc k.  10209028  Qaraburc k. 
10224007  Axura bələdiyyəsi  10224007  Axura bələdiyyəsi 
10224018  A x u r a k.  10224018  Axura k. 
10225007  Alışar bələdiyyəsi  10225007  Alışar bələdiyyəsi 
10225018  A l ı ş a r k.  10225018  Alışar k. 
10226007  Arbatan bələdiyyəsi  10226007  Arbatan bələdiyyəsi 
10226018  A r b a t a n k.  10226018  Arbatan k. 
10227007  Aşağı Aralıq bələdiyyəsi  10227007  Aşağı Aralıq bələdiyyəsi 
10227018  A ş a ğ ı A r a l ı q k.  10227018  Aşağı Aralıq k. 
10220007  Aşağı Daşarx bələdiyyəsi  10220007  Aşağı Daşarx bələdiyyəsi 
10220018  A ş a ğ ı D a ş a r x k.  10220018  Aşağı Daşarx k. 
10220028  Oğuzkənd k.  10220028  Oğuzkənd k. 
10228007  Aşağı Yaycı bələdiyyəsi  10228007  Aşağı Yaycı bələdiyyəsi 
10228018  A ş a ğ ı Y a y c ı k.  10228018  Aşağı Yaycı k. 
10229007  Cəlilkənd bələdiyyəsi  10229007  Cəlilkənd bələdiyyəsi 
10229018  C ə l i l k ə n d k.  10229018  Cəlilkənd k. 
10216007  Çəmənli bələdiyyəsi  10216007  Çəmənli bələdiyyəsi 
10216018  Ç ə m ə n l i k.  10216018  Çəmənli k. 
10216028  Arpaçay k.  10216028  Arpaçay k. 
10221007  Çərçiboğan bələdiyyəsi  10221007  Çərçiboğan bələdiyyəsi 
10221018  Ç ə r ç i b o ğ a n k.  10221018  Çərçiboğan k. 
10221028  Babəki k.  10221028  Babəki k. 
10230007  Çomaxtur bələdiyyəsi  10230007  Çomaxtur bələdiyyəsi 
10230018  Ç o m a x t u r k.  10230018  Çomaxtur k. 
10231007  Danyeri bələdiyyəsi  10231007  Danyeri bələdiyyəsi 
10231018  D a n y e r i k.  10231018  Danyeri k. 
10232007  Dəmirçi bələdiyyəsi  10232007  Dəmirçi bələdiyyəsi 
10232018  D ə m i r ç i k.  10232018  Dəmirçi k. 
10233007  Dərəkənd bələdiyyəsi  10233007  Dərəkənd bələdiyyəsi 
10233018  D ə r ə k ə n d k.  10233018  Dərəkənd k. 
10234007  Dərvişlər bələdiyyəsi  10234007  Dərvişlər bələdiyyəsi 
10234018  D ə r v i ş l ə r k.  10234018  Dərvişlər k. 
10235007  Dizə bələdiyyəsi  10235007  Dizə bələdiyyəsi 
10235018  D i z ə k.  10235018  Dizə k. 
10236007  Düdəngə bələdiyyəsi  10236007  Düdəngə bələdiyyəsi 
10236018  D ü d ə n g ə k.  10236018  Düdəngə k. 
10237007  Ələkli bələdiyyəsi  10237007  Ələkli bələdiyyəsi 
10237018  Ə l ə k l i k.  10237018  Ələkli k. 
10238007  Ərəbyengicə bələdiyyəsi  10238007  Ərəbyengicə bələdiyyəsi 
10238018  Ə r ə b y e n g i c ə k.  10238018  Ərəbyengicə k. 
10215007  Gümüşlü bələdiyyəsi  10215007  Gümüşlü bələdiyyəsi 
10215018  G ü m ü ş l ü k.  10215018  Gümüşlü k. 
10215038  Şahbulaq k.  10215038  Şahbulaq k. 
10239007  Havuş bələdiyyəsi  10239007  Havuş bələdiyyəsi 
10239018  H a v u ş k.  10239018  Havuş k. 
10240007  Həmzəli bələdiyyəsi  10240007  Həmzəli bələdiyyəsi 
10240018  H ə m z ə l i k.  10240018  Həmzəli k. 
10241007  Xanlıqlar bələdiyyəsi  10241007  Xanlıqlar bələdiyyəsi 
10241018  X a n l ı q l a r k.  10241018  Xanlıqlar k. 
10242007  Xələc bələdiyyəsi  10242007  Xələc bələdiyyəsi 
10242018  X ə l ə c k.  10242018  Xələc k. 
10243007  İbadulla bələdiyyəsi  10243007  İbadulla bələdiyyəsi 
10243018  İ b a d u l l a k.  10243018  İbadulla k. 
10244007  Kərimbəyli bələdiyyəsi  10244007  Kərimbəyli bələdiyyəsi 
10244018  K ə r i m b ə y l i k.  10244018  Kərimbəyli k. 
10245007  Kosacan bələdiyyəsi  10245007  Kosacan bələdiyyəsi 
10245018  K o s a c a n k.  10245018  Kosacan k. 
10246007  Kürçülü bələdiyyəsi  10246007  Kürçülü bələdiyyəsi 
10246018  K ü r ç ü l ü k.  10246018  Kürçülü k. 
10247007  Kürkənd bələdiyyəsi  10247007  Kürkənd bələdiyyəsi 
10247018  K ü r k ə n d k.  10247018  Kürkənd k. 
10248007  Qarahəsənli bələdiyyəsi  10248007  Qarahəsənli bələdiyyəsi 
10248018  Q a r a h ə s ə n l i k.  10248018  Qarahəsənli k. 
10249007  Qarxun bələdiyyəsi  10249007  Qarxun bələdiyyəsi 
10249018  Q a r x u n k.  10249018  Qarxun k. 
10250007  Qışlaqabbas bələdiyyəsi  10250007  Qışlaqabbas bələdiyyəsi 
10250018  Q ı ş l a q a b b a s k.  10250018  Qışlaqabbas k. 
10251007  Qorçulu bələdiyyəsi  10251007  Qorçulu bələdiyyəsi 
10251018  Q o r ç u l u k.  10251018  Qorçulu k. 
10204007  Mahmudkənd bələdiyyəsi  10204007  Mahmudkənd bələdiyyəsi 
10204018  M a h m u d k ə n d k.  10204018  Mahmudkənd k. 
10204038  Bəhruz Kəngərli k.  10204038  Bəhruz Kəngərli k. 
10204028  Günnüt k.  10204028  Günnüt k. 
10252007  Maxta bələdiyyəsi  10252007  Maxta bələdiyyəsi 
10252018  M a x t a k.  10252018  Maxta k. 
10253007  Məmmədsabir bələdiyyəsi  10253007  Məmmədsabir bələdiyyəsi 
10253018  M ə m m ə d s a b i r k.  10253018  Məmmədsabir k. 
10213007  Muğancıq Mehrab bələdiyyəsi  10213007  Muğancıq Mehrab bələdiyyəsi 
10213018  M u ğ a n c ı q M e h r a b k.  10213018  Muğancıq Mehrab k. 
10213028  Muğancıq Müslüm k.  10213028  Muğancıq Müslüm k. 
10254007  Muğanlı bələdiyyəsi  10254007  Muğanlı bələdiyyəsi 
10254018  M u ğ a n l ı k.  10254018  Muğanlı k. 
10255007  Oğlanqala bələdiyyəsi  10255007  Oğlanqala bələdiyyəsi 
10255018  O ğ l a n q a l a k.  10255018  Oğlanqala k. 
10212007  Püsyan bələdiyyəsi  10212007  Püsyan bələdiyyəsi 
10212018  P ü s y a n k.  10212018  Püsyan k. 
10256007  Sərxanlı bələdiyyəsi  10256007  Sərxanlı bələdiyyəsi 
10256018  S ə r x a n l ı k.  10256018  Sərxanlı k. 
10257007  Siyaqut bələdiyyəsi  10257007  Siyaqut bələdiyyəsi 
10257018  S i y a q u t k.  10257018  Siyaqut k. 
10258007  Şəhriyar bələdiyyəsi  10258007  Şəhriyar bələdiyyəsi 
10258018  Ş ə h r i y a r k.  10258018  Şəhriyar k. 
10259007  Tənənəm bələdiyyəsi  10259007  Tənənəm bələdiyyəsi 
10259018  T ə n ə n ə m k.  10259018  Tənənəm k. 
10223007  Tumaslı bələdiyyəsi  10223007  Tumaslı bələdiyyəsi 
10223018  T u m a s l ı k.  10223018  Tumaslı k. 
10223038  Diyadin k.  10223038  Diyadin k. 
10223028  Vayxır k.  10223028  Vayxır k. 
10219007  Vərməziyar bələdiyyəsi  10219007  Vərməziyar bələdiyyəsi 
10219018  V ə r m ə z i y a r k.  10219018  Vərməziyar k. 
10219038  Stansiya Daşarx k.  10219038  Stansiya Daşarx k. 
10260007  Yengicə bələdiyyəsi  10260007  Yengicə bələdiyyəsi 
10260018  Y e n g i c ə k.  10260018  Yengicə k. 
10218007  Yeni Havuş bələdiyyəsi  10218007  Yeni Havuş bələdiyyəsi 
10218018  Y e n i H a v u ş k.  10218018  Yeni Havuş k. 
10218028  Xətai k.  10218028  Xətai k. 
10261007  Yuxarı Aralıq bələdiyyəsi  10261007  Yuxarı Aralıq bələdiyyəsi 
10261018  Y u x a r ı A r a l ı q k.  10261018  Yuxarı Aralıq k. 
10262007  Yuxarı Daşarx bələdiyyəsi  10262007  Yuxarı Daşarx bələdiyyəsi 
10262018  Y u x a r ı D a ş a r x k.  10262018  Yuxarı Daşarx k. 
10263007  Yuxarı Yaycı bələdiyyəsi  10263007  Yuxarı Yaycı bələdiyyəsi 
10263018  Y u x a r ı Y a y c ı k.  10263018  Yuxarı Yaycı k. 
10264007  Zeyvə bələdiyyəsi  10264007  Zeyvə bələdiyyəsi 
10264018  Z e y v ə k.  10264018  Zeyvə k. 
20000002  GƏNCƏ ŞƏHƏRİ   20000002  GƏNCƏ ŞƏHƏRİ  
20100003  Nizami rayonu  20100003  Nizami rayonu 
20100007  Nizami bələdiyyəsi  20100007  Nizami bələdiyyəsi 
20100003  Nizami rayonu  20100003  Nizami rayonu 
20200003  Kəpəz rayonu  20200003  Kəpəz rayonu 
20200007  Kəpəz bələdiyyəsi  20200007  Kəpəz bələdiyyəsi 
20200003  Kəpəz rayonu (Hacıkənd bələdiyyəsinin ərazisi çıxılmaqla)   20200003  Kəpəz rayonu (Hacıkənd bələdiyyəsinin ərazisi çıxılmaqla)  
20001007  Hacıkənd bələdiyyəsi  20201007  Hacıkənd bələdiyyəsi 
20001016  H a c ı k ə n d q.  20201016  Hacıkənd q. 
20001026  Göygöl q.  20201026  Göygöl q. 
30900002  SUMQAYIT ŞƏHƏRİ   30900002  SUMQAYIT ŞƏHƏRİ  
30900007  Sumqayıt bələdiyyəsi  30900007  Sumqayıt bələdiyyəsi 
30900002  S u m q a y ı t ş. (Corat və Hacı Zeynalabdin bələdiyyələrinin ərazisi çıxılmaqla)   30900002  Sumqayıt ş. (Corat və Hacı Zeynalabdin bələdiyyələrinin ərazisi çıxılmaqla)  
30902007  Corat bələdiyyəsi  30902007  Corat bələdiyyəsi 
30902016  C o r a t q.  30902016  Corat q. 
30903007  Hacı Zeynalabdin bələdiyyəsi  30903007  Hacı Zeynalabdin bələdiyyəsi 
30903016  H a c ı Z e y n a l a b d i n q.  30903016  Hacı Zeynalabdin q. 
90200002  MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ   90200002  MİNGƏÇEVİR ŞƏHƏRİ  
90200007  Mingəçevir bələdiyyəsi   90200007  Mingəçevir bələdiyyəsi  
90200002  M i n g ə ç e v i r ş.  90200002  Mingəçevir ş. 
91100002  ŞİRVAN ŞƏHƏRİ   91100002  ŞİRVAN ŞƏHƏRİ  
91100007  Şirvan bələdiyyəsi  91100007  Şirvan bələdiyyəsi 
91100002  Ş i r v a n ş. (Hacıqəhrəmanlı bələdiyyəsinin ərazisi çıxılmaqla)   91100002  Şirvan ş. (Hacıqəhrəmanlı bələdiyyəsinin ərazisi çıxılmaqla)  
91102016  Bayramlı q.  91102016  Bayramlı q. 
91103007  Hacıqəhrəmanlı bələdiyyəsi  91103007  Hacıqəhrəmanlı bələdiyyəsi 
91103016  H a c ı q ə h r ə m a n l ı q.  91103016  Hacıqəhrəmanlı q. 
51000002  NAFTALAN ŞƏHƏRİ   51000002  NAFTALAN ŞƏHƏRİ  
51000007  Naftalan bələdiyyəsi  51000007  Naftalan bələdiyyəsi 
51000002  N a f t a l a n ş.  51000002  Naftalan ş. 
    51001007  Qaşaltı Qaraqoyunlu bələdiyyəsi 
    51001018  Qaşaltı Qaraqoyunlu k. 
    51001028  Qasımbəyli k. 
30800001  ABŞERON RAYONU   30800001  ABŞERON RAYONU  
30801007  Xırdalan bələdiyyəsi  30801007  Xırdalan bələdiyyəsi 
30801014  X ı r d a l a n ş.  30801014  Xırdalan ş. 
30803007  Aşağı Güzdək bələdiyyəsi  30803007  Aşağı Güzdək bələdiyyəsi 
30803016  A ş a ğ ı G ü z d ə k q.  30803016  Aşağı Güzdək q. 
30804007  Ceyranbatan bələdiyyəsi  30804007  Ceyranbatan bələdiyyəsi 
30804016  C e y r a n b a t a n q.  30804016  Ceyranbatan q. 
30805007  Digah bələdiyyəsi  30805007  Digah bələdiyyəsi 
30805016  D i g a h q.  30805016  Digah q. 
30806007  Fatmayı bələdiyyəsi  30806007  Fatmayı bələdiyyəsi 
30806018  F a t m a y ı k.  30806018  Fatmayı k. 
30807007  Görədil bələdiyyəsi  30807007  Görədil bələdiyyəsi 
30807018  G ö r ə d i l k.  30807018  Görədil k. 
30808007  Güzdək bələdiyyəsi  30808007  Güzdək bələdiyyəsi 
30808016  G ü z d ə k q.  30808016  Güzdək q. 
30809007  Hökməli bələdiyyəsi  30809007  Hökməli bələdiyyəsi 
30809016  H ö k m ə l i q.  30809016  Hökməli q. 
30810007  Qobu bələdiyyəsi  30810007  Qobu bələdiyyəsi 
30810016  Q o b u q.  30810016  Qobu q. 
30811007  Masazır bələdiyyəsi  30811007  Masazır bələdiyyəsi 
30811018  M a s a z ı r k.  30811018  Masazır k. 
30812007  Mehdiabad bələdiyyəsi  30812007  Mehdiabad bələdiyyəsi 
30812016  M e h d i a b a d q.  30812016  Mehdiabad q. 
30813007  Məmmədli bələdiyyəsi  30813007  Məmmədli bələdiyyəsi 
30813018  M ə m m ə d l i k.  30813018  Məmmədli k. 
30814007  Novxanı bələdiyyəsi  30814007  Novxanı bələdiyyəsi 
30814018  N o v x a n ı k.  30814018  Novxanı k. 
30802007  Pirəkəşkül-Qobustan bələdiyyəsi  30802007  Pirəkəşkül-Qobustan bələdiyyəsi 
30802018  P i r ə k ə ş k ü l k.  30802018  Pirəkəşkül k. 
30802028  Qobustan k.  30802028  Qobustan k. 
30815007  Saray bələdiyyəsi  30815007  Saray bələdiyyəsi 
30815016  S a r a y q.  30815016  Saray q. 
60800001  AĞCABƏDİ RAYONU   60800001  AĞCABƏDİ RAYONU  
60801007  Ağcabədi bələdiyyəsi  60801007  Ağcabədi bələdiyyəsi 
60801014  A ğ c a b ə d i ş.  60801014  Ağcabədi ş. 
60811007  Ağabəyli bələdiyyəsi  60811007  Ağabəyli bələdiyyəsi 
60811018  A ğ a b ə y l i k.  60811018  Ağabəyli k. 
60812007  Aran bələdiyyəsi  60812007  Aran bələdiyyəsi 
60812018  A r a n k.  60812018  Aran k. 
60813007  Arazbar bələdiyyəsi  60813007  Arazbar bələdiyyəsi 
60813018  A r a z b a r k.  60813018  Arazbar k. 
60814007  Aşağı Avşar bələdiyyəsi  60814007  Aşağı Avşar bələdiyyəsi 
60814018  A ş a ğ ı A v ş a r k.  60814018  Aşağı Avşar k. 
60815007  Avşar bələdiyyəsi  60815007  Avşar bələdiyyəsi 
60815018  A v ş a r k.  60815018  Avşar k. 
60803007  Boyat bələdiyyəsi  60803007  Boyat bələdiyyəsi 
60803018  B o y a t k.  60803018  Boyat k. 
60803028  Biləyən k.  60803028  Biləyən k. 
60816007  Cəfərbəyli bələdiyyəsi  60816007  Cəfərbəyli bələdiyyəsi 
60816018  C ə f ə r b ə y l i k.  60816018  Cəfərbəyli k. 
60817007  Gələbədin bələdiyyəsi  60817007  Gələbədin bələdiyyəsi 
60817018  G ə l ə b ə d i n k.  60817018  Gələbədin k. 
60818007  Göyük bələdiyyəsi  60818007  Göyük bələdiyyəsi 
60818018  G ö y ü k k.  60818018  Göyük k. 
60819007  Hacıbədəlli bələdiyyəsi  60819007  Hacıbədəlli bələdiyyəsi 
60819018  H a c ı b ə d ə l l i k.  60819018  Hacıbədəlli k. 
60820007  Hacılar bələdiyyəsi  60820007  Hacılar bələdiyyəsi 
60820018  H a c ı l a r k.  60820018  Hacılar k. 
60821007  Hindarx bələdiyyəsi  60821007  Hindarx bələdiyyəsi 
60821016  H i n d a r x q.  60821016  Hindarx q. 
60822007  Hüsülü bələdiyyəsi  60822007  Hüsülü bələdiyyəsi 
60822018  H ü s ü l ü k.  60822018  Hüsülü k. 
60823007  Xocavənd bələdiyyəsi  60823007  Xocavənd bələdiyyəsi 
60823018  X o c a v ə n d k.  60823018  Xocavənd k. 
60824007  İmamqulubəyli bələdiyyəsi  60824007  İmamqulubəyli bələdiyyəsi 
60824018  İ m a m q u l u b ə y l i k.  60824018  İmamqulubəyli k. 
60825007  Kəbirli bələdiyyəsi  60825007  Kəbirli bələdiyyəsi 
60825018  K ə b i r l i k.  60825018  Kəbirli k. 
60804007  Kəhrizli bələdiyyəsi  60804007  Kəhrizli bələdiyyəsi 
60804018  B a l a K ə h r i z l i k.  60804018  Bala Kəhrizli k. 
60804028  Böyük Kəhrizli k.  60804028  Böyük Kəhrizli k. 
60826007  Kürdlər bələdiyyəsi  60826007  Kürdlər bələdiyyəsi 
60826018  K ü r d l ə r k.  60826018  Kürdlər k. 
60827007  Qaradolaq bələdiyyəsi  60827007  Qaradolaq bələdiyyəsi 
60827018  Q a r a d o l a q k.  60827018  Qaradolaq k. 
60828007  Qaraxanlı bələdiyyəsi  60828007  Qaraxanlı bələdiyyəsi 
60828018  Q a r a x a n l ı k.  60828018  Qaraxanlı k. 
60829007  Qaravəlli bələdiyyəsi  60829007  Qaravəlli bələdiyyəsi 
60829018  Q a r a v ə l l i k.  60829018  Qaravəlli k. 
60830007  Qiyaməddinli bələdiyyəsi  60830007  Qiyaməddinli bələdiyyəsi 
60830018  Q i y a m ə d d i n l i k.  60830018  Qiyaməddinli k. 
60831007  Mehrablı bələdiyyəsi  60831007  Mehrablı bələdiyyəsi 
60831018  M e h r a b l ı k.  60831018  Mehrablı k. 
60832007  Minaxorlu bələdiyyəsi  60832007  Minaxorlu bələdiyyəsi 
60832018  M i n a x o r l u k.  60832018  Minaxorlu k. 
60807027  Mirzəhaqverdili bələdiyyəsi  60807007  Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyəsi 
    60807018  Yuxarı Qiyaməddinli k. 
60807028  M i r z ə h a q v e r d i l i k.  60807028  Mirzəhaqverdili k. 
60833007  Muğanlı bələdiyyəsi  60833007  Muğanlı bələdiyyəsi 
60833018  M u ğ a n l ı k.  60833018  Muğanlı k. 
60834007  Nəcəfqulubəyli bələdiyyəsi  60834007  Nəcəfqulubəyli bələdiyyəsi 
60834018  N ə c ə f q u l u b ə y l i k.  60834018  Nəcəfqulubəyli k. 
60835007  Pərioğlular bələdiyyəsi  60835007  Pərioğlular bələdiyyəsi 
60835018  P ə r i o ğ l u l a r k.  60835018  Pərioğlular k. 
60836007  Poladlı bələdiyyəsi  60836007  Poladlı bələdiyyəsi 
60836018  P o l a d l ı k.  60836018  Poladlı k. 
60837007  Rəncbərlər bələdiyyəsi  60837007  Rəncbərlər bələdiyyəsi 
60837018  R ə n c b ə r l ə r k.  60837018  Rəncbərlər k. 
60838007  Salmanbəyli bələdiyyəsi  60838007  Salmanbəyli bələdiyyəsi 
60838018  S a l m an b ə y l i k.  60838018  Salmanbəyli k. 
60839007  Sarıcalı bələdiyyəsi  60839007  Sarıcalı bələdiyyəsi 
60839018  S a r ı c a l ı k.  60839018  Sarıcalı k. 
60840007  Sarvanlar bələdiyyəsi  60840007  Sarvanlar bələdiyyəsi 
60840018  S a r v a n l a r k.  60840018  Sarvanlar k. 
60841007  Şahsevən bələdiyyəsi  60841007  Şahsevən bələdiyyəsi 
60841018  Ş a h s e v ə n k.  60841018  Şahsevən k. 
60842007  Şahsevən Təzəkənd bələdiyyəsi  60842007  Şahsevən Təzəkənd bələdiyyəsi 
60842018  Ş a h s e v ə n T ə z ə k ə n d k.  60842018  Şahsevən Təzəkənd k. 
60843007  Şənlik bələdiyyəsi  60843007  Şənlik bələdiyyəsi 
60843018  Ş ə n l i k k.  60843018  Şənlik k. 
60809007  Şərəfxanlı bələdiyyəsi  60809007  Şərəfxanlı bələdiyyəsi 
60809018  Ş ə r ə f x a n l ı k.  60809018  Şərəfxanlı k. 
60809028  Şahmalılar k.  60809028  Şahmalılar k. 
60809038  Şotlanlı k.  60809038  Şotlanlı k. 
60844007  Taynaq bələdiyyəsi  60844007  Taynaq bələdiyyəsi 
60844018  T a y n a q k.  60844018  Taynaq k. 
60845007  Təzəkənd bələdiyyəsi  60845007  Təzəkənd bələdiyyəsi 
60845018  T ə z ə k ə n d k.  60845018  Təzəkənd k. 
60846007  Yeni Qaradolaq bələdiyyəsi  60846007  Yeni Qaradolaq bələdiyyəsi 
60846018  Y e n i Q a r a d o l a q k.  60846018  Yeni Qaradolaq k. 
60807007  Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyəsi  60807007  Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyəsi 
60807018  Q i y a m ə d d i n l i k.  60807018  Yuxarı Qiyaməddinli k. 
    60807028  Mirzəhaqverdili k. 
60900001  AĞDAM RAYONU   60900001  AĞDAM RAYONU  
60940007  Alıbəyli bələdiyyəsi  60940007  Alıbəyli bələdiyyəsi 
60940016  B i r i n c i A l ı b ə y l i q.  60940016  Birinci Alıbəyli q. 
60919048  Alıbəyli k.  60919048  Alıbəyli k. 
60919028  Böyükbəyli k.  60919028  Böyükbəyli k. 
60919078  Kiçikli k.  60919078  Kiçikli k. 
60944016  İkinci Alıbəyli q.   60944016  İkinci Alıbəyli q.  
60922007  Çəmənli bələdiyyəsi  60922007  Çəmənli bələdiyyəsi 
60922018  Ç ə m ə n l i k.  60922018  Çəmənli k. 
60903007  Əfətli bələdiyyəsi  60903007  Əfətli bələdiyyəsi 
60903018  Ə f ə t l i k.  60903018  Əfətli k. 
60903068  Hacıməmmədli k.  60903068  Hacıməmmədli k. 
60903038  İsalar k.  60903038  İsalar k. 
60903048  Küdürlü k.  60903048  Küdürlü k. 
60903088  Məmmədbağırlı k.  60903088  Məmmədbağırlı k. 
60927007  Əhmədağalı bələdiyyəsi  60927007  Əhmədağalı bələdiyyəsi 
60927018  Ə h m ə d a ğ a l ı k.  60927018  Əhmədağalı k. 
60927028  Çıraxlı k.  60927028  Çıraxlı k. 
