Rəsmi Statistikanın sahələri (v 1.02)
1. Əhali statistikası
2. Əmək statistikası
3. Sosial statistika
3.1. Sosial müdafiə və səhiyyə statistikası
3.2. Təhsil, elm, innovasiya və mədəniyyət statistikası
3.3. Dövlət idarəetməsi və hüquqpozmalar statistikası
4. Kənd təsərrüfatı statistikası
4.1. Kənd təsərrüfatı statistikası
4.2. Meşə təsərrüfatı və balıqçılıq statistikası
5. Qiymət statistikası
6. Milli hesablar və makroiqtisadi göstəricilər statistikası
7. Sənaye və tikinti statistikası
7.1. Sənaye statistikası
7.2. Tikinti statistikası
8. Xidmət statistikası
8.1. Nəqliyyat statistikası
8.2. Rabitə statistikası
8.3. Turizm, iaşə və digər bazar xidmətləri
9. Energetika və ətraf mühit statistikası
10. Ticarət statistikası
11. Həyat keyfiyyətinin statistikası
12. Keyfiyyətin idarə edilməsi
13. Rayonların pasportu
Arxiv