60927038  Kolqışlaq k.  60927038  Kolqışlaq k. 
60927048  Mirəşelli k.  60927048  Mirəşelli k. 
60939016  Bənövşələr q.  60939016  Bənövşələr q. 
60903027  Hacıturalı bələdiyyəsi  60903027  Hacıturalı bələdiyyəsi 
60903028  H a c ı t u r a l ı k.  60903028  Hacıturalı k. 
60903058  Həsənxanlı k.  60903058  Həsənxanlı k. 
60903078  Qəhrəmanbəyli k.  60903078  Qəhrəmanbəyli k. 
60921007  Xındırıstan bələdiyyəsi  60921007  Xındırıstan bələdiyyəsi 
60921018  X ı n d ı r ı s t a n k.  60921018  Xındırıstan k. 
60921088  Baharlı k.  60921088  Baharlı k. 
60921098  Bəybabalar k.  60921098  Bəybabalar k. 
60921068  Birinci Yüzbaşılı k.  60921068  Birinci Yüzbaşılı k. 
60921048  Dadaşlı k.  60921048  Dadaşlı k. 
60921078  İkinci Yüzbaşılı k.  60921078  İkinci Yüzbaşılı k. 
60921038  Kəlbəhüseynli k.  60921038  Kəlbəhüseynli k. 
60921058  Paşabəyli k.  60921058  Paşabəyli k. 
60921028  Sarıçoban k.  60921028  Sarıçoban k. 
60948016  Qasımbəyli q.  60948016  Qasımbəyli q. 
60909007  Qaradağlı bələdiyyəsi  60909007  Qaradağlı bələdiyyəsi 
60909018  Q a r a d a ğ l ı k.  60909018  Qaradağlı k. 
60909048  Evoğlu k.  60909048  Evoğlu k. 
60909028  Rzalar k.  60909028  Rzalar k. 
60910007  Qərvənd bələdiyyəsi  60910007  Qərvənd bələdiyyəsi 
60910038  Ayaq Qərvənd k.  60910038  Ayaq Qərvənd k. 
60910028  Orta Qərvənd k.  60910028  Orta Qərvənd k. 
60913007  Quzanlı bələdiyyəsi  60913007  Quzanlı bələdiyyəsi 
60913016  Q u z a n l ı q.  60913016  Quzanlı q. 
60943016  Birinci Quzanlı q.  60943016  Birinci Quzanlı q. 
60947016  İmamqulubəyli q.  60947016  İmamqulubəyli q. 
60931028  Çullu k.  60931028  Çullu k. 
60913028  Eyvazlı k.  60913028  Eyvazlı k. 
60931018  İmamqulubəyli k.  60931018  İmamqulubəyli k. 
60930007  Mərzili bələdiyyəsi  60930007  Mərzili bələdiyyəsi 
60930018  M ə r z i l i k.  60930018  Mərzili k. 
60922027  Sarıcalı bələdiyyəsi  60922027  Sarıcalı bələdiyyəsi 
60922038  Sarıcalı k.  60922038  Sarıcalı k. 
60922028  Şükürağalı k.  60922028  Şükürağalı k. 
60950007  Təzəkənd bələdiyyəsi   60950007  Təzəkənd bələdiyyəsi  
60950016  T ə z ə k ə n d q.  60950016  Təzəkənd q. 
60942016  Birinci Dördyol q.  60942016  Birinci Dördyol q. 
60946016  İkinci Dördyol q.   60946016  İkinci Dördyol q.  
60915058  Təzəkənd k.  60915058  Təzəkənd k. 
60919007  Üçoğlan bələdiyyəsi  60919007  Üçoğlan bələdiyyəsi 
60919018  Ü ç o ğ l a n k.  60919018  Üçoğlan k. 
60919058  Baharlı k.  60919058  Gül Baharlı k.. 
60919088  Ballar k.  60919088  Ballar k. 
60919038  Orta Qışlaq k.  60919038  Orta Qışlaq k. 
60919068  Yusifli k.  60919068  Yusifli k. 
60941016  Birinci Baharlı q.  60941016  Birinci Baharlı q. 
60945016  İkinci Baharlı q.  60945016  İkinci Baharlı q. 
60949016  Səfərli q.  60949016  Səfərli q. 
60938007  Zəngişalı bələdiyyəsi  60938007  Zəngişalı bələdiyyəsi 
60938018  Z ə n g i ş a l ı k.  60938018  Zəngişalı k. 
60938028  Mahrızlı k.  60938028  Mahrızlı k. 
90300001  AĞDAŞ RAYONU   90300001  AĞDAŞ RAYONU  
90301007  Ağdaş bələdiyyəsi  90301007  Ağdaş bələdiyyəsi 
90301014  A ğ d a ş ş.  90301014  Ağdaş ş. 
90324007  Abad bələdiyyəsi  90324007  Abad bələdiyyəsi 
90324018  A b a d k.  90324018  Abad k. 
90325007  Ağzıbir bələdiyyəsi  90316007  Pirəzə bələdiyyəsi 
90325018  A ğ z ı b i r k.  90325018  Ağzıbir k. 
    90316028  Qaraoğlan k. 
    90316018  Pirəzə k. 
90323007  Aşağı Ləki bələdiyyəsi  90323007  Aşağı Ləki bələdiyyəsi 
90323018  A ş a ğ ı L ə k i k.  90323018  Aşağı Ləki k. 
90340018  Hapıtlı k.  90340018  Hapıtlı k. 
90340028  Ovçulu k.  90340028  Ovçulu k. 
90303007  Aşağı Nemətabad bələdiyyəsi  90303007  Aşağı Nemətabad bələdiyyəsi 
90303018  A ş a ğ ı N e m ə t a b a d k.  90303018  Aşağı Nemətabad k. 
    90332018  Qəribli k. 
90303048  Yenikənd k.  90303048  Yenikənd k. 
90302007  Aşağı Zeynəddin bələdiyyəsi  90302007  Aşağı Zeynəddin bələdiyyəsi 
90302018  A ş a ğ ı Z e y n ə d d i n k.  90302018  Aşağı Zeynəddin k. 
90302038  Tatlar k.  90302038  Tatlar k. 
90302048  Yeniarx k.  90302048  Yeniarx k. 
90326007  Binələr bələdiyyəsi  90304007  Güvəkənd bələdiyyəsi 
90326018  B i n ə l ə r k.  90326018  Binələr k. 
90326028  Davudlu k.  90326028  Davudlu k. 
    90304028  Əmirarx k. 
    90304018  Güvəkənd k. 
90327007  Birinci Aral bələdiyyəsi  90317007  Xosrov bələdiyyəsi 
90327018  B i r i n c i A r a l k.  90327018  Birinci Aral k. 
90327028  İkinci Aral k.  90317018  Xosrov k. 
    90327028  İkinci Aral k. 
    90317028  Sadavat k. 
90328007  Cardam bələdiyyəsi  90314007  Kotanarx bələdiyyəsi 
90328018  C a r d a m k.  90328018  Cardam k. 
    90314028  Kotanarx k. 
    90314018  Nehrəxəlil k 
90306007  Dəhnəxəlil bələdiyyəsi  90306007  Dəhnəxəlil bələdiyyəsi 
90306046  Türyançay q.  90306046  Türyançay q 
    90342028  Aşağı Ağcayazı k.  
90306018  Dəhnəxəlil k.  90306018  Dəhnəxəlil k. 
    90342018  Yuxarı Ağcayazı k.  
90320007  Eymur bələdiyyəsi  90320007  Eymur bələdiyyəsi 
90320018  E y m u r k.  90320018  Eymur k. 
90320028  Ağcaqovaq k.  90320028  Ağcaqovaq k. 
90320038  Ərəbşəki k.  90320038  Ərəbşəki k. 
    90330018  Qaradeyin k. 
90329007  Ərəb bələdiyyəsi  90312007  Kükəl bələdiyyəsi 
90329018  Ə r ə b k.  90329018  Ərəb k. 
    90312028  Hüşün k. 
    90312018  Kükəl k. 
90339007  Ərəbocağı bələdiyyəsi  90311007  Pirkəkə bələdiyyəsi 
90339018  Ə r ə b o c a ğ ı k.   90339018  Ərəbocağı k.  
    90311018  Pirkəkə k. 
90304007  Güvəkənd bələdiyyəsi  90304007  Güvəkənd bələdiyyəsi 
90304018  G ü v ə k ə n d k.  90304018  Güvəkənd k. 
90304028  Əmirarx k.  90304028  Əmirarx k. 
    90326018  Binələr k. 
    90326028  Davudlu k. 
90317007  Xosrov bələdiyyəsi  90317007  Xosrov bələdiyyəsi 
90317018  X o s r o v k.  90317018  Xosrov k. 
90317028  Sadavat k.  90317028  Sadavat k. 
    90327018  Birinci Aral k. 
    90327028  İkinci Aral k. 
90321007  Korarx bələdiyyəsi  90333007  Korarx bələdiyyəsi 
90321018  K o r a r x k.  90321018  Korarx k. 
90321038  Cüvə k.  90321038  Cüvə k. 
    90333018  Qolqəti k. 
90314007  Kotanarx bələdiyyəsi  90314007  Kotanarx bələdiyyəsi 
    90328018  Cardam k. 
90314028  K o t a n a r x k.  90314028  Kotanarx k. 
90314018  Nehrəxəlil k.  90314018  Nehrəxəlil k. 
90309007  Kotavan bələdiyyəsi  90309007  Kotavan bələdiyyəsi 
90309018  K o t a v a n k.  90309018  Kotavan k. 
90309028  Xınaxlı k.  90309028  Xınaxlı k. 
90312007  Kükəl bələdiyyəsi  90312007  Kükəl bələdiyyəsi 
90312018  K ü k ə l k.  90312018  Kükəl k. 
90312028  Hüşün k.  90312028  Hüşün k. 
    90329018  Ərəb k. 
90307007  Qaradağlı bələdiyyəsi  90307007  Qaradağlı bələdiyyəsi 
90307018  Q a r a d a ğ l ı k.  90307018  Qaradağlı k. 
90307028  Cücük k.  90307028  Cücük k. 
90307038  Malay k.  90307038  Malay k. 
90330007  Qaradeyin bələdiyyəsi  90320007  Eymur bələdiyyəsi 
90330018  Q a r a d e y i n k.  90330018  Qaradeyin k. 
    90320028  Ağcaqovaq k. 
    90320018  Eymur k. 
    90320038  Ərəbşəki k. 
90331007  Qarağan Şıxlar bələdiyyəsi  90308007  Yuxarı Qəsil bələdiyyəsi 
90331018  Q a r a ğ a n Ş ı x l a r k.  90331018  Qarağan Şıxlar k. 
90331028  Qarağan Sədi k.  90331028  Qarağan Sədi k. 
    90308028  Bulaqotağı k. 
    90308018  Yuxarı Qəsil k. 
90332007  Qəribli bələdiyyəsi  90303007  Aşağı Nemətabad bələdiyyəsi 
90332018  Q ə r i b l i k.  90332018  Qəribli k. 
    90303018  Aşağı Nemətabad k. 
    90303048  Yenikənd k. 
90322007  Qobuüstü bələdiyyəsi  90322007  Qobuüstü bələdiyyəsi 
90322028  Q o b u ü s t ü k.  90322028  Qobuüstü k. 
90322038  Hacılar k.  90322038  Hacılar k. 
90322048  Yeniarx k.  90322048  Aşağı Qobuüstü k. 
90322018  Yuxarı Nemətabad k.  90322018  Yuxarı Nemətabad k. 
90333007  Qolqəti bələdiyyəsi  90333007  Qolqəti bələdiyyəsi 
90333018  Q o l q ə t i k.  90333018  Qolqəti k. 
    90321038  Cüvə k. 
    90321018  Korarx k. 
90310007  Qoşaqovaq bələdiyyəsi  90310007  Qoşaqovaq bələdiyyəsi 
90310018  Q o ş a q o v a q k.  90310018  Qoşaqovaq k. 
    90341018  Şəkili k. 
90305007  Qulbəndə bələdiyyəsi  90305007  Qulbəndə bələdiyyəsi 
90305018  Q u l b ə n d ə k.  90305018  Qulbəndə k. 
90305028  Aşağı Qəsil k.  90305028  Aşağı Qəsil k. 
90305058  Bəylik k.  90305058  Bəylik k. 
90305038  Orta Qəsil k.  90305038  Orta Qəsil k. 
    90336018  Şordəhnə k. 
90334007  Ləki bələdiyyəsi  90334007  Ləki bələdiyyəsi 
90334016  L ə k i q.  90334016  Ləki q. 
90313007  Məşəd bələdiyyəsi   90313007  Gürcüva bələdiyyəsi  
90313018  Məşəd k.    ləğv edilib 
90313028  Gürcüva k.  90313028  Gürcüva k. 
90313038  Pirəyir k.  90313038  Pirəyir k. 
90335007  Mürsəl bələdiyyəsi   90335007  Mürsəl bələdiyyəsi  
90335018  M ü r s ə l k.  90335018  Mürsəl k. 
    90319028  Qarasuqumlaq k. 
    90319018  Şıxlı k. 
90315007  Orta Ləki bələdiyyəsi  90315007  Orta Ləki bələdiyyəsi 
90315018  O r t a L ə k i k.  90315018  Orta Ləki k. 
90343018  Yuxarı Ləki k.   90343018  Yuxarı Ləki k.  
90316007  Pirəzə bələdiyyəsi  90316007  Pirəzə bələdiyyəsi 
90316018  P i r ə z ə k.  90316018  Pirəzə k. 
90316028  Qaraoğlan k.  90316028  Qaraoğlan k. 
    90325018  Ağzıbir k. 
90311007  Pirkəkə bələdiyyəsi  90311007  Pirkəkə bələdiyyəsi 
90311018  P i r k ə k ə k.  90311018  Pirkəkə k. 
    90339018  Ərəbocağı k.  
90341007  Şəkili bələdiyyəsi  90310007  Qoşaqovaq bələdiyyəsi 
90341018  Ş ə k i l i k.  90341018  Şəkili k. 
    90310018  Qoşaqovaq k. 
90318007  Şəmsabad bələdiyyəsi  90318007  Şəmsabad bələdiyyəsi 
90318018  Ş ə m s a b a d k.  90318018  Şəmsabad k. 
90318028  Əmirmahmud k.  90318028  Əmirmahmud k. 
90318038  Qarağan Saatlı k.  90318038  Qarağan Saatlı k. 
    90337018  Tofiqi k. 
90319007  Şıxlı bələdiyyəsi  90335007  Mürsəl bələdiyyəsi  
90319018  Ş ı x l ı k.  90319018  Şıxlı k. 
90319028  Qarasuqumlaq k.  90319028  Qarasuqumlaq k. 
    90335018  Mürsəl k. 
90336007  Şordəhnə bələdiyyəsi  90305007  Qulbəndə bələdiyyəsi 
90336018  Ş o r d ə h n ə k.  90336018  Şordəhnə k. 
    90305028  Aşağı Qəsil k. 
    90305058  Bəylik k. 
    90305018  Qulbəndə k. 
    90305038  Orta Qəsil k. 
90337007  Tofiqi bələdiyyəsi  90318007  Şəmsabad bələdiyyəsi 
90337018  T o f i q i k.  90337018  Tofiqi k. 
    90318028  Əmirmahmud k. 
    90318038  Qarağan Saatlı k. 
    90318018  Şəmsabad k. 
90338007  Yenicə bələdiyyəsi  90338007  Yenicə bələdiyyəsi 
90338018  Y e n i c ə k.  90338018  Yenicə k. 
90342007  Yuxarı Ağcayazı bələdiyyəsi  90306018  Dəhnəxəlil k. 
90342018  Y u x a r ı A ğ c a y a z ı k.   90342018  Yuxarı Ağcayazı k.  
90342028  Aşağı Ağcayazı k.  90342028  Aşağı Ağcayazı k. 
    90306046  Türyançay q 
    90306018  Dəhnəxəlil k. 
90308007  Yuxarı Qəsil bələdiyyəsi  90308007  Yuxarı Qəsil bələdiyyəsi 
90308018  Y u x a r ı Q ə s i l k.  90308018  Yuxarı Qəsil k. 
90308028  Bulaqotağı k.  90308028  Bulaqotağı k. 
    90331028  Qarağan Sədi k. 
    90331018  Qarağan Şıxlar k. 
50200001  AĞSTAFA RAYONU   50200001  AĞSTAFA RAYONU  
50201007  Ağstafa bələdiyyəsi  50201007  Ağstafa bələdiyyəsi 
50201014  A ğ s t a f a ş.  50201014  Ağstafa ş. 
50213007  Ağgöl bələdiyyəsi  50213007  Ağgöl bələdiyyəsi 
50213018  A ğ g ö l k.  50213018  Ağgöl k. 
50214007  Aşağı Göycəli bələdiyyəsi  50214007  Aşağı Göycəli bələdiyyəsi 
50214018  A ş a ğ ı G ö y c ə l i k.  50214018  Aşağı Göycəli k. 
50215007  Aşağı Kəsəmən bələdiyyəsi  50215007  Aşağı Kəsəmən bələdiyyəsi 
50215018  A ş a ğ ı K ə s ə m ə n k.  50215018  Aşağı Kəsəmən k. 
50216007  Böyük Kəsik bələdiyyəsi  50216007  Böyük Kəsik bələdiyyəsi 
50216018  B ö y ü k K ə s i k k.  50216018  Böyük Kəsik k. 
50217007  Dağ Kəsəmən bələdiyyəsi  50217007  Dağ Kəsəmən bələdiyyəsi 
50217018  D a ğ K ə s ə m ə n k.  50217018  Dağ Kəsəmən k. 
50204007  Düzqışlaq bələdiyyəsi  50204007  Düzqışlaq bələdiyyəsi 
50204018  D ü z q ı ş l a q k.  50204018  Düzqışlaq k. 
50204028  Kolayır k.  50204028  Kolayır k. 
50218007  Eynallı bələdiyyəsi  50218007  Eynallı bələdiyyəsi 
50218018  E y n a l l ı k.  50218018  Eynallı k. 
50219007  Göycəli bələdiyyəsi  50219007  Göycəli bələdiyyəsi 
50219018  G ö y c ə l i k.  50219018  Göycəli k. 
50220007  Həsənsu bələdiyyəsi  50220007  Həsənsu bələdiyyəsi 
50220018  H ə s ə n s u k.  50220018  Həsənsu k. 
50208007  Xətai bələdiyyəsi  50208007  Xətai bələdiyyəsi 
50208018  X ə t a i k.  50208018  Xətai k. 
50208038  Qaçaq Kərəm k.  50208038  Qaçaq Kərəm k. 
50208028  Yenigün k.  50208028  Yenigün k. 
50212007  Xılxına bələdiyyəsi  50212007  Xılxına bələdiyyəsi 
50212018  X ı l x ı n a k.  50212018  Xılxına k. 
50212028  Mollacəfərli k.  50212028  Mollacəfərli k. 
50221007  Kolxəlfəli bələdiyyəsi  50221007  Kolxəlfəli bələdiyyəsi 
50221018  K o l x ə l f ə l i k.  50221018  Kolxəlfəli k. 
50222007  Köçəsgər bələdiyyəsi  50222007  Köçəsgər bələdiyyəsi 
50222018  K ö ç ə s g ə r k.  50222018  Köçəsgər k. 
50207007  Köçvəlili bələdiyyəsi  50207007  Köçvəlili bələdiyyəsi 
50207018  K ö ç v ə l i l i k.  50207018  Köçvəlili k. 
50207026  Soyuqbulaq q.  50207026  Soyuqbulaq q. 
50223007  Köhnəqışlaq bələdiyyəsi  50223007  Köhnəqışlaq bələdiyyəsi 
50223018  K ö h n ə q ı ş l a q k.  50223018  Köhnəqışlaq k. 
50224007  Qarahəsənli bələdiyyəsi  50224007  Qarahəsənli bələdiyyəsi 
50224018  Q a r a h ə s ə n l i k.  50224018  Qarahəsənli k. 
50225007  Qarayazı bələdiyyəsi  50225007  Qarayazı bələdiyyəsi 
50225016  Q a r a y a z ı q.  50225016  Qarayazı q. 
50225026  Həzi Aslanov q.  50225026  Həzi Aslanov q. 
50225036  Soyuqbulaqlar q.  50225036  Soyuqbulaqlar q. 
50226007  Qıraq Kəsəmən bələdiyyəsi  50226007  Qıraq Kəsəmən bələdiyyəsi 
50226018  Q ı r a q K ə s ə m ə n k.  50226018  Qıraq Kəsəmən k. 
50227007  Qırılı bələdiyyəsi  50227007  Qırılı bələdiyyəsi 
50227018  Q ı r ı l ı k.  50227018  Qırılı k. 
50228007  Muğanlı bələdiyyəsi  50228007  Muğanlı bələdiyyəsi 
50228018  M u ğ a n l ı k.  50228018  Muğanlı k. 
50229007  Pirili bələdiyyəsi  50229007  Pirili bələdiyyəsi 
50229018  P i r i l i k.  50229018  Pirili k. 
50209007  Poylu bələdiyyəsi  50209007  Poylu bələdiyyəsi 
50209018  P o y l u k.  50209018  Poylu k. 
50209046  Şəkərli q.  50209046  Şəkərli q. 
50230007  Poylu qəsəbə bələdiyyəsi  50230007  Poylu qəsəbə bələdiyyəsi 
50230016  P o y l u q.  50230016  Poylu q. 
50230026  Ceyrançöl q.  50230026  Ceyrançöl q. 
50231007  Sadıqlı bələdiyyəsi  50231007  Sadıqlı bələdiyyəsi 
50231018  S a d ı q l ı k.  50231018  Sadıqlı k. 
50232007  Saloğlu bələdiyyəsi  50232007  Saloğlu bələdiyyəsi 
50232016  S a l o ğ l u q.  50232016  Saloğlu q. 
50210007  Tatlı bələdiyyəsi  50210007  Tatlı bələdiyyəsi 
50210018  T a t l ı k.  50210018  Tatlı k. 
50210028  Yaradullu k.  50210028  Yaradullu k. 
50233007  Vurğun bələdiyyəsi  50233007  Vurğun bələdiyyəsi 
50233016  V u r ğ u n q.  50233016  Vurğun q. 
50234007  Zəlimxan bələdiyyəsi  50234007  Zəlimxan bələdiyyəsi 
50234018  Z ə l i m x a n k.  50234018  Zəlimxan k. 
40900001  AĞSU RAYONU   40900001  AĞSU RAYONU  
40901007  Ağsu bələdiyyəsi  40901007  Ağsu bələdiyyəsi 
40901014  A ğ s u ş.  40901014  Ağsu ş. 
40901028  Qaraməmmədli k.  40901028  Qaraməmmədli k. 
40901038  Navahı k.  40901038  Navahı k. 
40901048  Ülgüc k.  40901048  Ülgüc k. 
40904027  Aratlı Curuğlu bələdiyyəsi  40904027  Aratlı Curuğlu bələdiyyəsi 
40904068  A r a t l ı C u r u ğ l u k.  40904068  Aratlı Curuğlu k. 
40904058  Maşadqanlı k.  40904058  Maşadqanlı k. 
40905007  Bico bələdiyyəsi  40905007  Bico bələdiyyəsi 
40905018  B i c o k.  40905018  Bico k. 
40905028  Keşdiməz k.  40905028  Keşdiməz k. 
40906007  Bozavand bələdiyyəsi  40906007  Bozavand bələdiyyəsi 
40906018  B o z a v a n d k.  40906018  Bozavand k. 
40906028  Ağarx k.  40906028  Ağarx k. 
40906038  Qarabağlı k.  40906038  Qarabağlı k. 
40910027  Cəlayir bələdiyyəsi  40910027  Cəlayir bələdiyyəsi 
40910048  C ə l a y i r k.  40910048  Cəlayir k. 
40910028  Cəfərli k.  40910028  Cəfərli k. 
40910038  Hacıuşağı k.  40910038  Hacıuşağı k. 
40917007  Çaparlı bələdiyyəsi  40917007  Çaparlı bələdiyyəsi 
40917018  Ç a p a r l ı k.  40917018  Çaparlı k. 
40917058  Ağabəyli k.  40917058  Ağabəyli k. 
40917048  Qiyaslı k.  40917048  Qiyaslı k. 
40917038  Rəhimağalı k.  40917038  Rəhimağalı k. 
40919007  Çiyni bələdiyyəsi  40919007  Çiyni bələdiyyəsi 
40919018  Ç i y n i k.  40919018  Çiyni k. 
40919028  Bəyimli k.  40919028  Bəyimli k. 
40920007  Daşdəmirbəyli bələdiyyəsi  40920007  Daşdəmirbəyli bələdiyyəsi 
40920018  D a ş d ə m i r b ə y l i k.  40920018  Daşdəmirbəyli k. 
40911027  Dilman bələdiyyəsi  40911027  Dilman bələdiyyəsi 
40911038  D i l m a n k.  40911038  Dilman k. 
40911048  Hacıman k.  40911048  Hacıman k. 
40911058  Xatman k.  40911058  Xatman k. 
40902007  Ərəbmehdibəy bələdiyyəsi  40902007  Ərəbmehdibəy bələdiyyəsi 
40902018  Ə r ə b m e h d i b ə y k.  40902018  Ərəbmehdibəy k. 
40902028  Dədəli k.  40902028  Dədəli k. 
40902038  Qasımbəyli k.  40902038  Qasımbəyli k. 
40903007  Ərəbsarvan bələdiyyəsi  40903007  Ərəbsarvan bələdiyyəsi 
40903018  Ə r ə b s a r v a n k.  40903018  Ərəbsarvan k. 
40903048  Hacıqədirli k.  40903048  Hacıqədirli k. 
40904007  Ərəbuşağı bələdiyyəsi  40904007  Ərəbuşağı bələdiyyəsi 
40904018  Ə r ə b u ş a ğ ı k.  40904018  Ərəbuşağı k. 
40904028  Ağalarbəyli k.  40904028  Ağalarbəyli k. 
40921007  Gəgəli bələdiyyəsi  40921007  Gəgəli bələdiyyəsi 
40921018  G ə g ə l i k.  40921018  Gəgəli k. 
40903027  Göydəlləkli bələdiyyəsi  40903027  Göydəlləkli bələdiyyəsi 
40903058  G ö y d ə l l ə k l i k.  40903058  Göydəlləkli k. 
40907007  Gürcüvan bələdiyyəsi  40907007  Gürcüvan bələdiyyəsi 
40907018  G ü r c ü v a n k.  40907018  Gürcüvan k. 
40907088  Girdə k.  40907088  Girdə k. 
40907078  Hinqar k.  40907078  Hinqar k. 
40907028  Kəndaxan k.  40907028  Kəndaxan k. 
40907048  Kövlüc k.  40907048  Kövlüc k. 
40907068  Yenikənd k.  40907068  Yenikənd k. 
    40907038  Yenilik k. 
    40907058  Elabad k. 
    40907098  Gursulu k. 
40918007  Xəlilli bələdiyyəsi  40918007  Xəlilli bələdiyyəsi 
40918018  X ə l i l l i k.  40918018  Xəlilli k. 
40918028  Mustafalı k.  40918028  Mustafalı k. 
40908027  İlxıçı bələdiyyəsi  40908027  İlxıçı bələdiyyəsi 
40908038  İ l x ı ç ı k.  40908038  İlxıçı k. 
40908048  Hacısəmədli k.  40908048  Hacısəmədli k. 
40911007  Kalva bələdiyyəsi  40911007  Kalva bələdiyyəsi 
40911018  K a l v a k.  40911018  Kalva k. 
40911028  Suraxanı k.  40911028  Suraxanı k. 
40910007  Kəndoba bələdiyyəsi  40910007  Kəndoba bələdiyyəsi 
40910018  K ə n d o b a k.  40910018  Kəndoba k. 
40910058  Abasxanlı k.  40910058  Abasxanlı k. 
40908007  Qaraqoyunlu bələdiyyəsi  40908007  Qaraqoyunlu bələdiyyəsi 
40908018  Q a r a q o y u n l u k.  40908018  Qaraqoyunlu k. 
40908028  Musabəyli k.  40908028  Musabəyli k. 
40909007  Qəşəd bələdiyyəsi  40909007  Qəşəd bələdiyyəsi 
40909018  Q ə ş ə d k.  40909018  Qəşəd k. 
40922007  Ləngəbiz bələdiyyəsi  40922007  Ləngəbiz bələdiyyəsi 
40922018  L ə n g ə b i z k.  40922018  Ləngəbiz k. 
40923007  Muradlı bələdiyyəsi  40923007  Muradlı bələdiyyəsi 
40923018  M u r a d l ı k.  40923018  Muradlı k. 
40923028  Dəlilər k.  40923028  Dəlilər k. 
40923038  Təklə k.  40923038  Təklə k. 
40914027  Nəmirli bələdiyyəsi  40914027  Nəmirli bələdiyyəsi 
40914038  N ə m i r l i k.  40914038  Nəmirli k. 
40914048  Kalağaylı k.  40914048  Kalağaylı k. 
    40914058  Bənəcik k. 
40912007  Növcü bələdiyyəsi  40912007  Növcü bələdiyyəsi 
40912018  N ö v c ü k.  40912018  Növcü k. 
40912028  Axundlu k.  40912028  Axundlu k. 
40912048  Qaravəlli k.  40912048  Qaravəlli k. 
40912038  Məlikçobanlı k.  40912038  Məlikçobanlı k. 
40912058  Yuxarı Növcü k.  40912058  Yuxarı Növcü k. 
40913007  Nuran bələdiyyəsi  40913007  Nuran bələdiyyəsi 
40913018  N u r a n k.  40913018  Nuran k. 
40913028  Zərqava k.  40913028  Zərqava k. 
40913027  Nüydü bələdiyyəsi  40913027  Nüydü bələdiyyəsi 
40913038  N ü y d ü k.  40913038  Nüydü k. 
40913048  Xasıdərə k.  40913048  Xasıdərə k. 
40913078  Qırlar k.  40913078  Qırlar k. 
40913068  Quzey k.  40913068  Quzey k. 
40913058  Sanqalan k.  40913058  Sanqalan k. 
40914007  Padar bələdiyyəsi  40914007  Padar bələdiyyəsi 
40914018  P a d a r k.  40914018  Padar k. 
40914028  Külüllü k.  40914028  Külüllü k. 
40924007  Padarqışlaq bələdiyyəsi  40924007  Padarqışlaq bələdiyyəsi 
40924018  P a d a r q ı ş l a q k.  40924018  Padarqışlaq k. 
40915007  Pirhəsənli bələdiyyəsi  40915007  Pirhəsənli bələdiyyəsi 
40915018  P i r h ə s ə n l i k.  40915018  Pirhəsənli k. 
40915028  Qaraqaşlı k.  40915028  Qaraqaşlı k. 
40916007  Rəhimli bələdiyyəsi  40916007  Rəhimli bələdiyyəsi 
40916018  R ə h i m l i k.  40916018  Rəhimli k. 
40916028  Qaradağ k.  40916028  Qaradağ k. 
40916038  Şahbəyli k.  40916038  Şahbəyli k. 
40907027  Yenilik bələdiyyəsi  40907007  Gürcüvan bələdiyyəsi 
40907038  Y e n i l i k k.  40907038  Yenilik k. 
40907058  Elabad k.  40907058  Elabad k. 
40907098  Gursulu k.  40907098  Gursulu k. 
    40907018  Gürcüvan k. 
    40907088  Girdə k. 
    40907078  Hinqar k. 
    40907028  Kəndaxan k. 
    40907048  Kövlüc k. 
    40907068  Yenikənd k. 
80100001  ASTARA RAYONU   80100001  ASTARA RAYONU  
80101007  Astara bələdiyyəsi  80101007  Astara bələdiyyəsi 
80101014  A s t a r a ş.  80101014  Astara ş. 
80105007  Artupa bələdiyyəsi  80105007  Artupa bələdiyyəsi 
80105028  A r t u p a k.  80105028  Artupa k. 
80105038  Alaşa k.  80105038  Alaşa k. 
80105018  Səncərədi k.  80105018  Səncərədi k. 
80105058  Şuvaş k.  80105058  Şuvaş k. 
80105048  Züngüləş k.  80105048  Züngüləş k. 
80103007  Asxanakəran bələdiyyəsi  80103007  Asxanakəran bələdiyyəsi 
80103018  A s x a n a k ə r a n k.  80103018  Asxanakəran k. 
80103088  Anbuba k.  80103088  Anbuba k. 
80103038  Azaru k.  80103038  Azaru k. 
80103028  Bəlbay k.  80103028  Bəlbay k. 
80103048  Bursut k.  80103048  Bursut k. 
80103108  Dəstor k.  80103108  Dəstor k. 
80103068  Əkbərməhəllə k.  80103068  Əkbərməhəllə k. 
80103058  Motalayataq k.  80103058  Motalayataq k. 
80103078  Şıxımpeştə k.  80103078  Şıxımpeştə k. 
80103098  Vıləparqo k.  80103098  Vıləparqo k. 
80114007  Ərçivan bələdiyyəsi  80114007  Ərçivan bələdiyyəsi 
80114018  Ə r ç i v a n k.  80114016  Ərçivan q. 
80111007  Hamoşam bələdiyyəsi  80111007  Hamoşam bələdiyyəsi 
80111018  H a m o ş a m k.  80111018  Hamoşam k. 
80111038  Kamlakan k.  80111038  Kamlakan k. 
80111028  Klınbi k.  80111028  Klınbi k. 
80111068  Reqloba k.  80111068  Reqloba k. 
80111058  Rıvadila k.  80111058  Rıvadila k. 
80111048  Toradi k.  80111048  Toradi k. 
80104007  Kakalos bələdiyyəsi  80104007  Kakalos bələdiyyəsi 
80104018  K a k a l o s k.  80104018  Kakalos k. 
80104038  Bala Şahağac k.  80104038  Bala Şahağac k. 
80104058  Kolatan k.  80104058  Kolatan k. 
80104048  Qamışovka k.  80104048  Qamışovka k. 
80102007  Kijəbə bələdiyyəsi  80102007  Kijəbə bələdiyyəsi 
80102016  K i j ə b ə q.  80102016  Kijəbə q. 
    80102028  Ojakəran k. 
    80102048  Burzubənd k. 
    80102058  Noyabud k. 
    80102108  Vənəşikəş k. 
    80102038  Tüləküvan k. 
    80102078  Xıçaso k. 
    80102068  Ovala k. 
    80102098  Sipiyaəlfətik k. 
    80102088  Şəmətük k. 
80110027  Maşxan bələdiyyəsi  80110007  Təngərüd bələdiyyəsi 
80110028  M a ş x a n k.  80110028  Maşxan k. 
    80110018  Təngərüd k. 
80102027  Ojakəran bələdiyyəsi  80102007  Kijəbə bələdiyyəsi 
    80102016  Kijəbə q. 
80102028  O j a k ə r a n k.  80102028  Ojakəran k. 
80102048  Burzubənd k.  80102048  Burzubənd k. 
80102058  Noyabud k.  80102058  Noyabud k. 
80102108  Vənəşikəş k.  80102108  Vənəşikəş k. 
    80102038  Tüləküvan k. 
    80102078  Xıçaso k. 
    80102068  Ovala k. 
    80102098  Sipiyaəlfətik k. 
    80102088  Şəmətük k. 
80107007  Pensər bələdiyyəsi  80107007  Pensər bələdiyyəsi 
80107018  P e n s ə r k.  80107018  Pensər k. 
80107028  Telman k.  80107028  Çayoba k. 
80106007  Pəlikəş bələdiyyəsi  80106007  Pəlikəş bələdiyyəsi 
80106018  P ə l i k ə ş k.  80106018  Pəlikəş k. 
80106078  Avyarud k.  80106078  Avyarud k. 
80106118  Çükəş k.  80106118  Çükəş k. 
80106068  Diqo k.  80106068  Diqo k. 
80106038  Dolu k.  80106038  Dolu k. 
80106108  Dürriyə k.  80106108  Dürriyə k. 
80106028  Lomin k.  80106028  Lomin k. 
80106088  Sım k.  80106088  Sım k. 
80106048  Sibiyyət k.  80106048  Sibiyyət k. 
80106128  Sipiyəpart k.  80106128  Sipiyəpart k. 
80106058  Şəvqo k.  80106058  Şəvqo k. 
80106098  Şümrüd k.  80106098  Şümrüd k. 
80106138  Vovada k.  80106138  Vovada k. 
80109007  Rudəkənar bələdiyyəsi  80109007  Rudəkənar bələdiyyəsi 
80109028  R u d ə k ə n a r k.  80109028  Rudəkənar k. 
80109058  Qapıçıməhəllə k.  80109058  Qapıçıməhəllə k. 
80109038  Məsçitməhəllə k.  80109038  Məsçitməhəllə k. 
80109048  Seləkəran k.  80109048  Seləkəran k. 
80109018  Suparibağ k.  80109018  Suparibağ k. 
80108007  Siyaku bələdiyyəsi  80108007  Siyaku bələdiyyəsi 
80108018  S i y a k u k.  80108018  Siyaku k. 
80108218  Bili k.  80108218  Bili k. 
80108058  Binabəy k.  80108058  Binabəy k. 
80108238  Bio k.  80108238  Bio k. 
80108198  Çüvaş k.  80108198  Çüvaş k. 
80108188  Giləparqo k.  80108188  Giləparqo k. 
80108118  Giləşə k.  80108118  Giləşə k. 
80108108  Həsin k.  80108108  Həsin k. 
80108148  Qanqalaş k.  80108148  Qanqalaş k. 
80108028  Lələkəpeştə k.  80108028  Lələkəpeştə k. 
80108048  Liəzi k.  80108048  Liəzi k. 
80108158  Lobir k.  80108158  Lobir k. 
80108228  Marzəsə k.  80108228  Marzəsə k. 
80108178  Miki k.  80108178  Miki k. 
80108128  Rinə k.  80108128  Rinə k. 
80108248  Sıhəkəran k.  80108248  Sıhəkəran k. 
80108088  Sığaloni k.  80108088  Sığaloni k. 
80108078  Siyakeş k.  80108078  Siyakeş k. 
80108098  Şağlazüzə k.  80108098  Şağlazüzə k. 
80108068  Şıxəməhlə k.  80108068  Şıxəməhlə k. 
80108138  Taxtanəkəran k.  80108138  Taxtanəkəran k. 
80108168  Vaqadi k.  80108168  Vaqadi k. 
80108038  Vaqo k.  80108038  Vaqo k. 
80108208  Viləşə k.  80108208  Viləşə k. 
80115007  Şahağac bələdiyyəsi  80115007  Şahağac bələdiyyəsi 
80115018  Ş a h a ğ a c k.  80115018  Şahağac k. 
80116007  Şiyəkəran bələdiyyəsi  80116007  Şiyəkəran bələdiyyəsi 
80116018  Ş i y ə k ə r a n k.  80116018  Şiyəkəran k. 
80113007  Şuvi bələdiyyəsi  80113007  Şuvi bələdiyyəsi 
80113018  Ş u v i k.  80113018  Ş u v i k. 
80113048  Deqadi k.  80113048  Deqadi k. 
80113078  Sekəşan k.  80113078  Sekəşan k. 
80113058  Səlivə k.  80113058  Səlivə k. 
80113038  Sərək k.  80113038  Sərək k. 
80113028  Siyətük k.  80113028  Siyətük k. 
80113068  Vəznəş k.  80113068  Vəznəş k. 
80110007  Təngərüd bələdiyyəsi  80110007  Təngərüd bələdiyyəsi 
80110018  T ə n g ə r ü d k.  80110018  Təngərüd k. 
    80110028  Maşxan k. 
80102037  Tüləküvan bələdiyyəsi  80102007  Kijəbə bələdiyyəsi 
80102038  T ü l ə k ü v a n k.  80102038  Tüləküvan k. 
80102078  Xıçaso k.  80102078  Xıçaso k. 
80102068  Ovala k.  80102068  Ovala k. 
80102098  Sipiyaəlfətik k.  80102098  Sipiyaəlfətik k. 
80102088  Şəmətük k.  80102088  Şəmətük k. 
    80102016  Kijəbə q. 
    80102028  Ojakəran k. 
    80102048  Burzubənd k. 
    80102058  Noyabud k. 
    80102108  Vənəşikəş k. 
40100001  BALAKƏN RAYONU   40100001  BALAKƏN RAYONU  
40101007  Balakən bələdiyyəsi  40101007  Balakən bələdiyyəsi 
40101014  B a l a k ə n ş.  40101014  Balakən ş. 
40110007  Gərəkli bələdiyyəsi  40110007  Gərəkli bələdiyyəsi 
40110018  G ə r ə k l i k.  40110018  Gərəkli k. 
40110038  Mazımçay k.  40110038  Mazımçay k. 
    40110048  Çorçorbinə k. 
    40110028  Poştbinə k. 
40102007  Hənifə bələdiyyəsi  40102007  Hənifə bələdiyyəsi 
40102018  H ə n i f ə k.  40102018  Hənifə k. 
40102068  Böyüktala k.  40102068  Böyüktala k. 
40102078  Cincartala k.  40102078  Cincartala k. 
40102038  Əyritala k.  40102038  Əyritala k. 
40102098  Göyəmtala k.  40102098  Göyəmtala k. 
40102088  Gülüzanbinə k.  40102088  Gülüzanbinə k. 
40102058  Məlikzadə k.  40102058  Məlikzadə k. 
40102028  Murğuztala k.  40102028  Murğuztala k. 
40102048  Roçəhməd k.  40102048  Roçəhməd k. 
40115007  Xalatala bələdiyyəsi  40115007  Xalatala bələdiyyəsi 
40115018  X a l a t a l a k.  40115018  Xalatala k. 
40115028  Göyrüclük k.  40115028  Göyrüclük k. 
40117007  İtitala bələdiyyəsi  40117007  İtitala bələdiyyəsi 
40117018  İ t i t a l a k.  40117018  İtitala k. 
40105007  Katex bələdiyyəsi  40105007  Katex bələdiyyəsi 
40105018  K a t e x k.  40105018  Katex k. 
40105028  Beretbinə k.  40105028  Beretbinə k. 
40106007  Kortala bələdiyyəsi  40106007  Kortala bələdiyyəsi 
40106018  K o r t a l a k.  40106018  Kortala k. 
40106038  Beçeqarbinə k.  40106038  Beçeqarbinə k. 
40106028  Qarahacılı k.  40106028  Qarahacılı k. 
40118007  Qabaqçöl bələdiyyəsi  40118007  Qabaqçöl bələdiyyəsi 
40118016  Q a b a q ç ö l q.  40118016  Qabaqçöl q. 
40108027  Qasbinə bələdiyyəsi  40108007  Mahamalar bələdiyyəsi 
40108038  Q a s b i n ə k.  40108038  Qasbinə k. 
40108048  Qaracabinə k.  40108048  Qaracabinə k. 
    40108018  Mahamalar k. 
    40108028  Solban k. 
40104007  Qaysa bələdiyyəsi  40104007  Qaysa bələdiyyəsi 
40104018  Q a y s a k.  40104018  Qaysa k. 
40104028  Abjit k.  40104028  Abjit k. 
40103007  Qazma bələdiyyəsi  40103007  Qazma bələdiyyəsi 
40103018  Q a z m a k.  40103018  Qazma k. 
40103028  Bedağar k.  40103028  Bedağar k. 
40103038  Cillik k.  40103038  Cillik k. 
40103068  Darvazbinə k.  40103068  Darvazbinə k. 
40103048  Öküzovtala k.  40103048  Öküzovtala k. 
40103058  Şambulbinə k.  40103058  Şambulbinə k. 
40107007  Qullar bələdiyyəsi  40107007  Qullar bələdiyyəsi 
40107018  Q u l l a r k.  40107018  Qullar k. 
40107028  Acılıqbinə k.  40107028  Acılıqbinə k. 
40108007  Mahamalar bələdiyyəsi  40108007  Mahamalar bələdiyyəsi 
40108018  M a h a m a l a r k.  40108018  Mahamalar k. 
40108028  Solban k.  40108028  Solban k. 
    40108038  Qasbinə k. 
    40108048  Qaracabinə k. 
40109007  Meşəşambul bələdiyyəsi  40109007  Meşəşambul bələdiyyəsi 
40109018  M e ş ə ş a m b u l k.  40109018  Meşəşambul k. 
40109028  Qazbölük k.  40109028  Qazbölük k. 
40110027  Poştbinə bələdiyyəsi  40110007  Gərəkli bələdiyyəsi 
40110028  P o ş t b i n ə k.  40110028  Poştbinə k. 
40110048  Çorçorbinə k.  40110048  Çorçorbinə k. 
    40110018  Gərəkli k. 
    40110038  Mazımçay k. 
40111007  Püştətala bələdiyyəsi  40111007  Püştətala bələdiyyəsi 
40111018  P ü ş t ə t a l a k.  40111018  Püştətala k. 
40111058  Qadaşbinə k.  40111058  Qadaşbinə k. 
40111038  Qamıştala k.  40111038  Qamıştala k. 
40111048  Qaravəli k.  40111048  Qaravəli k. 
40111028  Mollaçıbinə k.  40111028  Mollaçıbinə k. 
40111068  Pirqax k.  40111068  Pirqax k. 
40112007  Sarıbulaq bələdiyyəsi  40112007  Sarıbulaq bələdiyyəsi 
40112018  S a r ı b u l a q k.  40112018  Sarıbulaq k. 
40112038  Ağkilsə k.  40112038  Ağkilsə k. 
40112048  Cederovtala k.  40112048  Cederovtala k. 
40112028  Kilsəbuqov k.  40112028  Kilsəbuqov k. 
40116007  Şambul bələdiyyəsi  40116007  Şambul bələdiyyəsi 
40116018  Ş a m b u l k.  40116018  Şambul k. 
40116028  İsaxlıgirmə k.  40116028  İsaxlıgirmə k. 
40119007  Şərif bələdiyyəsi  40119007  Şərif bələdiyyəsi 
40119018  Ş ə r i f k.  40119018  Şərif k. 
40113007  Talalar bələdiyyəsi  40113007  Talalar bələdiyyəsi 
40113018  T a l a l a r k.  40113018  Talalar k. 
40113038  Bayrambinə k.  40113038  Bayrambinə k. 
40113028  Hetovlar k.  40113028  Hetovlar k. 
40114007  Tülü bələdiyyəsi  40114007  Tülü bələdiyyəsi 
40114018  T ü l ü k.  40114018  Tülü k. 
40114038  Mazımqarışan k.  40114038  Mazımqarışan k. 
40114028  Mazımüstü k.  40114028  Mazımüstü k. 
40120007  Yeni Şərif bələdiyyəsi  40120007  Yeni Şərif bələdiyyəsi 
40120018  Y e n i Ş ə r i f k.  40120018  Yeni Şərif k. 
60700001  BEYLƏQAN RAYONU   60700001  BEYLƏQAN RAYONU  
60701007  Beyləqan bələdiyyəsi  60701007  Beyləqan bələdiyyəsi 
60701014  B e y l ə q a n ş.  60701014  Beyləqan ş. 
60715007  Allahyarlı bələdiyyəsi  60715007  Allahyarlı bələdiyyəsi 
60715018  A l l a h y a r l ı k.  60715018  Allahyarlı k. 
60716007  Aşağı Çəmənli bələdiyyəsi  60716007  Aşağı Çəmənli bələdiyyəsi 
60716018  A ş a ğ ı Ç ə m ə n l i k.  60716018  Aşağı Çəmənli k. 
60729007  Aşıqalılar bələdiyyəsi   60729007  Aşıqalılar bələdiyyəsi  
60729018  A ş ı q a l ı l a r k.  60729018  Aşıqalılar k. 
60730007  Bahar bələdiyyəsi  60730007  Bahar bələdiyyəsi 
60730016  B a h a r q.  60730016  Bahar q. 
60710027  Baharabad bələdiyyəsi  60710027  Baharabad bələdiyyəsi 
60710026  B a h a r a b a d q.  60710026  Baharabad q. 
60717007  Birinci Aşıqlı bələdiyyəsi  60717007  Birinci Aşıqlı bələdiyyəsi 
60717018  B i r i n c i A ş ı q l ı k.  60717018  Birinci Aşıqlı k. 
60713007  Birinci Şahsevən bələdiyyəsi  60713007  Birinci Şahsevən bələdiyyəsi 
60713018  B i r i n c i Ş a h s e v ə n k.  60713018  Birinci Şahsevən k. 
60713026  Orconikidze q.  60713026  Orconikidze q. 
60711027  Bolsulu bələdiyyəsi  60711027  Bolsulu bələdiyyəsi 
60711026  B o l s u l u q.  60711026  Bolsulu q. 
60705007  Bünyadlı bələdiyyəsi  60705007  Bünyadlı bələdiyyəsi 
60705018  B ü n y a d l ı k.  60705018  Bünyadlı k. 
60718007  Dünyamalılar bələdiyyəsi  60718007  Dünyamalılar bələdiyyəsi 
60718018  D ü n y a m a l ı l a r k.  60718018  Dünyamalılar k. 
60719007  Eyvazalılar bələdiyyəsi  60719007  Eyvazalılar bələdiyyəsi 
60719018  E y v a z a l ı l a r k.  60719018  Eyvazalılar k. 
60704007  Əhmədli bələdiyyəsi  60704007  Əhmədli bələdiyyəsi 
60704018  Ə h m ə d l i k.  60704018  Əhmədli k. 
60703007  Əlinəzərli bələdiyyəsi  60703007  Əlinəzərli bələdiyyəsi 
60703018  Ə l i n ə z ə r l i k.  60703018  Əlinəzərli k. 
60720007  Əmirzeydli bələdiyyəsi  60720007  Əmirzeydli bələdiyyəsi 
60720018  Ə m i r z e y d l i k.  60720018  Əmirzeydli k. 
60705027  Gödəklər bələdiyyəsi  60705027  Gödəklər bələdiyyəsi 
60705028  G ö d ə k l ə r k.  60705028  Gödəklər k. 
60721007  İkinci Aşıqlı bələdiyyəsi  60721007  İkinci Aşıqlı bələdiyyəsi 
60721018  İ k i n c i A ş ı q l ı k.  60721018  İkinci Aşıqlı k. 
60722007  İkinci Şahsevən bələdiyyəsi  60722007  İkinci Şahsevən bələdiyyəsi 
60722018  İ k i n c i Ş a h s e v ə n k.  60722018  İkinci Şahsevən k. 
60706007  İmamverdili bələdiyyəsi  60706007  İmamverdili bələdiyyəsi 
60706018  İ m a m v e r d i l i k.  60706018  İmamverdili k. 
60706028  Vətağa k.  60706028  Vətağa k. 
60707007  Kəbirli bələdiyyəsi  60707007  Kəbirli bələdiyyəsi 
60707018  K ə b i r l i k.  60707018  Kəbirli k. 
60707028  Xaçınabad k.  60707028  Xaçınabad k. 
60727007  Qaradağlı bələdiyyəsi  60727007  Qaradağlı bələdiyyəsi 
60727028  Q a r a d a ğ l ı k.  60727028  Qaradağlı k. 
60727018  Yuxarı Çəmənli k.  60727018  Yuxarı Çəmənli k. 
60723007  Qaralılar bələdiyyəsi  60723007  Qaralılar bələdiyyəsi 
60723018  Q a r a l ı l a r k.  60723018  Qaralılar k. 
60702007  Qəhrəmanlı bələdiyyəsi  60702007  Qəhrəmanlı bələdiyyəsi 
60702016  Q ə h r ə m a n l ı q.  60702016  Qəhrəmanlı q. 
60708027  Mayak bələdiyyəsi  60708027  Mayak bələdiyyəsi 
60708026  M a y a k q.  60708026  Mayak q. 
60724007  Mil bələdiyyəsi  60724007  Mil bələdiyyəsi 
60724016  M i l q.  60724016  Mil q. 
60709007  Milabad bələdiyyəsi  60709007  Milabad bələdiyyəsi 
60709016  M i l a b a d q.  60709016  Milabad q. 
60731007  Orta Əlinəzərli bələdiyyəsi  60731007  Orta Əlinəzərli bələdiyyəsi 
60731018  O r t a Ə l i n ə z ə r l i k.   60731018  Orta Əlinəzərli k.  
60710007  Örənqala bələdiyyəsi  60710007  Örənqala bələdiyyəsi 
60710016  Ö r ə n q a l a q.  60710016  Örənqala q. 
60710036  Günəş q.  60710036  Günəş q. 
60714027  Sarısu bələdiyyəsi  60714027  Sarısu bələdiyyəsi 
60714026  S a r ı s u q.  60714026  Sarısu q. 
60732007  Şəfəq bələdiyyəsi  60732007  Şəfəq bələdiyyəsi 
60732016  Ş ə f ə q q.  60732016  Şəfəq q. 
60714007  Şərq bələdiyyəsi  60714007  Şərq bələdiyyəsi 
60714016  Ş ə r q q.  60714016  Şərq q. 
60725007  Tatalılar bələdiyyəsi  60725007  Tatalılar bələdiyyəsi 
60725018  T a t a l ı l a r k.  60725018  Tatalılar k. 
60711007  Təzəkənd bələdiyyəsi  60711007  Təzəkənd bələdiyyəsi 
60711018  T ə z ə k ə n d k.  60711018  Təzəkənd k. 
60726007  Türklər bələdiyyəsi  60726007  Türklər bələdiyyəsi 
60726016  T ü r k l ə r q.   60726016  Türklər q.  
60733007  Yeni Mil bələdiyyəsi  60733007  Yeni Mil bələdiyyəsi 
60733016  Y e n i M i l q.   60733016  Yeni Mil q.  
60708007  Yuxarı Aran bələdiyyəsi  60708007  Yuxarı Aran bələdiyyəsi 
60708016  Y u x a r ı A r a n q.  60708016  Yuxarı Aran q. 
60710037  Yuxarı Kəbirli bələdiyyəsi  60710037  Yuxarı Kəbirli bələdiyyəsi 
60710048  Y u x a r ı K ə b i r l i k.  60710048  Yuxarı Kəbirli k. 
61000001  BƏRDƏ RAYONU   61000001  BƏRDƏ RAYONU  
61001007  Bərdə bələdiyyəsi  61001007  Bərdə bələdiyyəsi 
61001014  B ə r d ə ş.  61001014  Bərdə ş. 
61008047  Alaçadırlı bələdiyyəsi  61008047  Alaçadırlı bələdiyyəsi 
61008078  A l a ç a d ı r l ı k.  61008078  Alaçadırlı k. 
61035007  Alpout bələdiyyəsi  61035007  Alpout bələdiyyəsi 
61035018  A l p o u t k.  61035018  Alpout k. 
61023047  Bala Qacar bələdiyyəsi  61023047  Bala Qacar bələdiyyəsi 
61023048  B a l a Q a c a r k.  61023048  Bala Qacar k. 
61023058  Qullar k.  61023058  Qullar k. 
61024007  Bəcirəvan bələdiyyəsi  61024007  Bəcirəvan bələdiyyəsi 
61024018  B ə c i r ə v a n k.  61024018  Bəcirəvan k. 
61009007  Birinci Qaradəmirçi bələdiyyəsi  61009007  Birinci Qaradəmirçi bələdiyyəsi 
61009018  B i r i n c i Q a r a d ə m i r ç i k.  61009018  Birinci Qaradəmirçi k. 
61009028  İkinci Qaradəmirçi k.  61009028  İkinci Qaradəmirçi k. 
61002007  Böyük Göyüşlü bələdiyyəsi  61002007  Böyük Göyüşlü bələdiyyəsi 
61002018  B ö y ü k G ö y ü ş l ü k.  61002018  Böyük Göyüşlü k. 
61002028  Bala Göyüşlü k.  61002028  Bala Göyüşlü k. 
61023057  Böyük Qacar bələdiyyəsi  61023057  Böyük Qacar bələdiyyəsi 
61023078  B ö y ü k Q a c a r k.  61023078  Böyük Qacar k. 
61023068  Hüseynbəyli k.  61023068  Hüseynbəyli k. 
61023088  Xanxanımlı k.  61023088  Xanxanımlı k. 
61005077  Cəyirli bələdiyyəsi  61005077  Cəyirli bələdiyyəsi 
61005088  C ə y i r l i k.  61005088  Cəyirli k. 
61021007  Çələbilər bələdiyyəsi  61021007  Çələbilər bələdiyyəsi 
61021018  Ç ə l ə b i l ə r k.  61021018  Çələbilər k. 
61021028  Nifçi k.  61021028  Nifçi k. 
61023027  Dəymədağıldı bələdiyyəsi  61023027  Dəymədağıldı bələdiyyəsi 
61023028  D ə y m ə d a ğ ı l d ı k.  61023028  Dəymədağıldı k. 
61005057  Divanlı bələdiyyəsi  61005057  Divanlı bələdiyyəsi 
61005068  D i v a n l ı k.  61005068  Divanlı k. 
61008027  Əliyanlı bələdiyyəsi  61008027  Əliyanlı bələdiyyəsi 
61008038  Ə l i y a n l ı k.  61008038  Əliyanlı k. 
61008028  Darğalar k.  61008028  Darğalar k. 
61025007  Əmirli bələdiyyəsi  61025007  Əmirli bələdiyyəsi 
61025018  Ə m i r l i k.  61025018  Əmirli k. 
61005067  Gərənə bələdiyyəsi  61005067  Gərənə bələdiyyəsi 
61005078  G ə r ə n ə k.  61005078  Gərənə k. 
61011027  Gülgəzli bələdiyyəsi  61011027  Gülgəzli bələdiyyəsi 
61011038  G ü l g ə z l i k.  61011038  Gülgəzli k. 
61011048  Mollaməmmədli k.  61011048  Mollaməmmədli k. 
61011058  Sərkarlar k.  61011058  Sərkarlar k. 
61005007  Güloğlular bələdiyyəsi  61005007  Güloğlular bələdiyyəsi 
61005018  G ü l o ğ l u l a r k.  61005018  Güloğlular k. 
61026007  Hacallı bələdiyyəsi  61026007  Hacallı bələdiyyəsi 
61026018  H a c a l l ı k.  61026018  Hacallı k. 
61015037  Hacıbəyli bələdiyyəsi  61015037  Hacıbəyli bələdiyyəsi 
61015058  H a c ı b ə y l i k.  61015058  Hacıbəyli k. 
61015038  Cumalar k.  61015038  Cumalar k. 
61015048  Kafarlı k.  61015048  Kafarlı k. 
61018027  Hacıəhmədli bələdiyyəsi  61018027  Hacıəhmədli bələdiyyəsi 
61018038  H a c ı ə h m ə d l i k.  61018038  Hacıəhmədli k. 
61018048  Bayramlı k.  61018048  Bayramlı k. 
61018028  Vəliuşağı k.  61018028  Vəliuşağı k. 
61004027  Hacılar bələdiyyəsi  61004027  Hacılar bələdiyyəsi 
61004038  H a c ı l a r k.  61004038  Hacılar k. 
61004028  Arabaçılar k.  61004028  Arabaçılar k. 
61003007  Həsənqaya bələdiyyəsi  61003007  Həsənqaya bələdiyyəsi 
61003018  H ə s ə n q a y a k.  61003018  Həsənqaya k. 
61003028  Saatlı k.  61003028  Saatlı k. 
61004007  Hüseynalılar bələdiyyəsi  61004007  Hüseynalılar bələdiyyəsi 
61004018  H ü s e y n a l ı l a r k.  61004018  Hüseynalılar k. 
61004048  Qaradırnaq k.  61004048  Qaradırnaq k. 
61019007  Xanərəb bələdiyyəsi  61019007  Xanərəb bələdiyyəsi 
61019018  X a n ə r ə b k.  61019018  Xanərəb k. 
61019028  Şərəfli k.  61019028  Şərəfli k. 
61020007  Xəsili bələdiyyəsi  61020007  Xəsili bələdiyyəsi 
61020018  X ə s i l i k.  61020018  Xəsili k. 
61013037  İkinci Hacallı bələdiyyəsi  61013037  İkinci Hacallı bələdiyyəsi 
61013078  İ k i n c i H a c a l l ı k.  61013078  İkinci Hacallı k. 
61022027  İkinci Nazırlı bələdiyyəsi  61022027  İkinci Nazırlı bələdiyyəsi 
61022028  İ k i n c i N a z ı r l ı k.  61022028  İkinci Nazırlı k. 
61022038  Qazaxlar k.  61022038  Birinci Qazaxlar k. 
61008007  Kələntərli bələdiyyəsi  61008007  Kələntərli bələdiyyəsi 
61008018  K ə l ə n t ə r l i k.  61008018  Kələntərli k. 
61006037  Kərimbəyli bələdiyyəsi  61006037  Kərimbəyli bələdiyyəsi 
61006068  K ə r i m b ə y l i k.  61006068  Kərimbəyli k. 
61006058  Nəcəfqulubəyli k.  61006058  Nəcəfqulubəyli k. 
61010007  Kətəlparaq bələdiyyəsi  61010007  Kətəlparaq bələdiyyəsi 
61010018  K ə t ə l p a r a q k.  61010018  Kətəlparaq k. 
61011007  Kolayır bələdiyyəsi  61011007  Kolayır bələdiyyəsi 
61011018  K o l a y ı r k.  61011018  Kolayır k. 
61011028  Mollaisalar k.  61011028  Mollaisalar k. 
61008037  Körpüsındıran bələdiyyəsi  61008037  Körpüsındıran bələdiyyəsi 
61008068  K ö r p ü s ı n d ı r a n k.  61008068  Körpüsındıran k. 
61008058  Qasımbəyli k.  61008058  Qasımbəyli k. 
61008048  Muğanlı k.  61008048  Muğanlı k. 
61005047  Qaradağlı bələdiyyəsi  61005047  Qaradağlı bələdiyyəsi 
61005058  Q a r a d a ğ l ı k.  61005058  Qaradağlı k. 
61012037  Qaradəmirçi bələdiyyəsi  61012037  Qaradəmirçi bələdiyyəsi 
61012038  Q a r a d ə m i r ç i k.  61012038  Qaradəmirçi k. 
61012028  Xanağalı k.  61012028  Xanağalı k. 
61005037  Qaraqoyunlu bələdiyyəsi  61005037  Qaraqoyunlu bələdiyyəsi 
61005048  Q a r a q o y u n l u k.  61005048  Qaraqoyunlu k. 
61005098  Bala Ərəblər k.  61005098  Bala Ərəblər k. 
61005038  Ərəblər k.  61005038  Ərəblər k. 
61017027  Qaratəpə bələdiyyəsi  61017027  Qaratəpə bələdiyyəsi 
61017028  Q a r a t ə p ə k.  61017028  Qaratəpə k. 
61035027  Qarayusifli bələdiyyəsi  61035027  Qarayusifli bələdiyyəsi 
61035028  Q a r a y u s i f l i k.  61035028  Qarayusifli k. 
61035038  Tumaslı k.  61035038  Tumaslı k. 
61020027  Qazaxlar bələdiyyəsi  61020027  Qazaxlar bələdiyyəsi 
61020028  Q a z a x l a r k.  61020028  Qazaxlar k. 
61003027  Qəhrəmanlı bələdiyyəsi  61003027  Qəhrəmanlı bələdiyyəsi 
61003038  Q ə h r ə m a n l ı k.  61003038  Qəhrəmanlı k. 
61003048  Mirasəfli k.  61003048  Mirasəfli k. 
61009027  Lək bələdiyyəsi  61009027  Lək bələdiyyəsi 
61009038  L ə k k.  61009038  Lək k. 
61009048  Qazıqurdalı k.  61009048  Qazıqurdalı k. 
61027007  Lənbəran bələdiyyəsi  61027007  Lənbəran bələdiyyəsi 
61027018  L ə n b ə r a n k.  61027018  Lənbəran k. 
    61033018  Təhlə k. 
61012007  Mehdili bələdiyyəsi  61012007  Mehdili bələdiyyəsi 
61012018  M e h d i l i k.  61012018  Mehdili k. 
61028007  Məmmədli bələdiyyəsi  61028007  Məmmədli bələdiyyəsi 
61028018  M ə m m ə d l i k.  61028018  Məmmədli k. 
61016027  Məşədiibişli bələdiyyəsi  61016027  Məşədiibişli bələdiyyəsi 
61016028  M ə ş ə d i i b i ş l i k.  61016028  Məşədiibişli k. 
61016038  Yerliağalı k.  61016038  Yerliağalı k. 
61006027  Mirzalıbəyli bələdiyyəsi  61006027  Mirzalıbəyli bələdiyyəsi 
61006028  M i r z a l ı b ə y l i k.  61006028  Mirzalıbəyli k. 
61006048  Qaraməmmədli k.  61006048  Qaraməmmədli k. 
61014007  Mirzəcəfərli bələdiyyəsi  61014007  Mirzəcəfərli bələdiyyəsi 
61014018  M i r z ə c ə f ə r l i k.  61014018  Mirzəcəfərli k. 
61014028  Qarağacı k.  61014028  Qarağacı k. 
61015007  Mirzəxan Qaraqoyunlu bələdiyyəsi  61015007  Mirzəxan Qaraqoyunlu bələdiyyəsi 
61015018  M i r z ə x a n Q a r a q o y u n l u k.  61015018  Mirzəxan Qaraqoyunlu k. 
61015068  Həsənli k.  61015068  Həsənli k. 
61015078  Köbərkənd k.  61015078  Köbərkənd k. 
61014027  Mollagüllər bələdiyyəsi  61014027  Mollagüllər bələdiyyəsi 
61014038  M o l l a g ü l l ə r k.  61014038  Mollagüllər k. 
61016007  Mollalı bələdiyyəsi  61016007  Mollalı bələdiyyəsi 
61016018  M o l l a l ı k.  61016018  Mollalı k. 
61016048  Çərəlilər k.  61016048  Çərəlilər k. 
61029007  Mustafaağalı bələdiyyəsi  61029007  Mustafaağalı bələdiyyəsi 
61029018  M u s t a f a a ğ a l ı k.  61029018  Mustafaağalı k. 
61017007  Nazırlı bələdiyyəsi  61017007  Nazırlı bələdiyyəsi 
61017018  N a z ı r l ı k.  61017018  Nazırlı k. 
61018007  Otuzikilər bələdiyyəsi  61018007  Otuzikilər bələdiyyəsi 
61018018  O t u z i k i l ə r k.  61018018  Otuzikilər k. 
61010027  Piyadalar bələdiyyəsi  61010027  Piyadalar bələdiyyəsi 
61010028  P i y a d a l a r k.  61010028  Piyadalar k. 
61010038  Qurdlar k.  61010038  Qurdlar k. 
61030007  Samuxlu bələdiyyəsi  61030007  Samuxlu bələdiyyəsi 
61030018  S a m u x l u k.  61030018  Samuxlu k. 
61013027  Seyid Yusifli bələdiyyəsi  61013027  Seyid Yusifli bələdiyyəsi 
61013048  S e y i d Y u s i f l i k.  61013048  Seyid Yusifli k. 
61013058  Cicimli k.  61013058  Cicimli k. 
61013068  Qayalı k.  61013068  Qayalı k. 
61031007  Soğanverdilər bələdiyyəsi  61031007  Soğanverdilər bələdiyyəsi 
61031018  S o ğ a n v e r d i l ə r k.  61031018  Soğanverdilər k. 
61032007  Şahvəlilər bələdiyyəsi  61032007  Şahvəlilər bələdiyyəsi 
61032018  Ş a h v ə l i l ə r k.  61032018  Şahvəlilər k. 
61022007  Şatırlı bələdiyyəsi  61022007  Şatırlı bələdiyyəsi 
61022018  Ş a t ı r l ı k.  61022018  Şatırlı k. 
61022058  Hacılı k.  61022058  Hacılı k. 
61022048  Kürdborakı k.  61022048  Kürdborakı k. 
61023007  Şirvanlı bələdiyyəsi  61023007  Şirvanlı bələdiyyəsi 
61023018  Ş i r v a n l ı k.  61023018  Şirvanlı k. 
61005027  Şorəlli bələdiyyəsi  61005027  Şorəlli bələdiyyəsi 
61005028  Ş o r ə l l i k.  61005028  Şorəlli k. 
61013007  Tağılar bələdiyyəsi  61013007  Tağılar bələdiyyəsi 
61013038  T a ğ ı l a r k.  61013038  Tağılar k. 
61013018  Mehdixanlı k.  61013018  Mehdixanlı k. 
61013028  Umudalılar k.  61013028  Umudalılar k. 
61033007  Təhlə bələdiyyəsi  61027007  Lənbəran bələdiyyəsi 
    61027018  Lənbəran k. 
61033018  T ə h l ə k.  61033018  Təhlə k. 
61015027  Türkmən bələdiyyəsi  61015027  Türkmən bələdiyyəsi 
61015028  T ü r k m ə n k.  61015028  Türkmən k. 
61023037  Uğurbəyli bələdiyyəsi  61023037  Uğurbəyli bələdiyyəsi 
61023038  U ğ u r b ə y l i k.  61023038  Uğurbəyli k. 
61034007  Yeni Daşkənd bələdiyyəsi  61034007  Yeni Daşkənd bələdiyyəsi 
61034018  Y e n i D a ş k ə n d k.  61034018  Yeni Daşkənd k. 
61006007  Yeni Əyricə bələdiyyəsi  61006007  Yeni Əyricə bələdiyyəsi 
61006018  Y e n i Ə y r i c ə k.  61006018  Yeni Əyricə k. 
61006038  Əyricə k.  61006038  Əyricə k. 
61007007  Zümürxan bələdiyyəsi  61007007  Zümürxan bələdiyyəsi 
61007018  Z ü m ü r x a n k.  61007018  Zümürxan k. 
61007038  Çəmənli k.  61007038  Çəmənli k. 
61007028  İmamqulubəyli k.  61007028  İmamqulubəyli k. 
80800001  BİLƏSUVAR RAYONU   80800001  BİLƏSUVAR RAYONU  
80801007  Biləsuvar bələdiyyəsi  80801007  Biləsuvar bələdiyyəsi 
80801014  B i l ə s u v a r ş.  80801014  Biləsuvar ş. 
80810007  Ağalıkənd bələdiyyəsi  80810007  Ağalıkənd bələdiyyəsi 
80810018  A ğ a l ı k ə n d k.  80810018  Ağalıkənd k. 
80811007  Ağayrı bələdiyyəsi  80811007  Ağayrı bələdiyyəsi 
80811018  A ğ a y r ı k.  80811018  Ağayrı k. 
80812007  Amankənd bələdiyyəsi  80812007  Amankənd bələdiyyəsi 
80812018  A m a n k ə n d k.  80812018  Amankənd k. 
80809007  Aşağı Cürəli-Muğan bələdiyyəsi  80809007  Aşağı Cürəli-Muğan bələdiyyəsi 
80809018  A ş a ğ ı C ü r ə l i k.  80809018  Aşağı Cürəli k. 
80809028  Muğan k.  80809028  Muğan k. 
80813007  Bağbanlar bələdiyyəsi  80813007  Bağbanlar bələdiyyəsi 
80813018  B a ğ b a n l a r k.  80813018  Bağbanlar k. 
80814007  Bəydili bələdiyyəsi  80814007  Bəydili bələdiyyəsi 
80814018  B ə y d i l i k.  80814018  Bəydili k. 
80815007  Çaylı bələdiyyəsi  80815007  Çaylı bələdiyyəsi 
80815018  Ç a y l ı k.  80815018  Çaylı k. 
80808007  Çinarlı-Aranlı bələdiyyəsi  80808007  Çinarlı-Aranlı bələdiyyəsi 
80808018  Ç i n a r l ı k.  80808018  Çinarlı k. 
80808028  Aranlı k.  80808028  Aranlı k. 
80816007  Dərvişli bələdiyyəsi  80816007  Dərvişli bələdiyyəsi 
80816018  D ə r v i ş l i k.  80816018  Dərvişli k. 
80817007  Əliabad bələdiyyəsi  80817007  Əliabad bələdiyyəsi 
80817018  Ə l i a b a d k.  80817018  Əliabad k. 
80818007  Əsgərabad bələdiyyəsi  80818007  Əsgərabad bələdiyyəsi 
80818018  Ə s g ə r a b a d k.  80818018  Əsgərabad k. 
80819007  Günəşli bələdiyyəsi  80819007  Günəşli bələdiyyəsi 
80819018  G ü n ə ş l i k.  80819018  Günəşli k. 
80820007  Xırmandalı bələdiyyəsi  80820007  Xırmandalı bələdiyyəsi 
80820018  X ı r m a n d a l ı k.  80820018  Xırmandalı k. 
80821007  İsmətli bələdiyyəsi  80821007  İsmətli bələdiyyəsi 
80821018  İ s m ə t l i k.  80821018  İsmətli k. 
80822007  Nərimankənd bələdiyyəsi  80822007  Nərimankənd bələdiyyəsi 
80822018  N ə r i m a n k ə n d k.  80822018  Nərimankənd k. 
80823007  Nəsimi bələdiyyəsi  80823007  Nəsimi bələdiyyəsi 
80823018  N ə s i m i k.  80823018  Nəsimi k. 
80824007  Ovçubərə bələdiyyəsi  80824007  Ovçubərə bələdiyyəsi 
80824018  O v ç u b ə r ə k.  80824018  Ovçubərə k. 
80806007  Səmədabad bələdiyyəsi  80806007  Səmədabad bələdiyyəsi 
80806018  S ə m ə d a b a d k.  80806018  Səmədabad k. 
80806038  Arazbarı k.  80806038  Arazbarı k. 
80825007  Təzəkənd bələdiyyəsi  80825007  Təzəkənd bələdiyyəsi 
80825018  T ə z ə k ə n d k.  80825018  Təzəkənd k. 
80826007  Yuxarı Ağalı bələdiyyəsi  80826007  Yuxarı Ağalı bələdiyyəsi 
80826018  Y u x a r ı A ğ a l ı k.  80826018  Yuxarı Ağalı k. 
80827007  Yuxarı Cürəli bələdiyyəsi  80827007  Yuxarı Cürəli bələdiyyəsi 
80827018  Y u x a r ı C ü r ə l i k.  80827018  Yuxarı Cürəli k. 
80828007  Zəhmətabad bələdiyyəsi  80828007  Zəhmətabad bələdiyyəsi 
80828018  Z ə h m ə t a b a d k.  80828018  Zəhmətabad k. 
80600001  CƏLİLABAD RAYONU   80600001  CƏLİLABAD RAYONU  
80601007  Cəlilabad bələdiyyəsi  80601007  Cəlilabad bələdiyyəsi 
80601014  C ə l i l a b a d ş.  80601014  Cəlilabad ş. 
80603007  Ağdaş bələdiyyəsi  80603007  Ağdaş bələdiyyəsi 
80603018  A ğ d a ş k.  80603018  Ağdaş k. 
80603088  Ağbulaq k.  80603088  Ağbulaq k. 
80603098  Axtaxana k.  80603098  Axtaxana k. 
80603068  Badamağac k.  80603068  Güneyli k. 
80603038  Çünzəli k.  80603038  Çünzəli k. 
80603078  Darılıq k.  80603078  Darılıq k. 
80603108  Fətullaqışlaq k.  80603108  Fətullaqışlaq k. 
80603028  Hacıcavadlı k.  80603028  Hacıcavadlı k. 
80603048  Kövüzbulaq k.  80603048  Soyuqbulaq k. 
80603118  Oğrubulaq k.  80603118  Oğrubulaq k. 
80603058  Vənlik k.  80603058  Vənlik k. 
80627007  Alar bələdiyyəsi  80627007  Alar bələdiyyəsi 
80627018  A l a r k.  80627018  Alar k. 
80606007  Astanlı bələdiyyəsi  80606007  Astanlı bələdiyyəsi 
80606018  A s t a n l ı k.  80606018  Astanlı k. 
80606078  Abdullu k.  80606078  Abdullu k. 
80606068  Fərzili k.  80606068  Fərzili k. 
80606028  Suluçeşmə k.  80606028  Suluçeşmə k. 
80615027  Badamağac bələdiyyəsi  80635007  Badamağac bələdiyyəsi 
80615038  B a d a m a ğ a c k.  80635028  Badamağac k. 
80615028  Buravar k.  80635038  Buravar k. 
80615058  Şatırlı k.  80635018  Şatırlı k. 
80607007  Boyxanlı bələdiyyəsi  80607007  Boyxanlı bələdiyyəsi 
80607018  B o y x a n l ı k.  80607018  Boyxanlı k. 
80607068  Dostallı k.  80607068  Dostallı k. 
80607028  Məlikqasımlı k.  80607028  Məlikqasımlı k. 
80607058  Məşədilər k.  80607058  Məşədilər k. 
80607048  Novruzallı k.  80607048  Novruzallı k. 
80607038  Şötüklü k.  80607038  Şötüklü k. 
80607078  Yusifli k.  80607078  Yusifli k. 
80610007  Cəlayir bələdiyyəsi  80610007  Cəlayir bələdiyyəsi 
80610018  C ə l a y i r k.  80610018  Cəlayir k. 
80610038  Lallar k.  80610038  Lallar k. 
80610028  Mirzəli k.  80610028  Mirzəli k. 
80611007  Cəngan bələdiyyəsi  80611007  Cəngan bələdiyyəsi 
80611018  C ə n g a n k.  80611018  Cəngan k. 
80611048  Ağusəm k.  80611048  Ağusəm k. 
80611078  Çinar k.  80611078  Çinar k. 
80611028  Fərəcullalı k.  80611028  Fərəcullalı k. 
80611068  Ləzran k.  80611068  Ləzran k. 
80611058  Soltankənd k.  80611058  Soltankənd k. 
80611038  Tahirli k.  80611038  Tahirli k. 
80604007  Əliqasımlı bələdiyyəsi  80604007  Əliqasımlı bələdiyyəsi 
80604018  Ə l i q a s ı m l ı k.  80604018  Əliqasımlı k. 
80604038  Babaxanlı k.  80604038  Babaxanlı k. 
80604028  Bədirli k.  80604028  Bədirli k. 
80602007  Göytəpə bələdiyyəsi  80602007  Göytəpə bələdiyyəsi 
80602014  G ö y t ə p ə ş.  80602014  Göytəpə ş. 
80609007  Gülməmmədli bələdiyyəsi  80609007  Gülməmmədli bələdiyyəsi 
80609018  G ü l m ə m m ə d l i k.  80609018  Gülməmmədli k. 
80609048  Ətcələr k.  80609048  Ətcələr k. 
80609038  Məmmədcanlı k.  80609038  Məmmədcanlı k. 
80609028  Şükürlü k.  80609028  Şükürlü k. 
80628007  Günəşli bələdiyyəsi  80628007  Günəşli bələdiyyəsi 
80628018  G ü n ə ş l i k.  80628018  Günəşli k. 
80621007  Hamarqışlaq bələdiyyəsi  80621007  Hamarqışlaq bələdiyyəsi 
80621018  H a m a r q ı ş l a q k.  80621018  Hamarqışlaq k. 
80621068  Albalan k.  80621068  Albalan k. 
80621028  Allahverənli k.  80621028  Allahverənli k. 
80621078  Xəlilabad k.  80621078  Xəlilabad k. 
80621088  Xəlilli k.  80621088  Xəlilli k. 
80621048  İncilli k.  80621048  İncilli k. 
80621058  Qamışlıgöl k.  80621058  Qamışlıgöl k. 
80621038  Qaraağac k.  80621038  Qaraağac k. 
80622007  Xanəgah bələdiyyəsi  80622007  Xanəgah bələdiyyəsi 
80622018  X a n ə g a h k.  80622018  Xanəgah k. 
80622038  Pərdi k.  80622038  Pərdi k. 
80622028  Təzəkənd k.  80622028  Çəmənli k. 
    80622048  Türkelli k. 
80617027  Kazımabad bələdiyyəsi  80633007  Kazımabad bələdiyyəsi 
80617028  K a z ı m a b a d k.  80633018  Kazımabad k. 
80613007  Komanlı bələdiyyəsi  80613007  Komanlı bələdiyyəsi 
80613018  K o m a n l ı k.  80613018  Komanlı k. 
80613058  Alaşar k.  80613058  Alaşar k. 
80613028  Bəcirəvan k.  80613028  Bəcirəvan k. 
80613048  Həziabad k.  80613048  Həziabad k. 
80613038  Şıxlar k.  80613038  Şıxlar k. 
80608007  Kövüzbulaq bələdiyyəsi  80608007  Kövüzbulaq bələdiyyəsi 
80608018  K ö v ü z b u l a q k.  80608018  Kövüzbulaq k. 
80608038  Edişə k.  80608038  Edişə k. 
80608028  Zəhmətabad k.  80608028  Zəhmətabad k. 
80614007  Kürdlər bələdiyyəsi  80614007  Kürdlər bələdiyyəsi 
80614018  K ü r d l ə r k.  80614018  Kürdlər k. 
80614068  Dövlətalıbəyli k.  80614068  Dövlətalıbəyli k. 
80614048  Xanılı k.  80614048  Xanılı k. 
80614038  İcarə k.  80614038  Eçarə k. 
80614078  Mollalı k.  80614078  Mollalı k. 
80614058  Porsava k.  80614058  Porsava k. 
80612007  Qarakazımlı bələdiyyəsi  80612007  Qarakazımlı bələdiyyəsi 
80612018  Q a r a k a z ı m l ı k.  80612018  Qarakazımlı k. 
80612038  Dələli k.  80612038  Dələli k. 
80612048  Moranlı k.  80612048  Moranlı k. 
80612028  Sarxanlı k.  80612028  Sarxanlı k. 
80612058  Zərbəli k.  80612058  Zərbəli k. 
80605007  Qarazəncir bələdiyyəsi  80605007  Qarazəncir bələdiyyəsi 
80605018  Q a r a z ə n c i r k.  80605018  Qarazəncir k. 
80605028  Ocaqlı k.  80605028  Ocaqlı k. 
80615007  Ləkin bələdiyyəsi  80615007  Ləkin bələdiyyəsi 
80615018  L ə k i n k.  80615018  Ləkin k. 
80615068  Əsədli k.  80615068  Əsədli k. 
80615048  Musalı k.  80615048  Musalı k. 
80616007  Mikayıllı bələdiyyəsi  80616007  Mikayıllı bələdiyyəsi 
80616018  M i k a y ı l l ı k.  80616018  Mikayıllı k. 
80616028  Qarğılı k.  80616028  Qarğılı k. 
80617007  Muğan bələdiyyəsi  80617007  Muğan bələdiyyəsi 
80617018  M u ğ a n k.  80617018  Muğan k. 
80617048  Maşlıq k.  80617048  Maşlıq k. 
80617038  Söyüdlü k.  80617038  Söyüdlü k. 
80629007  Privolnoye bələdiyyəsi  80629007  Privolnoye bələdiyyəsi 
80629018  P r i v o l n o y e k.  80629018  Privolnoye k. 
80630007  Sabirabad bələdiyyəsi  80630007  Sabirabad bələdiyyəsi 
80630018  S a b i r a b a d k.  80630018  Sabirabad k. 
80618007  Seyidbazar bələdiyyəsi  80618007  Seyidbazar bələdiyyəsi 
80618018  S e y i d b a z a r k.  80618018  Seyidbazar k. 
80618028  Hacıismayıllı k.  80618028  Hacıismayıllı k. 
80618038  Hasıllı k.  80618038  Hasıllı k. 
80618048  Sadatlı k.  80618048  Sadatlı k. 
80614027  Sərhədabad bələdiyyəsi  80631007  Sərhədabad bələdiyyəsi 
80614028  S ə r h ə d a b a d k.  80631018  Sərhədabad k. 
80614088  Əliabad k.  80631038  Əliabad k. 
80614098  Məşədivəlli k.  80631028  Məşədivəlli k. 
80623007  Şabanlı bələdiyyəsi  80623007  Şabanlı bələdiyyəsi 
80623018  Ş a b a n l ı k.  80623018  Şabanlı k. 
80623038  Hacıməmmədli k.  80623038  Hacıməmmədli k. 
80623058  İnili k.  80623058  İnili k. 
80623028  Qasımbəyli k.  80623028  Qasımbəyli k. 
80623048  Mirtəhməzli k.  80623048  Mirtəhməzli k. 
80624007  Şiləvəngə bələdiyyəsi  80624007  Şiləvəngə bələdiyyəsi 
80624018  Ş i l ə v ə n g ə k.  80624018  Şiləvəngə k. 
80624038  Abışabad k.  80624038  Abışabad k. 
80624028  Adnalı k.  80624028  Adnalı k. 
80625007  Şorbaçı bələdiyyəsi  80625007  Şorbaçı bələdiyyəsi 
80625018  Ş o r b a ç ı k.  80625018  Şorbaçı k. 
80625028  Mədətli k.  80625028  Mədətli k. 
80625038  Məmmədrzalı k.  80625038  Məmmədrzalı k. 
80619007  Təklə bələdiyyəsi  80619007  Təklə bələdiyyəsi 
80619018  T ə k l ə k.  80619018  Təklə k. 
80619038  Abazallı k.  80619038  Abazallı k. 
80619028  Babalı k.  80619028  Babalı k. 
80620027  Təzəkənd bələdiyyəsi  80634007  Təzəkənd bələdiyyəsi 
80620028  T ə z ə k ə n d k.  80634018  Təzəkənd k. 
80626007  Uzuntəpə bələdiyyəsi  80626007  Uzuntəpə bələdiyyəsi 
80626018  U z u n t ə p ə k.  80626018  Uzuntəpə k. 
80626026  Novoqolovka q.  80626026  Novoqolovka q. 
80620007  Üçtəpə bələdiyyəsi  80620007  Üçtəpə bələdiyyəsi 
80620018  Ü ç t ə p ə k.  80620018  Üçtəpə k. 
80620038  Cəfərxanlı k.  80620038  Cəfərxanlı k. 
80606027  Zopun bələdiyyəsi  80632007  Zopun bələdiyyəsi 
80606048  Z o p u n k.  80632018  Zopun k. 
80606058  Cəfərli k.  80632028  Cəfərli k. 
80606038  Çünəxanlı k.  80632038  Çünəxanlı k. 
80606088  Həsənli k.  80632048  Həsənli k. 
80606098  Məşədi Hüseynli k.  80632058  Məşədi Hüseynli k. 
50600001  DAŞKƏSƏN RAYONU   50600001  DAŞKƏSƏN RAYONU  
50601007  Daşkəsən bələdiyyəsi  50601007  Daşkəsən bələdiyyəsi 
50601014  D a ş k ə s ə n ş.  50601014  Daşkəsən ş. 
50601026  Alunitdağ q.  50601026  Alunitdağ q. 
50614007  Bayan bələdiyyəsi  50614007  Bayan bələdiyyəsi 
50614018  B a y a n k.  50614018  Bayan k. 
50611007  Çanaqçı bələdiyyəsi  50611007  Çanaqçı bələdiyyəsi 
50611018  Ç a n a q ç ı k.  50611018  Çanaqçı k. 
50611028  Zivlan k.  50611028  Zivlan k. 
50615007  Çıraqlı bələdiyyəsi  50615007  Çıraqlı bələdiyyəsi 
50615018  Ç ı r a q l ı k.  50615018  Çıraqlı k. 
50612007  Çovdar bələdiyyəsi  50612007  Çovdar bələdiyyəsi 
50612018  Ç o v d a r k.  50612018  Çovdar k. 
50612028  Çaykənd k.  50612028  Çaykənd k. 
50602007  Daşkəsən qəsəbə bələdiyyəsi  50602007  Daşkəsən qəsəbə bələdiyyəsi 
50602036  D a ş k ə s ə n q.  50602036  Daşkəsən q. 
50602018  Aşağı Daşkəsən k.  50602018  Aşağı Daşkəsən k. 
50602046  Quşçu q.  50602046  Quşçu q. 
50602026  Quşçu körpüsü q.  50602026  Quşçu körpüsü q. 
50604007  Dəstəfur bələdiyyəsi  50604007  Dəstəfur bələdiyyəsi 
50604018  D ə s t ə f u r k.  50604018  Dəstəfur k. 
50604028  Qıyıqlı k.  50604028  Qıyıqlı k. 
50604038  Şahvələdli k.  50604038  Şahvələdli k. 
50603007  Əhmədli bələdiyyəsi  50603007  Əhmədli bələdiyyəsi 
50603018  Ə h m ə d l i k.  50603018  Əhmədli k. 
50603028  Dardərə k.  50603028  Dardərə k. 
50603038  Mollahəsənli k.  50603038  Mollahəsənli k. 
50613007  Əmirvar bələdiyyəsi  50613007  Əmirvar bələdiyyəsi 
50613018  Ə m i r v a r k.  50613018  Əmirvar k. 
50613028  Qazaxlı k.  50613028  Qazaxlı k. 
50613038  Əhmədli k.  50613038  Əhmədli k. 
50616007  Gurbulaq bələdiyyəsi  50616007  Gurbulaq bələdiyyəsi 
50616018  G u r b u l a q k.  50616018  Gurbulaq k. 
50605007  Xoşbulaq bələdiyyəsi  50605007  Xoşbulaq bələdiyyəsi 
50605028  X o ş b u l a q k.  50605028  Xoşbulaq k. 
50605038  Qazaxyolçular k.  50605038  Qazaxyolçular k. 
50605018  Zağalı k.  50605018  Zağalı k. 
50617007  Kəmərqaya bələdiyyəsi  50617007  Kəmərqaya bələdiyyəsi 
50617018  K ə m ə r q a y a k.  50617018  Kəmərqaya k. 
50609007  Qabaqtəpə bələdiyyəsi  50609007  Qabaqtəpə bələdiyyəsi 
50609018  Q a b a q t ə p ə k.  50609018  Qabaqtəpə k. 
50609078  Astaf k.  50609078  Astaf k. 
50609088  Dəvrallı k.  50609088  Dəvrallı k. 
50609098  Gəlinqaya k.  50609098  Gəlinqaya k. 
50609058  Güneykənd k.  50609058  Güneykənd k. 
50609038  Pirverdilər k.  50609038  Pirverdilər k. 
50609028  Rəsullu k.  50609028  Rəsullu k. 
50609068  Tapan k.  50609068  Tapan k. 
50609048  Təzəkənd k.  50609048  Təzəkənd k. 
50610007  Qaraqullar bələdiyyəsi  50610007  Qaraqullar bələdiyyəsi 
50610018  Q a r a q u l l a r k.  50610018  Qaraqullar k. 
50610038  Alaxançallı k.  50610038  Alaxançallı k. 
50610028  Qaratağlar k.  50610028  Qaratağlar k. 
50610048  Şahkərəm k.  50610048  Şahkərəm k. 
50620007  Quşçu bələdiyyəsi  50620007  Quşçu bələdiyyəsi 
50620018  Q u ş ç u k.  50620018  Quşçu k. 
50618007  Muşavaq bələdiyyəsi  50618007  Muşavaq bələdiyyəsi 
50618018  M u ş a v a q k.  50618018  Muşavaq k. 
50619007  Yuxarı Daşkəsən bələdiyyəsi  50619007  Yuxarı Daşkəsən bələdiyyəsi 
50619016  Y u x a r ı D a ş k ə s ə n q.  50619016  Yuxarı Daşkəsən q. 
50607007  Zəylik bələdiyyəsi  50607007  Zəylik bələdiyyəsi 
50607018  Z ə y l i k k.  50607018  Zəylik k. 
50607028  Quytul k.  50607028  Quytul k. 
50608007  Zinzahal bələdiyyəsi  50608007  Zinzahal bələdiyyəsi 
50608018  Z i n z a h a l k.  50608018  Zinzahal k. 
50608028  Almalı k.  50608028  Almalı k. 
50608038  Kollu k.  50608038  Kollu k. 
50608058  Suqovuşan k.  50608058  Suqovuşan k. 
50608048  Yolqullar k.  50608048  Yolqullar k. 
30400001  DƏVƏÇİ RAYONU   30400001  ŞABRAN RAYONU 
30401007  Dəvəçi bələdiyyəsi  30401007  Şabran bələdiyyəsi 
30401014  D ə v ə ç i ş.  30401014  Şabran ş. 
30401028  Surra k.  30401028  Surra k. 
30403007  Ağalıq bələdiyyəsi  30403007  Ağalıq bələdiyyəsi 
30403018  A ğ a l ı q k.  30403018  Ağalıq k. 
30403038  Daşlıyataq k.  30403038  Daşlıyataq k. 
30403028  Günəşli k.  30403028  Günəşli k. 
30403068  Xırdaoymaq k.  30403068  Xırdaoymaq k. 
30403078  Qaraçaylı k.  30403078  Qaraçaylı k. 
30403048  Söhbətli k.  30403048  Söhbətli k. 
30403058  Təzəkənd k.  30403058  Təzəkənd k. 
30403088  Udulu k.  30403088  Udulu k. 
30402007  Ağbaş bələdiyyəsi  30402007  Ağbaş bələdiyyəsi 
30402018  A ğ b a ş k.  30402018  Ağbaş k. 
30402028  Çaraq k.  30402028  Çaraq k. 
30402048  Güləh k.  30402048  Güləh k. 
30402068  Hacıiskəndərli k.  30402068  Hacıiskəndərli k. 
30402078  Kyünçal k.  30402078  Kyünçal k. 
30402058  Təkyə k.  30402058  Təkyə k. 
30402038  Uqah k.  30402038  Uqah k. 
30404027  Aygünlü bələdiyyəsi  30404027  Aygünlü bələdiyyəsi 
30404028  A y g ü n l ü k.  30404028  Aygünlü k. 
30409007  Çölquşçu bələdiyyəsi  30409007  Çölquşçu bələdiyyəsi 
30409018  Ç ö l q u ş ç u k.  30409018  Çölquşçu k. 
30409028  Çayqaraqaşlı k.  30409028  Çayqaraqaşlı k. 
30409038  Hacıqaraqaşlı k.  30409038  Hacıqaraqaşlı k. 
30409048  Xəlilli k.  30409048  Xəlilli k. 
30409068  Liman k.  30409068  Liman k. 
30409058  Sarvan k.  30409058  Sarvan k. 
30410007  Çuxurazəmi bələdiyyəsi  30410007  Çuxurazəmi bələdiyyəsi 
30410018  Ç u x u r a z ə m i k.  30410018  Çuxurazəmi k. 
30410068  Çovurar k.  30410068  Çovurar k. 
30410048  Dəhnə k.  30410048  Dəhnə k. 
30410028  Qəriblik k.  30410028  Qəriblik k. 
30410038  Qızılqazma k.  30410038  Qızılqazma k. 
30410058  Zöhrabkənd k.  30410058  Zöhrabkənd k. 
30411007  Əmirxanlı bələdiyyəsi  30411007  Əmirxanlı bələdiyyəsi 
30411018  Ə m i r x a n l ı k.  30411018  Əmirxanlı k. 
30411058  Ceyranlı k.  30411058  Ceyranlı k. 
30411038  Qazbabalı k.  30411038  Qazbabalı k. 
30411028  Üzümlü k.  30411028  Üzümlü k. 
30411048  Vələsli k.  30411048  Vələsli k. 
30404007  Gəndov bələdiyyəsi  30404007  Gəndov bələdiyyəsi 
30404018  G ə n d o v k.  30404018  Gəndov k. 
30404048  Leyti k.  30404048  Leyti k. 
30407007  Pirəbədil bələdiyyəsi  30407007  Pirəbədil bələdiyyəsi 
30407018  P i r ə b ə d i l k.  30407018  Pirəbədil k. 
30407088  Bilici Qorğan k.  30407088  Bilici Qorğan k. 
30407098  İzmara k.  30407098  İzmara k. 
30407028  Kilvar k.  30407028  Kilvar k. 
30407078  Qorğan k.  30407078  Qorğan k. 
30407058  Sumağava k.  30407058  Sumağava k. 
30407068  Sumağava Qazma k.  30407068  Sumağava Qazma k. 
30407038  Zeyvə k.  30407038  Zeyvə k. 
30407048  Zöhramı k.  30407048  Zöhramı k. 
30404037  Pirəmsən bələdiyyəsi  30404037  Pirəmsən bələdiyyəsi 
30404038  P i r ə m s ə n k.  30404038  Pirəmsən k. 
30404058  Ərəblər k.  30404058  Ərəblər k. 
30408007  Rəhimli bələdiyyəsi  30408007  Rəhimli bələdiyyəsi 
30408018  R ə h i m l i k.  30408018  Rəhimli k. 
30408068  Borbor k.  30408068  Borbor k. 
30408078  Meytablı k.  30408078  Meytablı k. 
30408058  Padar k.  30408058  Padar k. 
30408037  Şahnəzərli bələdiyyəsi  30415007  Şahnəzərli bələdiyyəsi 
30408038  Ş a h n ə z ə r l i k.  30415018  Şahnəzərli k. 
30405007  Taxtalar bələdiyyəsi  30416007  Taxtalar bələdiyyəsi 
30405038  T a x t a l a r k.  30416018  Taxtalar k. 
30405078  Çinarlar k.  30405078  Çinarlar k. 
30405028  Dağ Bilici k.  30416028  Dağ Bilici k. 
30405018  Düz Bilici k.  30405018  Düz Bilici k. 
30405058  Xəlfələr k.  30405058  Xəlfələr k. 
30405048  Mumlu k.  30416038  Mumlu k. 
30405108  Nohurlar k.  30405108  Nohurlar k. 
30405098  Yeləkəsən k.  30405098  Yeləkəsən k. 
30405068  Zağlı k.  30405068  Zağlı k. 
30406007  Təzəkənd bələdiyyəsi  30406007  Dəvəçi bələdiyyəsi 
30406018  T ə z ə k ə n d k.  30406018  Dəvəçi k. 
30406038  Qələgah k.  30406038  Qələgah k. 
30406048  Ləcədi k.  30406048  Ləcədi k. 
30406058  Mollakamallı k.  30406058  Mollakamallı k. 
30406028  Sincanboyad k.  30406028  Sincanboyad k. 
30408027  Uzunboyad bələdiyyəsi  30408027  Uzunboyad bələdiyyəsi 
30408028  U z u n b o y a d k.  30408028  Uzunboyad k. 
30408048  Məliklər k.  30408048  Məliklər k. 
60600001  FÜZULİ RAYONU   60600001  FÜZULİ RAYONU  
60624007  Alxanlı bələdiyyəsi  60624007  Alxanlı bələdiyyəsi 
60624018  A l x a n l ı k.  60624018  Alxanlı k. 
60604007  Arayatlı bələdiyyəsi  60604007  Arayatlı bələdiyyəsi 
60604018  A r a y a t l ı k.  60604018  Arayatlı k. 
60630027  Araz Dilağarda bələdiyyəsi  60630027  Araz Dilağarda bələdiyyəsi 
60630028  A r a z D i l a ğ a r d a k.  60630028  Araz Dilağarda k. 
60630037  Araz Zərgər bələdiyyəsi  60630037  Araz Zərgər bələdiyyəsi 
60630038  A r a z Z ə r g ə r k.  60630038  Araz Zərgər k. 
60620027  Aşağı Kürdmahmudlu bələdiyyəsi  60620027  Aşağı Kürdmahmudlu bələdiyyəsi 
60620028  A ş a ğ ı K ü r d m a h m u d l u k.  60620028  Aşağı Kürdmahmudlu k. 
60618027  Aşağı Yağlıvənd bələdiyyəsi  60618027  Aşağı Yağlıvənd bələdiyyəsi 
60618028  A ş a ğ ı Y a ğ l ı v ə n d k.  60618028  Aşağı Yağlıvənd k. 
60604027  Babı bələdiyyəsi  60604027  Babı bələdiyyəsi 
60604028  B a b ı k.  60604028  Babı k. 
60630007  Bala Bəhmənli bələdiyyəsi  60630007  Bala Bəhmənli bələdiyyəsi 
60630018  B a l a B ə h m ə n l i k.  60630018  Bala Bəhmənli k. 
60638007  Beşinci Zobucuq bələdiyyəsi   60638007  Zobucuq bələdiyyəsi  
60638016  B e ş i n c i Z o b u c u q q.   60638016  Beşinci Zobucuq q.  
60637016  Dördüncü Zobucuq q.   60637016  Dördüncü Zobucuq q.  
60636016  Üçüncü Zobucuq q.   60636016  Üçüncü Zobucuq q.  
    60634016  Birinci Zobucuq q.  
    60635016  İkinci Zobucuq q.  
60630047  Birinci Mahmudlu bələdiyyəsi   60630047  Birinci Mahmudlu bələdiyyəsi  
60630048  B i r i n c i M a h m u d l u k.   60630048  Birinci Mahmudlu k.  
60634007  Birinci Zobucuq bələdiyyəsi   60638007  Zobucuq bələdiyyəsi  
60634016  B i r i n c i Z o b u c u q q.   60634016  Birinci Zobucuq q.  
60635016  İkinci Zobucuq q.   60635016  İkinci Zobucuq q.  
    60638016  Beşinci Zobucuq q.  
    60637016  Dördüncü Zobucuq q.  
    60636016  Üçüncü Zobucuq q.  
60607007  Böyük Bəhmənli bələdiyyəsi  60607007  Böyük Bəhmənli bələdiyyəsi 
60607018  B ö y ü k B ə h m ə n l i k.  60607018  Böyük Bəhmənli k. 
60605007  Əhmədalılar bələdiyyəsi  60605007  Əhmədalılar bələdiyyəsi 
60605018  Ə h m ə d a l ı l a r k.  60605018  Əhmədalılar k. 
60606007  Əhmədbəyli bələdiyyəsi  60606007  Əhmədbəyli bələdiyyəsi 
60606018  Ə h m ə d b ə y l i k.  60606018  Əhmədbəyli k. 
60606038  İkinci Mahmudlu k.  60606038  İkinci Mahmudlu k. 
60626007  Horadiz bələdiyyəsi  60626007  Horadiz bələdiyyəsi 
60626014  H o r a d i z ş.  60626014  Horadiz ş. 
60618007  Kərimbəyli bələdiyyəsi  60618007  Kərimbəyli bələdiyyəsi 
60618018  K ə r i m b ə y l i k.  60618018  Kərimbəyli k. 
60605027  Qazaxlar bələdiyyəsi  60605027  Qazaxlar bələdiyyəsi 
60605028  Q a z a x l a r k.  60605028  Qazaxlar k. 
60605038  Mirzənağılı k.  60605038  Mirzənağılı k. 
60604037  Mollaməhərrəmli bələdiyyəsi  60604037  Mollaməhərrəmli bələdiyyəsi 
60604038  M o l l a m ə h ə r r ə m l i k.  60604038  Mollaməhərrəmli k. 
60633027  Şükürbəyli bələdiyyəsi  60633027  Şükürbəyli bələdiyyəsi 
60633028  Ş ü k ü r b ə y l i k.  60633028  Şükürbəyli k. 
60620007  Yuxarı Kürdmahmudlu bələdiyyəsi  60620007  Yuxarı Kürdmahmudlu bələdiyyəsi 
60620018  Y u x a r ı K ü r d m a h m u d l u k.  60620018  Yuxarı Kürdmahmudlu k. 
60625007  1 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60640007  3 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
60625016  1 №-li Q a y ı d ı ş q.  60625016  1 №-li Qayıdış q. 
    60639016  2 №-li Qayıdış q. 
    60640016  3 №-li Qayıdış q. 
    60641016  4 №-li Qayıdış q. 
    60642016  5 №-li Qayıdış q. 
60625027  2 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60640007  3 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
    60625016  1 №-li Qayıdış q. 
60625026  2 №-li Q a y ı d ı ş q.  60639016  2 №-li Qayıdış q. 
    60640016  3 №-li Qayıdış q. 
    60641016  4 №-li Qayıdış q. 
    60642016  5 №-li Qayıdış q. 
60625037  3 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60640007  3 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
    60625016  1 №-li Qayıdış q. 
    60639016  2 №-li Qayıdış q. 
60625036  3 №-li Q a y ı d ı ş q.  60640016  3 №-li Qayıdış q. 
    60641016  4 №-li Qayıdış q. 
    60642016  5 №-li Qayıdış q. 
60625047  4 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60640007  3 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
    60625016  1 №-li Qayıdış q. 
    60639016  2 №-li Qayıdış q. 
    60640016  3 №-li Qayıdış q. 
60625046  4 №-li Q a y ı d ı ş q.  60641016  4 №-li Qayıdış q. 
    60642016  5 №-li Qayıdış q. 
60625057  5 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60640007  3 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
    60625016  1 №-li Qayıdış q. 
    60639016  2 №-li Qayıdış q. 
    60640016  3 №-li Qayıdış q. 
    60641016  4 №-li Qayıdış q. 
60625056  5 №-li Q a y ı d ı ş q.  60642016  5 №-li Qayıdış q. 
60627007  6 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60644007  8 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
60627016  6 №-li Q a y ı d ı ş q.  60627016  6 №-li Qayıdış q. 
    60643016  7 №-li Qayıdış q. 
    60644016  8 №-li Qayıdış q. 
    60645016  9 №-li Qayıdış q. 
    60646016  10 №-li Qayıdış q. 
    60647016  11 №-li Qayıdış q. 
60627027  7 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60644007  8 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
    60627016  6 №-li Qayıdış q. 
60627026  7 №-li Q a y ı d ı ş q.  60643016  7 №-li Qayıdış q. 
    60644016  8 №-li Qayıdış q. 
    60645016  9 №-li Qayıdış q. 
    60646016  10 №-li Qayıdış q. 
    60647016  11 №-li Qayıdış q. 
60627037  8 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60644007  8 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
    60627016  6 №-li Qayıdış q. 
    60643016  7 №-li Qayıdış q. 
60627036  8 №-li Q a y ı d ı ş q.  60644016  8 №-li Qayıdış q. 
    60645016  9 №-li Qayıdış q. 
    60646016  10 №-li Qayıdış q. 
    60647016  11 №-li Qayıdış q. 
60627047  9 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60644007  8 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
    60627016  6 №-li Qayıdış q. 
    60643016  7 №-li Qayıdış q. 
    60644016  8 №-li Qayıdış q. 
60627046  9 №-li Q a y ı d ı ş q.  60645016  9 №-li Qayıdış q. 
    60646016  10 №-li Qayıdış q. 
    60647016  11 №-li Qayıdış q. 
60627057  10 №-li Qayıdış bələdiyyəsi   60644007  8 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
    60627016  6 №-li Qayıdış q. 
    60643016  7 №-li Qayıdış q. 
    60644016  8 №-li Qayıdış q. 
    60645016  9 №-li Qayıdış q. 
60627056  10 №-li Q a y ı d ı ş q.  60646016  10 №-li Qayıdış q. 
    60647016  11 №-li Qayıdış q. 
60627067  11 №-li Qayıdış bələdiyyəsi  60644007  8 №-li Qayıdış bələdiyyəsi 
    60627016  6 №-li Qayıdış q. 
    60643016  7 №-li Qayıdış q. 
    60644016  8 №-li Qayıdış q. 
    60645016  9 №-li Qayıdış q. 
    60646016  10 №-li Qayıdış q. 
60627066  11 №-li Q a y ı d ı ş q.  60647016  11 №-li Qayıdış q. 
50500001  GƏDƏBƏY RAYONU   50500001  GƏDƏBƏY RAYONU  
50501007  Gədəbəy bələdiyyəsi  50501007  Gədəbəy bələdiyyəsi 
50501014  G ə d ə b ə y ş.  50501014  Gədəbəy ş. 
50504007  Arabaçı bələdiyyəsi  50504007  Arabaçı bələdiyyəsi 
50504018  A r a b a ç ı k.  50504018  Arabaçı k. 
50517028  Cücanlı k.  50517028  Cücanlı k. 
50517038  Dördlər k.  50517038  Dördlər k. 
50504028  Fərzalı k.  50504028  Fərzalı k. 
50517018  İsalı k.  50517018  İsalı k. 
50517048  Qasımağalı k.  50517048  Qasımağalı k. 
50505018  Mormor k.  50505018  Mormor k. 
50517058  Motudərə k.  50517058  Motudərə k. 
50505028  Zamanlı k.  50505028  Zamanlı k. 
50536007  Arıqdam bələdiyyəsi  50536007  Arıqdam bələdiyyəsi 
50536018  A r ı q d a m k.  50536018  Arıqdam k. 
    50543028  Daşbulaq k. 
    50543018  Qaradağ k. 
50506007  Arıqıran bələdiyyəsi  50506007  Arıqıran bələdiyyəsi 
50506018  A r ı q ı r a n k.  50506018  Arıqıran k. 
50506028  Əyrivəng k.  50506028  Əyrivəng k. 
    50516018  İnəkboğan k. 
    50516038  Kərimli k. 
    50516028  Köhnəqışlaq k. 
    50516048  Qasımlı k. 
50507007  Böyük Qaramurad bələdiyyəsi  50518007  Qaraməmmədli bələdiyyəsi 
50507018  B ö y ü k Q a r a m u r a d k.  50507018  Böyük Qaramurad k. 
50507038  Ataxal k.  50507038  Ataxal k. 
50507028  Qurudərə k.  50507028  Gülallı k. 
50507048  Toplar k.  50507048  Toplar k. 
    50523048  Əmir k. 
    50523028  Hacıalılar k. 
    50523068  Heriknaz k. 
    50523038  Kələman k. 
    50518028  Kəsəmən k. 
    50518018  Qaraməmmədli k. 
    50518038  Qızıltorpaq k. 
    50523058  Qozqaralı k. 
    50523018  Poladlı k. 
50537007  Çalburun bələdiyyəsi  50524007  Miskinli bələdiyyəsi 
50537018  Ç a l b u r u n k.  50537018  Çalburun k. 
    50524038  Qalakənd k. 
    50549018  Plankənd k. 
    50524018  Miskinli k. 
50528007  Çaldaş bələdiyyəsi  50528007  Çaldaş bələdiyyəsi 
50528018  Ç a l d a ş k.  50528018  Çaldaş k. 
50503028  Arısu k.  50503028  Arısu k. 
50503018  Əlinağılar k.  50503018  Əlinağılar k. 
50528028  Səbətkeçməz k.  50528028  Səbətkeçməz k. 
50512007  Dəyəqarabulaq bələdiyyəsi  50515007  Düzyurd bələdiyyəsi 
50512018  D ə y ə q a r a b u l a q k.  50512018  Dəyəqarabulaq k. 
50512048  Günəşli k.  50512048  Günəşli k. 
50512038  Musayal k.  50512038  Musayal k. 
    50515028  Aytala k. 
    50515018  Düzyurd k. 
50510007  Dəyirmandağ bələdiyyəsi  50519007  Kiçik Qaramurad bələdiyyəsi 
50510018  D ə y i r m a n d a ğ k.  50510018  Dəyirmandağ k. 
50510048  Hacıələkbərli k.  50510048  Hacıələkbərli k. 
50510038  Köhnəkənd k.  50510038  Köhnəkənd k. 
50510028  Qurudərə k.  50510028  Qurudərə k. 
50510058  Sarıköynək k.  50510058  Sarıköynək k. 
    50519018  Kiçik Qaramurad k. 
    50534028  Qarovultomba k. 
    50519028  Leşkər k. 
    50534018  Parakənd k. 
50513007  Düz Rəsullu bələdiyyəsi  50513007  Düz Rəsullu bələdiyyəsi 
50513018  D ü z R ə s u l l u k.  50513018  Düz Rəsullu k. 
50527028  Bəydəmirli k.  50527028  Bəydəmirli k. 
50527018  Çay Rəsullu k.  50527018  Çay Rəsullu k. 
50513058  Gərməşöylü k.  50513058  Gərməşöylü k. 
50513068  Göyəmli k.  50513068  Göyəmli k. 
50513048  Hüseynqulular k.  50513048  Hüseynqulular k. 
50513038  Rəhimli k.  50513038  Rəhimli k. 
50513028  Təkyemişan k.  50513028  Təkyemişan k. 
50527038  Turşsu k.  50527038  Turşsu k. 
    50541018  Göyəlli k. 
    50511028  Kollu k. 
    50511018  Şınıx k. 
50515007  Düzyurd bələdiyyəsi  50515007  Düzyurd bələdiyyəsi 
50515018  D ü z y u r d k.  50515018  Düzyurd k. 
50515028  Aytala k.  50515028  Aytala k. 
    50512018  Dəyəqarabulaq k. 
    50512048  Günəşli k. 
    50512038  Musayal k. 
50539007  Alnabat bələdiyyəsi  50539007  Alnabat bələdiyyəsi 
50539018  A l n a b a t k.  50539018  Alnabat k. 
50538028  Cəfərli k.  50538028  Cəfərli k. 
50538018  Daryurd k.  50538018  Daryurd k. 
50538038  Nağılar k.  50538038  Nağılar k. 
50521007  Ərtəpə bələdiyyəsi  50551007  Söyüdlü bələdiyyəsi 
50521018  Ə r t ə p ə k.  50521018  Ərtəpə k. 
50521028  Pirbulaq k.  50521028  Pirbulaq k. 
50521038  Soyuqbulaq k.  50521038  Soyuqbulaq k. 
    50551018  Söyüdlü k. 
50509007  Gərgər bələdiyyəsi  50509007  Gərgər bələdiyyəsi 
50509018  G ə r g ə r k.  50509018  Gərgər k. 
50509028  Qarıkənd k.  50509028  Qarıkənd k. 
50509038  Yenikənd k.  50509038  Yenikənd k. 
    50540018  Əmiraslanlı k. 
    50540028  Gödəkdərə k. 
    50530028  Heydərli k. 
    50540038  Çaykənd k. 
    50540048  Sarıhəsənli k. 
    50530018  Şəkərbəy k. 
    50540058  Yaqublu k. 
50508007  Hacılar bələdiyyəsi  50508007  Hacılar bələdiyyəsi 
50508018  H a c ı l a r k.  50508018  Hacılar k. 
50508038  Əyridərə k.  50508038  Əyridərə k. 
50544018  Qaravəlilər k.  50544018  Qaravəlilər k. 
50544028  Məmmədcəfərli k.  50544028  Məmmədcəfərli k. 
50508028  Sonalar k.  50508028  Sonalar k. 
50542007  Xarxar bələdiyyəsi  50514007  Zəhmətkənd bələdiyyəsi 
50542018  X a r x a r k.  50514028  Qarabulaq k. 
    50542018  Xarxar k. 
    50514018  Zəhmətkənd k. 
50516007  İnəkboğan bələdiyyəsi  50506007  Arıqıran bələdiyyəsi 
50516018  İ n ə k b o ğ a n k.  50516018  İnəkboğan k. 
50516038  Kərimli k.  50516038  Kərimli k. 
50516028  Köhnəqışlaq k.  50516028  Köhnəqışlaq k. 
50516048  Qasımlı k.  50516048  Qasımlı k. 
    50506018  Arıqıran k. 
    50506028  Əyrivəng k. 
50519007  Kiçik Qaramurad bələdiyyəsi  50519007  Kiçik Qaramurad bələdiyyəsi 
50519018  K i ç i k Q a r a m u r a d k.  50519018  K i ç i k Q a r a m u r a d k. 
50534028  Qarovultomba k.  50534028  Qarovultomba k. 
50519028  Leşkər k.  50519028  Leşkər k. 
50534018  Parakənd k.  50534018  Parakənd k. 
    50510018  Dəyirmandağ k. 
    50510048  Hacıələkbərli k. 
    50510038  Köhnəkənd k. 
    50510028  Qurudərə k. 
    50510058  Sarıköynək k. 
50543007  Qaradağ bələdiyyəsi  50536007  Arıqdam bələdiyyəsi 
50543018  Q a r a d a ğ k.  50543018  Qaradağ k. 
50543028  Daşbulaq k.  50543028  Daşbulaq k. 
    50536018  Arıqdam k. 
50518007  Qaraməmmədli bələdiyyəsi  50518007  Qaraməmmədli bələdiyyəsi 
50518018  Q a r a m ə m m ə d l i k.  50518018  Q a r a m ə m m ə d l i k. 
50518038  Qızıltorpaq k.  50518038  Qızıltorpaq k. 
50523048  Əmir k.  50523048  Əmir k. 
50523028  Hacıalılar k.  50523028  Hacıalılar k. 
50523068  Heriknaz k.  50523068  Heriknaz k. 
50523038  Kələman k.  50523038  Kələman k. 
50518028  Kəsəmən k.  50518028  Kəsəmən k. 
50523058  Qozqaralı k.  50523058  Qozqaralı k. 
50523018  Poladlı k.  50523018  Poladlı k. 
    50507018  Böyük Qaramurad k. 
    50507038  Ataxal k. 
    50507028  Gülallı k. 
    50507048  Toplar k. 
50520007  Qoşabulaq bələdiyyəsi  50520007  Qoşabulaq bələdiyyəsi 
50520018  Q o ş a b u l a q k.  50520018  Qoşabulaq k. 
50533018  Moruxlu k.  50533018  Moruxlu k. 
50548018  Pərizamanlı k.  50548018  Pərizamanlı k. 
50520048  Rəmə k.  50520048  Rəmə k. 
50550018  Samanlıq k.  50550018  Samanlıq k. 
50533028  Tərs yer k.  50533028  Tərs yer k. 
50520028  Totuqlu k.  50520028  Totuqlu k. 
50545007  Nərimankənd bələdiyyəsi  50545007  Nərimankənd bələdiyyəsi 
50545018  N ə r i m a n k ə n d k.  50545018  Nərimankənd k. 
50535018  Çanaqçı k.  50535018  Çanaqçı k. 
50546007  Novoivanovka bələdiyyəsi  50546007  Novoivanovka bələdiyyəsi 
50546018  N o v o i v a n o v k a k.  50546018  Novoivanovka k. 
50529018  Çobankənd k.  50529018  Çobankənd k. 
50529028  Yenikənd k.  50529028  Qızılqaya k. 
    50552018  Şahdağ k. 
    50552028  Çiçəkli k. 
50547007  Novosaratovka bələdiyyəsi  50547007  Novosaratovka bələdiyyəsi 
50547018  N o v o s a r a t o v k a k.  50547018  Novosaratovka k. 
50524007  Rüstəm Əliyev bələdiyyəsi  50524007  Miskinli bələdiyyəsi 
50524018  Rüstəm Əliyev k.  50524018  Miskinli k. 
50524038  Qalakənd k.  50524038  Qalakənd k. 
50549018  Plankənd k.  50549018  Plankənd k. 
    50537018  Çalburun k. 
50526007  Slavyanka bələdiyyəsi  50526007  Slavyanka bələdiyyəsi 
50526018  S l a v y a n k a k.  50526018  Slavyanka k. 
50526028  Maarif k.  50526028  Maarif k. 
50551007  Söyüdlü bələdiyyəsi  50551007  Söyüdlü bələdiyyəsi 
50551018  S ö y ü d l ü k.  50551018  Söyüdlü k. 
    50521018  Ərtəpə k. 
    50521028  Pirbulaq k. 
    50521038  Soyuqbulaq k. 
50552007  Şahdağ bələdiyyəsi  50546007  Novoivanovka bələdiyyəsi 
50552018  Ş a h d a ğ k.  50552018  Şahdağ k. 
50552028  Arabaçı k.  50552028  Çiçəkli k. 
    50546018  Novoivanovka k. 
    50529018  Çobankənd k. 
    50529028  Qızılqaya k. 
50530007  Şəkərbəy bələdiyyəsi  50509007  Gərgər bələdiyyəsi 
50530018  Ş ə k ə r b ə y k.  50530018  Şəkərbəy k. 
50540018  Əmiraslanlı k.  50540018  Əmiraslanlı k. 
50540028  Gödəkdərə k.  50540028  Gödəkdərə k. 
50530028  Heydərli k.  50530028  Heydərli k. 
50540038  Qasımağalı k.  50540038  Çaykənd k. 
50540048  Sarıhəsənli k.  50540048  Sarıhəsənli k. 
50540058  Yaqublu k.  50540058  Yaqublu k. 
    50509018  Gərgər . 
    50509028  Qarıkənd k. 
    50509038  Yenikənd k. 
50511007  Şınıx bələdiyyəsi  50513007  Düz Rəsullu bələdiyyəsi 
50511018  Ş ı n ı x k.  50511018  Şınıx k. 
50541018  Göyəlli k.  50541018  Göyəlli k. 
50511028  Kollu k.  50511028  Kollu k. 
    50513018  Düz Rəsullu k. 
    50527028  Bəydəmirli k. 
    50527018  Çay Rəsullu k. 
    50513058  Gərməşöylü k. 
    50513068  Göyəmli k. 
    50513048  Hüseynqulular k. 
    50513038  Rəhimli k. 
    50513028  Təkyemişan k. 
    50527038  Turşsu k. 
50514007  Zəhmətkənd bələdiyyəsi  50514007  Zəhmətkənd bələdiyyəsi 
50514018  Z ə h m ə t k ə n d k.  50514018  Zəhmətkənd k. 
50514028  Qarabulaq k.  50514028  Qarabulaq k. 
    50542018  Xarxar k. 
50900001  GORANBOY RAYONU   50900001  GORANBOY RAYONU  
50901007  Goranboy bələdiyyəsi  50901007  Goranboy bələdiyyəsi 
50901014  G o r a n b o y ş.  50901014  Goranboy ş. 
50901028  Abbasqulular k.  50901028  Abbasqulular k. 
50901038  İrəvanlı k.  50901038  İrəvanlı k. 
50901048  Qarasüleymanlı k.  50901048  Qarasüleymanlı k. 
50901058  Şahməmmədli k.  50901058  Şahməmmədli k. 
50934007  Ağamalıoğlu bələdiyyəsi  50934007  Ağamalıoğlu bələdiyyəsi 
50934018  A ğ a m a l ı o ğ l u k.  50934018  Ağamalıoğlu k. 
50935007  Alpout bələdiyyəsi  50935007  Alpout bələdiyyəsi 
50935018  A l p o u t k.  50935018  Alpout k. 
50930007  Aşağı Ağcakənd bələdiyyəsi  50930007  Aşağı Ağcakənd bələdiyyəsi 
50930016  A ş a ğ ı A ğ c a k ə n d q.  50930016  Aşağı Ağcakənd q. 
50930028  Meşəli k.  50930028  Meşəli k. 
50903028  Yuxarı Ballıqaya k.  50903028  Yuxarı Ballıqaya k. 
50903016  Yuxarı Ağcakənd q.  50903016  Yuxarı Ağcakənd q. 
    50938018  Börü k . 
50936007  Bağçakürd bələdiyyəsi  50936007  Bağçakürd bələdiyyəsi 
50936018  B a ğ ç a k ü r d k.  50936018  Bağçakürd k. 
50907007  Borsunlu bələdiyyəsi  50907007  Borsunlu bələdiyyəsi 
50907018  B o r s u n l u k.  50907018  Borsunlu k. 
50907028  Qazaxlar k.  50907028  Qazaxlar k. 
50938007  Börü bələdiyyəsi  50930007  Aşağı Ağcakənd bələdiyyəsi 
50938018  B ö r ü k .  50938018  Börü k . 
    50930016  Aşağı Ağcakənd q. 
    50930028  Meşəli k. 
    50903028  Yuxarı Ballıqaya k. 
    50903016  Yuxarı Ağcakənd q. 
50908007  Buzluq bələdiyyəsi  50908007  Buzluq bələdiyyəsi 
50908018  B u z l u q k.  50908018  Buzluq k. 
50908028  Baş Qışlaq k.  50908028  Baş Qışlaq k. 
50941018  Gülüstan k.  50941018  Gülüstan k. 
50910007  Boluslu bələdiyyəsi  50910007  Boluslu bələdiyyəsi 
50910018  B o l u s l u k.  50910018  Boluslu k. 
50910038  Eyvazlılar k.  50910038  Eyvazlılar k. 
50910066  Goran q.  50910066  Goran q. 
50910028  Məşədiqaralar k.  50910028  Məşədiqaralar k. 
50933007  Dəliməmmədli bələdiyyəsi  50933007  Dəliməmmədli bələdiyyəsi 
50933014  D ə l i m ə m m ə d l i ş.  50933014  Dəliməmmədli ş. 
50933018  Sarovlu k.  50933018  Sarovlu k. 
50916007  Dəyirmanlar bələdiyyəsi  50916007  Dəyirmanlar bələdiyyəsi 
50916018  D ə y i r m a n l a r k.  50916018  Dəyirmanlar k. 
50916028  Azad k.  50916028  Azad k. 
50939007  Əlirzalı bələdiyyəsi  50943007  Xan Qərvənd bələdiyyəsi 
50939018  Ə l i r z a l ı k.  50939018  Əlirzalı k. 
    50943018  Xan Qərvənd k. 
50940007  Əzizbəyov bələdiyyəsi  50940007  Əzizbəyov bələdiyyəsi 
50940018  Ə z i z b ə y o v k.  50940018  Əzizbəyov k. 
50920007  Fəxralı bələdiyyəsi  50920007  Fəxralı bələdiyyəsi 
50920018  F ə x r a l ı k.  50920018  Fəxralı k. 
50920038  Qurbanzadə k.  50920038  Qurbanzadə k. 
50909007  Goranlı bələdiyyəsi  50909007  Goranlı bələdiyyəsi 
50909018  G o r a n l ı k.  50909018  Goranlı k. 
50942007  Gürzallar bələdiyyəsi  50942007  Gürzallar bələdiyyəsi 
50942018  G ü r z a l l a r k.  50942018  Gürzallar k. 
50906007  Hazırəhmədli bələdiyyəsi  50906007  Hazırəhmədli bələdiyyəsi 
50906018  H a z ı r ə h m ə d l i k.  50906018  Hazırəhmədli k. 
50906028  Bəşirli k.  50906028  Bəşirli k. 
50906038  Göynüyən k.  50906038  Göynüyən k. 
50906048  Qarasuçu k.  50906048  Qarasuçu k. 
50943007  Xan Qərvənd bələdiyyəsi  50943007  Xan Qərvənd bələdiyyəsi 
50943018  X a n Q ə r v ə n d k.  50943018  Xan Qərvənd k. 
    50939018  Əlirzalı k. 
50944007  Xınalı bələdiyyəsi  50944007  Xınalı bələdiyyəsi 
50944018  X ı n a l ı k.  50944018  Xınalı k. 
50945007  Xoylu bələdiyyəsi  50945007  Xoylu bələdiyyəsi 
50945018  X o y l u k.  50945018  Xoylu k. 
50924007  Kələk bələdiyyəsi  50924007  Kələk bələdiyyəsi 
50924018  K ə l ə k k.  50924018  Kələk k. 
50924028  Şıxlar k.  50924028  Şıxlar k. 
50966007  Kürəkçay bələdiyyəsi  50966007  Kürəkçay bələdiyyəsi 
50966026  K ü r ə k ç a y q.  50966026  Kürəkçay q. 
50966018  Qazançı k.  50966018  Qazançı k. 
50912007  Qaraçinar bələdiyyəsi  50912007  Qaraçinar bələdiyyəsi 
50912018  Q a r a ç i n a r k.  50912018  Qaraçinar k. 
50912028  Qaxtut k.  50912028  Qaxtut k. 
50962018  Yenikənd k.  50962018  Yenikənd k. 
50946007  Qaradağlı bələdiyyəsi  50946007  Qaradağlı bələdiyyəsi 
50946018  Q a r a d a ğ l ı k.  50946018  Qaradağlı k. 
50913007  Qaramusalı bələdiyyəsi  50913007  Qaramusalı bələdiyyəsi 
50913018  Q a r a m u s a l ı k.  50913018  Qaramusalı k. 
50913028  Həmənli k.  50913028  Həmənli k. 
50914007  Qarqucaq bələdiyyəsi  50914007  Qarqucaq bələdiyyəsi 
50914018  Q a r q u c a q k.  50914018  Qarqucaq k. 
50914038  Hacallı k.  50914038  Hacallı k. 
50914028  Şəfibəyli k.  50914028  Şəfibəyli k. 
50947007  Qazanbulaq bələdiyyəsi  50947007  Qazanbulaq bələdiyyəsi 
50947016  Q a z a n b u l a q q.  50947016  Qazanbulaq q. 
50915007  Qırıqlı bələdiyyəsi  50915007  Qırıqlı bələdiyyəsi 
50915018  Q ı r ı q l ı k.  50915018  Qırıqlı k. 
50915028  Gülməmmədli k.  50915028  Gülməmmədli k. 
50915038  Qarapirimli k.  50915038  Qarapirimli k. 
50904007  Qızılhacılı bələdiyyəsi  50904007  Qızılhacılı bələdiyyəsi 
50904016  Q ı z ı l h a c ı l ı q.  50904016  Qızılhacılı q. 
50904038  Aşağı Ballıqaya k.  50904038  Aşağı Ballıqaya k. 
50937018  Balakürd k.  50937018  Balakürd k. 
50948007  Quşçular bələdiyyəsi  50948007  Quşçular bələdiyyəsi 
50948018  Q u ş ç u l a r k.  50948018  Quşçular k. 
50949007  Mənəşli bələdiyyəsi  50960007  Todan bələdiyyəsi 
50949018  M ə n ə ş l i k.  50949018  Mənəşli k. 
50949028  Erkeç k.  50949028  Erkeç k. 
    50960018  Todan k. 
50950007  Muzdurlar bələdiyyəsi  50950007  Muzdurlar bələdiyyəsi 
50950018  M u z d u r l a r k.  50950018  Muzdurlar k. 
50951007  Nadirkənd bələdiyyəsi  50951007  Nadirkənd bələdiyyəsi 
50951018  N a d i r k ə n d k.  50951018  Nadirkənd k. 
50926007  Nərimanlı bələdiyyəsi  50926007  Nərimanlı bələdiyyəsi 
50926018  N ə r i m a n l ı k.  50926018  Nərimanlı k. 
50926028  Cinli Zeynallı k.  50926028  Cinli Zeynallı k. 
50952007  Nizami bələdiyyəsi  50952007  Nizami bələdiyyəsi 
50952018  N i z a m i k.  50952018  Nizami k. 
50953007  Rəhimli bələdiyyəsi  50953007  Rəhimli bələdiyyəsi 
50953018  R ə h i m l i k.  50953018  Rəhimli k. 
50954007  Rus Borisi bələdiyyəsi  50954007  Rus Borisi bələdiyyəsi 
50954018  R u s B o r i s i k.  50954018  Rus Borisi k. 
50955007  Sarov bələdiyyəsi  50955007  Sarov bələdiyyəsi 
50955018  S a r o v k.  50955018  Sarov k. 
    50963018  Yəhərçi Qazaxlar k. 
50956007  Səfikürd bələdiyyəsi  50956007  Səfikürd bələdiyyəsi 
50956018  S ə f i k ü r d k.  50956018  Səfikürd k. 
50927007  Səmədabad bələdiyyəsi  50927007  Səmədabad bələdiyyəsi 
50927018  S ə m ə d a b a d k.  50927018  Səmədabad k. 
50927028  Xasadarlı k.  50927028  Xasadarlı k. 
50957007  Şadılı bələdiyyəsi  50957007  Şadılı bələdiyyəsi 
50957018  Ş a d ı l ı k.  50957018  Şadılı k. 
50958007  Şəfəq bələdiyyəsi  50958007  Şəfəq bələdiyyəsi 
50958018  Ş ə f ə q k.  50958018  Şəfəq k. 
50919007  Tap Qaraqoyunlu bələdiyyəsi  50919007  Tap Qaraqoyunlu bələdiyyəsi 
50919018  T a p Q a r a q o y u n l u k.  50919018  Tap Qaraqoyunlu k. 
50919038  Tap k.  50919038  Tap k. 
50959007  Tatarlı bələdiyyəsi  50959007  Tatarlı bələdiyyəsi 
50959018  T a t a r l ı k.  50959018  Tatarlı k. 
50960007  Todan bələdiyyəsi  50960007  Todan bələdiyyəsi 
50960018  T o d a n k.  50960018  Todan k. 
    50949018  Mənəşli k. 
    50949028  Erkeç k. 
50961007  Veyisli bələdiyyəsi  50961007  Veyisli bələdiyyəsi 
50961018  V e y i s l i k.  50961018  Veyisli k. 
50932007  Yeni yol bələdiyyəsi  50932007  Yeni yol bələdiyyəsi 
50932018  Y e n i y o l k.  50932018  Yeni yol k. 
50932028  Təklə k.  50932028  Təklə k. 
50963007  Yəhərçi Qazaxlar bələdiyyəsi  50955007  Sarov bələdiyyəsi 
50963018  Y ə h ə r ç i Q a z a x l a r k.  50963018  Yəhərçi Qazaxlar k. 
    50955018  Sarov k. 
50964007  Yolqulular bələdiyyəsi  50964007  Yolqulular bələdiyyəsi 
50964018  Y o l q u l u l a r k.  50964018  Yolqulular k. 
50928007  Yolpaq bələdiyyəsi  50928007  Yolpaq bələdiyyəsi 
50928018  Y o l p a q k.  50928018  Yolpaq k. 
50928028  Əhmədabad k.  50928028  Əhmədabad k. 
50965007  Zeyvə bələdiyyəsi  50965007  Zeyvə bələdiyyəsi 
50965018  Z e y v ə k.  50965018  Zeyvə k. 
40800001  GÖYÇAY RAYONU  40800001  GÖYÇAY RAYONU 
40801007  Göyçay bələdiyyəsi  40801007  Göyçay bələdiyyəsi 
40801014  G ö y ç a y ş.  40801014  Göyçay ş. 
40815007  Alxasava bələdiyyəsi  40815007  Alxasava bələdiyyəsi 
40815018  A l x a s a v a k.  40815018  Alxasava k. 
40816007  Alpout bələdiyyəsi  40816007  Alpout bələdiyyəsi 
40816018  A l p o u t k.  40816018  Alpout k. 
40817007  Aşağı Qaraməryəm bələdiyyəsi  40817007  Aşağı Qaraməryəm bələdiyyəsi 
40817018  A ş a ğ ı Q a r a m ə r y ə m k.  40817018  Aşağı Qaraməryəm k. 
40817028  Dövranlı k.  40817028  Dövranlı k. 
40818007  Bəydövül bələdiyyəsi  40818007  Bəydövül bələdiyyəsi 
40818018  B ə y d ö v ü l k.  40818018  Bəydövül k. 
40803007  Bığır bələdiyyəsi  40803007  Bığır bələdiyyəsi 
40803018  B ı ğ ı r k.  40803018  Bığır k. 
40803028  Cırqurd k.  40803028  Cırqurd k. 
40819007  Cəyirli bələdiyyəsi  40819007  Cəyirli bələdiyyəsi 
40819018  C ə y i r l i k.  40819018  Cəyirli k. 
40819028  Kürdəmiş k.  40819028  Kürdəmiş k. 
40819038  Qubadlı Şıxlı k.  40819038  Qubadlı Şıxlı k. 
40819048  Türkmən k.  40819048  Türkmən k. 
40820007  Çaxırlı bələdiyyəsi  40820007  Çaxırlı bələdiyyəsi 
40820018  Ç a x ı r l ı k.  40820018  Çaxırlı k. 
40813007  Çərəkə bələdiyyəsi  40813007  Çərəkə bələdiyyəsi 
40813018  Ç ə r ə k ə k.  40813018  Çərəkə k. 
40813038  Cəyirli k.  40813038  Şıxlar k. 
40813028  Çərəcə k.  40813028  Çərəcə k. 
40821007  Ərəbcəbirli bələdiyyəsi  40821007  Ərəbcəbirli bələdiyyəsi 
40821018  İ k i n c i Ə r ə b c ə b i r l i k.  40821018  İkinci Ərəbcəbirli k. 
40821028  Birinci Ərəbcəbirli k.  40821028  Birinci Ərəbcəbirli k. 
40821038  Mirzəhüseynli k.  40821038  Mirzəhüseynli k. 
40822007  İnçə bələdiyyəsi  40822007  İnçə bələdiyyəsi 
40822018  İ n ç ə k.  40822018  İnçə k. 
40823007  Kürdşaban bələdiyyəsi  40823007  Kürdşaban bələdiyyəsi 
40823018  K ü r d ş a b a n k.  40823018  Kürdşaban k. 
40823028  Yenikənd k.  40823028  Yenikənd k. 
40806007  Qarabaqqal bələdiyyəsi  40806007  Qarabaqqal bələdiyyəsi 
40806018  Q a r a b a q q a l k.  40806018  Qarabaqqal k. 
40806028  Çayarxı k.  40806028  Çayarxı k. 
40806038  Hacalıkənd k.  40806038  Hacalıkənd k. 
40824007  Qaraman bələdiyyəsi  40824007  Qaraman bələdiyyəsi 
40824018  Q a r a m a n k.  40824018  Qaraman k. 
40807007  Qaraməryəm bələdiyyəsi  40807007  Qaraməryəm bələdiyyəsi 
40807018  Q a r a m ə r y ə m k.  40807018  Qaraməryəm k. 
40807048  Qarayazı k.  40807048  Qarayazı k. 
40807028  Şahsoltanlı k.  40807028  Şahsoltanlı k. 
40807038  Yekəxana k.  40807038  Yekəxana k. 
40808007  Qızılağac bələdiyyəsi  40808007  Qızılağac bələdiyyəsi 
40808018  Q ı z ı l a ğ a c k.  40808018  Qızılağac k. 
40808038  Mollahacılı k.  40808038  Mollahacılı k. 
40808028  Şəkili k.  40808028  Şəkili k. 
40825007  Ləkçılpaq bələdiyyəsi  40825007  Ləkçılpaq bələdiyyəsi 
40825018  L ə k ç ı l p a q k.  40825018  Ləkçılpaq k. 
40826007  Mallı Şıxlı bələdiyyəsi  40826007  Mallı Şıxlı bələdiyyəsi 
40826018  M a l l ı Ş ı x l ı k.  40826018  Mallı Şıxlı k. 
40826028  Ərəbşahverdi k.  40826028  Ərəbşahverdi k. 
40810007  Məlikkənd bələdiyyəsi  40810007  Məlikkənd bələdiyyəsi 
40810018  M ə l i k k ə n d k.  40810018  Məlikkənd k. 
40810038  Şıxbəy k.  40810038  Şıxbəy k. 
40810028  Şıxəmir k.  40810028  Şıxəmir k. 
40811007  Mırtı bələdiyyəsi  40811007  Mırtı bələdiyyəsi 
40811018  M ı r t ı k.  40811018  Mırtı k. 
40811058  Alıkənd k.  40811058  Alıkənd k. 
40827007  Müskürlü bələdiyyəsi  40827007  Müskürlü bələdiyyəsi 
40827018  M ü s k ü r l ü k.  40827018  Müskürlü k. 
40827028  Qəbələ Müskürlü k.  40827028  Qəbələ Müskürlü k. 
40812007  Potu bələdiyyəsi  40812007  Potu bələdiyyəsi 
40812018  P o t u k.  40812018  Potu k. 
40812048  Kürd k.  40812048  Kürd k. 
40812028  Ulaşlı Şıxlı k.  40812028  Ulaşlı Şıxlı k. 
40812038  Üngütlü k.  40812038  Üngütlü k. 
40814007  Şəhadət bələdiyyəsi  40814007  Şəhadət bələdiyyəsi 
40814018  Ş ə h a d ə t k.  40814018  Şəhadət k. 
40814048  Qarabağlar k.  40814048  Qarabağlar k. 
40828007  Şəkər bələdiyyəsi  40828007  Şəkər bələdiyyəsi 
40828018  Ş ə k ə r k.  40828018  Şəkər k. 
40828028  Qaraxıdır k.  40828028  Qaraxıdır k. 
40828038  Veysəlli k.  40828038  Veysəlli k. 
40829007  Yalman bələdiyyəsi  40829007  Yalman bələdiyyəsi 
40829018  Y a l m a n k.  40829018  Yalman k. 
40804007  Yeniarx bələdiyyəsi  40804007  Yeniarx bələdiyyəsi 
40804018  Y e n i a r x k.  40804018  Yeniarx k. 
40804028  Hacıağabəyli k.  40804028  Hacıağabəyli k. 
40804038  Xəlitli k.  40804038  Xəlitli k. 
50800001  GÖYGÖL RAYONU   50800001  GÖYGÖL RAYONU  
50801007  Göygöl bələdiyyəsi  50801007  Göygöl bələdiyyəsi 
50801014  G ö y g ö l ş.  50801014  Göygöl ş. 
50801026  Xanlar q.  50801026  Xanlar q. 
50825016  Qızılqaya q.  50825016  Qızılqaya q. 
50803007  Aşıqlı bələdiyyəsi  50803007  Aşıqlı bələdiyyəsi 
50803018  A ş ı q l ı k.  50803018  Aşıqlı k.  
50803028  Keşkü k.  50803028  Keşkü k. 
50803038  Üçbulaq k.  50803038  Üçbulaq k. 
50804007  Balçılı bələdiyyəsi  50804007  Balçılı bələdiyyəsi 
50804018  B a l ç ı l ı k.  50804018  Balçılı k. 
50804028  Cümşüdlü k.  50804028  Cümşüdlü k. 
50812007  Çaykənd bələdiyyəsi  50812007  Çaykənd bələdiyyəsi 
50812018  Ç a y k ə n d k.  50812018  Çaykənd k. 
50811007  Çaylı bələdiyyəsi  50811007  Çaylı bələdiyyəsi 
50811018  Ç a y l ı k.  50811018  Çaylı k. 
50824007  Dozular bələdiyyəsi  50824007  Dozular bələdiyyəsi 
50824018  D o z u l a r k.  50824018  Dozular k. 
50813007  Əlimədədli bələdiyyəsi  50813007  Əlimədədli bələdiyyəsi 
50813018  Ə l i m ə d ə d l i k.  50813018  Əlimədədli k. 
50814007  Göyçəkənd bələdiyyəsi  50814007  Göyçəkənd bələdiyyəsi 
50814018  G ö y ç ə k ə n d k.  50814018  Göyçəkənd k. 
50815007  Hacıməlik bələdiyyəsi  50815007  Hacıməlik bələdiyyəsi 
50815016  H a c ı m ə l i k q.  50815016  Hacıməlik q. 
50817007  Xaqani bələdiyyəsi  50817007  Xaqani bələdiyyəsi 
50817018  X a q a n i k.  50817018  Xaqani k. 
50818007  Qırıqlı bələdiyyəsi  50818007  Qırıqlı bələdiyyəsi 
50818018  Q ı r ı q l ı k.  50818018  Qırıqlı k. 
50818028  Haçaqaya k.  50818028  Haçaqaya k. 
50818038  Sərkar k.  50818038  Sərkar k. 
50807007  Qızılca bələdiyyəsi  50807007  Qızılca bələdiyyəsi 
50807018  Q ı z ı l c a k.  50807018  Qızılca k. 
50807028  Damcılı k.  50807028  Damcılı k. 
50807038  Danayeri k.  50807038  Danayeri k. 
50807048  Yalqışlaq k.  50807048  Yalqışlaq k. 
50827018  Yeni Qızılca k.  50827018  Yeni Qızılca k. 
50808007  Quşçu bələdiyyəsi   50808007  Quşçu bələdiyyəsi  
50808038  Q u ş ç u k.  50808038  Quşçu k. 
50808018  Qarabulaq k.  50808018  Qarabulaq k. 
50806007  Quşqara bələdiyyəsi  50806007  Quşqara bələdiyyəsi 
50806018  Q u ş q a r a k.  50806018  Quşqara k. 
50806046  Bəhrambağ q.  50806046  Bəhrambağ q. 
50806068  Səmədli k.  50806068  Səmədli k. 
50819007  Mollacəlilli bələdiyyəsi  50819007  Mollacəlilli bələdiyyəsi 
50819018  M o l l a c ə l i l l i k.  50819018  Mollacəlilli k. 
50820007  Nadil bələdiyyəsi  50820007  Nadil bələdiyyəsi 
50820018  N a d i l k.  50820018  Nadil k. 
50826007  Pənahlılar bələdiyyəsi  50826007  Pənahlılar bələdiyyəsi 
50826018  P ə n a h l ı l a r k.  50826018  Pənahlılar k. 
50828007  Sarısu bələdiyyəsi  50828007  Sarısu bələdiyyəsi 
50828018  S a r ı s u k.  50828018  Sarısu k. 
50809007  Şəhriyar bələdiyyəsi  50809007  Şəhriyar bələdiyyəsi 
50809018  Ş ə h r i y a r k.  50809018  Şəhriyar k. 
50809028  Kərəmli k.  50809028  Kərəmli k. 
50810007  Toğanalı bələdiyyəsi  50810007  Toğanalı bələdiyyəsi 
50810018  T o ğ a n a l ı k.  50810018  Toğanalı k. 
50810028  Əzgilli k.  50810028  Əzgilli k. 
50821007  Topalhəsənli bələdiyyəsi  50821007  Topalhəsənli bələdiyyəsi 
50821018  T o p a l h ə s ə n l i k.  50821018  Topalhəsənli k. 
50822007  Tulallar bələdiyyəsi  50805007  Zurnabad bələdiyyəsi 
50822018  T u l a l l a r k.  50822018  Tulallar k. 
    50805046  Aşağı Zurnabad q. 
    50805038  Gəncə k. 
    50805018  Zurnabad k. 
50823007  Üçtəpə bələdiyyəsi  50823007  Üçtəpə bələdiyyəsi 
50823018  Ü ç t ə p ə k.  50823018  Üçtəpə k. 
50823026  Firuzabad q.  50823026  Firuzabad q. 
50802007  Yeni Zod bələdiyyəsi  50802007  Yeni Zod bələdiyyəsi 
50802018  Y e n i Z o d k.  50802018  Yeni Zod k. 
50802038  Mixaylovka k.  50802038  Mixaylovka k. 
50805007  Zurnabad bələdiyyəsi  50805007  Zurnabad bələdiyyəsi 
50805018  Z u r n a b a d k.  50805018  Zurnabad k. 
50805046  Aşağı Zurnabad q.  50805046  Aşağı Zurnabad q. 
50805038  Gəncə k.  50805038  Gəncə k. 
    50822018  Tulallar k. 
91000001  HACIQABUL RAYONU  91000001  HACIQABUL RAYONU 
91001007  Hacıqabul bələdiyyəsi  91001007  Hacıqabul bələdiyyəsi 
91001014  H a c ı q a b u l ş.  91001014  Hacıqabul ş. 
91001016  Balıqçı q.  91001016  Balıqçı q. 
91002007  Abdulabad bələdiyyəsi  91002007  Abdulabad bələdiyyəsi 
91002018  A b d u l a b a d k.  91002018  Abdulabad k. 
91002028  Kolanı k.  91002028  Kolanı k. 
91003007  Atbulaq bələdiyyəsi  91003007  Atbulaq bələdiyyəsi 
91003018  A t b u l a q k.  91003018  Atbulaq k. 
91003028  Kürdçü k.  91003028  Kürdçü k. 
91003038  Qızılburun k.  91020018  Qızılburun k. 
91009007  Birinci Udullu bələdiyyəsi  91009007  Birinci Udullu bələdiyyəsi 
91009018  B i r i n c i U d u l l u k.  91009018  Birinci Udullu k. 
91016028  Birinci Paşalı k.  91016028  Birinci Paşalı k. 
91016038  İkinci Paşalı k.  91016038  İkinci Paşalı k. 
91016018  Şorbaçı k.  91016018  Şorbaçı k. 
91010007  Ələtli bələdiyyəsi  91010007  Ələtli bələdiyyəsi 
91010018  Ə l ə t l i k.  91010018  Ələtli k. 
91010028  Ağacanlı k.  91010028  Ağacanlı k. 
91010038  Bürvənd k.  91010038  Bürvənd k. 
91011007  İkinci Udullu bələdiyyəsi  91011007  İkinci Udullu bələdiyyəsi 
91011018  İ k i n c i U d u l l u k.  91011018  İkinci Udullu k. 
91011028  Qubalı k.  91011028  Qubalı k. 
91011038  Tağılı k.  91011038  Tağılı k. 
91005007  Qarasu bələdiyyəsi  91005007  Qarasu bələdiyyəsi 
91005018  Q a r a s u k.  91005018  Qarasu k. 
91012007  Qubalıbalaoğlan bələdiyyəsi  91012007  Qubalıbalaoğlan bələdiyyəsi 
91012018  Q u b a l ı b a l a o ğ l a n k.  91012018  Qubalıbalaoğlan k. 
91012028  Pirsaatçay k.  91012028  Pirsaatçay k. 
91004007  Meyniman bələdiyyəsi  91004007  Meyniman bələdiyyəsi 
91004018  M e y n i m a n k.  91004018  Meyniman k. 
91004028  Axtaçı Şirvan k.  91004028  Axtaçı Şirvan k. 
91004038  Birinci Meyniman k.  91004038  Birinci Meyniman k. 
91004048  İkinci Meyniman k.  91004048  İkinci Meyniman k. 
91013007  Muğan bələdiyyəsi  91013007  Muğan bələdiyyəsi 
91013016  M u ğ a n q.  91013016  Muğan q. 
91006007  Navahı bələdiyyəsi  91006007  Navahı bələdiyyəsi 
91006018  N a v a h ı k.  91006018  Navahı k. 
91006036  Pirsaat q.  91006018  Pirsaat q. 
91006027  Navahı qəsəbə bələdiyyəsi  91018007  Navahı qəsəbə bələdiyyəsi 
91006026  N a v a h ı q.  91018016  Navahı q. 
91014007  Padar bələdiyyəsi  91014007  Padar bələdiyyəsi 
91014016  P a d a r q.  91014016  Padar q. 
91015007  Rəncbər bələdiyyəsi  91015007  Rəncbər bələdiyyəsi 
91015018  R ə n c b ə r k.  91015018  Rəncbər k. 
91017007  Talış bələdiyyəsi  91017007  Talış bələdiyyəsi 
91017018  T a l ı ş k.  91017018  Talış k. 
30200001  XAÇMAZ RAYONU  30200001  XAÇMAZ RAYONU 
30201007  Xaçmaz bələdiyyəsi  30201007  Xaçmaz bələdiyyəsi 
30201014  X a ç m a z ş.  30201014  Xaçmaz ş. 
30227027  Ağyazı Buduq bələdiyyəsi  30227027  Ağyazı Buduq bələdiyyəsi 
30227028  A ğ y a z ı B u d u q k.  30227028  Ağyazı Buduq k. 
30227058  Suxtaqalaqışlaq k.  30227058  Suxtaqalaqışlaq k. 
30204007  Alekseyevka bələdiyyəsi  30204007  Alekseyevka bələdiyyəsi 
30204018  A l e k s e y e v k a k.  30204018  Alekseyevka k. 
30206007  Aşağı Zeyid bələdiyyəsi  30206007  Aşağı Zeyid bələdiyyəsi 
30206018  A ş a ğ ı Z e y i d k.  30206018  Aşağı Zeyid k. 
30206088  Çılğır k.  30206088  Çılğır k. 
30208027  Bostançı bələdiyyəsi  30208027  Bostançı bələdiyyəsi 
30208028  B o s t a n ç ı k.  30208028  Bostançı k. 
30208048  Hacıabdurəhimoba k.  30208048  Hacıabdurəhimoba k. 
30208058  Sibiroba k.  30208058  Sibiroba k. 
    30208018  Dədəli k. 
    30208068  Kiçik Baraxum k. 
    30208038  Nağıoba k. 
    30208078  Palıdlı k. 
30224007  Çarxı bələdiyyəsi  30224007  Çarxı bələdiyyəsi 
30224018  Ç a r x ı k.  30224018  Çarxı k. 
30224028  Xanlıqoba k.  30224028  Xanlıqoba k. 
30208007  Dədəli bələdiyyəsi  30208027  Bostançı bələdiyyəsi 
30208018  D ə d ə l i k.  30208018  Dədəli k. 
30208078  Xaraxoba k.  30208078  Palıdlı k. 
30208068  Kiçik Baraxum k.  30208068  Kiçik Baraxum k. 
30208038  Nağıoba k.  30208038  Nağıoba k. 
    30208028  Bostançı k. 
    30208048  Hacıabdurəhimoba k. 
    30208058  Sibiroba k. 
30205007  Əhmədoba bələdiyyəsi  30205007  Əhmədoba bələdiyyəsi 
30205018  Ə h m ə d o b a k.  30205018  Əhmədoba k. 
30205028  Hacıəhmədoba k.  30205028  Hacıəhmədoba k. 
30205048  Hacıqazma k.  30205048  Hacıqazma k. 
30205038  Qaracəlli k.  30205038  Qaracəlli k. 
30204027  Gödəkli bələdiyyəsi  30204027  Gödəkli bələdiyyəsi 
30204028  Gödəkli k.  30204028  Gödəkli k. 
30227007  Hacıəlibəy bələdiyyəsi  30227007  Hacıəlibəy bələdiyyəsi 
30227018  H a c ı ə l i b ə y k.  30227018  Hacıəlibəy k. 
30227036  Arzu q.  30227036  Arzu q. 
30227048  Bayoba k.  30227048  Bayoba k. 
30213027  Həsənqala bələdiyyəsi  30213027  Həsənqala bələdiyyəsi 
30213078  H ə s ə n q a l a k.  30213078  Həsənqala k. 
30213088  Ağaverdioba k.  30213088  Ağaverdioba k. 
30213098  Balaqusarqışlaq k.  30213098  Balaqusarqışlaq k. 
30207007  Hülövlü bələdiyyəsi  30207007  Hülövlü bələdiyyəsi 
30207018  H ü l ö v l ü k.  30207018  Hülövlü k. 
30207078  Qaradağ Buduq k.  30207078  Qaradağ Buduq k. 
30207028  Qaradağlı k.  30207028  Qaradağlı k. 
30207048  Rəhimoba k.  30207048  Rəhimoba k. 
30207088  Ustacəlilli k.  30207088  Ustacəlilli k. 
30219027  Xaspoladoba bələdiyyəsi  30219027  Xaspoladoba bələdiyyəsi 
30219038  X a s p o l a d o b a k.  30219038  Xaspoladoba k. 
30219068  Bəbəli k.  30219068  Bəbəli k. 
30219048  Əzizli k.  30219048  Əzizli k. 
30219058  Gəncəli k.  30219058  Gəncəli k. 
30202007  Xudat bələdiyyəsi  30202007  Xudat bələdiyyəsi 
30202014  X u d a t ş.  30202014  Xudat ş. 
30202026  Şollar q.  30202026  Şollar q. 
30218027  İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyəsi  30218027  İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyəsi 
30218068  İ l x ı ç ı H ə s ə n Ə f ə n d i k.  30218068  İlxıçı Həsən Əfəndi k. 
30218048  Ağçay k.  30218048  Ağçay k. 
    30218058  İlxıçı k. 
30218078  Qarğalıq k.  30218078  Qarğalıq k. 
30219037  Köhnə Xaçmaz bələdiyyəsi  30219037  Köhnə Xaçmaz bələdiyyəsi 
30219088  K ö h n ə X a ç m a z k.  30219088  Köhnə Xaçmaz k. 
30212007  Köhnə Xudat bələdiyyəsi  30212007  Köhnə Xudat bələdiyyəsi 
30212018  K ö h n ə X u d a t k.  30212018  Köhnə Xudat k. 
30212046  Aşağı Ləgər q.  30212046  Aşağı Ləgər q. 
30212038  Digahoba k.  30212038  Digahoba k. 
30212068  Fərzəlioba k.  30212068  Fərzəlioba k. 
30212058  İdrisoba k.  30212058  İdrisoba k. 
30212028  Seyidlər k.  30212028  Seyidlər k. 
30210007  Qalağan bələdiyyəsi  30210007  Qalağan bələdiyyəsi 
30210018  Q a l a ğ a n k.  30210018  Qalağan k. 
30210048  Ərəb k.  30210048  Ərəb k. 
30210028  Hacılar k.  30210028  Hacılar k. 
30210068  İlxıçı k.  30210068  Məmmədxanlı k. 
30210038  Keymərəz k.  30210038  Keymərəz k. 
30210058  Sayad k.  30210058  Sayad k. 
30206027  Qaraçaycek bələdiyyəsi  30206027  Qaraçaycek bələdiyyəsi 
30206028  Q a r a ç a y c e k k.  30206028  Qaraçaycek k. 
30206068  Alıcqışlaq k.  30206068  Alıcqışlaq k. 
30206048  Qaracik k.  30206048  Qaracik k. 
30206058  Qaracik Zeyid k.  30206058  Qaracik Zeyid k. 
30206078  Qədmalıqışlaq k.  30206078  Qədmalıqışlaq k. 
30206038  Şıxhaput k.  30206038  Şıxhaput k. 
30211007  Qaraçı bələdiyyəsi  30211007  Qaraçı bələdiyyəsi 
30211018  Q a r a ç ı k.  30211018  Qaraçı k. 
30211048  Cığatay k.  30211048  Cığatay k. 
30211068  Çaxmaqlı k.  30211068  Çaxmaqlı k. 
30211088  Qaraqaşlı k.  30211088  Qaraqaşlı k. 
30211078  Laman k.  30211078  Laman k. 
30211027  Qaraqurdlu bələdiyyəsi  30211027  Qaraqurdlu bələdiyyəsi 
30211028  Q a r a q u r d l u k.  30211028  Qaraqurdlu k. 
30211058  Gülalan k.  30211058  Gülalan k. 
30211038  Hacıqurbanoba k.  30211038  Hacıqurbanoba k. 
30214007  Qımılqışlaq bələdiyyəsi  30214007  Qımılqışlaq bələdiyyəsi 
30214018  Q ı m ı l q ı ş l a q k.  30214018  Qımılqışlaq k. 
30214078  Ağarəhimoba k.  30214078  Ağarəhimoba k. 
30214038  Çuxuroba k.  30214038  Çuxuroba k. 
30214098  Hacıisaoba k.  30214098  Hacıisaoba k. 
30214068  Qadaşoba k.  30214068  Qadaşoba k. 
30214048  Maşıoba k.  30214048  Maşıoba k. 
30214058  Mirzəməmmədqışlaq k.  30214058  Mirzəməmmədqışlaq k. 
30214028  Mollabürhanlı k.  30214028  Mollabürhanlı k. 
30214088  Şıxlar k.  30214088  Şıxlar k. 
30207027  Qobuqıraq bələdiyyəsi  30207027  Qobuqıraq bələdiyyəsi 
30207038  Q o b u q ı r a q k.  30207038  Qobuqıraq k. 
30207068  Bəyqışlaq k.  30207068  Bəyqışlaq k. 
30207108  Canaxır k.  30207108  Canaxır k. 
30207098  Mehrəliqışlaq k.  30207098  Mehrəliqışlaq k. 
30207058  Mürsəliqışlaq k.  30207058  Mürsəliqışlaq k. 
30213007  Qusarçay bələdiyyəsi  30213007  Qusarçay bələdiyyəsi 
30213018  Q u s a r ç a y k.  30213018  Qusarçay k. 
30215007  Ləcət bələdiyyəsi  30215007  Ləcət bələdiyyəsi 
30215018  L ə c ə t k.  30215018  Ləcət k. 
30215028  Moruqoba k.  30215028  Moruqoba k. 
30215038  Tağaroba k.  30215038  Tağaroba k. 
30203007  Müqtədir bələdiyyəsi  30203007  Müqtədir bələdiyyəsi 
30203016  M ü q t ə d i r q.  30203016  Müqtədir q. 
30203028  Vələmir k.  30203028  Vələmir k. 
30217027  Mürşüdoba bələdiyyəsi  30217027  Mürşüdoba bələdiyyəsi 
30217048  M ü r ş ü d o b a k.  30217048  Mürşüdoba k. 
30217038  Çiləgir k.  30217038  Çiləgir k. 
30217068  Mənçəroba k.  30217068  Mənçəroba k. 
30217058  Sabiroba k.  30217058  Sabiroba k. 
30219007  Müşkür bələdiyyəsi  30219007  Müşkür bələdiyyəsi 
30219018  M ü ş k ü r k.  30219018  Müşkür k. 
30219028  Müşviq k.  30219028  Müşviq k. 
30219078  Müzəffəroba k.  30219078  Müzəffəroba k. 
30216007  Nabran bələdiyyəsi  30216007  Nabran bələdiyyəsi 
30216018  N a b r a n k.  30216018  Nabran k. 
30216046  Dalğalı q.  30216046  Dalğalı q. 
30216076  Günəşli q.  30216076  Günəşli q. 
30216056  Meşəli q.  30216056  Meşəli q. 
30216066  Samurçay q.  30216066  Samurçay q. 
30216036  Şimal q.  30216036  Şimal q. 
30216086  Turist q.  30216086  Turist q. 
30216028  Tel k.  30216028  Tel k. 
30217007  Nərəcan bələdiyyəsi  30217007  Nərəcan bələdiyyəsi 
30217018  N ə r ə c a n k.  30217018  Nərəcan k. 
30217028  Ağtala k.  30217028  Ağtala k. 
30218007  Niyazoba bələdiyyəsi  30218007  Niyazoba bələdiyyəsi 
30218018  N i y a z o b a k.  30218018  Niyazoba k. 
30218028  Əbilyataq k.  30218028  Əbilyataq k. 
30218058  İlxıçı k.  30218058  İlxıçı k. (İlxıçı Həsən Əfəndi bələdiyyəsinin tərkibində) 
30218038  Qarabağlı k.  30218038  Qarabağlı k. 
30226007  Palçıqoba bələdiyyəsi  30226007  Palçıqoba bələdiyyəsi 
30226058  P a l ç ı q o b a k.  30226058  Palçıqoba k. 
30226028  Ağaşirinoba k.  30226028  Ağaşirinoba k. 
30226018  Çinartala k.  30226018  Çinartala k. 
30226038  Qıraqlı k.  30226038  Qıraqlı k. 
30226048  Manafoba k.  30226048  Manafoba k. 
30220007  Pirquluoba bələdiyyəsi  30220007  Pirquluoba bələdiyyəsi 
30220018  P i r q u l u o b a k.  30220018  Pirquluoba k. 
30220038  Hacıməmmədoba k.  30220038  Hacıməmmədoba k. 
30220028  Qoçaqqazma k.  30220028  Qoçaqqazma k. 
30220048  Yeni Sudur k.  30220048  Yeni Sudur k. 
30221007  Seyidlikəndyeri bələdiyyəsi  30221007  Seyidlikəndyeri bələdiyyəsi 
30221018  S e y i d l i k ə n d y e r i k.  30221018  Seyidlikəndyeri k. 
30221048  Aslanoba k.  30221048  Aslanoba k. 
30221038  Aşağıoba k.  30221038  Aşağıoba k. 
30221028  Xuray k.  30221028  Xuray k. 
30221056  Sahillər q.  30221056  Sahillər q. 
30222007  Susayqışlaq bələdiyyəsi  30222007  Susayqışlaq bələdiyyəsi 
30222018  S u s a y q ı ş l a q k.  30222018  Susayqışlaq k. 
30222038  Maqsudkənd k.  30222038  Maqsudkənd k. 
30222028  Pərdiqıran k.  30222028  Pərdiqıran k. 
30222027  Şollar bələdiyyəsi  30222007  Susayqışlaq bələdiyyəsi 
30222048  Ş o l l a r k.  30222048  Şollar k. 
30222058  Çaxçaxlı k.  30222058  Çaxçaxlı k. 
    30222018  Susayqışlaq k. 
    30222038  Maqsudkənd k. 
    30222028  Pərdiqıran k. 
30223007  Uzunoba bələdiyyəsi  30223007  Uzunoba bələdiyyəsi 
30223018  U z u n o b a k.  30223018  Uzunoba k. 
30223078  Baraxum k.  30223078  Baraxum k. 
30223088  Xəzərli k.  30223088  Xəzərli k. 
30223048  Krasnı Xutor k.  30223048  Krasnı Xutor k. 
30223028  Meçitoba k.  30223028  Meçitoba k. 
30223058  Şərifoba k.  30223058  Şərifoba k. 
30223068  Tikanoba k.  30223068  Tikanoba k. 
30223038  Yataqoba k.  30223038  Yataqoba k. 
30225007  Yalama bələdiyyəsi  30225007  Yalama bələdiyyəsi 
30225018  Y a l a m a k.  30225018  Yalama k. 
30225058  Düztahiroba k.  30225058  Düztahiroba k. 
30225098  Xanoba k.  30225098  Xanoba k. 
30225038  Ortaoba k.  30225038  Ortaoba k. 
30225088  Səlimoba k.  30225088  Səlimoba k. 
30225048  Ukuroba k.  30225048  Ukuroba k. 
30225078  Yaquboba k.  30225078  Yaquboba k. 
30225028  Zuxuloba k.  30225028  Zuxuloba k. 
30228007  Yeni Həyat bələdiyyəsi  30228007  Yeni Həyat bələdiyyəsi 
30228016  Y e n i H ə y a t q.  30228016  Yeni Həyat q. 
30228028  Həbibkənd k.  30228028  Həbibkənd k. 
30209007  Yergüc bələdiyyəsi  30209007  Yergüc bələdiyyəsi 
30209018  Y e r g ü c k.  30209018  Yergüc k. 
30209048  Armudpadar k.  30209048  Armudpadar k. 
30209038  Padar k.  30209038  Padar k. 
30209028  Sərkərli k.  30209028  Sərkərli k. 
30209058  Üçgünqışlaq k.  30209058  Üçgünqışlaq k. 
    30209078  Üryanoba k. 
30600001  XIZI RAYONU  30600001  XIZI RAYONU 
30601007  Xızı bələdiyyəsi  30601007  Xızı bələdiyyəsi 
30601014  X ı z ı ş.  30601014  Xızı ş. 
30605007  Ağdərə bələdiyyəsi  30605007  Ağdərə bələdiyyəsi 
30605018  A ğ d ə r ə k.  30605018  Ağdərə k. 
30608028  Əmbizlər k.  30608028  Əmbizlər k. 
30608018  Qasımkənd k.  30608018  Qasımkənd k. 
30605028  Tudar k.  30605028  Tudar k. 
30608038  Yuxarı Əngilan k.  30608038  Yuxarı Əngilan k. 
30602007  Altıağac bələdiyyəsi  30602007  Altıağac bələdiyyəsi 
30602016  A l t ı a ğ a c q.  30602016  Altıağac q. 
30602018  Çistı Klyuç k.  30602018  Çistı Klyuç k. 
30602028  Qızılqazma k.  30602028  Qızılqazma k. 
30602038  Yarımca k.  30602038  Yarımca k. 
30606007  Baxışlı bələdiyyəsi  30606007  Baxışlı bələdiyyəsi 
30606018  B a x ı ş l ı k.  30606018  Baxışlı k. 
30606028  Bəyəhmədyurd k.  30606028  Bəyəhmədyurd k. 
30606038  Güneyqışlaq k.  30606038  Güneyqışlaq k. 
30606048  Vərdah k.  30606048  Vərdah k. 
30603007  Giləzi bələdiyyəsi  30603007  Giləzi bələdiyyəsi 
30603016  G i l ə z i q.  30603016  Giləzi q. 
30610007  Xələnc-Fındığan bələdiyyəsi  30610007  Xələnc-Fındığan bələdiyyəsi 
30610018  F ı n d ı ğ a n k.  30610018  Fındığan k. 
30610028  Xələnc k.  30610028  Xələnc k. 
30607007  Qarabulaq bələdiyyəsi  30607007  Qarabulaq bələdiyyəsi 
30607018  Q a r a b u l a q k.  30607018  Qarabulaq k. 
30607028  Dizəvər k.  30607028  Dizəvər k. 
30603027  Məşədi Həsən bələdiyyəsi  30603027  Məşədi Həsən bələdiyyəsi 
30603028  M ə ş ə d i H ə s ə n k.  30603028  Məşədi Həsən k. 
30611007  Sitalçay bələdiyyəsi  30611007  Sitalçay bələdiyyəsi 
30611018  S i t a l ç a y k.  30611018  Sitalçay k. 
30604007  Şuraabad bələdiyyəsi  30604007  Şuraabad bələdiyyəsi 
30604016  Ş u r a a b a d q.  30604016  Şuraabad q. 
30604028  Türkoba k.  30604028  Türkoba k. 
30604038  Yaşma k.  30604038  Yaşma k. 
30609007  Tıxlı bələdiyyəsi  30609007  Tıxlı bələdiyyəsi 
30609018  T ı x l ı k.  30609018  Tıxlı k. 
30609028  Əngilan k.  30609028  Əngilan k. 
30609048  Qars k.  30609048  Qars k. 
30609038  Təzəkənd k.  30609038  Təzəkənd k. 
30612007  Yeni Yaşma bələdiyyəsi  30612007  Yeni Yaşma bələdiyyəsi 
30612018  Y e n i Y a ş m a k.  30612018  Yeni Yaşma k. 
90700001  İMİŞLİ RAYONU   90700001  İMİŞLİ RAYONU  
90701007  İmişli bələdiyyəsi  90701007  İmişli bələdiyyəsi 
90701014  İ m i ş l i ş.  90701014  İmişli ş. 
90720007  Ağamalılar bələdiyyəsi  90720007  Ağamalılar bələdiyyəsi 
90720018  A ğ a m a l ı l a r k.  90720018  Ağamalılar k. 
90721007  Ağaməmmədli bələdiyyəsi  90721007  Ağaməmmədli bələdiyyəsi 
90721018  A ğ a m ə m m ə d l i k.  90721018  Ağaməmmədli k. 
90722007  Aranlı bələdiyyəsi  90722007  Aranlı bələdiyyəsi 
90722018  A r a n l ı k.  90722018  Aranlı k. 
90702007  Bəcirəvan bələdiyyəsi  90702007  Bəcirəvan bələdiyyəsi 
90702018  B ə c i r ə v a n k.  90702018  Bəcirəvan k. 
90702028  Ağcüyür k.  90702028  Ağcüyür k. 
90723007  Bəhrəmtəpə bələdiyyəsi  90723007  Bəhrəmtəpə bələdiyyəsi 
90723018  B ə h r ə m t ə p ə q.  90723018  Bəhrəmtəpə q. 
90724007  Boşçalılar bələdiyyəsi  90724007  Boşçalılar bələdiyyəsi 
90724018  B o ş ç a l ı l a r k.  90724018  Boşçalılar k. 
90704007  Cəfərli bələdiyyəsi  90704007  Cəfərli bələdiyyəsi 
90704018  C ə f ə r l i k.  90704018  Cəfərli k. 
90704028  Hacımustafalı k.  90704028  Hacımustafalı k. 
90725007  Əliqulular bələdiyyəsi  90725007  Əliqulular bələdiyyəsi 
90725018  Ə l i q u l u l a r k.  90725018  Əliqulular k. 
90703007  Göbəktala bələdiyyəsi  90703007  Göbəktala bələdiyyəsi 
90703018  G ö b ə k t a l a k.  90703018  Göbəktala k. 
90703028  Şahverdili k.  90703028  Şahverdili k. 
90726007  Hacırüstəmli bələdiyyəsi  90726007  Hacırüstəmli bələdiyyəsi 
90726018  H a c ı r ü s t ə m l i k.  90726018  Hacırüstəmli k. 
90716007  Xəlfəli bələdiyyəsi  90716007  Xəlfəli bələdiyyəsi 
90716018  X ə l f ə l i k.  90716018  Xəlfəli k. 
90716038  Hacıalmuradlı k.  90716038  Hacıalmuradlı k. 
90716028  Kürdmahmudlu k.  90716028  Kürdmahmudlu k. 
90713007  Xoşçobanlı bələdiyyəsi  90713007  Xoşçobanlı bələdiyyəsi 
90713028  X o ş ç o b a n l ı k.  90713028  Xoşçobanlı k. 
90713018  Murğuzalılı k.  90713018  Murğuzalılı k. 
90706007  Qaradonlu bələdiyyəsi  90706007  Qaradonlu bələdiyyəsi 
90706018  Q a r a d o n l u k.  90706018  Qaradonlu k. 
90706038  Çahar k.  90706038  Çahar k. 
90706028  Göhərli k.  90706028  Göhərli k. 
90727007  Qaragüvəndikli bələdiyyəsi  90727007  Qaragüvəndikli bələdiyyəsi 
90727018  Q a r a g ü v ə n d i k l i k.  90727018  Qaragüvəndikli k. 
90707007  Qaraqaşlı bələdiyyəsi  90707007  Qaraqaşlı bələdiyyəsi 
90707018  Q a r a q a ş l ı k.  90707018  Qaraqaşlı k. 
90707028  Mürsəlli k.  90707028  Mürsəlli k. 
90708007  Qaralar bələdiyyəsi  90708007  Qaralar bələdiyyəsi 
90708018  Q a r a l a r k.  90708018  Qaralar k. 
90708028  Cavadxanlı k.  90708028  Cavadxanlı k. 
90705007  Qaravəlili bələdiyyəsi  90705007  Qaravəlili bələdiyyəsi 
90705018  Q a r a v ə l i l i k.  90705018  Qaravəlili k. 
90705028  Mirili k.  90705028  Mirili k. 
90728007  Qızılkənd bələdiyyəsi  90728007  Qızılkənd bələdiyyəsi 
90728018  Q ı z ı l k ə n d k.  90728018  Qızılkənd k. 
90729007  Qulubəyli bələdiyyəsi  90729007  Qulubəyli bələdiyyəsi 
90729018  Q u l u b ə y l i k.  90729018  Qulubəyli k. 
90711007  Məmmədli bələdiyyəsi  90711007  Məmmədli bələdiyyəsi 
90711018  M ə m m ə d l i k.  90711018  Məmmədli k. 
90711028  Əlyetməzli k.  90711028  Əlyetməzli k. 
90710007  Məzrəli bələdiyyəsi  90710007  Məzrəli bələdiyyəsi 
90710018  M ə z r ə l i k.  90710018  Məzrəli k. 
90710038  Çaxırlı k.  90710038  Çaxırlı k. 
90710028  Xubyarlı k.  90710028  Xubyarlı k. 
90712007  Muradalılı bələdiyyəsi  90712007  Muradalılı bələdiyyəsi 
90712018  M u r a d a l ı l ı k.  90712018  Muradalılı k. 
90712038  Nurulu k.  90712038  Nurulu k. 
90712028  Otuziki k.  90712028  Otuziki k. 
90730007  Muradxanlı bələdiyyəsi  90730007  Muradxanlı bələdiyyəsi 
90730018  M u r a d x a n l ı k.  90730018  Muradxanlı k. 
90731007  Oruclu bələdiyyəsi  90731007  Oruclu bələdiyyəsi 
90731018  O r u c l u k.  90731018  Oruclu k. 
90715007  Sarıxanlı bələdiyyəsi  90715007  Sarıxanlı bələdiyyəsi 
90715018  S a r ı x a n l ı k.  90715018  Sarıxanlı k. 
90715026  Vətəgə q.  90715026  Vətəgə q. 
90717007  Telişli bələdiyyəsi  90717007  Telişli bələdiyyəsi 
90717018  T e l i ş l i k.  90717018  Telişli k. 
90717028  Allahmədətli k.  90717028  Allahmədətli k. 
90714007  Yalavac bələdiyyəsi  90714007  Yalavac bələdiyyəsi 
90714028  Y a l a v a c k.  90714028  Yalavac k. 
90714038  Məhəmmədli k.  90714038  Məhəmmədli k. 
90714018  Rəsullu k.  90714018  Rəsullu k. 
90719007  Yuxarı Qaralar bələdiyyəsi  90719007  Yuxarı Qaralar bələdiyyəsi 
90719028  Y u x a r ı Q a r a l a r k.  90719028  Yuxarı Qaralar k. 
90719018  Ölcələr k.  90719018  Ölcələr k. 
90719038  Soltanmuradlı k.  90719038  Soltanmuradlı k. 
40700001  İSMAYILLI RAYONU   40700001  İSMAYILLI RAYONU  
40701007  İsmayıllı bələdiyyəsi  40701007  İsmayıllı bələdiyyəsi 
40701014  İ s m a y ı l l ı ş.  40701014  İsmayıllı ş. 
40718007  Aşıqbayramlı bələdiyyəsi  40718007  Aşıqbayramlı bələdiyyəsi 
40718018  A ş ı q b a y r a m l ı k.  40718018  Aşıqbayramlı k. 
40718058  Hapıtlı k.  40718058  Hapıtlı k. 
40718048  Qarakolluq k.  40718048  Qarakolluq k. 
40718038  Talış k.  40718038  Talış k. 
40730007  Basqal bələdiyyəsi  40730007  Basqal bələdiyyəsi 
40730016  B a s q a l q.  40730016  Basqal q. 
40706007  Burovdal bələdiyyəsi  40706007  Burovdal bələdiyyəsi 
40706058  B u r o v d a l k.  40706058  Burovdal k. 
40706038  Çəndahar k.  40706038  Çəndahar k. 
40706018  Həftəsov k.  40706018  Həftəsov k. 
40706048  Zarat k.  40706048  Zarat k. 
40731007  Cülyan bələdiyyəsi  40731007  Cülyan bələdiyyəsi 
40731018  C ü l y a n k.  40731018  Cülyan k. 
40720007  Cülyan-Müdri bələdiyyəsi  40720007  Cülyan-Müdri bələdiyyəsi 
40720018  M ü d r i k.  40720018  Müdri k. 
40720088  Cülyan k.  40720088  Yuxarı Cülyan k. 
40720048  Dahar k.  40720048  Dahar k. 
40720038  Mulux k.  40720038  Mulux k. 
40720078  Müdrisə k.  40720078  Müdrisə k. 
40720028  Nanıc k.  40720028  Nanıc k. 
40720058  Pirəqanım k.  40720058  Pirəqanım k. 
40720068  Vaşa k.  40720068  Vaşa k. 
40707007  Diyallı bələdiyyəsi  40707007  Diyallı bələdiyyəsi 
40707018  D i y a l l ı k.  40707018  Diyallı k. 
40707028  Güyüm k.  40707028  Güyüm k. 
40707038  Sədiyan k.  40707038  Sədiyan k. 
40704007  Əhən bələdiyyəsi  40704007  Əhən bələdiyyəsi 
40704018  Ə h ə n k.  40704018  Əhən k. 
40704048  Duvaryan k.  40704048  Duvaryan k. 
40704028  Ximran k.  40704028  Ximran k. 
40704038  Qoydan k.  40704038  Qoydan k. 
40729007  Gəraybəyli bələdiyyəsi  40729007  Gəraybəyli bələdiyyəsi 
40729018  G ə r a y b ə y l i k.  40729018  Gəraybəyli k. 
40729028  Əyyubbəyli k.  40729028  Əyyubbəyli k. 
40729038  Xəlilli k.  40729038  Xəlilli k. 
40729048  Keşxurt k.  40729048  Keşxurt k. 
40719027  İsmayıllı kənd bələdiyyəsi    ləğv edilib 
40719028  İ s m a y ı l l ı k.      
40705007  Hacıhətəmli bələdiyyəsi  40705007  Hacıhətəmli bələdiyyəsi 
40705018  H a c ı h ə t ə m l i k.  40705018  Hacıhətəmli k. 
40705048  Gideyli k.  40705048  Gideyli k. 
40705038  Kürd Eldarbəyli k.  40705038  Kürd Eldarbəyli k. 
40709007  İvanovka bələdiyyəsi  40709007  İvanovka bələdiyyəsi 
40709018  İ v a n o v k a k.  40709018  İvanovka k. 
40709028  Külüllü k.  40709028  Külüllü k. 
40713007  Keyvəndi bələdiyyəsi  40713007  Keyvəndi bələdiyyəsi 
40713018  K e y v ə n d i k.  40713018  Keyvəndi k. 
40713058  Bəhliyan k.   40713058  Bəhliyan k.  
40713068  Bilistan k.  40713068  Bilistan k. 
40713028  Mingə k.  40713028  Mingə k. 
40713048  Pirəbülqasım k.  40713048  Pirəbülqasım k. 
40713038  Şəbiyan k.  40713038  Şəbiyan k. 
40714007  Kəlbənd bələdiyyəsi  40714007  Kəlbənd bələdiyyəsi 
40714018  K ə l b ə n d k.  40714018  Kəlbənd k. 
40714028  Girk k.  40714028  Girk k. 
40714048  Şükürçü k.  40714048  Şükürçü k. 
40714038  Yenikənd k.  40714038  Yenikənd k. 
40732007  Kürdmaşı bələdiyyəsi  40732007  Kürdmaşı bələdiyyəsi 
40732018  K ü r d m a ş ı k.  40732018  Kürdmaşı k. 
40711007  Qalacıq bələdiyyəsi  40711007  Qalacıq bələdiyyəsi 
40711018  Q a l a c ı q k.  40711018  Qalacıq k. 
40711048  Çayqovuşan k.  40740028  Çayqovuşan k. 
    40711058  Çəmənli k. 
    40740038  Elabad k. 
40711028  İstisu k.  40740018  İstisu k. 
40710007  Qalagah bələdiyyəsi  40710007  Qalagah bələdiyyəsi 
40710018  Q a l a g a h k.  40710018  Qalagah k. 
40710048  Uştalqışlaq k.  40710048  Uştalqışlaq k. 
40712007  Qalınçaq bələdiyyəsi  40712007  Qalınçaq bələdiyyəsi 
40712018  Q a l ı n ç a q k.  40712018  Qalınçaq k. 
40712048  Göytəpə k.  40712048  Göytəpə k. 
40712038  Xanagah k.  40739018  Xanagah k. 
40712028  Mücühəftəran k.  40712028  Mücühəftəran k. 
40715007  Qoşakənd bələdiyyəsi  40715007  Qoşakənd bələdiyyəsi 
40715018  Q o ş a k ə n d k.  40715018  Qoşakənd k. 
40715028  Ağbulaq k.  40715028  Ağbulaq k. 
40715048  Gənzə k.  40715048  Gənzə k. 
40715038  Tubukənd k.  40715038  Tubukənd k. 
40716007  Qubaxəlilli bələdiyyəsi  40716007  Qubaxəlilli bələdiyyəsi 
40716018  Q u b a x ə l i l l i k.  40716018  Qubaxəlilli k. 
40716068  Çərmədil k.  40716068  Çərmədil k. 
40733007  Qurbanəfəndi bələdiyyəsi  40733007  Qurbanəfəndi bələdiyyəsi 
40733018  Q u r b a n ə f ə n d i k.  40733018  Qurbanəfəndi k. 
40717007  Quşencə bələdiyyəsi  40717007  Quşencə bələdiyyəsi 
40717018  Q u ş e n c ə k.  40717018  Quşencə k. 
40717038  Balik k.  40717038  Balik k. 
40717048  Enişdibi k.  40717048  Enişdibi k. 
40717028  Zoğallıq k.  40717028  Zoğallıq k. 
40703007  Lahıc bələdiyyəsi  40703007  Lahıc bələdiyyəsi 
40703016  L a h ı c q.  40703016  Lahıc q. 
40703058  Bağəli k.  40703058  Bağəli k. 
40703028  Ərəkit k.  40703028  Ərəkit k. 
40703048  Kənəə k.  40703048  Kənəə k. 
40703038  Namazgah k.  40703038  Namazgah k. 
40719007  Mican bələdiyyəsi    ləğv edilib 
407190018  M i c a n k.     
40719038  Qəzli k.     
40734007  Mollaisaqlı bələdiyyəsi  40734007  Mollaisaqlı bələdiyyəsi